Fáraók listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Ez az ókori Egyiptom fáraóinak listája az egyesítés előtti korszak végétől (I. e. 3000 körül) a ptolemaida kor végéig, Egyiptom római provinciává válásáig (i. e. 30).

Az Újbirodalom előtti legtöbb évszám csak becslés, pontos kronológiát eddig nem sikerült felállítani.

Ahol külön nem jelöljük, minden évszám időszámítás előtt értendő.

Tartalomjegyzék

Korai időszak[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Ebbe az időbe tartozik az egyesítés előtti idő, amikor Alsó- és Felső-Egyiptomot még külön kormányozták, valamint az első és a második dinasztia.

Felső-Egyiptom (0. dinasztia)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az itt következő lista feltehetőleg nem teljes, a dátumok legalább másfél évszázados hibahatárral értendők. Székhelyük Nehen városa volt.

Név Uralkodás Megjegyzések
Hórpenabu 3200 körül vagy Elefánt király
Bika 3200 körül
I. Skorpió 3200 körül (?) Abüdosznál (Umm el-Qa'ab) talált sírja az egyik legrégebbi ismert fáraósír
Hórhedzsu 3200 körül vagy I. Sólyom, esetleg Három Buzogány
Hórni 3200–3100 körül vagy II. Sólyom
Két Sólyom 3200–3100 körül
Hórnineith 3200–3100 körül Alsó-Egyiptomban
Kaneith 3200–3100 körül Alsó-Egyiptomban, a „névtelen szereh” tulajdonosa
Hórhat 3100 körül vagy I. Hór
Szehendet 3100 körül vagy Krokodil király
Iri-Hór 3100 körül vagy II. Hór, bizonytalan, uralkodott-e
I. Ka (Zehen) 3100 körül
II. Skorpió 3100 körül
Narmer 3100 körül Alsó- és Felső-Egyiptom egyesítője

Alsó-Egyiptom[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az itt következő lista valószínűleg nem teljes, a palermói kő hét nevet tartalmaz, akiket alsó-egyiptomi uralkodókként azonosítottak. Az uralkodók székhelye Per Uadzset városa. Az alábbi I. dinasztiával egyidőben uralkodhattak.

Név Uralkodás Megjegyzések
Szeka  ?
Haju  ? vagy Nesemiu
Tiu  ?
Tjes  ? vagy Itis, Itjes
Niheben  ?
Unegbu  ? vagy Anedzs, Uadzs, Uadzs Adzs, Uasz Mer, Wazner
Imihet  ? vagy Meh

I. dinasztia (i. e. 3100i. e. 2890)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az uralkodási dátumok a kronológia jelen állása szerint ±100 év hibahatárral értendők. Székhelyük eleinte talán Nehen, később Thini városa, a görög Thisz.

Név azonosítás Manethón listájával[1] Évek száma Uralkodása Királyné Megjegyzések
1. Meni
Narmer
Μὴνης, Μνεῦις /Ménész, Mneuisz (Mnevisz) 62
31003050 körül
Neithhotep (?) Lehetséges, hogy ugyanaz, mint Narmer, Hór-Aha vagy II. Skorpió, esetleg közülük ketten vagy mindhárom azonos.
2. Hór-Aha
- 34
3050 körül
Berenib, Henthapi Lehetséges, hogy Alsó- és Felső-Egyiptom egyesítője.
3. I. Teti Ἇθωθις /Athóthisz 41
3050 körül
vagy Iteti
4. Dzser
3050–3000 körül
Herneith, Nahtneith, Meritneith(?) vagy Iteti
5. Dzset (Uadzset)[2]
Κενχὴνης (Ουενέφης ?) /Kenkenész 23
3000 körül
Meritneith(?)
- Meritneith (Ουενέφης ?) /Uenephész  ?
3000 körül
Régens Den helyett; nem tisztázott, uralkodott-e, de neve több helyen uralkodóként van feltüntetve. Nem egyértelmű, hogy Dzser vagy Dzset felesége volt.
6. Den[3]
Οὺσαφάιδος /Uszaphaidosz 42
30. század
Szesemetka Dzset testvére vagy fia. Talán Heszepti nevével is azonosítható
7. Anedzsib
Μιέβιδος /Miebidosz 10
30. század
Batiritesz
8. Szemerkhet
Σέμέμψης /Szemempszész 9
30. század
 ?
9. II. Ka
Βιενέχης (Χουνβιένθης ?) /Bienekhész, Khunbienthész[4] 26[4]
30–29. század fordulója
 ?
10. Szeneferka[3] - 2 29. század ? -

II. dinasztia (i. e. 2890i. e. 2686)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A dátumok ±100 év hibahatárral értendők. Székhely Thini (Thisz).

Név Manethón listája Uralkodás Királyné Megjegyzések
Hotepszehemui
Βόηθος /Boéthosz 68 évig  ?
Nebré
Καιέχώς /Kaiekhósz 39 évig  ?
Ninetjer
Βινωθρις /Binóthrisz 47 évig  ?
Uneg Χαιρής /Khairész 17 évig  ? csak Északon uralkodott, Peribszennel egyidőben
Uadzsnesz Τλας (Africanusnál) az abüdoszi királylistáról ismert név
Szenedzs Σεθένης /Szethenész 20 évig  ? csak Északon uralkodott, Peribszennel egyidőben
Nubnofer Νεφερχέρης /Neferkherész 25 évig  ? születési név, több uralkodónévvel azonosítják
Peribszen
Σέσωχρις /Szeszókhrisz 17 évig  ? csak Délen uralkodott Eredeti neve: Szehem-ib
Hór Sza  ? északi uralkodó a dinasztia végén, talán azonos valamelyik másik királlyal
Hór Szekhemib-Perenmaat  ? lehetséges, hogy azonos Peribszennel
Haszehem Χαίρης /Khairész  ?  ? -
Haszehemui
Χενέρης /Khenerész
?–2686, 17 évig
Nimaathapi Valószínűleg azonos Haszehemmel
Szanaht (?) Νεχερώφης /Nekheróphész 28 évig Nimaathapi (?) Szanaht létezése kérdéses, talán Dzsószer által levert északi uralkodó
I. Noferkaré (Νεφερχέρης /Neferkherész?) 2740 körül
Noferkaszokar (Σέσωχρις /Szeszókhrisz?) 8 év 2740 körül Csak Alsó-Egyiptomban
I. Hudzsefa 11 vagy 2 év 2710 körül Csak Alsó-Egyiptomban

Óbirodalom (i. e. 2686i. e. 2181)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az Óbirodalom az 3. évezredben az az időszak, amikor Egyiptomban először alakult ki és maradt fenn hosszabb ideig magas szintű civilizáció. Ebben az időben épültek piramisok a fáraók temetkezési helyéül. A főváros Memphisz (ókori nevén Mennefer vagy Hut-Ka-Ptah volt, utóbbi névből származik görög közvetítéssel az Egyiptom szó.)

