Fábri György

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search

Fábri György (1964–) az Eötvös Loránd Tudományegyetem habilitált egyetemi docense, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoport vezetője. [1] Kutatási területei a felsőoktatás- és tudományszociológia, tudománykommunikáció, és a társadalmi kommunikáció.[1] Kutatásokat vezetett egyebek között a felsőoktatás és tudomány társadalmi percepciója, az életen át tartó tanulás, az újmédia oktatási és információs hatásai és az egyház társadalmi jelenléte témakörében. A kutatások mellett tudománykommunikációs projektek (Mindentudás Egyeteme, TudásPresszó) valamint felsőoktatási programok (egyetemi rangsorok, hallgatói önkormányzatiság) megvalósítója, a tudomány- és felsőoktatás-politika szereplője (MTA kommunikációs igazgató, ELTE rektorhelyettes). Több tudományos folyóirat szerkesztésében vesz részt, a Világosság bölcsészeti folyóirat főszerkesztője.

Státusz[szerkesztés]

2010 óta az ELTE PPK Pszichológia Intézet Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoportjának vezetője. 2009-től az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar habilitált egyetemi docense.[2] 2000 és 2009 között a Magyar Tudományos Akadémia tudománypolitikai főtanácsosa, kommunikációs szakértője volt. 1996 és 1999 között az MTA Filozófia Kutatóintézetének tudományos munkatársa volt. Szellemi szabadfoglalkozású tevékenységet folytatott 1992 és 1995 között. Az ezt megelőző időszakban (1988 és 1992 között) az ELTE BTK Társadalomfilozófia Tanszékének oktatója, az MTA TMB ösztöndíjasa volt.

További szakmai tevékenységek – kommunikáció – egyetemi közélet[szerkesztés]

 • 2011-től Közszolgálati Testület elnök
 • 2014-2015 ELTE főigazgató
 • 2010-2014: ELTE rektor-helyettes
 • 2009-től: tudomány- és egyetem-kommunikációs projektek
 • 2008-tól: CREDO - lutheránus elméleti folyóirat szerkesztőségi tag
 • 2007-2010 Felsőoktatási Műhely – periodika, főszerkesztő
 • 2007-től: Hungarian Science Communication Academic Network szakmai vezető
 • 2005-től kommunikációs kutatások
 • 2002-2008 Mindentudás Egyeteme – akadémiai projektvezető, tudományos igazgató
 • 2002-től Világosság akadémiai bölcsészeti folyóirat főszerkesztő
 • 1998-2010 Universitas Press Felsőoktatáskutató Műhely kutatásvezető
 • 1995-1997 felsőoktatási kutatások
 • 1988-1991 országos hallgatói önkormányzati szövetség kezdeményezője, alapító elnöke
 • 1986 ELTE BTK hallgatói önkormányzat létrehozója

Nemzetközi tapasztalatok[szerkesztés]

 • 2011 World Class University Conference, Shanghai (China)
 • 2010 World Rankings Maribor (Slovenia)
 • 2008 HAESF-ösztöndíj, National Science Foundation, Washington DC USA
 • 2007-2008 HAESF-ösztöndíj, Santa Barbara CA, USA
 • 2006-2007 Tudomány – Kommunikáció - Társadalom: kutatási program és nemzetközi konferencia, kiadványok
 • 2002-2007 World Science Forum kommunikációs vezető
 • 1995-1998 Uniworld magyar-amerikai kutatási program, tudományos asszisztens
 • 1991-1992 Római Magyar Akadémia ösztöndíjas

Szakmai publikációk[szerkesztés]

Önálló monográfia[szerkesztés]

 • A tudás képe - a magyar felsőoktatás és tudomány társadalmi percepciója Magyarországon - előkészületben
 • The Image of Knowledge – előkészületben
 • Higher Education in Hungary in then Period of Transformation 1990-1992 Vienna 1992, Institut für Wissenschaft vom Menschen

