Portál:Fenntartható fejlődés

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Fenntartható fejlődés-portál
Klímaváltozás · Földrajz · Történelem · Közgazdaságtan · Filozófia · Csillagászat · Lovas
Hopetoun-vízesés vízcseppek Quercus robur.jpg Chicago oil production Amazonas


Üdvözöljük a magyar Wikipédia fenntartható fejlődésről szóló portálján!szerkesztés 

A fenntartható fejlődés – angolul: sustainable development – olyan fejlődési folyamat (földeké, városoké, üzleteké, társadalmaké stb.), ami „kielégíti a jelen igényeit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját igényeiket”, ahogy az az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1987-es Brundtland-jelentésében szerepelt. Az egyik tényező, amit le kellene küzdenie, a környezet elhasználódása, de ezt úgy kell véghezvinnie, hogy közben ne mondjon le sem a gazdasági fejlődés, sem a társadalmi egyenlőség és igazságosság igényeiről.

Az ENSZ számos dokumentuma foglalkozott a kérdéssel, legutóbb például a 2005 World Summit Outcome Document a fenntartható fejlődés „egymással összefüggő és egymást erősítő pilléreit” a következőkben állapítja meg: gazdasági fejlődés, társadalmi fejlődés és környezetvédelem.

Többek számára a téma szoros kapcsolatban látszik állni a gazdasági növekedésnek azon igényével, hogy lehetővé tegye a gazdaság hosszú távú növekedését anélkül, hogy a természeti erőforrások túlhasználatának a hosszú távú fejlődés látná kárát. Mások számára magának a növekedésnek a koncepciója is problematikus, lévén a Föld erőforrásai végesek. Az ivóvízhiány miatt a mezőgazdaságoknak ki kell dolgozniuk a saját fenntartható öntözési programjukat.

Tovább a teljes szócikkhez…
Kiemelt idézetszerkesztés 
Dr.Tibor Vamos.jpg
Először: a világ átalakulóban van, fordulat kezdetén állunk, amit az elektronika, az információs rendszerek, a nyersanyagnak és az energiának átértékelődése miatt bekövetkező minőségi módosulások, és valószínűleg a jövő biológiai ipara és a nemzetközi munkamegosztás változásai mozgatnak. Másodszor: a műszaki és az általános társadalmi fejlődésnek ebben a fordulatában Magyarország nem maradhat passzív, mert a nemzetek közötti gazdasági rangsorunk forog kockán, és ehhez fűződve társadalmi stabilitásunk is. Harmadszor: válaszunk a minőség irányába tett fordulat lehet, recepteket a részletekre nem szabad adnunk, de legfontosabb jellemzőnknek az adaptivitás fokozását jelölhetjük meg.
Vámos Tibor: Hazánk és a műszaki haladás - 1984
Irodalomszerkesztés 
Memorialdohanyi.jpg

Mit szeretnél 2014-re?

Békét!

Az emberi létezés és kultúra alapja az emlékezet. Akinek nincs emlékezete, nem él, mert maga az emlékezet az élet. Ez éltet. Ez hozza létre az egyén esetében az önazonosság tudatát, az öntudatot, a közösségben a valláshoz, népcsoporthoz, nemzethez tartozás felemelő és olykor tragikus érzelmeit, a valahová tartozást, a „mi” élményét. Akinek nincs emlékezete létfelejtésben él, elfelejti, mi történt vele, honnan jön és hová megy. Nem él, csak kallódik, a mindig elillanó pillanat örök elmúlásában sodródik.
Magyar Holokauszt Emlékév Idézet a kormány.hu oldalról
Tovább a teljes szócikkhez… Go-next.svg
Kiemelt cikkszerkesztés 
Intelligens textíliák

Intelligens textíliáknak azokat az anyagokat nevezzük, amelyek a környezet változásaira reagálnak és annak megfelelően változtatják bizonyos tulajdonságaikat, vagy amelyek „emlékeznek” egy korábbi állapotukra és az attól eltérő állapotot létrehozó változások megszűntével visszatérnek oda. A ma „intelligensnek” mondott textilanyagok olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket valamilyen speciális cél érdekében mesterségesen hoznak létre a szálszerkezet vagy a kelme kémiai vagy fizikai módosításával, pontosan körülhatárolva, hogy bizonyos változásokra hogyan reagáljanak.

