Dánia uralkodóinak listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Vikingshipmini.jpg
Ez a cikk a Skandinávia
országairól szóló sorozat része
Földrajz
A viking kor
Államalakulatok
Történelem
Egyéb

Az alábbi táblázat Dánia uralkodóit tartalmazza, az első bizonyíthatóan uralkodó királytól a középkori történelmi uralkodókon át napjainkig. Az ősi dán mitológia gyökerei az ókori időkig mutatnak, azonban a történészek kutatásaira hagyatkozva ezek jelentős része nem valóságos történelmi személyt jelöl.

A homályos mondabeli hősök után az első bizonyítottan történelmi alak Dánia uralkodói között Öreg Gorm. Bár valószínűleg édesapja I. Hardeknut is létező történelmi személy. Japán uralkodóit leszámítva Dánia rendelkezik a leghosszabb mindmáig trónon lévő uralkodói listával. A történelem folyamán kevés alkalommal veszítette el a dán nép a bizalmát az uralkodóival szemben, ezért nem is jellemző az udvar elleni lázongás Dánia története során. Az is igaz, hogy trónviszályok sem jellemezték a dán királyi vonalat. I. Keresztély király 1460-ban Schleswig hercege, szintén 1460-ban Holstein grófja, majd 1474-től Holstein hercege lett. A dán királyok ezután, perszonálunióban, 1864-ig, Schleswig-Holstein hercegei voltak.[1]

  • Megjegyzés: a Knutok számozása 2-féleképpen történhet:
    • Középkori hagyomány: 2 Hardeknut + 4 Knut együtt Knutként van számozva. (I–VI.) ⇒ a lista ezt követi
    • Modern változat: külön számozva a 2 Hardeknut (I–II.) és a 4 Knut (I–IV.)

Dán királyok (917-től napjainkig)[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Rokoni kapcsolataikat lásd: Dán királyok családfája

