Doktorátus

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A doktor átirányít ide. Lásd még: orvos.

A doktorátus legtöbb országban a legmagasabb tudományos fokozat. Magyarországon és egyes közép- és kelet-európai országokban létezik egy doktorátus fölötti fokozat is, a habilitáció (dr. hab.) ami doktorátusvezetésre és -elbírálásra jogosít.

A szó a latin docere-ből ered, aminek jelentése „tanítani”, és rövidített változata a licentia docendi (tanítási jogosítvány) címnek. A latin kifejezés az arab idzsazat attadrisz fordítása, amivel a tanításra jogosult iszlám-kutatókat illették.

Doktorátustípusok[szerkesztés]

A titulus középkori kezdetei óta sokféle értelmezésen és kategorizáláson ment át, ami országonként és egyetemenként változott. Megkülönböztetünk doktori fokozatot és doktori címet.

Doktori (tudományos) fokozat[szerkesztés]

A mai Magyarországon megszerezhető egyetlen tudományos fokozat (doktori fokozat) a PhD (Doctor of Philosophy) és az ennek megfelelő művészeti DLA (Doctor of Liberal Arts) fokozat. A korábban megszerzett, az MTA által adományozott a tudomány(ok) kandidátusa és a tudomány(ok) doktora fokozatokat azonban a magyar jog továbbra is elismeri tudományos fokozatokként. A PhD-vel vagy DLA-val rendelkező személyek használhatják nevük előtt a Dr. rövidítést.

Doktori cím[szerkesztés]

A foglalkozásdoktori cím a jogszabályban meghatározott oklevél megszerzésével járó cím. Magyarországon ilyen az általános orvosok doctor medicinæ universæ (dr. med.), a fogorvosok doctor medicinæ dentalis (dr. med. dent.), a gyógyszerészek doctor pharmaciæ (dr. pharm.), az állatorvosok doctor veterinariæ (dr. vet.) és a jogászok doctor juris (dr. jur.) titulusa.

A régi egyetemi doktori cím majd fokozat (dr. univ.) tudományos kutatómunkához kötött, egyetemeken szerzett, akadémia által el nem ismert tudományos fokozat volt 1983-1993 között, azaz a PhD bevezetéséig.

Doktori címnek minősül az MTA által adományozott az MTA doktora cím is, a köznyelvben: nagydoktor. Ennek régi megfelelője a tudományok doktora fokozat (DSc.). Ezt a címet csak PhD. fokozattal rendelkező személy nyerheti el, fokozatszerzését követően minimum öt esztendővel, de nem ritka, hogy húsz-harminc évbe is beletelik a megszerzése. Az MTA doktora cím igen magas tudást tanúsít, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja csak az MTA doktora címmel rendelkező személy lehet.

A régi tudományok kandidátusa („jelölt”) fokozat (Csc.) ma már nem szerezhető, de a megszerzett fokozat kandidátusi címként ma is tovább használható. Ez az egyetemi doktori és a tudományok doktora fokozat közé eső fokozat volt, amelyet az MTA adott. Mai utóda tulajdonképpen a PhD fokozat, de valójában követelményeit tekintve a PhD valamivel könnyebben szerezhető, mint a kandidátusi fokozat.

A tiszteletbeli doktorátus (doctor honoris causa) egy kutató formális kitüntetése egy egyetem által a szakterületén elért kiváló eredményeiért. Lehetséges azonban, hogy a cím nem akadémikus, hanem egyéb eredmények kitüntetésére szolgáljon. A doctor honoris causának nincsenek formális követelményei, viszont legtöbb esetben a kitüntetett munka felér egy standard doktori szinttel.

Források[szerkesztés]

  • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

További információk[szerkesztés]