Tanulmányok kötetekben[szerkesztés]

 • Az egyetemi rangsorok története – a pszichológiától a társadalmi kommunikációig In: Fülöp Márta; Szabó Éva (szerk.): A pszichológia mint társadalomtudomány: a 70 éves Hunyady György tiszteletére. 596 p. Budapest: ELTE - Eötvös Kiadó, 2012. pp. 491–496.
 • "Az élő Krisztust hirdetjük" - de hogyan? In: Szabó Lajos (szerk.) Homiletika ökumenikus palettán: Együttgondolkodó előadások az igehirdetésről. Budapest: Luther Kiadó, 2013. pp. 223–231.
 • Beszéljünk-e kutatóegyetemekről?In: Felsőoktatás Magyarországon és a világban. Szerk. Szalay Zoltán Matthias Corvinus Collegium. 2011 p. 68-77
 • Research university – Should we apply the phrase and the phenomenon? In: Higher Education in Hungary and the World Ed: Zoltan Szalay. Matthias Corvinus Collegium. 2011 p. 78-87
 • Felsőoktatási rangsorok és az intézményi marketingkommunikáció In: Törőcsik Mária – Kuráth Gabriella (szerk.). Egyetemi marketing – marketing a felsôoktatásban. Pécs. 2010.
 • Mire jó a doktori fokozat a munkaerőpiacon? In: Mosoniné Fried Judit-Tolnai Márton (szerk): Fiatal kutatók Budapest, Typotex 2010. p. 107-125
 • Knowledge Communication in the Age of Converging Tools In: Integration and Ubiquity Ed.: Kristof Nyiri Passagen Verlag Vienna 2008. p. 241-248
 • Tudomány és politika új találkozási pontja: a tömegmédia In: Tudomány és politika. Szerk.: Mosoniné Fried Judit és Tolnai Márton, Typotex, Budapest. 2008. p. 81-92.
 • Two Cultures and the Third One: the Natural Sciences and the Humanities in Media Communication In: Workshops of Science Communication Budapest, Tudástársadalom Alapítvány – NKTH 2007
 • Tudomány és közönség új találkozása: a Mindentudás Egyeteme In: A tudományon kívül és belül Szerk.: Mosoniné Fried Judit és Tolnai Márton, MTA KSZI, Budapest. 2005. p. 93-108.
 • Szabadság és tekintély a tartalomszolgáltatásban In: Konvergencián innen és túl – Digitális jövőképek 47-55 Média Hungária Könyvek Budapest, 2004.
 • A magyar felsőoktatás hosszú évtizede In: Felsőoktatás új pályán. 46-89. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 2002.
 • Egyetemi átalakulás és tudományos gondolkodás a mai Magyarországon In: Az európai egyetem funkcióváltásai 139-149, Magyar Felsőoktatás könyvek Budapest, 2001.

Tanulmányok, cikkek folyóiratokban[szerkesztés]

