Utolsó idő

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az utolsó idő (utolsó idők, végidő, utolsó napok) több világvallás eszkatológiai kifejezése a világ történelmének befejező szakaszára.

Az ábrahámi vallásokban a végítéletet megelőző időszak.

A Biblia és az iszlám szent iratai alapján elkövetkezik egy olyan idő, amikor az emberek bűnössége és a Föld romlottsága ki fogja provokálni a világ végét és az ítéletet. Ezen iratok az utolsó idő különböző jeleit említik.

Kereszténység[szerkesztés]

Az ókori görög és több más filozófia ciklikusan ismétlődő folyamatnak, tehát vég nélkülinek képzelte el a világtörténelmet. Az antik világban a zsidó, majd a keresztény hagyomány volt az, amely az egyistenhitet vallotta és azt tanította, hogy a világ egy végső cél felé halad. Az ótestamentumi próféták és Jézus tanítása szerint, a világ - mostani állapotában - nem tart örökké.

Az evangélisták közül legkimerítőbben Máté evangéliuma 24. része írja le az utolsó idő korszakát és az utolsó ítélet előjeleit.

Az evangéliumban kettő végidőről van szó: egyik Jeruzsálem pusztulása, a másik a világ vége.

A végidőről szóló prófécia az evangéliumokban egybemosódik az ókori Izráel államának végére adott jelekkel is. Jézus jeleket adott, hogy azokra figyeljenek a hívők és amikor elérkezik az ideje, meneküljenek el a városokból és Júdeából. Ez Kr. u. 70-ben történt meg és Jeruzsálem pusztulásával, a zsidó népre adott isteni ítélettel végződött. Mindenki, aki az üzenetet elfogadta és aszerint cselekedett, megmenekült. Jeruzsálem pusztulása a világ pusztulásának előképe volt. Jézus jövendöléseinek második fele napjainkra vonatkozik.[1][2][3] Ami egykor kicsiben megtörtént Palesztinában, az most nagyban fog megtörténni az egész földkerekségen.

A Biblia több helyen is olyan eseményekről és magatartásformákról ír, melyek az utolsó napoknak nevezett időszakra jellemzőek. Jézus azt mondta a követőinek, hogy "amikor látják ezeket megtörténni", akkor készüljenek rá, "hogy közel az Isten országa".[4] Hozzá mentek a tanítványok, mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és mi jele lesz a te (újra) eljövetelednek és a világ végének?[5] A jelek, amiket Jézus adott: hamis próféták és "Krisztusok" megjelenése, háborúk, éhínség, járványok, a természeti katasztrófák megszaporodása, a bűn kiszélesedése, az evangélium hirdetése az egész világon...

Jelek az utolsó időkről[szerkesztés]

 • Éhínségek (Máté 24:7).

Az ENSZ alapján az éhezés fenyegeti a világon a legtöbb ember egészségét, és az emberek hetedének nincs elég ennivalója. Az elmúlt évtizedekben nagymértékben növekedett az élelmiszer-termelés, ennek ellenére mégsem szűntek meg az élelmiszerhiányok, mert sok embernek nincs elég pénze élelemre, vagy nincs földje, amelyen termelhetne valamit. A fejlődő országokban több mint 1 milliárd ember kénytelen napi egy dollárnyi vagy még kevesebb pénzből élni. A nagy részük éhezik. A Föld rohamosan növekvő népessége egyre több élelmiszert igényel, miközben az egy főre jutó termőterület aránya egyre csökken. A FAO 2016-os jelentése szerint, a fegyveres konfliktusok, a szegénység, az aszályok és a szélsőséges időjárás miatt a világ 34 országában van élelemhiány.[6]

 • Járványok (Lukács 21:11).

