Szodoma és Gomora

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Szodoma és Gomora pusztulása, John Martin, 1852.
Peter Paul Rubens: Lót a családjával elhagyja Szodomát
Szodoma és Gomora motívuma Hartmann Schedel 1493-as Nümbergi Krónikájából. Megjegyzendő, hogy középen Lót felesége már sóbálvánnyá változott.

Szodoma (héberül סְדוֹם, modern átírással Sədom, tibéri átírással Səḏôm, arabul: سدوم Szadūm, görögül Σόδομα) és Gomora (héberül עֲמוֹרָה, modern átírással ʿAmora, tibéri átírással Ġəmôrāh/ʿĂmôrāh, arabul: عمورة ʿAmūrah, görögül Γόμορρα) két bibliai város volt, melyet Isten lerombolt.

Lakosainak vétkeiért Szodomát, Gomorát, Admah és Zeboim városára bocsátott „kénköves és tüzes esőt az Úrtól az Égből” (Genesis|19:24-25|KJV). A keresztény és iszlám vallásban a városok nevei a megátalkodott bűn, míg bukásuk Isten haragjának közmondásszerű szinonimájává vált. (Jude|1:7|NIV, Korán (S15) Al-Hijr:72-73[1]).

Szodomát és Gomorát a bűn és a szexuális elhajlás metaforájaként is használják. A történetből sok nyelvben, így többek között az angolban és a magyarban is több szó kifejlődött. A szodómia egy olyan kifejezés, melyet (elsősorban keresztény gyökerekre alapozva) a nem-hüvelyi közösülésre és a zoofil viselkedésre használnak.

A bibliai szöveg[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Szodoma egyike volt a később Öt Városként Pentapolisz is jelölt földrajzi egységnek ((Wisdom|10:6): Szodoma, Gomora, Admá, Zeboim és Bela – amit Cóár néven is meg lehet találni. (Genesis|19:22).) A Pentapolisz városait összességében „a síkság városainak” (Genesis|13:12) is neveztek, mert mind a Jordán síkságán terültek el. Ez jelölte ki a kánaániták lakhelyének déli határait. (Genesis|10:19). Lót, Ábrahám unokaöccse azért költözött Szodomába, mert itt nyájának elérhető közelségben talál jó legelőt. (Genesis 13:5-11).

A Genesis 18-ban Isten két, férfi alakban megjelenő angyalt küldött Ábrahámhoz Mamre síkságaira. Miután Ábrahám, és felesége, Sára illedelmesen fogadták a vendégeket, Isten közölte Ábrahámmal, hogy mivel Szodomában és Gomorában nagy a felfordulás, „és mivel bűnük nagyon súlyos,” (vs. 20-21) meg fogja vizsgálni ezeket a városokat. Erre válaszul Ábrahám folyamatosan arra kérte Istent, hogy ha legalább 50, majd 45, esetleg 30, vagy akár 20, de még csak ha 10 igaz embert is talál ott, ne büntesse meg a várost. Isten minden szinten megígérte Ábrahámnak, hogy akkor a várost nem fogja lerombolni. Isten két angyala Ábrahám igaz unokaöccsénél, Lótnál is megjelent, aki elérte, hogy szálljanak meg nála, s egyenek családjával.

A Tanakh elbeszélése szerint a Teremtések könyve 19:4-5, leírja, hogy ez után mi következett, ami megerősíti a Szodomára a történet végén kirótt büntetést:

„ Lefekvésök előtt a város férfiai, Sodoma férfiai körűlvevék a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a férfiak, a kik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket.”

