Ugrás a tartalomhoz

Orvos

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Orvos a betegágynál (Samuel Luke Fildes festménye)

Az orvos a beteg emberek gyógyításával, a betegségek megelőzésével hivatásszerűen foglalkozó szakember, aki az orvostudományi egyetemet sikeresen elvégezte, ott diplomát szerzett.


„Bénul a nyelv s duzzad; szárad forró lehelettől s tátog a száj: a nehéz levegőt kapkodja magába. Sem takarót, se ruhát nem tudnak tűrni a testek, meztelenül teritik magukat le a földre, s a földtől nem lesz hűvös a test, de a testtől forran a föld föl. Orvosoló nem akad, s aki mégis gyógyit, a kórság arra vadul rácsap, tudományuk lesz veszedelmük: áll mennél közelebb, gyógyít mennél nemesebben, hull annál hamarabb a halálba.” Publius Ovidius Naso: Metamorphoses, VII. 523–613.

Története[szerkesztés]

Avicenna középkori arab orvos portréja
Egy védőfelszerelésbe öltözött kínai orvos fogadja az első fertőzött betegek egyikét a Covid19-pandémia kitörésének első hónapjában a vuhani kórházban, 2020 januárjában

A gyógyítás, orvoslás története egyidős az emberiség történetével. Orvosi feladatokat már a varázslók is elláttak az őskori emberek közösségeiben.

Az ókori társadalomban a papok vették át a gyógyítók szerepét, tevékenységüket a templomokban, kegyhelyeken végezték. Ugyanakkor már az ókorban elkezdett kialakulni a világi orvoslás is. Kínában már az i. e. 2. évezredben állami fizetéssel rendelkező – ezért a lakosságot ingyen gyógyító –, a papoktól teljesen független orvosi kar működött. Egyiptomban a fáraóknak saját orvosaik voltak.

Az ókori Görögországban is világi orvoslás alakult ki. Csak a megfelelő iskolát végzett világi személyek gyógyíthattak. Hippokratész volt az első orvos, aki rendszerbe foglalta és leírta az orvostudomány elméleti és gyakorlati alapjait, tudnivalóit. Ezek egy része – az orvostudomány fejlődésének ellenére – még ma is érvényes. Hivatásuk megkezdése előtt az ókori orvosoknak a hippokratészi eskünek nevezett orvosi esküt kellett letenniük.

Az orvoslás a rómaiaknál és az arab világban is tovább fejlődött. A középkori Európában a keresztény kolostorokban eleinte nem a betegek számára létesítettek menedékhelyeket, hanem az elesettek, nyomorultak, magatehetetlen öregek számára. A hospitium szó jelentése vendéglátás, vendégszoba, ebből lett később a betegeket befogadó és gyógyító hospitál, ispotály.[1] Az orvosi teendőket kezdetben a szerzetesek látták el, a későbbiekben azonban mind több világi orvos dolgozott a kolostori ispotályokban, ahová eleinte kizárólag idült betegeket vettek fel.[2] A sebész és az orvos sokáig nem volt azonos fogalom. Így volt ez Magyarországon is, ahol csupán a 19. század óta követelik meg a sebészektől, hogy diplomával rendelkezzenek. Ezt megelőzően, képzetlen személyek, úgynevezett felcserek, valamint borbélyok látták el a sebészeti teendőket.

A tevékenység szabályozása[szerkesztés]

Magyarországon[szerkesztés]

Magyarországon orvosi gyakorlatot csak az folytathat, aki felvetette magát az orvosok országos nyilvántartásába, és az erről szóló igazoló okmánnyal rendelkezik. Az a személy, aki külföldön szerzett diplomát, csak akkor vehető fel a nyilvántartásba, ha a diplomáját a magyarországi orvostudományi egyetemek elfogadják, vagy ha azt honosítás (nosztrifikáció) útján érvényesítteti.

