FEOR

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Harmadik országbeli állampolgároknak kiadott engedélyek számának megoszlása foglalkozási főcsoportok (FEOR1) szerint néhány kiemelt ország esetében 2010-ben

A FEOR magyar mozaikszó. Jelentése: Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere.

Jelentősége[szerkesztés]

 • Statisztikai adatszolgáltatások segédlete.
 • Munkaadók eligazodását segíti a felvett dolgozó képesítésének megfelelő besorolásába.
 • Segíti a humánpolitikával foglalkozók munkáját.
 • Vezetői segédlet munkaköri leírások elkészítéséhez.

Története[szerkesztés]

"Magyarországon az 1970-es évek elején vetődött fel komoly formában egy egységes, többoldalú alkalmazásra szolgáló foglalkozási jegyzék kidolgozásának igénye. Hosszas előkészület után 1975-ben vezették be a foglalkozások egységes osztályozási rendszerét, a köztudatba átment rövidített néven: a FEOR-t. Az akkor kialakított foglalkozási osztályozási rendszer – az időközben végrehajtott részleges módosítások, kiegészítések mellett, melyek közül az 1984. évi volt viszonylag a legjelentősebb – alapelveiben 1993-ig változatlan maradt. A FEOR bevezetésének nagy előnye volt, hogy azok számára, akik munkájuk során használták, sőt a szélesebb közvélemény számára is ismertté tette a foglalkozással kapcsolatos fogalmakat, és foglalkozási besorolás szempontjából egységesebbé tette a munkaügyi, statisztikai és igazgatási célra szolgáló nyilvántartásokat, adatszolgáltatásokat. Az említettekből következik, hogy a FEOR alkalmazása már az eredeti célkitűzés szerint is messze túlterjedt a statisztika körén."[1]

"A foglalkozási osztályozás korszerűsített rendszere (továbbiakban: FEOR-93) alapelveiben, felépítésében követi az érvényes nemzetközi foglalkozási osztályozás, az ISCO-88 (Rev. 3.) rendszerét, amelynek egyik fő célja, hogy modellként szolgáljon a nemzeti foglalkozási osztályozások kialakításához. Ez azonban nem jelentheti, hogy az ISCO-88 helyettesíthetné a nemzeti foglalkozási osztályozást, minthogy az egyes országok foglalkozási osztályozásai csak a nemzeti munkaerőpiac szerkezetét tükrözhetik. Az ISCO-88 ajánlásainak alkalmazásával kapcsolatban az EUROSTAT külön tájékoztatót is kiadott: ISCO-88 (COM). Az ebben közölt módosítások és kiegészítések az Európai Közösség országaira vonatkoznak, de az összehasonlíthatóság javítása érdekében a térség más államaiban - közöttük Magyarországon - ugyancsak hasznosíthatók.

A korszerűsített rendszer, vagyis a FEOR-93 - szakmai tárcaközi egyeztetés, tesztelés után - 1993. január 1. napjával lépett érvénybe azzal, hogy ezt követően egy évig még a korábbi rendszer is alkalmazható. Az 1993. év tehát lényegében átmeneti szakaszt jelentett.

Az átmeneti év tapasztalataiból, majd az 1996. évben végrehajtott felülvizsgálatból eredő módosítások és kiegészítések az új osztályozási rendszer alapelveit, felépítését nem érintették és a statisztikai értékelés, valamint a nemzetközi összehasonlítás szempontjából lényeges főcsoportokat és csoportokat sem bontották meg. A besorolt foglalkozások száma az új besorolások és törlések egyenlegeként minimálisan változott. A felülvizsgált rendszer jelenleg 632 foglalkozást tartalmaz.