Kép
Uralkodóház
Uralkodó
Uralkodott
Megjegyzés
A Jelling-ház uralkodói
Jelling I. Hardeknut = I. Knut
* kb. 850
934
917934
Gorm-the-old.jpg Jelling III. Öreg Gorm
* 888?
958
934958
I. Hardeknut fia. Gorm egyesítette a dán és viking törzseket, birodalma a mai Svédország déli részére is kiterjedt. 934-ig csak egy részterületen uralkodik.
Harald Blaatand.jpg Jelling I. Kékfogú Harald
* 908/911
986. november 1.
958986
Gorm fia. Az ő nevéhez fűződik viszont a dánok megtérése 965 körül. Ő tette át a királyi székhelyet Jellingből Roskildébe. Fia, Svend fellázadt ellene, és Harald ebben a felkelésben vesztette életét 986-ban (egyes források szerint 985-ben). A Gesta Danorum szerint egy Toko nevű íjász ölte meg, akit korábban arra kényszerített, hogy fia fejéről lőjje le az almát. Erről mintázta később egy ismeretlen Tell Vilmos történetét. Neve dánul: Harald I Gormsson Blåtand.
Swen Widlobrody ubt.jpeg Jelling I. Villásszakállú Svend
* kb. 955
1014. február 3.
9861014
I. Harald fia. Miután Olaf Tryggvasson norvég király 1000-ben meghalt, Svend kiterjesztette uralmát Norvégiára, II. Erik a vazallusa lett. 1013-ban a dán flotta élén támadást intézett Anglia ellen, és el is foglalta azt. II. Ethelred (Æthelred) angol király Normandiába menekült. Svendet karácsony napján királlyá választották. Nekikezdett a királyság újjászervezésének, de alig öt héttel később, 1014. február 3-án meghalt. Neve dánul: Svend I Haraldsen Tveskæg.
Jelling II. Harald
* kb. 989
1018
1014 – 1018
I. Svend fia. Neve dánul: Harald II Svendsen.
Cnut.jpg Jelling II. Nagy Knut
* kb. 992
1035. november 12.
10181035
II. Harald öccse. Dánia, Norvégia és Anglia uralkodója. Neve dánul: Knud II Svendsen den Store.
Coin danish and english king Harthacnut, Hardeknut (1018-1042).jpg Jelling II. Hardeknut = III. Knut
* 1018
1042. június 8.
10351042
Nagy Knut fia. III. Knutként is ismert. Neve dánul: Knud III Hardeknud.
King Magnus and Åsmund Granskjellsson.jpg Yngling I. Jóságos Magnus
* 1024
1047. október 25.
10421047
Norvégia királya is. Neve dánul: Magnus den Gode.
A Svend Estridsson-ház uralkodói
Svend estridsen.jpg Estridsson II. Svend
* kb. 1018/1019
1076. április 28.
10471076
I. Knut unokaöccse; I. Svend lányának, Astridnak, és Ulf jarlnak ("grófnak") a fia. Neve dánul: Svend II Estridsen.
Harald 3. Hen.jpg Estridsson III. Hén Harald
* kb. 1041
1080. április 17.
10761080
II. Svend fia. Békés, jóképességű uralkodó volt, aki a dán pénz értékének a javításán fáradozott. Neve dánul: Harald III Svendsen Hen.
Sankt Knud.JPG Estridsson IV. Szent Knut
* kb. 1043
1086. július 17.
10801086
II. Svend fia. A pogányok ölték meg. Neve dánul: Knud IV den Hellige.
Oluf hunger.jpg Estridsson I. Éhes Olaf
* kb. 1052
1095. augusztus 18.
10861095
II. Svend törvénytelen fia. Országát uralkodása alatt éhínségek dúlták. Rejtélyes körülmények közt halt meg. Neve dánul: Oluf I Svendsen Hunger.
Erik 1. Ejegod.jpg Estridsson I. Erik
* kb. 1056
1103. július 10.
10951103
II. Svend fia. Legyőzte a tengeri rablókat, Lundot a három skandináv ország érseki székhelyévé tette. Neve dánul: Erik I Ejegod.
Kong niels.jpg Estridsson Niels
* 1063/1064
1134. június 25.
11031134
II. Svend fia. II. Lothar német római császártól hűbérűl kapta az oboritok földjét. Neve dánul: Niels Svendsen af Danmark.
Erik emune.jpg Estridsson II. Felejthetetlen Erik
* kb. 1090
1137. szeptember 18.
11341137
I. Erik törvénytelen fia. A felejthetetlen melléknevet önmagának adományozta, miután legyőzte nagybátyját, Nielset, és így megnyílt előtte az út a trónhoz. Megölette testvérét, Haraldot és annak fiát; elismerte Lothar császár fennhatóságát és Rügen sziget lakóit a keresztény hit felvételére kényszerítette. Neve dánul: Erik Eriksen II Emune.
Erik lam.jpg nem ismert III. Bárány Erik
* 1104?
1147. augusztus 27.
11371147
I. Erik unokája. Neve dánul: Erik III Lam.
Estridsson (II.) Olaf
1143
(11401143)
I. Erik fiúági unokája. Több lista nem ismeri el Dánia királyának, hiszen fellázadt a trón ellen, és önmagát tette meg uralkodónak. Neve dánul: Oluf Haraldsen.
Swen.jpg Estridsson III. Grathe Svend
* kb. 1127
1157. október 23./28.
11471154
II. Erik törvénytelen fia. Neve dánul: Svend III Eriksen Grathe.
Brakteat fran Knut Magnussons regering.png Estridsson V. Knut
* kb. 1129
1157. augusztus 9.
11541157
Niels unokája. Neve dánul: Knud V.
A Valdemár-ház uralkodói
Valdemar den Store.jpg Valdemár I. Nagy Valdemár
* 1131. január 14.
1182. május 12.
11571182
III. Knut unokatestvére. Leverte az egyházi tized bevezetése miatt kitört parasztfelkelést (1177–1181). Neve dánul: Valdemar I den Store.
Knud den Sjettes segl.png Valdemár VI. Istenfélő Knut
* 1163
1202. november 12.
11821202
I. Valdemár fia. 1184-ben elfoglalta Pomerániát és Mecklenburgot; 1194-ben, és 1196-ban hadjáratot vezetett az észtek ellen. Neve dánul: Knud VI Valdemarsen.
Valdemar sejr.jpg Valdemár II. Győzedelmes Valdemár
* 1170. június 28.
1241. március 28.
12021241
VI. Knut öccse. 1231-ben kiadta a Liber Censust, amely a dán király bevételének és vagyonának a rögzítését jelentette. Neve dánul: Valdemar II Valdemarsen Sejr.
Valdemár (III.) Valdemár
* 1209
1231. november 28.
12151231
Társuralkodó volt. II. Valdemár fia. Neve dánul: Erik Christoffersen.
Erik plovpenning.jpg Valdemár IV. Ekepénzes Erik
* 1216
1250. augusztus 9.
12411250
II. Valdemár fia. Rövid uralkodását a testvéreivel folytatott elkeseredett harcok jellemezték. Különösen Ábellel voltak heves összetűzései, aki Schleswig hercegeként nagyobb függetlenséget próbált elérni amiben Holstein grófjai is támogatták. Ezen kívül harcolt a skåne-i parasztokkal is, akik fellázadtak a szigorú adók ellen, amelyeket különböző dolgok, például az ekék után kivetett (1249, innen ered mellékneve). Neve dánul: Erik IV Valdemarsen Plovpenning.
Kong abel.jpg Valdemár Ábel
* 1218
1252. július 29.
12501252
IV. Erik öccse. Neve dánul: Abel Valdemarsen.
