Ember

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Infobox info icon.svg
Ember
Evolúciós időszak: 2,4–0 Ma
Férfi és női emberi test rajza a Pioneer-táblán
Férfi és női emberi test rajza a Pioneer-táblán
Természetvédelmi státusz
Nem fenyegetett
Status iucn EX icon blank.svg Status iucn EW icon blank.svg Status iucn CR icon blank.svg Status iucn EN icon blank.svg Status iucn VU icon blank.svg Status iucn NT icon blank.svg Status iucn LC icon.svg
Rendszertani besorolás
Ország: Állatok (Animalia)
Törzs: Gerinchúrosok (Chordata)
Altörzs: Gerincesek (Vertebrata)
Osztály: Emlősök (Mammalia)
Rend: Főemlősök (Primates)
Család: Emberfélék (Hominidae)
Nemzetség: Hominini
Alnemzetség: Hominina
Nem: Ember (Homo)
Linnaeus, 1758
fajok
H. erectus, H. habilis, H. heidelbergensis, H. rhodesiensis, H. rudolfensis, H. gautengensis, H. floresiensis, H. antecessor, H. ergaster, H. naledi, H. sapiens
Linnaeus, 1758
Elterjedés
A Föld országainak népessége. Az Antarktisz a kutatóállomások személyzetét leszámítva lakatlan.A Föld országainak népessége. Az Antarktisz a kutatóállomások személyzetét leszámítva lakatlan.
A Föld országainak népsűrűsége.A Föld országainak népsűrűsége.
Hivatkozások
Commons

A Wikimédia Commons tartalmaz Ember témájú kategóriát.

Az ember társadalmi lény; közösen végzett munka, a tagolt beszéd és gondolkodás jellemzi. Mindezek révén képes a világ megismerésére és átalakítására. Rendszertani szempontból az emberi nem az állatok országába, a főemlősök rendjébe, a hominidák (Hominidae) közé tartozik. Az ember biológiai neme szerint vagy férfi, ivarérettsége (illetve tenyészérettsége vagy életkora) szerint gyermek (lány és fiú) vagy felnőtt. A kultúrák különböznek abban, hogy mikortól számítják tagjaikat felnőttnek. Az emberek összessége az emberiség.

A ma élő emberek a Homo sapiens („értelmes ember”) faj, ezen belül a mai ember (Homo sapiens sapiens) alfaj tagjai. A Homo sapiens másik alfaja a kihalt Homo sapiens idaltu volt. A körülbelül 28 000 évvel ezelőtt kihalt neandervölgyi embert (Homo sapiens neanderthaliensis) is a Homo nem egyik fajaként írták le, később alfajra módosították a besorolást. A neandervölgyi ember besorolása ma is élesen vitatott kérdés. Az emberi nem további kihalt fajai a Homo habilis, Homo erectus, H. heidelbergensis, H. gautengensis,[1] H. rhodesiensis, H. antecessor, H. naledi[2][3] és a vitatott H. floresiensis. A különböző csontmaradványok elemzése alapján ezek a fajok szerepet játszottak az emberré válásnak a mai ember kialakulásáig tartó hosszú folyamatában. Az ember legközelebbi, ma is élő rokona a csimpánz.[4][5][6][7] Ezek közül több faj használt tüzet, és megtelepedett Eurázsiában. Az anatómiailag modern ember 315 ezer évvel ezelőtt jelent meg Afrikában,[8][9][10] és 50 ezer évvel ezelőttről találták meg a modern viselkedés első nyomait. Azóta több hullámban kivándorolt Afrikából, és benépesítette a legtöbb kontinenst.[11]

A Homo sapiens jellegzetes tulajdonságai az egyenes testtartás és a két lábon járás. Jellemzi ezen felül a fejlett agykoponya (1300–1500 cm³), az ennek megfelelően megnagyobbodott és különösen fejlett agyvelő, számtalan feltételes reflex és képesség az elvont fogalmak alkotására. Legjellegzetesebb tulajdonsága a gondolkodás és a másodlagos jelzőrendszer (beszéd és nyelv). Más fajokhoz képest jobb kézügyesség és kiterjedt eszközhasználat jellemzi. Emberen többnyire ezt a fajt értik; az azóta már kihalt hominidákra ritkábban hivatkoznak emberként.

Az emberi fajon belül különböző rasszokat lehet elkülöníteni. Az egyik osztályozás szerint jelenleg négy úgynevezett nagyrassz létezik: az europid, a mongolid, a negrid és a veddo-ausztralid.[12]

Az ember elterjedése és népességrobbanása sok állat- és növényfaj kihalását okozta, míg néhány fajt (háziállatok, termesztett növények) maga terjesztett el. Evolúciós sikerét fejlett agyának köszönheti, ami lehetővé teszi az elvont gondolkodást, nyelvhasználatot, problémamegoldást, nagy társadalmak és kultúrák felépítését, örökítését. A ma élő állatfajok közül egyedül az ember rak tüzet és főzi meg táplálékát, habár erre csimpánzok is megtaníthatók. Egyedülálló a technológiák használatában és abban, hogy ruhát készít és visel.

Többféle szimbolikus kommunikációs eszközt használ, mint nyelv és művészetek, hogy kifejezze magát, és közölje gondolatait, aminek segítségével különböző együttműködő és versengő társadalmi szerkezeteket hoz létre a családtól a nemzetközi szervezetekig. A társas érintkezések sokféle különböző formát öltenek,[13] társadalmi normák és rituálék alkotják a társadalmak alapját. Kíváncsisága, környezete iránti érdeklődése és intuíciója vezetett a vallások, mítoszok, filozófia és tudomány kifejlődéséhez.

Létezésének nagy részét kőkori körülmények között, kis csapatokban vadászva, gyűjtögetve, vándorolva élte. Körülbelül 10 ezer évvel ezelőtt alakultak ki első települései, ahol az általa termesztett növények és tenyésztett állatok váltak fő élelemforrásaivá. Ebből nőttek ki a különböző civilizációk, amelyek mindegyikének megvoltak a maga szokásai és vallása. A társadalmak kiterjedtek, különböző kormányformákat és kultúrákat hoztak létre, országokat és birodalmakat alakítottak ki. A 19. és 20. században felgyorsult a tudományos fejlődés, és a tudományok alkalmazása is elterjedt. A jobb orvosi ellátás miatt többen érték, érik meg a felnőttkort, így népességrobbanás következett. Az ENSZ a globális népességet 7,6 milliárdra becsli.[14]

Emberek és állatok[szerkesztés]

Az ember elsősorban abban különbözik az állatoktól, hogy nemcsak felhasználja a természet erőforrásait, hanem a termelés folyamatában a természetet a maga szükségletének megfelelően át is alakítja. A termelés, amely az ember létfeltétele, minden korban társadalmi, így az ember társadalmi lény. Ugyanakkor az ember hasonlít is az állatokhoz. Sokáig nevetségesnek tartották az ember állatvilágból való származását, és még ma is vannak, akik elutasítják ezt.

Például a Rudolf Steiner által alapított antropozófia szerint az állatvilág vált le az emberi fejlődésről, így nem az ember származik az állatoktól, hanem az állatok úgy keletkeztek, hogy megálltak az emberré válás bizonyos fokain.[15] Ez azonban olyan emberközpontú nézet, amely szerint az evolúciónak célja van, mégpedig a fejlődés és az ember létrehozása. Kétségbe vonja, hogy az evolúcióban véletlenszerűségek működnének. Az evolúciónak nincs célja, és a perzisztens kládokat leszámítva semmi sem áll meg a fejlődésben. Az evolúciós ágak szétágaznak, nem lépcsőzetesek.

Rudolf Steiner 1907-ben egy előadásában ezt a hipotézist így próbálta megközelíteni: "ne hagyjuk figyelmen kívül a radikális különbséget az emberi lelkiségből fakadó tevékenység és az állati lelkiségből fakadóak között. Mint példából, induljunk ki egy meghatározott tényből. Utazók gyakran megfigyelték, hogy tüzet gyújtottak a hideg miatt, majd elmentek, mire a majmok odajöttek és melegedtek a tűznél. Sosem látták azonban, hogy a majom fát hozott volna, hogy életben tartsa a tüzet. Ez nem történt meg, és ez különösen fontos. Saját szellemi erői alapján, sosem tesz valami újat, mint amilyen pl. a tűz felélesztése."[16] Az antropozófia szerint az emberrel szemben az állatok nem képesek a közvetlen átélésén túlterjedő gondolkodásra. Nem képesek a múltra kérdezni, a jövőre tervezni, kivéve ha közvetlen élményük készteti őket erre. Az állatoknak nincs felelősségérzetük, nincs morális érzékük, mivel nincs individuális énjük. Nem tudnak szabadon és tudatosan szeretni.

Az ember biológiai késztetésein túllépve képes befolyást gyakorolni saját érzelemvilágára is. Fejlődésre törekszik, mert tökéletlen, és tökéletlenségét érzi is.

Az ember története[szerkesztés]

Az ember társadalmi fejlődésére elsődlegesen hatottak a termelés tényezői: a termelőerők és a termelési viszonyok. A tudósok többsége elutasítja az olyan elképzeléseket és elméleteket, amelyek az embert vagy mint természeten kívüli individuumot, vagy pedig mint csak biológiai lényt fogják fel és fejlődését kizárólag biológiai alapon vizsgálják.

Az ember történetére vonatkozó ismeretek napjainkban rohamosan bővülnek. Ebben segít a régészet, de számos más forrásból is egyre jobban ismerjük múltunkat. A történelem fogalmát is érdemes jobban kiterjeszteni, mint korábban szokták. A hagyományos értelemben vett történelem (az írás feltalálásától eltelt időszak) előtti események, az emberré válás története is a tágabban értelmezett emberi történelem része. Az emberiség történetének jobb ismerete hozzásegít, ahhoz, hogy kritikusabban szemléljük azt, amit az ember elért, és fontosnak tartsuk, hogy az ember békében éljen az állatokkal és az egész természettel.

Emberré válás[szerkesztés]

Az ember és rokon fajainak családfája: emberek (genus Homo), csimpánzok és bonobók (genus Pan), gorillák (genus Gorilla), orangutánok (genus Pongo) és gibbonok (a Hylobatidae család négy neme: Hylobates, Hoolock, Nomascus és Symphalangus). A gibbonokat kivéve hominidák.

A Homo nem Afrikában alakult ki, és vált el a többi hominától, miután az ember kládja elvált a hominidák csimpánz vonalától. A modern ember 125 000–60 000 évvel ezelőtt ért el Eurázsiába,[17][18] 40 000 évvel ezelőtt Ausztráliába, 15 000 évvel ezelőtt Amerikába. Távoli szigetekre (Madagaszkár, Hawaii, Húsvét-sziget, Új-Zéland) 300 és 1280 között települt be.[19][20]

Testalkata, szerveinek felépítése és működése, vércsoportja, géntérképe, csökevényes szervei és más tulajdonságai alapján az ember az emberszabású majmokhoz, leginkább a csimpánzokhoz hasonlít;[21] fejlődési vonaluk mintegy 6 millió éve vált külön. Az evolúció elmélete szerint az emberré válás során a fán élő hominidák (Hominidae) egy csoportja leereszkedett a fákról, majd az úgynevezett vízimajom-elmélet szerint egy ideig vízi életmódot folytattak. Az első emberelődök (Hominina) fejlődésük során két lábon kezdtek járni (Australopithecus, „majomember”). Az emberi nem (Homo) első képviselői a felszabadult kezüket lassanként szerszámok, eszközök készítésére, munkavégzésre kezdték használni (Homo habilis és Homo erectus, vagyis az előember). A közösen végzett munka fontos szerepet játszott az emberré válás folyamatában, az állatvilágból való kiválásban, a nyelv és gondolkodás kialakulásában (Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis, és Homo neanderthalensis, vagyis az ősember). Ez utóbbi kb. 28 000 évvel ezelőtt halt ki, bár egyes vélemények szerint nem kihalt, hanem az europid rassz létrehozásában szerepet játszik.

