Péntek János

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Péntek János
Pentekjanos.jpg
Életrajzi adatok
Született 1941. július 7. (76 éves)
Körösfő
Nemzetiség magyar
Pályafutása
Szakterület nyelvtudomány
Munkahelyek
Babeș–Bolyai Tudományegyetem egyetemi tanár
Szakmai kitüntetések
Csűry Bálint-emlékérem
Lőrincze Lajos-díj
Bárczi Géza-emlékérem
Akadémiai tagság Az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottságának elnöke 2007 óta

Péntek János (Körösfő, 1941. július 7. –) nyelvész, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság elnöke, egyetemi tanár, szakterülete a nyelvtudomány; szociolingvisztika, dialektológia, kisebbségi nyelvhasználat, népnyelv és népi kultúra viszonya.

Életútja[szerkesztés]

1959-ben érettségizett a nagyváradi 4-es számú középiskolában, 1964-ben a magyar nyelv és irodalom szakon végzett a kolozsvári egyetem bölcsészkarán, 1964-től oktató a kolozsvári egyetem Magyar nyelvtudományi tanszékén, 1976-ban a filológiai tudományok doktora lett. 1990-től tanszékvezető egyetemi tanár a kolozsvári egyetem magyar nyelvészeti tanszékén.

Egyetemi oktatói munkája[szerkesztés]

Oktatóként általános nyelvészetet, általános etnológiát és magyar néprajzot, szociolingvisztikát, magyar dialektológiát oktatott. 1989 után a korszak igényeinek megfelelő tanszéki szervezési feladatokat irányított, a következőket:

 • 1990-ben a magyarságtudományi képzést szolgáló tanszékeket szervezte újjá (irodalom, nyelv, néprajz, finn szakos képzés)
 • Ugyancsak 1990-ben néprajz szakos egyetemi képzést indította újra (40 év szünet után), megalakította a tanszék néprajzi munkacsoportját
 • Doktori képzés indított dialektológiából és magyar néprajzból, 20 doktori disszertáció témavezetője volt, ezen disszertációk megvédése is megtörtént
 • 1996-tól posztgraduális magiszteri képzést szervezett, elfogadtatta a tanszéken újnak számító tudományágak oktatását (szociolingvisztika és etnolingvisztika és antropológiai nyelvészet)
 • 2001-ben hungarológiai doktori iskola szervezett és akkreditáltatott (hungarológiai stúdiumok)
 • 2002-ben megszervezte az MTA erdélyi nyelvészeti kutatóállomását (ma: Szabó T. Attila Nyelvi Intézet) és elsőként vállalta annak szakmai vezetését.

Kutatási terület[szerkesztés]

1989 előtt[szerkesztés]

 • 1964-től: etnolingvisztikai és magyar dialektológiai kutatások
 • 1967-től: kontaktológiai kutatások a román–magyar nyelvi kapcsolatok tekintetében
 • 1970: etnobotanikai, botanikai terminológiai kutatások

1989 után[szerkesztés]

 • Kétnyelvűség a Kárpát-medencében (az erdélyi regionális kutatások Szilágyi N. Sándorral)
 • Nyelvi tervezéssel kapcsolatos kutatások és ezzel kapcsolatos szakmai feladatokban való részvétel (Szabó T. Attila Nyelvi Intézet)
 • Az oktatási nyelvvel kapcsolatos kutatások; a romániai magyar nyelvű oktatás intézményeinek működése

Díjak[szerkesztés]

Szervezeti tagságok[szerkesztés]

 • Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (állandó meghívott)
 • Kolozsvári Területi Bizottság (KAB) (elnök)
 • Szótári Munkabizottság
 • Erdélyi Múzeum-Egyesület (választmányi, alapító és tiszteleti tag)
 • Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (erdélyi társelnök)
 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság (alelnök).

Publikációs jegyzék[szerkesztés]

Kötetei[szerkesztés]