A 20. századig a járványok a háborúk természetes velejárói voltak, és sokkal több áldozatot szedtek, mint maguk a háborúk. Az emberiség történelmét végigkísérték a járványok, de még a modern orvostudomány korában is bármikor kialakulhat egy pusztító világjárvány. Új kórokozók megjelenésén túl – mint pl. az AIDS, SARS, Ebola, Zika, új típusú influenza stb. - a régi kórokozók visszatérésére is számítani kell,[7] amelyek újra felütik a fejüket rendszeresen a világban. Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint egyre több betegség válik kezelhetetlenné az antibiotikumokkal szembeni erősödő rezisztencia miatt, ami több millió ember életét veszélyezteti. A WHO szerint egyetlen olyan térség sincs a világon, amelyik képes lenne megbirkózni ezzel a globális veszéllyel.[8]

 • Nagy földrengések (Lukács 21:11).

A földrengések száma globálisan is emelkedik. Egy kutatás alapján 2014 első negyedévében kétszer annyi nagy földrengés volt, mint 1979 óta az évnek erre a szakaszára mért átlag. A nagynak számító, 7-es erősséget meghaladó földrengések gyakorisága 1979 óta átlag 10 rengés volt évente. 1992-ben ez 12,5-re, majd 2010-ben 16,7-re emelkedett, ami 65 százalékos növekedés 1979-hez képest.[9]

Az elmúlt 1000 év öt legnagyobb feljegyzett földrengése 1960 óta történt és ebből kettő pedig 2000 után. (2011-es tóhokui, 2004-es szumátrai)

 • "Az emberekből kihűl a szeretet" (Máté 24:10, 12).

Az emberek kétféle szegénységet ismernek: az egyik az élelem, ruházat, fedél és pénz hiánya lehet, a másik az a szegénység, ami a szeretetet és az együttérzést nélkülözi. Sajnos napjainkban az emberekre főleg az utóbbi jellemző - a szeretetlenség, a mások szenvedése iránti közöny, kihalt az emberekből a mások iránti részvétteljes érdeklődés és együttérzés. Egyesek odáig süllyedtek, hogy kifejezetten élvezik mások szenvedésének látványát.

A családok széthullanak. Mindig is a család volt az emberi társadalom alapvető egysége. Ma a családok tagjai alig találkoznak egymással és ritkán kommunikálnak egymással. Gyakori a családokon belüli erőszak és agresszivitás, az időseket pedig teljesen elhanyagolják.

 • Falánkság és mértéktelenség (Máté 24.)

A világban az élvezetek szabad utat nyertek. Az evés, ivás túlzásba megy. Az emberek tömik magukat ész nélkül mindennel, esznek-isznak, akár éhesek-szomjasak, akár nem, azokban keresve kielégülést. Hasonló állapot volt Noé napjaiban, a vízözön előtt is.

 • Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent.” (II. Timóteus 3:1-5)

A világra ma jellemző szenny az erkölcsi gátak teljes hiánya, az anyagiasság, az egoizmus, az önző vágyak féktelen kielégítése jellemző. Ez számtalan társadalmi baj forrása. Mindenhol bálványoknak: a Pénznek, a Rangnak, a Divatnak, a Hiúságnak, az Érzéki Élvezeteknek hódolnak az emberek. S hogy ezeknek áldozhasson, feláldozza család a családot, ember az embert, kihasználva, becsapva, tönkretéve egymást. Mit sem félve Isten büntető kezétől, rohannak a főistenük: az önző Önérdek után. A világban "vak vezet világtalant", mindegyre beljebb az "éj"be, beljebb a bűnbe, s végül mindketten a "verem"be esnek.

A világ az elmúlt évszázadokhoz képest jelentősen megváltozott. Egyre több, a felnőtté válás küszöbén álló fiatal érzi azt, hogy az élet egy nyomorúságos folyamat és nem látnak reményt a jövőre. Sok országban az öngyilkosság az első számú halálozási ok. Az Új Világrend az értelmetlen szórakoztatóiparon keresztül próbálja irányítani a társadalmat. Sokakból kihunyt az életkedv és csak stagnálnak az életben. Valódi megoldásokra nem lelve, hamis fantáziavilágokba, komputer-játékokba, az ivásba, a kábítószerekhez menekülnek.