A megismerni kifejezés itt egy hebraizmus átvétele, jelentése: ’közösülni’ (ez a hebraizmus bibliafordításokon keresztül más modern nyelvekbe is bekerült, vö. angol know, német erkennen, francia connaître stb.); vagyis a szodomai férfiak homoszexuális erőszakot akartak elkövetni Lót vendégein. Válaszul Lót nem mutatta be vendégeit Szodoma lakosainak, inkább két, férjezetlen lányát ajánlotta fel nekik, „akik még nem ismertek férfit”, hogy kedvük szerint cselekedjenek velük. Azonban a szodomaiak visszautasították az ajánlatot, és megfenyegették Lótot, hogy rosszabb dolgot tesznek majd vele, mint vendégeivel akartak, majd megátkozták Lótot. Lót angyali vendégei megmentették őt, és támadóit megvakították. Utána megparancsolták Lótnak, hogy szedje össze családját, s hagyják el a várost. Ekkor tudatták vele, hogy őket azért küldték, hogy lerombolják Szodomát és Gomorát. Miközben elkezdtek menekülni, az angyalok rájuk parancsoltak, hogy semmilyen körülmények között ne forduljanak hátra. Azonban ahogy Isten Szodomát és Gomorát tűzzel és kénkővel elpusztította, Lót felesége sóvárogva visszatekintett és sóbálvánnyá vált.

Lót további élete[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Lót ezek után Coárban keresett menedéket. Innen is tovább ment, mert nem érezte biztonságosnak a maga és lányai számára, ezért a Coár melletti hegyekben telepedett meg. Lányaiban viszont feléledt a szexualitás utáni vágy. Fiatalok voltak és férfit kívántak maguknak. Ám mivel apjukkal magányosan éldegéltek a hegyekben, nem nyílt alkalom arra, hogy más férfival találkozzanak. Épp ezért eldöntötték, hogy apjuk révén részesítik magukat a szexualitás örömeiben, ezért egyik este borral megitatták Lótot, s az idősebbik lány lépett vele először vérfertőző érintkezésbe. A másik nap ugyanezt tette a kisebbik lány és végül mindketten fiút szültek, Moábot és Ammont, akik a róluk elnevezett moábiak és ammoniak ősatyjai.

  • 32. Jer, adjunk bort inni a mi atyánknak, és háljunk ő vele, és támaszszunk magot a mi atyánktól.
  • 33. Adának azért inni bort az ő atyjoknak azon éjszaka, és beméne a nagyobbik, és hála az ő atyjával, ez pedig semmit sem tuda annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről.
  • 34. És lőn másodnapon, monda a nagyobbik a kisebbiknek: Ímé a mult éjjel én háltam atyámmal, adjunk néki bort inni ez éjjel is, és menj be te, hálj vele, és támaszszunk magot a mi atyánktól.
  • 35. Adának azért azon éjszaka is az ő atyjoknak bort inni, és felkele a kisebbik is és vele hála; ő pedig semmit sem tuda annak sem lefekvéséről, sem fölkeléséről.
  • 36. És teherbe esének Lót leányai mindketten az ő atyjoktól. ”

– Mózes I. könyve 19. rész

További bibliai említések[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Szodoma és Gomora városát később is megemlítik, mint az elkövetett bűncselekmény, a testiség metaforáját, s mint a bűnös elítélésének szimbólumát.

Ezekiel 16:48-50-ben Isten Jeruzsálemet Szodomához hasonlítja, „így nem cselekedett Sodoma, a te öcséd, ő és leányai.” A leírás szerint az volt Szodoma bűne, hogy „kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. És felfuvalkodának s cselekedének útálatosságot előttem”. Ezután Isten egy angyalt küldött, hogy tüzes esőt és kénkövet zúdítson Szodomára és Gomorára.

Izajás 3:9 szerint Szodoma olyan volt, mint a szemérmetlen bűn

Jeremiás 23:14 szerint Szodoma és Gomora olyan, mint a házasságtörés és a hazugság.

Márk 6:11-12 szerint Jézus néhány várost tanításaira adott válaszaik alapján még Szodománál és Gomoránál is méltóbbnak talált arra, hogy elpusztítsák.

Lukács 17:28-29, Szodomát a közöny, a tehetetlen élet példájaként említi.

2Péter 2:6-7 szintén hivatkozik Lótra:

És [ha] Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, a kik istentelenkedni fognak; És [ha] megszabadította az igaz Lótot, a ki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt;

Jude 1:7 azt jegyzi fel, hogy Szodoma és Gomora is „a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak [előttünk,] örök tűznek büntetését szenvedvén.

Referenciák[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]