Dánia uralkodóinak listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Vikingshipmini.jpg
Ez a cikk a Skandinávia
országairól szóló sorozat része
Földrajz
A viking kor
Államalakulatok
Történelem
Egyéb

Az alábbi táblázat Dánia uralkodóit tartalmazza, az első bizonyíthatóan uralkodó királytól a középkori történelmi uralkodókon át napjainkig. Az ősi dán mitológia gyökerei az ókori időkig mutatnak, azonban a történészek kutatásaira hagyatkozva ezek jelentős része nem valóságos történelmi személyt jelöl.

A homályos mondabeli hősök után az első bizonyítottan történelmi alak Dánia uralkodói között Öreg Gorm. Bár valószínűleg édesapja I. Hardeknut is létező történelmi személy. Japán uralkodóit leszámítva Dánia rendelkezik a leghosszabb mindmáig trónon lévő uralkodói listával. A történelem folyamán kevés alkalommal veszítette el a dán nép a bizalmát az uralkodóival szemben, ezért nem is jellemző az udvar elleni lázongás Dánia története során. Az is igaz, hogy trónviszályok sem jellemezték a dán királyi vonalat. I. Keresztély király 1460-ban Schleswig hercege, szintén 1460-ban Holstein grófja, majd 1474-től Holstein hercege lett. A dán királyok ezután, perszonálunióban, 1864-ig, Schleswig-Holstein hercegei voltak.[1]

 • Megjegyzés: a Knutok számozása 2-féleképpen történhet:
  • Középkori hagyomány: 2 Hardeknut + 4 Knut együtt Knutként van számozva. (I–VI.) ⇒ a lista ezt követi
  • Modern változat: külön számozva a 2 Hardeknut (I–II.) és a 4 Knut (I–IV.)
 • Rokoni kapcsolataikat lásd: Dán királyok családfája

A Jelling-ház uralkodói (9171047)[szerkesztés]

N
Kép
Uralkodóház
Uralkodó
Uralkodott
Megjegyzés
[1.]
Jelling I. Hardeknut = I. Knut
* kb. 850
934
917934
(17 évig)
[2.] Gorm-the-old.jpg Jelling III. Öreg Gorm
* 888?
958
934958
(24 évig)
I. Hardeknut fia. Gorm egyesítette a dán és viking törzseket, birodalma a mai Svédország déli részére is kiterjedt. 934-ig csak egy részterületen uralkodik.
[3.] Harald Blaatand.jpg Jelling I. Kékfogú Harald
* 908/911
986. november 1.
958986
(28 évig)
Gorm fia. Az ő nevéhez fűződik viszont a dánok megtérése 965 körül. Ő tette át a királyi székhelyet Jellingből Roskildébe. Fia, Svend fellázadt ellene, és Harald ebben a felkelésben vesztette életét 986-ban (egyes források szerint 985-ben). A Gesta Danorum szerint egy Toko nevű íjász ölte meg, akit korábban arra kényszerített, hogy fia fejéről lőjje le az almát. Erről mintázta később egy ismeretlen Tell Vilmos történetét. Neve dánul: Harald I Gormsen Blåtand.
[4.] Swen Widlobrody ubt.jpeg Jelling I. Villásszakállú Svend
* kb. 955
1014. február 3.
9861014
(28 évig)
I. Harald fia. Miután Olaf Tryggvasson norvég király 1000-ben meghalt, Svend kiterjesztette uralmát Norvégiára, II. Erik a vazallusa lett. 1013-ban a dán flotta élén támadást intézett Anglia ellen, és el is foglalta azt. II. Ethelred (Æthelred) angol király Normandiába menekült. Svendet karácsony napján királlyá választották. Nekikezdett a királyság újjászervezésének, de alig öt héttel később, 1014. február 3-án meghalt. Neve dánul: Svend I Haraldsen Tveskæg.
[5.] Harald 2 ukendt kunstner 1685.jpg Jelling II. Harald
* kb. 989
1018
10141018
(4 évig)
I. Svend fia. Neve dánul: Harald II Svendsen.
[6.] Cnut.jpg Jelling II. Nagy Knut
* kb. 992
1035. november 12.
10181035
(17 évig)
II. Harald öccse. Dánia, Norvégia és Anglia uralkodója. Neve dánul: Knud II Svendsen den Store.
[7.] Coin danish and english king Harthacnut, Hardeknut (1018-1042).jpg Jelling II. Hardeknut = III. Knut
* 1018
1042. június 8.
10351042
(7 évig)
Nagy Knut fia. III. Knutként is ismert. Neve dánul: Knud III Hardeknud.
[8.] King Magnus and Åsmund Granskjellsson.jpg Yngling I. Jóságos Magnus
* 1024 áprilisa/júniusa
1047. október 25.
10421047
(5 évig)
Norvégia királya is. Neve dánul: Magnus den Gode.