 • "A Földet pusztítják" (Jelenések 11:18)

Az emberek évezredeken keresztül harmóniában éltek a természettel. Az igazi változás az elmúlt évszázadokban jelent meg, amikor az ember elkezdte átalakítani a környezetét. Napjainkban az egész Föld meg van szennyezve: a föld, a víz, a talaj, a levegő. A Föld soha nem volt ilyen kritikus állapotban, mint napjainkban, amikor a tudósok már a vészharangot kongatják. A környezet károsodása az egész bolygóra kiterjedt és az emberiség létét fenyegeti.

Élővizeink oly mértékben szennyezettek, hogy csak különféle vegyszerekkel tehetők ivásra alkalmassá. Egyre több vegyszert használnak a termőföldeken és fújnak a gyümölcsökre és zöldségekre. A termények kívülről egészségesnek látszanak ugyan de gyakran mérgekkel telítettek. Az erdők fái betegek és nagy számban mennek tönkre. Erősödik az autózás és a gyáripar által termelt szén-dioxid-kibocsátás. Az ember alkotta szeméthulladék lassan belepi az egész bolygót. Olyan civilizációban élünk, amely a természeti nyersanyagokat a lehető leggyorsabban hulladékká alakítja át. Sokkal gyorsabban savasodik a tengervíz,[10] és kétszer olyan gyorsan emelkedik a szintje a klímaváltozás miatt, mint korábban becsülték.[11]

A hatalmas mértékű környezetszennyezés és annak következménye, a globális felmelegedés miatt szélsőséges időjárási viszonyok jönnek létre. A gleccserek és a sarki jégmezők megolvadnak; az árvizek, hurrikánok és tájfunok gyakoribbakká, nagyobbakká, pusztítóbbakká válnak. Egyre több a természeti katasztrófa. Az időjárás teljesen megbolondult. Európában és a világ számos részén is sorra dőlnek meg a meleg-rekordok. Sok állat- és növényfaj kipusztulásának sebessége jelentősen nő. Egyre több ember ébred rá arra, hogy valami nem stimmel a Földön. Egy beteg emberhez hasonlóan sokasodnak a tünetek, jelezve, hogy a baj súlyos. Szinte az egész "teremtett világ nyög és sóhajtozik."

A Földet kiszipolyozzuk, az élővilágot tönkretesszük a magunk vélt kényelmének kedvéért. Az embereknek viszont eszükbe sem jut, hogy pazarló életmódjukon változtassanak. Az emberek kényelemre törekszenek, de sokan látják, hogy az anyagi javak és a technológia nem oldja meg a problémáikat.

Az ókori nagy civilizációk (indiai, római, kínai, maja) összeomlásának egyik közös jellemzője volt hogy prédának tekintették a természetet, és az emberek nem vettek tudomást a közeledő katasztrófáról.[12]

Most az egész világ van veszélyben. Az önző fogyasztói társadalom, a túlfogyasztás, a javak egyenlőtlen elosztása, a nemzetek fegyverkezése, a természeti források fenntartatlan fokozatú kizsigerelése, a globális környezetszennyezés és annak visszahatása következményeként - szakértők szerint[13] - néhány évtizeden belül bekövetkezhet a ma ismert civilizáció elkerülhetetlen bukása.[14][15][16]

 • „Az emberek elhalnak a félelem miatt”. (Luk. 21:26)

A sok felfedezés, kényelmi újítás és látszólagos bőség ellenére, a problémák nemhogy nem oldódtak meg, de egyre fokozódnak. A túlhajszolt és erőszakkal teli élet egy aggódó emberiséget termelt ki. Az emberek stresszben és szorongásban élnek, egyre több olyan betegségben szenvednek, amelyek ezekből erednek, az öngyilkosság pedig az egyik fő halálozási ok a világon.

 • „Az evangéliumnak ezt a jó hírét fogják hirdettetni az egész földön, bizonyságul minden népnek s akkor jön el a vég."” (Máté 24:14).

A világon majdnem 500 nyelven hirdetik a Szentírást. Mind az öt földrész valamennyi népéhez eljutott az evangélium, s ez egyik legpozitívabb jele annak, hogy napjaink az utolsó idők korszaka.