Molekuláris genetika[szerkesztés]

Génszekvenálások szerint az ember és a csimpánz örökítőanyaga 95%-99%-ban megegyezik.[21][22][23] A molekuláris óra szerint az ember ágáról először a gibbonok és az orángután vált le, majd a gorilla és végül a csimpánz. Az ember és a csimpánz 4-8 millió évvel ezelőtt vált el egymástól, a miocén vége felé.[24][25] Ekkor két kromoszóma valami módon összeolvadt,[26][27] ez az ember 2-es kromoszómája; így az ember kromoszómaszáma 23 pár, szemben a többi emberszabású 24 párjával.

Leletek[szerkesztés]

Kevés a fosszilis bizonyíték a gorilla, csimpánz és hominin ágak elválására.[28][29] A hominin ág legrégibb tagjai a 7 millió éves Sahelanthropus tchadensis, az 5,7 millió éves Orrorin tugenensis és az 5,6 millió éves Ardipithecus kadabba. Mindegyik fajt a későbbi homininok két lábon járó őseinek tartják, de ez vitatott. Lehetséges, hogy egyik vagy másik faj más emberszabásúak vagy más emberszabásúak és homininok közös őse. A kapcsolat a későbbi homininokkal még bizonyításra vár. Közülük az Australopithecusok 4 millió évvel ezelőtt szétváltak robusztus ( Paranthropus) és gracilis ágakra,[30] amelyek közül valamelyik (mint a 2,5 millió éves A. garhi) talán a Homo nem közvetlen őse.[31]

A Homo nem első képviselője a Homo habilis volt, ami a leletek tanúsága szerint 2,8 millió évvel ezelőtt jelent meg. Ez az első faj, amiről pontosan tudjuk, hogy kőeszközöket használt. Azonban 2015-ben Északnyugat-Kenyában találtak ennél régebbi kőeszközöket, amelyek 3,3 millió évesek.[32] Agymérete megegyezett a csimpánzéval, és fő alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez a két lábon járás volt. A következő egymillió évben elindult az agy növekedése, ami a Homo erectus idejére megduplázta az agyméretet. Ő volt az első hominina, aki elhagyta Afrikát, és 1,8-1,3 millió évvel ezelőtt elterjedt Európában és Ázsiában is. Az Afrikában maradt népességet gyakran Homo ergaster néven más fajként osztályozták. Ezek a fajok használtak először tüzet, és eszközkészítésük is fejlődött. A Homo ergasterből alakult ki a Homo sapiens, olyan átmeneti formákon keresztül, mint Homo rhodesiensis. Dmanisi, Georgiában is találtak átmeneti alakokat. Eurázsiában elterjedtek a Homo erectus leszármazottai, és lett belőlük sorrendben körülbelül 500 000 évvel ezelőtt H. antecessor, heidelbergi ember (H. heidelbergensis) és neandervölgyi ember (H. neanderthalensis). Az anatómiailag modern ember első leletei a középső kőkorból származnak 200 000 évvel ezelőttről, például Etiópiában az Omo maradványok és a Herto leletek, amelyeket néha Homo sapiens idaltu néven osztályoznak.[33] Afrikán kívül az archaikus Homo sapiens Izraelben Skhulban és Dél-Európában került elő, a leletek 90 ezer évesek.[34]

Anatómiai változások[szerkesztés]

Az ember evolúcióját számos morfológiai, fejlődési, fiziológiai és viselkedésbeli változás jellemezte a csimpánzok és az ember utolsó közös őse óta. A legfontosabbak: a két lábon járás, az agyméret növekedése, hosszabb egyedfejlődés és az ivari kétalakúság csökkenése. Az ezek közötti kapcsolat vita tárgya.[35] Egy további jelentős változás a szembefordítható hüvelykujj, ami először a Homo erectusnál figyelhető meg.[36]

A hominin vonal alapvető jellemzője a két lábon járás. Ezt tekintik az összes kétlábú hominin csontvázában megfigyelhető változások okának. Az első kétlábú a Sahelanthropus[37] vagy Orrorin volt. Az Ardipithecus már teljesen két lábon járt, nem volt szüksége arra, hogy kezével, csuklójával vagy könyökével megtámassza magát.[38] Ezidőtájt válhatott le a gorilla és a csimpánz; az emberrel való legkésőbbi közös ős a Sahelanthropus vagy Orrorin lehetett. A korai kétlábúak utódai az australopithecusok és a Hpmo nem. A kétlábúság okára csak találgatások vannak. A vízimajom-elmélet szerint így mélyebbre tudtak gázolni a vízben, a szavannaelmélet szerint jobban elérték a magasabban termő gyümölcsöket, felszabadultak a kezek az étel gyűjtésére és szállítására, energetikailag kedvezőbb volt, nagyobb távolságokra tudtak szaladni, vagy kevésbé melegedtek fel, mert csökkent a közvetlen napfénynek kitett felület.

Az ember nevezetes nagy méretű agyáról. Átlagosan 1330 cm3, majdnem kétszer akkora, mint a csimpánzé vagy a gorilláé.[39] Az agy növekedése a Homo habilissel kezdődött, a kiindulás átlag 600 cm3 volt. A Homo erectus agya 800-1100 cm3-t ért el, a neandervölgyié pedig 1200-1900 cm3-t. Ez nagyobb, mint a modern emberé, de kisebb agykéreggel.[40] Az ember agyának születés utáni fejlődése különbözik a többi emberszabásúétól, ami kiterjeszti a társas tanulás idejét és a nyelvelsajátítást. Az agyszerkezet különbségei fontosabbak, mint a méret.[41][42][43][44] Az agy és a kéreg növekedése nem érintette az összes agyterületet egyformán: leginkább a temporális és a prefrontális kéreg gyarapodott. A temporális kéreg tartalmazza a nyelvi központokat, a prefrontális kéreg a társas viselkedés és a komplex döntéshozás helye.[39] A folyamatot a több hús fogyasztásának,[45][46] illetve a főzés elterjedésének[47] and it has been proposed [48] tulajdonítják. Az intelligencia növekedését az egyre bonyolultabb társadalmi problémák megoldása váltotta ki.

Az ivari kétalakúság csökkenése leginkább a férfiak szemfogának méretén látható. Az összes majomfaj hímjének viszonylag nagyobbak a szemfogai, kivéve a gibbonokat. Egy másik jelenség a fogamzóképesség rejtett mivolta, azaz nem mutatják külső jelek, hogy a nő éppen termékeny szakaszban van, és ettől függetlenül kész a szexre. A nemek közötti külső különbségek nem tűntek el teljesen, különbözik a testméret (a férfiak átlagosan 25%-kal nagyobbak a nőknél). Ezt azzal magyarázzák, hogy a gyerekkor meghosszabbodása miatt stabil párkapcsolatra volt szükség a gyerekek felneveléséhez.

A Homo sapiens megjelenése[szerkesztés]

50 000 évvel ezelőtt megjelent a viselkedésében is modern ember, akinél már megvoltak a kultúra alapelemei: beszélt nyelv, zene és más kulturális univerzálék.[49][50] Afrikából kivándorolva találkozott más emberfajokkal (vagy alfajokkal), mint a neandervölgyi ember és a gyenyiszovai ember. Kapcsolatuk vitatott. Egyiknek sincsenek megkérdőjelezhetetlen bizonyítékai, így nem tudjuk, hogy egyszerűen átvették-e a régi népesség helyét, vagy keveredtek is velük.[51] Génelemzések szerint volt keveredés, legalábbis szórványosan, mivel ennek genetikai nyomai vannak.[52][53][54] Mások szerint vírusok közvetítették a genetikai nyomokat. 2016 márciusában cikkek jelentek meg arról, hogy többször is keveredtek egymással.[55]

A modern ember kivándorlása Afrikából mintegy 70 000 évvel ezelőtt kezdődött. Genetikai bizonyítékok szerint rövid idő alatt, egy alkalommal történt, és nem több, mint néhány száz egyeddel. Az emberek nagy többsége Afrikában maradt, és ott különböző környezetekhez alkalmazkodtak.[56] Ezután a modern ember részben keveredve a helyi őslakossággal, elterjedt majdnem az egész Földön. Eurázsiát 40 000 évvel ezelőtt, Amerikát legkésőbb 14 500 évvel ezelőtt hódította meg.[57][58]

Kultúrák és civilizációk[szerkesztés]

Körülbelül 4600 éve eltemetett ember maradványa a világ legrégibb aranyékszereivel, Várna, Bulgária

A neolit forradalom előtt, azaz 10 000 évvel ezelőttig a modern ember is elődeihez hasonlóan vándorló vadász-gyűjtögető életet élt. Kis csapatokban vándorolt, gyakran barlangokban húzta meg magát, habár épített más szállásokat is. A földművelés miatt az újkőkor emberének le kellett telepednie. A terményfölösleg és a földművelés, állattenyésztés munkaigénye miatt ez népességrobbanást váltott ki. A történelem kezdetét az első települések, az állatok háziasítása és a fémeszközök használata jelöli ki. Fellendült a kereskedelem, megjelentek az első városok is.

Az első civilizációk Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína, és a maja civilizáció voltak. A késő középkorban és a kora újkorban számos találmány született. A középkort követő évszázadokban a felfedezéseket gyarmatosítás követte, így Európáé lett a világhatalom. Megváltozott az elképzelés a környező világról, ami rövid időn belül gyors változásokhoz vezetett. A tudomány fejlődésével olyan új elméleteket dolgoztak ki, mint az evolúció és a pszichoanalízis, amelyek megváltoztatták az emberek saját fajukról alkotott képét. Az ipari, a tudományos és a technológiai forradalmak új járművekkel fejlesztették a közlekedést és az energiatermelést.[59] Az orvostudomány fejlődésével a várható élettartam és a népesség is megnőtt,[60] így a valaha élt emberek 10%-a a huszadik században született.[61] A gyarmatok fokozatosan szabadultak fel.

Az információs forradalom a 20. század végén kezdődött, így globális hálózatok alakultak ki. 2010-ben csaknem 2 milliárd ember tudott hozzáférni az Internethez, és 3,3 milliárdnak volt mobiltelefon előfizetése. A kommunikáció fejlődése támogatta a tudomány fejlődését és a művészeteket. Kiéleződtek a kultúrák közötti ellentétek, amelyek népirtásokhoz vezettek. A tudomány fejlődésével lehetővé vált újabb tömegpusztító fegyverek, például atombomba gyártása. A nem őshonos állatok behurcolása, az élőhelyek pusztulása és a környezetszennyezés egy újabb kihalási hullámot indított el, amit majd a globális felmelegedés tovább súlyosbít.