A KSH elnökének 9029/1993. (SK 1994. 1.) KSH számú közleménye értelmében az 1994. január 1-jei - kizárólagosan használatos - foglalkozási osztályozási rendszert 1997. január 1-jétől a 9006/1996. (SK 12.) közleményben előírt módosításokkal kell alkalmazni."[2]

A rendszerváltozáskor bekövetkezett politikai, gazdasági, társadalmi változások hatására napirendre került a statisztikai, munkaügyi rendszerek megújításának igénye. Sürgetővé vált továbbá az is, hogy a magyar foglalkozási osztályozási rendszer jobban igazodjon a nemzetközi foglalkozási osztályozási rendszerhez (ISCO-88(en)(de) [m 1]). Többéves előkészület után a korszerűsített rendszer, vagyis a FEOR-93 – széles körű szakmai tárcaközi egyeztetés, tesztelés után – 1993. január 1-jén oly módon lépett hatályba, hogy ezt követően egy évig még a korábbi rendszer is alkalmazható volt. Az átmeneti év tapasztalatainak figyelembevételével – minimális változtatásokkal – 1994. január 1-jétől immár kizárólagosan megtörtént a bevezetése. A FEOR-93 hasznosítását jelentős mértékben elősegítette, hogy rendelkezésre álltak az adott foglalkozások tartalmi leírásai és az ezt jellemző munkakörök megnevezései. (Ilyen jellegű összeállítás az 1975. évi FEOR esetében nem volt.) Ezután a FEOR-93 felülvizsgálata több szempontból is indokolttá vált: Több évvel ezelőtt megkezdődött az ISCO-88 felülvizsgálata, ez a munka 2008-ban befejeződött, és a felülvizsgált rendszert ISCO-08 néven bevezették. Az utolsó felülvizsgálat óta eltelt több mint tíz évben jelentős változások történtek a munka világában: új munkatevékenységek jöttek létre, egyes foglalkozások tartalma megváltozott, kiüresedett, a rendszerből való törlése vált indokolttá.[3]

A foglalkozási nómenklatúrák megújítását mindig segítik az aktuális népszámlálások és egyéb lakossági felvételek, pl. a munkaerő-felmérés foglalkozási bejegyzésekkel kapcsolatos tapasztalatai, melyek széleskörűen hasznosíthatók a FEOR-93 felülvizsgálata során. A FEOR-93 felülvizsgálata kb. hároméves folyamat volt, melynek eredményeképpen – szakmai egyeztetés, tesztelés után – 2010 áprilisában jelent meg a FEOR-08 KSH-elnöki közlemény formájában oly módon, hogy a hatályba lépés dátuma 2011. január 1. (A számozás általában az adott felülvizsgálat befejezésének évét jelöli. Az ISCO-88 és a FEOR-93 felülvizsgálata is 2008-ban döntő részben befejeződött, és ezért lett mindkét nómenklatúra számozása 08, a hatályba lépés dátuma azonban későbbi évekre tolódott.)[3]

A rendszer főbb jellemzői[szerkesztés]

"az alábbiak szerint foglalhatók össze:

 • négyszámjegyes decimális rendszer;
 • tekintetbe veszi, hogy a piacgazdaságban a felhasználók köre a korábbinál sokkal bővebb, differenciáltabb, ezért lényegében a vállalható minimumot, a "közös nevezőt" alkotja;
 • a rendszer jellege nyitott, vagyis lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók az ötödik, hatodik stb. számhelyen a saját igényeiknek megfelelő további bontásokkal egészítsék ki.

A négyszámjegyes decimális rendszeren belül az első számhely a foglalkozási főcsoportot, a második a foglalkozási csoportot, a harmadik a foglalkozási alcsoportot, a negyedik pedig magát a foglalkozást jelenti. "[4]

FEOR-kategóriák[szerkesztés]

