Assisi Szent Ferenc

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Assisi Szent Ferenc
Szent Ferenc legrégibb, még életében készült freskója a subiacói Szent Benedek-kolostorban
Szent Ferenc legrégibb, még életében készült freskója a subiacói Szent Benedek-kolostorban
rendalapító
Születése
1182. július 5.
Assisi, Olaszország
Halála
1226. október 3. (44 évesen)
Assisi, Olaszország
Tisztelete
Szentté avatása1228. július 16., Assisi
Szentté avatta: IX. Gergely pápa
Sírhely Assisi Szent Ferenc-bazilika
Kegyhely Szent Ferenc Bazilika, Assisi, Olaszország
Ünnepnapja október 4.
Jelképei bárány, farkas, hal, koponya, madarak, stigmák, szarvas
Védőszentje állatoknak, családoknak, kereskedőknek, környezetvédőknek, Olaszországnak
A Wikimédia Commons tartalmaz Assisi Szent Ferenc témájú médiaállományokat.

Assisi Szent Ferenc (latinul: Franciscus Assisiensis) vagy ahogy a Ferenc-rendiek nevezték: szerafikus Szent Ferenc (latinul: Seraphicus vagy „Pater seraphicus”)[1] (Assisi, 1182. július 5. – Assisi, 1226. október 3.) a ferences rend megalapítója; Itália, illetve a mai Olaszország, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje,[2] a testvériség gondolatának egyik jelentős kiterjesztője. A 2013-ban pápává választott Jorge Mario Bergoglio bíboros az ő tiszteletére vette fel a Ferenc nevet. Az egyik legnagyobb hatású középkori szent, akinek jelentős kultusza van a nyugati kultúrában.[3] Személyét számos művész megörökítette (például Liszt Ferenc, Roberto Rossellini), és a katolikus közösségek által lakott helyeken, számos templom, közterület, kisebb városrész, vagy nagyváros közvetett vagy közvetlen névadója.

El Greco: Ferenc és Leó testvér
„Most pedig Leó testvér, halld a végső tanulságot! A Szentlélek mindazon kegyelmei és ajándékai közül, amelyekkel Isten az ő szeretteit elhalmozza, a legnagyobb adomány, ha önmagunkat le tudjuk győzni, és készek vagyunk Krisztus szeretetéért elviselni minden bántalmat és méltánytalanságot, minden igazságtalanságot és kellemetlenséget”[4]
Giotto di Bondone:Szent Ferenc szakít apjával

Élete[szerkesztés]

Ifjúkora[szerkesztés]

Eredeti neve Giovanni di Pietro Bernardone (hagyományos értelemben vett vezetékneve nem volt). Édesanyja francia nemesasszony volt (Giovanna "Pica" Bourlemont), ő adta neki a Francesco becenevet, s ezen, a Franciácska jelentésű néven szólította a fiát. Édesapja Pietro di Bernardone, assisi-beli gazdag kelmekereskedő, a tehetős vállalkozói kör egyik befolyásos tagja volt. Külsejéről nem tudunk biztosat, az őt megjelenítő ábrázolások nagyon eltérőek, leginkább az idealizált, későbbi szentet mutatják.

Giovanni – azaz közismertebb nevén Ferenc – tanulmányokkal töltötte ifjúsága nagy részét. Több nyelven folyékonyan beszélt, köztük természetesen latinul is. A tanulás és a harci játékok mellett szívesen mulatozott ifjú nemes barátai társaságában.

1201-ben Assisi hadba indult az ellenséges Perugia ellen, s ő is csatlakozott a harcoló csapatokhoz. Nem sokkal később Collestradánál egy sebesülés miatt fogságba esett, majd egy év raboskodás után tért haza.

1203-ban egy új, gyökeresen megváltozott emberként tért vissza Assisibe. Ezt tetézte fogságban szerzett súlyos betegsége is, amely mély lelki válságba döntötte. 1205-ben mégis elindult Apuliába, hogy beálljon Gualtiero di Brienne seregébe, de útban Spoleto felé, egy különös látomás hatására visszatért szülővárosába. Ettől fogva kerülte a barátaival való világias időtöltéseket, helyette inkább magányos helyeken imádkozott, s közben az Assisi mellett élő leprásokat ápolta.