Orvosként állami vagy magán egészségügyi intézetekben, állami vagy magán orvosi rendelőkben dolgozhat a szakiránya szerint.

Minden esetben kapcsolatban kell lennie a hivatalokkal, szervekkel: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, Nemzeti Népegészségügyi Központ, Országos Kórházi Főigazgatósággal.

Az orvosi foglalkozás Magyarországon[szerkesztés]

Foglalkozási szempontból a FEOR megkülönböztet általános orvost és szakorvost.

Általános orvos[szerkesztés]

Az általános orvos (FEOR-száma: 2211)[3] alkalmazza a modern orvostudomány elveit és eljárásait. Praxisuk nem korlátozódik bizonyos betegségcsoportokra vagy kezelési módszerekre, egyszerűbb tanácsadó, diagnosztikai gyógyászati és megelőző orvosi szolgáltatásokat nyújt.

Feladatai közé tartozik a tanácsadás és szűrés a lakosság részére, közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása, egészségügyi felvilágosítás, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, betegek és családtagjaik tájékoztatása a kezelésről, gondozásról és szükség esetén szakorvosi vizsgálatra, vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra utalása, orvosi rehabilitálás végzése, laboratóriumi vizsgálatok, röntgen és egyéb diagnosztikai eljárások elrendelése és eredményük elemzése, betegek egészségügyi adatainak nyilvántartása és továbbítása, egészségügyi statisztikák készítése, ügyeleti szolgálat ellátása, látlelet kiadása és halottvizsgálat.[3]

Szakorvos[szerkesztés]

A szakorvos (FEOR-száma: 2212)[4] A modern orvostudomány elveit és eljárásait alkalmazza bizonyos betegségcsoportokra, betegségtípusokra, kezelési módokra specializálódva szakvizsgálatokat végezve, diagnosztikai, orvosi, sebészeti, fizikai és pszichológiai technikákat alkalmazva (megelőzi, diagnosztizálja és kezeli a humán betegségeket és sérüléseket). Szakterületén orvosi kutatást és oktatást végez.

Feladataihoz sorolhatók a szakorvosi kezelések, a betegek más szakorvosi kezelésekre utalása, betegek egészségügyi adatainak nyilvántartása és továbbítása, laboratóriumi vizsgálatok, röntgen és egyéb diagnosztikai eljárások elrendelése és eredményük elemzése, páciensek és családtagjaik tájékoztatása a kezelésről és gondozásról, egészségügyi statisztikák készítése, ügyeleti szolgálat ellátása, orvosszakértői tevékenység végzése, halottvizsgálat, valamint tudományos kutatás és ahhoz kapcsolódó közlemények készítése.[4]

Orvosi eskü[szerkesztés]

Az orvosi eskü szövege Magyarországon:

Én ... esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Orvosi tudásomat a betegségek megelőzésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom. A hozzám fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével visszaélni nem fogok, titkaikat fel nem fedem. Egyenlő figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert. Tudásomat és gyakorlati ismereteimet állandó képzéssel magas szinten tartom, de ismereteim és képességeim korlátait is tudomásul veszem. Az orvosi működésemmel kapcsolatos etikai követelményeket tiszteletben tartom. Arra törekszem, hogy az orvostudomány, valamint az Orvostudományi Egyetem jó hírnevét öregbítsem és megbecsülését előmozdítsam.

Orvosi titoktartás[szerkesztés]

Esküje miatt nem fedheti fel senkinek sem a beteg titkait, kivéve ha felhatalmazza rá és kényszert érez.

Kivételt képez a hivatali felülvizsgálat, rendőrségi vagy bűntetőjogi eljárás keretében a páciens adatai kikérése. Ebben az esetben az orvosnak ezeket az adatokat át kell adnia a szerveknek.

