Magyarországon működő egyházak, felekezetek listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Magyarországon 2012. január 1-jétől a 2011. évi CCVI. törvény szabályozza a magyarországi egyházak jogállását.[1][2]

A törvényben felsorolt egyházak 2012-től[szerkesztés]

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény Melléklete szerint az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek a következők (az első 14 egyházat ismerték el a törvény megjelenésekor a mellékletben, 2012. március 1-jétől hatályos; 15–32.: 2012. évi VII. törvény 1. §, 2012. március 1-jétől hatályos):[3]

1. Magyar Katolikus Egyház
2. Magyarországi Református Egyház
3. Magyarországi Evangélikus Egyház
4. Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
5. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante)
6. Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség
7. Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
8. Konstantinápolyi Egyetemes PatriarchátusMagyarországi Ortodox Exarchátus
9. Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház
10. Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye
11. Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarkátus)
12. Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
13. Magyarországi Baptista Egyház
14. HIT Gyülekezete
15. Magyarországi Metodista Egyház
16. Magyar Pünkösdi Egyház
17. Skóciai Szent Margit Anglikán Episzkopális Egyház
18. Erdélyi Gyülekezet
19. Hetednapi Adventista Egyház
20. Magyarországi Kopt Ortodox Egyház
21. Magyar Iszlám Közösség (Magyarországi Iszlám Tanács*)
22. Magyarországi Muszlimok Egyháza (Magyarországi Iszlám Tanács*)
23. Krisztusban Hívő Nazarénusok Gyülekezete
24. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
25. Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország
26. Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyháza
27. Magyarországi Jehova Tanúi Egyház
28. Tan Kapuja Buddhista Egyház (Buddhista vallási közösségek*)
29. Buddhista Misszió Magyarországi Arya Maitreya Mandala (Buddhista vallási közösségek*)
30. Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség (Buddhista vallási közösségek*)
31. Magyarországi Chanbuddhista Egyház (Buddhista vallási közösségek*)
32. Gyémánt Út Buddhista Közösség (Buddhista vallási közösségek*)
(*) Megjegyzés
A „Magyarországi Iszlám Tanács” és a „Buddhista vallási közösségek” megnevezések szerepeltek a nyilvántartási kérelem benyújtásakor, illetve a parlamenti szavazáskor, de a két nappal később megjelent törvény 2. §-a már külön nevesíti a virtuális közösségekhez tartozó nyilvántartásba kerülő egyházakat (21−22., 28−32.)[4]

Magyarországi működő vallási közösségek 2012 előtt[szerkesztés]

A címben szereplő „vallási közösségek” kifejezés bonyolult szociológiai, jogi és vallási összefüggéseket vesz figyelembe. Bizonyos szempontból ugyanis minden olyan közösség, amely önmagát vallásinak tartja és mondja, vallási közösségnek tekintendő. Jogi értelemben Magyarországon (is) a vallásszabadságról szóló törvény a közös vallásgyakorlás alapvető emberi jogát is deklarálja. Vagyis a közös vallásgyakorlás által meghatározott közösségek vallási közösségeknek tekintendők. Szűkebben a magyarországi vallásszabadságról és egyházakról szóló törvény alapján bejegyzett közösségeket a törvény „egyházaknak” tekinti, amely ugyanakkor nem fedi minden esetben sem a szociológiai, sem a vallási közösségek öndefinícióját figyelembe vevő elnevezéseket. A vallási közösségeknek létezik egy olyan köre, amely magát vallásinak nevezi, de az említett törvény alapján nem igényelt bejegyzést. Továbbá létezik egy olyan kör is, amelybe azok a vallási közösségek tartoznak, amelyek ugyan az említett törvény alapján jogilag egyháznak tekintendők, valójában azonban valamely egyháznak meghatározott szervezeti egységei.

Az alábbi lista olyan összeállítás, amely számos forrásra alapoz, de nem tekinthető „hivatalosnak”. Magyarországon bárki által hozzáférhető egyházlista nem létezik. Az egyházak nyilvántartását a Fővárosi Bíróság [1] végzi.