Kong Christoffer 1. (1219-1259).jpg Valdemár I. Kristóf
* 1219?
1259. május 29.
12521259
Ábel öccse. Neve dánul: Christoffer I Valdemarsen.
Erik Glipping.jpg Valdemár V. Pislogó Erik
* 1249
1286. november 22.
12591286
I. Kristóf fia. 1282-ben kiadta a Nyborg-i szabadságlevelet a dán nemesség részére. Neve dánul: Erik V Christoffersen Glipping.
Erikmenvedssegl.jpg Valdemár VI. Erik
* 1274
1319. november 13.
12861319
V. Erik fia. Eredménytelen háborúkat vívott az északnémet városok, és Svédország ellen. Neve dánul: Erik VI Eriksen Menved.
Krzysztof2 sorø.JPG Valdemár II. Kristóf
* 1276. szeptember 29.
1332. augusztus 2.
13191326
VI. Erik öccse. Neve dánul: Christoffer II Eriksen.
Valdemár III. Valdemár
* 1314
1364
13261329
Ellenkirályként lépett fel először. Erik, Schleswig-i herceg fia, Ábel ükunokája. Neve dánul: Valdemar III Eriksen.
Krzysztof2 sorø.JPG Valdemár II. Kristóf (2x)
13291332
Második trónra lépése.
Valdemár (VII.) Erik
* 1307
1332
(1330 – 1332)
Társuralkodó volt. II. Kristóf fia. Neve dánul: Erik Christoffersen.
Holsteini Gerhardt
* 1293
1340. április 1.
13321340
V. Erik unokájának a férje. Jütland hercege. Az interregnum alatt az ő kezében volt a hatalom.
Valdemar atterdag dk.jpg Valdemár IV. Pirkasztó Valdemár
* 1321
1375. október 24.
13401375
Egy 1332-ben kezdődött interregnum után lépett trónra. II. Kristóf fia. Neve dánul: Valdemar IV Christoffersen Atterdag.
Oluf 2 of Denmark (Kronborg tapestries) cropped.jpg Folkung II. Olaf
* 1370 decembere
1387. augusztus 23.
13761387
Norvégia királya is. I. Margit fia. Neve dánul: Oluf II Håkonsen.
Margrete 1.jpg Valdemár I. Margit
* 1353 márciusa
1412. október 28.
13871412
IV. Valdemár leánya. Neve dánul: Margrete I.
Eric of Pomerania.jpg Pomerániai VII. Erik
* 1382
1459. május 3.
14121439
I. Margit unokaöccse. (I. Margit nővére, Ingeborg (Ingrid), III. Henriknek, Mecklenburg hercegének (Mecklenburgi-ház, avagy Obodriták) felesége lett. Lányuknak, Máriának, a férje VII. Wartiszláv ("magyarosan": Vratiszláv), Pomeránia hercege volt (Greifen-ház, avagy Pomerániai-ház). Az ő gyermekük VII. Erik, született: "Bogiszláv".) Neve dánul: Erik VII af Pommern.
Christopher of Bavaria.jpg Wittelsbach III. Bajorországi Kristóf
* 1416. február 16.
1448. január 6.
14401448
VII. Erik unokaöccse. (VII. Erik nővére, Katalin, Johann von Pfalz-Neumarkt ("Pfalz-Neumarkti János"; Wittelsbach-ház, Pfalz-Neumarkti-ág) palotagróf felesége lett, a gyermekük III. Kristóf.) Neve dánul: Christoffer III af Bayern.
Az Oldenburg-ház uralkodói
Christian1dk.jpg Oldenburg I. Keresztély
* 1426 februárja
1481. május 21.
14481481
A Kalmari Unió uralkodója; III. Kristóf feleségének a második férje; V. (Glipping) Erik hatodik leszármazottja. (V. Erik leánya, Richiza ("Richza", "Richeza"), II. Miklósnak, Werle hercegének (avagy Werle urának, Mecklenburgi-ház, avagy Obodriták) felesége volt. Leányuk, Sophia ("Zsófia"), III. (Nagy) Gerhárdnak, Holstein-Rendsburg grófjának (Schauenburg-ház) a felesége lett. Fiúk, II. Henrik, Holstein-Rendsburg grófja, akinek a fia, VI. Gerhárd, szintén Holstein-Rendsburg grófja volt. Az ő leánya, Heilwig (Hedvig) férje Dietrich, Oldenburg grófja lett (Oldenburg-ház), az ő fiúk I. Keresztély.) Neve dánul: Christian I Dietrichsson af Oldenburg.
KongHans segl b-028.jpg Oldenburg János
* 1455. február 2.
1513. február 20.
14811513
A Kalmari Unió uralkodója. I. Keresztély fia. Neve dánul: Johan af Oldenburg.
ChristianIIb.jpg Oldenburg II. Zsarnok Keresztély
* 1481. július 1.
1559. január 25.
15131523
János fia. Neve dánul: Christian II Johansson af Oldenburg.
Frederik1dk.jpg Oldenburg I. Békeszerető Frigyes
* 1471. október 7.
1533. április 4.
15231533
I. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik I af Oldenburg.
Christian III of Denmark.jpg Oldenburg III. Keresztély
* 1503. augusztus 12.
1559. január 1.
15341559
I. Frigyes fia. Neve dánul: Christian III af Oldenburg.
Frederik 2.jpg Oldenburg II. Frigyes
* 1534. július 1.
1588. április 4.
15591588
III. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik II af Oldenburg.
Kristian IV av Danmark, malning av Pieter Isaacsz 1611-1616.jpg Oldenburg IV. Keresztély
* 1577. április 12.
1648. február 28.
15881648
II. Frigyes fia. Neve dánul: Christian IV af Oldenburg.
Frederik den 3.jpg Oldenburg III. Frigyes
* 1609. március 18.
1670. február 9.
16481670
IV. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik III af Oldenburg.
Christian V of Denmark.jpg Oldenburg V. Keresztély
* 1646. április 15.
1699. augusztus 25.
16701699
III. Frigyes fia. Neve dánul: Christian V af Oldenburg.
Frederik 4.jpg Oldenburg IV. Frigyes
* 1671. október 11.
1730. október 12.
16991730
V. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik IV af Oldenburg.
Christianvi.jpg Oldenburg VI. Keresztély
* 1699. november 30.
1746. augusztus 6.
17301746
IV. Frigyes fia. Neve dánul: Christian VI af Oldenburg.
Portrait King Frederik V by Pilo.jpg Oldenburg V. Frigyes
* 1723. március 31.
1766. január 14.
17461766
VI. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik V af Oldenburg.
Christianviidenmark.jpg Oldenburg VII. Keresztély
* 1749. január 29.
1808. március 13.
17661808
V. Frigyes fia. Neve dánul: Christian VII af Oldenburg.
Fiedrichvidenmark.jpg Oldenburg VI. Frigyes
* 1768. január 28.
1839. december 3.
18081839
1808-ban Norvégia kivált a dán fennhatóság alól. VII. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik VI af Oldenburg.
Christianviiidenmark.jpg Oldenburg VIII. Keresztély
* 1786. szeptember 18.
1848. január 10.
18391848
VI. Frigyes unokatestvére. Neve dánul: Christian VIII af Oldenburg.
Friedrichviidenmark.jpg Oldenburg VII. Frigyes
* 1808. október 6.
1863. november 15.
18481863
VIII. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik VII af Oldenburg.
A Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg-ház uralkodói