Munkakörök az Egészségügyért felelős Minisztérium irányítása alatti közalkalmazott esetében, ha nem oktató (356/2008 Korm. rend.)[szerkesztés]

orvos: általános orvosi diploma

szakorvos: általános orvosi diploma + szakvizsga

Beosztások (Intézményi hatáskör)[szerkesztés]

 • szakorvos
 • adjunktus
 • főorvos
 • részlegvezető
 • osztályvezető
 • igazgató

Szakterületek képviselői[szerkesztés]

Magyarországon ahhoz, hogy egy orvos dolgozhasson vagy kutathasson egy adott szakterületen, le kell tennie legalább egy orvosi szakvizsgát. Általában a rezidens évek után vizsgáznak az általános orvosok, utána válik belőlük szakorvos. A higiénikus orvosok, akiket a Szovjetunió fennállása idejében képeztek, szintén tehetnek Magyarországon orvosi szakvizsgát - csakúgy, mint az általános orvosi végzettségűek.

Elsőként megszerezhető szakvizsgák és képzési idejük:

Szakképzés megnevezése, képzési idő[szerkesztés]

 • 1. Aneszteziológia és intenzív terápia 60 hónap
 • 2. Arc-, állcsont- és szájsebészet 70 hónap (Bemenethez kérik mind az általános orvosi, mind a fogorvosi diploma meglétét)
 • 3. Belgyógyászat 60 hónap
 • 4. Bőrgyógyászat 60 hónap
 • 5. Csecsemő- és gyermekgyógyászat 60 hónap
 • 6. Érsebészet 72 hónap
 • 7. Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás 60 hónap
 • 8. Foglalkozás-üzemorvostan 48 hónap
 • 9. Fül-orr-gégegyógyászat 60 hónap
 • 10. Gasztroenterológia 60 hónap
 • 11. Geriátria 60 hónap
 • 12. Gyermek- és ifjúságpszichiátria 60 hónap
 • 13. Gyermeksebészet 72 hónap
 • 14. Háziorvostan 36 hónap
 • 15. Hematológia 60 hónap
 • 16. Honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan 60 hónap
 • 17. Idegsebészet 72 hónap
 • 18. Igazságügyi orvostan 60 hónap
 • 19. Infektológia 60 hónap
 • 20. Kardiológia 60 hónap
 • 21. Klinikai genetika 48 hónap
 • 22. Klinikai onkológia 60 hónap
 • 23. Megelőző orvostan és népegészségtan 48 hónap
 • 24. Mellkassebészet 72 hónap
 • 25. Nefrológia 72 hónap
 • 26. Neurológia 60 hónap
 • 27. Nukleáris medicina 60 hónap
 • 28. Ortopédia és traumatológia 72 hónap
 • 29. Orvosi laboratóriumi diagnosztika 60 hónap
 • 30. Orvosi mikrobiológia 60 hónap
 • 31. Oxyológia és sürgősségi orvostan 60 hónap
 • 32. Patológia 60 hónap
 • 33. Plasztikai és égés-sebészet 72 hónap
 • 34. Pszichiátria 60 hónap
 • 35. Radiológia 60 hónap
 • 36. Repülőorvostan 48 hónap
 • 37. Reumatológia 60 hónap
 • 38. Sebészet 72 hónap
 • 39. Sugárterápia 60 hónap
 • 40. Szemészet 56 hónap
 • 41. Szívsebészet 72 hónap
 • 42. Szülészet-nőgyógyászat 60 hónap
 • 43. Transzfuziológia 48 hónap
 • 44. Tüdőgyógyászat 60 hónap
 • 45. Urológia 60 hónap

Ráépített szakképzések, bemeneti követelményük és képzési idejük:

 • 46. Addiktológia gyermek- és ifjúságpszichiátria, pszichiátria (60) + 25 hónap

aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, háziorvostan, neurológia, oxyológia és sürgősségi orvostan, tüdőgyógyászat (36-60) + 25 hónap

