Giordano Bruno

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Giordano Bruno
portréja, egy korabeli fametszet modern változata
portréja, egy korabeli fametszet modern változata
Született Filippo Bruno
1548
Nola
Elhunyt 1600. február 17. (52 évesen)
Róma
Állampolgársága Nápolyi Királyság
Foglalkozása
Iskolái Nápolyi II. Frigyes Egyetem
Halál okamáglyahalál
Filozófusi pályafutása
Itália
reneszánsz
Iskola/Irányzat reneszánsz filozófia
Érdeklődés ismeretelmélet
Akikre hatott Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, Arthur Schopenhauer
Akik hatottak rá Averroës, Nicolaus Cusanus, Kopernikusz
Fontosabb művei A végtelenről, a világegyetemről és a világokról
A Wikimédia Commons tartalmaz Giordano Bruno témájú médiaállományokat.

Giordano Bruno (kiejtése [ʤorˈdaːno ˈbruːno], latinul: Iordanus Brunus kiejtése [jor'daːnus 'bruːnus]), (Nola, 1548Róma, 1600. február 17.) itáliai dominikánus szerzetes, filozófus és hermetikus okkultista.[1]

Munkássága és személye ellentmondásos megítélésű. Olaszul és latinul írt, de nemcsak filozófiai műveket, hanem színdarabokat, verseket is. I Fanatikus istenhívő volt, de szembehelyezkedett a katolikus tanokkal.[2] Világnézete merőben más volt, mint a katolikus egyházé és az inkvizíció megégette.[3][4][5][6][7] Kivégzéséhez politikai okok vezettek, hiszen beszédeivel nagy tömegeket fanatizált és hergelt az egyház és a világi méltóságok ellen egyaránt. Fanatizmusa ellenére napjainkban azok, akik nem ismerik életművét, gyakran az ateizmus egyik mártírjának tekintik. Állítási közül semmit nem támasztott alá tudományosan, ezért tudósnak sem tekinthető, semmilyen szinten nem emelhető egy szintre Galileo Galileivel vagy Kopernikusszal.

Élete[szerkesztés]

1548-ban született a Nápoly közelében fekvő Nola[8] városában.[9]

Bruno erősen vallásos keresztény családba született, édesapja zsoldoskatona volt. Az éles eszű fiút 1562–63-ban, 17 évesen felvették a Domonkos-rendbe Nápolyban, ekkor vette fel az eredeti Filippo helyett a Giordano nevet. Nápolyban töltötte novíciátusát. 1572-ben, 24 évesen pappá szentelték. Már teológiai tanulmányai során kifejezte kétségeit a Szentháromság-tannal kapcsolatban, tiltott könyveket olvasott, és nyíltan ariánus nézeteket vallott. 1575-ben mégis teológiai doktorrá avatták. Ezt követően a lázadó hallgatót Rómába küldték a Sopra Minerva kolostorba,[10] ahol előidézte első perét. Az alapvető dogmákkal kapcsolatos eretnek megnyilatkozásai miatt menekülnie kellett Itáliából. Levetette szerzetesi ruháját, és északra utazott. Csak akkor viselte ismét a habitust, amikor domonkos kolostorokban akart menedéket keresni.

Nyugtalan vándorélet után, 1577-ben Genfben nyomdász lett, ahol áttért a kálvinista vallásra. Beiratkozott a helyi egyetemre, de amikor egy röpiratban nyílt támadást intézett a Genfi Akadémia egyik legtekintélyesebb professzora ellen, ismét bíróság elé állították, bocsánatot kellett kérnie, kiközösítették és elüldözték a városból.

1579-ben Lyonban és Toulouse-ban asztronómiát és arisztotelészi filozófiát tanított, de miután vitába keveredett egy jóindulatú kollégájával, továbbutazott Párizsba, ahol a Sorbonne tanára lett. Innen az angol nagykövet tanácsára Londonba utazott, ahol aztán a francia nagykövetségen lakott. Oxfordban professzorként próbált meg elhelyezkedni. 1583 és 1585 között itt írta meg fő műveit. Írásai miatt Angliában kellemetlenné vált. Felszólították, hogy térjen vissza Párizsba.

