Pléh Csaba

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Pléh Csaba
2006-ban
2006-ban
Született1945. november 29. (78 éves)
Sárisáp
Állampolgárságamagyar
HázastársaBoross Ottilia
Gyermekeikét gyermek
Foglalkozása
Iskolái
Kitüntetései
Tudományos pályafutása
Szakterület
Tudományos fokozat
 • doktorátus (1970)
 • a pszichológiai tudományok kandidátusa (1984)
 • a pszichológiai tudományok doktora (1997)
 • habilitáció (1998)
Szakintézeti tagság
Akadémiai tagság

A Wikimédia Commons tartalmaz Pléh Csaba témájú médiaállományokat.
SablonWikidataSegítség

Pléh Csaba (Sárisáp, 1945. november 29. –) Széchenyi-díjas magyar pszichológus, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA főtitkárhelyettese (2006–2008), a BME Kognitív Tudományi Tanszékének alapító egyetemi tanára.

Élete, munkássága[szerkesztés]

Tanulmányai, tudományos fokozatai[szerkesztés]

A Fáy András Gimnáziumba járt, majd az ELTE Bölcsészettudományi Kar magyar–pszichológia szakán végzett 1969-ben, okleveles általános és alkalmazott nyelvész 1973-ban.[3] Egyetemi doktori disszertációját 1970-ben védte meg, kandidátusi – 1984-ben, nagydoktori fokozatot 1997-ben ért el. 1998-ban habilitált egyetemi előadóként. Az MTA levelező tagjai sorába választották 1998-ban, 2004-től rendes tag, 2005-től 2008-ig az MTA főtitkárhelyettese volt.[4]

Oktatói és kutatói műhelyei[szerkesztés]

Oktatói tevékenysége és kutatómunkája három hazai (ELTE, JATE, BME) és több külföldi egyetemhez (Rutgers Egyetem; Trieszti Egyetem; Indianai Egyetem; Bécsi Egyetem; Harvard Egyetem) kapcsolódik, de szakmai együttműködései és szerkesztői munkája jóval szélesebb hatósugarú mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban. Nem véletlen vallja egyik tanítványa, hogy „irigyen és tisztelettel tekint azokra az emberekre, akik számára a legnagyobb adathalmaz is könnyen átlátható, akik képesek folyamatosan követni a tömérdek, napjainkban újonnan születő eredményt, akik egyszerre tudnak analitikusan munkálkodni, és szintetikusan gondolkodni, akik pragmatizmusa másoknak is csak erőt ad, és akik sosem vesztik el lendületüket. Ilyen ember az is, akinek tiszteletére ezt a fejezetet írtam, s akinek sok mindenért tartozom hálával: Pléh Csaba.”[5]

1999-ben Pléh Csaba szervezte meg és indította el a Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Intézetében a Szegedi Megismeréstudományi és Neuropszichológia Programot, más néven a Szegedi Kognitív Programot. 2004-től 2006-ig az MTA–BME Neuropszichológiai és Pszicholingvisztikai Kutatócsoport vezetője volt.[4] A BME Kognitív Tudományi Tanszékének alapító egyetemi tanára (2004. július 1-jétől) és újra vállalt tanszékvezetést (2009. július 1-jétől 2010. június 30-ig). Jelenleg 2012. április 1-től az egri Eszterházy Károly Főiskola egyetemi tanára.

2014-ben közreadta Lukács Ágnessel szerkesztett kétkötetes 1445 oldalas kézikönyvét a pszicholingvisztika témakörében; e kötet oktatási anyagként szolgál a felsőbb éves pszichológus, nyelvész, gyógypedagógus, medikus diákok számára, de 10 évig érvényes kiindulási irodalom lehet a kutatóknak is, s feltehetően alapvető tananyag lesz a nyelvészeti és pszichológiai mesterképzéseken, doktori programokban.[6]

Magánélete[szerkesztés]

Budakeszin él. Két házasságából két gyermeke született, Dániel 1977-ben, Kamilla 1991-ben. Első felesége (1970–1987) Grozdits Judit szerkesztő és fordító. Második felesége (1988-tól) Boross Ottilia pszichológus.[3]

Kutatási területei, iskolateremtés[szerkesztés]