Lakóhely és népesség[szerkesztés]

Már az első települések is erősen függtek a vízforrásoktól. Emellett az életmódtól függően más erőforrásokra is szükségük volt, mint művelhető vagy legelőnek alkalmas földterület vagy vadban gazdag vidék. Az ember képes megváltoztatni lakóhelyét építkezésekkel, öntözéssel, várostervezéssel, bányászattal, fakitermeléssel, és elsivatagosítással. Azonban lakóhelyei sérülékenyek a természeti katasztrófákkal szemben, különösen ott, ahol magas a kockázat, és az építkezés rossz minőségű.[62]

A saját szándékból való elköltözés céljai többfélék: lehet a vagyon gyarapítása, kellemesebb éghajlat keresése, több élelemhez jutás, vagy hozzáférés több erőforráshoz, más településekhez, például közelebb költözés egy városhoz. A kereskedelem kiterjedésével és a közlekedés fejlődésével erre egyre kevésbé van szükség. Sok helyen ezek a tényezők már nem hatnak a népesség változására. Azonban a lakóhely változása továbbra is meghatározó a népesség változásában.

A technológia lehetővé tette a Föld hét kontinense közül hat betelepítését, és az alkalmazkodást minden éghajlathoz. A népsűrűség régiónként változik, egyes területeken nagyon alacsony, és csak az év egy részében laknak ott, mint az Antarktiszon.[63][64] A 20. században és azóta is kutatják az Antarktiszt, a víz alatti helyeket, és a világűrt, habár ezeket még nem tudják betelepíteni. Hét milliárdot meghaladó létszámával az ember a leggyakoribb nagy testű emlős. A legtöbben Ázsiában laknak (61%), Amerikában 14%, Afrikában 14%, Európában 11%, Óceániában 0,5%.[65]

Tudományos felfedezések, hadi célok és ipari fejlesztés céljára ellenséges környezetben is élnek emberek, bár ott tartózkodásuk ideiglenes, és azalatt zárt ökológiai rendszerben laknak, mint például egy űrhajó. A Nemzetközi Űrállomáson egy időben legfeljebb tizenhárom űrhajós tartózkodhat.[66] 1969 és 1972 között egyszerre legfeljebb két ember sétált a Holdon. 2018 márciusáig nem látogatott el ember más égitestekre, habár űreszközei több bolygót és holdat is bejártak.[67][68][69] 2000. október 31. óta az ember állandóan jelen van az űrben, ekkortól működik a Nemzetközi Űrállomás.[70]

1800-tól[71] a 21. század elejéig az emberi népesség egy milliárdról több mint 7 milliárdra nőtt.[72] 2004-ben becslések szerint a 6,3 milliárdból 2,5 milliárd volt városlakó (39,7%). 2008 februárjában az ENSZ úgy becsülte, hogy év végére a teljes népesség fele városban lakik.[73] Problems for humans living in cities include various forms of pollution and crime,[74] A városi lét problémái közé tartozik a súlyosabb szennyezés és a bűnözés, különösen a belvárosban és a nyomornegyedekben. Mind a népesség, mind a városlakók arányának további növekedése várható.[75]

Az ember erős hatással van környezetére. Habár az ember mindenevő, csúcsragadozónak számít, mivel csak ritkán esik más fajoknak zsákmányul.[76] Emellett a fosszilis tüzelőanyagok égetésével és a termelés fokozásával a globális éghajlatváltozáshoz is hozzájárul.[77] Ha ez így folytatódik, akkor a 21. évszázadban a század elején élt állat- és növényfajok fele a század végére kihal.[78][79]

Rendszertan[szerkesztés]

A mai ember részletes rendszertani besorolása:

Ezt a rendszerezést ma már sokan támadják, hiszen annak a viktoriánus kornak a terméke, amiben egyfelől az embert, mint a teremtés koronáját tekintették és teljesen elkülönítették az állatvilág más csoportjaitól. A mai (főleg kladista) terminológiák nem ismerik el az emberfélék alcsaládját, hanem az embert a gorilla (Gorilla gorilla) és a csimpánz (Pan troglodytes, Pan paniscus) csoportjába, az afrikai emberszabásúakhoz sorolja. Ennél is tovább mennek néhányan, akik a Pan nemet sorolják át a Homo nemzetségbe, vagy fordítva, a Homot a Panba. Ezt az ember és a csimpánz nagyfokú genetikai hasonlósága indokolja.

Az emberi test[szerkesztés]

Az emberi test mind felépítésében, mind működésében nagyban hasonlít más méhlepényes emlősök testéhez. Ezt a legkülönfélébb kutatásoknál ki is használják, amikor emberek helyett kísérleti állatokat vizsgálnak. A leggyakrabban emlegetett szervek és szervrendszerek: idegrendszer, szív- és érrendszeri, keringési, emésztő, kiválasztó, immunrendszer, kültakaró, nyirokrendszer, mozgató, szaporító, lélegző és kiválasztó. Az emberi szervezet tehát szervrendszerekből, azon belül szervekből épül fel – ezek morfológiai leírásával az anatómia (magyarul bonctan) foglalkozik, működésüket pedig az élettan (fiziológia) írja le. A szervek szövetekből épülnek fel, melyeket a szövettan (hisztológia) vizsgál. A szöveteket pedig sejtek és sejtközötti állomány alkotja; az ezekre szakosodott tudomány a sejtbiológia (citológia). Felnőttkorban az emberi test körülbelül 1014 sejtből áll. Az ennél is mélyebb, molekuláris szintű folyamatokat a biokémia és a genetika tanulmányozza. E tudományok eredményeit leginkább az orvostudomány alkalmazza, melynek feladata az egészség megőrzése és a betegségek gyógyítása.[80][81]

A többi emberszabásúhoz hasonlóan az embernek nincs külső farka (farokcsontja igen), hasonlóak a vércsoportjai, van szembeállítható hüvelykujja, és van ivari kétalakúság.[82][83] Az emberi testnek ugyanakkor van néhány sajátságos tulajdonsága is. Ezek közül a legjellegzetesebb az egyenes testtartás, a két lábon járás és a fogó-műszer típusú kéz kialakulása (ellentétben más főemlősök fogó-kapaszkodó kezével). A két lábon járás miatt a nők szülőcsatornája keskenyebb, emiatt a kisbabának születés közben meg kell fordulnia, szemben más emberszabásúakkal. A nőknek általában segítségre van szükségük a szüléshez. Az emberi nagyagy különösen fejlett és nagy méretű más állatokéhoz viszonyítva. Egy másik alkalmazkodási folyamat következtében az ember lényegesen fejletlenebbül születik meg. Az emberi test fejlődése, növekedése lényegesen lassúbb folyamat, mint a hasonló állatoknál, viszont az ember élettartama hosszabb azokénál. Míg a nőstény csimpánzok termékenyek maradnak, a nők termékenysége véget ér a menopauza során, és ezt követően még évtizedekig élhetnek. Ennek feltehetően az az előnye, hogy a nő többet segíthet fiatalabb rokonainak a gyermeknevelésben.[83]

Egyéb anatómiai sajátságok a rágókészülék és így az arckoponya visszafejlődése, valamint a szagló- és halló szervrendszer redukciója is. Az ember agya háromszor akkora, mint a hasonló termetű csimpánzé. Az ember agyának agykérge tekervényes, így még több idegsejtet tartalmaz, mint ami a puszta tömeg alapján számítható lenne. Értelmi képességei kiemelkedők a többi emberszabásúhoz képest is: képes új és bonyolult ötleteket alkotni, technológiát kifejleszteni. Nyelvi és beszédképessége egyedülálló.[83] Nyelvi képessége nemcsak hangzó, írott vagy jelelt nyelvet, hanem matematikát és programozási nyelveket is kezel.

Az ember az egyetlen olyan emlős, ami egyszerre nem képes nyelni és lélegezni.[84] Másként működik a fehérjék emésztése, mint a csimpánznál.[83] Más fajokhoz képest pontosabban tud hajítani, és a legjobb hosszútávfutó (rövid távon nem).[85][83] Ezt segíti gyenge szőrzete és erősebb izzadása.[86]

Becslések szerint világszerte átlagosan a felnőtt férfiak testmagassága 172 cm, testtömege 70–83 kg. A felnőtt nők esetén az átlagos testmagasság 158 cm, átlagos testtömeg 54–64 kg.[87][88] Mindkét méretet a genetikai tényezők és a gyermek- és kamaszkorban elérhető táplálék mennyisége határozza meg.[89] Idős korban jellemző a testmagasság csökkenése, ami egyeseknél már felnőttkorban elkezdődik.[90] A túlsúly és az elhízás egyes területeken gyakori.[91][92]

Habár az ember nagyrészt szőrtelennek tűnik más főemlősökhöz képest, vannak olyan helyek, ahol erősebb és hosszabb szőr nő. Ezek a fejtető, a hónalj és a fanszőrzet. Az embernek átlagosan több szőrtüszője van, mint a csimpánznak, szőrzete viszont a legtöbb helyen gyengébb, rövidebb és világosabb, így kevésbé látványos.[93] Az ember bőre mintegy 2 millió izzadságmirigyet tartalmaz testszerte, szemben a csimpánzzal, akinek jóval kevesebb van, és főként a tenyéren és a talpon helyezkedik el. Nagyméretű izzadságmirigyből az összes ismert állatfaj közül az embernek van a legtöbb.[94]

Fogképlete . Szájpadlása rövidebb, fogai kisebbek, mint más főemlősöknél. Szemfoga viszonylag rövid. Az ember fogazata torlódó, fiatal korban az elvesztett fogak helye gyorsan bezáródik. A fogsor fokozatosan redukálódik, vannak, akiknek eleve nem nő bölcsességfoguk.[95]

Az emberi test szervrendszerei[szerkesztés]

 • Bőr: leginkább a szervezet védelmezésében játszik szerepet.
 • Endokrin rendszer: ide tartoznak a belső elválasztású mirigyek. Az idegrendszerrel együtt az emberi szervezet működését irányítja.
 • Idegrendszer: részei a központi és a környéki idegrendszer, valamint az érzékszervek.
 • Ivari szervrendszer: a nemi szerveket foglalja magában; feladata a fajfenntartás biztosítása. Fejlődéstani és anatómiai okok miatt gyakran az előzővel együtt tárgyalják, húgy-ivari szervrendszer néven.
 • Kiválasztó szervrendszer: feladata a megfelelő víz- és ionháztartás biztosítása és a salakanyagok eltávolítása.
 • Légzőrendszer: részei a légutak és a tüdők. Biztosítja az oxigéngáz felvételét és a szén-dioxid leadását. Előbbi a szervezet energiaellátásához szükséges.
 • Mozgató szervrendszer: ide tartozik a csontvázrendszer és az ezt mozgató vázizomrendszer.
 • Emésztőrendszer: ide tartozik a bélcsatorna és az emésztő mirigyek (pl. a máj és a hasnyálmirigy). Fő feladata a tápanyagok felvétele, de (elsősorban a máj által termelt epének) a salakanyagok kiválasztásban is fontos szerepe van.
 • Vérképző és immunrendszer: a vörösvértestek fő feladata az oxigén szállítása az érrendszeren belül, a vérlemezkék a vérzéscsillapítással, illetve a fehérvérsejtek és maga az immunrendszer a patogének eliminálásával a szervezet védelmét biztosítják az azt károsító hatásokkal szemben.
 • Keringési rendszer: ide tartozik a szív és az érrendszer. Feladata a vérkeringés biztosítása, így a tápanyagok, hormonok, vérsejtek és salakanyagok szállítása az egész testben.