A Svend Estridsen-ház uralkodói (10471157)[szerkesztés]

N
Kép
Uralkodóház
Uralkodó
Uralkodott
Megjegyzés
[9.] Svend estridsen.jpg Estridsen II. Svend
* kb. 1018/1019
1076. április 28.
10471076
(29 évig)
I. Knut unokaöccse; I. Svend lányának, Astridnak, és Ulf jarlnak ("grófnak") a fia. Neve dánul: Svend II Estridsen.
[10.] Harald 3. Hen.jpg Estridsen III. Hén Harald
* kb. 1041
1080. április 17.
10761080
(4 évig)
II. Svend fia. Békés, jóképességű uralkodó volt, aki a dán pénz értékének a javításán fáradozott. Neve dánul: Harald III Svendsen Hen.
[11.] Sankt Knud.JPG Estridsen IV. Szent Knut
* kb. 1043
1086. július 17.
10801086
(6 évig)
II. Svend fia. A pogányok ölték meg. Neve dánul: Knud IV den Hellige.
[12.] Oluf hunger.jpg Estridsen I. Éhes Olaf
* kb. 1052
1095. augusztus 18.
10861095
(9 évig)
II. Svend törvénytelen fia. Országát uralkodása alatt éhínségek dúlták. Rejtélyes körülmények közt halt meg. Neve dánul: Oluf I Svendsen Hunger.
[13.] Erik 1. Ejegod.jpg Estridsen I. Erik
* kb. 1056
1103. július 10.
10951103
(8 évig)
II. Svend fia. Legyőzte a tengeri rablókat, Lundot a három skandináv ország érseki székhelyévé tette. Neve dánul: Erik I Ejegod.
[14.] Kong niels.jpg Estridsen Niels
* 1063/1064
1134. június 25.
11031134
(31 évig)
II. Svend fia. II. Lothar német római császártól hűbérűl kapta az oboritok földjét. Neve dánul: Niels Svendsen af Danmark.
[15.] Erik emune.jpg Estridsen II. Felejthetetlen Erik
* kb. 1090
1137. szeptember 18.
11341137
(3 évig)
I. Erik törvénytelen fia. A felejthetetlen melléknevet önmagának adományozta, miután legyőzte nagybátyját, Nielset, és így megnyílt előtte az út a trónhoz. Megölette testvérét, Haraldot és annak fiát; elismerte Lothar császár fennhatóságát és Rügen sziget lakóit a keresztény hit felvételére kényszerítette. Neve dánul: Erik Eriksen II Emune.
[16.] Erik lam.jpg Estridsen III. Bárány Erik
* 1104?
1146. augusztus 27.
11371146
(9 évig)
I. Erik unokája. Neve dánul: Erik III Lam.
Estridsen (II.) Olaf
1143
(11401143)
I. Erik fiúági unokája. Több lista nem ismeri el Dánia királyának, hiszen fellázadt a trón ellen, és önmagát tette meg uralkodónak. Neve dánul: Oluf Haraldsen.
[17.] Swen.jpg Estridsen III. Grathe Svend
* kb. 1127
1157. október 23./28.
11461154
(8 évig)
II. Erik törvénytelen fia. Neve dánul: Svend III Eriksen Grathe.
[18.] Brakteat fran Knut Magnussons regering.png Estridsen V. Knut
* kb. 1129
1157. augusztus 9.
11541157
(3 évig)
Niels unokája. Neve dánul: Knud V.

