Tárgy (nyelvtan)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A tárgy meghatározása nem azonos különböző nyelvek hagyományos nyelvtanaiban. A magyar nyelvtanokban a tárgy az a mondatrész, amely azt nevezi meg, akire vagy amire az ige által kifejezett cselekvés irányul.[1] Azonosítása a magyar nyelvben nagyon egyszerű, mivel a tárgy csak a -t rag által jelzett tárgyesetben lehet: Eladta a házát. Csak bizonyos esetekben hiányozhat ez a rag, de nem kötelezően: Megütöttem a kezem/kezemet. A Sétálni akarok mondatban lévő sétálni szó tárgyként, valamint az állítmány részeként is elemezhető.

Más nyelvek nyelvtanában (angol,[2] francia,[3] román[4] stb.) a tárgy fogalma tágabb. A magyar nyelvtanok tárgyának az ún. „közvetlen tárgy” felel meg (ang. direct object, fr. complément d’objet direct, rom. complement direct). Ezekben a nyelvekben ennek a mondatrésznek nincs ragja. Úgy lehet felismerni, hogy alannyá válik, ha az állítmányt szenvedő igenembe teszik. Példa a francia nyelvből:

Igenem Alany Állítmány
Cselekvő: Le chien chasse le chat (közvetlen tárgy). ’A kutya kergeti a macskát.’
Szenvedő: Le chat est chassé par le chien (szenvedő szerkezet kiegészítője). szó szerint: ’A macska a kutya által van kergetve.’

Egyes nyelvekben (például angol, francia) másik ismérve a közvetlen tárgynak az, hogy elöljárószó nélkül használják, de más nyelvekben (spanyol, román) elöljárós közvetlen tárgy is van: sp. Conozco a Pedro., rom. Îl cunosc pe Petre. ’Ismerem Pétert.’

Azokban a nyelvtanokban, amelyekben a „közvetlen tárgy” fogalma honos, emellett az ún. „közvetett tárgy” fogalmát is használják (ang. indirect object, fr. complément d’objet indirect, rom. complement indirect). Ez több határozófélének felel meg a magyar nyelvtanokban:

Angol Francia Román Magyar
We gave the child a toy. vagy We gave a toy to the child. Nous avons donné un jouet à l'enfant. I-am dat copilului o jucărie. Játékot adtunk a gyereknek.
Angol Francia Román Magyar
Speak about your sister! Parle de ta sœur! Vorbeşte despre sora ta! Beszélj a nővéredről!
They fight for freedom. Ils combattent pour la liberté. Ei luptă pentru libertate. A szabadságért harcolnak.
Don’t fight against me! Ne lutte pas contre moi! Nu lupta împotriva mea! Ne harcolj ellenem!
You can choose between different colors. Tu peux choisir parmi plusieurs couleurs. Poţi alege dintre mai multe culori. Több szín közül választhatsz.

Hivatkozások[szerkesztés]

  1. Nagy Kálmán [1980]: Kis magyar nyelvtankönyv. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest.
  2. Grammar bytes: The Direct Object.
  3. Grevisse, Maurice [1964]: Le bon usage. Grammaire française (A helyes nyelvhasználat. Francia nyelvtan). Éditions J. Duculot, S. A., Gembloux.
  4. Avram, Mioara [2001]: Gramatica pentru toţi (Nyelvtan mindenkinek). Humanitas, Bukarest.