Genetika[szerkesztés]

Ahogy a többi emlős, az ember is diploid eukarióta faj. A testi sejtek a vörösvértestek kivételével 23 pár kromoszómát tartalmaznak, amelyek egyik fele az anyától, másik fele az apától származik. Ezek közül 22 pár autószóma, egy pár gonoszóma, azaz nemmeghatározó. Az embernél, ahogy a többi emlősnél az ivart meghatározó XY rendszer működik, az XX kromoszóma nőnemet, az XY hímnemet jelent.[96]

Az emberi genomot 2003-ban teljesen szekvenálták. Jelenleg arra törekszenek, hogy ezzel a módszerrel is minél jobban megismerjék a faj genetikai változatosságát. Jelen becslések szerint az emberi genomnak 22 000 génje van.[97] Az örökítőanyag változatossága meglepően kicsi más fajokhoz képest; ez egy 100 ezer évvel ezelőtti palacknyak hatásra utal, amikor az emberi faj néhány ezer szaporodóképes párra csökkent.[98][99] A nukleotidok egyedi mutációkon alapuló sokfélesége egynukleotidos polimorfizmus. Az átlagos eltérés két véletlenszerűen kiválasztott ember között a nukleotidok 0,1%-a, azaz ezer bázispárból egy hely.[100][101] Mivel az ember génállománya 3 milliárd nukleotidból áll, ez 3 millió helyet jelent. Ezek legtöbbje semleges, más részük azonban valódi jelentést hordoz, és a fenotípusban is megjelenhet az allélok és a gének megfelelő kombinációja esetén.

A ternészetes szelekció alatt nem álló szakaszokban felhalmozódott mutációk lehetővé teszik, hogy rekonstruálják a teljes emberiség családfáját egészen a legkorábbi közös ősig. Valahányszor átadódik egy újabb mutáció, új haplocsoport keletkezik, aminek első tagja az, akinél a mutáció megjelent, és az összes leszármazottja is beletartozik. A mitokondriális gének elemzése szerint nőágon az emberiség legkorábbi közös őse, a mitokondriális Éva 90-200 ezer évvel ezelőtt élt.[102][103][104]

Különös jelentőséggel bírnak azok a szakaszok, amelyek a gerincesek teljes evolúciója alatt stabilak voltak, csak az embernél változtak meg. 2006 óta 49 ilyen szakaszt tartanak nyilván.[105][106] Ezek elnevezésével utalnak arra, hogy mennyire különböznek ezek a csimpánztól, a legnagyobb különbséget a HAR1 régió mutatja. Több más faj genetikai állományát átvizsgálva azt találhatjuk, hogy ezek a területek nagyban hozzájárulhattak az ember specifikus tulajdonságaihoz.

Az ember evolúciója az elmúlt 15 ezer évben folytatódott, amit az is jelez, hogy bizonyos régiók az irányba ható szelekció nyomát viselik ebből az időszakból.[107]

Életciklus[szerkesztés]

Más emlősökhöz hasonlóan az ember is belső megtermékenyüléssel fogan szeretkezés alatt, illetve utána. A férfi megmerevedett péniszét bevezeti a nő hüvelyébe, és kilövelli ondóját, ami folyadékból és benne hímivarsejtekből áll. A sperma a hüvelyen, méhnyakon át a méhbe vagy a Fallopian-csőbe jut, hogy megtermékenyítse a petesejtet. Megtermékenyítés után a méhbe való beágyazódással megkezdődik a terhesség.

A zigóta tovább osztódik, létrejön az embrió, majd magzat. A terhesség átlagosan 38 hét. Ezután megszületik a kisbaba, és önállóan kezd lélegezni. A legtöbb modern kultúra törvényei ettől az időponttól kezdve biztosítanak számára emberi jogokat, habár egyes korlátozott jogai születés előtt is vannak.

Más fajokkal összehasonlítva az ember születése nehéz és veszélyes. Nem ritkák a születést megelőzően több mint 24 órán át tartó fájások, néha az anya, a baba vagy mindkettő belehal a szülésbe.[108] Ennek oka az anya viszonylag szűk szülőcsatornája és a baba fejének viszonylag nagy körmérete.[109][110] Az orvostudomány eredményei sokat javítottak a helyzeten, ez azonban nem érhető el mindenki számára, a fejlődő országokban még mindig veszélyes maradt, ez 100-szoros anyai halálozást jelent.[111] Ikrek ritkán születnek, és rendszerint az átlagosnál korábban jönnek világra; minél többen vannak, annál korábban.

Fejlett országokban a kisbaba születési súlya többnyire 3-4 kg, magassága 50–60 cm.[112] Az ikrek és a koraszülöttek súlya ennél jóval kisebb, ezért rájuk különös gondot fordítanak az egészségügyben. Fejlődő országokban az alacsony születési testsúly gyakori, és ez is hozzájárul a csecsemőkori halandósághoz.[113] Az ember fejletlenül születik, 11-17 éves korban éri el ivarérettségét. A lányok testi fejlődése 18, a fiúké 21 éves koruk körül fejeződik be. Az ember életszakaszai: csecsemőkor, gyerekkor, serdülőkor, ifjúság, felnőttkor és idős kor. Különböző kultúrákban és korokban a szakaszok hossza eltér. Más főemlősökhöz képest az ember nagyon gyorsan nő kamaszkorban, akár 25%-kal is megnyúlhat; a csimpánzkölykök csak 14%-ot nőnek, kifejezett nyúlási szakasz nélkül.[114] Ennek az ősi időkben az lehetett az oka, hogy ha a gyerekek kicsik a felnőttekhez képest, akkor kevesebb eleséggel is beérik. Ha pedig elérték az ivarérettséget, akkor már pszichikailag is felnőttek, és komolyabban bele tudnak kapcsolódni a közös élelemszerzésbe. Az ember egyike annak a kevés fajnak, ahol a nőstények átmennek a változókoron, és terméketlenekké válnak. Ezt a nagymama hipotézissel magyarázzák, hogy az idősödő nő inkább segítsen unokáit és más rokon gyerekeket felnevelni, mint további saját gyerekeket vállaljon.[115][116]

Különböző tanulmányok szerint az ember életének hosszát genetikája és életstílusa határozza meg.[117] Többek között genetikai és biológiai okokból a nők tovább élnek, mint a férfiak;[118] 2013-as becslések szerint egy lány várható élettartama 70,2 év, egy fiúé 66,1.[119] A várható élettartam erősen függ a lakóhely fejlettségi szintjétől: Hongkongban a születéskori várható élettartam lányoknak 84,8, fiúknak 78,9 év; Szváziföldön az AIDS pusztításai miatt mindkét nemnek 31,3 év.[120]

A fejlett országok általában öregedők, a fejlődők fiatalodók; a fejlett országokban az életkor mediánja 40 év, fejlődő országokban 15 és 20 év közé esik. Míg Európában minden ötödik ember 60 évnél idősebb, addig Afrikában húsz közül egy.[121] Az ENSZ becslése szerint a 100 évesek és idősebbek száma 2002-ben 210 ezer volt.[122] Legalább egy ember, Jeanne Calment bizonyítottan elérte a 122 éves kort.[123] Vannak, akik állítják, hogy idősebbek, de nem tudják bizonyítani.

Táplálkozás[szerkesztés]

Az ember mindenevő, sokféle növényi és állati alapanyag elfogyasztására képes.[124][125] Képes alkalmazkodni az elérhető táplálékforrások és kulturális-vallási tényezők függvényében különféle, akár szélsőséges étkezési szokásokhoz, mint veganizmus és a főként húson alapuló diéta. A szélsőséges korlátozások hiánybetegségekhez vezetnek. Egyes népek kulturálisan, néha genetikailag is alkalmazkodtak, így elkerülik a hiánybetegségeket.[126]

A földművelés és állattenyésztés előtt az ember gyűjtögető-vadász életmódot követett, hasznosítva a helyhez kötött tápanyagforrásokat (növények, gombák, lárvák, vízi puhatestűek) és elejtett vadakat.[127] Tüzet a Homo erectus idejétől kezdve használt.[128] Tízezer évvel ezelőtt elkezdett földet művelni és állatot tenyészteni, ami lényegesen átalakította az étkezést.[129] Ez hatott az ember evolúciójára is, a pásztorkodással foglalkozó népek körében megjelent a laktázperzisztencia, ami azt jelenti, hogy kisgyermekkor után is képesek maradtak a tejivásra, szemben azokkal, akiknek szervezete beszünteti, illetve erőteljesen csökkenti annak termelését.[130][131] A földművelés és állattenyésztés miatt elszaporodott az ember, elkezdett városokat építeni, ami tovább növelte a népsűrűséget, és járványok kitöréséhez vezetett. Az elfogyasztott ételek fajtája és elkészítése helytől, kultúrától és történelmi kortól függ.

Egy kezdetben normál tápláltságú ember négy-nyolc hétig bírja étel nélkül, viszont víz nélkül legfeljebb három-négy napig. Az ENSZ szerint évente 36 millió ember hal meg közvetlenül vagy közvetve éhezés miatt.[132] A gyermekkori alultápláltság is gyakori, ami hozzájárul a globális egészségügyi teherhez.[133] Ezzel szemben egyes népességekben gyorsan terjedt az elhízás, ami szintén egészségügyi következményekkel jár. Világszerte több mint egy milliárd ember túlsúlyos, illetve elhízott.[134] A jelenséget elhízásjárványként jellemzik.[135] Ennek oka az, hogy a bevitt kalóriák nem állnak egyensúlyban a leadott mennyiséggel.[134] Ez szupernormális ingerekkel is magyarázható, amelyek kalóriában gazdag, de alacsonyabb fehérjetartalmuk miatt kevésbé laktató ételek fogyasztására csábítják az embereket. Az elérhető élelmiszer mennyiségének egyenlőtlen eloszlásához hozzájárul az élelmiszerpazarlás is. Nagyjából a megtermelt élelmiszer felét kidobják, jobb esetben állatokkal etetik fel vagy komposztálják. Különféle szervezetek igyekeznek menteni a még jó minőségű, de csúnya, nem megfelelő méretű vagy alakú alapanyagokat étkezés céljára.