Az Óbirodalom uralkodóházai a harmadik dinasztiával kezdődtek és a hatodik dinasztia zárta a sort. Több egyiptológus idesorolja a VII. és a VIII. dinasztiákat is, mert az adminisztráció központja továbbra is Memphisz volt az uralmuk alatt. Az Óbirodalmat egy zavaros, politikai és gazdasági hanyatlást mutató időszak követte, az első átmeneti kor.

III. dinasztia (i. e. 2686 – 2613)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

I. e. 2700–2600 (±50 év). Székhely Ineb Hedzs, a későbbi Memphisz.

név Manethón listája uralkodás királyné megjegyzések
Szanaht
Νεχερώφης /Nekherophész
2686 – 2668
Nimaathapi (?) lásd II. dinasztiánál, talán Nebka nevével is azonosítható
Dzsószer
Netjerihet
Τόσορθρος (Τύρεις?) /Toszorthrosz, Türeisz
2668 – 2649
Hotephernebti A Nebka névvel is kapcsolatba hozható, valamint a Szanahttal való azonossága is felmerült
Szehemhet
Τοσέρτασις /Toszertaszisz
2649 – 2643
 ?
Nebka -
?
 ? Csak néhány utalásban fennmaradt név, semmi bizonyos nem állítható róla
Haba
-
2643 – 2637
 ? Bizonytalan személy
II. Hudzsefa 2700 körül Vagy Szedzsesz, talán azonos Habával
II. Noferkaré Νεφερχέρης(?) /Nepherkherész
?
 ? bizonytalan személyazonosságú, talán valamelyik másik, közelebbről ismeretlen uralkodóval azonos
Nebkaré Άχης /Akhész
?
 ? bizonytalan személyazonosságú, talán Nebkával azonos
Huni
Σήφουρις /Széphurisz
2637 – 2613
I. Mereszanh Mivel vélhetően Sznofru apja, már csak az egyiptológus-konvenció miatt sorolandó a III. dinasztiába. Hufut a család harmadik uralkodójának nevezik a feliratok

Manethón teljesen azonosíthatatlan nevei: Μεσώχρις (Meszókhrisz) és Σωύφις (Szóüphisz)

IV. dinasztia (i. e. 2613i. e. 2498)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A dátumok ±50 év bizonytalansággal értendők. Székhely Ineb Hedzs, a későbbi Memphisz.

Név Manethón és ismertebb görög nevek Uralkodás Királyné Megjegyzések
1. Sznofru
Σήφουρις. Κερφέρης /Széphurisz, Kerpherész
2613 – 2589
I. Hotepheresz Valószínűleg Huni fia
2. Hufu
Χέοψ /Kheopsz, Σώρις /Szórisz, Σούφις /Szuphisz
2589 – 2566
I. Merititesz, Henutszen, két ismeretlen nevű királyné Sznofru fia, a korai feljegyzésekben úgy említik, mint családjából a harmadik uralkodót, így feltételezik, hogy lehetett egy fáraó Sznofru és Hufu közt, akinek a neve nem maradt fenn.
3. Dzsedefré
Ρατοισής /Ratoiszész
2566 – 2558
II. Hotepheresz, Khentetenka Hufu fia, más néven Radzsedef.
4. Hafré
Χεφρήν /Khephrén
2558 – 2532
III. Mereszanh,
I. Hamerernebti, Perszenet
Hufu fia
5. Dzsedefhór -  ?  ? Hufu fia, uralkodása nem bizonyos, kártusba írt neve feltűnik
6. Baka -
?
 ? Hufu fia, uralkodása bizonytalan, közvetlen adat nincs, csak kártusba írt neve
7. Baufré -
?
 ? Hufu fia, uralkodása bizonytalan, közvetlen adat nincs, talán azonos Bakával
8. Menkauré
Μυχερίνος /Mükherinosz vagy Μενχέρης /Menkherész
2532 – 2503
II. Hamerernebti Hafré fia
9. Sepszeszkaf
Σεβερχέρης /Szeberkherész
2503 – 2498
Bunefer, Hentkauesz? Menkauré fia
10. Dzsedefptah
Θαμφθίς /Thamphthisz
i. e. 2500 körül
Sepszeszkaf fia, uralkodása bizonytalan

Azonosítatlan görög név: Βιχέρης (Bikherész)

V. dinasztia (i. e. 2498i. e. 2345)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A dátumok ±50 év bizonytalansággal értendők. A dinasztia székhelye Ineb Hedzs, a későbbi Memphisz.

Név Görög nevek Uralkodása Királyné Megjegyzések
1. I. Hentkauesz -
2498
- Sepszeszkaf özvegye, csak feltételezés, hogy uralkodott
2. Uszerkaf
Ουσερχερής /Uszerkherész
2498 – 2491
I. Hentkauesz Dzsedefré unokája, Noferhotepesz hercegnő fia. Uralkodási jogcíme valószínűleg Sepszeszkaf özvegyének feleségül vétele volt
3. Szahuré
Σεφρής /Szephrész
2491 – 2477
Nofrethanebti, Meritnebti Hentkauesz vagy Noferhotepesz fia, apja Sepszeszkaf vagy Uszerkaf
4. Noferirkaré
Νεφερχερής /Nepherkherész
2477 – 2467
II. Hentkauesz Hentkauesz vagy Szahuré fia, apja vitatott (Sepszeszkaf, Uszerkaf vagy Szahuré)
5. II. Hentkauesz piramiskörzete alapján valószínűsíthető, hogy uralkodott
6. Sepszeszkaré
Σισιρής /Sziszirész
2467 – 2460
 ?
7. Noferefré
Χερής /Kherész
2460 – 2458
 ?
8. Neuszerré
Ρατουρής /Raturész
2458 – 2422
Reptinub Noferirkaré fia
9. Menkauhór
Μενχερής /Menkherész
2422 – 2414
IV. Mereszanh
10. Iszeszi Dzsedkaré
Ταγχερής /Tankherész
2414 – 2375
 ?
11. Unisz Οννος /Onnosz
2375 – 2345
Nebet, Henut

4

VI. dinasztia (i. e. 2345i. e. 2181)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Székhely Ineb Hedzs, a dátumok ±50 év hibahatárral értendők.