 • 47. Allergológia és klinikai immunológia belgyógyászat, bőrgyógyászat,
 • csecsemő- és gyermekgyógyászat, fül-orr- gégegyógyászat, infektológia, neurológia, reumatológia, sebészet, szemészet, szülészet-nőgyógyászat, transzfuziológia, tüdőgyógyászat (48-72) + 24 hónap
 • 48. Andrológia urológia (60) + 24 hónap, belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat (60) + 48 hónap
 • 49. Audiológia fül-orr-gégegyógyászat (60) + 24 hónap
 • 50. Belgyógyászati angiológia belgyógyászat (60) + 24 hónap
 • 51. Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat fül-orr-gégegyógyászat (60) + 24 hónap
 • 52. Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 24 hónap
 • 53. Csecsemő- és gyermekkardiológia csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 36 hónap
 • 54. Diagnosztikus cytológia patológia (60) + 24 hónap
 • 55. Egészségbiztosítás bármely alap szakképesítés (36-72) + 24 hónap
 • 56. Endokrinológia és anyagcsere-betegségek belgyógyászat (60) + 24 hónap, csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 24 hónap, szülészet-nőgyógyászat (60) + 24 hónap
 • 57. Gyermek gasztroenterológia csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 24 hónap
 • 58. Gyermek hemato-onkológia csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 36 hónap
 • 59. Gyermek-neurológia csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 24 hónap, neurológia (60) + 24 hónap
 • 60. Gyermek-nőgyógyászat szülészet-nőgyógyászat (60) + 36 hónap
 • 61. Gyermek-radiológia radiológia (60) + 24 hónap, csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 30 hónap
 • 62. Gyermek-tüdőgyógyászat csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 25 hónap
 • 63. Igazságügyi pszichiátria pszichiátria (60) + 24 hónap, gyermek- és ifjúság-pszichiátria (60) + 24 hónap
 • 64. Intenzív terápia belgyógyászat, kardiológia, neurológia, tüdőgyógyászat (60) + 24 hónap
 • 65. Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem belgyógyászat, foglalkozás-orvostan (48-60) + 33 hónap
 • csecsemő- és gyermekgyógyászat, háziorvostan (36-60) + 24 hónap
 • 66. Kézsebészet ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia) (72) + 24 hónap
 • 67. Klinikai farmakológia bármely alap szakképesítés (36-72) + 25 hónap
 • 68. Klinikai neurofiziológia aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, gyermek- és ifjúság-pszichiátria, idegsebészet, neurológia, pszichiátria (60-72) + 24 hónap
 • 69. Laboratóriumi hematológia és immunológia orvosi laboratóriumi diagnosztika (60) + 24 hónap, transzfuziológia (48) + 24 hónap
 • 70. Molekuláris genetikai diagnosztika igazságügyi orvostan, klinikai genetika, orvosi laboratóriumi diagnosztika, orvosi mikrobiológia, patológia (60) +24 hónap
 • 71. Munkahigiéné foglalkozás orvostan, megelőző orvostan és népegészségtan (48) + 24 hónap
 • 72. Neonatológia csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 24 hónap
 • 73. Neuroradiológia radiológia (60) + 24 hónap
 • 74. Nőgyógyászati daganatsebészet szülészet-nőgyógyászat (60) + 36 hónap
 • 75. Orvosi rehabilitáció Kardiológia területen: kardiológia (60) + 25 hónap

Gyermekgyógyászat területen:

 • Csecsemő- és gyermekgyógyászat (60) + 25 hónap
 • Pszichiátria területen:
 • Gyermek- és ifjúságpszichiátria, pszichiátria (60) + 24 hónap

Pulmonológia területen:

 • tüdőgyógyászat (60) + 25 hónap
 • 76. Pszichoterápia gyermek- és ifjúság-pszichiátria, pszichiátria (60) + 24 hónap, bármely alap szakképesítés, szakfogorvosi szakképesítés (36-72) + 36 hónap
 • 77. Sportorvostan bármely alap szakképesítés (36-72) + 24 hónap
 • 78. Trópusi betegségek belgyógyászat, infektológia (60) + 24 hónap

Kutatóintézeti[szerkesztés]

Közegészségügyi[szerkesztés]

Szervezési[szerkesztés]

Orvosi bizonyítvány[szerkesztés]

Minden orvos által kiadott dokumentum hivatalos okiratnak minősül, nemzetközileg elfogadott-ezért büntetőjogi eljárás indítható ezeknek visszaélése esetén.