Intelligens textíliák - PCM kapszulák szálak között

Ezek az anyagok ma a textil- és textilvegyipari kutatás-fejlesztés előterében állnak és általában kísérleti stádiumban vannak. Magától értetődik, hogy a fejlesztők mindenekelőtt a katonai, űrhajózási alkalmazásokra, egyes speciális foglalkozási ágakra (például a tűzoltókra), a professzionális versenysportokra koncentrálnak, amikor ezekkel a témákkal foglalkoznak. Egyre többet hallhatunk-olvashatunk azonban az újabb és újabb megoldásokról, és biztosra vehető, hogy előbb-utóbb szélesebb körben elterjednek majd, akár a „hétköznapi” öltözködésben is (intelligens ruházat).

A hőszabályozó kelmékben már gyártásukkor (a kelme kikészítése során) olyan, eredetileg szilárd halmazállapotú részecskéket helyeznek el, amelyek hőhatásra folyékonnyá válnak (Phase Change Materials, rövidítve: PCM, „fázisváltó anyagok”). A halmazállapot megváltozásakor hőelvonás ill. hőleadás történik. A szilárd anyag a megolvasztásához szükséges hőmennyiséget a környezetétől vonja el, ha pedig megszilárdul, a benne felhalmozódott hőt a környezetének adja le. Emiatt az ilyen anyagot tartalmazó kelmékből készült ruházat hőszabályozó szerepet tölthet be, hiszen ha meleg van, a hő egy része arra fordítódik, hogy megolvassza a halmazállapot-váltó anyagot, ha pedig lehűl a levegő, az ismét megszilárduló halmazállapot-váltó anyag hőt ad le, vagyis melegít. A halmazállapot-változás (folyékonnyá válás ill. megszilárdulás) időtartama alatt az anyag hőmérséklete állandó marad.

A textilanyagokban alkalmazott halmazállapot-váltó anyag rendszerint paraffin, amit műanyagból készült ún. mikrokapszulákban helyeznek el. Ezek 6–10 ezredmilliméter méretű gömböcskék, amelyeket kenéssel, telítéssel, vagy hab formájában visznek fel a kelmére és rögzítenek a textilszálakhoz, így azok maradandóan ott vannak, az ismételt mosást és a mechanikai igénybevételeket is elviselik. Van olyan eljárás is, amelynél ezeket a mikrokapszulákat belefonják a fonalba; erre legalkalmasabbnak a poliakrilnitril fonal bizonyult. Különböző ruházati cikkek – köztük zoknik, kesztyűk – készítésére már használnak ilyen fonalakat.

Tovább a teljes szócikkhez…Go-next.svg
Kiemelt képszerkesztés 


Neonreklám

A neoncső egy olyan kisnyomású (ritkított) gázzal töltött világítótest, amelyben az üvegcső két végébe forrasztott elektródákra kapcsolt nagyfeszültség hatására a csőben lévő gáz világít, fluoreszkál. A neoncső a hidegkatódos gázkisülőcsövek közé tartozik.

A neoncső nevét az először töltésre használt neonról kapta, de a különböző színek eléréséhez más gázokat is alkalmaznak, például a hélium sárga színű, a szén-dioxid fehér színnel fluoreszkál. A neoncsöveket az 1920-1950-es évek közötti időszakban elterjedten használták épületek reklámfelirataihoz. Módosított formában a neoncső újjászületésével találkozhatunk a plazma TV-kben, a neoncső közismert „kistestvére” pedig a fényképezőgépekben használt villanócső.


A magyar köznyelv gyakran a világítási célú izzószálas fénycsövet – tévesen – „neoncső” néven emlegeti.

A 19. század végén Moore szén-dioxiddal és nitrogénnel töltött csöveket készített. Bár a készített csövek fénye gyenge volt, egy terem mennyezetét körbecsövezve világítani is lehetett velük. Bár működésük nehézkes és bonyolult volt, még az 1900-as években is használatban voltak világítótestekben. Az 1910-es párizsi autókiállításon az első neongázzal töltött, gázkisülésű fénycsövet Claude mutatta be. Hamarosan megjelent az első neonreklám egy párizsi fodrászszalon felett "Carravalio" felirattal.