Hamarosan zarándoklatra indult volna Rómába, amelyet megelőzően misztikus élményben volt része még szülőföldjén, a Szent Damján templomban. A megfeszített Jézus képmása életre kelt előtte, és háromszor így szólt hozzá: „Ferenc, Ferenc, menj és javítsd meg a házamat, mert látod, hogy romokba dől.” Ferenc ezt úgy értelmezte, hogy ez arra a rossz állapotban levő templomra vonatkozik, ahol éppen imádkozott, ezért eladta a lovát és egynémely ruhaneműt az apja készletéből, majd az árát a templom papjának adományozta.

Pietro nagyon felháborodott fia cselekedetein, és megpróbálta fiát „észhez téríteni”, először fenyegetésekkel, majd testi fenyítéssel. A végső vita után, amelyre apja kérésére a püspök jelenlétében került sor, Ferenc szakított az apjával, lemondott örökségéről, és a következő néhány hónapban koldusként tengődött Assisi környékén.

Ezt követően visszatért a városba, ahol ezúttal két évet töltött, és több romos templomot rendbe hozott, köztük a Santa Maria degli Angeli-kápolnát, azaz a Porziuncolát.

Szerzetesrend alapítójaként[szerkesztés]

Jordanus(wd) szerint Ferenc 1209. február 24-én, a Máté evangéliuma 10:9 sorainak hatására elhatározta, hogy apostoli szegénységben folytatja életét. Durva csuhát öltött, és mezítláb, anyagi javak nélkül elkezdett a megtérésről prédikálni. Hamarosan követte őt az első tanítvány, a városból való jogász, Bernardo di Quintavalle, aki minden vagyonát feláldozta a hit terjesztése érdekében. Hamarosan Ferenc több barátja is csatlakozott hozzájuk. Ferenc soha nem szenteltette pappá magát, s a közösségben, melyet vezetett, egyenrangú testvérekként éltek együtt, „fratres minores”-nak, vagyis „kisebb testvéreknek” nevezve magukat.

Még abban a hónapban elindult tizenegy első követőjével Rómába, ahol a pápa engedélyét kérte egy új rend megalapításához. III. Ince pápa, a hagyomány szerint rendjük szabályzatát 1209. április 16-án hagyta jóvá, s máig ezt a momentumot tekintik a ferences rend hivatalos megalapításának.

A rend tagjait "frátereknek", azaz "testvéreknek" nevezték. Céljuk az apostoloknak adott krisztusi útmutatás szerinti élet volt. Ennek érdekében szegénységi fogadalmat tettek, és vállalták, hogy életüket Isten szolgálatának szentelik.

Későbbi élete[szerkesztés]

Ettől kezdve az új rend gyorsan gyarapodott, egyre népszerűbb lett a nemesség körében is. Amikor az alapítás évében Assisi Szent Klára hallotta őt prédikálni az assisi San Rufino-templomban, ráébredt elhivatottságára. Rufino nevű bátyja is csatlakozott az új rendhez. 1211. március 28-án, virágvasárnap Ferenc a Porziuncola kápolnában találkozott Klárával és megalapították a később klarisszáknak nevezett női rendet, amelynek tagjait a Szent Damján-templom melletti kolostorban szállásolta el.

Ugyanebben az évben Ferenc útra kelt Jeruzsálembe, de a dalmát partok mellett hajótörést szenvedett és visszatért Itáliába.

1213-ban ismét tengerre szállt, ezúttal Marokkó felé, de betegsége miatt Spanyolországban megszakította útját.

1215-ben ismét Rómába ment, a negyedik lateráni zsinatra. Valószínűleg ekkor találkozott Szent Domonkossal.

1217-ben a növekvő szerzetesgyülekezet tartományokra és csoportokra oszlott és barátokat küldtek Franciaországba, Németországba, Magyarországra, Spanyolországba és Keletre.

1219-ben Ferenc néhány társával együtt Egyiptomba indult. Melek-el-Kamel szultán előtt kihívta a muszlim imámokat az igaz hit tűz általi próbájára, de azok nem vállalták. Amikor Ferenc felajánlotta, hogy elsőként lép a tűzbe, és amennyiben a tűztől nem esne baja, a szultán ismerje el Krisztus igaz istenségét, a szultán megengedte neki a prédikálást. 1219. november 5-én hírül véve öt testvére marokkói mártírhalálát, visszatért Itáliába.