Változatosság[szerkesztés]

Nincs két olyan ember, akik teljesen ugyanolyanok lennének genetikailag, még egypetéjű ikrek sem. Az emberi faj változatosságára a gének mellett a környezet is hat. Hogy melyik mennyire és hogyan, az részletesen még nem ismert.[136][137]

A legtöbb genetikai és régészeti lelet a kelet-afrikai eredetet támogatja,[138] és az első kivándorlási hullámot 60 ezer évvel ezelőttre teszi. Az emberszabású majmokhoz képest az ember genetikai változatossága meglepően alacsony, még a négerek körében is.[139] Két ember között átlagosan 99,9% a genetikai egyezés.[140][141] A vadon élő csimpánzoknál a genetikai változatosság kétszer-háromszor nagyobb, mint a teljes emberi génkészlet.[142][143][144]

Figyelemre méltó az emberi test és technológia alkalmazkodóképessége a különböző természeti környezetekhez, így a különböző hőmérséklethez, páratartalomhoz, és tengerszint fölötti magassághoz. Így az ember megtalálható a Föld majdnem minden régiójában, többek között esőerdőkben, sivatagokban, extrém hideg sarkvidéki területeken, és erősen szennyezett városokban. A legtöbb más faj sokkal kisebb területekre korlátozódik kisebb alkalmazkodóképessége miatt.[145]

Az ember testi változatosságát olyan vonások jellemzik, mint vércsoport, arcvonások, a szem és a haj színe, a haj textúrája, testalkat, testsúly és bőrszín. Felnőttkorban az ember magassága általában 1,4 és 1,9 méter közé esik, ami többek között az etnikai eredettől és a nemtől is függ.[146][147] További meghatározó tényezők a gyermek- és kamaszkorban elérhető táplálék, testmozgás és alvási szokások. Adott népcsoportban a számos tényező hatása miatt a magasság mindkét nemnél normális eloszlású.

A genetikai változatosság egy része tudományos jelentőséggel bír, mivel segít megérteni az ember evolúcióját, vagy orvostudományi szempontból fontos. Például a felnőttkori laktóztolerancia ott jelent meg, ahol hosszabb időn át tartottak szarvasmarhát, így előnyt jelentett, mert felnőttek is ihattak tejet.[148] A sarlósejtes vérszegénység ott gyakori, ahol a malária őshonos, mivel a gén hordozói immunisak a maláriára.[149][150] Hasonlóan, azok a népek, amelyek sokáig extrém körülmények között laktak, mint sarkvidékek, trópusok vagy magas hegyek, testileg is alkalmazkodtak lakóhelyükhöz. Ezáltal a hegyvidékieknek több a vörös vértestjük és nagyobb a tüdőkapacitásuk. A trópusokról származók magasak, nyúlánkok, hosszú karokkal és lábakkal; ezzel szemben a hideg területen őshonosok alacsonyak, tömzsik (lásd Allen-szabály). Ahol erősebb a napsugárzás, ahogy a trópusokon, az ott őshonos népek sötétebb bőrűek, mert ez véd az ultraibolya sugárzással szemben.[151]

Az ember bőrének színét a benne levő melanin határozza meg. A bőrszín sok átmenettel bír a nagyon világos és a nagyon sötét között.[144] A hajszín lehet szőke, vörös, barna vagy fekete, ami a leggyakoribb.[152] Idős korára az ember megőszül, haja szürkére vagy fehérre színeződik. Az ember bőrszíne kompromisszum a folátokat roncsoló ultraibolya sugarak szűrése és a D-vitamin termelésére való képesség között.[153] A bőr melanintartalma képes a napsugárzástól függően bizonyos keretek között változni.[154][155][156]

Ivari kétalakúság[szerkesztés]

Az ember esetén a genetikai különbségek nagy részét a nemek közötti különbség teszi ki. Míg ugyanannak az emberi népességnek két ugyanolyan nemű tagja közötti átlagos különbség 0,1%, addig egy nő és egy férfi közötti átlagos különbség átlagosan 1-2%. Habár ennek más a természete, ez ugyanakkora eltérés, mint a férfiak és a hím csimpánzok, vagy a nők és a nőstény csimpánzok között. A genetikai különbség kifejeződik a fenotípusban is, különbségek találhatók az anatómiában, a hormonrendszerben, az idegrendszerben és a fiziológiában. Az eltérő társadalmi és más környezeti tényezők hatása nagyrészt ismeretlen.

A férfiak átlagosan 15 cm-rel magasabbak, és 15 kg-mal nehezebbek, mint a nők.[157] Felsőtestük 40-50%-kal erősebb, alsótestük 20-30%-kal erősebb, mint a nőké.[158][159] Hangjuk átlagosan egy oktávval mélyebb, mint a nőké.[160] A nők testzsíraránya általában magasabb, bőrük világosabb, mint saját népességükben a férfiaké, ami a D-vitamin termelésére vezethető vissza. Terhesség és szoptatás alatt a nőknek több D-vitaminra van szükségük. A nők várható élettartama a legtöbb népességben még a szülés kockázataival együtt is hosszabb, mint a férfiaké. A nők érzékenyebbek a fájdalomra,[161] szaglásuk érzékenyebb.[162][163][164][165]

A férfiak légútjai hosszabbak és jobban elágaznak, tüdőtérfogatuk 30%-kal nagyobb testsúlykilogrammonként. Szívük aránylag nagyobb, egységnyi vértérfogatban 10%-kal több a vörösvértest, és hemoglobinszintjük is magasabb. Arányaiban több véralvadási faktor kering vérükben, így sebeik gyorsabban záródnak. Ezek is hozzájárulnak a jobb perifériás fájdalomtűréshez.[166] Ezzel szemben a nőknek több a fehérvérsejtjük, ami teljesül több típusra is (granulociták, B és T limfociták). Szervezetük több antitestet termel, így kevésbé hajlamosak elkapni fertőzéseket és rövidebb ideig betegeskednek.[166] Etológusok amellett érvelnek, hogy mivel több fajtárssal (más nők, gyerekek) érintkeznek, az erősebb immunrendszer evolúciós előnyt jelentett.[167][168][169][170][171] Daly és Wilson szerint az embernél a nemek jobban különböznek, mint az egyértelműen monogám állatoknál, és kevésbé, mint a poligám állatoknál.[172] Azonban a rokon fajok nemi különbségei erősebbek, és az ember vonalán a nemek közötti különbségek csökkentek. Az egyik magyarázat szerint az ember nemi élete a bonobókhoz hasonlóan alakulhatott. A bonobók promiszkuitásban élnek, és szexet használnak konfliktusok rendezéséhez és társas kapcsolatok építésére.[173]

Rasszok[szerkesztés]

Két ugyanolyan nemű ember közötti átlagos különbség 0,1%. A térben elkülönülő népességek között nagyon kicsi a különbség. Az egyének között nagyobb a különbség, mint különböző népek között.[144][174][175] Az apró különbség 85%-a fennáll két, azonos népességhez tartozó ember között, például olaszok, kurdok vagy koreaiak között. Két, véletlenszerűen kiválasztott koreai között ugyanakkora lehet a genetikai különbség, mint egy koreai és egy olasz között. Egy nép átlagosan az összes ember közötti különbség 85%-át tartalmazza. Genetikai adatok szerint két ember ugyanabból a népességből különbözhet annyira, mint egy másik népesség egyedétől.[144][176][177][178]

Lelki felépítés[szerkesztés]

Filozófiai, vagy tudományos szempontból a "lélek" egy olyan közhasználatú szó, amelynek jelentése változó, és rosszul körülhatárolt. A "lélek" szó körülbelüli jelentéséhez kapcsolódó tudományos szempontból kezelhetőbb fogalmak a psziché, érzés, tudat, éntudat.

Topografikus modell

Sigmund Freud az emberi lelket jéghegyhez hasonlította. A jéghegy vízfelszín felett megmutatkozó kicsiny része tudatos és tudatelőttes, mindaz az információ, amire pillanatnyilag nem gondolunk, de amely szükség esetén tudatossá tehető. A jéghegy vízfelszín alatti, sokkal nagyobb tömege a tudattalan: késztetések, vágyak, hozzá nem férhető emlékek terepe, amely befolyásolja gondolatainkat és cselekedeteinket. Ez a topografikus modell volt az első kísérlet az emberi lélek természetének rendszerbe foglalására. Freud az emberi viselkedést determinisztikusnak tekintette. A pszichológiai determinizmus szerint minden gondolatnak, érzelemnek és cselekedetnek oka van. A legtöbb pszichológiai eseménynek kielégítetlen késztetések és tudattalan vágyak az okai.

Strukturális modell

A személyiség 3 nagy rendszerből áll: id (ösztön-én), ego (én), szuperego (felettes én).

ID - Az id a személyiség legprimitívebb része, amelyből az ego és a szuperego kifejlődik. Az újszülött is rendelkezik vele. Tartalma az éhség, a szomjúság, az élet védelme és a szexuális örömszerzés. Az id is az örömelv alapján működik.

EGO - Az ego a valóságelvnek engedelmeskedik: az ösztönimpulzusok kielégítésével addig kell várni, amíg a megfelelő környezeti feltételek létre nem jönnek. Az ego a személyiség végrehajtó szerve. Az ego közvetíti az id, a valóság és a szuperego követelményei között.

SZUPEREGO - A szuperego, amely eldönti, hogy egy cselekedet jó-e vagy sem. A szuperego a társadalom értékeinek és erkölcsi normáinak belső képviselője. A szuperego a szülői jutalmazások és büntetések révén alakul ki. A szuperego normáinak a megsértése, a szülői szeretet elvesztését és az azzal járó szorongást idézi fel. Ez a szorongás tudattalan, de bűntudatként élhetjük át. Az id egésze, valamint az ego és a szuperego nagyobb része a tudattalanba merül, az ego és a szuperego kis része pedig tudatos vagy tudatelőttes.

A személyiség dinamikája

Freud személyiségdinamikai elmélete azt mondja, hogy minden egyén állandó mennyiségű pszichikus energiával rendelkezik, ez a libidó. Amikor egy tiltott cselekedet vagy késztetés elfojtódik, annak energiája a rendszerben másutt keres levezetést, mert a kifejeződés tiltása nem szünteti meg őket. Az elmélet szerint az id elfogadhatatlan impulzusai szorongást okoznak, amit elhárító mechanizmusokkal lehet csökkenteni. A legalapvetőbb elhárító mechanizmus az elfojtás, melynek során az ego a tudatból a tudattalanba szorít egy tiltott impulzust. Kívülről úgy fog látszani, mintha az egyén elfelejtette volna.

A személyiség fejlődésének szakaszai

Freud úgy vélte, hogy az első öt életévben a gyermek olyan fejlődési szakaszokon megy át, amelyek hatással vannak személyisége alakulására. Ezeket pszichoszexuális szakaszoknak nevezte el. Az egyes szakaszokban az id örömkereső impulzusai a test más-más területét szállják meg. a. Az első életévet a pszichoszexuális fejlődés orális szakaszának nevezte el. Ebben az időszakban a csecsemők öröme a szopásból származik. b. A második életévet Freud az anális szakasz kezdetének vélte, amikor a gyermek a széklet visszatartásában, elengedésében talál örömet. c. A fallikus szakaszban, amely 3-6 éves korig tart, örömeik nemi szervük simogatásából származnak. Az ödipális konfliktust a fallikus szakaszban kell megoldania a gyermeknek. E konfliktus a fiúknál a fiú szexuális impulzusai 5-6 éves kora körül az anyára irányulnak. A fiúban felébred az attól való félelem is, hogy nemi impulzusait apja azzal bosszulja meg, hogy kasztrálja. Ezt a félelmet Freud kasztrációs szorongásnak nevezte el. Az ödipális konfliktus feloldása vet véget a fallikus szakasznak, melyet kb. 7-12 éves korig tartó látenciaperiódus követ. Ez az időszak szexuális szempontból csendes. d. Végül a pubertás és a serdülés vezet be a felnőtt szexualitás érett fázisába, a genitális szakaszba.