 • Legyőzik az egyetemi rangsorok a tudás világát? EDUCATIO (ISSN: 1216-3384) (eISSN: 1419-8827) 23: (4) pp. 590–599. (2014)
 • Stratégiai szervezetfejlesztés a Magyarországi Evangélikus Egyházban In: EVANGÉLIKUS NEVELÉS (ISSN: 2063-7128) 22: (1) pp. 12–17. (2014)
 • A szociális innováció kettős értelméről In: MAGYAR TUDOMÁNY (ISSN: 0025-0325) 174: (8) pp. 1005–1007. (2013)
 • Bibó István a magyarországi társadalmi kommunikációban In: VILÁGOSSÁG 54:(nyár-őszi) pp. 369–371. (2013)
 • Nekünk így is jó? – Egyházszociológiai felmérés tükrében a magyarországi evangélikusság In: Credo 2010/3-4 101-114.
 • The New Media Strategy of Science – 2010 http://issuu.com/gyfabri/docs/mediastrat_science_fgy
 • A két kultúra és a harmadik In: Magyar Tudomány 2007/2.
 • Hungary: academy is not obsolete or discriminatory In: Nature 442, 353 (27 July 2006) p. 1034-1035
 • Az ernyő és a kas – avagy tudománykommunikáció konzervatív forradalma In: Szépirodalmi Figyelő 2006/2.
 • Felsőoktatás, rendszer, váltogatások In: Magyar Tudomány 2005/6.
 • A felsőoktatás nyilvánossága: szakmai érték és üzleti érdek In: A II. Felsőoktatási marketing konferencia kiadványa Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2005.
 • Tudomány, közvélemény, média In: Magyar Tudomány 2004/11.
 • A kommunikációfilozófia gyakorlata In: Világosság 2004/7. p. 75-98. http://www.vilagossag.hu/pdf/20050120141131.pdf
 • Intézményrendszer és finanszírozás a társadalomtudományokban In: Világosság 2003/7-8. p. 169-175. http://www.vilagossag.hu/pdf/20031018122618.pdf
 • Az Akadémia és a Mindentudás Egyeteme In: Világosság 2002/10-12. p. 8-14. http://www.vilagossag.hu/pdf/20030704113146.pdf
 • Magyar tudomány és infokommunikációs változások In: Világosság 2002/8-9. p. 17-24. http://www.vilagossag.hu/pdf/20030708132433.pdf

Szerkesztés, sorozatszerkesztés, bevezetők[szerkesztés]

 • Világosság bölcsészeti folyóirat 2002-től főszerkesztő
 • Felsőoktatási Műhely felsőoktatási folyóirat 2007-2010 főszerkesztő
 • Mindentudás Egyeteme Budapest, Mindentudás Egyeteme kht. 2002-2008. előadássorozat, előadások sorozat-szerkesztés, előadások szerkesztése
 • Eco-képek Világosság-könyvek 3. Budapest, Tudástársadalom Alapítvány 2007. sorozat-szerkesztés
 • Workshops of Science Communication Budapest, Tudástársadalom Alapítvány – NKTH 2007
 • Tudomány és média Budapest, Tudástársadalom Alapítvány – NKTH 2006 szerkesztés és bevezető tanulmány
 • A tudománykommunikáció értelme és értéke Budapest, Tudástársadalom Alapítvány – NKTH 2006 szerkesztés és bevezető tanulmány
 • Politikai teológia - történeti perspektívában Világosság-könyvek 2. Budapest, Tudástársadalom Alapítvány 2006. sorozat-szerkesztés
 • A szubjektum problémája - Világosság-könyvek 1. Budapest, Tudástársadalom Alapítvány 2005. sorozat-szerkesztés és előszó
 • Mindentudás Egyeteme I-VI. kötet 2003-2006 Budapest Kossuth Kiadó 2003-2006 sorozatszerkesztés
 • Az információs társadalom és a kommunikációtechnológia elméletei és kulcsfogalmai Budapest : Századvég Kiadó, 2003 szerkesztette Kondor Zsuzsanna, Fábri György
 • Users' Guide to Hungary for Students (1999, 2000, 2001) Budapest 1999. TEMPUS Public Foundation Editor and thesis

Önálló kutatások, kutatás-vezetés [2][szerkesztés]