 • az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől.” (I. Tim. 4:1)

Szinte az egész fejlett keresztény világban csökken a magukat hívőknek vallók száma. Az emberek nagy része hitetlen Isten létezésében; a hitetlenség dédelgetett gyermeke: a fejlődéselmélet. Az a tan, mely szerint minden a semmiből keletkezett és évmilliókon keresztül való fejlődés útján állt elő. Ez vált útkészítőjévé a materializmusnak is, amely az általános erkölcsi szintet még mélyebbre húzza.

 • langymeleg vagy, elvetlek.” (Jel. 3:14-22)

Isten népére, az utolsó idők kereszténységére vonatkozó szimbolikus kifejezés, a mai képmutatás korára. A hívők "szegények", mert nem a mennyben gyűjtenek kincseket,[17][18] hanem a földön próbálnak érvényesülni. "Vakok", mert bizonytalanul tapogatóznak a menny felé vezető úton, s mint "mezítelenek", az "üdvösség ruhái"val nem rendelkeznek,[19] ezért Isten elveti őket.

 • Hamis próféták és Krisztusok.

A Bibliát nagyon sokféleképp próbálják magyarázni és soha ennyi keresztény irányzat, felekezet és szekta nem létezett, mint ma. Egyes csoportok megengedik a többnejűséget és az alkohol élvezetét is. A közép-amerikai Haitiben a vudu-kultusz bálványimádását és állatáldozatait olvasztották össze a kereszténységgel. Észak-Amerikában olyan indián gyülekezetek jöttek létre, amelyek az őseiktől örökölt elképzeléseket és szokásaikat egyesítették a keresztény eszmékkel. A kínai csoportok közül sok a keresztény és a konfuciánus eszméket egyesítette szinkretikus módon.[20]

"Maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává."[21] Kétségtelen, hogy Sátán világvégi drámát tervez, melyben ő játssza a főszerepet. A csalás drámájának tetőfokán meg fogja személyesíteni Krisztust. Talán földönkívüliek, UFO-k jelmezében jelenik meg, azt állítva hogy tőle ered az élet a földön. Jézus figyelmeztetett, hogy sok csaló, illetve hamis Krisztus lesz, akik nagy jeleket és csodákat tesznek.[22][23]

Végső események[szerkesztés]

A teremtéstől kezdve[szerkesztés]

A bűn már az első emberpár óta uralkodik a földön. Csak kevesen maradtak hűségesek Isten örök törvényeihez és parancsolataihoz. A vízözön előtti emberek kielégítették bűnös kívánságaikat addig, míg istentelenségük mértéke betelt és Isten vízözön által tisztította meg a földet az erkölcsi tisztátalanságtól. Szodoma és Gomora elpusztítása szintén bűneik sokasága miatt következett be. Tobzódás bénította meg lakosaiknak erkölcsi érzékét és bűneik oly utálatosakká váltak Isten előtt, hogy mértékük betelt és tűzzel égetettek meg. A Szentírás ma is figyelmezteti világot:

"Miként a Noé napjaiban volt, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz és mindenkit elveszte. Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is volt; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik..."[24]

Napjainkban ugyanazok a bűnök uralkodnak, amelyek a Noé és a Lót idejében élt emberekre hozták Isten haragját.

Isten minden nagyobb esemény bekövetkezése előtt figyelmezteti az embereket a reá váró veszedelemre és a döntés fontosságára. Így volt ez az özönvíz, Szodoma pusztulása, Ninive megintése,[25] Krisztus első földrejövetele és Jeruzsálem pusztulása alkalmával (zsidó-római háború), és így történik Krisztus 2. eljövetelével kapcsolatos világpusztulás előtt is. Mózes I. könyvének 6. része ezeket írja:

"És látta az Úr, hogy megsokasodott az emberek gonoszsága a földön, és hogy szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná az Úr, hogy embert teremtett és mondá: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről... mert bánom, hogy azokat teremtettem... A föld pedig romlott vala az Isten előtt és megtelt a föld erőszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre s íme, meg volt romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útját a földön. Mondá Isten Noénak: Minden embernek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általuk, íme, elvesztem őket a földdel egyetemben."
"Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a földet!"[26]