 • 0. Főcsoport: Fegyveres szervek foglalkozásai
01. Csoport: Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai
011 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai
0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai
02. Csoport: Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai
021 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai
0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai
03. Csoport: Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai
031 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai
0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai
 • 1. Főcsoport: Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók
11. Csoport: Törvényhozók, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők
111 Törvényhozók, miniszterek, államtitkárok
1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár
112 Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetői
1121 Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője
1122 Helyi önkormányzat választott vezetője
1123 Helyi önkormányzat kinevezett vezetője
113 Országos és területi társadalmi (érdek-képviseleti), és egyéb szervezetek vezetői
1131 Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője
1132 Egyházi vezető
12. Csoport: Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői
121 Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetői
1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
13. Csoport: Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetői
131 Termelési egységek vezetői
1311 Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője
1312 Ipari tevékenységet folytató egység vezetője
1313 Építőipari tevékenységet folytató egység vezetője
132 Szolgáltatást nyújtó egységek vezetői
1321 Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője
1322 Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője
1323 Pénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetője
1324 Szociális tevékenységet folytató egység vezetője
1325 Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője
1326 Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője
1327 Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője
1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője
1329 Egyéb szolgáltatást nyújtó egység vezetője
133 Kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egységek vezetői
1331 Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
1332 Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője
1333 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője
1334 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
1335 Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője
1336 Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője
1339 Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
14. Csoport: Gazdasági tevékenységet segítő egységek vezetői
141 Gazdasági tevékenységet segítő egységek vezetői
1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője
1412 Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője
1413 Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője
1414 Vállalati stratégiatervezési egység vezetője
1415 Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője
1416 Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője
1419 Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője
 • 2. Főcsoport: Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
21. Csoport: Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozások
211 Ipari, építőipari mérnökök
2111 Bányamérnök
2112 Kohó- és anyagmérnök
2113 Élelmiszeripari mérnök
2114 Fa- és könnyűipari mérnök
2115 Építészmérnök
2116 Építőmérnök
2117 Vegyészmérnök
2118 Gépészmérnök
212 Elektromérnökök
2121 Villamosmérnök (energetikai mérnök)
2122 Villamosmérnök (elektronikai mérnök)
2123 Telekommunikációs mérnök
213 Egyéb mérnökök
2131 Mezőgazdasági mérnök
2132 Erdő- és természetvédelmi mérnök
2133 Táj- és kertépítészmérnök
2134 Település- és közlekedéstervező mérnök
2135 Földmérő és térinformatikus
2136 Grafikus és multimédia-tervező
2137 Minőségbiztosítási mérnök
2139 Egyéb, máshova nem sorolható mérnök
214 Szoftver- és alkalmazásfejlesztők, -elemzők
2141 Rendszerelemző (informatikai)
2142 Szoftverfejlesztő
2143 Hálózat- és multimédia-fejlesztő
2144 Alkalmazásprogramozó
2149 Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző
215 Adatbázis- és hálózati elemzők, üzemeltetők
2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető
2152 Rendszergazda
2153 Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető
2159 Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető
216 Természettudományi foglalkozások
2161 Fizikus
2162 Csillagász
2163 Meteorológus
2164 Kémikus
2165 Geológus
2166 Matematikus
2167 Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású
2168 Környezetfelmérő, -tanácsadó
2169 Egyéb természettudományi foglalkozású
22. Csoport: Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzéshez kapcsolódó)
221 Orvosi, gyógyszerészi foglalkozások
2211 Általános orvos
2212 Szakorvos
2213 Fogorvos, fogszakorvos
2214 Gyógyszerész, szakgyógyszerész
222 Humán-egészségügyi (társ)foglalkozások
2221 Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású
2222 Optometrista
2223 Dietetikus és táplálkozási tanácsadó
2224 Gyógytornász
2225 Védőnő
2226 Mentőtiszt
2227 Hallás- és beszédterapeuta
2228 Alternatív gyógymódot alkalmazó
2229 Egyéb humán-egészségügyi (társ)foglalkozású
223 Ápoló, szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
2231 Ápoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
2232 Szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
224 Állat- és növény-egészségügyi foglalkozások
2241 Állatorvos
2242 Növényorvos (növényvédelmi szakértő)
23. Csoport: Szociális szolgáltatási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
231 Szociális szolgáltatási foglalkozások
2311 Szociálpolitikus
2312 Szociális munkás és tanácsadó
24. Csoport: Oktatók, pedagógusok
241 Felsőoktatási intézményi oktatók, tanárok
2410 Egyetemi, főiskolai oktató, tanár
242 Középfokú nevelési-oktatási intézményi oktatók, tanárok
2421 Középiskolai tanár
2422 Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató
243 Óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézményi tanárok, oktatók, nevelők
2431 Általános iskolai tanár, tanító
2432 Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus
244 Speciális oktatók, nevelők
2441 Gyógypedagógus
2442 Konduktor
249 Egyéb szakképzett oktatók, nevelők
2491 Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó
2492 Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül)
2493 Zenetanár (iskolarendszeren kívül)
2494 Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)
2495 Informatikatanár (iskolarendszeren kívül)
2499 Egyéb szakképzett oktató, nevelő
25. Csoport: Gazdálkodási jellegű foglalkozások
251 Pénzügyi és számviteli foglalkozások
2511 Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó
2512 Adótanácsadó, adószakértő
2513 Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő
2514 Kontroller
252 Szervezetirányítási, üzletpolitikai foglalkozások
2521 Szervezetirányítási elemző, szervező
2522 Üzletpolitikai elemző, szervező
2523 Személyzeti és pályaválasztási szakértő
2524 Képzési és személyzetfejlesztési szakértő
253 Kereskedelmi és marketingfoglalkozások
2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező
2532 PR-tevékenységet tervező, szervező
2533 Kereskedelmi tervező, szervező
2534 Informatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését tervező, szervező
26. Csoport: Jogi és társadalomtudományi foglalkozások
261 Jogi foglalkozások
2611 Jogász, jogtanácsos
2612 Ügyész
2613 Bíró
2614 Közjegyző
2615 Ügyvéd
2619 Egyéb jogi foglalkozású
262 Társadalomtudományi foglalkozások
2621 Filozófus, politológus
2622 Történész, régész
2623 Néprajzkutató
2624 Elemző közgazdász
2625 Statisztikus
2626 Szociológus, demográfus
2627 Nyelvész, fordító, tolmács
2628 Pszichológus
2629 Egyéb társadalomtudományi foglalkozású
27. Csoport: Kulturális, sport-, művészeti és vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
271 Kulturális és sportfoglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
2711 Könyvtáros, informatikus könyvtáros
2712 Levéltáros
2713 Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok
2714 Kulturális szervező
2715 Könyv- és lapkiadó szerkesztője
2716 Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő
2717 Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
2719 Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
272 Alkotó- és előadó-művészi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
2721 Író (újságíró nélkül)
2722 Képzőművész
2723 Iparművész, gyártmány- és ruhatervező
2724 Zeneszerző, zenész, énekes
2725 Rendező, operatőr
2726 Színész, bábművész
2727 Táncművész, koreográfus
2728 Cirkuszi- és hasonló előadóművész