 1. A Keresztény Közösség Mozgalom a Vallási Megújulásért
 2. Agapé Gyülekezetek Közössége[5]
 3. Akia Egyház
 4. Ámen Gyülekezet
 5. Ananda Marga (Tantra Yoga)
 6. ANKH Az Örök Élet Egyháza
 7. Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza
 8. Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház
 9. Átama-Árja Tantra Mandala
 10. Babalon Páholy
 11. Békesség Egyháza
 12. Békevár Baptista Gyülekezet
 13. Biblia Baptista Gyülekezet
 14. Bibliai Szeretet Szövetség
 15. Boldog Isten Gyülekezete
 16. Boldog Özséb Szeretet Egyháza
 17. Brahma Kumaris (Raja Yoga)
 18. Budai Görögkeleti Szerb Egyházmegye
 19. Budapesti Autonóm Gyülekezet
 20. Budapesti Kegyelem Metodista Gyülekezet
 21. Budapesti Kínai Keresztyén Gyülekezet
 22. Budapesti Nemzetközi Egyház
 23. Budapesti Teljes Evangéliumi Gyülekezet
 24. Buddhista Misszió Magyarországi Arya Maitreya Mandala
 25. Buddhista Vipasszaná Társaság
 26. Ceglédi Gyülekezet
 27. CCC Magyarország
 28. Ching Hai (A Legfőbb Mester) Közössége
 29. Család
 30. Csend Hangja Egyház
 31. Danube Nemzetközi Egyház
 32. Derű Egyháza
 33. Dharmaling Buddhista Közösség
 34. Ében-Haézer Gyülekezet
 35. Eckankar
 36. Egyesítő Egyház
 37. Egyesült Protestáns Egyház
 38. Egyetemes Szeretet Egyháza
 39. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
 40. Élet Gyülekezete
 41. Életenergia Közössége Független Szellemi Rend
 42. Élő Ige Gyülekezete Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház
 43. Élő Isten Gyülekezete
 44. Élő Szó Gyülekezete
 45. Emberi Lehetőség Független Szellemi Rend
 46. Emberiség Egysége
 47. MPE Agapé Pünkösdi Gyülekezet
 48. Erdélyi Gyülekezet
 49. Esztergomi Autonóm Gyülekezet
 50. Esztergomi Teljes Evangéliumi Közösség, Újszövetségi Gyülekezet
 51. Evangéliumi Barátság Egyház
 52. Evangéliumi Keresztények Gyülekezete
 53. Evangéliumi Pünkösdi Közösség Sion Gyülekezete
 54. Evangéliumi Szabad Eklézsia
 55. Ezoterikus Tanok Egyháza
 56. Fehér Sas Páholy
 57. Fehérlótusz Közösség
 58. Felebarát Evangéliumi Közösség
 59. Feléledési Közösség
 60. Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház
 61. Fény Lovagjainak és Testvériségének Egyháza
 62. Forrás Egyháza
 63. Forrás Keresztény Gyülekezet
 64. Fraternitas Mercurii Hermeti
 65. Független Történelmi Protestáns Egyház
 66. Golgota Keresztény Gyülekezet
 67. Grál-Üzenet Mozgalom
 68. Gyémánt Út Buddhista Közösség
 69. Hajnalhasadás Páholy
 70. Helyi Gyülekezet
 71. Hetednap Adventista Reformmozgalom
 72. Hetednapi Adventista Egyház
 73. Hindu Vaisnava Egyház
 74. Hit Gyülekezete
 75. Idegen, Fejlettebb Intelligenciában Hívők Közössége Egyház
 76. Jehova tanúi
 77. Igazság Oszlopa Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház
 78. Imádság Háza Teljes Evangéliumi Gyülekezet
 79. Immánuel Gyülekezet
 80. Issihia Misztikus Központ
 81. Isten a Szeretet Egyház
 82. Isten Egyháza
 83. Isten Egyházának Keresztény Gyülekezetei
 84. Isten Gyülekezete – Vallási Közösség
 85. Isten Gyülekezete, Egyesült Pünkösdi Egyház
 86. Isten Gyülekezetei Szövetségi Missziója
 87. Iszlám Egyház
 88. Izrael Szentjének Szentlélek Gyülekezete
 89. Jászsági Gyülekezet
 90. Jövő Hídja Szabadegyház
 91. Karma Decsen Özel Ling Budapest, Tibeti Buddhista Közösség