- hirdeti a Jelenések angyali üzenete. Az üzenet nem félelemre szólít, hanem őszinte istentiszteletre. Az emberek szem elől tévesztették a Teremtőt; elfelejtették, hogy a Teremtőben mindannyian testvérek vagyunk. Ehelyett önzőkké lettek, a felebaráti szeretet helyét a rideg, anyagias küzdelem foglalta el. Egyrészt szükségletükön felett vagyon után törtetnek, s ezzel elvonják a felebarátaik elől azt, ami őket megilletné. Pénzüket gazdagon berendezett házakra, cicomázásra, autóra, nyaralásra, különféle kacatokra költik vagy érzéki vágyaik kielégítésére: italra, dohányra, dőzsölésre, olyan dolgokra, amelyek tönkreteszik az egészséget és lealacsonyítják a lelket. A nélkülözők és éhezők kiáltásai Isten elé jutnak, míg a többiek vagyont harácsolnak össze az elnyomás és a csalás minden eszközével.

A világtörténelem egy befejezés felé tartó folyamat. Isten hamarosan leszámol a bűnnel teli világgal és magához veszi az övéit erről a bűnnel és szennyel terhelt bolygóról. Ezt ígérte Jézus: "ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek."[27] Ez a hívők reménysége: "Új Földet várunk - az Ö ígérete szerint - amelyben igazság lakozik."[28]

Iszlám[szerkesztés]

Azt gondoltátok vajon, hogy játékból teremtettünk benneteket, és nem lesz visszatérésetek hozzám? (Korán)[29]

Az e világi élet csak játék és mulatozás. A túlvilági lakhely, az az örök élet! Bárcsak tudnák! [30] A hitetlenek azt mondják: Nem fog eljönni az Óra. Mondd: De igen! Uramra esküszöm, aki tudja a Láthatatlan titkait, bizony el fog jönni. (Korán)[31]

Az iszlámban az eszkatológia – a jövő eseményeinek a tanulmányozása a szent könyvek alapján – a hit központi elemét jelenti. Egy muzulmán számára nem választás kérdése az, hogy hisz-e a Végső Napban (a végítéletben) vagy foglalkozik-e az emberi történelem befejező szakaszával. (2001. szept. 11. után az iszlám eszkatológiával foglalkozó könyvek és tanítások is hihetetlen mértékben megszaporodtak.) Azt is sokan elfogadják, hogy az utolsó idők konfliktusában szükség lesz mártírokra, és ezt az áldozatot a muzulmánoknak vállalniuk kell. Sok fundamentalista szélsőséges terrorral próbálja siettetni a végítélet eljövetelét (lásd pl. a 2013-as bostoni robbantás).

A szunnát - a Mohamednek tulajdonított mondások, szokások és tanítások gyűjteményét - a muzulmánok inspirált szövegeknek tekintik. A szunna magyarázza a Koránt, enélkül maga a Korán nem is érthető megfelelően a hívők számára. A vallás számos vonatkozása és hitgyakorlata ezekben a hagyományokban található, így az utolsó időkre vonatkozó tanítások nagy része is ezekből az írásokból eredeztethető.

A szunna két fő szövegtípusból áll: a hadísz Mohamed – szájhagyomány útján fennmaradt, és később lejegyzett – mondásait tartalmazza, míg a szíra a próféta életéről szól. Az utolsó idő eseményeivel elsősorban a hadísz szövegei foglalkoznak.

A végítélettet (gyakran csak: "az Óra", a Végső Nap) megelőző utolsó időt jelek mutatják, amelyeket két kategóriába sorolnak: a „kis” és a „nagy” jelek. A kis jelekből – melyekből több száz is szerepel a hadíszban – egy része már teljesedett, míg a nagy jelek még ezután teljesednek. A jelek különbségében az elfogadottságukban is van: a nagy jelek olyan személyeket és eseményeket jelölnek, amelyekkel kapcsolatban az iszlám valamennyi irányzata egységes.