1223. szeptember 17-én a Verna-hegyen, imádkozás közben, megjelentek rajta a stigmák.

1226-ban gyógykezelésre ment Rietibe, onnan Sienába szállították, végül hazavitték Assisibe, ahol az első szerzetesközösség lakóhelyén, a Porziuncolában hunyt el. Halála után hozták nyilvánosságra a rajta megjelenő stigmák létét, kiemelve azt, hogy az addig ismertté vált stigmatizált szentek közül ő az első, akinek testén az összes stigma megjelent, azaz a bordáján lévő lándzsaszúrás is.

Regulája[szerkesztés]

Ferenc a szerzeteseknek létrehozott egy szabályzatot, amely a nyugati szerzetesség egyik fő regulája lett. [5]

Legendái[szerkesztés]

1228. július 16-án IX. Gergely pápa szentté avatta, és a következő napon letette az Assisi Szent Ferenc-bazilika alapkövét.

Assisi Szent Ferencről számos legenda terjedt el. Egyes források szerint prédikált az állatoknak is, akik értették a szavait. Éppen ezért a különféle ábrázolásokon, festményeken, szobrokon az alakja gyakran látható állatok, elsősorban madarak társaságában.

Az állatok világnapját 1931 óta Szent Ferenc emléknapján, október 4-én ünnepelik.

A legenda szerint Szent Ferenc Cannarióban prédikálni kezdett a népnek, de előbb megparancsolta a fecskéknek, hogy hallgassanak, míg el nem mondja beszédét. Azok azonnal engedelmeskedtek… Továbbmenve fölemelte tekintetét, észrevette, hogy az úttól nem messze a fákat óriási madársereg lepte el. Egészen elámult a madarak hihetetlen sokasága láttán, és azt mondta társainak: „Várjatok meg itt, amíg prédikálok húgocskáimnak, a madaraknak.” Letért a mezőre, odament a madarakhoz, és elkezdett beszélni a földön csipegetőkhöz, mire a fákon ülők is mind odasereglettek, valamennyien szép csöndben várták végig a beszédet, s el nem szálltak addig, amíg Szent Ferenc áldásával égnek nem eresztette őket. Amikor Szent Ferenc közöttük sétált, s csuhájával megérintette a madarakat, akkor sem repült el egyik sem.[6]

„Húgocskáim, madarak! Ti igen sokkal tartoztok a Teremtőnek, azért mindig és mindenütt kötelesek vagytok dicsérni őt. Mert kétszeres, sőt háromszoros ruházattal látott el benneteket; szabadságot adott nektek, oda röpülhettek, ahová akartok; Noé bárkájában megőrizte fajotokat, hogy ki ne vesszetek. Hálával tartoztok a levegőért, amelynek uraivá tett. Azután gondoljátok meg, hogy se nem vettek, se nem arattok, Isten mégis gondoskodik rólatok. Inni ad a folyókból és forrásokból, menedéket nyújt a hegyekben és völgyekben, helyet biztosít a fészekrakáshoz a fák lombos ágain. Azután még fonni és szőni sem tudtok, Isten ruház föl benneteket és fiókáitokat. Jótéteményeiből, amelyekkel elhalmozott, láthatjátok, mennyire szeret Teremtőtök. Őrizkedjetek tehát húgocskáim, a hálátlanság bűnétől, s azon legyetek, hogy szüntelenül áldjátok Istent.”
– Assisi Szent Ferenc Virágoskertje Fioretti[7]

Írásai[szerkesztés]

 • Canticum Fratris Solis (A Napfivér éneke) Naphimnusz
 • Regula non bullata, a ferences rend korai szabályzata, 1221
 • Regula bullata, a későbbi szabályzat, 1223
 • Végrendelete, 1226

Assisi panorámája[szerkesztés]

Képek Szent Ferenc ábrázolások a képzőművészetben[szerkesztés]

Magyarul megjelent művei[szerkesztés]