 92. Katolikus Apostoli Egyház
 93. Kelta-Wicca Hagyományőrzők Egyháza
 94. Keresztény Advent Közösség
 95. Keresztény Család Gyülekezet
 96. Keresztény Élet Központ
 97. Keresztény Testvéri Közösség
 98. Keresztények gyülekezete "dunaföldváriak"
 99. Keresztyén Testvérgyülekezet
 100. Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátus
 101. Koreaiak Magyarországi és Közép-Európai Keresztény Gyülekezete
 102. Kozmo Jóga Kozmosz Univerzális Szeretet Egyház
 103. Kozmosz Univerzális Szeretet Egyház
 104. Kőszikla Teljes Evangéliumi Gyülekezet
 105. Közép- és kelet-európai (Református) Presbiteriánus Egyház
 106. Közösség a Születés Méltóságáért
 107. Krisztadelfiánusok
 108. Krisztus Kegyelme Gyülekezet
 109. Krisztus Követői
 110. Krisztus Magyarországi Egyháza
 111. Krisztus Minden Nemzeté Magyarországi Cigány Karizmatikus Keresztény Gyülekezet
 112. Krisztus Szeretete Egyház
 113. Krisztusban Hívő Nazarénusok Gyülekezete
 114. Krisztusközösség
 115. Kvanum Zen Iskola Magyarországi Közössége
 116. Lángoló Szív Női Rend
 117. Lélek Egyház
 118. Magyar Atlasz Társaság Egyesület
 119. Magyar Boszorkányszövetség
 120. Magyar Brahmana Misszió
 121. Magyar Evangéliumi Egyház
 122. Magyar Iszlám Közösség
 123. Magyar katolikus egyház
 124. Magyar Pünkösdi Egyház
 125. Magyar Taoista Egyház
 126. Magyar Vaisnava Hindu Misszió
 127. Magyar Vallás Közösség
 128. Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség
 129. Magyarországi Bahá’i Közösség
 130. Magyarországi Baptista Egyház
 131. Magyarországi Biblia Szól Egyház
 132. Magyarországi bolgár ortodox egyház
 133. Magyarországi Chanbuddhista Egyház
 134. Magyarországi Church Of God Egyház
 135. Magyarországi Csan Buddhista Közösség
 136. Magyarországi Dzogcsen Közösség
 137. Magyarországi Evangélikus Egyház
 138. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
 139. Magyarországi Jehova Tanúi Egyház
 140. Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség
 141. Magyarországi Késői Eső Gyülekezet
 142. Magyarországi kopt ortodox egyház
 143. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
 144. Magyarországi Metodista Egyház
 145. Magyarországi Muszlimok Egyháza
 146. Magyarországi Nyingmapa Közösség
 147. Magyarországi Orthodox Exarchátus
 148. Magyarországi Ókatolikus Egyház
 149. Magyarországi Örmény Egyház
 150. Magyarországi Pantholokatholikus Tradicionális Egyház
 151. Magyarországi Református Egyház
 152. Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye
 153. Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet
 154. Magyarországi Szcientológia Egyház
 155. Magyarországi Új Apostoli Egyház
 156. Magyarországi Unitárius Egyház
 157. Magyarországi XuYun Buddhista Cha Központi Egyház
 158. Magyarországi Zen (Fehérlótusz) Közösség
 159. Magyarországi Zen Közösség
 160. Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
 161. Mantra Magyarországi Buddhista Egyház
 162. Mahá Maitrí Buddhista Közösség
 163. Maranatha Lelkiismereti és Ideológiai Egyházközösség
 164. Megújulás Imacsoport Missziós Gyülekezet
 165. Megyeri Keresztény Vallási Közösség
 166. Menóra Messiási Közösség
 167. Mesterek Ösvénye
 168. Metafizikai Hagyomány Egyháza
 169. Mezőkövesdi Teljesevangéliumi Keresztyén Gyülekezet
