Integráció

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az integráció kifejezés általános értelemben egységesülést, beilleszkedést, vagy beolvasztást, hozzácsatolást jelent.

Az integrációnak több formája, célja, módja létezik.

Társadalmi integráció[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Magyarországon a rendszerváltás után fellépett a cigányság társadalmi integrációjának igénye avagy szegregációjának megszüntetése, a deszegráció; ezzel párhuzamosan az ország nemzetközileg megindult az integráció útján: a világbanki és Nemzetközi Valutaalapbeli tagság gazdasági, a NATO védelempolitikai, az Európai Unió gazdasági éspolitikai integrációt jelentett.

A faji (racial integration) és az etnikai (ethnic integration) integráció egyik része a deszegregáció, amely megállítja a folyamatos faji vagy etnikai alapú elkülőnítést, szegregációt. Ezen túl fellép a társadalom faji vagy etnikai alapú belső ellentéteinek megszüntetése, a mindenki számára elérhető egyenlő lehetőségek, a sokszínű, különböző hagyományokon alapuló kultúrák fenntartása és békés együttélése érdekében. Az intergráció soha nem lehet a kisebbség belekényszerítése a többség kultúrájába. A deszegregáció tekinthető jogi problémának, míg az integráció inkább társadalmi vonatkozású.

Gazdasági integráció[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A gazdasági integráció elméleti alapjait Balassa Béla magyar közgazdász írta le az 1960-as években. A gazdasági integráció különböző fejlődési szakaszaiban az egyes országok piacai között fennálló korlátok folyamatos lebontása zajlik. A világ pillanatnyilag legintegráltabb nemzetközi gazdasági közössége az Európai Unió és az eurózóna. A gazdasági integrációnak az alábbi fokozatai különíthetőek el:

 • elsőbbségi kereskedelemi zóna (preferential trading area)
 • szabadkeredkelmi zóna (free trade area)
 • vámunió (customs union)
 • közös piac (common market)
 • gazdasági és monetáris unió (economic and monetary union)
 • teljes gazdasági integráció (complete economic integration).

Regionális integráció[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A regionális integráció folyamata során az államok nemzetek feletti (supranational) területi alapú szervezetekbe tömörülnek, hogy javítsák együttműködésüket és csökkentsék a köztük fennálló feszültségeket. Több kísérlet történt ilyen együttműködések létrehozására a személyek, a munkaerő, az áruk, a termékek, a tőke szabad áramlásának biztosítása érdekében. A regionalizmus erős szálakkal kötődik a globalizmushoz és a globalizációhoz, de nem azonosak.

A nemzetközi integráció okai és előnyei[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • az integrálódás felé terel országokat a gazdaságos előállítás igénye:
(kis és közepes területű és népességű országokat főleg)
 • termelőegységek méretének növekedése
 • ipari ágazatok együttműködése
 • kutatási és fejlesztési munkák növekedése
 • nagy piac megteremtése a nagy termékszám miatt
 • több munkahely alakul ki
 • olcsóbbak lesznek a termékek
 • politikai céllal is létrejöttek
 • közös fellépés a nagyhatalmakkal szemben
 • katonai erejük együtt erősebb

A nemzetközi szinten zajló integrálódási folyamatok különböző formái[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • az első lépések a protekcionizmushoz kapcsolódnak
 • tényleges gazdasági-politikai integrációhoz évtizedek szükségesek
 • a kezdeteket az egymás közötti kereskedelem bővítése jelenti
 • lépcsői:
 • preferenciális vámövezet (preferencia=kedvezmény, előnyben részesítés)
 • egymásnak vám- és egyéb kereskedelmi kedvezményeket nyújtanak
 • szabadkereskedelmi övezet
 • szabadkereskedelem egymás között
 • külsőkkel szemben a nemzeti kereskedelmi politika szerint
 • vámunió
 • szabadkereskedelem egymás között
 • külsőkkel szemben egységes kereskedelmi politika (vám)
 • ezeknél az integrációknál a nemzetgazdaságok lényegében önállóan működnek
 • tényleges gazdasági együttműködés nincs még
 • közös piac
 • átmeneti állapot a gazdasági integráció felé
 • áru, munkaerő és tőke szabadon áramolhat
(a termeléshez és az értékesítéshez szükséges feltételek szabad áramlása)
 • gazdasági unió
 • tényleges integrációs szerveződés
 • az unió tagállamainak gazdasága összefonódik
 • nem önálló nemzetgazdaságok vannak
 • közös gazdaságpolitika
 • közös beruházások
 • monetáris unió
 • a gazdasági unió legmagasabb szintje
 • a tagok pénzforgalmában már nem az egyes nemzeti valuták, hanem az unió közös valutája szerepel
 • közös valuta
 • közös pénzalapok (az elmaradott térségek felzárkóztatásáért)- közös monetáris politika
 • politikai unió
 • az integrációs folyamatok legmagasabb foka
 • a tagállamok politikai intézményei is összefonódnak (egységes politikai szerveződés)
 • az önálló államok is megszűnnek ezzel

Az integrációs szerveződések napjainkban[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • több mint 100 integrációs megállapodás a világban (1/3-a működik!)
 • egy kivételével mind szabadkereskedelmi megállapodás vagy preferenciális vámövezet
 • egy részének célja:
 • közös piac
 • gazdasági unió
 • Európai Unió
 • 1957: Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac)
 • célja a közös piac létrehozása
 • Benelux államok
 • Franciaország
 • NSZK
 • Olaszország
 • 1973: Nagy-Britannia, Írország, Dánia
 • 1981: Görögország
 • 1986: Spanyolország és Portugália
 • 1995: Ausztria, Svédország és Finnország
1993: Európai Unió, a gazdasági unió fejlődési szakaszába lépett
1999: Monetáris Unió életbelépett (2002-től az euró váltja fel a nemzeti valutákat)
 • két fontos szabadkereskedelmi társulás
 • NAFTA: Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Társulás
 • 1994: USA, Kanada, Mexikó
 • APEC: Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Konferencia (jelenleg 21 tagállammal)
 • 1989-ben jött létre

Politikai integráció[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A politikai integráció során az egyes államok szuverenitásuk egy részét államközi szervezetknek adják például jobb gazdasági vagy érdekérvényesítési lehetőségek érdekében. A politikai integrációnak elkülöníthetőek az alábbi szintjei:

.