A megismeréstudomány az egyik legfiatalabb, ugyanakkor legizgalmasabb kutatási terület, mely nem kevesebbet tűzött ki célul, mint az emberi elme és az emberi természet megértését. E tudományág a pszichológia, a filozófia, a nyelvészet, a számítástechnika és a biológia találkozásából bontakozott ki az 1960-as években. Pléh Csaba e kutatási irányzat úttörői közé tartozik. Nemzetközileg elismert kutatásai mellett azok közt volt itthon, akik az első hazai kognitív tudományos műhelyeket megteremtették, s azóta is a magyar kognitív tudósok újabb és újabb generációinak tanítómestere. Érdeklődésének és kutatásainak sokoldalúságát jelzi, hogy munkatársaival, tanítványaival, volt tanítványaival együtt a megismeréstudomány valamennyi területét műveli; e területek fővonalakban: a nyelvelsajátítás, a nyelvi feldolgozás, a kétnyelvűség, az emlékezet, az észlelés, a kognitív fejlődéslélektan, az evolúciós pszichológia, a filozófia és a tudománytörténet.[7]

Pléh Csaba iskolateremtő pszichológus, hazai és külföldi szakmai folyóiratok (például Magyar Pszichológiai Szemle), könyvsorozatok, gyűjteményes kötetek szerkesztője; szervezője és inspirálója számos szakmai konferenciának, konferenciakötetek kiadásának. Eredményes kutató, kiváló előadó tanár mind a hazai, mind a külföldi egyetemeken. Kutató tudóstársait, tanárkollégáit, diákjait egyenrangú partnernek tekinti, vele vitatkozni is lehet.[8]

Tény, hogy a Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány (Hungarian Foundation of Cognitive Science)[9] 1993-as létrehozása számos tudományos konferencia megrendezését tette és teszi lehetővé. A MKTA[10] alapítója Fehér Márta[11] egyetemi tanár, a konferenciasorozat alapítói: Csányi Vilmos, Kampis György, Pléh Csaba.[12] A kognitív pszichológiai konferenciák is jótékony hatást gyakoroltak e hazánkban kivált fiatalnak számító tudományág fejlődésére, ezért Pléh munkásságához is nagy mértékben kapcsolhatóan ezeket a fórumokat, ezen fórumok témáit idézzük fel a következőkben vázlatosan. Tudjuk, hogy az 1990-es években megélénkült hazai tudományos közéletnek csak egy vékony szeletét jelentik még a kognitív témák vonatkozásában is, bár ezt majd az idő és a kognitív szakmák képviselői lesznek hivatottak megítélni.

FIKOG (FIatal KOGnitivisták) konferenciája (Budapest, 1995. május 11–12.)[szerkesztés]

A FIKOG a Magyar Megismeréstudományi Társaság és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános Pszichológia Tanszéke által rendezett Fiatal Kognitivisták I. konferenciája volt, az elhangzott előadásokat szerkesztett változatban közreadták.[13]

Interdiszciplináris konferencia (Szeged, 1994.)[szerkesztés]

Szervezők az MTA szegedi területi szakbizottságai: a Neveléstudományi Szakbizottság és a Pedagógiai Szakbizottság, valamint a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Pszichológia tanszéke. Téma: agy-elme, az evolúció, a társadalmi rendszerváltás és a szimmetria – aszimmetria kérdései.[14]

Interdiszciplináris konferencia (Szeged, 1995. szeptember 11–12.)[szerkesztés]

Az interdiszciplináris (etológiai, filozófiai és pszichológiai kérdésekkel foglalkozó) konferenciát ezúttal is az MTA szegedi területi szakbizottságai szervezték, a tanácskozás címe: Etológia, mindennapi tudat, pszichológia.[15] A szerkesztett anyag változatát 1997-ben publikálták.[16]

MAKOG (MAgyar KOGnitív Tudományi Alapítvány) konferenciasorozata[szerkesztés]

Alább közöljük a Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány rendszeres, a szakma (kognitív pszichológusok) és az érdeklődő szélesebb szakmai közönség (biológusok, etológusok, filozófusok, informatikusok, nyelvészek) szempontjából ugyancsak megkerülhetetlennek bizonyult konferenciáinak minden tanácskozását, a dátumokat, a konferenciák címeit és ahol ilyen rendelkezésünkre áll, az előadások kötetben publikált változatának adatait:

 • MAKOG I. (1993. Visegrád) – Megismerő rendszerek[17]
 • MAKOG II. (1994. január, Visegrád) – A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása.[18]
 • MAKOG III. (1995. január, Visegrád) – Tanuló rendszerek[19]
 • MAKOG IV. (1996. január 29–31., Gödöllő) – A megismerés társas elméletei.[20]
 • MAKOG V. (1997. január 27–29., Ráckeve) – A megismerés biológiai alapjai: idegélettan, pszichológia, filozófia.
 • MAKOG VI. (1998. január 30. – február 2., Visegrád) – Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia.[21]
 • MAKOG VII. (1999. január 30. – február 2., Visegrád) – Dinamika és megismerés.
 • MAKOG VIII. (2000. február 4–6., Szeged) – A kognitív funkciók fejlődése és zavarai.[22]
 • MAKOG IX. (2001. február 1–3., Visegrád) – Evolúció és megismerés.[23]
 • MAKOG X. (2002. január 28–30., Visegrád) – Észlelés, szimbólum, tudat.[24]
 • MAKOG XI. (2003. január 30. – február 2., Pécs) – A reprezentáció szintjei.[25]
 • MAKOG XII. (2004. január 6., Tihany) – Megismerésünk korlátai.[26]
 • MAKOG XIII. (2005. január 28–30., Debrecen) – Kognitív tudomány, affektív tudomány.[27]
 • MAKOG XIV. (2006. január 25–27., Tihany) – Tudat és elme.[28]
 • MAKOG XV. (2007. január 19–21., Eger) – Modell és valóság.[29]
 • MAKOG XVI. (2008. június 30 – július 2., MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete) – Kognitív robotok, avagy szellem a gépben[30]
 • MAKOG XVII. (2009. május 7–9., Budapest, ELTE BTK Filozófiai Intézet) – A nyelvi és a mentális reprezentáció természete[31]
 • MAKOG XVIII. (2010. január 25–26.) Interfészek a megismeréstudományban.[32]
 • MAKOG XIX. (2011. január 27-29., Kaposvári Egyetem) Az észlelés természete.[33]

Művei (válogatás)[szerkesztés]