A Valdemár-ház uralkodói (11571375)[szerkesztés]

N
Kép
Uralkodóház
Uralkodó
Uralkodott
Megjegyzés
[19.] Valdemar den Store.jpg Valdemár I. Nagy Valdemár
* 1131. január 14.
1182. május 12.
11571182
(25 évig)
III. Knut unokatestvére. Leverte az egyházi tized bevezetése miatt kitört parasztfelkelést (1177–1181). Neve dánul: Valdemar I den Store.
[20.] Knud den Sjettes segl.png Valdemár VI. Istenfélő Knut
* 1163
1202. november 12.
11821202
(20 évig)
I. Valdemár fia. 1184-ben elfoglalta Pomerániát és Mecklenburgot; 1194-ben, és 1196-ban hadjáratot vezetett az észtek ellen. Neve dánul: Knud VI Valdemarsen.
[21.] Valdemar sejr.jpg Valdemár II. Győzedelmes Valdemár
* 1170. június 28.
1241. március 28.
12021241
(39 évig)
VI. Knut öccse. 1231-ben kiadta a Liber Censust, amely a dán király bevételének és vagyonának a rögzítését jelentette. Neve dánul: Valdemar II Valdemarsen Sejr.
Valdemár (III.) Valdemár
* 1209
1231. november 28.
(12151231)
Társuralkodó volt, 1231-ben bekövetkezett haláláig. II. Valdemár első házasságából származó fia.
[22.] Erik plovpenning.jpg Valdemár IV. Ekepénzes Erik
* 1216
1250. augusztus 9.
12411250
(9 évig)
II. Valdemár második házasságából származó legidősebb fia. Rövid uralkodását a testvéreivel folytatott elkeseredett harcok jellemezték. Különösen Ábellel voltak heves összetűzései, aki Slesvig hercegeként nagyobb függetlenséget próbált elérni amiben Holstein grófjai is támogatták. Ezen kívül harcolt a skåne-i parasztokkal is, akik fellázadtak a szigorú adók ellen, amelyeket különböző dolgok, például az ekék után kivetett (1249, innen ered mellékneve). Neve dánul: Erik IV Valdemarsen Plovpenning.
[23.] Kong abel.jpg Valdemár Ábel
* 1218
1252. július 29.
12501252
(2 évig)
IV. Erik öccse. Neve dánul: Abel Valdemarsen.
[24.] Kong Christoffer 1. (1219-1259).jpg Valdemár I. Kristóf
* 1219?
1259. május 29.
12521259
(7 évig)
Ábel öccse. Neve dánul: Christoffer I Valdemarsen.
[25.] Erik Glipping.jpg Valdemár V. Pislogó Erik
* 1249
1286. november 22.
12591286
(27 évig)
I. Kristóf fia. 1282-ben kiadta a Nyborgi szabadságlevelet a dán nemesség részére. Neve dánul: Erik V Christoffersen Glipping.
[26.] Erikmenvedssegl.jpg Valdemár VI. Erik
* 1274
1319. november 13.
12861319
(33 évig)
V. Erik fia. Eredménytelen háborúkat vívott az északnémet városok, és Svédország ellen. Neve dánul: Erik VI Eriksen Menved.
[27.] Krzysztof2 sorø.JPG Valdemár II. Kristóf
* 1276. szeptember 29.
1332. augusztus 2.
13191326
(7 évig)
VI. Erik öccse. Neve dánul: Christoffer II Eriksen.
[28.]
Valdemár III. Valdemár
* 1314
1364
13261329
(3 évig)
Ellenkirályként lépett fel először. Erik slesvigi herceg fia, Ábel ükunokája. Neve dánul: Valdemar III Eriksen.
[27.] Krzysztof2 sorø.JPG Valdemár II. Kristóf (2x)
13291332
(3 évig)
Második trónra lépése.
Valdemár (VII.) Erik
* 1307
1332
(13301332)
Társuralkodó volt. II. Kristóf fia. Neve dánul: Erik Christoffersen.
Holsteini Gerhardt
* 1293
1340. április 1.
(13321340)
V. Erik unokájának a férje. Jylland hercege, dán kormányzó. Az interregnum alatt az ő kezében volt a hatalom.
[29.] Valdemar atterdag dk.jpg Valdemár IV. Pirkasztó Valdemár
* 1321
1375. október 24.
13401375
(35 évig)
Egy 1332-ben kezdődött interregnum után lépett trónra. II. Kristóf fia. Neve dánul: Valdemar IV Christoffersen Atterdag.