(Dánul: Slesvig-Holsten-Sønderborg-Lyksborg-ház)

Christian IX of Denmark.jpg Glücksburg IX. Keresztély
* 1818. április 8.
1906. január 29.
18631906
III. Keresztély kilencedik leszármazottja (férfiágú leszármazás), VIII. Keresztély unokahúgának a férje. Neve dánul: Christian IX af Oldenburg.
Frederik VIII of Denmark.jpg Glücksburg VIII. Frigyes
* 1843. június 3.
1912. május 14.
19061912
IX. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik VIII af Oldenburg.
Christian10.jpg Glücksburg X. Keresztély
* 1870. szeptember 26.
1947. április 20.
19121947
VIII. Frigyes fia. Neve dánul: Christian X af Oldenburg.
Frederik IX.jpg Glücksburg IX. Frigyes
* 1899. március 11.
1972. január 14.
19471972
X. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik IX af Oldenburg.
Dronning Margerethe 5 sep 2004.jpg Glücksburg II. Margit
* 1940. április 16.
1972-től
IX. Frigyes lánya. Neve dánul: Margrethe II.

Tabló[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Fordítás[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

  • Ez a szócikk részben vagy egészben a List of Danish monarchs című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

  1. A dán uralkodók azonban, mint Schleswig-Holstein hercegei, nem tartóztak a német választófejedelmek közé (en:Duke of Schleswig; de:Kurfürst – 2014. április 16.).

További információ[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]