 • Pléh Csaba–Czigler Istvánː Kísérlet politikai kifejezések megítélésére alkalmas szemantikus differenciál skálák kidolgozására; TK, Budapest, 1976 (Tanulmányok MRT Tömegkommunikációs Kutatóközpont)
 • Pléh Csaba–Széphalminé Vizely Ágnes: A hátrányos helyzet pszichológiai és nevelésszociológiai problémái; TIT, Budapest, 1976 (Pszichológiai előadások)
 • Pszicholingvisztika és kommunikációkutatás. Szöveggyűjtemény; vál., bev. Pléh; TK, Budapest, 1977 (Tanfolyamok Tömegkommunikációs Kutatóközpont)
 • Barkóczi Ilona–Pléh Csabaː Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálata; szerk. Kárpáti Imréné; Bács megyei Lapkiadó Vállalat, Kecskemét, 1978 (angolul, franciául is)
 • Beszédaktus, kommunikáció, interakció. Szöveggyűjtemény; szerk. Pléh Csaba, Terestyéni Tamás, ford. Csepeli György et al.; Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1979 (A Tömegkommunikációs Kutatóközpont szakkönyvtára)
 • Szöveggyűjtemény. A pszicholingvisztika tanulmányozásához; összeáll. Pléh Csaba; Tankönyvkiadó, Budapest, 1980
 • Problems of the regulation of activity. Proceedings of the 4th Meeting of psychologists from the Danubian countries, Visegrád; szerk. Kardos Lajos, Pléh Csaba; Akadémiai, Budapest, 1980
 • A pszicholingvisztika horizontja; Akadémiai, Budapest, 1980 (Korunk tudománya)
 • Az újságcímek hatásának nyelvi és tartalmi tényezői. Terestyéni Tamással (1980)[34]
 • Pléh Csaba–Terestyéni Tamás: Az újságcímek hatásának nyelvi és tartalmi tényezői; TK, Budapest, 1980 (Tanulmányok, beszámolók, jelentések Tömegkommunikációs Kutatóközpont)
 • Szöveggyűjtemény az általános és a személyiségpszichológiához; szerk. Oláh Attila, Pléh Csaba; Tankönyvkiadó, Budapest, 1983
 • Pszichológiatörténeti szöveggyűjtemény 1. A kezdetektől a XIX-XX. század fordulójáig; szerk., vál. Pléh Csaba, Tankönyvkiadó, Budapest, 1983
 • Pszichológiatörténeti szöveggyűjtemény 2. A klasszikus nagy iskolák. Behaviorizmus, alaklélektan, pszichoanalízis; szerk., vál. Pléh Csaba; Tankönyvkiadó, Budapest, 1983
 • Pszichológiatörténeti szöveggyűjtemény 3. A neobehaviorizmustól a hatvanas évekig és a szovjet pszichológia; szerk., vál. Pléh Csaba; Tankönyvkiadó, Budapest, 1983
 • Büky Béla–Egyed András–Pléh Csabaː Nyelvi képességek, fogalomkincs, megértés. A pszicholingvisztika gyakorlati lehetőségei; Tankönyvkiadó, Budapest, 1984
 • Magyar Pszichológiai Társaság VII. országos tudományos konferenciája, 1-2.; összeáll. Pléh Csaba, Nagy János; Magyar Pszichológiai Társaság, Budapest, 1985
 • A gyermeknyelv fejlődésének és kutatásának modelljeiről (1985)[35]
 • A történetszerkezet és az emlékezeti sémák; Akadémiai, Budapest, 1986
 • A beszédmegértés és a beszédprodukció pszichológiája. Szöveggyűjtemény. Bölcsészettudományi karok. Egységes jegyzet; vál., szerk. Pléh Csaba; Tankönyvkiadó, Budapest, 1989
 • Gondolkodáslélektan. Szöveggyűjtemény. Bölcsészettudományi karok. Egységes jegyzet, 1-2.; összeáll. Pléh Csaba; Tankönyvkiadó, Budapest, 1989
 • A beszédmegértés és a beszédprodukció pszichológiája. Szöveggyűjtemény. Bölcsészettudományi karok. Egységes jegyzet; vál., szerk. Pléh Csaba; Tankönyvkiadó, Budapest, 1989
 • Pszichológiatörténet : A modern pszichológia kialakulása (1992)[36]
 • When East met West : Sociolinguistics in the former socialist bloc (1995)[37]
 • Nyelvészet és pszichológia; szerk. Telegdi Zsigmond, Pléh Csaba, Szépe György; Akadémiai, Budapest, 1995
 • Fikog. A Magyar Megismeréstudományi Társaság és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános Pszichológia Tanszéke által rendezett Fiatal Kognitivisták I. konferenciáján elhangzott előadások anyaga. Budapest, 1995. május 11-12.; szerk. Pléh Csaba, Vinkler Zsuzsa, Bocz András; ELTE, Budapest, 1995
 • Hungarian sociolinguistics; szerk. Kontra Miklós, Pléh Csaba; Mouton de Gruyter, Berlin–New York, 1995
 • Kognitív tudomány; szerk. Pléh Csaba, ford. Győri Miklós et al.; Osiris–Láthatatlan Kollégium, Budapest, 1996 (Szemeszter)
 • Mindennapi tudat: etológia, filozófia, pszichológia. Értelmezési kérdések; szerk. Balogh Tibor, Pléh Csaba; MTA Szegedi Területi Bizottság, Szeged, 1997
 • Nyelv – kommunikáció – cselekvés; szerk. Pléh Csaba, Síklaki István, Terestyéni Tamás; Osiris, Budapest, 1997 (Osiris tankönyvek)
 • A megismeréskutatás egy új útja: A párhuzamos feldolgozás; szerk. Pléh Csaba; Typotex, Budapest, 1997 (Test és lélek)
 • Hagyomány és újítás a pszichológiában. Tanulmányok; Balassi, Budapest, 1998
 • Önarckép háttérrel. Magyar pszichológusok önéletrajzi írásai; szerk. Bodor Péter, Pléh Csaba, Lányi Gusztáv; Pólya, Budapest, 1998
 • Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia; szerk. Pléh Csaba; Akadémiai, Budapest, 1998 (Pszichológiai szemle könyvtár)
 • A mondatmegértés a magyar nyelvben. Pszicholingvisztikai kísérletek és modellek; Osiris, Budapest, 1998
 • Bevezetés a megismeréstudományba; Typotex, Budapest, 1998 (Test és lélek) ISBN 9637546960
 • A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása; szerk. Pléh Csaba, Győri Miklós; Pólya, Budapest, 1998
 • A megismeréskutatás útjai; szerk. Pléh Csaba, Kampis György, Csányi Vilmos; Akadémiai, Budapest, 2000 (Pszichológiai műhely)[38]
 • A lélektan története; Osiris, Budapest, 2000 (Osiris tankönyvek)[39]
 • A relativizmus kérdései és a mai pszicholingvisztika; MTA, Budapest, 2000 (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián)
 • Remembering the collective memory of Maurice Halbwachs (2000)[40]
 • Lélek és evolúció: az evolúciós szemlélet és a pszichológia Szerk. Csányi Vilmossal, Bereczkei Tamással (2001)[41]
