A Mindentudás Egyeteme előadóinak listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search

Ebben a listában a Mindentudás Egyeteme első tíz szemeszterén 2002. szeptember 16. és 2007. május 21. között elhangzott 163 előadás szerepel (az öt megosztott előadást külön számítva 167), az előadók nevének ábécésorrendjében. Az előadás-sorozatból 166 előadást 161 előadó tartott, egy pedig középiskolások részvételével és egy filmbejátszással a Mindentudás Egyeteméről szóló összeállítás volt. Ezt követően 2008 tavaszán folytatódott a program új típusú előadásokkal, a „Mesterkurzus” keretében.


A, Á B C Cs D Dz Dzs E, É F G Gy H I, Í J K L Ly M N Ny O, Ó Ö, Ő P Q R S Sz T Ty U, Ú Ü, Ű V W X Y Z Zs

A, Á[szerkesztés]

Ádám Veronika természettudományok Mindennapi kenyerünk, mindennapi kalóriánk 2004. április 26. [1]
Agócs Zoltán műszaki tudományok Híd – mérnöki szerkezet vagy szobor? 2004. május 19. [2]
Almár Iván természettudományok Élet az Univerzumban: szabály vagy kivétel? 2002. november 4. [3]
Andrásfalvy Bertalan bölcsésztudományok Tárgyi kultúra és hagyomány 2002. december 23. [4]

B[szerkesztés]

Balázs Ervin agrártudományok Genetikailag módosított szervezetek – tények, remények, fikció? 2006. április 3. [5]
Bán Zsófia bölcsésztudományok Van-e az irodalomnak neme? 2004. április 19. [6]
Barabási Albert‑László természettudományok Behálózva – A hálózatok csodálatos világa a sejtektől a világhálóig 2005. október 10. [7]
Bartholy Judit természettudományok Az éghajlat változása – bizonyosságok és bizonytalanságok 2004. szeptember 13. [8]
Békesi László társadalomtudományok Mit várhatunk egy modern államtól – és ez mibe kerül nekünk? 2006. szeptember 18.  [9]
Bence György társadalomtudományok A politikum sajátossága 2005. május 30. [10]
Bencze Gyula természettudományok Kell-e félnünk a nukleáris energiától? 2003. január 27. [11]
Berend T. Iván társadalomtudományok A globalizáció és hatása a centrum-periféria kapcsolatokra Európában 2004. szeptember 6. [12]
Besznyák István orvostudományok Az emlődaganatok diagnózisa és kezelése 2004. május 17. [13]
Bihari Mihály társadalomtudományok Alkotmányos rendszerváltás 2005. április 25. [14]
Bodó Balázs természettudományok Hatalmas hálózatokinternetes közösségek, társas hálózatok
(Pléh Csabával közösen)
2007. május 21. [15]
Bókay Antal bölcsésztudományok Énszerkezet, önteremtés – József Attila üzenete 2005. április 11. [16]
Bor Zsolt természettudományok A mindentudó fénysugár: a lézer 2003. február 10. [17]
Borhidi Attila természettudományok A növények társadalma 2002. december 2. [18]
Borsos Antal orvostudományok A nemek kialakulásának zavarai az emberben 2004. április 5. [19]

C[szerkesztés]

Cerf, Vint műszaki tudományok Az internet szabadsága 2007. április 2. [20]
Czvikovszky Tibor műszaki tudományok Lehet-e „zöld” a műanyag? 2005. október 3. [21]

Cs[szerkesztés]

Csányi Vilmos természettudományok Az emberi természet biológiai gyökerei 2003. december 8.  [22]
Csépe Valéria bölcsésztudományok Miért csak az ember olvas?
(az időt Wendelin Wernerrel megosztva)
2007. április 23. [23]
Csermely Péter természettudományok Hálózatok sejtjeinkben és körülöttünk 2005. szeptember 12. [24]
Csiba László orvostudományok Van esélyünk az agyvérzéssel szemben? 2007. március 5. [25]

D[szerkesztés]

Damjanovich Sándor orvostudományok Lehet-e a molekulákra csomót kötni? – A biofizika eszköztárának szerepe a jövő orvostudományában 2004. szeptember 27. [26]
Detrekői Ákos természettudományok A gömbtől a geoidig – A Föld és az űrkutatás 2004. június 14. [27]
Dudits Dénes természettudományok A növények szexuális életének molekuláris titkai 2004. március 17. [28]

E, É[szerkesztés]

