Védőszentek listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A katolikus egyház a szentekben a Krisztus tanítását hősiesen követőket tiszteli, szentté avatásukkal engedélyez liturgikus tiszteletüket, imáiban pedig pártfogásukat kéri. A szentek ismerete hozzátartozik a katolikus egyház történelmének és lelkiségének megismeréséhez. A szentek sorsában az egyháztörténelem pozitív oldala jelenik meg. Életükben élő valósággá váltak az isten- és emberszeretet erényei, amelyek századok múltán is vonzók, s egészségesen formálják a társadalom életét.

A[szerkesztés]

 • Szent Abdon és Szennen: jégeső és sáskajárás (július 30.)
 • Szent Adalbert: Csehország nemzeti patrónusa (Prokop és Vencel mellett) (április 23.)
 • Szent Adorján: katonák, börtönőrök, hóhérok, kovácsok, követek védőszentje (ünnepnapja: szeptember 8.)
 • Szent Afra: megtért utcanők és a vezeklők védőszentje (május 14.)
 • Szent Ágnes: szüzek, gyerekek, jegyesek, otthon dolgozó asszonyok, keresztények védőszentje (január 21.)
 • Hippói Szent Ágoston: kanonokok és remeték patrónusa, valamint Karthágó városáé és a teológusok védőszentje (augusztus 28.)
 • Szent Ágota: harangöntők, réz- és aranyművesek, kohászok, bányászok, takácsok, dajkák, éhezők, mellbetegségben és gyulladásos betegségben szenvedők védőszentje (február 5.)
 • Szent Ákos: a 14 segítő szent egyike. (halálfélelem, súlyos hitbeli kétely, halálos betegség esetén) (június 22.)
 • Szent Alajos: a tanulóifjúság védőszentje (1729 óta), pestis ellen, szembetegségben kérik (június 21.)
 • Szent Albert: természettudósok, bányászok védőszentje (november 15.)
 • Liguori Szent Alfonz: gyóntató papok és morálteológusok (augusztus 1.)
 • Szent Ambrus: méhészek, püspökök és a Francia Hadsereg Gazdasági Hivatalának védője (december 7.)
 • Szent Anasztázia: takácsok (december 25.)
 • Szent Anna: várandósok, édesanyák, házaspárok, nagyszülők, bányászok védőszentje (július 26.)
 • Szent András: halászok, Oroszország, Görögország, Skócia (november 30.)
 • Szent Angéla: nők védőszentje (január 27.)
 • Clará Szent Antal Mária: takácsok és takarékpénztárak (október 24.)
 • Páduai Szent Antal: szegények és elnyomottak, meddő asszonyok, aratás, éhezők, elveszett tárgyak, idősek, meddők, Portugália, várandós anyák (június 13.)
 • Remete Szent Antal: bőrbetegek, háziállatok, aprójószágok, kosárfonók (január 17.)
 • Szent Apollónia: fogorvosok, fogfájástól szenvedők (február 7.)
 • Aleth-i Szent Áron: védőszentje mindazoknak, akik szenvedélyes és állhatatos életet élnek (június 21.)

B[szerkesztés]

C[szerkesztés]

D[szerkesztés]

 • I. Damáz pápa [Szent Damazusz]: régészek (december 11.)
 • Szent Dénes: Franciaország, Párizs, fejfájósok (október 9.)
 • Szent Domonkos: templomi énekkarok, ifjúkorú bűnözők (március 9.)
 • Szent Donát: villámcsapás, jégverés, szőlős-kertek, -gazdák (augusztus 7.)
 • Szent Dunstan: fegyverkovácsok, aranyművesek, lakatos mesterek, ékszerészek (május 19.)
 • Szent Dympna: elmebetegségben szenvedők, elmegyógyintézetek és ápolóiké, alvajárók (május 15.)

E[szerkesztés]

 • Szent Egyed: kovácsműhelyek, bélpoklosok és influenzától szenvedők. (szeptember 1.)
 • Szent Eligius: arany- és ezüst-művesek, fémkovácsok, ékszerészek, numizmatáké, lovak és állatorvosok, valamint garázsban és benzinkútnál dolgozóké. (december 1.)
 • Szent Erasmus (Szent Elmo): tengerészek, vajúdó nők, görcsöktől és kólikától szenvedők, itáliai Gaeta város védőszentje. (június 2.)
 • IX. Erik svéd király: [Szent Erik] Svédország (július 10.)

