Magyar néprajzkutatók listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az alábbi lista a jelentősebb magyar néprajztudósokat, azaz a tárgyi néprajz különböző részterületeivel, társadalomnéprajzzal, népművészettel, szokáskutatással, szöveg-, zene- és táncfolklorisztikával, dialektológiával, etnológiával, valamint kulturális antropológiával foglalkozó magyar szakemberek névsorát tartalmazza. Az első részben a néprajztudósok betűrendes felsorolása, a másodikban kutatási terület szerinti felosztásuk található. Az eligazodást megkönnyítendő megadtuk az alapvető életrajzi adatokat, valamint az egyes tudósok fő kutatási területét. Emellett a határon túli kutatókat az adott ország zászlóikonjával jelöltük. A felsorolás végén megtalálható néhány, tudományos feldolgozással és kutatómunkával nem foglalkozó, de kiemelkedő teljesítményű néprajzi gyűjtő, számottevő etnológiai megfigyelést is végző utazó, felfedező neve is.

Betűrendes felsorolás[szerkesztés]

A, Á[szerkesztés]

 • Abafi Lajos (1840–1909): népköltészet (népballada, népdal)
 • Ács Anna (1953): regionális néprajz (Balaton-felvidék)
 • Ács Károly (1824–1894): román és szerb népköltészet
 • Ács Lipót (1868–1945): népművészet
 • Ág Tibor (1928–2013): népzene (hangszeres népzene, népdal, népballada) Szlovákia
 • Albert Ernő (1932): népköltészet (népballada, népmese), népszokás, néphit Románia
 • Alexics György (1864–1936): népköltészet (népballada)
 • Almási István (1934): népzene Románia

B[szerkesztés]

C[szerkesztés]

Cs[szerkesztés]

D[szerkesztés]

 • Daczó Lukács Árpád (1921–2018): népi vallásosság Románia
 • Dám László (1945): építészet
 • Dankó Imre (1922–2008): regionális néprajz (Hajdúság, Sárrét), építészet, kézművesség, kereskedelem
 • Danter Izabella (1955): regionális néprajz (Mátyusföld, Csallóköz), népi gyógyászat Szlovákia
 • Darányi Sándor (1951): etnoszemiotika
 • Deák Geyza (1870–1931): regionális néprajz (Tiszahát)
 • Deáky Zita: népi gyógyászat, népszokás
 • Debreczeni László (1903–1986): építészet, népművészet Románia
 • Dégh Linda (1920–2014): népköltészet (népmese, igaztörténet, anekdota), népi színjátszás, társadalom
 • Demény István Pál (1949–2000): népköltészet (hősepika)
 • Diószegi Vilmos (1923–1972): etnológia, (Törökország, Belső-Ázsia, Dél-Szibéria, Észak-Mongólia, Altaj, Szaján, a Bajkál nyugati partvidéke, terepen török és mongol nyelvű népek), néphite (samanizmusa), etnogenezis

E, É[szerkesztés]

 • Ecsedi István (1885–1936): regionális néprajz (Tiszántúl), gazdálkodás (vadászat, halászat, állattartás), táplálkozás
 • Ecsedy Csaba (1942–1995): etnológia (Afrika)
 • Égető Melinda (1941): gazdálkodás (szőlőművelés, földművelés)
 • Együd Árpád (1921–1983): regionális néprajz (Somogy), népköltészet (népdal)
 • Eperjessy Ernő (1929): magyarországi nemzetiségek néprajza

F[szerkesztés]

 • Fábián Gyula (1884–1955): kézművesség (fazekasság)
 • Faragó József (1922–2004): regionális néprajz (erdélyi magyarok és románok), népköltészet (népmese, népballada, népdal), népszokás Románia
 • Farkas József, néprajzkutató, etnográfus (1931): regionális néprajz (Szatmár néprajza)
 • Fazekas Mihály (1934): regionális néprajz (Nagykunság), gazdálkodás (állattartás)
 • Fehér Zoltán (1931): regionális néprajz (Bátya)
 • Fejős Pál (1897–1963): kulturális antropológia, néprajzi filmezés USA
 • Fejős Zoltán (1954): kulturális antropológia
 • H. Fekete Péter (1880–1966): regionális néprajz (Hajdúság)
 • Fél Edit (1910–1988): társadalom, gazdálkodás, népművészet, népviselet
 • Felföldi László (1947): néptánc
 • Ferenczi Géza (1924–2007): kézművesség Románia

G[szerkesztés]