 • Péntek János–Szabó Zoltán–Teiszler Pál: A nyelv világa. Nyelvről, nyelvtudományról mindenkinek; Dacia, Kolozsvár, 1972
 • Nyelvelméleti tanulmányok; vál., életrajzi jegyz. Péntek János, Teiszler Pál; Kriterion, Bukarest, 1975
 • Péntek Ioan: A kalotaszegi népi hímzés szakszókincse; Universitatea Babeș–Bolyai, Cluj-Napoca, 1976
 • Szabó Attila–Péntek János: Ezerjófű. Etnobotanikai útmutató; Kriterion, Bukarest, 1976
 • Márton Gyula–Péntek János–Vöő István: A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai; Kriterion, Bukarest, 1977
 • Bakos Ferenc–Péntek János–Teiszler Pál: Idegen szavak szótára. A-Zs. 1-2.; Kriterion, Bukarest, 1979 (Kriterion kézikönyvek)
 • A kalotaszegi népi hímzés és szókincse; Kriterion, Bukarest, 1979
 • Kuszálik Piroska–Péntek János: Magyar nyelv. Tankönyv az 5. oszt. számára; Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1981
 • Kuszálik Piroska–Péntek János: A magyar nyelv tanítása az 5-8. osztályban; Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1982
 • Kabán Annamária–Kalapáti Jolán–Péntek János: Magyar nyelv. Tankönyv a 6. oszt. számára; Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1982
 • Péntek János–Kalapáti Jolán: Magyar nyelv. Tankönyv a 7. oszt. számára; Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1983
 • Péntek János–Nagy Kálmán–Kalapáti Jolán: Magyar nyelv és irodalomolvasás. Tankönyv a 7. oszt. számára; Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1983
 • Péntek János–Szabó Attila: Ember és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete; Kriterion, Bukarest, 1985
 • Magyar nyelv és irodalom-olvasás. Tankönyv a 8. oszt. számára; összeáll. P. Dombi Erzsébet, Péntek János, Tamás Éva; Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1985
 • Néphagyományok új környezetben. Tanulmányok a folklorizmus köréből; szerk. Bíró Zoltán, Gagyi József, Péntek János; Kriterion, Bukarest, 1987
 • Teremtő nyelv; Kriterion, Bucureşti, 1988
 • Dombi Erzsébet–Tamás Éva–Péntek János: Magyar nyelv és irodalomolvasás. Tankönyv a VIII. osztály számára; Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1993
 • Szöveg és stílus = Text şi stil = Text and style. Szabó Zoltán köszöntése = In onoarea profesorului Szabó Zoltán. In honour of professor Szabó Zoltán; szerk. Péntek János; Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 1997
 • Péntek János–Kalapáti Jolán–Nagy Kálmán: Magyar nyelv és irodalomolvasás. Tankönyv a VII. osztály számára; Didactica si Pedagogica, Bucureşti, 1997
 • A megmaradás esélyei. Anyanyelvű oktatás, magyarságtudomány, egyetem Erdélyben; A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága–Anyanyelvi Konferencia, Bp., 1999 (Nyelv és lélek könyvek)
 • Az anyanyelv mítosza és valósága; Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 1999 (AESZ-füzetek)
 • Nagy L. János–Péntek János: A kreatív nyelvhasználat és az iskola; Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2000
 • A nyelv ritkuló légköre. Szociolingvisztikai dolgozatok; Komp-Press, Kolozsvár, 2001
 • Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.; szerk. Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János; DE, Debrecen–Jyväskylä, 2002
 • Népi nevek, népi hagyományok; Mentor, Marosvásárhely, 2003
 • Péntek János–Benő Attila: Nyelvi kapcsolatok, nyelvi dominanciák az erdélyi régióban; Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetség, Kolozsvár, 2003 (A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet kiadványai)
 • Anyanyelv és oktatás; Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2004 (Bibliotheca Transsylvanica)
 • Magyarul megszólaló tudomány. Apáczai enciklopédiájának ösztönzése és példája a magyar tudományos nyelv és stílus megteremtésében; szerk. Péntek János; Lucidus, Bp., 2004 (Kisebbségkutatás könyvek)
 • A nyelvész Brassai élő öröksége. Az 1997. május 22-23-i emlékülés előadásai; szerk. Péntek János; EME, Kolozsvár, 2005 (Erdélyi tudományos füzetek)
 • Nyelvi jogi környezet és nyelvhasználat; szerk. Péntek János, Benő Attila; Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, Kolozsvár, 2005 (A Szabó T. Attila Nyelvi Intézet kiadványai)
 • Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép; szerk. Bartha Csilla, Nádor Orsolya, Péntek János; Tinta, Bp., 2011 (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához)
 • A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tíz éve. Tanulmányok, beszámolók, kutatási programok; szerk. Benő Attila, Péntek János; Gamma Nyelvi Iroda–Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahely–Kolozsvár, 2011
 • Változó korunk – változó nyelvünk. Esszék, reflexiók, alkalmi szövegek; Korunk–Komp-Press, Kolozsvár, 2011 (Ariadné könyvek)
 • Magyar nyelv- és nyelvjárásszigetek Romániában; MTA, Bp., 2013 (Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián)
 • Történések a nyelvben a keleti végeken; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2015-

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Hrecska Renáta: Bethlen-díjak és Márton-emlékérem. Magyar Hírlap Online, 2012. november 4. (Hozzáférés: 2014. november 18.)

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]