Itt, a College de Cambraiban nyilvános vitát szervezett „a világról és a természetről”. Túlzottan provokatív megnyilatkozásai miatt azonban már az első ülés botrányba fulladt, így még aznap este elhagyta a várost, és német földre utazott.

A kálvinista Marburgban elkövette azt a hibát, hogy a „római teológia doktoraként” mutatkozott be. Tovább utazva Wittenbergben áttért az evangélikus vallásra, és vendéglátói jóindulatát elnyerve, arról zengedezett, hogy a világszellem Egyiptom és Asszíria, Ókori Görögország és a Római Birodalom után most a Német-római Császárságban van jelen, és elénekelt egy dicsőítő éneket Luther Mártonról mint a pápaság elleni küzdelem harcosáról. Itt élt két éven át. Munkatársaival támadt vitái miatt ismét továbbvonult. Bárhol is tartózkodott azonban, mindig konfliktusba keveredett.

1588-ban Prágában élt. II. Rudolf császár, aki egyébként a legzűrzavarosabb tanokat hirdető okkultisták mecénásaként működött, 300 tallért adott Brunónak, csak hogy elhagyja a várost.

Tübingenben elhatározták, hogy „emberségesen fognak vele bánni, hogy ne tartózkodjon itt tovább”, és 4 tallért ajánlottak fel neki, ha minél hamarabb eltűnik onnan. Következő állomása Helmstedt volt, ahol három értekezést írt a mágia témakörében. Új, evangélikus hittestvéreit olyannyira sokkolta ezekkel, hogy a helyi plébános és szuperintendens kiátkozta őt.

Amikor 1590-ben Frankfurtba érkezett, a polgármester rögtön arra kérte, hogy „filléreit valahol máshol költse el”, de a karmeliták búvóhelyet biztosítottak neki, így 1591-ben Majna-Frankfurtban élhetett, ahol legalább a könyvvásárt látogathatta. Itt talált kiadót két könyvéhez, amelyeket egy évvel később be is mutatott. A könyvvásár egyik látogatóját, a padovai Giovanni Mocenigót oly nagy lelkesedéssel töltötte el e két írás, hogy a könyvek szerzőjét meghívta házitanítónak velencei otthonába. Bruno elfogadta az ajánlatot. Mocenigo a gyakorlati mágiába remélt beavatást, és mivel ezt nem kapta meg, Bruno pedig egyébként is meglehetősen az idegeire ment, rövid úton feljelentette őt a velencei inkvizíciónál.

Az inkvizíció előtt[szerkesztés]

1592. május 26-án Brunót letartóztatták, eretnekséggel vádolták, kihallgatásai során utolsó írásait visszavonta, és hajlandó volt eskü alatt megtagadni „tévedéseit”, csakhogy szabadon engedjék. De a velenceiek számára túl kényes és bonyolult volt az eset. Bruno szerzetesként – mivel egykor engedelmességi fogadalmat tett és hivatalosan soha sem bocsátották el a rendből – a Római Inkvizíció joghatósága alá tartozott, így végül 1593 elején Rómába vitték. Tanait nem vonta vissza, ezért hosszú per után a 1600. február 17-én a katolikus egyház veszedelmes eretneknek nyilvánította és elevenen elégettette Rómában, a Campo de’ Fiorin.[11][12] Bizonyos források szerint kivégzése előtt kivágták nyelvét, hogy ne tudjon lázító szavakat intézni a néphez.[13]

A per[szerkesztés]

Giordano Bruno emlékszobra a római Campo de’ Fiori tér közepén

Pere hét éven keresztül folyt, hiszen a lehető legnagyobb körültekintés­sel és alapossággal akartak eljárni az ügyben. Ráadásul az eset rendkívül összetettnek bizonyult. Sok időt vett igénybe a tanúk kihallgatása és Bruno valamennyi írásának Rómába vitele is. A vádlott ez idő alatt az Angyalvárban raboskodott, amely a középkorban a pápák menedékhelyeként, az újkorban pedig az inkvizíció börtöneként működött.