 • Gráfik Imre (1944): közlekedés, település, építészet, etnoszemiotika
 • Gragger Róbert (1887–1926): népköltészet (népballada)
 • Greguss Ágost (1825–1882): népköltészet (népballada)
 • Grin Igor (1943): magyarországi horvátok és szerbek néprajza, népköltészet (népmese, népdal)
 • Grynaeus Tamás (1931): népi gyógyászat
 • Gulyás Éva (1946): regionális néprajz (Jászság, Nagykunság), néphit, népszokás, népművészet
 • Gunda Béla (1911–1994): gazdálkodás (gyűjtögetés, halászat, vadászat, állattartás), település, építészet

GY[szerkesztés]

H[szerkesztés]

I, Í[szerkesztés]

J[szerkesztés]

 • Jagamas János (1913–1997): népzene Románia
 • Jakab Albert Zsolt (1979): szubkultúra, írott populáris kultúra, kisebbségkutatás, kollektív és kulturális emlékezet, örökségkutatás Románia
 • Jakó Zsigmond Pál (1916–2008): gazdálkodás Románia
 • Jankó János (1868–1902): regionális néprajz (Kalotaszeg, Aranyosszék, Balaton-felvidék), etnológia (szibériai finnugor népek), gazdálkodás (halászat), építészet
 • Jankovics Marcell (1941): etnoszemiotika
 • Janó Ákos (1927): regionális néprajz (Bodrogköz, Kiskunság), gazdálkodás, népművészet, parasztköltészet

K[szerkesztés]

 • Khin Antal (1884–1973): gazdálkodás (halászat), kisipar, népszokás
 • Kisbán Eszter (1936): táplálkozás
 • Kiss Áron (1845–1908): népszokások, népi játékok
 • Kiss Bálint (1772–1853): népszokások
 • Kiss Géza (1891–1947): regionális néprajz (Ormánság), nyelvjárás
 • Kiss Lajos (1881–1965): regionális néprajz (Rétköz, Hódmezővásárhely)
 • Kiss Mária (1935): regionális néprajz (Szerbia)
 • Könczei Csilla (1963): táncelmélet, nem-verbális kommunikáció, vizuális kommunikáció, reprezentációelmélet, kulturális és nembeli kisebbségek, pártállam társadalma[4] ROM
 • Korkes Zsuzsanna Katalin (1954-2009): népszokások (elsősorban Galga-mente), modern szokások
 • ifj. Kós Károly (1919–1996): regionális néprajz (Erdély, Moldva), gazdálkodás, település, építészet, társadalom, népművészet
 • Kunt Ernő (1948–1994): kulturális antropológia, halottkultusz, temetők művészete

M[szerkesztés]

 • Manga János (1906–1977): népszokások, pásztorművészet

P[szerkesztés]

 • Pávai István (1951): népzenekutatás, néptáncok zenekísérete, népzenei dialektusok, zenei identitás
 • Péntek János (1941): etnolingvisztika, etnobotanika[5] ROM
 • Pozsony Ferenc (1955): népszokáskutatás, társadalomnéprajz ROM

S[szerkesztés]

Sz[szerkesztés]

T[szerkesztés]

 • Takács György (1965): archaikus népi imádságok, ráolvasások, népi vallásosság, hiedelemmondák, boszorkányság
 • Tánczos Vilmos (1959): archaikus népi imádságok, moldvai csángók népi vallásossága, folklór szimbólumok, népi vallásosság[8] ROM
 • Tötszegi Tekla (1964): díszítőművészet, muzeológia

V[szerkesztés]

 • Vehrer Adél (1970): népköltészet, népszokás, generációk közötti ismeret, hagyományozás folyamatai

Zs[szerkesztés]

Néprajzi gyűjtők[szerkesztés]

Korábbi listából[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Czégényi Dóra Andrea adatlapja. Magyar Néprajz és Antropológia Intézet. (Hozzáférés: 2015. október 13.)
 2. Keszeg Vilmos kutatói oldala. Adatbank - Transindex. (Hozzáférés: 2015. október 13.)
 3. Keszeg Vilmos adatlapja. Magyar Néprajz és Antropológia Intézet. (Hozzáférés: 2015. október 13.)
 4. Könczei Csilla adatlapja. Magyar Néprajz és Antropológia Intézet. (Hozzáférés: 2015. október 13.)
 5. Péntek János kutatói adatlapja. Adatbank - Transindex. (Hozzáférés: 2015. október 13.)
 6. Szabó Árpád Töhötöm adatlapja. Magyar Néprajz és Antropológia Intézet. (Hozzáférés: 2015. október 13.)
 7. Szikszai Mária adatlapja. Magyar Néprajz és Antropológia Intézet. (Hozzáférés: 2015. október 13.)
 8. Tánczos Vilmos adatlapja. Magyar Néprajz és Antropológia Intézet. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. október 13.)