Vegyesházi uralkodók (13761448)[szerkesztés]

N
Kép
Uralkodóház
Uralkodó
Uralkodott
Megjegyzés
[30.] Oluf 2 of Denmark (Kronborg tapestries) cropped.jpg Folkung II. Olaf
* 1370 decembere
1387. augusztus 23.
13761387
(11 évig)
Norvégia királya is. I. Margit fia. Neve dánul: Oluf II Håkonsen.
[31.] Margrete 1.jpg Valdemár I. Margit
* 1353 márciusa
1412. október 28.
13871412
(25 évig)
IV. Valdemár leánya. Neve dánul: Margrete I.
[32.] Eric of Pomerania.jpg Pomerániai VII. Erik
* 1382
1459. május 3.
14121439
(27 évig)
I. Margit unokaöccse. (I. Margit nővére, Ingeborg (Ingrid), III. Henriknek, Mecklenburg hercegének (Mecklenburgi-ház, avagy Obodriták) felesége lett. Lányuknak, Máriának, a férje VII. Wartiszláv ("magyarosan": Vratiszláv), Pomeránia hercege volt (Greifen-ház, avagy Pomerániai-ház). Az ő gyermekük VII. Erik, született: "Bogiszláv".) Neve dánul: Erik VII af Pommern.
[33.] Christopher of Bavaria.jpg Wittelsbach III. Bajorországi Kristóf
* 1416. február 16.
1448. január 6.
14401448
(8 évig)
VII. Erik unokaöccse. (VII. Erik nővére, Katalin, Johann von Pfalz-Neumarkt ("Pfalz-Neumarkti János"; Wittelsbach-ház, Pfalz-Neumarkti-ág) palotagróf felesége lett, a gyermekük III. Kristóf.) Neve dánul: Christoffer III af Bayern.

Az Oldenburg-ház uralkodói (14481863)[szerkesztés]

N
Kép
Uralkodóház
Uralkodó
Uralkodott
Megjegyzés
[34.] Christian1dk.jpg Oldenburg I. Keresztély
* 1426 februárja
1481. május 21.
14481481
(33 évig)
A Kalmari Unió uralkodója; III. Kristóf feleségének a második férje; V. (Glipping) Erik hatodik leszármazottja. (V. Erik leánya, Richiza ("Richza", "Richeza"), II. Miklósnak, Werle hercegének (avagy Werle urának, Mecklenburgi-ház, avagy Obodriták) felesége volt. Leányuk, Sophia ("Zsófia"), III. (Nagy) Gerhárdnak, Holstein-Rendsburg grófjának (Schauenburg-ház) a felesége lett. Fiúk, II. Henrik, Holstein-Rendsburg grófja, akinek a fia, VI. Gerhárd, szintén Holstein-Rendsburg grófja volt. Az ő leánya, Heilwig (Hedvig) férje Dietrich, Oldenburg grófja lett (Oldenburg-ház), az ő fiúk I. Keresztély.) Neve dánul: Christian I Dietrichsson af Oldenburg.
[35.] KongHans segl b-028.jpg Oldenburg János
* 1455. február 2.
1513. február 20.
14811513
(32 évig)
A Kalmari Unió uralkodója. I. Keresztély fia. Neve dánul: Johan af Oldenburg.
[36.] ChristianIIb.jpg Oldenburg II. Zsarnok Keresztély
* 1481. július 1.
1559. január 25.
15131523
(10 évig)
János fia. Neve dánul: Christian II Johansson af Oldenburg.
[37.] Frederik1dk.jpg Oldenburg I. Békeszerető Frigyes
* 1471. október 7.
1533. április 4.
15231533
(10 évig)
I. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik I af Oldenburg.
Interregnum 15331534
[38.] Christian III of Denmark.jpg Oldenburg III. Keresztély
* 1503. augusztus 12.
1559. január 1.
15341559
(25 évig)
I. Frigyes fia. Neve dánul: Christian III af Oldenburg.
[39.] Frederik 2.jpg Oldenburg II. Frigyes
* 1534. július 1.
1588. április 4.
15591588
(29 évig)
III. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik II af Oldenburg.
[40.] Kristian IV av Danmark, malning av Pieter Isaacsz 1611-1616.jpg Oldenburg IV. Keresztély
* 1577. április 12.
1648. február 28.
15881648
(60 évig)
II. Frigyes fia. Neve dánul: Christian IV af Oldenburg.
[41.] Frederik den 3.jpg Oldenburg III. Frigyes
* 1609. március 18.
1670. február 9.
16481670
(22 évig)
IV. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik III af Oldenburg.
[42.] Christian V of Denmark.jpg Oldenburg V. Keresztély
* 1646. április 15.
1699. augusztus 25.
16701699
(29 évig)
III. Frigyes fia. Neve dánul: Christian V af Oldenburg.
[43.] Frederik 4.jpg Oldenburg IV. Frigyes
* 1671. október 11.
1730. október 12.
16991730
(31 évig)
V. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik IV af Oldenburg.
[44.] Christianvi.jpg Oldenburg VI. Keresztély
* 1699. november 30.
1746. augusztus 6.
17301746
(16 évig)
IV. Frigyes fia. Neve dánul: Christian VI af Oldenburg.
[45.] Portrait King Frederik V by Pilo.jpg Oldenburg V. Frigyes
* 1723. március 31.
1766. január 14.
17461766
(20 évig)
VI. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik V af Oldenburg.
[46.] Christianviidenmark.jpg Oldenburg VII. Keresztély
* 1749. január 29.
1808. március 13.
17661808
(42 évig)
V. Frigyes fia. Neve dánul: Christian VII af Oldenburg.
[47.] Fiedrichvidenmark.jpg Oldenburg VI. Frigyes
* 1768. január 28.
1839. december 3.
18081839
(31 évig)
1808-ban Norvégia kivált a dán fennhatóság alól. VII. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik VI af Oldenburg.
[48.] Christianviiidenmark.jpg Oldenburg VIII. Keresztély
* 1786. szeptember 18.
1848. január 10.
18391848
(9 évig)
VI. Frigyes unokatestvére. Neve dánul: Christian VIII af Oldenburg.
[49.] Friedrichviidenmark.jpg Oldenburg VII. Frigyes
* 1808. október 6.
1863. november 15.
18481863
(15 évig)
VIII. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik VII af Oldenburg.

A Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg-ház uralkodói (1863–napjainkig)[szerkesztés]

N
Kép
Uralkodóház
Uralkodó
Uralkodott
Megjegyzés
[50.] Christian IX of Denmark.jpg Glücksburg IX. Keresztély
* 1818. április 8.
1906. január 29.
18631906
(43 évig)
III. Keresztély kilencedik leszármazottja (férfiágú leszármazás), VIII. Keresztély unokahúgának a férje. Neve dánul: Christian IX af Oldenburg.
[51.] Frederik VIII of Denmark.jpg Glücksburg VIII. Frigyes
* 1843. június 3.
1912. május 14.
19061912
(6 évig)
IX. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik VIII af Oldenburg.
[52.] Christian10.jpg Glücksburg X. Keresztély
* 1870. szeptember 26.
1947. április 20.
19121947
(35 évig)
VIII. Frigyes fia. Neve dánul: Christian X af Oldenburg.
[53.] Frederik IX.jpg Glücksburg IX. Frigyes
* 1899. március 11.
1972. január 14.
19471972
(25 évig)
X. Keresztély fia. Neve dánul: Frederik IX af Oldenburg.
[54.] Dronning Margerethe 5 sep 2004.jpg Glücksburg II. Margit
* 1940. április 16.
1972–napjaink
(45 évig)
IX. Frigyes lánya. Neve dánul: Margrethe II.

Tabló[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

 • Ez a szócikk részben vagy egészben a List of Danish monarchs című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.
 • Klaus-Jürgen Matz: Ki mikor uralkodott, kormányzott?: Uralkodói táblák a világtörténelemhez: császárok, királyok, államfők, miniszterelnökök és pártvezérek. Budapest: Springer Hungarica Kiadó Kft. 1994. ISBN 9637775439  , 280–282. oldal
 • http://roglo.eu/roglo?lang=da - 2014. április 16.
 • http://www.homar.org/genealog/ - 2014. április 16.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. A dán uralkodók azonban, mint Schleswig-Holstein hercegei, nem tartóztak a német választófejedelmek közé (en:Duke of Schleswig; de:Kurfürst – 2014. április 16.).

További információ[szerkesztés]