Egyik csodatétele - Gubbio farkasa
 • Ditsőséges szerafim Szent Ferentz atyánk regulája és testamentoma, némelly szükséges oktatásokkal és szép imádságokkal; Nottenstein Ny., Buda, 1734
 • Kedves, mert ritka nemes hármas levél, az az Szent Ferenc Atyánk harmadik szerzetének három részből álló rövid summája melly most ugyan azon Sz. szerzet Magyar-országi Boldog Asszony reformata provinciájának egy tagja-által magyarra fordéttatott Kilián Kazenberger; Royer Ny., Pozsony, 1744
 • Dicsőséges Szent Ferencz atyánk harmadik rendén-lévő atyafiaknak regulája; Ferences Ny., Csíksomlyó, 1753
 • Serafim Szent Ferentz regulája és testamentoma mellyet mostanság egy atya szerzetes társainak hasznára magyar nyelven ki-botsátot; Engel Ny., Pécs, 1800 k.
 • Szerafikus Sz. Ferencz Atyánk regulája melyet magyar fordításban Golessény Pantaleo rendeletéből sajtó alá készített Rapawy Ignác; Schreiber Ny., Pozsony, 1859
 • Szent Ferenc atyánk harmadik rendjének regulája; németből ford. Karcsu Antal Arzén; Mayer Ny., Vác, 1883
 • Szerafikus Sz. Ferenc rendszabálya és végrendelete; jav. kiad.; Réthy Ny., Arad, 1887
 • Szerafikus Szent Ferencz regulája; Taizs Ny., Pécs, 1887
 • Assisi Szent Ferenc összes művei; ford. Monay Ferenc; Grünn Ny., Marosvásárhely, 1907
 • A Kisebb Testvérek rendszabálya. Assisi Szent Ferenc Fiai használatára; Szent Bonaventura Ny., Cluj-Kolozsvár, 1925
 • Assisi Szent Ferenc iratai; ford., bev. Takács Ince; Ferences Rend, Bp., 1929
 • Az egyszerűség útja. Ferences írások. Assisi Szent Ferenc írásai; latinból ford., bev., jegyz. Balanyi György / Facimbalom. Szedő Dénes versei és fordításai; Szt. István Társulat, Bp., 1981 ISBN 963-360-171-1
 • Assisi Szent Ferenc művei. Balanyi György fordításának javítása; jav. Hidász Ferenc, Várnai Jakab; OFM Esztergomi Ferences Gimnázium, Esztergom, 1989
 • Assisi Szent Ferenc imádságai; ford. Viz László; Aggiornamento, Bp., 1991
 • Assisi Szent Ferenc művei. Balanyi György fordításának javítása; Agapé, Újvidék–Szeged–Csíksomlyó, 1992 (Ferences források)
 • Isten rabjai. Assisi Szent Ferenc, Jacopone da Todi, Celanói Tamás írásai és versei; Interpopulart, Szentendre, 1993 (Populart füzetek)
 • Imádkozzunk Assisi Ferenccel; vál., bev. Bernardin Skunca, szerk. Harmath Károly; Agapé, Novi Sad, 2002
 • Assisi Szent Ferenc bölcsességei; szerk. Carol Kelly-Gangi, ford. Kajsza Krisztina; Lazi, Szeged, 2018
 • Naptestvér éneke In: Szedő Dénes: Ferences himnuszok, Budapest, 1944, 7–10. o.
 • Boldogasszony köszöntője In: Szedő Dénes: Ferences himnuszok, Budapest, 1944, 10–11. o.

Internetről letölthető művei[szerkesztés]

Alábbi művek letölthetők a Ferences világi rend honlapjáról a Ferences Források könyvsorozat résznél.

 • A három társ legendája (Ferences források sorozat), Agapé Kft., Szeged, 1995, ISBN 963-8112-70-0, 70 o.
 • Assisi Szent Ferenc művei (Ferences források sorozat), Agapé Kft., Szeged, 1993, ISBN 963-8112-15-8, 150 o.
 • Assisi Szent Ferenc Perugiai Legendája (Ferences források sorozat), Agapé Kft., Szeged, 1997, ISBN 963-458-083-1, 158 o.
 • Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről (Ferences források sorozat), Agapé Kft., Szeged, 1996, ISBN 963-8112-07-7, 413 o.
 • Fioretti – Assisi Szent Ferenc Virágoskertje (Ferences források sorozat), Agapé Kft., Szeged, 1999, ISBN 963-458-145-5, 199 o.
 • Szent Bonaventura: Szent Ferenc élete (Középkori Keresztény Írók, 7. kötet), Szent István Társulat, Budapest, 2015, ISBN 978-963-277-095-6, 222 o.