2729 Egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
273 Vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
2730 Pap (lelkész), egyházi foglalkozású
29. Csoport: Egyéb magasan képzett ügyintézők
291 Egyéb magasan képzett ügyintézők
2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző
 • 3. Főcsoport: Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások
31. Csoport: Technikusok és hasonló műszaki foglalkozások
311 Ipari, építőipari technikusok
3111 Bányászati technikus
3112 Kohó- és anyagmérnök
3113 Élelmiszeripari technikus
3114 Fa- és könnyűipari technikus
3115 Vegyésztechnikus
3116 Gépésztechnikus
3117 Építő- és építésztechnikus
312 Elektrotechnikusok
3121 Villamosipari technikus (energetikai technikus)
3122 Villamosipari technikus (elektronikai technikus)
313 Egyéb technikusok
3131 Mezőgazdasági technikus
3132 Erdő- és természetvédelmi technikus
3133 Földmérő és térinformatikai technikus
3134 Környezetvédelmi technikus
3135 Minőségbiztosítási technikus
3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő
3139 Egyéb, máshova nem sorolható technikus
314 Számítástechnikai (informatikai) és kommunikációs foglalkozások
3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus
3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus
3144 Webrendszer- (hálózati) technikus
3145 Műsorszóró és audiovizuális technikus
3146 Telekommunikációs technikus
315 Folyamatirányítók (berendezések vezérlői)
3151 Energetikai (erőművi) berendezés vezérlője
3152 Égető-, víz- és csatornaművi berendezés vezérlője
3153 Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlője
3154 Kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlője
3155 Fémgyártási berendezés vezérlője
3159 Egyéb folyamatirányító berendezés vezérlője
316 Üzemfenntartási foglalkozások
3161 Munka- és termelésszervező
3162 Energetikus
3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású
317 Üzemfenntartási foglalkozások
3171 Tengeri és belvízi hajóparancsnok, fedélzeti tiszt
3172 Légijármű-vezető, hajózómérnök
3173 Légiforgalmi irányító
3174 Légiforgalmi irányítástechnikai berendezések üzemeltetője
318 Egyéb műszaki foglalkozások
3181 Egyéb műszaki foglalkozású
32. Csoport: Szakmai irányítók, felügyelők
321 Ipari, építőipari szakmai irányítók, felügyelők
3211 Bányászati szakmai irányító, felügyelő
3212 Feldolgozóipari szakmai irányító, felügyelő
3213 Építőipari szakmai irányító, felügyelő
322 Egyéb szakmai irányítók, felügyelők
3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő
3222 Konyhafőnök, séf
33. Csoport: Egészségügyi foglalkozások
331 Ápolási és szülészeti kapcsolódó foglalkozások
3311 Ápoló, szakápoló
3312 Szülész(nő)i tevékenység segítője
3313 Építőipari szakmai irányító, felügyelő
332 Egészségügyi asszisztensek
3321 Általános egészségügyi asszisztens
3322 Egészségügyi dokumentátor
3323 Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője
3324 Orvosi laboratóriumi asszisztens
3325 Fogászati asszisztens
3326 Gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztens
3327 Alternatív gyógymódok alkalmazásának segítője
333 Humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások
3331 Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítő foglalkozású
3332 Fizioterápiás asszisztens, masszőr
3333 Fogtechnikus
3334 Ortopédiai eszközkészítő
3335 Látszerész
3339 Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású
334 Állat- és növényegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások
3341 Állatorvosi asszisztens
3342 Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens
34. Csoport: Oktatási asszisztensek
341 Oktatási asszisztensek
3410 Oktatási asszisztens
35. Csoport: Szociális gondozási és munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások
351 Szociális foglalkozások
3511 Szociális segítő
3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya
3513 Szociális gondozó, szakgondozó
3514 Jelnyelvi tolmács
3515 Ifjúságsegítő
352 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintézők
3520 Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző
36. Csoport: Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökök
361 Pénzügyi, gazdasági ügyintézők
3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)
3612 Pénzintézeti ügyintéző
3613 Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker
3614 Számviteli ügyintéző
3615 Statisztikai ügyintéző
3616 Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő
362 Kereskedelmi és értékesítési ügyintézők, ügynökök
3621 Biztosítási ügynök, ügyintéző
3622 Kereskedelmi ügyintéző
3623 Anyaggazdálkodó, felvásárló
3624 Ügynök (a biztosítási ügynök kivételével)
363 Egyéb üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői
2631 Konferencia- és rendezvényszervező
2632 Marketing- és PR-ügyintéző
2633 Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző
2639 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője
364 Igazgatási és jogi asszisztensek
2641 Személyi asszisztens
2642 Jogi asszisztens
2649 Egyéb igazgatási és jogi asszisztens
365 Hatósági ügyintézők
2651 Vám- és pénzügyőr
2652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző
2653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző
2654 Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző
2655 Nyomozó
2656 Végrehajtó, adósságbehajtó
2659 Egyéb hatósági ügyintéző
37. Csoport: Művészeti, kulturális, sport- és vallási foglalkozások
371 Művészeti és kulturális foglalkozások
3711 Segédszínész, statiszta
3712 Segédrendező
3713 Fényképész
3714 Díszletező, díszítő
3715 Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású
3716 Lakberendező, dekoratőr
3717 Kulturális intézményi szaktechnikus
3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású
372 Sport- és szabadidős foglalkozások
3721 Sportoló
3722 Fitnesz- és rekreációs program irányítója
373 Egyéb vallási foglalkozások
3730 Egyéb vallási foglalkozású
39. Csoport: Egyéb ügyintézők
391 Egyéb ügyintézők
3910 Egyéb ügyintéző
 • 4. Főcsoport: Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások
41. Csoport: Irodai, ügyviteli foglalkozások
411 Általános irodai, ügyviteli foglalkozások
4111 Titkár(nő)
4112 Általános irodai adminisztrátor
4113 Gépíró, szövegszerkesztő
4114 Adatrögzítő, kódoló
412 Számviteli foglalkozások
4121 Könyvelő (analitikus)
4122 Bérelszámoló
4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
4129 Egyéb számviteli foglalkozású
419 Egyéb irodai, ügyviteli foglalkozások
4190 Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású
42. Csoport: Ügyfélkapcsolati foglalkozások
421 Pénzkezelők, pénzintézeti pénztárosok
4211 Banki pénztáros
4212 Szerencsejáték-szervező
4213 Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző
422 Ügyfélkapcsolati foglalkozások
4221 Utazásszervező, tanácsadó
4222 Recepciós
4223 Szállodai recepciós
4224 Ügyfél- (vevő)tájékoztató
4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója
4226 Lakossági kérdező, összeíró
4227 Postai ügyfélkapcsolati foglalkozású
4229 Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású
 • 5. Főcsoport: Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások
51. Csoport: Kereskedelmi és vendéglátó-ipari foglalkozások
511 Kereskedelmi foglalkozások
5111 Kereskedő
5112 Vezető eladó
5113 Bolti eladó
5114 Kölcsönző
5115 Piaci, utcai árus
5116 Piaci, utcai étel- és italárus
5117 Bolti pénztáros, jegypénztáros
512 Egyéb kereskedelmi foglalkozások
5121 Üzemanyagtöltő állomás kezelője
5122 Áru- és divatbemutató
5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök
5129 Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású
513 Vendéglátó-ipari foglalkozások
5131 Vendéglős
5132 Pincér
5133 Pultos
5134 Szakács
5135 Cukrász
52. Csoport: Szolgáltatási foglalkozások
521 Személyi szolgáltatási foglalkozások
5211 Fodrász
5212 Kozmetikus
5213 Manikűrös, pedikűrös
5219 Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozású
522 Személygondozási foglalkozások
5221 Gyermekfelügyelő, dajka
5222 Segédápoló, műtőssegéd
5223 Házi gondozó
5229 Egyéb személygondozási foglalkozású
523 Utaskísérők, jegykezelők
5231 Kalauz, menetjegyellenőr
5232 Utaskísérő (repülőn, hajón)
5233 Idegenvezető
524 Épületfenntartási foglalkozások
5241 Vezető takarító
5242 Házvezető
5243 Épületgondnok
525 Személy- és vagyonvédelmi foglalkozások
5251 Rendőr
5252 Tűzoltó
5253 Büntetés-végrehajtási őr
5254 Vagyonőr, testőr
5255 Természetvédelmi őr
5256 Közterület-felügyelő
5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású
529 Egyéb szolgáltatási foglalkozások
5291 Járművezető-oktató
5292 Hobbiállat-gondozó, -kozmetikus
5293 Temetkezési foglalkozású
5299 Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalkozású
 • 6. Főcsoport: Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
61. Csoport: Mezőgazdasági foglalkozások
611 Növénytermesztési foglalkozások
6111 Szántóföldinövény-termesztő
6112 Bionövény-termesztő