A pszichoanalitikus megközelítés bírálata

A pszichoanalitikus elméletről nem lehet egyszerűen azt állítani, hogy igaz vagy hamis, mert az elmélet mint az ambivalencia elmélete teljesen egyedülálló. Mégis mint tudományos elméletet állandóan bírálják. A bírálatok szerint sokszor nem világos, mi az, amit Freud páciensei maguk hoztak elő életük korábbi eseményeiből, mi az, amit talán ő maga ültetett beléjük. Más bírálók azt állítják, hogy olyan kitartóan faggatta betegeit rávezető kérdéseivel és sugalmazásaival, hogy azok soha meg nem történt csábítások emlékét rekonstruálták. Mások szerint sok esetben csak arra következtetett, hogy a csábítás bekövetkezett, noha a beteg erről sosem beszélt. Azt az elméletét, mely szerint a női pszichoszexuális fejlődést nagyrészt a péniszirigység alakítja, mindenki elveti, mondván, az kora szexuális elfogultságát tükrözi. A kritikák ellenére Freud elméletének figyelemre méltó vonása, hogy milyen jól meg tudta haladni szűkös megfigyelési bázisát.

Egyéniség[szerkesztés]

Vallásos megközelítés[szerkesztés]

Keresztény felfogás[szerkesztés]

Buddhizmus[szerkesztés]

Az emberi lény a buddhizmusban (szanszkrit: manuṣya, páli: manussa) hatalmas terjedelmű magyarázó irodalom tárgya, amelyben az emberi élet természetét és minőségeit vizsgálják abból a szempontból, hogy hogyan képesek elérni az emberek a megvilágosodást. A buddhizmusban az emberek az érző lények, azaz tudatfolyammal rendelkező lények, egyik fajtája.

Eszerint a filozófia szerint az embereknek különleges státusza van: csak az emberek képesek elérni a megvilágosodást buddhaként. Arhatként más létsíkok lakói is elérhetik a megvilágosodást. A bodhiszattva különböző életekben is képes megjelenni, például az állatok vagy a dévák birodalmában. A buddhák viszont mindig emberekből lesznek.[179]

Judaizmus[szerkesztés]

Iszlám[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Ember témájú médiaállományokat.

Források[szerkesztés]