Fioretti[szerkesztés]

 • Fioretti. Szent Ferenc, legendái; ford. Erdős Renée; Élet Ny., Bp., 1911
 • Szent Ferenc virágoskertje; ford., bev., jegyz. Kaposy József; Franklin, Bp., 1913
 • Assisi Szent Ferenc kis virágai; ford. Tormay Cecilia; Magyar Irodalmi Társaság, Bp., 1926
 • Virágszálak Szent Ferenc és társai életéből; ford. Kőszeghy Mihály; s.n., Gyöngyös, 1943 (A lelkiélet ferences mesterei)
 • Assisi Szent Ferenc virágoskertje; ford., bev., jegyz. É. Megyeri András; Radnai, Bécs, 1978
 • Assisi Szent Ferenc virágoskertje; ford., előszó, jegyz. Éder Zoltán; Radnai, Bécs, 1989
 • Assisi Szent Ferenc virágoskertje / Fioretti; ford., jegyz. É. Megyeri András; Agapé, Újvidék, 1999 (Ferences források)

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

 • Jacques Le Goff: Assisi Szent Ferenc. Európa Könyvkiadó Kft., 2002. Budapest. ISBN 963-07-7253-1
 • Costantino Troiano, Alfonso Pompei: Illustrated Guide of Assisi, Casa Editrice Francescana dei Frati Minori Conventuali Umbriagraf – Terni, Assisi
 • Tudás Fája – sorozat (Marshall Cavendish Enciklopédiája, ISSN 1418-8090)

További információk[szerkesztés]