 • Az elme sérülései: Kognitív neuropszichológiai tanulmányok Szerk. Racsmány Mihállyal. (2001)[42]
 • Tanulás, kezdeményezés, alkotás. Szerk. László Jánossal, Oláh Attilával (2001)[43]
 • Nyelv, kommunikáció, cselekvés Szerk. Síklaki Istvánnal, Terestyéni Tamással (2001)[44]
 • A magyar morfológia pszicholingvisztikája Szerk. Lukács Ágnessel (2001)[45]
 • Kardos Lajos, 1899–1985. Elhangzott: 1999. december 16.; MTA, Budapest, 2001 (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett)
 • Az ember és az antilop : Beszélgetések a szabadságról, a szépségről és sok minden másról (2001)[46]
 • Kognitív tudomány franciásan. (La science cognitive à la française) (2002)[47]
 • Nyelvfejlődési szűrővizsgálat: PPL. Palotás Gáborral, Lőrik Józseffel (2002)[48]
 • Agy és tudat : szerk. Vizi E. Szilveszterrel, Altrichter Ferenccel, Nyíri Kristóffal (2002)[49]
 • Hogyan gondolkodunk? (2002)[50]
 • Utószó Harkai Schiller Pál (1908–1949) A lélektan feladata című művéhez (2002)[51]
 • Példák, feladatok és magyar nyelvű bibliográfia. Kontra Miklóssal. Ronald Warrdhaugh: Szociolingvisztika című művéhez (2002)[52]
 • A természet és a lélek: a naturalista megközelítés a pszichológiában (2003)[53]
 • Kognitív idegtudomány; szerk. Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs; Osiris, Budapest, 2003 (Osiris tankönyvek)[54]
 • Utószó Noam Chomsky Mondattani szerkezetek: Nyelv és elme című művéhez (2003)[55]
 • Morphological patterns in Hungarian children with Williams syndrome and the rule debates With Ágnes Lukács, Mihály Racsmány (2003).[56]
 • Thoughts on the Distribution of Thoughts: Memes or Epidemies (2003)[57]
 • A pszichológiaoktatás kérdései. A 2002. szeptemberi szakmai vita. Háttéranyagok és javaslatok; szerk. Pléh Csaba; Gondolat, Budapest, 2003
 • A láthatatlan megismerés; szerk. Gervain Judit, Pléh Csaba; Gondolat, Budapest, 2004 (Kognitív szeminárium)[58]
 • Bevezetés a pszichológiába. Olvasmányok és feladatok a lélektan alapkérdéseinek tanulmányozásához; vál., szerk. Pléh Csaba, Boross Ottília, ford. Ballér Piroska et al.; Osiris, Budapest, 2004 (Osiris tankönyvek)
 • Olvasmányok a kísérleti pszichológia történetéhez Szerk. Győri Miklóssal (2004)[59]
 • Az észleléstől a nyelvig. A X. Makog előadásai; szerk. Pléh Csaba, Kampis György, Csányi Vilmos; Gondolat, Budapest, 2004 (Kognitív szeminárium)[60]
 • Utószó Jean Piaget (1896–1980) Études sociologiques: Szociológiai tanulmányok című művéhez (2005)[61]
 • A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai Racsmány Mihállyal, Lukács Ágnessel, Németh Dezsővel (2005)[62]
 • The tradition of positive psychology in Europe (2005)[63]
 • Positive psychology traditions in classical European psychology (2006)[64]
 • Using Hungarian language to clarify language-thought reletions in impaired populations (2006)[65]
 • A téri emlékezet vizsgálati módszerei: Fejlődési és neuropszichológiai adatok(2007)[66]
 • Representational systems, selection, and the diffusion of ideas (2007)[67]
 • Spatial language in Williams Syndrome: Evidence for a special interaction? (2007)[68]
 • A nyelvi fejlődés zavarai (2008)[69]
 • A láthatatlan nyelv; szerk. Gervain Judit, Pléh Csaba; Gondolat, Budapest, 2008 (Kognitív szeminárium)[70]
 • A pszichológia örök témái. Történeti bevezetés a pszichológiába; Typotex, Budapest, 2008 (Test és lélek)
 • A fejlődési plaszticitás és az idegrendszer; szerk. Pléh Csaba; Akadémiai, Budapest, 2008 (Pszichológiai szemle könyvtár)
 • Pszichológia : a pszichológia legfontosabb fogalmai magyar és angol nyelven. Társszerző: Boross Ottilia (2008)[71]
 • A lélek és a lélektan örömei : tanulmánygyűjtemény (2008)[72]
 • History and Theories of Mind (2008)[73]
 • A nevelés és az új idegtudomány; szerk. Pléh Csaba; ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2008
 • Two subgroups of schizophrenia identified by systematic cognitive neuropsychiatric mapping (2009)[74]
 • A lélektan története. 2., bővített kiadás (2010)[75]
 • Darwin öröksége és időszerűsége a pszichológiában; szerk. Pléh Csaba, Bereczkei Tamás, Akadémiai, Budapest, 2010 (Pszichológiai szemle könyvtár)
 • A lélektan a kultúra útján; Kairosz, Budapest, 2011
 • Word order and focusing effects in the memory representation of Hungarian sentences (2011) Sinkovics Balázs társszerzővel[76]
 • A társalgás pszichológiája (2012) Budapest, Libri
 • A lélek és a nyelv; Akadémiai, Budapest, 2013 (Pont könyvek)
 • New perspectives on the history of cognitive science; szerk. Pléh Csaba, Lilia Gurova, Ropolyi László; Akadémiai, Budapest, 2013 (Neurocognitive development and impairments)
 • A megismeréstudomány alapjai. Az embertől a gépig és vissza; Typotex, Budapest, 2013 ISBN 978-963-2797-81-6
 • Pszicholingvisztika : Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv (2014). 1-2. köt. Szerk. Lukács Ágnessel. Budapest, Akadémiai Kiadó. ISBN 978 963 05 9500 1
 • Naturalistic approaches to culture; szerk. Pléh Csaba, Csibra Gergely, Peter Richerson; Akadémiai, Budapest, 2014 (Neurocognitive development and impairments)
 • A tér és a nyelv világa; MTA, Budapest, 2014 (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián)
 • A tanulás és a gondolkodás keretei. A népi pszichológiától a gépi pszichológiáig; Typotex, Budapest, 2015 (Test és lélek)
 • Hány barátod is van?; szerk. Pléh Csaba, Unoka Zsolt, Berán Eszter; Oriold, Budapest, 2016
 • Információs eszközök és tanulás a kognitív pszichológiai kutatásokban; szerk. Pléh Csaba; Akadémiai, Budapest, 2016 (Pszichológiai szemle könyvtár)
 • A megismerés vége. Újabb írások; Gondolat, Budapest, 2021
 • Árnyak; Magvető, Bp., 2023 (Tények és tanúk)