Név Uralkodói név Görög név Uralkodás Királyné Megjegyzések
1. II. Teti Οθο /Otho
2345 – 2333
III. Hentkauesz (?), I. Iput, Khuit
2. Uszerkaré Οθοής /Othoész
2333 – 2332
 ?
3. I. Pepi Meriré
Φιώς /Phiósz
2332 – 2283
I. Anheszenpepi, II. Anheszenpepi, IV. Merititesz, Nubwenet, Inenek-Inti
4. I. Nemtiemszaf
Merenré
Μεθεσούφις /Metheszuphisz
2283 – 2278
 ?
5. II. Pepi Noferkaré
Φιώψ /Phiópsz
2278 – 2184
Neith, II. Iput, III. Anheszenpepi,
IV. Anheszenpepi, Udzsebten
6. II. Nemtiemszaf
Merenré Μενθεσούφις /Mentheszuphisz
2184
Neithiqret (?) II. Pepi fia. Nem biztos, hogy uralkodott
7. Netjerikaré -
?
8. Neithiqret Νιτώχρις /Nitókhrisz
2184 – 2181
II. Pepi leánya; alakja a legendák ködébe vész, talán azonos az előbbi névvel is

Első átmeneti kor (i. e. 2181i. e. 1991)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az első átmeneti kor kezdete egyes szerzőknél a IX. dinasztia, mivel a VII. és VIII. dinasztia még Memphiszben uralkodott. Ez zavargásokkal teli időszak volt az Óbirodalom és a Középbirodalom között. II. Pepi halála után a birodalom összeomlott, Alsó- és Felső-Egyiptom egysége felbomlott, éhínség tört ki. I. e. 2160 körül egy új dinasztia megpróbálta egyesíteni Alsó-Egyiptomot székhelyéből, a 20. nomosz fővárosából, Hut-neni-neszuból. Eközben egy másik uralkodóház, melynek székhelye Uaszetben (Théba) volt, újraegyesítette Felső-Egyiptomot, és elkerülhetetlenné vált az összecsapás a két dinasztia közt. I. e. 2055 körül a felső-egyiptomi uralkodó legyőzte Alsó-Egyiptom fáraóját, és trónra lépett egyesítve a két országot. Ő volt II. Montuhotep, a XI. dinasztia és a Középbirodalom első fáraója.

VII. és VIII. dinasztia (i. e. 2181i. e. 2160)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

16 király, közülük az alábbiak ismertek: I. Széthi abüdoszi templomának királylistája alapján:

VII. dinasztia

Név Uralkodása Megjegyzések
III. Noferkaré
2181 – ????
III. Noferkaré Nebi
?
Dzsedkaré Semai
?
(IV.?) Noferkaré Khendu
?
Merienhór (?)
?
I. Noferkamin Sznoferka
?
Nikaré
?
IV. (V.?) Noferkaré Tereru
?
Noferkahór
?

VIII. dinasztia

Név Uralkodása Megjegyzések
(V. Noferkaré) Uadzskaré Pepiszeneb
?
II. Noferkamin Anu
?
Kakauré Ibi (Aba)
2169 – 2167
II. Noferkaré
2167 – 2163
Noferkauhór Khuihap
2163 – 2161
II. Noferirkaré Demedzsibtaui
2161 – 2160

IX. dinasztia (i. e. 2160 – i. e. 2130)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A X. dinasztiával 18 király, közülük az alábbiak ismertek:

Név Uralkodása Megjegyzések
I. Meriibré Heti (I. Akhthoész)
2160 – ????
II. Meriibré (II.) Heti
?
III. Noferkaré
?
Nebkauré (III.) Heti (II. Akthoész)
?
Szetut
?
I. Uahkaré (IV.) Heti
?
Merikaré
?
Nebkauré fia.
II. Uahkaré (V.) Heti
?
I. Montuhotep
?
III. Uahkaré (VI.) Heti
?
VII. Heti
?

Itt bizonytalan nevek következnek

X. dinasztia (i. e. 2130i. e. 2040)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A tizedik dinasztia Alsó-Egyiptom fölött uralkodott egy ideig.

Név Uralkodás Megjegyzések
Merihathor
2130 – ????
VI. Noferkaré
?
IV. Uahkaré (VIII.) Heti
?
Merikaré
?
IX. Heti
???? – 2040

Ismeretlen nevű uralkodó következik

XI. dinasztia (i. e. 2134i. e. 1991)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A XI. dinasztia Felső-Egyiptom fölött uralkodott egy ideig, majd egyesítette a folyamvölgyet.

Név Uralkodása[5] Királyné Megjegyzések
- Antef kormányzó
?
 ?
1. I. Montuhotep Tepi-aa (az Ős)
?
I. Noferu
2. I. Antef
2134 – 2118
 ? I. Montuhotep fiai.
3. II. Antef
2118 – 2069
Noferukait
4. III. Antef
2069 – 2061
I. Iah, Henite II. Antef fia.
5. II. Montuhotep
2061 – 2010
II. Noferu, Tem, Amunet, Asz, Asait, Henhenet, Kuit, Kemszit, Ment, Tennet, Szadhe III. Antef fia.
6. III. Montuhotep
2010 – 1998
Imi II. Montuhotep fia.
7. IV. Montuhotep
1998 – 1991
 ?

Középbirodalom (i. e. 1991i. e. 1803)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A Középbirodalom az első átmeneti kor végétől a második átmeneti korig tart. A XII. dinasztia mellett, melyet az ókori egyiptomiak egyik legnagyobb uralkodócsaládjuknak tartottak, több tudós idesorolja a XI., XIII. és XIV. dinasztiákat is. Ebben az időben felvirágzott a kereskedelem, Egyiptom nyitottabbá vált a külvilág felé; ez okozta végül a Középbirodalom bukását előidéző hükszósz megszállást.