 • https://web.archive.org/web/20120904084619/http://www.fvr.hu/forras/Fior.html Legendáriumgyűjtemény, Assisi Szent Ferenc Virágoskertje Fioretti
 • http://franciscan-archive.org/ Ferencrendi archívum
 • http://www.katolikus.hu/szentek/szent156.html Archiválva 2007. október 12-i dátummal a Wayback Machine-ben Életrajza a Szentek életében magyarul
 • http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=50 Szent Ferenc a katolikus egyház oldalán
 • http://www.babelmatrix.org/index.php?page=work&auth_id=736&work_id=2697&tran_id=3657 A Naphimnusz olaszul[halott link] Bábel Web Antológia
 • http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/13/ferenc.html A Naphimnusz magyarul– Dsida Jenő fordítása
 • http://mek.oszk.hu/00300/00316 Assisi Szent Ferenc– Jacopone da Todi: Isten rabjai (MEK)
 • http://assisi-szent-ferenc.lap.hu/ Assisi Szent Ferenc– linkgyűjtemény
 • http://www.heiligenlexikon.de/Literatur/Szenen_Leben_Franziskus.html 28 kép Giotto di Bondone: Szent Ferenc legendája
 • Szent Bonaventura: Meg-dicsőéttetett poenitentia tartásnak eleven példája. Seraphichus Sz. Ferencz atyánknak szentséges élete / Szűz Szent Clára anyánk szentséges élete melly a mi szent szerzetünknek crónikájábul vétetüdöt és szorgalmatossággal öszve irattatott; németből ford. egy ájtatos Clarissa Szűz; Royer Ny., Pozsony, 1722
 • Seraficus Szent Ferencz napjára való prédikátzió, Sactus Franciscus est vera et viva Deitatis imago, az az: Szent Ferencz az Istenségek nyílván való igaz eleven képe és formája, mellyet Nagy Ferencz jánosházi káplány a P. P. Francziscánusok Templomában Győrött 1771-dik esztendőben Mind-Szent-havának 4-dik napján mondott; Streibig Ny., Győr, 1771
 • Chavin de Malan: Assisi Szent Ferencz élete; ford. Kudlik Nep. János; Emich Ny., Pest, 1865
 • Bohnert Marián: Assisi Sz. Ferencz élete. 1182–1226; Hunyadi Mátyás Intézet Ny., Bp., 1896
 • Trefán Leonárd: Poriunkula; Grünn Ny., Marosvásárhely, 1905
 • Szent Ferenc és társainak legendája. Szemelvények az Ehrenfeld-kódexből; összeáll. Vincze József; Szent István Társulat, Bp., 1907 (Irodalomtörténeti olvasmányok)
 • Sacrum Commercium, Szent Ferenc menyegzője a Szegénység úrnővel. Misztikus allegória; ford., bev. Balanyi György; Szt. István Társulat, Bp., 1919
 • Alfonso M. Santarelli: Assisi Szent Ferenc életrajza. A nagyközönség számára; ford. Pálffy Erzsébet; Élet Ny., Bp., 1924
 • Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete; Szent István Társulat, Bp., 1925 (Szentek országa)
 • Meyer Vendel: Ferenc testvér. Assisi Szent Ferenc élete, műve és szelleme; ford. Unyi Bernardin; Pesti Ny., Bp., 1926 (Ferences könyvtár)
 • Pálffy Erzsébet: Szent Ferenc szentélyei; Pesti Ny., Bp., 1926 (Ferences könyvtár)
 • Szent Ferenc nyomdokain. 1226–1926; Pesti Ny., Bp., 1926
 • K. Gilbert Chesterton: Assisi Szent Ferenc; ford. Reményi József; Szt. Bonavaenturs Ny., Cluj-Kolozsvár, 1926
 • A tökéletesség tükre; ford., bev., jegyz. Balanyi György; Élet, Bp., 1926
 • Zadravecz István: Alverna; Pesti Ny., Bp., 1926 (Ferences könyvtár)
 • Magyar István: Magyar képek Szent Ferenc atyánkról; Ferences Közlöny, Bp., 1926 (Ferences könyvtár)
 • Kubányi Kornél: Assisi Szent Ferenc a költő hatása a középkori olasz irodalomban és művészetben; Apostol Ny., Bp., 1927 (Ferences könyvtár)
 • A szegénység trubadúrja. Assisi Szent Ferenc a magyar költészetben. Versek; összegyűjt. Morovicz Szol. Ferenc; Belvárosi Ferenciek Zárdája, Bp., 1927
 • Kiss. M. A.: Assisi Szent Ferenc; ford. Kaposy József; szerzői, Bp., 1927
 • Brisits Frigyes: Assisi Szent Ferenc; Lampel, Bp., 1927 (Magyar könyvtár. Új sorozat)
 • Vargha Damján: Szent Ferenc és fiai a magyar kódex-irodalomban; Pesti Ny., Bp., 1927