Erdei Anna orvostudományok Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? 2003. április 28. [29]
Erdő Péter hittudomány Húsvét: a Feltámadás ünnepe
(Schweitzer Józseffel közösen)
2003. április 14. [30]
Esterházy Péter bölcsésztudományok A szavak csodálatos életéből 2003. szeptember 8. [31]

F[szerkesztés]

Faigel Gyula természettudományok Mire jó a röntgenvonalzó? – Az atomi szerkezet meghatározása röntgensugárzással 2005. február 7. [32]
Falus András természettudományok Génjeink: sors vagy valószínűség? – „Az őssejtig vagyok minden ős” 2003. június 10. [33]
Faragó Sándor természettudományok Miért vadászunk? 2006. november 20. [34]
Ferge Zsuzsa társadalomtudományok A társadalom, amelyben élünk 2002. december 9. [35]
Fésüs László orvostudományok A természetes sejthalál titkai 2003. október 6. [36]
Fodor Zoltán természettudományok A világ keletkezése és az elemi részek fizikája 2005. március 21. [37]
Forray R. Katalin társadalomtudományok Együtt vagy külön? Cigányok, romák, magyarok és az iskola 2005. november 21. [38]
Freund Tamás természettudományok Hullámtörés – a marihuána hatása az agyhullámokra és a memóriára 2004. november 22. [39]
Furka Árpád orvostudományok Forradalom a gyógyszerkutatásban 2003. május 26. [40]

G[szerkesztés]

Gáncs Péter hittudomány A karácsonyi evangélium háromféle „kameraállásból”
(Szabó Istvánnal közösen)
2003. december 22. [41]
Gángó Gábor bölcsésztudományok Mi a nemzet? – A népek életéről és haláláról 2003. március 17. [42]
Görömbei András bölcsésztudományok A magyar népi irodalom 2005. február 24. [43]
Gráf László természettudományok Fehérjeszobrászat – Az alkotás öröme és haszna 2005. november 28. [44]
Gulyás Balázs orvostudományok Tudatboncolás PET-tel 2006. november 13. [45]

Gy[szerkesztés]

Gyarmati György bölcsésztudományok Kényszerpályás rendszerváltások Magyarországon, 1945–1949 2005. október 17. [46]
Györfi László természettudományok Az információtechnológia természettörvényei, avagy meddig véletlen a véletlen 2004. december 6. [47]
Gyulai József természettudományok Az emberiség útja a nanovilág felé 2003. november 3. [48]

H[szerkesztés]

Hámori József természettudományok Mit tud az emberi agy? 2002. október 28. [49]
Havass Miklós műszaki tudományok A számítógéptől az információs társadalomig 2003. november 24. [50]
Heller Ágnes bölcsésztudományok Mi a modernitás? 2004. február 2. [51]
Heszky László természettudományok Transzgénikus növények – az emberiség diadala vagy félelme? 2006. október 30. [52]
Horn Péter agrártudományok AgrárgazdaságEU-kitekintéssel 2003. február 24. [53]
Horváth Attila orvostudományok Lopakodó járvány – A nemi érintkezéssel terjedő fertőző betegségek 2005. május 9. [54]
Horváth Iván bölcsésztudományok Balassi Bálint és a számítógépes irodalomkutatás 2004. május 10. [55]
Horváth Zalán természettudományok Mikrokozmosz – világunk építőköveinek kutatása 2003. október 20. [56]
Hunyady György bölcsésztudományok A nemzetek jelleme és a nemzeti sztereotípiák 2004. március 22. [57]

I, Í[szerkesztés]

Iván László orvostudományok Öregedés: Örök Ifjúság? 2004. május 3. [58]

J[szerkesztés]

Jaksity György társadalomtudományok A pénz nyugtalan természete 2003. szeptember 29. [59]
Janka Zoltán orvostudományok Agybaj-biológia – a kedélyvesztéstől a tébolyig 2006. december 4. [60]
Járay Jenő orvostudományok Az orvostudomány csodája: a szervátültetés 2007. április 16. [61]
Jéki László természettudományok Sugárözönben élünk 2002. november 18. [62]
Jermendy György orvostudományok Miért baj a cukorbaj? 2006. május 22. [63]

K[szerkesztés]

