Ugrás a tartalomhoz

Magyarországi Unitárius Egyház

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
A Magyar Unitárius Egyház címere
A Magyar Unitárius Egyház címere

Valláskereszténység
Felekezetunitárius
EredetReformáció (Magyar Unitárius Egyház)
Lelkészi vezetőKriza János
Tisztségepüspöki helynök, egyházi elnök
Nemlelkészi vezetőElekes Botond
Tisztségefőgondnok
Tagság6 541[1] (15 000[2])[forrás?]
Alapítva1968 (1568)
AlapítóDávid Ferenc
Ország Magyarország
Székhely1055 Budapest, Nagy Ignác u. 4.
Technikai szám0200

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete weboldala

A Magyarországi Unitárius Egyház egy bejegyzett vallási közösség.[3] A Magyar Unitárius Egyház 2010-es döntéssel, 2012-ben jött létre, amikor az Erdélyi Unitárius Egyház egyesült a Magyarországi Unitárius Egyházzal, Kolozsvár központtal.[4] A romániai központú egyház Magyarországi Egyházkerülete a keresztény unitárius vallás hivatalos magyarországi képviselője.

Az egyházkerület címere a három dombon álló galamb, körülötte farkába harapó kígyó.

Története[szerkesztés]

Az unitárius egyház alapítója Dávid Ferenc volt. Az Unitárius Egyház kezdetét 1568-tól, a lelkiismereti szabadságot a történelemben első ízben kimondó tordai országgyűléstől számítják. Az új hit hamarosan elterjedt Erdélyen kívül is, főleg Magyarország különböző részein.

A trianoni békeszerződés (1920) után az egyház többségét kitevő 8 esperesi kör Románia része lett. A kilencedik székhelye Budapest volt, melynek státusza sokáig átmeneti maradt. A Trianon utáni Magyarország területén maradt hívek ugyanis egészen 1968-ig továbbra is az erdélyi központú egyházi szervezethez tartoztak, s annak keretén belül egy püspöki helynök intézte a magyarországi ügyeket. Ekkor, a tordai országgyűlés négyszázadik évfordulóján megalakult az önálló magyarországi unitárius egyház. Ennek utolsó püspöke, Rázmány Csaba halála után megindultak az egyeztetések a két unitárius egyházrész szervezeti újraegyesítéséről, aminek eredményeként 2010. november 20-án a Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa elfogadta az egység helyreállításáról szóló egyezményt.[5] Az egyházegyesítés jogilag az egységes Alaptörvény elfogadásával vált befejezetté.

A 2012. június 28-án Kolozsvárott elfogadott határozat értelmében a Magyarországi Unitárius Egyház és az Erdélyi Unitárius Egyház egyesülésével létrejött a Magyar Unitárius Egyház.[6]

Elterjedése[szerkesztés]

Az egyházhoz 11 egyházközségben és 50 szórványban mintegy 15 000 hívő tartozik.[forrás?] Az egyházközségek egyetlen egyházkerületet alkotnak.

Egyházközségek[szerkesztés]


Vezetőség[szerkesztés]

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének vezetése a zsinat-presbiteri elv alapján az egyházköri közgyűlés hatásköre. Ennek elnöke a mindenkori püspöki vikárius (helynök) és az egyházkerületi főgondnok.

Püspökök[szerkesztés]

Az erdélyi unitárius püspököket lásd itt: Erdélyi unitárius püspökök listája
Vezetők

1918 után Erdélyt Romániához csatolták. Lényegében csak 1945 után alakult ki önálló egyházi vezetés Magyarországon, választottak vezetőket:

Főgondnokok[szerkesztés]

 • Homoródszentmártoni Biro Sámuel 1718–1721
 • Désfalvi Simon Mihály 1718–1723
 • Vargyasi Daniel Ferenc 1718–1747
 • Kénosi Sándor Gergely 1718–1728
 • Gidófalvi Gábor 1718–?
 • Bongardus János 1718–?
 • Teleki Ferenc 1718–?
 • Vargyasi Daniel Péter 1723–1741
 • Káli Kun István 1723–1736
 • Désfalvi Simon János 1732–1765
 • Szentiványi Henter János 1747–1752
 • Petrichevich Horváth Boldizsár 1753–1778
 • Árkosi Benkő Rafay 1753–1761
 • Árkosi Benkő Ferenc 1761–1771
 • Ürmösi Maurer Sámuel 1771–1786
 • Petrichevich Horváth Ferenc 1778–1804
 • Ürmösi Maurer László 1786–1789
 • Toroczkai Mihály 1789–1802
 • Vargyasi Daniel Elek 1802–1812
 • Petrichevich Horváth Miklós 1805–1814
 • S. Szentiványi Sámuel 1811–1817
 • Petrichevich Horváth Károly 1815–1830
 • Vargyasi Daniel Elek 1820–1848
 • Augusztinovics Pál 1832–1837
 • Káli Nagy Elek 1854–1878
 • Harczói Gálfalvi Imre 1862–1875
 • Vargyasi Daniel Gábor 1876–1905
 • Laborfalvi dr. Berde Áron 1876–1905
 • Petrichevich Horváth Kálmán 1892–1925
 • Nagyfalusi Fekete Gábor 1907–1917
 • Árkosi Ferenczy Géza 1920-1938
 • Dr. Szent-Iványi József 1925–1938
 • Dr. Gál Miklós 1938–1951
 • Dr. Elekes Domonkos 1938–1941
 • Dr. Gelei József 1941–1945
 • Dr. Mikó Lőrincz 1946–1952
 • Ferencz József 1953–1968
 • Kereki András 1953–1968
 • Kelemen Lajos 1960–1963
 • Dr. Mikó Imre 1964–1968, 1975–1977
 • Székely János 1970–1975
 • Dr. Barabássy László 1969–1991
 • Dr. Gyarmathy Árpád 1978–1989
 • Jenei Dezső 1990–1996
 • Gálfalvi Sándor 1992-1996
 • Dr. Szabó Pál 1996-2000
 • Balogh Ferenc 2000–2002
 • Dr. Kisgyörgy Árpád 2000–2003
 • Kolumbán Gábor 2003–2009
 • dr. Máthé Dénes 2003–2015
 • Csáka József 2009–2015
 • Farkas Emőd 2015–
 • Boros János 2015–