 • Molnár Arkangyal József: Assisi Szent Ferenc stigmái. Történelmi, teológiai és orvostani szempontból; Ferences Közlöny, Bp., 1929
 • Oslay Osvald: Az élet trubadúrjai. Prohászka – Assisi Szt. Ferenc. Tanulmány – tanulság; Ciuque, Újpest, 1933
 • XI. Pius: Apostoli körlevél Asszisi Szent Ferenc halálának hétszázéves évfordulója alkalmából; ford. Ferencz Vilmos; Bonaventura Ny., Cluj-Kolozsvár, 1934 (A Katholikus Világ könyvei)
 • Földes Zoltán: Szeráfi Szent Ferenc élete; Tip. Solia, Oraştie, 1935
 • Farkas Mária: Assisi Szent Ferenc az olasz irodalomban és a festészetben / San Francesco d' Assisi nella letteratura italiana e nella pittura; Általános Ny., Bp., 1935
 • Takács Ince: Szeráfi tüzek; Szt. Antal, Pápa, 1939
 • Assziszi Szent Ferenc tisztelete; Magyar Barát, Gyöngyös, 1941 (A Magyar Katolikus Néprajz kiadványai)
 • Trefán Leonárd: Ferences ösvény; Szt. Bonaventura Ny., Kolozsvár, 1942
 • Szent Bonaventura: Szent a Szentről Assisi Szent Ferenc életrajza; ford. Burka P. Kelemen; Szentföldi Ferencrendi Zárda, Bp., 1942
 • Szent Ferenc élete legbizalmasabb barátai előadásában; ford., bev., jegyz. Balanyi György; Minerva, Kolozsvár, 1945
 • Takács Ince: Assisi küldöttei. Összegyűjtött tanulmányok; Magyar Barát, Gyöngyös, 1945
 • Vérrózsák. Assisi Szent Ferenc dicsőséges sebei; ford. Kőszeghy Mihály; Magyar Barát, Bp., 1946 (A lelki élet ferences mesterei)
 • Balanyi György: Assisi Szent Ferenc, a demokrácia hőse; Szent Bonaventura Ny., Kolozsvár, 1946
 • Martial Lekeux: Mai ember könyörgése Assisi kis Szegényéhez; ford. Soóváry M. Desirée; Ferences Misszió, Bp., 1947
 • Georg Terramare: Az assziszibeli szent; ford. Ijjas Antal; Ferences Missziók, Bp., 1948
 • Incipiamus. Közlöny Szent Ferenc halálának 750-ik évfordulója alkalmából; szerk. Harmath Károly; Ferences Rendház, Szabadka, 1976
 • Luigi Ugolini: A naptestvér regénye. Assisi szent Ferenc élete; ford. Pletikoszich Péter; Ferences Rendház, Subotica, 1978
 • Gilbert Keith Chesterton: Assisi Szent Ferenc és a Fioretti; ford. Antal Lukács, Kaposy József; Szt. István Társulat, Bp., 1980
 • Jörgensen: Assisii Szent Ferenc élete; ford. Hirschler József; Catholic Publishing Company, Youngstown, 1981
 • Assisi Szent Ferenc és világa; szöveg Walter Nigg, fotó Toni Schneiders, ford. Mihály atya; Kršćanska sadašnjost–Agapé, Zagreb–Novi Sad, 1982
 • Nikosz Kazantzakisz: Isten szegénykéje. Assisi Szent Ferenc; ford. Lukácsi Huba; Szt. István Társulat, Bp., 1984
 • Tersteegen: Assziszi Ferenc élete; ford. Csia Lajos; Tolle Lege, Cleveland, 1985
 • Eloi Leclerc: Egy szegény ember bölcsessége; ford. Barsi Balázs; Szt. István Társulat, Bp., 1985
 • Carlo Carretto: Én, Ferenc; ford. Katona István; Kršćanska sadašnjost–Agapé, Zagreb–Novi Sad, 1989 (Az életszentség nagymesterei)
 • Assisi Szent Ferenc perugiai legendája; ford., bev., jegyz. Varga Imre Kapisztrán; Helikon, Bp., 1990
 • Louis de Wohl: Assziszi Szent Ferenc. A vidám koldus; ford. Onodi Attila; Ecclesia, Bp., 1990
 • Michel Hubaut: Krisztus a mi boldogságunk. Imádkozni tanulunk Assisi Szent Ferenctől és Szent Klárától; ford. Barsi Balázs; Kršćanska sadašnjost, Újvidék–Agapé–Zagreb, 1991
 • Eloi Leclerc: Assisi Szent Ferenc. Visszatérés az Evangéliumhoz; ford. Barsi Balázs; Agapé, Novi Sad, 1993
 • Anton Rotzetter–Willibrord-Christian van Dijk–Thaddée Matura: Assisi Szent Ferenc. A kezdet, és ami abból megmaradt; ford. Christophora Szöllősy, Kovács Sándor; Vigilia, Bp., 1993
 • Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről; ford. Balanyi György, jav. Hidász Ferenc, Várnai Jakab; Agapé, Újvidék–Szeged–Csíksomlyó, 1993 (Ferences források)
