Unitarianizmus

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az unitarianizmus, másképp: unitarizmus vagy unitáriusok egy keresztény kötődésű, a szentháromsági istenképet elutasító vallási irányzat. Jóllehet az unitarianizmusnak számos előzménye van, az irányzat megszületését rendszerint Szervét Mihályhoz és az itáliai Sozzinikhez szokás kapcsolni.

Az anti-trinitarius (szentháromság-tagadó) nézeteket a katolicizmus eretnekségnek, a protestáns egyházak zöme a reformáció vadhajtásának tekinti, gyakran kétségbe vonva annak keresztény jellegét is.

Történelem[szerkesztés]

A szentháromság-tagadó nézetek az ókori egyházban arianizmus néven voltak ismertek.

A 16. századi reformáció nyomán, amely a Bibliát tette a hit egyedüli forrásává, többen felléptek azzal a tanítással, hogy a szentháromság dogmáját nem találják az evangéliumokban. Így jöttek létre a szentháromságtagadó mozgalmak, amelyek azt a tant, hogy Istenben három személy van, mint értelmetlenséget elvetették. Az ilyen tanok vallóit azonban mind a katolikus egyház, mind pedig a protestáns egyházak kegyetlenül üldözték és halállal büntették.

Az újkori antitrinitarizmus Spanyolországban (Szervét Mihály) és Itáliában (Gentilis Bálint) született meg, ám az inkvizíció és a reformált egyházak türelmetlensége folytán sem keletkezési helyükön, sem Nyugat-Európában nem tudott elterjedni. Szervét Mihályt először az inkvizíció tartóztatta le, majd miután sikerült Genfbe menekülnie, a protestánsok vetették fogságba, elítélték és máglyán megégették (†1553). Gentilis Bálintot (Giovanni Valentino Gentile) 1566-ban ugyancsak kivégezték.

Az unitáriusok keletre szorultak: Lengyelországban és Erdélyben találtak menedéket. A tanaik megfogalmazója Lelio Sozzini (Socinus, 1525-1552) volt, kinek nézeteit unokaöccse, Fausto Sozzini (1539-1604) terjesztette el számos művében. Ugyancsak ő volt az, aki Lengyelországban a különböző unitárius irányzatokat egy egyházba foglalta össze. [1] A szociniánusok a nevüket a Sozzinik után kapták.

Lengyelországi terjedés[szerkesztés]

Erdélyi terjedés[szerkesztés]

Az unitárius tanok Fausto Sozzini igehirdetésével jutottak el Erdélybe. Az 1560-as években Giorgio Biandrata (Blandrata György), János Zsigmond erdélyi fejedelem orvosa is meggyőzte a fejedelmet ezen eszmék igazságáról.[2] Szélesebb körű hirdetése és terjesztése Dávid Ferenc munkájával következett be.

Nyugat[szerkesztés]

Az első unitárius gyülekezet Angliában 1774-ben, Amerikában 1782-ben jött létre, de az unitárius egyházszervezet csak W.E. Channingnek az unitárius kereszténységről mondott 1819-es Baltimore-i beszéde nyomán alakult ki. Az Amerikai Unitárius Szövetséget 1825-ben alapították. [3]

1961-ben az unitáriusok egyesültek az univerzalistákkal, kialakítva az Unitárius Univerzalista Szövetséget, melynek tagjai nem az emberi tapasztalat alapján, nem hitvallások és tanok rendszerének segítségével próbálják megtalálni az igazságot. A több mint ezer gyülekezet nagy része az USA-ban és Kanadában működik. [3]

Egyházak[szerkesztés]

Unitárius egyházak Magyarországon és Romániában:

Források[szerkesztés]

  • Akadémiai Kiadó: Világvallások, 2009
  • Gecse Gusztáv: Vallástörténet, 1980