Az utolsó idő első felében romlás, elkorcsosulás, természeti katasztrófák, összecsapások, háborúk és nyomor figyelhető meg. Második felében eljön Mahdi (arab: مهدي , al-Mahdi, Mehdi) is, a későbbi messiás (Jézus) jobbkeze, és megjelenik Daddzsál (arab: الدّجّال , al-Dadzsal), az antikrisztus. Daddzsál a Góg és Magóg szemléletével átitatott világot uralni akarja és sokakat tévútra vezet. Majd visszatér Jézus (Iszá al-Maszeh), az igazi messiás. (Ma több muszlim tud Jézus valóságos, testben történő második eljöveteléről, mint keresztény. Ez ugyanis a végidőkről szóló egyértelmű tanítása a Koránnak.) Jézus elpusztítja az antikrisztust, a hamis messiást, Daddzsált és ezzel a Földet békesség tölti el, az emberek pedig bőségben és áldások között élnek majd. Jézus 40 évig marad a földön, majd meghal és ezután elérkezik a Végső Nap. Ekkor minden élőlény létezése megszűnik és az egész világ elpusztul. Isten (Alláh) helyreállítja a földi rendet, az összes valaha élt embert feltámasztja és megítéli.

A hadísz jövendölésében az utolsó időre - többek közt - az alábbi jelek utalnak:

Kisebb jelek[szerkesztés]

 • A gyilkosságok elterjedése,[32][33] egyre több jelentéktelen okból elkövetett gyilkosság[34]
 • Gyakoribbá válnak a hirtelen és váratlan halálesetek[35][36]
 • A Szunna elutasítása[37]
 • A mecsetek díszítése a büszkeség és a versenyzés miatt[38]
 • Rengeteg földrengés[39]
 • Sok ember szeretne meghalni a megpróbáltatások miatti szenvedés miatt[40]
 • A kábítószerek fogyasztása elterjed,[41] az emberek nyíltan fogyasztanak alkoholt[34]
 • Zsidók harcolnak a muszlimokkal[42]
 • Az emberek selymet kezdenek viselni[43]
 • Gyermekek tele vannak haraggal[44]
 • A (kötelező) jótékonykodás (zakát) teherré válik[45]
 • A paráznaság és a házasságtörés elterjedése[46]
 • A nők számának erőteljes növekedése a férfiakhoz képest[47]
 • "Nomádok" versenyeznek nagyon magas épületek megépítésével[48]
 • Ellenségeskedés rokonok és szomszédok között[49]
 • A villámlások megszaporodnak[36]
 • A kereskedelem annyira elterjed, hogy az asszony segíti a férje üzletét[49]
 • A kamat (uzsora) elterjedése
 • A fösvénység jelenik meg és a becstelen emberek érvényesülnek[50]
 • Nem sok becsületes ember marad és senki nem fog a másikban bízni[51]
 • A szerencsejáték, a jövendőmondás és ezek egyre több módja és eszköze egyre inkább elterjed[34]
 • A jó cselekedetek száma csökken[41]
 • Sok kísértés a világban
 • A tudás felemeltetése és a (vallási) tudatlanság megjelenése[52]
 • Az emberek nagy részét nem érdekeli, hogyan szerzik a pénzüket, megengedett, vagy tiltott módon[53]
 • Az emberek a csillagok állásában hisznek[54]
 • A nemzetek hívják egymást, hogy elpusztítsák az iszlámot minden eszközzel[49]
 • Ahol sok eső ott is kevés vegetáció
 • Az eső savas és éget[55]
 • Az Eufrátesz felfed egy hegynyi aranyat[56] (Szimbolikusan ez lehet olaj, gazdagság)
 • A muszlimok rendkívüli jóléte és meggazdagodása[57]
 • A pénz, a termények és az erőforrások egyre nagyobb pocsékolása[34]
 • A rómaiak (a fehérek?) többséget alkotnak az emberek között[58]
 • Az arabok földje legelő lesz és folyókkal szabdalt

Fő jelek[szerkesztés]