Szakmai folyóirat szerkesztése[szerkesztés]

Társasági Tagság (válogatás)[szerkesztés]

Díjak (válogatás)[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Czech National Authority Database. (Hozzáférés: 2023. március 28.)
 2. https://www.ae-info.org/ae/User/Pléh_Csaba
 3. a b Hamvay Péter: Portré: Pléh Csaba pszichológus, nyelvész. HVG, 14. sz. (2020. április 2.) 58. o. ISSN 1217-9647
 4. a b Lásd életrajzát az MTA honlapján.
 5. Ezerarcú (2005), 347.
 6. Pszicholingvisztika : magyar pszicholingvisztikai kézikönyv (2014). Szerk. Pléh Csaba és Lukács Ágnes. 1–2. köt. Budapest, Akadémiai Kiadó. pp. 1445 ISBN 978 963 05 9499 8
 7. Lásd: Ezerarcú (2005), a kötet szerkesztőinek összefoglalóját.
 8. Lásd erről például: Ezerarcú (2005), 413–423.
 9. A MKTA honlapja. [2007. június 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. május 27.)
 10. A MKTA-t változatosan emlegeti és idézi a tudományos közélet: 1. Magyar Kognitív Tudományi Társaság, 2. Megismeréstudományi Társaság, 3. Magyar Kognitív Tudományi Konferencia
 11. Fehér Márta köszöntése. [2007. június 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. június 6.)
 12. A MAKOG honlapja. [2007. június 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. június 4.)
 13. FIKOG, Budapest, 1995. május 11–12., szerk. Pléh Csaba, Vinkler Zsuzsa és Bocz András, Budapest, ELTE, 1995, 209, ill., ISBN 9634630448
 14. Információt erről ld. Balogh cikke, Magyar Tudomány 1996/1. sz. 77. o.
 15. A konferencia előadásait Balogh Tibor ismertette, ld. Magyar Tudomány, 1996/1. sz. 77–79. o.
 16. Mindennapi tudat: etológia, filozófia, pszichológia (értelmezési kérdések; interdiszciplináris konferencia, Szeged, 1995. szeptember 11–12.), szerk. Balogh Tibor és Pléh Csaba, Szeged, MTA Szegedi Területi Bizottsága, 1997, 86, ISBN 9638459069.
 17. A konferencia anyagát ld. A megismeréskutatás útjai/ szerk. Pléh Csaba, Kampis György, Csányi Vilmos. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2000. 247, ISBN 9630577011
 18. A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása/ szerk. Pléh Csaba és Győri Miklós. Budapest : Pólya, 1998. 286, ISBN 9638580909
 19. Archivált másolat. [2007. szeptember 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. július 10.)
 20. A megismerés társas elméletei címmel összejövetel, amelyet a Magyar Megismeréstudományi Alapítvány rendezett Gödöllőn, 1996. január 29–31. MAKOG IV., Replika, 1997/26, 105.
 21. Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia, szerk. Pléh Csaba, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1998, 395 (Pszichológiai Szemle könyvtár, 1), ISBN 9630575930 – angol nyelvű összefoglalókkal.
 22. MAKOG VIII.
 23. Evolúció és megismerés: a IX. Magyar Kognitív Tudományi Konferencia előadásai (MAKOG, 2001. február 1–3., ELTE visegrádi üdülő), szerk. Kampis György és Ropolyi László, Budapest, Typotex, 2001, 414 (Az evolúciós gondolat, ISSN 1585-8391), ISBN 9639326275.
 24. Az észleléstől a nyelvig: a X. MAKOG előadásai, szerk. Pléh Csaba, Kampis György, Csányi Vilmos, Budapest, Gondolat, 2004, 323 (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402), ISBN 9639500550 – Visegrádon, a Magyar Megismeréstudományi Alapítvány által 2002. január 28–30. között rendezett „Észlelés, szimbólum, tudat” konferencia előadásai.
 25. MAKOG XI.[halott link]
 26. Megismerésünk korlátai (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Etológia Tanszék rendezésében 2004. január 6-án Tihanyban tartott XII. Magyar Kognitív Tudományi Konferencia anyaga), szerk. Kubinyi Enikő, Miklósi Ádám, Budapest, Gondolat, 2006, 338 (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402), ISBN 9639610402.
 27. MAKOG XIII.[halott link]
 28. MAKOG XIV.. [2007. március 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. május 27.)
 29. MAKOG XV.. [2007. február 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. május 27.)
 30. Archivált másolat. [2008. január 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. március 4.)
 31. MAKOG XVII. konferenciája, 2009.. [2009. május 28-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. február 16.)
 32. Konferenciakalauz, 2010. [2013. október 31-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. március 28.)
 33. Helyszín: Kaposvári Egyetem. Pedagógiai Kar. Szervezők: Tőzsér János, Bács Gábor, Molnár Gábor.
 34. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont. 62 p.
 35. Budapest, Akadémiai Kiadó, Klny.: Pszichológiai tanulmányok, XVI. kötetéből, pp. 105-108.