A kutatás éve A kutatás címe A kutatás megbízója
2014-2015 Értékek a társadalomban: vallás, erkölcs, közösség (országos reprezentatív felmérés) Magyarországi Evangélikus Egyház
2013-2014 A felsőoktatás és tudomány társadalmi percepciója (országos reprezentatív felmérés) Oktatási Hivatal
2011-2012 Tudománykommunikáció: A tudomány iránti fogékonyság felkeltése és a társadalmi információs szakadék áthidalása ELTE TÁMOP 4.2.1. B-09/1/KMR
2010-2011 A nemzetközi és nemzeti felsőoktatási rangsorok tipológiája, használati jellemzői TudásTárs csoport
2010-2011 Doktoráltak a munkaerőpiacon III. (országos reprezentatív felmérés) TudásTárs csoport
2008-2011 Textrend – szövegbányászat tudománypolitikai koncepciókban Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
2006-2011 Érték-kommunikáció és média ELTE-MTA Kommunikációelméleti Kutatócsoport
2010 Lutheránusok Magyarországon (országos reprezentatív felmérés) Magyarországi Evangélikus Egyház
2007- Doktoráltak a munkaerőpiacon II. (országos reprezentatív felmérés) Magyar Tudományos Akadémia
2006- Tudomány – Kommunikáció – Társadalom Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
2006 Egyetemek, főiskolák a hallgatók, oktatók és a munkaerőpiac véleményének tükrében Országos Felsőoktatási Információs Központ
2005- A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése Nemzeti Felnőttképzési Intézet
2005- Mobilhasználat társadalmi hatásai Pannon GSM-Budapesti Kommunikációs Főiskola
2004 Tudomány és közvélemény (országos reprezentatív felmérés) Magyar Tudományos Akadémia
2004 Digitális televízió és tartalomszolgáltatás Antenna Hungária – Budapesti Kommunikációs Főiskola
2003 Tudomány és média (országos reprezentatív felmérés) Magyar Tudományos Akadémia
2003-2005 Egyetemi-főiskolai rangsorok UnivPress Felsőoktatás-kutató Műhely –Országos Felvételi Iroda
2002 Egyetemi-főiskolai helyzetkép a hallgatói vélemények tükrében (országos reprezentatív felmérés) UnivPress Felsőoktatás-kutató Műhely –Országos Felvételi Iroda
2002 Doktoráltak a munkaerőpiacon (országos reprezentatív felmérés) Felsőoktatási és Tudományos Tanács
2002 Tudomány és kommunikáció (országos reprezentatív felmérés) Magyar Tudományos Akadémia
2002 Digitális televíziózás kommunikációelméleti és médiahasználati háttere Antenna Hungária – Budapesti Kommunikációs Főiskola
2001 Internet és tudásátadás MeH Informatikai Kormánybiztosság
2001 Információs társadalom és ifjúság Ifjúsági és Sportminisztérium
2001 Hagyományos média és az Internet Magyarországon MeH Informatikai Kormánybiztosság
2001 A doktori életpálya lehetőségei (országos reprezentatív felmérés) Doktoranduszok Országos Szövetsége
2000 Alternatív Felvételi Tájékoztató „Mit kínál a magyar felsőoktatás?” (országos reprezentatív felmérés) Oktatási Minisztérium – Professzorok Háza
2000 Határon túli magyar oktatás és gazdaság kapcsolatai Márton Áron Szakkollégium – Apáczai Közalapítvány
2000 Ifjúságpolitika és ifjúságpolitikai szervezetek Magyarországon Ifjúsági és Sportminisztérium
1999 Felsőoktatási felvételi tájékoztatás Magyarországon Oktatási Minisztérium – Professzorok Háza
1999 Gazdaság és felsőoktatás Európában és Magyarországon TEMPUS Syncron projekt
1999 Magyar felsőoktatás a nemzetközi versenytérben Európai Stratégiai tanulmányok központ
1998 Magyar egyetemek helyzete az Európai Unióhoz való csatlakozás időszakában TEMPUS Közalapítvány
1998 Távtanulás és az informatikai oktatás fejlődése Magyarországon BME Távoktatási Központ
1996 Tandíjviták a magyar felsőoktatásban Oktatási Minisztérium
1992 Magyar felsőoktatás a rendszerváltás korában Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége
1991 A magyar hallgatók felsőoktatás politikai attitűdje ELTE BTK

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]