Péntek János

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Péntek János
Horváth László felvétele
Horváth László felvétele
Életrajzi adatok
Született1941. július 7. (81 éves)
Körösfő
Ismeretes mint nyelvész
Nemzetiség magyar
Állampolgárság román és magyar
Házastárs Dombi Erzsébet (elvált), Tamás Éva
Gyermekek Áron, Veronka, Imre, Máté
Pályafutása
Szakterület nyelvtudomány
Kutatási terület nyelvtudomány, néprajz
Munkahelyek
Babeș–Bolyai Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanár (1990-2017)
szakmai igazgató
Szakmai kitüntetések
Kriterion-koszorú, Kemény Zsigmond-díj, Az MTA Arany János-életműdíja, A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, a Debreceni Egyetem díszdoktora, Bethlen Gábor-díj
Akadémiai tagság Akadémikus, a MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottságának elnöke (2007-2014)

Péntek János (Körösfő, 1941. július 7. –) nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár, akadémikus, szakterülete a nyelvtudomány és néprajztudomány; szociolingvisztika, dialektológia, népnyelv és népi kultúra viszonya.

Életútja[szerkesztés]

1959-ben érettségizett a nagyváradi 4-es számú középiskolában, 1964-ben a magyar nyelv és irodalom szakon végzett a kolozsvári egyetem bölcsészkarán, 1964-től oktató a kolozsvári egyetem Magyar nyelvtudományi tanszékén, 1976-ban a filológiai tudományok doktora lett. 1990–2007 közt tanszékvezető egyetemi tanár. 2004-től tagja a Magyar Tudományos Akadémiának, 2007–2014 közt első (alapító) elnöke az MTA Kolozsvári Területi Bizottságának.

Egyetemi oktatói munkája[szerkesztés]

Oktatóként általános nyelvészetet, etnológiát és magyar néprajzot, szociolingvisztikát, magyar dialektológiát oktatott. 1989 után részt vett a romániai magyar felsőoktatás kiépítésében, vezetője volt előbb az egységes magyar filológiai tanszéknek (1990–1994), a magyar nyelv és kultúra tanszékének (1995–2002), majd a magyar és általános nyelvészeti tanszéknek (2003–2007). Tanszékvezetőként:

 • 1990-től fokozatosan újjászervezte a magyarságtudományi képzést szolgáló tanszékeket
 • 1990-ben 40 éves szünet után újra indította a néprajz szakos egyetemi képzést
 • A doktori képzés keretében magyar nyelvészetből és magyar néprajzból 36 doktori disszertáció szakmai irányítója volt, ezek többsége nyomtatásban is megjelent
 • 1996-tól posztgraduális magiszteri képzést szervezett
 • 2002-ben hungarológiai doktori iskolát szervezett és akkreditáltatott (Hungarológiai Stúdiumok)
 • 2002-ben megszervezte az MTA erdélyi nyelvészeti kutatóállomását (ma: Szabó T. Attila Nyelvi Intézet), és folyamatosan részt vesz a Kárpát-medencei külső régiók nyelvészeti kutatóhálózatának a szervezésében és szakmai munkájában.

Szakmai-közéleti tevékenysége[szerkesztés]

Kutatási terület[szerkesztés]

1989 előtt[szerkesztés]

 • 1964-től: etnolingvisztikai és magyar dialektológiai kutatások
 • 1967-től: kontaktológiai kutatások a román–magyar nyelvi kapcsolatok tekintetében
 • 1970: etnobotanikai, botanikai terminológiai kutatások

1989 után[szerkesztés]

 • Kétnyelvűség a Kárpát-medencében (az erdélyi regionális kutatások Szilágyi N. Sándorral)
 • Nyelvi tervezéssel kapcsolatos kutatások és ezzel kapcsolatos szakmai feladatokban való részvétel (Szabó T. Attila Nyelvi Intézet)
 • Az oktatási nyelvvel kapcsolatos kutatások; a romániai magyar nyelvű oktatás intézményeinek működése

Díjak[szerkesztés]

 • 1985: Csűry Bálint-emlékérem (Magyar Nyelvtudományi Társaság)
 • 1995: Lőrincze Lajos-díj (Anyanyelvápolók Szövetsége)
 • 1996: Bárczi Géza-emlékérem (Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága)
 • 1999–2003: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 • 2001: Lotz János-emlékérem (Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság)
 • 2001: A magyar népi kultúra kutatásáért emlékérem (Györffy István Néprajzi Egyesület)
 • 2002: Kriterion-koszorú (Kriterion Alapítvány)[1]
 • 2005: Kemény Zsigmond-díj (2005, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány)
 • 2007: Az MTA Arany János-életműdíja
 • 2007: Implom József-díj (Magyar Nyelvtudományi Társaság)
 • 2007: Körösfő díszpolgára
 • 2010: Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2010)
 • 2011: a Debreceni Egyetem díszdoktora
 • 2012: Bethlen Gábor-díj (Bethlen Gábor Alapítvány)[2]
 • 2014: Magyar Nyelvőr Díj (Magyar Nyelvőr Alapítvány)
 • 2015: Petri Mór-díj (EME szilágysági fiókszervezete)
 • 2017: Székelyföld-díj (a Székelyföld kulturális folyóirat díja)

Szervezeti tagságok[szerkesztés]

 • MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (2000-2017)
 • MTA Kolozsvári Területi Bizottság (KAB) (2007-2014: elnök, 2014-: alelnök)
 • Erdélyi Múzeum-Egyesület (alelnök)
 • Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (1996-2014: erdélyi társelnök)
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (1996-2006:alelnök, választmányi tag)
 • Termini Egyesület (társelnök)
 • MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság (2017-)

Publikációs jegyzék[szerkesztés]