 1. National Geographic
 2. Új előembert találtak Afrikában. Index.hu, 2015. szeptember 10. (Hozzáférés: 2015. október 6.)
 3. Új faj az ember családfáján: a Homo naledi. Múlt-kor történelmi portál, 2015. szeptember 10. (Hozzáférés: 2015. október 6.)
 4. Frans de Waal, Bonobo. Berkeley: University of California Press, 1997. ISBN 0-520-20535-9 [1]
 5. Britten RJ (2002). „Divergence between samples of chimpanzee and human DNA sequences is 5%, counting indels”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 99 (21), 13633–5. o. DOI:10.1073/pnas.172510699. PMID 12368483.  
 6. Wildman, D., Uddin, M., Liu, G., Grossman, L., Goodman, M. (2003). „Implications of natural selection in shaping 99.4% nonsynonymous DNA identity between humans and chimpanzees: enlarging genus Homo”. Proc Natl Acad Sci U S A 100 (12), 7181–8. o. DOI:10.1073/pnas.1232172100. PMID 12766228.  
 7. Ruvolo M (1997). „Molecular phylogeny of the hominoids: inferences from multiple independent DNA sequence data sets”. Mol Biol Evol 14 (3), 248–65. o. PMID 9066793.  
 8. Sablon:Cite website
 9. (2004) „Early Dispersals of homo from Africa”. Annual Review of Anthropology 33, 271–96. o. DOI:10.1146/annurev.anthro.33.070203.144024.  
 10. Trinkaus Erik (2005). „Early Modern Humans”. Annual Review of Anthropology 34, 207–30. o. DOI:10.1146/annurev.anthro.34.030905.154913.  
 11. McHenry, H.M. Human Evolution, Evolution: The First Four Billion Years. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 265. o (2009). ISBN 978-0-674-03175-3 
 12. Magyar néprajzi lexikon I. (A–E). Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest: Akadémiai. 1977. 104–106. o. ISBN 963-05-1286-6   (antropológia címszó)
 13. Marshall T. Poe A History of Communications: Media and Society from the Evolution of Speech to the Internet. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. ISBN 9780521179447
 14. Forráshivatkozás-hiba: Érvénytelen <ref> tag; nincs megadva szöveg a(z) UNDES-Pop nevű ref-eknek
 15. Rudolf Steiner: A szellemtudomány körvonalai
 16. Az állatok lelkéről[halott link]
 17. Hints of Earlier Human Exit From Africa. Science News. DOI:10.1126/science.1199113. (Hozzáférés: 2011. május 1.)
 18. Paul Rincon Humans 'left Africa much earlier' BBC News, 27 January 2011
 19. Lowe, David J.: Polynesian settlement of New Zealand and the impacts of volcanism on early Maori society: an update. University of Waikato, 2008. (Hozzáférés: 2010. április 29.)
 20. Appenzeller Tim (2012). „Human migrations: Eastern odyssey”. Nature 485 (7396), 24–26. o. DOI:10.1038/485024a. PMID 22552074.  
 21. ^ a b (2000) „Human evolution: taxonomy and paleobiology”. Journal of Anatomy 197 (1), 19–60. o. DOI:10.1046/j.1469-7580.2000.19710019.x. PMID 10999270.  
 22. Ajit, Varki and David L. Nelson. 2007. "Genomic Comparisons of Humans and Chimpanzees". Annu. Rev. Anthropol. 2007. 36: 191–209: "Sequence differences from the human genome were confirmed to be ∼1% in areas that can be precisely aligned, representing ∼35 million single base-pair differences. Some 45 million nucleotides of insertions and deletions unique to each lineage were also discovered, making the actual difference between the two genomes ∼4%."
 23. Ken Sayers, Mary Ann Raghanti, and C. Owen Lovejoy. 2012 (forthcoming, october) Human Evolution and the Chimpanzee Referential Doctrine. Annual Review of Anthropology, Vol. 41
 24. Ruvolo, M. 1997. "Genetic Diversity in Hominoid Primates". Annual Review of Anthropology, Vol. 26, (1997), pp. 515–40
 25. Ruvolo, Maryellen (1997). „Molecular phylogeny of the hominoids: inferences from multiple independent DNA sequence data sets”. Molecular Biology and Evolution 14 (3), 248–65. o. DOI:10.1093/oxfordjournals.molbev.a025761. PMID 9066793.  
 26. Human Chromosome 2 is a fusion of two ancestral chromosomes by Alec MacAndrew; accessed 18 May 2006.
 27. Evidence of Common Ancestry: Human Chromosome 2 (video) 2007
 28. Begun David R (2010). „Miocene Hominids and the Origins of the African Apes and Humans”. Annual Review of Anthropology 39, 67–84. o. DOI:10.1146/annurev.anthro.012809.105047.  
 29. (2012) „European Miocene Hominids and the Origin of the African Ape and Human Clade”. Evolutionary Anthropology 21 (1), 10–23. o. DOI:10.1002/evan.20329. PMID 22307721.  
 30. (2000) „Australopithecus to Homo: Transformations in Body and Mind”. Annual Review of Anthropology 29, 125–46. o. DOI:10.1146/annurev.anthro.29.1.125.  
 31. (2015. március 20.) „Early Homo at 2.8 Ma from Ledi-Geraru, Afar, Ethiopia”. Science 347 (6228), 1352–55. o. DOI:10.1126/science.aaa1343. PMID 25739410.  
 32. (2015) „3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya”. Nature 521 (7552), 310–15. o. DOI:10.1038/nature14464. PMID 25993961.  
 33. White, Tim D. (2003). „Pleistocene Homo sapiens from Middle Awash, Ethiopia”. Nature 423 (6491), 742–47. o. DOI:10.1038/nature01669. PMID 12802332.  
 34. Trinkaus, E. (1993). „Femoral neck-shaft angles of the Qafzeh-Skhul early modern humans, and activity levels among immature near eastern Middle Paleolithic hominids”. Journal of Human Evolution 25 (5), 393–416. o, Kiadó: INIST-CNRS. DOI:10.1006/jhev.1993.1058. ISSN 0047-2484.  
 35. How Humans Evolved. New York City: Norton (2003). ISBN 0-393-97854-0 
 36. (1965) „Physical Anthropology”. Biennial Review of Anthropology 4, 1–39. o.  
 37. (2002) „A new hominid from the Upper Miocene of Chad, Central Africa”. Nature 418 (6894), 145–51. o. DOI:10.1038/nature00879. PMID 12110880.  
 38. White, Tim D.; Lovejoy, C. Owen & Asfaw, Berhane et al. (April 2015), "Neither chimpanzee nor human, Ardipithecus reveals the surprising ancestry of both", Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (16): 4877–84, DOI 10.1073/pnas.1403659111
 39. ^ a b P. Thomas Schoenemann (2006). „Evolution of the Size and Functional Areas of the Human Brain”. Annu. Rev. Anthropol. 35, 379–406. o. DOI:10.1146/annurev.anthro.35.081705.123210.  
 40. H. neanderthalensis is a widely known but poorly understood hominid ancestor. Archaeologyinfo.com. Retrieved on 24 May 2014.
 41. (2007) „Evolution of the human brain: changing brain size and the fossil record”. Neurosurgery 60 (3), 555–62. o. DOI:10.1227/01.NEU.0000249284.54137.32. PMID 17327801.  
 42. (2007) „Cranial shape and size variation in human evolution: structural and functional perspectives”. Child's Nervous System 23 (12), 1357–65. o. DOI:10.1007/s00381-007-0434-2. PMID 17680251.  
 43. Potts Richard (2012). „Evolution and Environmental Change in Early Human Prehistory”. Annu. Rev. Anthropol. 41, 151–67. o. DOI:10.1146/annurev-anthro-092611-145754.  
 44. (2007) „Effects of Brain Evolution on Human Nutrition and Metabolism”. Annu. Rev. Nutr. 27, 311–27. o. DOI:10.1146/annurev.nutr.27.061406.093659. PMID 17439362.  
 45. Meat-eating was essential for human evolution, says UC Berkeley anthropologist specializing in diet. Berkeley.edu, 1999. június 14. (Hozzáférés: 2012. január 31.)
 46. Meat in the human diet: an anthropological perspective. Thefreelibrary.com, 2007. szeptember 1. (Hozzáférés: 2012. január 31.)
 47. Organ, Chris (2011. augusztus 22.). „Phylogenetic rate shifts in feeding time during the evolution of Homo108 (35), 14555–59. o. DOI:10.1073/pnas.1107806108. PMID 21873223. (Hozzáférés ideje: 2012. április 17.)  
 48. (1998. március 22.) „The Social Brain Hypothesis”. Evolutionary anthropology. (Hozzáférés ideje: 2016. június 8.)  
 49. Nowell April (2010). „Defining Behavioral Modernity in the Context of Neandertal and Anatomically Modern Human Populations”. Annual Review of Anthropology 39, 437–52. o. DOI:10.1146/annurev.anthro.012809.105113.  
 50. (2011) „Evolution, revolution or saltation scenario for the emergence of modern cultures?”. Phil. Trans. R. Soc. B 366 (1567), 1060–69. o. DOI:10.1098/rstb.2010.0340. PMID 21357228.  
 51. Wood, Bernard A.. Where does the genus Homo begin, and how would we know?, The First Humans: Origin and Early Evolution of the Genus Homo. London, UK: Springer, 17–27. o (2009). ISBN 978-1-4020-9979-3 
 52. Brown, Terence A. (2010. április 8.). „Human evolution: Stranger from Siberia”. Nature 464 (7290), 838–39. o. DOI:10.1038/464838a. PMID 20376137.  
 53. (2011) „Denisova Admixture and the First Modern Human Dispersals into Southeast Asia and Oceania”. The American Journal of Human Genetics 89 (4), 516–28. o. DOI:10.1016/j.ajhg.2011.09.005. PMID 21944045.  
 54. (2007) „Evaluating Neanderthal genetics and phylogeny”. J. Mol. Evol. 64 (1), 50–60. o. DOI:10.1007/s00239-006-0017-y. PMID 17146600.  
 55. Zimmer, Carl. „Humans Interbred With Hominins on Multiple Occasions, Study Finds”, The New York Times, 2016. március 17. (Hozzáférés ideje: 2016. március 17.) 
 56. Vigilant (1991). „African populations and the evolution of human mitochondrial DNA”. Science 253 (5027), 1503–07. o. DOI:10.1126/science.1840702. PMID 1840702.  
 57. Wolman, David (2008. április 3.). „Fossil Feces Is Earliest Evidence of N. America Humans”, Kiadó: news.nationalgeographic.com.  
 58. Wood B (1996). „Human evolution”. BioEssays 18 (12), 945–54. o. DOI:10.1002/bies.950181204. PMID 8976151.  
 59. Greatest Engineering Achievements of the 20th Century. (Hozzáférés: 2015. április 7.)
 60. Regional Population 1750–2050. [2016. június 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. június 8.)
 61. Twentieth Century Atlas – Worldwide Statistics of Casualties, Massacres, Disasters and Atrocities. (Hozzáférés: 2016. június 8.)
 62. Natural disasters and the urban poor. World Bank, 2003. október 1.
 63. Gammon, Katharine: The 10 purest places on Earth. NBC
 64. Population distribution and density. BBC
 65. (2002) „Basic principles and ecological consequences of altered flow regimes for aquatic biodiversity”. Environmental Management 30 (4), 492–507. o. DOI:10.1007/s00267-002-2737-0. PMID 12481916.  
 66. Nancy Atkinson: Soyuz Rockets to Space; 13 Humans Now in Orbit. Universetoday.com, 2009. március 26. (Hozzáférés: 2011. november 10.)
 67. Mission to Mars: Mars Science Laboratory Curiosity Rover. Jet Propulsion Laboratory. (Hozzáférés: 2015. augusztus 26.)
 68. Touchdown! Rosetta's Philae probe lands on comet. European Space Agency, 2014. november 12. (Hozzáférés: 2015. augusztus 26.)
 69. NEAR-Shoemaker. NASA. (Hozzáférés: 2015. augusztus 26.)
 70. Kraft, Rachel: JSC celebrates ten years of continuous human presence aboard the International Space Station. JSC Features. Johnson Space Center, 2010. december 11.
 71. World's population reaches six billion”, BBC News, 1999. augusztus 5. (Hozzáférés ideje: 2008. február 5.) 
 72. UN population estimates.. Population Division, United Nations. (Hozzáférés: 2013. július 4.)
 73. Whitehouse, David. „Half of humanity set to go urban”, BBC News, 2005. május 19. 
 74. Urban, Suburban, and Rural Victimization, 1993–98 U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics,. Accessed 29 Oct 2006
 75. World Urbanization Prospects, the 2011 Revision. Population Division, United Nations. [2013. július 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. július 4.)
 76. Scientific American (1998). Evolution and General Intelligence: Three hypotheses on the evolution of general intelligence Archived 13 September 2006 at the Wayback Machine..
 77. Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis. grida.no/. [2007. június 1-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. május 30.)
 78. American Association for the Advancement of Science. Foreword. AAAS Atlas of Population & Environment.
 79. Wilson, E.O. (2002). The Future of Life.
 80. Page 21 Inside the human body: using scientific and exponential notation. Author: Greg Roza. Edition: Illustrated. Publisher: The Rosen Publishing Group, 2007. ISBN 1-4042-3362-8, ISBN 978-1-4042-3362-1. Length: 32pages
 81. Human Anatomy. Inner Body. (Hozzáférés: 2013. január 6.)
 82. Parker-Pope, Tara. „The Human Body Is Built for Distance”, The New York Times, 2009. október 27. 
 83. ^ a b c d e O'Neil, Dennis: Humans. Primates. Palomar College. (Hozzáférés: 2013. január 6.)
 84. Human Body - 18 Amazing Facts Hozzáfárés: 2013-04-23
 85. Parker-Pope, Tara. „The Human Body Is Built for Distance”, The New York Times, 2009. október 27. 
 86. John, Brenman: What is the role of sweating glands in balancing body temperature when running a marathon?. Livestrong.com. (Hozzáférés: 2013. január 6.)
 87. Human weight. Articleworld.org. (Hozzáférés: 2011. december 10.)
 88. Mass Of An Adult. The Physics Factbook: An Encyclopedia of Scientific Essays. (Hozzáférés: 2017. december 31.)
 89. (2003. szeptember 1.) „Rapid morphological change in living humans: implications for modern human origins”. Comparative Biochemistry and Physiology A 136 (1), 71–84. o. DOI:10.1016/S1095-6433(02)00294-5. PMID 14527631.  
 90. Senior Citizens Do Shrink – Just One of the Body Changes of Aging. News. Senior Journal. [2013. február 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. január 6.)
 91. Kushner, Robert. Treatment of the Obese Patient (Contemporary Endocrinology). Totowa, NJ: Humana Press, 158. o (2007). ISBN 1-59745-400-1. Hozzáférés ideje: 2009. április 5. 
 92. (2000) „Obesity in anaesthesia and intensive care”. British Journal of Anaesthesia 85 (1), 91–108. o. DOI:10.1093/bja/85.1.91. PMID 10927998.  
 93. Why Humans and Their Fur Parted Way by Nicholas Wade, New York Times, August 19, 2003.
 94. Kirchweger, Gina: The Biology of Skin Color: Black and White. Evolution: Library. PBS. (Hozzáférés: 2013. január 6.)
 95. Collins, Desmond. The Human Revolution: From Ape to Artist, 208. o (1976) 
 96. Therman, Eeva. Human Chromosomes: Structure, Behavior, Effects. Springer US, 112–24. o. DOI: 10.1007/978-1-4684-0107-3 (1980. március 22.). ISBN 978-1-4684-0109-7 
 97. (2010) „Between a chicken and a grape: estimating the number of human genes”. Genome Biology 11 (5), 206. o. DOI:10.1186/gb-2010-11-5-206. PMID 20441615.  