 170. Mokusho Zen Közösség
 171. Moszkvai Patriarhátus Magyar Ortodox Egyházmegye
 172. Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház
 173. Nap Szíve Lovagrend
 174. Natio Illyríca Keresztény Egyház
 175. Názáreti Egyház
 176. Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház
 177. Németajkú Evangélikus Gyülekezet
 178. Németajkú Katolikus Gyülekezet
 179. Németajkú Református Gyülekezet
 180. Nyújtsd Ki Kezed Krisztusért Szeretet Gyülekezet
 181. Olajfák Gyülekezet
 182. Onedropzendo Zen Közösség
 183. Om Vishwa Guru Deep Hindu Mandir Mahaprabhuji A Világmindenség Guruja Hindu Vallási Közösség és Szellemi Iskola
 184. Omega Gyülekezet
 185. Osho / Shree Rajneesh Közössége
 186. Ökumenikus Egyház
 187. örmény apostoli ortodox egyház
 188. Őskeresztyén Apostoli Egyház
 189. Ősmagyar Egyház
 190. Ősmagyar Táltos Egyház
 191. Paksi Gyülekezet
 192. Paulus Evangéliumi Közösség
 193. Presbiteriánus egyház
 194. Rime Buddhista Központ
 195. Resztoránus Egyesület
 196. Reformált Evangéliumi Egyház - CREC
 197. Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközösség – Lectorium Rosicrucianum
 198. Saints RIME Tenzin Sedrup Ling Rime Buddhista Centrum
 199. Sekina Gyülekezet
 200. Shalom Biblia Gyülekezetek
 201. Skót Presbiteriánus Egyház Misszója
 202. Sodalitas Mithraica Hitvalló Egyház
 203. Sophia Perennis Egyháza
 204. Sri Chinmoy Center (Integral Yoga)
 205. Sri Sathya Sai Baba Székesegyháza
 206. Szabad Evangéliumi Egyház
 207. Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség
 208. Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége
 209. Székesfehérvári Keresztény Közösség Egyház
 210. Szent Margit Anglikán Episzkopális Egyház
 211. Szim Salom Progresszív Zsidó Hitközség
 212. Szív Szeme Kontemplatív Rend
 213. Szolnoki Gyülekezet
 214. Szőlőskert Keresztyén Közösség
 215. Szövetség Teljes Evangéliumi Gyülekezet
 216. Születés Egyháza
 217. Tan Kapuja Buddhista Egyház
 218. Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség Mahanaim Gyülekezet
 219. Teljesség Forrásának Egyháza
 220. Természetellenes Kilátástalanság Karmikus Gyülekezete
 221. Tiszta Lelkű Emberek Egyháza
 222. Trollhättani Svéd Pünkösdi Missió Forrás Gyülekezet
 223. Az Univerzum Egyháza
 224. Új Egyház
 225. Új Jeruzsálem Gyülekezet
 226. Újjászületett Keresztények Teljes Evangéliumi Gyülekezete
 227. Újszövetség Egyháza
 228. Újszövetség Gyülekezet
 229. Univerzális Élet
 230. Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország
 231. Üdvösség Hirdetői Egyház
 232. Üzenet-közösségek
 233. Vishwa Nirmala Dharma Magyarországi Közössége

Hivatkozások[szerkesztés]

 1. 2011. évi CCVI. törvény: A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
 2. 2012. évi VII. törvény: A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról
 3. Egyházi Nyilvántartó rendszer. egyhaz.me.gov.hu . (Hozzáférés: 2022. április 13.)
 4. Újabb egyházak a parlament szavazásával (InfoStart), 2012. évi VII. törvény (Magyar Közlöny), A Magyarországi Muszlimok Egyháza közleménye (iszlam.com)
 5. A Miniszterelnökség elektronikus adatbázisa a nyilvántartásba vett egyházakról.. (Hozzáférés: 2022. november 3.)

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Hazai egyházak listái[szerkesztés]