Kötetei[szerkesztés]

 • Péntek János–Szabó Zoltán–Teiszler Pál: A nyelv világa. Nyelvről, nyelvtudományról mindenkinek; Dacia, Kolozsvár, 1972
 • Nyelvelméleti tanulmányok; vál., életrajzi jegyz. Péntek János, Teiszler Pál; Kriterion, Bukarest, 197
 • Szabó Attila–Péntek János: Ezerjófű. Etnobotanikai útmutató; Kriterion, Bukarest, 1976
 • Márton Gyula–Péntek János–Vöő István: A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai; Kriterion, Bukarest, 1977
 • Bakos Ferenc–Péntek János–Teiszler Pál: Idegen szavak szótára. A-Zs. 1-2.; Kriterion, Bukarest, 1979 (Kriterion kézikönyvek)
 • A kalotaszegi népi hímzés és szókincse; Kriterion, Bukarest, 1979
 • Kuszálik Piroska–Péntek János: Magyar nyelv. Tankönyv az 5. oszt. számára; Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1981
 • Kuszálik Piroska–Péntek János: A magyar nyelv tanítása az 5-8. osztályban; Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1982
 • Kabán Annamária–Kalapáti Jolán–Péntek János: Magyar nyelv. Tankönyv a 6. oszt. számára; Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1982
 • Péntek János–Kalapáti Jolán: Magyar nyelv. Tankönyv a 7. oszt. számára; Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1983
 • Péntek János–Nagy Kálmán–Kalapáti Jolán: Magyar nyelv és irodalomolvasás. Tankönyv a 7. oszt. számára; Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1983
 • Péntek János–Szabó Attila: Ember és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete; Kriterion, Bukarest, 1985
 • Magyar nyelv és irodalom-olvasás. Tankönyv a 8. oszt. számára; összeáll. P. Dombi Erzsébet, Péntek János, Tamás Éva; Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1985
 • Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből; szerk. Bíró Zoltán, Gagyi József, Péntek János; Kriterion, Bukarest, 1987
 • Teremtő nyelv; Kriterion, Bucureşti, 1988
 • Dombi Erzsébet–Tamás Éva–Péntek János: Magyar nyelv és irodalomolvasás. Tankönyv a VIII. osztály számára; Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1993
 • Szöveg és stílus = Text şi stil = Text and style. Szabó Zoltán köszöntése = In onoarea profesorului Szabó Zoltán. In honour of professor Szabó Zoltán; szerk. Péntek János; Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 1997
 • Péntek János–Kalapáti Jolán–Nagy Kálmán: Magyar nyelv és irodalomolvasás. Tankönyv a VII. osztály számára; Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1997
 • A megmaradás esélyei. Anyanyelvű oktatás, magyarságtudomány, egyetem Erdélyben; A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága–Anyanyelvi Konferencia, Bp., 1999 (Nyelv és lélek könyvek)
 • Az anyanyelv mítosza és valósága; Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 1999 (AESZ-füzetek)
 • Nagy L. János–Péntek János: A kreatív nyelvhasználat és az iskola; Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2000
 • A nyelv ritkuló légköre. Szociolingvisztikai dolgozatok; Komp-Press, Kolozsvár, 2001
 • Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.; szerk. Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János; DE, Debrecen–Jyväskylä, 2002
 • Népi nevek, népi hagyományok; Mentor, Marosvásárhely, 2003
 • Péntek János–Benő Attila: Nyelvi kapcsolatok, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban; Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetség, Kolozsvár, 2003 (A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet kiadványai)
 • Anyanyelv és oktatás; Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2004 (Bibliotheca Transsylvanica)
 • Magyarul megszólaló tudomány. Apáczai enciklopédiájának ösztönzése és példája a magyar tudományos nyelv és stílus megteremtésében; szerk. Péntek János; Lucidus, Bp., 2004 (Kisebbségkutatás könyvek)
 • A nyelvész Brassai élő öröksége. Az 1997. május 22-23-i emlékülés előadásai; szerk. Péntek János; EME, Kolozsvár, 2005 (Erdélyi tudományos füzetek)
 • Nyelvi jogi környezet és nyelvhasználat; szerk. Péntek János, Benő Attila; Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 2005 (A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet kiadványai)
 • Oktatás: nyelvek határán. Közelkép és helyzetkép a romániai magyar oktatásról. Bálint Emese-Péntek János. A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai 5. Kolozsvár,
 • Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép; szerk. Bartha Csilla, Nádor Orsolya, Péntek János; Tinta, Bp., 2011 (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához)
 • A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. Tanulmányok, beszámolók, kutatási programok; szerk. Benő Attila, Péntek János; Gamma Nyelvi Iroda–Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely–Kolozsvár, 2011
 • Változó korunk – változó nyelvünk. Esszék, reflexiók, alkalmi szövegek; Korunk–Komp-Press, Kolozsvár, 2011 (Ariadné könyvek)
 • Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában; MTA, Bp., 2013 (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián)
 • Történések a nyelvben a keleti végeken I-II; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2015-2016
 • Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára. Szerk. Péntek János és Czégényi Dóra. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2016
 • A moldvai magyar tájnyelv szótára / Dicționarul graiului maghiar din Moldova / Dictionary of the Hungarian Dialect from Moldova I-II. Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadója, Kolozsvár, 2016-2017.
 • A magyar nyelv Romániában (Erdélyben). A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén], 6. Kolozsvár-Budapest, 2020

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Komoróczy György: Péntek János professzor köszöntése. hargitanepe.ro. Hargita Népe, 2021. július 7. [2021. október 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. október 16.)
 2. Hrecska Renáta: Bethlen-díjak és Márton-emlékérem. Magyar Hírlap Online, 2012. november 4. [2014. november 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. november 18.)

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]