XII. dinasztia (1991 – 1803)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Név Uralkodói név Görög név Uralkodás Királyné Megjegyzések
1. I. Amenemhat Szehotepibré Uhemmeszu Αμενεμής
1991 – 1962
Noferitatjenen
2. I. Szenuszert Heperkaré Σεσονχώσις
1971 – 1926
III. Noferu I. Amenemhat fia.
3. II. Amenemhat Nebkauré Αμμανεμής
1926 – 1895
Keminub, Kanoferu I. Szenuszert fia.
4. II. Szenuszert Haheperré Σεσόχρις
1895 – 1878
I. Henemetnoferhedzset II. Amenemhat fia.
5. III. Szenuszert Hakauré Σεσόστρις
1878 – 1839
Meretszeger II. Szenuszert fia.
6. III. Amenemhat Nimaatré Menmaatré Λαχαρής, Αμέρής
1860 – 1814
Aat III. Szenuszert fia.
7. IV. Amenemhat Maaheruré Αμενεμής
1815 – 1806
 ?
8. Szobeknoferuré Szobekkaré Σχεμιόφρις
1806 – 1802
III. Amenemhat leánya.

Második átmeneti kor (i. e. 1803i. e. 1550)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A második átmeneti kor egy zűrzavaros időszak a Középbirodalom vége és az Újbirodalom kezdete között. Leginkább a hükszosz megszállásról ismert; ők alkotják a XV. és XVI. dinasztiát.

A XIII. dinasztia sokkal gyengébb volt az előzőnél, és nem volt képes megtartani egész Egyiptomot. Egy helyi uralkodócsalád a nyugati deltában elszakadt tőlük és megalapította a XIV. dinasztiát.

A hükszoszok IV. Szobekhotep uralma alatt jelentek meg, és 1720 körül elfoglalták későbbi fővárosukat, Avariszt. A XV. dinasztia alapítója, Szalitisz vezetésével I. Dudimosze fáraó uralkodása alatt elfoglalták Egyiptomot. Körülbelül mikor Memphiszt is elfoglalták, a thébai uralkodócsalád kinyilvánította függetlenségét és megalapította a XVII. dinasztiát, mely végül visszaűzte a hükszoszokat Ázsiába.

XIII. dinasztia (i. e. 1803 – i. e. 1649)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Legalább 65 király, közülük az alábbiak ismertek: A források hiánya, illetve a feliratok töredékessége miatt több uralkodó neve csak töredékesen maradt fenn. Székhely Uaszet (Théba) és Hsou (Hahninszu, Hut Neni-niszut, Xoisz).

Név Uralkodói név Uralkodása Megjegyzések
I. Szobekhotep Ugaf Hutauiré
1803 – 1799
Szonbef Szehemkaré
1799 – 1796
Más néven Amenemhatszonbef.
Nerikaré
1796
V. Amenemhat Szehemkaré Szobekhotep
1796 – 1793
Kemau
1793 – 1791
Szahórnedzseheritef Ameni Aamu Antef Amenemhat
1791 – 1788
Jeuefni
1788
Más néven Jufui.
VI. Amenemhat Szaanhibré
1788 – 1785
Nebnun
1785 – 1783
Szeueszehtaui
1783 – 1781
Szuadzskaré
1781
Nedzsemibré
1780
II. Szobekhotep Haanhré
1780 – 1777
Renszeneb
1777
I. Hór Auibré
1777 – 1775
Habau
1775 – 1772
Dzsedhepereu
1772 – 1770
Szeb
1770
Kai
1770 – 1769
VII. Amenemhat Szedzsefakaré Kai
1769 – 1766
Uegaf
1766 – 1764
Hendzser Uszerkaré, Nimaatré
1764 – 1759
Imiremesau
1759 – ????
V. Antef Nebhepreruré
???? – ????
Vagy VI.~.
Széth
???? – 1749
III. Szobekhotep Szehemré Szuadzstaui
1749 – 1742
I. Noferhotep Haszehemré
1742 – 1731
Szihathor Menuadzsré
1733
I. Noferhotep testvére
IV. Szobekhotep Hanoferré
1732 – 1720
I. Noferhotep testvére
V. Szobekhotep Hahotepré
1720 – 1717
IV. Szobekhotep fia
VI. Szobekhotep
1717 – 1712
I. Uahibré Ibiau
1712 – 1701
I. Ay Mernoferré
1701 – 1677
Ini
1677 – 1675
Szeuadzsteu
1675 – 1672
Ined
1672 – 1669
II. Hór Szuadzskaré
1669 – 1664
VII. Szobekhotep
1664 – 1662
V. Mentuhotep Meranhré
1662 – ????
Szanhptahi
???? – ????
Ini Merhotepré Ini
???? – ????
II. Neferhotep Merszehemré Inedzs
???? – ????
Szonbmijeu
???? – 1649

A dátumokhoz lásd: [1]

A következő királyok helyzete bizonytalan:

Név Uralkodói név Uralkodás Megjegyzések
I. Dudimosze Dzsedhotepré 1654 körül
II. Dudimosze Dzsednoferré  ? Talán azonos az előzővel
III. Ibi  ? ?
II. Hór  ?  ?
Sza(…?)karé  ?  ?
Szenebmiu Szuahenré  ?
III. Noferhotep Szehemré Szanhtaui Ihernofret  ? Csak Uaszet (Théba) városban
VIII. Szobekhotep Szehemré Szuaszertaui Nihanimaatré  ?
Szehaenré  ?  ?
Mersepeszré  ?  ?
Merheperré  ?  ?
Merkaré  ?  ?
Uszermontu  ?  ?
Szanaaib Menhauré  ?
Upuautemszaf Szehemré Noferhau  ? Csak Abdu (Abydosz) városban

XIV. dinasztia (i. e. 1705i. e. 1690)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A XIV. dinasztia egy helyi uralkodócsalád volt a keleti Deltában, Hutwaret (Avarisz) városban és környékén. A források hiánya, illetve a feliratok töredékessége miatt több uralkodó neve csak töredékesen maradt fenn.