 36. Budapest, Gondolat. 316 p. ISBN 963-282-467-9
 37. Ed. by Jeffrey Harlig, Csaba Pléh. Berlin [etc.], de Gruyter. 207 p. (Contributions to the sociology of language 68.) ISBN 3-11-014585-5
 38. lásd a MAKOG-konferenciáknál, az I. MAKOG tanácskozásait közlő kötet.
 39. Budapest, Osiris. 618 (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855), ISBN 9633794285.
 40. Semiotica, 128, pp. 435–443, ISSN 0037-1998.
 41. Budapest, Osiris. 432 p. ISBN 963389039X.
 42. Budapest, Akadémiai. 222 p. (Pszichológiai szemle könyvtár, ISSN 1419-4511), ISBN 963057764X.
 43. Budapest, ELTE Eötvös. 481 p. ISBN 9634634745.
 44. Budapest : Osiris, 2001 (cop. 1997), 672 p. (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855), ISBN 9633793041.
 45. Budapest, BIP, Osiris. 166 p. (Osiris könyvtár: pszichológia, ISSN 1219-7718), ISBN 9633797411.
 46. Hankiss Elemér beszélgetései a magyar Televízió Tudósklub c. műsorában Csányi Vilmossal, Fehér Mártával, Jelenits Istvánnal, Pléh Csabával. Budapest, Helikon. ISBN 963208697X
 47. Compte rendu de trois livres: Y. Michaud: Le Cerveau, Le Langage, Le sens. Odile Jacob, Paris, 2002. pp. 362; Marc Jeannerod: La Nature DE L'Esprit. Sciences Cognitives et Cerveau. Odile Jacob, Paris, 2002, pp. 257; J. P. Changeux: L'Homme de Vérité. Odile Jacob, Paris, 2002, pp. 446). = MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 58: (4) 519-522 (2003)
 48. Budapest, Akadémiai. 103 (+ 24 kártya), ISBN 9630578697.
 49. Budapest, BIP, 2002, 242 (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402), ISBN 9638615931.
 50. Budapest, Magyar Televízió Rt., 2002 (Mindentudás egyeteme 1. szemeszter) – 1 videókazetta.
 51. Budapest, Osiris. 313 p. (Osiris könyvtár: pszichológia, ISSN 1219-7718), ISBN 9633893097.
 52. Ford. Pap Mária, Budapest, Osiris, 2002 (cop. 1995), 364 (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855), ISBN 9633790468.
 53. Budapest, Osiris. 404 p. (Osiris könyvtár: pszichológia, ISSN 1219-7718), ISBN 963389414X.
 54. Szerk. Kovács Gyulával, Gulyás Balázzsal, Budapest, Osiris, 2003, 815, ISBN 9633893135.
 55. Budapest, Osiris. 275 (Osiris könyvtár: nyelvészet, ISSN 1218-9812), ISBN 9633894719.
 56. Brain and Language, 86(2003),377–383, ISSN 0093-934X.
 57. Journal of Cultural and Evolutionary Psychology, 1(2003), 1,21–51, Paper ISSN 1589-5254, online ISSN 1589-7397.
 58. Szerk. Gervain Judittal, szöveggond. Gál Mihály, Budapest, Gondolat. 260 p. (Kognitív szeminárium, ISSN 1588-5402), ISBN 9639500496.
 59. Budapest, Osiris. 1006 p. ISBN 9633896177.
 60. lásd a MAKOG-konferenciáknál, a X. MAKOG tanácskozásait közlő kötetben.
 61. Ford. Gervain Judit, Budapest, Osiris. 397 p. ISBN 9633897254 – ISBN alapján megtalálható a Könyvkereső Archiválva 2012. október 16-i dátummal a Wayback Machine-ben adatbázisában (2007. május 30.).
 62. Magyar Pszichológiai Szemle, 2005:4. ISSN 0025-0279
 63. RICERCHE PSICOLOG 27: 13-22 (2005)
 64. In: Csíkszentmihályi Mihály, Csíkszentmihalyi I S (ed.) : A life worth living: Contributions to positive psychology. New York: Oxford University Press, 2006. 19-28.Kongresszusi kiadvány
 65. HUNG STUD 20: (2) 233-244 (2006)
 66. Racsmány Mihály, Albu Mónika, Lukács Ágnes, Pléh Csaba In: Racsmány Mihály (szerk.) A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Budapest: Kiadó, 2007. 11-39.
 67. In: Nyíri Kristóf (ed.)Mobile studies: Oaradigms and perspectives. Wien: Passagen Verlag, 2007. 15-33.
 68. Lukács Ágnes, Pléh Csaba, Racsmány Mihály in.: J CHILD LANG 34: (2) 311-343 (2007)
 69. Pléh Csaba, Kas Bence, Lukács Ágnes In: Kállai János, Bende István, Karádi Kázmér, Racsmány Mihály (szerk.)Bevezetés a neuropszichológiába. Budapest: Medicina, 2008. 287-335.
 70. /Gervain Judit, Pléh Csaba (szerk.): (Kognitív Szeminárium). Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 2008. 279 o.
 71. Budapest : Akadémiai Kiadó. 403 p. (Akadémiai lexikonok) ISBN 9789630586580
 72. Budapest : Gondolat. 703 p. : ill. Bibliogr.: p. 649-684. ISBN 978-963-693-070-7; A kötetet Szegeden a Sík Sándor Könyvesboltban bemutatta Kovács Zoltán Ambrus 2008. október 15-én.
 73. Budapest, Akadémiai Kiadó. 277 p. (Neurocognitive development and impairments, 1786–2620) ISBN 9630586509 ; ISBN 978-963-05-8650-4
 74. With Szendi I, Racsmány M, Cimmer C, Pléh Cs, Janka Z. EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCE 258: p. 260.
 75. Budapest: Osiris Kiadó. 652 p. ISBN 978 963 276 052 0
 76. Acta Linguistica Hungarica 58:(1) pp. 120-133. IF: 0.212