 98. (1998) „Genetic traces of ancient demography”. Proceedings of the National Academy of Sciences 95 (4), 1961–67. o. DOI:10.1073/pnas.95.4.1961. PMID 9465125.  
 99. (1997) „Microsatellite diversity and the demographic history of modern humans”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 94 (7), 3100–03. o. DOI:10.1073/pnas.94.7.3100. PMID 9096352.  
 100. (2004) „Genetic variation, classification and 'race'”. Nature Genetics 36 (11 Suppl), S28–33. o. DOI:10.1038/ng1435. PMID 15508000.  
 101. (2004) „Implications of biogeography of human populations for 'race' and medicine”. Nature Genetics 36 (11 Suppl), S21–27. o. DOI:10.1038/ng1438. PMID 15507999.  
 102. "Mitochondrial DNA and human evolution", Nature 325 (6099): 31–36, 1987, DOI 10.1038/325031a0
 103. "Correcting for purifying selection: an improved human mitochondrial molecular clock", Am. J. Hum. Genet. 84 (6): 740–59, June 2009, DOI 10.1016/j.ajhg.2009.05.001. University of Leeds – New 'molecular clock' aids dating of human migration history
 104. (2013. augusztus 1.) „Sequencing Y chromosomes resolves discrepancy in time to common ancestor of males versus females”. Science 341 (6145), 562–65. o. DOI:10.1126/science.1237619. PMID 23908239.  
 105. (2006) „An RNA gene expressed during cortical development evolved rapidly in humans”. Nature 443 (7108), 167–72. o. DOI:10.1038/nature05113. PMID 16915236.  
 106. (2006) „Forces shaping the fastest evolving regions in the human genome”. PLoS Genetics 2 (10), e168. o. DOI:10.1371/journal.pgen.0020168. PMID 17040131.  
 107. Wade, Nicholas. „Still Evolving, Human Genes Tell New Story”, The New York Times, 2007. március 7. (Hozzáférés ideje: 2012. február 13.) 
 108. According to the July 2: 2007 Newsweek magazine, a woman dies in childbirth every minute, most often due to uncontrolled bleeding and infection, with the world's poorest women most vulnerable. The lifetime risk is 1 in 16 in sub-Saharan Africa, compared to 1 in 2,800 in developed countries.
 109. LaVelle, M. (1995). „Natural selection and developmental sexual variation in the human pelvis”. American Journal of Physical Anthropology 98 (1), 59–72. o. DOI:10.1002/ajpa.1330980106. PMID 8579191.  
 110. (2005) „Sexual dimorphism in the human pelvis: testing a new hypothesis”. Homo 56 (2), 153–60. o. DOI:10.1016/j.jchb.2005.05.003. PMID 16130838.  
 111. Rush, David (2000). „Nutrition and maternal mortality in the developing world”. American Journal of Clinical Nutrition 72 (1 Suppl), 212S–40S. o. PMID 10871588.  
 112. Low Birthweight. [2007. május 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. május 30.)
 113. Khor, G. (2003). „Update on the prevalence of malnutrition among children in Asia”. Nepal Medical College Journal 5 (2), 113–22. o. PMID 15024783.  
 114. Origins Reconsidered: In Search of What Makes Us Human. New York City: Anchor Books (1993). ISBN 978-0-385-46792-6 
 115. Diamond, Jared. Why is Sex Fun? The Evolution of Human Sexuality. New York City: Basic Books, 167–70. o (1997). ISBN 0-465-03127-7 
 116. (2001) „Menopause: Adaptation or epiphenomenon?”. Evolutionary Anthropology 10 (2), 43–57. o. DOI:10.1002/evan.1013.  
 117. Marziali, Carl. „Reaching Toward the Fountain of Youth”, USC Trojan Family Magazine, 2010. december 7. (Hozzáférés ideje: 2010. december 7.) 
 118. Kalben, Barbara Blatt: Why Men Die Younger: Causes of Mortality Differences by Sex. Society of Actuaries, 2002
 119. CIA World Factbook – World entry. Central Intelligence Agency. (Hozzáférés: 2013. július 5.)
 120. "Human Development Report 2006," Archived 11 October 2007 at the Wayback Machine. United Nations Development Programme, pp. 363–66, November 9, 2006
 121. The World Factbook, U.S. Central Intelligence Agency. Retrieved 2 April 2005.
 122. U.N. Statistics on Population Ageing. United Nations, 2002. február 28. [2005. december 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2005. április 2.)
 123. Maier, Heiner. Supercentenarians. Heidelberg, Germany: Springer, 288. o (2010). ISBN 978-3-642-11519-6 
 124. Haenel H (1989). „Phylogenesis and nutrition”. Nahrung 33 (9), 867–87. o. PMID 2697806.  
 125. Cordain, Loren.szerk.: Peter S. Ungar: Implications of Plio-pleistocene diets for modern humans, Evolution of the human diet: the known, the unknown and the unknowable, 264–65. o (2007) „"Since the evolutionary split between hominins and pongids approximately 7 million years ago, the available evidence shows that all species of hominins ate an omnivorous diet composed of minimally processed, wild-plant, and animal foods.” 
 126. (2003) „Vegetarian Diets”. Journal of the American Dietetic Association 103 (6), 748–65. o. DOI:10.1053/jada.2003.50142. PMID 12778049.  
 127. Cordain L (2005. február 1.). „Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century”. Am. J. Clin. Nutr. 81 (2), 341–54. o. PMID 15699220.  
 128. Ulijaszek SJ (2002. november 1.). „Human eating behaviour in an evolutionary ecological context”. Proc Nutr Soc 61 (4), 517–26. o. DOI:10.1079/PNS2002180. PMID 12691181.  
 129. Earliest agriculture in the Americas Earliest cultivation of barley Archived 16 February 2007 at the Wayback Machine. Earliest cultivation of figs, retrieved 19 February 2007
 130. Krebs JR (2009. szeptember 1.). „The gourmet ape: evolution and human food preferences”. Am. J. Clin. Nutr. 90 (3), 707S–11S. o. DOI:10.3945/ajcn.2009.27462B. PMID 19656837.  
 131. (1997. október 1.) „Phylogenetic analysis of the evolution of lactose digestion in adults”. Hum. Biol. 69 (5), 605–28. o. PMID 9299882.  
 132. United Nations Information Service. "Independent Expert On Effects Of Structural Adjustment, Special Rapporteur On Right To Food Present Reports: Commission Continues General Debate On Economic, Social And Cultural Rights" Archived 27 March 2009 at the Wayback Machine.. United Nations, 29 March 2004, p. 6. "Around 36 million people died from hunger directly or indirectly every year.".
 133. (1997) „Global mortality, disability, and the contribution of risk factors: Global Burden of Disease Study”. Lancet 349 (9063), 1436–42. o. DOI:10.1016/S0140-6736(96)07495-8. PMID 9164317.  
 134. ^ a b (2005. október 1.) „Obesity”. Lancet 366 (9492), 1197–209. o. DOI:10.1016/S0140-6736(05)67483-1. PMID 16198769.  
 135. (2009. szeptember 1.) „The obesity epidemic”. Clin. Chest Med. 30 (3), 415–44, vii. o. DOI:10.1016/j.ccm.2009.05.001. PMID 19700042.  
 136. Edwards, JH (1966. június 1.). „Monozygotic twins of different sex”. Journal of Medical Genetics 3 (2), 117–23. o. DOI:10.1136/jmg.3.2.117. PMID 6007033.  
 137. Machin, GA (1996. január 1.). „Some causes of genotypic and phenotypic discordance in monozygotic twin pairs”. American Journal of Medical Genetics 61 (3), 216–28. o. DOI:<216::AID-AJMG5>3.0.CO;2-S 10.1002/(SICI)1096-8628(19960122)61:3<216::AID-AJMG5>3.0.CO;2-S. PMID 8741866.  
 138. (2006) „A geographically explicit genetic model of worldwide human-settlement history”. The American Journal of Human Genetics 79 (2), 230–37. o. DOI:10.1086/505436. PMID 16826514.  
 139. (2005) „The use of racial, ethnic, and ancestral categories in human genetics research”. American Journal of Human Genetics 77 (4), 519–32. o. DOI:10.1086/491747. PMID 16175499.  
 140. Dr. Shafer, Aaron: Understanding Genetics. The Tech. Stanford University. (Hozzáférés: 2013. december 13.) „The DNA sequence in your genes is on average 99.9% identical to ANY other human being.”
 141. Genetic – Understanding Human Genetic Variation. Human Genetic Variation. National Institute of Health (NIH). [2013. augusztus 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. december 13.) „Between any two humans, the amount of genetic variation—biochemical individuality—is about 0.1%.”
 142. Human Diversity – Go Deeper. Power of an Illusion. PBS. (Hozzáférés: 2013. január 6.)
 143. Chimps show much greater genetic diversity than humans. Media. University of Oxford. [2013. december 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. december 13.)
 144. ^ a b c d Roberts, Dorothy. Fatal Invention. London, New York: The New Press (2011) 
 145. O'Neil, Dennis: Human Biological Adaptability; Overview. Palomar College. [2013. március 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. január 6.)
 146. O'Neil, Dennis: Adapting to Climate Extremes. Human Biological Adaptability. Palomar College. (Hozzáférés: 2013. január 6.)
 147. de Beer H (2004). „Observations on the history of Dutch physical stature from the late-Middle Ages to the present”. Econ Hum Biol 2 (1), 45–55. o. DOI:10.1016/j.ehb.2003.11.001. PMID 15463992.  
 148. (2003) „Gene-culture coevolution between cattle milk protein genes and human lactase genes”. Nat Genet 35 (4), 311–13. o. DOI:10.1038/ng1263.  
 149. Hedrick PW (2011). „Population genetics of malaria resistance in humans”. Heredity 107 (4), 283–304. o. DOI:10.1038/hdy.2011.16. PMID 21427751.   „open access” publikáció – ingyenesen elolvasható
 150. Weatherall DJ (2008). „Genetic variation and susceptibility to infection: The red cell and malaria”. British Journal of Haematology 141 (3), 276–86. o. DOI:10.1111/j.1365-2141.2008.07085.x. PMID 18410566.  
 151. Nina, Jablonski (2004). „The evolution of human skin and skin color”. Annual Review of Anthropology 33, 585–623. o. DOI:10.1146/annurev.anthro.33.070203.143955.  
 152. (2004) „Genetic variation at the MC1R locus and the time since loss of human body hair”. Current Anthropology 45 (1), 105–08. o. DOI:10.1086/381006.  
 153. Jablonski, N.G. & Chaplin, G. (2000). "The evolution of human skin coloration" Archived 14 January 2012 at the Wayback Machine. (pdf), Journal of Human Evolution 39: 57–106.
 154. Harding RM (2000. április 1.). „Evidence for variable selective pressures at MC1R”. Am. J. Hum. Genet. 66 (4), 1351–61. o. DOI:10.1086/302863. PMID 10733465.  
 155. Robin, Ashley (1991). Biological Perspectives on Human Pigmentation. Cambridge: Cambridge University Press.
 156. Muehlenbein, Michael. Human Evolutionary Biology. Cambridge University Press, 192–213. o (2010) 
 157. Ogden et al (2004). Mean Body Weight, Height, and Body Mass Index, United States 1960–2002 Advance Data from Vital and Health Statistics, Number 347, October 27, 2004. (PDF). [2011. február 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. július 27.)
 158. Gender Differences in Endurance Performance and Training. [2010. január 27-i dátummal az eredetiből archiválva].
 159. (1993) „Gender differences in strength and muscle fiber characteristics”. European journal of applied physiology and occupational physiology 66 (3), 254–62. o. DOI:10.1007/BF00235103. PMID 8477683.  
 160. Dominance and the evolution of sexual dimorphism in human voice pitch Puts, David Andrew and Gaulin, Steven J.C and Verdolini, Katherine; Evolution and Human Behavior, ISSN 1090-5138, 2006, Volume 27, Issue 4, pp. 283–96
 161. Study Reveals Reason Women Are More Sensitive To Pain Than Men. Sciencedaily.com, 2005. október 25. [2013. május 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. július 27.)
 162. Women nose ahead in smell tests”, BBC News, 2002. február 4.. [2009. március 11-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2010. május 23.) 
 163. Birke, Lydia. The Gender and Science Reader ed. Muriel Lederman and Ingrid Bartsch. New York, Routledge, 2001. 306–22
 164. (2004) „Human size evolution: no allometric relationship between male and female stature”. Journal of Human Evolution 47 (4), 253–66. o. DOI:10.1016/j.jhevol.2004.07.004. PMID 15454336.  
 165. Gender, women, and health Archived 25 June 2013 at the Wayback Machine. Reports from WHO 2002–2005
 166. ^ a b Alfred Glucksman. Sexual Dimorphism in Human and Mammalian Biology and Pathology. Academic Press, 66–75. o (1981). ISBN 978-0-12-286960-0. OCLC 7831448 
 167. Sex and the Brain. New York: Arbor House (1983). ISBN 978-0-87795-484-2 
 168. Biology of Women. Baltimore: University Park Press (original from the University of Michigan) (1981). ISBN 978-0-8391-1622-6 
 169. Jay H. Stein. Internal Medicine, 2nd, Boston: Little, Brown (1987). ISBN 978-0-316-81236-8 
 170. (1988. augusztus 8.) „Men vs women: the new debate over sex differences”. U.S. News & World Report, 50–58. o.  
 171. B. S. McEwen (1981). „Neural gonadal steroid actions”. Science 211 (4488), 1303–11. o. DOI:10.1126/science.6259728. PMID 6259728.  
 172. szerk.: David M. Buss & Neil M. Malamuth: Evolutionary psychology and marital conflict, Sex, Power, Conflict: Evolutionary and Feminist Perspectives. Oxford University Press, 13. o (1996). ISBN 978-0-19-510357-1 
 173. Sex at Dawn: The Prehistoric Origins of Modern Sexuality. Harper (2010). ISBN 978-0-06-170780-3 
 174. The Science Behind the Human Genome Project. Human Genome Project. US Department of Energy. [2013. január 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. január 6.) „Almost all (99.9%) nucleotide bases are exactly the same in all people.”
 175. O'Neil, Dennis: Ethnicity and Race: Overview. Palomar College. [2013. január 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. január 6.)
 176. Genetic – Understanding Human Genetic Variation. Human Genetic Variation. National Institute of Health (NIH). [2013. augusztus 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. december 13.) „In fact, research results consistently demonstrate that about 85 percent of all human genetic variation exists within human populations, whereas about only 15 percent of variation exists between populations.”
 177. Goodman, Alan: Interview with Alan Goodman. Race Power of and Illusion. PBS. [2012. október 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. január 6.)
 178. Marks, J. (2010) Ten facts about human variation. In: Human Evolutionary Biology, edited by M. Muehlenbein. New York: Cambridge University Press Archived copy. [2012. április 15-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. szeptember 5.)
 179. Gampopa és Khenpo Koncsog Gyelcen Rinpocse. 2, The Jewel Ornament of Liberation. Snow Lion Publications (1998). ISBN 1559390921