Mivel VIII. Kelemen pápa Bruno bűnösségét bizonyítottnak látta, a pápa utasítása szerint a kínzástól eltekintettek. 1598 elejére olyan szerteágazó peranyag gyűlt össze, hogy szükségessé vált az összefoglalás elrendelése. A pápa végül egy tudós teológus jezsuitát, Roberto Bellarmino bíborost nevezte ki Bruno bírájává. Hogy az eljárást lerövidítsék, Bellarmino nyolc pontra csökkentette a Bruno ellen felhozott vádakat, amivel a vádlott is egyetértett.

Sem a nyolc vádpontot tartalmazó irat, sem a peranyag más dokumentuma nem maradt az utókorra. Amikor Napóleon császár csapatai 1808-ban elfoglalták Rómát, számos peranyagot lefoglaltak, és Párizsba vittek. A császár anyagot gyűjtött az egyház ellen, hogy igazolja az Egyházi Állam megszállását és az egyházi javak lefoglalását. Innentől kezdve nem követhető nyomon a peranyag sorsa, ebből kifolyólag az események rekonstrukciójánál utalásokra és más forrásokból vett idé­zetekre kell hagyatkoznunk. Az 1600. február 8-án kihirdetett ítéletben ötször is elhangzott, hogy a vádlott „megbánás nélkül, hajthatatlanul és mereven” ragaszkodik eretnekségéhez.

„Bruno nézeteiről: számtalan világ létezik; a lélek egyik testből a másikba vagy egy másik világba vándorol (reinkarnáció); hogy egyetlen lélek egyszerre két testben is formát ölthet (bilokáció?); hogy a mágia hasznos és megbízható; hogy a Szentlélek nem más, mint a világszellem […]; hogy a világ öröktől fogva létezik; hogy Mózes a csodákat mágia segítségével hajtotta végre és hogy jártasabb volt a mágiában, mint a többi egyiptomi; hogy törvényeit ő maga találta ki; hogy a Szentírás megtévesztés; hogy ördögök áldásos tetteket tudnak véghezvinni; hogy csak a zsidók származnak Ádámtól és Évától, a többi ember két lénytől, akik egy nappal előbb lettek teremtve. Hogy Krisztus nem Isten volt, hanem mesteri varázsló, aki az embereket az orruknál fogva vezette, és akit ezért joggal akasztottak fel […] nem pedig keresztre feszítették; hogy a próféták és az apostolok istentelenek voltak, és hogy néhányukat varázslóként felakasztották. Nem is érnék a végére, ha minden agyszüleményét vissza akarnám idézni, amelyeket Bruno könyveiben és személyesen állított. Röviden szólva mindennek hajthatatlan védelmezője volt, amit pogány filozófusok, valamint régi és új eretnekek felhoztak.”

Caspar Schoppe katolikus író Bruno tanairól

„A következő történt: először életéről, tanulmányairól és tanításairól szóltak, majd rámutattak arra, milyen testvéries gondoskodással próbálta meg az inkvizíció figyelmeztetni Brunót, hogy tévúton jár. Felvázolták, milyen konok és istentelen volt Bruno, majd megfosztották egyházi méltóságától, kiközösítették, és azzal a kéréssel, hogy a büntetés vérontás nélkül és oly kegyesen hajtassék végre amennyire csak lehetséges, átadták a világi hatóságnak. Bruno egész idő alatt egy szót sem szólt, csak egyszer nyilvánult meg fenyegető hangnemben: „Lehet, hogy nektek, akik ítéletet hoztok, több okotok van a félelemre, mint nekem, aki elszenvedem azt.” A városvezetők emberei a börtönbe vezették (a vádlottat), ahol még nyolc napon keresztül fogva tartották, biztosítva annak lehetőségét, hogy visszavonja tévedéseit; de mindez hiába. Ezért küldték ma a máglyára. Amikor halála előtt elébe tartották a Megfeszített képét, keserű megvetéssel visszautasította azt. Nyomorúságosan pusztult el az izzó lángok közt, és talán épp azon volt, hogy lemondjon a világokról, amelyeket kigondolt. Így bánnak a rómaiak az istenkáromló, istentelen emberekkel.”