 • A három társ legendája; ford. Balanyi György, jav. Hidász Ferenc, bev., jegyz. Várnai Jakab; Agapé, Szeged, 1995 (Ferences források)
 • Julien Green: Ferenc testvér; ford. Balla Katalin; Kairosz, Szentendre, 1997
 • Assisi Szent Ferenc perugiai legendája; ford., bev., jegyz. Varga Imre; átdolg. kiad.; Agapé, Újvidék–Szeged–Csíksomlyó, 1993 1997 (Ferences források)
 • Théophile Desbonnets: Szent Ferenc nyomában. Assisi lelki útikalauz Barsi Balázs OFM fordításában; szöveggond., függelék összeáll. Telek Péter-Pál; EFO, Bp., 1998
 • A mi kisebb testvérünk. Szent Ferenc története; szöveg, rajz Hélio Faria, ford. Harmath Károly; Agapé, Novi Sad, 1999
 • Imádkozzunk Assisi Ferenccel; vál., bev. Bernardin Škunca, szerk. Harmath Károly; Agapé, Novi Sad, 2002
 • Jacques Le Goff: Assisi Szent Ferenc; ford. Szilágyi András; Európa, Bp., 2002
 • Mark Galli: Assisi Szent Ferenc és kora; Scolar, Bp., 2003 (Scolar vallástörténet)
 • Walter Nigg: Assisi Szent Ferenc. Aki a szívével gondolkozott; ford. Szabó Mária; Kairosz, Bp., 2003
 • Richard Rohr–John Bookser Feister: Reménység a sötétben. Assisi Szent Ferenc lélekmegújító látomása a nyugtalanság korában; ford. Lisztes Gábor; Ursus Libris, Bp., 2005
 • Eloi Leclerc: Egy szegény ember bölcsessége; ford. Barsi Balázs; 3. jav. kiad.; Agapé, Szeged, 2006 (Az életszentség nagymesterei)
 • Soós Sándorné: A ferences források pedagógiai vonatkozásai; Ferences Gimnázium, Szentendre, 2006
 • Soós Sándorné: "Te vagy a szépség..." Ferences lelkiség – ferences örökség; Ferences Gimnázium, Szentendre, 2006
 • In memoriam Assisi Szent Ferenc; kiállításrend. Sashegyi Gabriella; Kortárs Galéria, Tatabánya, 2007
 • Basilea Schlink: Szent Ferenc világa. Üzenet a ma emberének; Pro Planta 3M Bt., Bp., 2010
 • Burger János: Ferences legendárium; Jel, Bp., 2010
 • Assisi Ferenc; Giotto di Bondone freskóival, ford., utószó Horváth Géza; Cartaphilus, Bp., 2012
 • Kovács L. P. Bánk: A kegyelem szerepe Assisi Szent Ferenc életében; szerzői, Bp., 2012 (Bánk atya elmélkedéssorozata)
 • Cesare Vaiani: Assisi Szent Ferenc útja; ford. Dankó Lilla; L'Harmattan–Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Bp., 2013 (Kis út)
 • A ferences diák imádságai, 1-2.; összeáll. Soós Sándorné Veres Rózsa; Ferences Gimnázium, Szentendre, 2014
 • Richard Rohr: Olthatatlan szeretet. Assisi Szent Ferenc alternatív útja; ford. Malik Tóth István; Ursus Libris, Bp., 2015
 • Ferenc pápa ihlető szavai. Szent Ferenc szellemiségében; szerk. Alicia von Stamwitz, ford. Kajsza Krisztina; Lazi, Szeged, 2015
 • Szent Bonaventura: Szent Ferenc élete. Legenda maior; ford., tan. Berhidai Piusz; Szent István Társulat, Bp., 2015
 • Assisi Ferenc. A szent csodálatos története; szöveg Andraž Arko, rajz Urša Skoberne, ford. Piatrik Pió, Kurucz Anna Veronika; Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Bp., 2017
 • Jacques Dalarun: Boldogságos Ferenc atyánk megtalált életrajza / Celanói Tamás: Boldogságos Ferenc atyánk életrajza. Fordítás, jegyzetek és összehasonlító táblázat; ford. Varga Imre; Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Bp., 2017 (Ferences források magyarul)
 • Testvérünk és atyánk. Rövidebb ferences források I. / Illés testvér körlevele Szent Ferenc haláláról / Szent Ferenc verses zsolozsmája. A Rend kezdete vagy alapítása (Perugiai Névtelen); ford., bev. Berhidai Piusz, szerk. Kámán Veronika; Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Bp., 2018 (Ferences források magyarul)
 • Stanczik-Starecz Ervin: Tanulmányok / Ötezer év hazakeresése Szent László koráig / Reformer vonások Assisi Ferenc életében; Püski, Bp., 2019

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]