6113 Zöldségtermesztő
6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő
6115 Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő
6116 Gyógynövénytermesztő
6119 Egyéb növénytermesztési foglalkozású
612 Állattenyésztési és állatgondozási foglalkozások
6121 Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő
6122 Baromfitartó és -tenyésztő
6123 Méhész
6124 Kisállattartó és –tenyésztő
613 Vegyes profilú gazdálkodók
6130 Vegyes profilú gazdálkodó
62. Csoport: Erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és halászati foglalkozások
621 Erdőgazdálkodási foglalkozások
6211 Erdészeti foglalkozású
6212 Fakitermelő (favágó)
622 Vadgazdálkodási foglalkozások
6220 Vadgazdálkodási foglalkozású
623 Halászati foglalkozások
6230 Halászati foglalkozású
 • 7. Főcsoport: Ipari és építőipari foglalkozások
71. Csoport: Élelmiszeripari foglalkozások
711 Élelmiszergyártók, -feldolgozók és -tartósítók
7111 Húsfeldolgozó
7112 Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, -tartósító
7113 Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó
7114 Pék, édesiparitermék-gyártó
7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő
72. Csoport: Könnyűipari foglalkozások
721 Ruha- és bőripari foglalkozások
7211 Szabásminta-készítő
7212 Szabó, varró
7213 Kalapos, kesztyűs
7214 Szűcs, szőrmefestő
7215 Tímár
7216 Bőrdíszműves, bőröndös, bőrtermékkészítő, -javító
7217 Cipész, cipőkészítő, -javító
722 Faipari foglalkozások
7221 Famegmunkáló
7222 Faesztergályos
7223 Bútorasztalos
7224 Kárpitos
7225 Kádár, bognár
723 Nyomdaipari foglalkozások
7231 Nyomdai előkészítő
7232 Nyomdász, nyomdai gépmester
7233 Könyvkötő
73. Csoport: Fém- és villamosipari foglalkozások
731 Kohászati foglalkozások
7310 Fémöntőminta-készítő
732 Fémmegmunkálók
7321 Lakatos
7322 Szerszámkészítő
7323 Forgácsoló
7324 Fémcsiszoló, köszörűs, szerszámköszörűs
7325 Hegesztő, lángvágó
7326 Kovács
7327 Festékszóró, fényező
7328 Fém- és egyéb tartószerkezet-szerelő
733 Gépek, berendezések karbantartói, javítói
7331 Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító
7332 Repülőgépmotor-karbantartó, -javító
7333 Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója
7334 Mechanikaigép-karbantartó, -javító (műszerész)
7335 Kerékpár-karbantartó, -javító
734 Villamossági berendezések műszerészei, szerelői
7341 Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója
7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója
7343 Elektromoshálózat-szerelő, -javító
74. Csoport: Kézműipari foglalkozások
741 Kézműipari foglalkozások
7411 Címfestő
7412 Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló
7413 Keramikus
7414 Üveggyártó
7415 Hangszerkészítő
7416 Szőr- és tollfeldolgozó
7417 Nád- és fűzfeldolgozó, seprű-, kefegyártó
7418 Textilműves, hímző, csipkeverő
7419 Egyéb kézműipari foglalkozású
742 Finommechanikai műszerészek
7420 Finommechanikai műszerész
75. Csoport: Építőipari foglalkozások
751 Építőmesteri foglalkozások
7511 Kőműves
7512 Gipszkartonozó, stukkózó
7513 Ács
7514 Épületasztalos
7515 Építményszerkezet-szerelő
7519 Egyéb építőmesteri foglalkozású
752 Építési, szerelési foglalkozások
7521 Vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés)
7522 Szellőző-, hűtő- és klimatizálóberendezés-szerelő
7523 Felvonószerelő
7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő
7529 Egyéb építési, szerelési foglalkozású
753 Építési szakipari foglalkozások
7531 Szigetelő
7532 Tetőfedő
7533 Épület-, építménybádogos
7534 Burkoló
7535 Festő és mázoló
7536 Kőfaragó, műköves
7537 Kályha- és kandallóépítő
7538 Üvegező
7539 Egyéb építési szakipari foglalkozású
79. Csoport: Egyéb ipari és építőipari foglalkozások
791 Egyéb ipari és építőipari foglalkozások
7911 Ipari búvár
7912 Ipari alpinista
7913 Robbantómester
7914 Kártevőirtó, gyomirtó
7915 Kéményseprő, épületszerkezet-tisztító
7919 Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozású
 • 8. Főcsoport: Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők
81. Csoport: Feldolgozóipari gépek kezelői
811 Élelmiszer-, ital-, dohánygyártó gépek kezelői
8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője
8112 Dohánygyártó gép kezelője
812 Könnyűipari gépek kezelői és gyártósor mellett dolgozók
8121 Textilipari gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
8122 Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
8123 Bőrkikészítő és -feldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