– Caspar Schoppe katolikus író Bruno haláláról, 1600. február 17.[11]

Nézetei[szerkesztés]

Életét végigkísérte a világ nagy filozófiai problémáinak boncolgatása, elemzése. Elmélkedéseit előadások során és közel húsz év alatt sok kiadványban ismertette az érdeklődőkkel. Elterjedt nézetek szerint[forrás?] azzal a kijelentésével haragította fel leginkább az egyházat (több száz évvel megelőzve korát), hogy a kor kezdetleges optikai eszközeivel is jól látható csillagok tulajdonképpen távoli Napok, körülöttük ugyanígy bolygók keringhetnek, s azokon a földihez hasonló élet lehetséges.

Ezzel szemben Michael Hesemann Sötét alakok című könyvében azt állítja, hogy valójában Giordano Brunónak nem azért kellett meghalnia, mert a heliocentrikus világképet vallotta, és nem is azért, mert megdöbbentően korán felismerte, hogy a csillagok távoli napok, hanem mert konokul azt vallotta például, hogy Krisztus nem Isten, hanem mesteri varázsló volt, aki az embereket az orruknál fogva vezette, és akit ezért joggal akasztottak fel, nem pedig keresztre feszítették. Vagyis valójában nem tudós volt, hanem a mágia teoretikusa, hermetikus filozófus.[11] Frances Yates történész Giordano Bruno és a hermetikus hagyomány című művében is rámutatott, hogy G. Bruno nem tudós volt, hanem sokkal inkább mágus. Több olyan nézete is volt, ami abszolút idegenszerűnek számított a korabeli Európában. Félreértette Kopernikuszt és azt állította, hogy a Hold is a Nap körül kering.[14]

Sajátosan panteista-naturalista-monista, esztétikai enthuziazmust (enthuziazmus: ihlet, elragadtatás, lelkesedés) képviselt. Sok szempontból tekinthető Spinoza és Schelling előfutárának is.

Giordano Bruno portré, Johann Georg Mentzel metszete (1677)

Ugyan Arisztotelész-ellenes nézeteket vallott – különösen az idő fogalmának értelmezésében – mégis hatással volt rá a nagy filozófus. Emellett a Szókratész előtti bölcselet, az újplatonizmus, Raimundus Lullus (Ars magna) és Nicolaus Cusanus rendszere hatott rá, mégis egységes rendszert dolgozott ki.

Rendszere teológiai szempontból a kereszténység magyarázat-kísérlete sajátos újplatonikus összefüggésben, ami tartalmazza pl. Krisztus megtestesülésének tagadását is.

Felfogása szerint az univerzum mozdulatlan, egyszerre lehetséges és valóságos, lélek, ősok, lényeg, cél és végtelen. Végtelenül sok világból áll, anyag és forma együttese, melynek alapja a passzív anyag. Ezzel azonos az Isten, más néven az aktív forma vagy világlélek, világszellem. A világszellem az univerzumot belülről való kibontakozással (explicatio ab intra) hozza létre. Ettől a világszellemtől vagy Istentől különbözik – az egyetemes gondviselés értelmében – a természet fölött lévő Isten.

Az univerzum és a tér szükségképpen végtelen, ugyanis az abszolút őselv természetének és méltóságának csak így képes megfelelni. Rendszerében nincs központi jelentősége a Naprendszerünknek.