76 uralkodónév, megállapíthatatlan sorrendben és székhellyel. Talán Uaszet és Hsou városok uralkodói is köztük vannak, egy részük egyidőben uralkodhatott.

 • Neheszi (núbiai, Uaszetben) i. e. 1720 k.
 • Hatiré
 • Nebfautré
 • Szehebré
 • Merdzsefaré
 • Szuadzskaré
 • Ubenré
 • (...?)dzsefaré
 • (...?)ubenré
 • Auibré
 • Hóribré
 • Nebszenré
 • Szeheperenré
 • Dzsedheruré
 • Szaanhibré
 • Nofertumkaré
 • Szehem(…?)ré
 • Kakemutré
 • Noferibré
 • I(...?)(ré?)
 • Ha(...?)ré
 • Aa(...?)karé
 • Szemen(...?)ré
 • Dzsed(...?)ré
 • Szanofer(...?)ré
 • Menibré
 • Dzsed(...?)(ré)
 • Ink(...?)
 • A(...?)
 • Ap(...?)
 • Hibi
 • Abed
 • Hape
 • Semszi
 • Meni(...?)
 • Urka
 • (...?)ka(ré?)
 • (...?)ka(ré)
 • (...?)en(ré) Hap(...?)
 • (...?)ka(ré?) (...?)nat
 • (...?)ka(ré) (...?)Bebenme
 • Széth
 • Szainu
 • III. Hór
 • Enibef
 • Herhimwet (?)
 • Huhimwet? (az utóbbi kettő talán azonos
 • IX. Szobekhotep Maatré feltehetőleg szintén ehhez a dinasztiához sorolandó ( 1648-ig)

XV. dinasztia (i. e. 1649i. e. 1540)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A XV. dinasztia uralkodói a hükszoszok közül kerültek ki, ebből a nomád népből, akik elfoglalták a Nílus-delta nagy részét. Székhelyük Hutwaret.

Név Uralkodói név Görög név Uralkodása Megjegyzések
Szelek Szehaenré Σαλιτις, Σαιτις /Szalitisz, Szaitisz
1649 – ????
Szeszi Maaibré Βνών /Bnón
???? – ????
1 vagy 3 évig uralkodott
Jakubher Meruszerré Απαχναν /Apakhnan
???? – ????
Szekerher  ?  ?
???? – 1621
-
Hian Szeuszerenré Ιαμμας, Ετααν /Jannasz, Etaan
1621 – 1581
I. Apepi Aauszerré / Aakenenré / Nebhepesré Αφώφις, Αφώβις /Aphóphisz, Aphobisz
1581 – 1541
talán 3 különböző uralkodó
Hamudi/II. Apepi Aaszehré Ασσής, Ασσήθ /Asszész, Asszéth
1541 – 1540

XVI. dinasztia (i. e. 1649i. e. 1582)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

17 király, közülük az alábbiak ismertek: A XVI. dinasztia a Sínai-félsziget északi partján uralkodott.

Név Uralkodói név Uralkodása Királyné Megjegyzések
Dzsehuti Szehemré Szementaui
1648 – 1645
Montuhotep
VIII. Szobekhotep Szehemré Szeuszertaui
1645 – 1629
 ?
III. Noferhotep Szehemré Szanhtaui
1629 – 1628
 ?
Montuhotepi
1628 – 1627
Szitmut
I. Nebirierau Szuadzsenré
1627 – 1601
 ?
II. Nebirierau Noferkaré
1601
 ?
 ? Szemenré
1601 – 1600
 ?
Bebiankh Szeuszerenré
1600 – 1588
 ?
 ? Szehemré-Seduaszet
1588
 ?
I. Dudimosze Dzsedhotepré
1588 – ????
II. Dudimosze Dzsednoferré
???? – ????
Montuemszaf
???? – ????
VI. Mentuhotep Szanhenré
???? – ????
IV. Szenuszert
???? – 1582

XVII. dinasztia (i. e. 1580 – i. e. 1550)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A felső-egyiptomi XVII. dinasztia székhelye valószínűleg Uaszet (Théba) városa volt.

Név Uralkodói név Uralkodása Királyné Megjegyzések
Rahotep Szehemré Uahhau
1580 – 1576
 ?
I. Szobekemszaf Szehemré Uadzshau
1576 – 1573
Nubhaesz
V. Antef Szehemré Wepmaat
1573 – 1571
 ?
VI. Antef Nubheperré
1571 – 1566
VII. Antef Szehemré Herihermaat
1566
Haanhesz
II. Szobekemszaf Szehemré Sedtaui
1566 – 1559
Nubemhat
Szenahtenré Jahmesz Szenahtenré (Szekenenré Dzsehuti-Aa, Taaken)
1559 – 1558
Tetiseri
Szekenenré Ta-aa Szekenenré
1558 – 1554
I. Ahhotep Szenahtenré fia.
Kamosze Uadzsheperré
1554 – 1550
II. Ahhotep (?) Szekenenré fia.

Újbirodalom (i. e. 1550i. e. 1077)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Az Újbirodalomhoz a XVIII., XIX. és XX. dinasztia tartozik.

Egyiptom az Újbirodalom idején érte el legnagyobb kiterjedését, nagy területei voltak Núbiában és a Közel-Keleten. A mai Szíria területéért a Hettita Birodalommal folytattak harcokat. Az Újbirodalom legismertebb fáraói közé tartoznak Hatsepszut, Ehnaton, Tutanhamon és II. Ramszesz.

XVIII. dinasztia (i. e. 1550 – i. e. 1292)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Székhelyük Uaszet.[6] (Théba, Dioszpolisz hé Megalé) városa. A dátumok bizonytalansága 1-2 évtized.