8124 Cipőgyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
8125 Fafeldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
8126 Papír- és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
813 Vegyipari alapanyagot és terméket gyártók, gépkezelők
8131 Kőolaj- és földgázfeldolgozó gép kezelője
8132 Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép kezelője
8133 Gyógyszergyártó gép kezelője
8134 Műtrágya- és növényvédőszer-gyártó gép kezelője
8135 Műanyagtermék-gyártó gép kezelője
8136 Gumitermékgyártó gép kezelője
8137 Fotó- és mozgófilmlaboráns
814 Alapanyaggyártó gépek kezelői
8141 Kerámiaipari terméket gyártó gép kezelője
8142 Üveget és üvegterméket gyártó gép kezelője
8143 Cement-, kő- és egyéb ásványianyag-feldolgozó gép kezelője
8144 Papíripari alapanyagot gyártó gép kezelője
815 Fémfeldolgozó és -megmunkáló gépek kezelői
8151 Fémfeldolgozó gép kezelője
8152 Fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelője
819 Egyéb feldolgozóipari gépek kezelői
8190 Egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gép kezelője
82. Csoport: Összeszerelők
821 Összeszerelők
8211 Mechanikaigép-összeszerelő
8212 Villamosberendezés-összeszerelő
8219 Egyéb termék-összeszerelő
83. Csoport: Helyhez kötött gépek kezelői
831 Bányászati gépek kezelői
8311 Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)
8312 Kútfúró, mélyfúró gép kezelője (kőolaj, földgáz, víz)
832 Egyéb, helyhez kötött gépek kezelői
8321 Energetikai gép kezelője
8322 Vízgazdálkodási gép kezelője
8323 Kazángépkezelő
8324 Sugármentesítő gép, berendezés kezelője
8325 Csomagoló-, palackozó- és címkézőgép kezelője
8326 Mozigépész, vetítőgépész
8327 Mosodai gép kezelője
8329 Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép kezelője
84. Csoport: Járművezetők és mobil gépek kezelői
841 Járművezetők és kapcsolódó foglalkozások
8411 Mozdonyvezető
8412 Vasútijármű-vezetéshez kapcsolódó foglalkozású
8413 Villamosvezető
8414 Metróvezető
8415 Trolibuszvezető
8416 Személygépkocsi-vezető
8417 Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr
8418 Autóbuszvezető
8419 Egyéb járművezető és kapcsolódó foglalkozású
842 Mobil gépek kezelői
8421 Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője
8422 Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelője
8423 Köztisztasági, településtisztasági gép kezelője
8424 Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelője
8425 Targoncavezető
843 Hajózási foglalkozások
8430 Hajószemélyzet, kormányos, matróz
 • 9. Főcsoport: Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások
91. Csoport: Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások
911 Takarítók és kisegítők
9111 Háztartási takarító és kisegítő
9112 Intézményi takarító és kisegítő
9113 Kézi mosó, vasaló
9114 Járműtakarító
9115 Ablaktisztító
9119 Egyéb takarító és kisegítő
92. Csoport: Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozások
921 Szemétgyűjtők és hasonló foglalkozások
9211 Szemétgyűjtő, utcaseprő
9212 Hulladékosztályozó
922 Szállítási foglalkozások és rakodók
9221 Pedálos vagy kézi hajtású gépek vezetője
9222 Állati erővel vont jármű hajtója
9223 Rakodómunkás
9224 Pultfeltöltő, árufeltöltő
9225 Kézi csomagoló
923 Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozások
9231 Portás, telepőr, egyszerű őr
9232 Mérőóra-leolvasó és hasonló egyszerű foglalkozású
9233 Hivatalsegéd, kézbesítő
9234 Hordár, csomagkihordó
9235 Gyorséttermi eladó
9236 Konyhai kisegítő
9237 Háztartási alkalmazott
9238 Parkolóőr
8239 Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású
93. Csoport: Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozások
931 Egyszerű ipari foglalkozások
9310 Egyszerű ipari foglalkozású
932 Egyszerű építőipari foglalkozások
9321 Kubikos
9329 Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású
933 Egyszerű mezőgazdasági, erdészeti, vadászati és halászati foglalkozások
9331 Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású
9332 Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozású

Lásd még[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. ISCO - 1968- Foglalkozások Egységes Nemzetközi Osztályozási Rendszere (a FEOR alapja) (módosításai ’82-ben, ’87-ben, 2008-ban készültek) 3 fő célja: a nemzetközi információcsere elősegítése, a foglalkozási adatok egységesítése, nemzetközi munkaerő vándorlás figyeléseforrás1:dolgozat forrás2:ksh

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]