Kállai Gábor társadalomtudományok Hol végződik a sakktábla? 2007. március 12. [64]
Kálmán Erika természettudományok A delhi vasoszloptól a molekuláris építészetig – Új perspektívák a kémiában 2004. november 15. [65]
Kampis György természettudományok Újra győz az evolúcióelmélet? 2006. május 8. [66]
Karádi István orvostudományok Infarktus és koleszterin 2005. május 2. [67]
Katona Gyula természettudományok Hogyan lett „magyar matematika” a kombinatorika? 2006. május 15. [68]
Király Béla bölcsésztudományok 1956 – a szabadságharc katonapolitikája 2004. október 25. [69]
Klaniczay Gábor bölcsésztudományok Boszorkányok, bűnbakok: hogyan működik a vádaskodás logikája? 2006. április 10. [70]
Klement Zoltán természettudományok Önvédelem a növényvilágban 2003. március 31. [71]
Kolláth Zoltán természettudományok A csillagbelső hangjai – a modern szférák zenéje 2005. január 31. [72]
Kolosi Tamás társadalomtudományok A társadalmi mobilitás forrásai 2007. február 19. [73]
Kondor Imre társadalomtudományok Bank és kockázat 2004. május 24. [74]
Kornai János társadalomtudományok Közép-Kelet-Európa nagy átalakulása – Sikerek és csalódások 2005. december 5. [75]
Kósa Éva bölcsésztudományok A média szerepe a gyerekek fejlődésében 2004. november 8. [76]
Kosztolányi György orvostudományok Mit ígér és mit tud már ma is a genetika? 2006. március 27. [77]
Kovács Ferenc műszaki tudományok Meddig és mit bányásszunk? 2003. szeptember 24. [78]
Kovács Ilona bölcsésztudományok Mennyi ész kell a látáshoz? 2006. október 9. [79]
Kroó Norbert természettudományok Hol vannak a fizikai tudás határai? 2002. október 21. [80]
természettudományok A fény fizikája 2005. június 6. [81]
Kun Miklós bölcsésztudományok Kelet-Európa az 1950-es években: reformok és visszarendeződés 2006. október 16. [82]

L[szerkesztés]

Laczkovich Miklós természettudományok Mi a matematika? – A matematikai igazságról 2006. november 6. [83]
Lámfalussy Sándor társadalomtudományok Az euróPolitikai kezdeményezés vagy gazdasági szükségszerűség? 2004. március 29. [84]
Láng István természettudományok Környezetvédelem – fenntartható fejlődés 2002. november 11. [85]
Lovász László természettudományok Mit kívánnak a számítógépek a matematikától, és mit adnak neki? 2003. június 30. [86]
Lukacs, John bölcsésztudományok Állam, nemzet, nép 2005. október 24. [87]

M[szerkesztés]

Makovecz Imre műszaki tudományok A szerves gondolkodásról, a szerves építészetről 2005. február 21. [88]
Máray Tamás műszaki tudományok Hálózatok hálózata: az internet 2003. december 1. [89]
Marosi Ernő bölcsésztudományok Művészettörténet – az emlékezés tudománya? 2002. október 14. [90]
Maróth Miklós bölcsésztudományok Az arabok mint a görög tudományok örökösei 2004. december 13. [91]
Meskó Attila természettudományok A földi élet fenntarthatóságának kérdései 2004. szeptember 20. [92]
természettudományok Van-e jövőjük a megújuló energiaforrásoknak – és van-e jövőnk nélkülük?
(Mézes Lilivel közösen)
2007. március 19. [93]
Mészáros Ernő természettudományok A lakható bolygó 2003. május 19. [94]
Mézes Lili természettudományok Hogyan termelhető állati hulladékból biogáz?
(Meskó Attilával közösen)
2007. március 19. [95]
Mihály György természettudományok Mire jó a kvantumfizika? 2003. május 21. [96]

N[szerkesztés]

Nádasdy Ádám bölcsésztudományok Miért változik a nyelv? 2003. november 17. [97]
Nagy Károly természettudományok Einstein hatása a 20. század fizikájára 2005. szeptember 19. [98]
Nékám Kristóf orvostudományok Meddig leszünk még allergiásak? 2006. április 10. [99]

Ny[szerkesztés]

Nyíri Kristóf bölcsésztudományok Enciklopédikus tudás a 21. században 2003. december 15. [100]

O, Ó[szerkesztés]

Ormos Mária bölcsésztudományok Van-e történelem? 2003. március 10. [101]
Ormos Pál természettudományok A fény a biológiában 2003. március 24. [102]

P[szerkesztés]