F[szerkesztés]

 • III. Ferdinánd kasztíliai király (Szent Ferdinánd): magas rangú állami tisztviselők, szegények, foglyok, mérnökök, spanyol hadsereg (május 30.)
 • Assisi Szent Ferenc: kereskedők, szociális munkások és környezetvédők (október 4.)
 • Paulai Szent Ferenc: tengerészek, tengerésztisztek, navigátorok és tengeri utasok (április 2.)
 • Szalézi Szent Ferenc: újságírók, írók, szerkesztők és a katolikus sajtó (január 24.)
 • Xavéri Szent Ferenc: külföldi missziók, India, Pakisztán, Mongólia, spanyol turizmus, pelote labdajátékosok (december 3.)
 • Szent Fiacrius: kertészek, díszkertek művelői, nemi betegek, aranyértől szenvedők és taxisok A fiáker szó viseli nevét, Párizsban az első bérkocsik a St. Fiacre palota mellöl indultak útjukra. (szeptember 1.)
 • Szent Flórián: tűzoltók, ár- és tűzveszély által fenyegetettek, Ausztria, Lengyelország. (május 4.)
 • Cabrini Szent Franciska: kivándorlók és vendégmunkások (november 13.)
 • Római Szent Franciska: özvegyek, gépjárművek vezetői (március 9.)
 • Szent Fülöp: Uruguay (május 3.)

G[szerkesztés]

 • Szent Gábor: diákok, szeminaristák, fiatal világi papok (február 27.)
 • Szent Genesius: színészek, színházi szakma (augusztus 3.)
 • Szent Genovéva: Párizs védőszentje, időjárási katasztrófák, lázas betegek, francia biztonsági erők. (január 3.)
 • Szent Geraldus: Felső-Auvergne (október 13.)
 • Szent Gerard: anyák és a gyermekszülés itáliai védőszentje. (október 16.)
 • I. Gergely pápa (szent Gergely): egyházi zene nevét viseli a gregorián-ének (szeptember 3.)
 • Szent Gertrúd: Nyugat-indiai szigetvilág (november 16.)
 • Lady Godiva: hadmérnökök, műszaki mérnökök (nem egyházi boldog ill. szent)
 • Szent György: katonák, földművesek, pestisben, leprában és szifiliszben szenvedők. Anglia, olasz lovasság, Isztambul, Aragónia, Portugália, Németország, Genova és Velence patrónusa. (április 23.)

H[szerkesztés]

I, Í[szerkesztés]

J[szerkesztés]

 • Idősebb Szent Jakab: zarándokok, Spanyolország, Guatemala, Nicaragua (július 25.)
 • Ifjabb Szent Jakab: haldoklók (május 3.)
 • Keresztelő Szent János: szerzetesek (június 24.)
 • János apostol: mérgezéstől szenvedők és Törökország ázsiai része (december 27.)
 • Gualbert Szent János: erdészek, természetvédelmi területek őrei (július 12.)
 • Istenes Szent János: rendalapító. katolikus kórházak, a betegek, az ápolók és nyomdászok, könyvtárosok. (március 8.)
 • Kenty Szent János: egyházi iskolák, kollégiumok, Lengyelország, Litvánia (december 23.)
 • Régis Szent Ferenc János: házasságban élők, valamint a törvénytelen gyermekek és a beteglátogatók (június 16.)
 • Rilai Szent János: Bulgária
 • Vianney Szent János: hitvalló, papok és plébánosok (augusztus 4.)
 • Hieronymus (Szent Jeromos): áldozópap, filológusok, bibliamagyarázók és könyvtárosok (szeptember 30.)
 • Emiliáni Szent Jeromos: árvák, elhagyott gyermekek (február 8.)
 • Szent Joachim: pátriárka, asztalosok, kádárok és bányászok (július 26.)
 • Jeanne d’Arc (szent Johanna): Franciaország és a francia katonák (május 30.)
 • Copertinói Szent József: minorita pap. Tudományos fokozat eléréséért tanuló diákok, pilóták és űrhajósok. (szeptember 18.)
 • Szent József: Egyetemes Egyház védőszentje, ateista munkások, az utazók, ácsok, otthon alapítók, és a jó halálé, Ausztria, Belgium, Csehország, Kanada, Mexikó, Olaszország és a kínai-, vietnami keresztények. (március 19.)
 • Kalazanci Szent József: rendalapító. Katolikus tanintézetek. (augusztus 25.)
 • Szent Júdás Tádé: apostol. A kétségbeejtő helyzetbe kerültek patrónusa. (október 28.)
 • Szent Jusztinusz: vértanú. Keresztény filozófusok és a filozófia védőszentje. (április 14.)

