Mennyország

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Daniel Gran: A mennyország allegóriája

A mennyország a vallásokban olyan kozmológiai vagy transzcendens hely, ahol az olyan lények, mint Isten (vagy az istenek), angyalok, szentek stb. élnek. A keresztény és a zsidó vallás szerint Isten és angyalai lakhelye. Rövid neve: menny, egyéb nevei: mennyek országa, Isten országa, Dzsanna stb. Az ábrahámi vallások alapján halála után minden emberről eldől, hogy a lelke a mennybe kerül-e vagy a pokolba, a Sátán birodalmába. Az „igaz” emberek lelke a végítéletet követő feltámadás után jut a mennybe.

Katolicizmus[szerkesztés]

A katolikus egyház tanítása szerint ide kerülnek még, a tisztítótűz után, azok a lelkek is, amelyek a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg, azaz haláluk pillanatában nem terhelte őket súlyos, ún. halálos bűn, illetve megbánták az/oka/t) . A katolikusok hite szerint Istennel és az angyalokkal együtt a mennyben laknak a szentek is, hisz ők már biztosan üdvözültek.

A hagyomány szerint a mennyország kapujának kulcsait Szent Péter őrzi, a lelkeket pedig Szent Mihály viszi a mennybe.

A túlvilág[szerkesztés]

A túlvilág jelentése, a vallási érzések és hovatartozástól független vélemények a halálon túli létezésre. Az embereknek általában határozott elgondolásaik vannak a túlvilágról. A materialisták szerint semmi sincs utána. Az ilyen jellegű beszámolókról az a véleményük, hogy mivel visszajött a halálközeli élményben részesült, ezért nem mondható, hogy az van a halál után amit látott, tapasztalt. A valláshoz közel állók általában hisznek abban, hogy van valamilyen további élet, akár reinkarnáció, akár csak elhunyt rokonaik további létezésében bíznak.

A mennyország létezése[szerkesztés]

Emberek akiknek halálközeli élményük volt, néha megdöbbentő dolgokról számolnak be. Egy nebraskai protestáns lelkész fia részletesen leírta dédanyját, akit soha sem látott, és a Bibliában szereplő személyeket is. A dédapja személyleírása is pontosan illett rá.[1]

  • A Yale Egyetem szerzőinek könyve A Yale Egyetem szerzőpárosa, Colleen McDannell amerikai és Bernhard Lang német történész könyvükben az elmúlt négyezer év legjelentősebb vallás- és művészettörténeti személyiségeinek álláspontját mutatják be a túlvilági lét kérdéseiről, Jézustól Aquinói Szent Tamáson át Swedenborgig és a huszadik századi apokaliptikus gondolkodókig.

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]