Név Uralkodói név Görög név Uralkodása Királyné Megjegyzések
1. I. Jahmesz
Nebpehtiré
Αμωσις
1550 – 1525
Ahmesz-Nofertari Kamosze öccse.
2. I. Amenhotep
Dzseszerkaré
Αμενόφις
1526 – 1506
Ahmesz-Meritamon I. Jahmesz fia.
3. I. Thotmesz
Aaheperkaré
Θουτμωσις
1506 – 1493
Ahmesz, Mutnofret
4. II. Thotmesz
Aaheperenré
Θουτμωσις
1493 – 1479
Hatsepszut I. Thotmesz fia.
5. Hatsepszut
Maatkaré
1479 – 1458
I. Thotmesz lánya
6. III. Thotmesz
Menheperré
Θουτμωσις
1479 – 1426
Nofruré (?), Szatiah, Meritré-Hatsepszut II. Thotmesz fia
7. II. Amenhotep
Aaheperuré
Αμενόφις
1427 – 1401
Tiaa III. Thotmesz fia.
8. IV. Thotmesz
Menheperuré
Θουτμωσις
1401 – 1391
Nofertari, Iaret, Mutemwia II. Amenhotep fia.
9. III. Amenhotep
Nebmaatré
Αμενόφις
1391 – 1353
Tije IV. Thotmesz fia.
10. Ehnaton
(IV. Amenhotep)
Noferheperuré Waenré
1353 – 1336
Nofertiti III. Amenhotep és Tia királyné fia.
11. Nofernoferuaton Anhetheperuré
1335 – 1333
Társuralkodó Ehnaton mellett; személyazonossága nem tisztázott.
12. Szemenhkaré
Anhheperuré
1336 – 1333
Meritaton Társuralkodó Ehnaton mellett.
13. Tutanhamon
Nebheperuré
1333 – 1324
Anheszenamon Ehnaton fia (Név szerint nem ismert édesanyjának múmiája a KV35YL jelzést kapta.)
14. Ay
Heperheperuré
1323 – 1319
Teje Az előtte uralkodók idején Ré papja volt.
15. Horemheb
Dzseszerheperuré Szetepenré
Αρμαις
1319 – 1292
Mutnedzsmet Korábban tábornok.

XIX. dinasztia (i. e. 1292i. e. 1190)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Név Uralkodói név Uralkodása Királyné Megjegyzések
1. I. Ramszesz Menpehtiré
1292 – 1290
Szitré Horemheb katonatársa, majd vezírje
2. I. Széthi Menmaatré
1290 – 1279
Tuja I. Ramszesz fia.
3. II. Ramszesz Uszermaatré Szetepenré
1279 – 1213
Nofertari, Iszetnofret I. Széthi fia.
4. Merenptah Baenré
1213 – 1203
Iszetnofret II. Ramszesz fia.
5. Amenmessze Menmiré
1203 – 1200
 ?
6. II. Széthi Uszerheperuré
1203 – 1197
Tauszert Merenptah fia.
7. Merenptah Sziptah Ahenré
1197 – 1191
II. Széthi fia.
8. Tauszert Szitré Meritamon
1191 – 1190
II. Széthi felesége.

XX. dinasztia (i. e. 1190i. e. 1077)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Név Uralkodói név Uralkodása Királyné Megjegyzések
1. Széthnaht Uszerhauré
1190 – 1186
Tije-Mereniszet
2. III. Ramszesz Uszermaatré Meriamon
1186 – 1155
Iszet, Titi, Tije Széthnaht fia. 1175-ben harcolt a tengeri népek ellen.
3. IV. Ramszesz Hekamaatré
1155 – 1149
Duatentopet III. Ramszesz fia.
4. V. Ramszesz Uszermaatré
1149 – 1145
Tawerettenru, Henutwati IV. Ramszesz fia.
5. VI. Ramszesz Nebmaatré Meriamon
1145 – 1137
Nubheszbed III. Ramszesz fia.
6. VII. Ramszesz Uszermaatré Meriamon
1137 – 1130
 ? -
7. VIII. Ramszesz Uszermaatré Ahenamon
1130 – 1129
 ?
8. IX. Ramszesz Noferkaré Szetepenré Haemuaszet
1129 – 1111
Baketwerel
9. X. Ramszesz Hepermaatré
1111 – 1107
10. XI. Ramszesz Menmaatré Szetepenptah
1107 – 1077
Tentamon Herihór főpap megfosztotta hatalmától

Harmadik átmeneti kor (i. e. 1077i. e. 732)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A harmadik átmeneti kor jelezte az Újbirodalom végét. A birodalom összeomlott, új, líbiai származású dinasztiák jutottak hatalomra, innen ezt az időszakot líbiai kornak is hívják.

XXI. dinasztia (i. e. 1077 – i. e. 943)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A XXI. dinasztia fővárosa az alsó-egyiptomi Tanisz volt. Elméletben egész Egyiptom felett uralkodtak, gyakorlatilag hatalmuk csak Alsó-Egyiptomra terjedt ki. Felső-Egyiptom fölött Ámon papsága uralkodott.

Név Uralkodói név Uralkodása Királyné Megjegyzések
1. I. Neszubanebdzsed Hedzsheperré
1077 – 1051
Tentamon Más néven Szmendész
2. Amenemniszu Noferkaré
1051 – 1047
3. I. Paszebahaenniut Aaheperré
1047 – 1001
Mutnedzsmet Más néven Pszuszennész
4. Amenemopet Uszermaatré
1001 – 992
Mutnedzsmet
5. Oszorkhór
992986
vagy Idősebb Oszorkon
6. Sziamon Netjeriheperuré
986967
7. II. Paszebahaenniut Titheperuré
967943
Más néven Pszuszennész

XXII. dinasztia (i. e. 943i. e. 716)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A XXII. dinasztia fáraói líbiaiak voltak.

Név Uralkodói név Uralkodása Királyné Megjegyzések
1. I. Sesonk Hedzsheperré Szetepenré
943922
Karomama
2. I. Oszorkon Szehemheperré Szetepenré
922887
Maatkaré, Tasedhonszu, Sepenszopdet I. Sesonk fia.
3. II. Sesonk Hekaheperré Szetepenré
887885
Neszitanebetasru, Neszitaudzsatahet I. Oszorkon fiai.
4. I. Takelot Hedzsheperré Szetepenré
885872
Kapesz
5. Harsziésze Hedzsheperré Szetepenamon
880862
Lázadó Thébában.
6. II. Oszorkon Uszermaatré Szetepenré
872837
Karomama, Iszetemheb, Dzsetmuteszanh I. Takelot fia.
7. III. Sesonk Uszermaatré Szetepenré
837798
Tadibasztet, Tentamenopet, Dzsedbasztiuszanh -
8. IV. Sesonk Hedzsheperré Szetepenré
798785
9. Pami Uszermaatré Szetepenré
785778
10. V. Sesonk Aheperré
778740
Pami fia.
11. II. Pedubasztet
740730
12. IV. Oszorkon Aheperré Szetepenamon
730716
V. Sesonk fia.