K[szerkesztés]

L[szerkesztés]

 • IX. Lajos francia király: Francia császárság, francia katonaság, gomböntők, harmadrendi ferences szerzetesek, kőfaragók, szobrászok és márványcsiszolók. (augusztus 25.)
 • Noblati Szent Lénárd: Szülő nők és rabok, hadifoglyok. (november 6.)
 • Római Szent Lőrinc: Szakácsok védőszentje. (augusztus 10.)
 • Szent Lúcia: Szembetegek, üvegesek, vérzésektől és torokfájástól szenvedők. (december 13.)
 • Szent Lujza: Szociális gondozók. (március 15.)
 • Szent Lukács: Orvosok, képzőművészek, csipkeverők, nótáriusok és mészárosok. (október 18.)
 • Lwanga Szent Károly: Actio Catholica, afrikai ifjúság, megtértek, kínzás áldozatai (június 3.)

M[szerkesztés]

O[szerkesztés]

 • Szent Oszkár: Dánia, Észak-Németország, Izland. (február 3.)

P[szerkesztés]

 • Pál apostol [Szent Pál]: A nemzetek apostola, laikus apostoli munka Actio Cattolica, Málta, Görögország. (június 29.)
 • Szent Paszkál: Pásztorok és az olasz asszonyok. (május 17.)
 • Szent Patrik: Írország és Nigéria. (március 17.)
 • Szent Paula: Özvegyek. (január 26.)
 • Péter apostol [Szent Péter]: Pápák és a halászok. (június 29.)
 • X. Piusz pápa: Beteg zarándokok. (augusztus 21.)

R[szerkesztés]

 • Pennaforti Szent Rajmund: Ügyvédek, egyházjogászok, jogi fakultások. (január 7.)
 • Casciai Szent Rita: Kétségbeejtő helyzetbe kerültek, anyaságé, meddőségtől szenvedők, Spanyolországban a rossz házasságban élőké. (május 22.)
 • Szent Rókus: Fertőző betegek, orvosok, sebészek, börtönben sínylődők és marhavész ellen. (augusztus 17.)
 • Szent Romarik: Peru, Dél- és Közép-Amerika, Fülöp-szigetek, India, virágárusok és kertészek. (december 8.)
 • Szent Rozália: Palermo (szeptember 4.)
 • Salzburgi Szent Rupert: Ausztria, Bajorország és a dél-német bányászok. (március 27.)

S[szerkesztés]

 • Szent Sebestyén: Íjászok, katonák, kézműves céhek, rendőrség és az éjjeliőrök. (január 20.)
 • Szent Skolasztika: Benedek-rendi zárdák és apácák. (február 10.)
 • Szent Solangia: Berry tartomány és hercegség (május 10.)

SZ[szerkesztés]

T[szerkesztés]

V[szerkesztés]

 • Nagy Szent Vazul: Görögkeleti egyház, Oroszország. (január 2.)
 • Csehországi Szent Vencel: Csehország, Morvaország és a serfőzők. (szeptember 28.)
 • Páli Szent Vince: Madagaszkár, jótékony célú alapítványok, kórházak és rabok. (szeptember 27.)
 • Szent Vitus: Epilepsziás betegek, balett és táncművészek, színészek. (június 15.)

Z[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]