Források[szerkesztés]

 • A lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen. 19292009; szerk. Szokolszky Ágnes. Szeged, JATEPress, 2009. 302 p. ISBN 978-963-482-959-1 Pléh Csaba lásd 216-217. p.
 • Pedagógiai Ki Kicsoda. Főszerkesztők: Báthory Zoltán, Falus Iván. Budapest, Keraban Könyvkiadó, 1997. Pléh Csaba pszichológus szócikkét lásd 211. p. ISBN 963-8146-48-6
 • Magyar és nemzetközi ki kicsoda (1996): (Több mint 14 000 kortársunk életrajza), főszerk. Hermann Péter, Budapest, Biográf, 1995, ISBN 9637943862 – Pléh Csaba szócikkét ld. 776. o.
 • Ki kicsoda 2000: Magyar és nemzetközi életrajzi lexikon, csaknem 20 000 kortársunk életrajza, főszerk. Hermann Péter, I–II, Budapest, Greger-Biográf, 1999, ISSN 1215-7066 – Pléh Csaba szócikkét ld. II. köt. 1292. o.
 • Biográf ki kicsoda 2004 : Kortársaink életrajzi lexikona; főszerk. Hermann Péter, I-II, Budapest, Poligráf, 2003, ISBN 9638634502 -Pléh Csaba szócikkét ld. II. köt. (ISBN 9638634529) 1290. o.
 • (Ezerarcú 2005): Az ezerarcú elme: Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára, szerk. Gervain Judit, Kovács Kristóf, Lukács Ágnes, Racsmány Mihály, Budapest, Akadémiai, 2005, 546, ISBN 9630583097.

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]