Habilitáció

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A habilitáció a latin habilis, ’ügyes, alkalmas’ melléknévből származtatható (tkp. ’alkalmassá tétel’).

A habilitáció, illetve a habilitálás a PhD-tudományos fokozatot követő cím megszerzése. Egyes magyarországi egyetemeken a docensi kinevezés előfeltétele, máshol éppen ellenkezőleg, zömében docensi pozíciót betöltő oktatók habilitálnak. A habilitálás tehát azon folyamat, melynek során a doktori (PhD-)fokozattal rendelkező oktató a habilitációs bizottság, és a jellemzően egyetemi hallgatókból álló közönség előtti két nyilvános előadás megtartásával - melyet idegen nyelven is prezentálnia kell - tanúságot ad oktatói rátermettségéről, szakmai és tudományos tevékenységéről, igazolja feddhetetlenségét, tudományos alkotó munkájának eredményeit és nyilvános előadásokkal bizonyítja előadókészségét.

Az eljárás célja[szerkesztés]

A vezetőoktatói és előadói képesség megítélése, az eljárás megindítását doktori (PhD vagy a régi, szovjet rendszerben tudományos fokozatot szerzettek esetében CS.c., azaz a kandidátusi) fokozattal rendelkezők kérelmezhetik. Habilitációs eljárás csak azokban a tudományágakban folytatható, amelyekben az adott egyetem doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére jogosult.

A habilitációs eljárás lefolytatását a Tudományterületi Doktori Tanácsokra épülő Tudományterületi Habilitá­ciós Bizottságok látják el.

A habilitációs eljárásra a PhD-fokozatszerzést követő 4-5 év múlva kerülhet sor. Az, hogy a habilitáció hány évvel követi a doktori fokozat megszerzését, tudományáganként eltér: a reáliák esetében ez jellemzően korábban történik meg, mint a humántudományok esetében. A habilitáció feltétele a Ph.D./DLA után készült monográfia jellegű munka és a megfelelő szakmai publikációk minősége és mennyisége hazai és nemzetközi szaklapokban. A követelmények tudományáganként és egyetemenként eltérőek.

A habilitáció több magyarországi egyetemen az egyetemi tanári kinevezés szükséges feltétele. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 28.§[1] szerint az egyetemi tanári kinevezés előfeltétele a habilitáció vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat. Több egyetemen az egyetemi tanári kinevezés előfeltétele az „ MTA Doktora” cím megszerzése.

  1. net.jogtar.hu/felsookt-tv