XXIII. dinasztia (i. e. 818i. e. 715)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A XXIII. dinasztia ismét egy líbiai eredetű, helyi uralkodócsalád. Székhelyük Leontopoliszban volt.

Név Uralkodói név Uralkodása Királyné Megjegyzések
1. II. Takelot
?
Karomama Korábban a XXII. dinasztiához tartozónak tartották
2. I. Pedubasztet Uszermaatré
818793
Lázadó, elfoglalta Thébát
3. I. Juput Uszermaatré
804803
4. VI. Sesonk Uszermaatré
793787
Takelot utóda
5. III. Oszorkon Uszermaatré
787759
Tentszai, Karoatjet Visszafoglalta Thébát és királlyá kiáltotta ki magát
6. III. Takelot Uszermaatré
764757
Kakar, Irtiubasztet III. Oszorkon fia.
7. Rudamon Uszermaatré
757754
-
8. II. Juput
754720
9. VII. Sesonk Uasznutjerré
720715

A libu törzs (i. e. 805i. e. 732)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A dinasztiák közé nem számolt libu nomád törzs volt Líbiában, amely 805 és i. e. 732 közt hatalma alatt tartotta a Nílus-deltát.

Név Uralkodása Megjegyzések
Inamunnifnebu
805 – 795
 ?
795 – 780
Niumateped
780 – 755
Titaru
763 – 755
Ker
755 – 750
Rudamon
750 – 745
Ankhor
745 – 736
Tefnaht
736 – 732

Későkor (i. e. 732i. e. 30)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A későkor i. e. 732-től Egyiptom római provinciává válásáig, i. e. 30-ig tart. Ez alatt az idő alatt núbiaiak, perzsák és makedónok uralták.

XXIV. dinasztia (i. e. 732i. e. 720)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A XXIV. dinasztia rövid ideig uralkodó rivális dinasztia volt a nyugati deltában lévő Szaiszból. Csak két uralkodójuk volt, i. e. 732 és i. e. 720 között.

Név Uralkodói név Görög név Uralkodása Királyné Megjegyzések
1. Tefnaht Sepszesz-Ré Tephnakhthosz
732725
2. Bakenranef Uah-ka-Ré Bokkhórisz
725720

XXV. dinasztia (Etióp uralom) (i. e. 752i. e. 653)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

732-ben núbiaiak szállták meg Egyiptomot, és megalapították az i. e. 656-ig uralkodó XXV. dinasztiát.

Név Uralkodói név Uralkodása Királyné Megjegyzések
1. Peye (Pianhi) Uszermaatré, Szenoferré
752721
a 20. évben foglalta el Egyiptomot
2. Sabaka Noferkaré
721707
3. Sabataka Dzsedkauré
707690
szinkronizmusa II. Sarrukínnal rögzíti trónra lépését 707-706-ra
4. Taharka Nofertumhuré
690664
5. Tanutamon Bakaré
664656
Csak i. e. 653-ban halt meg.

Végül visszaűzték őket Núbiába, ahol Napatában (656–590), majd Meroéban (i. e. 590 – i. sz. 4. század) alapítottak királyságot.

XXVI. dinasztia (Szaiszi kor) (i. e. 672i. e. 525)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Név Uralkodói név Uralkodása Királyné Megjegyzések
1. I. Nékó -
672664
2. I. Pszammetik Uah-ib-ré
664610
3. II. Nékó Uhem-ib-ré
610595
4. II. Pszammetik Nofer-ib-ré
595589
5. II. Uahibré Haaibré (Apriész)
589570
6. II. Jahmesz
(Amaszisz)
Hanem-ib-ré
570526
7. III. Pszammetik Anh-ka-ré
526525

XXVII. dinasztia (Első perzsa uralom) (i. e. 525404)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Egyiptomot i. e. 525-ben elfoglalta az Óperzsa Birodalom és i. e. 404-ig megszállás alatt tartotta.

Név Uralkodói név Uralkodása Királyné Megjegyzések
II. Kambüszész Meszutiré
525522
Szmerdész -
522
I. Dareiosz -
522486
Xerxész -
486465
I. Artaxerxész -
465424
II. Dareiosz -
423404

XXVIII. dinasztia (i. e. 404399)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Név Uralkodói név Uralkodása Királyné Megjegyzések
Amonardisz (Amürtaiosz)
404399
A szaiszi fáraók (XXVI. dinasztia) leszármazottja

XXIX. dinasztia (i. e. 399380)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Név Uralkodói név Uralkodása Királyné Megjegyzések
I. Nefaarud (I. Nepheritész) Ba-en-Ré Merinetjeru
399394
Hornebkha -
394
Pszenmut (Pszammuthisz) -
394
Uszerré
Hakórisz Maát-ib-Ré
393380
II. Nefaarud (II. Nepheritész) -
380

XXX. dinasztia (i. e. 380i. e. 343)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Név Uralkodói név Uralkodása Királyné Megjegyzések
Nahtnebef Heper-ka-Ré
380362
Dzsedhór Ir-maat-en-Ré
362360
Nahthórhebit Szenedzsem-ib-Ré
360342

XXXI. dinasztia (Második perzsa uralom) (i. e. 343332)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Egyiptom újra a perzsa Akhaimenidák uralma alá került. Manethón nyomán ez az időszak újabb dinasztiaszámot kapott.

Név Uralkodói név Uralkodása Királyné Megjegyzések
II. Artakhsaszjá
342338
III. Artakhsaszjá
338336
III. Dárajavaus
336332

Argoszi (XXXII.)-dinasztia (i. e. 332309)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Nagy Sándor meghódította Egyiptomot, ezután a makedón királyok uralkodtak 305-ig, de Alexandrosz halála (323) után már I. Ptolemaiosz volt az ország tényleges ura, mint satrapa.

Név Uralkodása Megjegyzések
III. Alexandrosz
332323
Nagy Sándor néven is ismert.
III. Philipposz
323317
III. Alexandrosz fivére.
IV. Alexandrosz
323309
III. Alexandrosz fia.