A dolgok szubsztanciája nincs jelen az emberi fogalmakban, csak árnyékai az isteni ideáknak, ugyanakkor az egyes dolgok nem szubsztanciák, mivel azok csak az egyetlen lényeg sokarcúságát tükrözik. Az érzékek számára csupán jelenség a konkrét világban megtalálható különbözőség.

Csak a természetben föllelhető adatoknak, tényeknek, folyamatoknak megfelelő gondolkodás helyes. A filozófiai gondolkodás nem képes felfogni az istenséget, mivel az szubsztancia fölötti valóság, ezért csak a teológia foglalkozhat vele.

A természetben az anyag nem bontakozik ki a maga teljességében, ezzel szemben az abszolútumban egybeesik az aktussal a potencia.[12]

Cusanus rendszeréből a szélsőséges panteizmus következtetését vonja le. Isten transzcendenciáját már teljesen megszünteti, az istenség azonosul a természettel. Isten a végtelen teremtő természet (natura naturans), mely a dolgok csodálatos rendjét mutató érzéki természetben (natura naturata) fejezi ki magát. Az anyag az isteni világlélektől elválaszthatatlan. A világegyetem végtelen és örökkévaló, melyben a különböző formák egymást föltételezik, s a szabadság és a szükségszerűség is teljesen egybeesnek. Így valósul meg a természettel azonos istenségben az ellentétek egybeesése, a coincidentia oppositorum.

A dolgok alkotó eleme a legkisebb, a minimum, a monasz (a matematikai pont vagy a fizikai atom). A fejlődés hordozói ezek az egyszerű szubsztanciák, amelyek mindegyike a maga sajátos módján tükrözi vissza a világegyetemet. Mindegyik monasz a monaszok monaszának, az istenségnek egy-egy változata.[10]

Nézete szerint a judaizmus és a kereszténység az egyiptomi misztériumvallás későbbi és elcsökevényesedett verziója.[15] Azon munkálkodott, hogy az ősi egyiptomi tudást, a hermetikus hagyományt összeegyeztesse a keresztény teológiával.[16] Az egyiptomi hermetizmusban látta meg azt az utat, amelyet bejárva a keresztény Európa végre felülemelkedhetne a kicsinyes vallási viszálykodásain, és azt az eszközt, ami előmozdíthatná a vallási toleranciát és elősegíthetné egy magasabb rendű tudatosság kifejlődését.[15]

Emlékezete[szerkesztés]

Emlékszobra kivégzésének helyén, a római Campo de’ Fiori téren

Emlékszobrát éppen oda állították fel 1889-ben, ahol egykor a máglyája állt.[17]

Főbb művei[szerkesztés]

Olaszul[szerkesztés]

Latinul[szerkesztés]

 • De Magia liber
 • De immenso, innumerabilibus seu de universo et mundis. Frankfurt, 1591
 • Summa terminorum metaphisicorum. 1595

Magyarul[szerkesztés]

 • Giordano Bruno párbeszédei az okról, elvről és egyről és a Végtelenről, a világegyetemről és a világokról; ford., bev., jegyz. Szemere Samu; Franklin, Bp., 1914 (Filozófiai írók tára)
 • Giordano Bruno válogatott dialógusai; ford. Fogarasi Miklós, Koltay-Kastner Jenő, Szemere Samu, szerk. Szauder József, bev. M. Á. Dinnyik; Hungária, Bp., 1950
 • Giordano Bruno – Galilei – Campanella; tan. C. Ionescu Gulian, Ion Banu, ford. Jánosházy György, Kiss Géza; Művelt Nép, Bp., 1952
 • Két párbeszéd; ford., utószó, jegyz. Szemere Samu; Magyar Helikon–Európa, Bp., 1972
 • A gyertyás; ford. Benedek Nándor; in: Olasz reneszánsz komédiák; szerk., bev. jegyz. Marx József; Gondolat, Bp., 1972 (Európai antológia. Reneszánsz sorozat)
 • A végtelenről, a világegyetemről és a világokról; bev., jegyz. Király Béla, ford. Szemere Samu; Kriterion–Európa, Bukarest–Bp., 1990 (Téka)
 • A gyertyaöntõ; fordítottaː Török Tamara; in: Tudományos és kulturális folyóirat, 7. szám, 1997 november; KIADÓ: Palimpszeszt Kulturális Alapítvány. Online