 • al-Mahdi megjelenése
 • Az ad-Daddzsál, a hamis Messiás megjelenése
 • Íszá (Jézus) visszatérése a földre
 • A Góg és Mágóg elözönlik a világot[59]
 • Dabbat al-ard (szörnyeteg) jön ki a földből, hogy beszéljen az embereknek[60] (Szimbolikus kép is lehet, illetve utalhat arra a gonosz erőre is, amit a Biblia Antikrisztus néven nevez.)
 • Egy hatalmas fekete füstfelhő borítja be a földet[61]
 • A nap nyugatról kel fel[34]
 • Három helyszín a föld alá süllyed: keleten, nyugaton és az Arab-félszigeten[34]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Illés Immánuel: Mini Biblia, 1995.
 2. Örökké élhetsz a paradicsomban, Watchtower, 1990
 3. E. G. White: Az utolsó napok eseményei, Advent Kiadó
 4. Luk. 21:31
 5. Máté 24,3
 6. Metropol, 2016. márc. 11.
 7. http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus_jarvany
 8. http://idokjelei.hu/2015/05/who-az-antibiotikum-rezisztencia-globalis-veszellye-valt/
 9. http://idokjelei.hu/2014/07/a-nagy-foldrengesek-szama-megketszerezodott-2014-ben/
 10. http://www.origo.hu/kornyezet/20160125-tengerviz-savasodas-halak-capa-kornyezet.html
 11. http://www.origo.hu/kornyezet/20160126-tengerszint-emelkedes-kornyezetszennyezes-globalis-felmelegedes-gleccserolvadas.html
 12. http://www.origo.hu/idojaras/20140317-tulfogyasztas-civilizacio-katasztrofa-osszeomlashoz-vezethet-az-esztelen-fogyasztas-egy-nasa.html
 13. az amerikai Nemzeti Társadalom- és Környezetkutató Szintézisközpont (SESYNC)
 14. https://index.hu/tudomany/2014/03/17/megint_jon_a_vilagvege/
 15. http://www.atmos.umd.edu/
 16. https://index.hu/tudomany/2016/01/27/a_vegitelet_oraja_harom_perccel_ejfel_elott_all/
 17. Jak5,2
 18. Mt19,21
 19. Ésaiás 6:10
 20. Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás
 21. II. Kor. 11:14
 22. Mt. 24,24
 23. Jel. 13,13-14
 24. Lukács 17:26-30
 25. Jónás próféta könyve
 26. Jelenések könyve 14:7
 27. János Evangéliuma 14:3
 28. 2. Péter 3,13
 29. Korán 23,115
 30. Korán 29,64
 31. Korán 34,3
 32. Sahih Bukhari Volume 9, Book 88, Number 184
 33. Bukhari, Ibn Majah és Ahmad
 34. a b c d e f Osman Nuri Topbas: Iszlám (Hit, Istenszolgálat), 2004
 35. Sahih muszlim könyv 41. hadísz 7040
 36. a b Ahmad
 37. Abu Dawud könyv 35. hadísz 4587
 38. Sahih ibn Majah 610
 39. Sahih Bukhari 9. kötet, 88. könyv hadísz 237
 40. Sahih Bukhari 9. kötet, 88. könyv hadísz száma 231
 41. a b Bukhari
 42. Sahih Musim Book 41, Hadith Number 6985
 43. Tirmidhi
 44. Tabarani, al-Hakim
 45. Sahih Bukhari 9. kötet, 88 könyv, hadísz száma 236
 46. Sahih 41. könyv hadísz 7015
 47. Sahih Bukhari 1. kötet, 3. könyv, hadísz 81
 48. Sahih Bukhari 9. kötet, 88. könyv, hadísz száma 237
 49. a b c Musnad Ahmad
 50. Mujamma'uz-Zawaa'id 7/327
 51. Sahih Bukhari
 52. Bukhari, Ibn Majah & Ahmad
 53. Al-Bukhari
 54. Al-Haythami
 55. az Tabarani, al-Hakim. hadísz
 56. Sahih 41. könyv, hadísz száma 6918
 57. hadísz
 58. Sahih 41. könyv, hadísz száma 6925
 59. Korán 21,95 ; 18,94
 60. Korán 27,82
 61. Sahih

Forrás[szerkesztés]

Kapcsolódó cikkek[szerkesztés]