Palánkai Tibor társadalomtudományok Európai integráció 2003. március 3. [103]
Palkovics László műszaki tudományok Intelligens járművek 2005. február 28. [104]
Palló Gábor természettudományok A magyar tudós-zsenik 2003. szeptember 15. [105]
Pap László műszaki tudományok A technika új csodája: a globális helymeghatározás 2003. június 23. [106]
Papp Zoltán orvostudományok Élet a megszületés előtt: a magzat mint páciens 2003. április 7. [107]
Patkós András természettudományok A Mindenség mérése 2003. október 27. [108]
Petrovay Kristóf természettudományok A Nap kapujában 2006. szeptember 25. [109]
Pléh Csaba bölcsésztudományok Nyelvében gondolkodik-e az ember? 2002. szeptember 23. [110]
természettudományok A kapcsolatok filozófiája
(Bodó Balázzsal közösen)
2007. május 21. [111]
Pongor Sándor természettudományok Az adathalmoktól a rendezett információs hálózatokigBioinformatika és rendszerbiológia 2005. november 7. [112]
Pucsok József orvostudományok Teljesítményfokozás, dopping és sport 2004. október 4. [113]

R[szerkesztés]

Radnóti Sándor bölcsésztudományok ízlés, rossz ízlés 2003. április 22. [114]
Rajnavölgyi Éva orvostudományok Hogyan védenek az immunrendszer őrszemei? 2007. május 7. [115]
Raskó István természettudományok Genetikai időutazás – Az emberi populációk eredetének nyomában 2004. március 8. [116]
Rechnitzer János társadalomtudományok Miért élnek jobban az emberek a Dunántúlon, mint az Alföldön? – Regionális különbségek és kezelési technikák 2005. november 23. [117]
Rényi András bölcsésztudományok Eredeti vagy hamis? – A műértés tudományos alapjairól 2006. február 20. [118]
Romsics Ignác bölcsésztudományok A történetíró dilemmája: megismerjük vagy csináljuk-e a történelmet? 2002. október 7. [119]
Róna‑Tas András bölcsésztudományok Nép és nyelv – A magyarság kialakulása 2004. március 1. [120]
Rónyai Lajos természettudományok Elliptikus görbék – a geometriától a titkos kommunikációig 2005. december 12. [121]
Roska Tamás műszaki tudományok Info-bionika és érzékelő számítógépek 2004. június 7. [122]

S[szerkesztés]

Sajó András társadalomtudományok Miért büntetünk? – Értelem, érzelem és észszerűtlenség a társadalom szabályozásában 2003. október 13. [123]
Schaff Zsuzsa orvostudományok A vírusok és a rák 2005. november 7. [124]
Schweitzer József hittudomány Húsvét: A Szabadság ünnepe
(Erdő Péterrel közösen)
2003. április 14. [125]
Sohár Pál természettudományok Kulcs a molekulaszerkezethez: mágneses magrezonancia- (NMR-) spektroszkópia 2007. május 14. [126]
Sólyom Jenő természettudományok Az alacsony hőmérsékletek titkai 2003. június 2. [127]
Sólyom László társadalomtudományok Az alkotmány őrei 2005. május 23. [128]
Somfai László művészetek Egy mestermű rejtett üzenete 2006. december 11. [129]
Somlyódy László természettudományok Az értől az óceánig – A víz: a jövő kihívása 2003. február 3. [130]
Sótonyi Péter Tamás agrártudományok Az állatok mozgásának elemzése – A csirke kikelésétől a Spanyol Lovasiskoláig 2005. április 4. [131]
Spiró György bölcsésztudományok Hogyan győznek a provinciák? – A Fogság c. regény történelmi hátteréről 2006. március 20. [132]

Sz[szerkesztés]

Szabad János természettudományok Anyai öröklődés, anyai hatás 2003. november 10. [133]
Szabó Csaba orvostudományok Kamikázemolekulák – A szabad gyökök befolyásolása a C-vitamintól a Viagráig 2005. szeptember 26. [134]
Szabó Gábor természettudományok Milyen messzire esett Newton almája? – A fizikai gondolkodásmód és a természettudományok 2005. január 24. [135]
természettudományok Hogyan lehet egyszerre játékos és tudományos a fizika? 2006. március 13. [136]
Szabó István hittudomány A teremtéstől ádventig
(Gáncs Péterrel közösen)
2003. december 22. [137]
Szabó Miklós társadalomtudományok Légiuralom-elmélet – légi fegyverkezés – a Magyar Királyi Légierő az 1930-as években 2006. október 2. [138]
Szabó Miklós bölcsésztudományok Egy népvándorlás anatómiája – A történettudomány és a régészet szembesítése 2004. november 29. [139]
Szántay Csaba természettudományok Gyógyszereink és a szimmetria 2004. október 18. [140]
Száz János társadalomtudományok Talált pénz – Opciók a mindennapokban és a pénzügyi piacokon 2005. február 14. [141]
Szegedy‑Maszák Mihály bölcsésztudományok Nemzeti irodalom és világirodalom a 21. században 2004. február 23. [142]
Szegő Károly természettudományok Környezetünk: a Naprendszer 2002. november 25. [143]
Szilágyi N. Sándor bölcsésztudományok A jelentésvilág szerkezete 2004. november 18. [144]