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Gatti, Hilary. Giordano Bruno and Renaissance Science: Broken Lives and Organizational Power. Cornell University Press, 2002, 1, ISBN 0-801-48785-4
 2. Birx, H. James. "Giordano Bruno" Archiválva 2019. május 16-i dátummal a Wayback Machine-ben The Harbinger, Mobile, AL, 11 November 1997. "Bruno was burned to death at the stake for his pantheistic stance and cosmic perspective."
 3. Giordano Brunót máglyán megégetik. National Geographic Magyarország. (Hozzáférés: 2021. március 9.)
 4. Frances Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, Routledge and Kegan Paul, 1964, p. 450
 5. Michael J. Crowe, The Extraterrestrial Life Debate 1750–1900, Cambridge University Press, 1986, p. 10, "[Bruno's] sources... seem to have been more numerous than his followers, at least until the eighteenth- and nineteenth-century revival of interest in Bruno as a supposed 'martyr for science.' It is true that he was burned at the stake in Rome in 1600, but the church authorities guilty of this action were almost certainly more distressed at his denial of Christ's divinity and alleged diabolism than at his cosmological doctrines."
 6. Adam Frank (2009). The Constant Fire: Beyond the Science vs. Religion Debate, University of California Press, p. 24, "Though Bruno may have been a brilliant thinker whose work stands as a bridge between ancient and modern thought, his persecution cannot be seen solely in light of the war between science and religion."
 7. White, Michael (2002). The Pope and the Heretic: The True Story of Giordano Bruno, the Man who Dared to Defy the Roman Inquisition, p. 7. Perennial, New York. "This was perhaps the most dangerous notion of all... If other worlds existed with intelligent beings living there, did they too have their visitations? The idea was quite unthinkable."
 8. Nola
 9. Korabeli térkép. [2005. április 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2005. április 26.)
 10. a b Kecskés Pál: A bölcselet története
 11. a b c Michael Hesemann: Sötét alakok. XVI. Giordano Bruno http://seraphin.hu/btk/egytex/alak.pdf
 12. a b Magyaror katolikus lexikon (Bruno, Giordano)
 13. Giordano Brunót máglyán megégetik. National Geographic Magyarország. (Hozzáférés: 2021. március 9.)
 14. Hahner Péter: Valóban a tudomány mártírja volt Giordano Bruno?. index.hu. (Hozzáférés: 2021. szeptember 13.)
 15. a b Richard Smoleyː Tiltott hit, 183-188. o.;
 16. Végh László: Természettudomány és vallás. Kálvin Kiadó. Budapest, 2002.
 17. 1600. február 17-én halt meg Giordano Bruno. (Hozzáférés: 2021. március 9.)
 18. Giordano Bruno Nolano: De la causa, principio et Uno (etc.) – Venetia 1584

Irodalom[szerkesztés]

 • Michael Hesemann: Sötét alakok, Szent István Társulat, Budapest, 2010 – ISBN 978-963-277-106-9
 • Hermann-Peter Eberlein: Más mint reformátor. Giordano Bruno viszonya a protestantizmushoz. Confessio 24 (2000) 2, 76–81.

További információk[szerkesztés]

Commons:Category:Giordano Bruno
A Wikimédia Commons tartalmaz Giordano Bruno témájú médiaállományokat.

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Fájl:Wikiquote-logo.svg
A magyar Wikidézetben további idézetek találhatóak Giordano Bruno témában.