(XXXIII.) Ptolemaida-dinasztia (i. e. 305i. e. 30)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Általában a feleségeikkel uralkodtak, kik gyakran saját nővéreik voltak. Több királynő gyakorolt királyi hatalmat, köztük a leghíresebb és legsikeresebb VII. Kleopátra volt. (Viszont nem minden királynő uralkodott, még ha sorszáma is van.) Előbb egyik, majd másik testvérével, utóbb fiával, mint névleges társuralkodókkal uralkodott. Az azonos nevű uralkodók azonosítására több számozási rendszer is létezik; az itt használt felsorolás a modern tudósok között a leginkább elterjedt változat.

Név
Uralkodása
Megjegyzés
I. Ptolemaiosz Szótér
305282
II. Ptolemaiosz Philadelphosz
282246
Ptolemaiosz Neosz
267259
Társuralkodó.
III. Ptolemaiosz Euergetész
246222
IV. Ptolemaiosz Philopatór
222204
III. Arszinoé
222204
Társuralkodó. IV. Ptolemaiosz felesége.
V. Ptolemaiosz Epiphanész
204180
I. Kleopátra Szüra
204180
Társuralkodó. V. Ptolemaiosz felesége.
VI. Ptolemaiosz Philométór
180145
i. e. 164-163 közt megszakítva.
Rövid közös uralkodása Ptolemaiosz Eupatórral i. e. 152-ben.
VII. Ptolemaiosz Neosz Philopatór
145142
Elképzelhető, hogy csak Cipruson uralkodott.
VIII. Ptolemaiosz II. Euergetész Phüszkón
142131
II. Kleopátra
142116
Társuralkodó. VIII. Ptolemaiosz felesége. Ideiglenesen száműzte férjét Alexandriából i. e. 131127 között. i. e. 124-ben kibékítették őket.
VIII. Ptolemaiosz II. Euergetész Phüszkón (2x)
127116
Társuralkodó.
IX. Ptolemaiosz II. Szótér Lathürosz
116107
X. Ptolemaiosz I. Alexandrosz
10788
III. Kleopátra
116101
Társuralkodó. IX. és X. Ptolemaiosz édesanyja.
IX. Ptolemaiosz II. Szótér Lathürosz (kétszer)
8881
Kleopátra Szeléné
8881
Társuralkodó.
III. Bereniké Philopatór
8180
XI. Ptolemaiosz
80
XII. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz Aulétész
8058
IV. Bereniké Epiphané
5855
V. Kleopátra
5857
Társuralkodó.
XII. Ptolemaiosz Neosz Dionüszosz Aulétész (másodszor)
5551
VII. Kleopátra Thea Neótera
5130
XIII. Ptolemaiosz Theosz Philopatór
5147
Társuralkodó.
XIV. Ptolemaiosz Philopatór
4744
Társuralkodó.
XV. Ptolemaiosz Kaiszar
4430
Társuralkodó.
IV. Arszinoé
4847
VII. Kleopátra ellenfele.
Kr. e. 30-ban Róma meghódította Egyiptomot.
Kr. u. 395-ben kettészakadt a Római Birodalom és Egyiptom Bizánc része lett.
640-ben az arabok foglalták el és a Kalifátus része lett, a IX. században pedig megjelentek a helyi, független uralkodóházak is.

Tabló[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Egyiptomi Későkor III. Átmeneti kor Egyiptomi Újbirodalom II. Átmeneti kor Egyiptomi Középbirodalom I. Átmeneti kor Egyiptomi Óbirodalom Predinasztikus kor

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Családfák a világhálón[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Dinasztia Hivatkozás Dinasztia Hivatkozás
I. dinasztia [2] XVII. dinasztia [3] \Bigg\}[4]
II. dinasztia - XVIII. dinasztia [5], [6], [7], [8]
III. dinasztia [9] XIX. dinasztia [10], [11]
IV. dinasztia [12], [13] XX. dinasztia [14], [15]
V. dinasztia [16] XXI. dinasztia [17], [18]
VI. dinasztia [19] XXII. dinasztia [20]
VII. dinasztia - XXIII. dinasztia [21]
VIII. dinasztia - XXIV. dinasztia
IX. dinasztia - XXV. dinasztia [22]
X. dinasztia - XXVI. dinasztia [23], [24]
XI. dinasztia [25] XXVII. dinasztia [26]
XII. dinasztia [27], [28] XXVIII. dinasztia -
XIII. dinasztia [29] (hiányos), [30] (hiányos) XXIX. dinasztia [31]
XIV. dinasztia - XXX. dinasztia
XV. dinasztia [32] XXXI. dinasztia [33]
XVI. dinasztia - XXXIII. dinasztia [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41]

Lásd még[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 1. A görög nevek Maspero alapján
 2. John E. Morby: A világ királyai és királynői, MÆCENAS, 1991, Debrecen, 25. oldal
 3. ^ a b John E. Morby (1991), 25. oldal
 4. ^ a b Klaus-Jürgen Matz (1994), 13. oldal
 5. Klaus-Jürgen Matz: Ki mikor uralkodott, kormányzott?: Uralkodói táblák a világtörténelemhez : császárok, királyok, államfők, miniszterelnökök és pártvezérek. Átdolgozott, felújított kiadás. Budapest: Magyar Könyvklub. 2003. ISBN 9635478496  , 15. o.
 6. A várost az Újbirodalom korától Uaszet ent Amon henut en demi neb teljes néven ismerték, azaz: Théba, Amon városa, minden városok úrnője.

Irodalom[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • John E. Morby: A világ királyai és királynői: Az idők kezdetétől napjainkig [ford.: Hideg János] (eredeti kiadás: J. E. Morby: Dynasties of the World. A Chronological and Genealogical Handbook, Oxford University Press, 1989.). Debrecen: Mæcenas. 1991. ISBN 9637425489  , 25–34. oldal
 • Klaus-Jürgen Matz:Ki mikor uralkodott? kormányzott?, Springer Hungarica, 1994, Budapest ("Egyiptom a fáraók korában" c. rész, 13.-20. oldalig)
 • Maspero, Gaston.szerk.: Marczali Henrik: A Kelet ókori népeinek története, Goldziher Ignác (ford.), Fogarassy Albert (átdolg.), Budapest: Franklin Társulat és Révai Testvérek (évszám nélkül) 

Külső hivatkozások[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]