Tovább a teljes szócikkhez…Go-next.svg
Kiemelt szervezetszerkesztés 
Európai bizottság
Banderas europeas en la Comisión Europea.jpg

Az Európai Bizottság (European Commission, Commission européenne) az Európai Unió (EU) döntés-előkészítő, végrehajtó, döntéshozó, ellenőrző és képviseleti szerve. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa mellett egyike az EU három fő kormányzati intézményének.

Legfőbb feladata a jogszabályok kezdeményezése és becikkelyezése, valamint az uniós szerződések őreként tevékenykedik, amik az EU jogalapját jelentik. Az Európai Bizottság tevékenysége nagyon sok párhuzamot mutat a nemzeti kormányok végrehajtó testületével, de csak korlátozottan rendelkezik végrehajtó és döntéshozó feladatokkal.

A Bizottságnak a jelenlegi rendszer szerint annyi tagja van, ahány tagországa van az Uniónak, minden tagállam egy biztost küld a testületbe. A Bizottság munkáját 30 000 fős adminisztratív csapat segíti. Minden biztosnak van egy különálló szakterülete, amelyen ő a felelős az uniós politikáért.

Ehhez külön szaktárcát kap legfeljebb 6 fős kabinettel. A Bizottságot az Európai Bizottság elnöke vezeti, aki jelenleg (2004 novemberétől) a portugál José Manuel Durão Barroso (lásd még: második Barroso-bizottság).

Az Európai Unió Tanács ától eltérően a Bizottság tagjai függetlenek a tagállamoktól. Nem vehetik figyelembe az őket küldő ország kormányának utasításait, az EU összes állampolgárának az érdekeit kell képviselniük.

Tovább a teljes szócikkhez …Go-next.svg
Hírekszerkesztés 
Az adatforradalom a fenntartható fejlődés szolgálatában

Az ENSZ főtitkára az adatforgalomnak a fenntartható fejlődés szolgálatába állítására létrehozott független szakértői testületbe meghívta dr. Vukovich Gabriellát, a KSH elnökét Az ENSZ főtitkárának kezdeményezése: az adatforradalom a fenntartható fejlődés szolgálatában.

A fenntartható fejlődés szolgálatába kívánja állítani a napjainkban zajló adatforradalmat az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára, Ban Ki-moon, aki 2014. augusztus 29-én független szakértőkből álló tanácsadó testület létrehozását jelentette be. A tudósokból és független szakértőkből álló testületbe meghívta dr. Vukovich Gabriellát, a Központi Statisztikai Hivatal elnökét is.

Központi Statisztikai Hivatal

Tovább a teljes szócikkhez …Go-next.svg
Tudta-e...szerkesztés 


Supreme pizza.jpg


  • ..., hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal azzal foglalkozik, hogy megbízható információkkal segítse a fogyasztókat, hogy az elfogyasztott élelmiszer ne károsíthassa egészségünket?
  • ..., hogy egyedi élővilága miatt az Európai Unió a Kárpát-medencét külön „Pannon” életföldrajzi régióként határozta meg?
  • ..., hogy a "Pura Vida!" egy köszönés Costa Ricán és szó szerinti lefordítása "tiszta élet"?
  • ..., hogy neoncső esetén a színeket alapvetően a neoncsövet töltő gáz adja. Nagyfeszültség hatására minden gáz a reá jellemző színben világít.


Cowboy sign of the Pioneer Hotel & Gambling Hall.jpg


További érdekességek... Go-next.svg
Kapcsolódó kategóriákszerkesztés 
Fő témákszerkesztés 
Földrajz Élővilág Kémia Meteorológia
Sciences de la terre.svg
Symbole-faune.png
Earth flask.png
Earth icon Fredrik.svg
Klimatológia Politika Energia Kutatók, aktivisták
Iceweasel icon.svg
Colloquy-irc-icon.png
Crystal Clear app katomic.png
Gtk-dialog-info.svg
Tennivalókszerkesztés 

Ments meg egy cikket!

Chrisdesign Photorealistic Green Apple.svg