Magyarországon az orvos által kiadott dokumentumokat minden esetben a körbélyegzőjével és aláírásával kell hitelesítenie.

Dokumentumok típusai: orvosi igazolás, táppénzes papír, ambuláns lap, szakorvosi vélemény, születési kivonat, halottvizsgálati bizonyítvány, recept, beutaló, vizsgálatkérő lap.

Orvosi felelősség[szerkesztés]

A szakmai kompetenciáján belüli felelőssége, a páciens, a saját maga állapota, a vele együtt dolgozó TEAM egészségügyi állapotáért, biztonságáért ő felel.

Orvosi műhiba[szerkesztés]

Minden orvosi beavatkozás, műtét kockázattal jár. Büntetőjogi felelőssége az orvosoknak is van ha igazolhatóan hibázott-ami a beteget károsította meg.

Ilyenkor az illetékes betegjogi képviselő, igazságügyi orvosszakértő és a bíróság dönt az orvos és beteg sorsairól.

Orvosképzés[szerkesztés]

Az oktatás hagyományosan az orvosi egyetemek feladata. A középkorban viszonylag korán elkülönült az orvoslás más tudományoktól, gyakorlati fontossága miatt. A sebészet a középkor elején sok esetben nem képezte az orvosi tananyag rését.

Magyarországon a mai Semmelweis Egyetem jogelődjét 1769-ben alapították Kolozsvárott. Jelenleg négy Orvostudományi Egyetem működik az országban: a Budapesti, a Debreceni, a Pécsi és a Szegedi. Eredetileg tanszékekre oszlottak az egyetemek, később elkülönültek a fogászati, gyógyszerészi, védőnői, szűkebb értelemben vett orvosi és egészségtudományi karok. A curriculum négy blokkra oszlik:

 1. az alapozó tárgyak az első két évben: biokémia, biofizika, anatómia, élettan, kötelezően választott és választható tantárgyak
 2. preklinikai tárgyak, patológia, kötelezően választott és választható tantárgyak
 3. klinikai tárgyak a negyedik és az ötödik évben
 4. klinikai tárgyak, szigorlói szakasz a hatodik évben, ami a diploma megvédésével zárul.

A Magyarországi általános orvosi diploma külföldön MD (Doctor of Medicine) képesítésnek minősül.

Orvosképzés külföldön[szerkesztés]

A legtöbb ország Egyetemein általános orvosképzés folyik, mint Magyarországon. De van, ahol ez eltér.

Hazánkban az általános orvos, higiénikus orvos (már nem megszerezhető de egyenértékű az általános orvossal jogilag, Leningrádban és Marosvásárhelyen volt megszerezhető:1950-1992-ig) fogorvos, állatorvos külföldi diplomákat ismerik el.

Az Egyesült Államokban, Kanadában többféle orvosképzés is folyik:

Az oszteopát orvos (D.O.-Doctor of Osteopathy) orvosi oszteopát terápiával (manuálterápiához hasonló) gyógyító orvos, mely az általános orvossal (M.D.) ugyanannyi joggal rendelkezik az Egyesült Államokban és valamennyi Európai, Afrikai, Ázsiai országokban. Ugyanazon szakvizsgákat leteheti.

A podiáter orvos (D.P.M. -Doctor of Podiatry Medicine), főleg lábsebészettel foglalkozik. Őket csak Kanadában és az Egyesült Államokban fogadják el, hisz ott képzik őket.

Jegyzetek[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]