Trianon után Erdélyt Romániához csatolták. 1945 után kialakult az önálló egyházi vezetés Magyarországon. Így Magyarországon azóta főgondnokot is választottak:

 • Daniel Gábor, világi elnök 1902–1919
 • Hajós Béla 1923–1957
 • Vargyasi Daniel Gábor 19??–1957
 • Gál Jenő 1947–1961
 • Imre Dénes 1947–1975
 • Gálfalvi István 1957–19??
 • Ferencz József 1957–1971 (utána püspök 1971–1988)
 • Bartók Béla ifj. 1971–1994
 • Gyarmathy László 1971–1992
 • Kiss József 1982–1983
 • Murvay Sámuel 1994–2001
 • Mikó István 2001–2005
 • Elekes Botond 2005–

Főjegyzők[szerkesztés]

 • Dési György 1591
 • Székesfejérvári Mátyás 1594–1606
 • Ajtai Balás 1630
 • Kolosi István 1640–1648
 • Ajtai Balás 1652–1657
 • Désfalvi Miklós 1657–1661
 • N. S. Koncz Boldizsár 1661–1663
 • Kövendi Nagy Mihály 1663–1667
 • Ajtai Mihály 1667–1668
 • Pauli István 1668–1669
 • Kövendi Mihály 1671
 • B. Bedő Pál 1687
 • Ajtai Mihály 1689
 • Pálfi Sigmond 1707–1724
 • Szentábrahámi L. Mihály 1724. április 7.–1737
 • Kövendi János 1754
 • S. Szentkirályi Agh István 1758-ig
 • Pálfi Beniámin 1768
 • Kovácsi Tamás 1771 alatta aljegyző Abrudbányai Nagy Mihály
 • Lázár István 1776
 • Pákei Jósef 1786
 • Nagy Sigmond 1802
 • Fűzi János 1812
 • Molnos Dávid 1832
 • O-tordai Székely Miklós 1836
 • Ar. Rákosi Székely Sándor 1838

Idézet[szerkesztés]

"A magyarság számára talán a legszomorúbb, hogy az egyetlen magyar alapítású egyház, az Erdélyben a XVI. században született unitárius – amely humanizmusával, a vallásszabadság 1568-ban kimondott törvényesítésével és haladó szellemével kiemelkedő lehetne – állandó szálka volt a többi keresztény felekezet szemében. Ez gyakran ma is tapasztalható. Kis létszámuk miatt igen sokan nem is ismerik őket, és az időnként nyilvánosságra kerülő híradásokat idegenkedve vagy értetlenül fogadják." – Bartók Béla

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Hivatkozások[szerkesztés]

 1. 2001-es népszámlálási adat
 2. a felekezet saját becslése
 3. Vámhivatal, Nemzeti Adó-és: Technikai számmal rendelkezők (magyar nyelven). Nemzeti Adó- és Vámhivatal. (Hozzáférés: 2023. október 1.)
 4. A Magyarországi Unitárius Egyház Elnökségének közleménye. os.mti.hu. MTI (2010. november 22.)
 5. A Magyarországi Unitárius Egyház Elnökségének közleménye. [2012. november 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. november 28.)
 6. Archivált másolat. [2012. augusztus 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. július 20.)

További információk[szerkesztés]

 • Magyarországi unitárius portál
 • Székely Mózes fejedelemről
 • Kelemen Miklós: Unitárius kislexikon; METEM, Budapest, 1999 (METEM-könyvek)
 • Egy az Isten. Magyarországi Unitárius Egyház; szerk. Rázmány Csaba; Heltai Gáspár Kft., Budapest, 2005
 • A Magyarországi Unitárius Egyház Levéltára. Fondjegyzék. Repertórium; összeáll. Szigetvári Gyuláné; Magyarországi Unitárius Egyház, Budapest, 2008
 • Négyszáznegyven év. 1568–2008. Az Unitárius Egyház alapításának négyszáznegyvenedik évfordulóján; szerk. Szabó Árpád; Erdélyi Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2008
 • Kovács Sándor: Unitárius egyháztörténet; Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, 2009
 • Kovács Sándor: Angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19. században; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011 (Erdélyi tudományos füzetek)