T[szerkesztés]

Tamás Gábor orvostudományok Akciók és szankciók az agykéregben 2007. március 26. [145]
Tombor Antal műszaki tudományok Mi van a konnektor mögött? 2006. március 6. [146]
Tompa Anna orvostudományok Egészségtudat és tudatos egészség 2003. szeptember 22. [147]
Tóth József társadalomtudományok Kell nekünk régió? 2003. október 29. [148]
Tringer László bölcsésztudományok A depresszió: kor-kór? 2003. május 12. [149]
Tulassay Tivadar orvostudományok Megelőzhetők-e a civilizációs betegségek? 2003. június 16. [150]

V[szerkesztés]

Varga János agrártudományok Madárinfluenza: járvány vagy hisztéria? 2006. február 27. [151]
Varga Zoltán természettudományok Populációk és gének vándorúton 2004. február 16. [152]
Vásáry Tamás művészetek Liszt Ferenc – a médium és a média 2005. december 19. [153]
Vékás Lajos társadalomtudományok Mennyiben szuverén egy EU-tagállam jogalkotása? – Magánjogi kodifikáció az EU küszöbén 2003. február 17. [154]
Venetianer Pál természettudományok Megismerhetők és megváltoztathatók-e a génjeink? 2002. szeptember 30. [155]
Vicsek Tamás természettudományok Rend és rendezetlen 2002. december 16. [156]
Vidor Ferenc műszaki tudományok A városok világa 2004. február 9. [157]
Vigh László természettudományok A membrán-tutajoktól a lipidterápiáig: mindennapi stresszeink és betegségeink új megközelítésben 2006. november 27. [158]
Vissy Károly természettudományok Az időjárás előrejelzése: jóslás vagy tudomány? 2003. május 5. [159]
Vizi E. Szilveszter orvostudományok Egy életem, egy halálom? 2002. szeptember 16. [160]
orvostudományok Kábítószerek – a kreativitás mítosza és a rombolás valósága 2005. március 7. [161]
Vonderviszt Ferenc természettudományok A négymilliárd éves nanotechnológia 2004. október 11. [162]

W[szerkesztés]

Werner, Wendelin természettudományok Véletlen rendszerek
(az időt Csépe Valériával megosztva)
2007. április 23. [163]

Z[szerkesztés]

Závodszky Péter természettudományok Fehérjék – a szerkezettől a funkcióig, a fizikától a biológiáig 2005. április 18. [164]
Zoletnik Sándor természettudományok Magfúzióenergiaforrás a jövőnek 2007. február 26. [165]
Zrínyi Miklós műszaki tudományok A 21. század anyagai: az intelligens anyagok 2003. január 20. [166]

150., jubileumi előadás[szerkesztés]

Kovács Levente, Helpai Vivien, Gilyén András (középiskolás kutató diákok)     Stressz; Tej és tejtermékek; Mobilos iránytű 2006. december 18. [167]
Fábri György (Mindentudás Egyeteme tudományos igazgató)     a Mindentudás Egyeteméről – 20 év múlva 2006. december 18. [168]

Megjegyzés[szerkesztés]

  • Az alábbi öt ember két-két előadást tartott: Kroó Norbert, Meskó Attila, Pléh Csaba, Szabó Gábor és Vizi E. Szilveszter.
  • Öt olyan előadás volt (a kiselőadásokat is beleszámítva), ahol két néven nevezett személy is beszélt: Erdő Péter és Schweitzer József, Gáncs Péter és Szabó István, Meskó Attila és Mézes Lili, Wendelin Werner és Csépe Valéria, Pléh Csaba és Bodó Balázs (ebből adódik az előadások számozásában megfigyelhető különbség).
  • A rendezvénysorozaton két nem magyar anyanyelvű tudós lépett fel: Vint Cerf és Wendelin Werner.