Diogenész Laertiosz

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Diogenész Laertiosz
Diogenész Laertiosz műve 1594-es római kiadásának címlapja
Diogenész Laertiosz műve 1594-es római kiadásának címlapja
Életrajzi adatok
Született 180 körül
Elhunyt 240 körül
Állampolgárság görög
Pályafutása
Szakterület filozófiatörténet
Jelentős munkái A filozófiában jeleskedők élete és nézetei
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Diogenész Laertiosz témájú médiaállományokat.

Diogenész Laertiosz (ógörögül: Διογένης Λαέρτιος, latinul: Diogenes Laërtius), (Laerté, Kilikia, kb. 180 – kb. 240) görög történetíró.

Művei[szerkesztés]

Pályáját Athénben kezdte, először epigrammákat írt. Epigrammakötetének első könyvében, melynek címe „Pammetrosz” (Mindenek mértéke) volt, híres emberek halálát örökítette meg.

Fő műve a filozófiában kitűnő tekintélyek életéről és gondolatairól szóló tízrészes munka, a „Philoszophón bión kai dogmatón szünagógé” (Filozófusok életének és tanainak gyűjteményes összefoglalása, magyarul A filozófiában jeleskedők élete és nézetei címmel több kiadásban is megjelent). A könyv filozófiai iskolákat, irányzatokat ír le, ugyanakkor számos antik filozófus életrajzát és munkásságát is bemutatja. A könyv nemcsak az elsődleges forrásait jelöli, hanem közli az egyes filozófusok műveinek jegyzékét, tanítványait, végrendeleteit, emlékezetét is, ezért a filológia számára felbecsülhetetlen értékű forrásnak számít.

Annak ellenére, hogy a mű ógörögül íródott, az első kiadásai latin nyelvűek voltak. Az első görög nyelvű kiadás 1553-ban jelent meg Bázelban, Hieronymus Frobenius és Nicolaus Episcopius kiadásában.

A könyv felépítése[szerkesztés]

Diogenész áttekinthető rendszert igyekezett megalkotni.

1-7 könyv: Ión filozófia
1. könyv: A hét bölcs
Thalész, Szolón, Khilión, Pittakosz, Biasz, Kleobulosz, Periandrosz, A szkíta Anakharszisz, Müszón, Epimenidész, Phereküdész
2. könyv: Szókratész, elődei és követői
Anaximandrosz, Anaximenész, klazomenai Anaxagorasz, Arkhelaosz, Szókratész, Xenophón, Aiszkhünész, Arisztipposz, Phaidón, Eukleidész, Sztilpón, Kritón, Szimón, Glaukon, Szimmiasz, Kebész, Menedémosz
3. könyv: Platón
Platón
4. könyv: Az Akadémia
Szpeuszipposz, Xenokratész, Polemón, Kratész, Krantór, Arkheszilaosz, Bión, Laküdész, Karneadész, Kleitomakhosz
5. könyv: Peripatetikusok
Arisztotelész, Theophrasztosz, Sztratón, Lükón, Démétriosz, Hérakleidész
6. könyv: Cinikusok
Antiszthenész, Szinópéi Diogenész, Monimosz, Onészikritosz, Kratész, Métroklész, Hipparkhia, Menipposz, Menedémosz
7. könyv: Sztoikusok
kitioni Zénón, Arisztón, Hérillosz, Dionüsziosz, Kleanthész, Szphairosz, Khrüszipposz
8-10. könyv: nyugati görögség
8. könyv: Püthagoreusok
Püthagorasz, Empedoklész, Szicíliai Epikharmosz, Arkhütasz, Alkmaión, Hippaszosz, Philolaosz, Eudoxosz
9. könyv: eleai filozófiai iskola, görög atomizmus, pürrhonizmus, stb.)
epheszoszi Hérakleitosz, kolophóni Xenophanész, Parmenidész, szamoszi Melisszosz, eleai Zénón, Leukipposz, Démokritosz, Prótagorasz, apollóniai Diogenész, Anaxarkhosz, Pürrhón, Phleiúszi Timón
10. könyv: Epikurosz
Epikurosz

Diogenész forrásai[szerkesztés]

Diogenész fő művének megírásakor számos forrást használt fel. Hogy ezeket a forrásokat kezében is tartotta azt nem tudni, nem kizárt, hogy több információt ő maga is csak másodlagos, vagy harmadlagos forrásból ismert. A könyvben vannak forrásként megjelölt művek, szerzők és vannak hivatkozások egyes szerzőkre és művekre. Mindkettő bizonytalan.

Idézett szerzők és művek[1][szerkesztés]

Név Könyv címe
Aiszkhünész
alexandriai Pabamónosz Sztoiheiszisz
Alexón Családfák (Diadokhai)
Amphikratész Híres emberekről
Anaxilaidész Filozófusokról
Androsz A háromlábról
Antigonosz Karüsztiosz Zénonról, Életrajzok
Antileón Időpontokról
Antiszthenész Diadokhai
Apollodórosz Krónika, A törvényhozók, Filozófiai herezisek
Arisztipposz Régiek kicsapongásai
Arisztophanész Felhők
Arisztoxenosz Szórványos adatok, Püthagoraszról és ismeretségi köréről, Platón életrajza.
küréniai Danón A filozófusokról
Dienkidasz Megarikák
Dikaiarkhosz Életrajzok
Dioklész Filozófusok életrajza
Dioszkuridész Emlékezések
Durisz Hórák
Dionüsziosz Kritikus írások
Eleuszusz Akhileuszról
Eudémosz A csillagászat története
Euphantosz Történet
Eurüpidész Aygé
Phabórinosz Vegyes történetek, Emlékek
Hekataiosz Az egyiptomiak filozófiája
Hérakleidész Pontikosz A halott asszonyról
Hermipposz Arisztotelészről, Életrajzok, Mágusokról, Bölcsekről,

Theophrasztoszról

Hermodórosz Szórványos emlékek, Ítélettől való tartózkodás
Hippobotosz Szektákról, Filozófusok jegyzéke
Kallimakhosz Jambusok
Kalliasz Foglyok
Kratinosz Heirószok, Arkhilokhoi
Manetosz Fizikusok
Klearhosz A nevelésról
Mnészisztratosz Gyakorlati anyag
Müronianosz Párhuzamok
Ónétor Meggazdagodhat-e a bölcs?
Pamphilé Visszaemlékezések
Painaitiosz Filozófiai iskolákról
Szatürosz Életrajzok
Szilémosz Történetek
Szophilész Lakodalom
Szószikratész Diadokhai
Pszeuszipposz Platón halotti tora
Theodórosz Szektákról
Theopomposz Csodálatos dolgok, Filippikák
Thraszülosz
tibéraszi Jusztinosz Koszorú
Timaiosz
Timón Szillosz
Timotheosz Életrajzok
Xenophion Szümposzion

Magyarul megjelent művei[szerkesztés]

  • Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei I. – II. Ford. Rokay Zoltán. (hely nélkül): Jel. 2005. ISBN 963931885X  

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Rokai Zoltán: id.m. (előszó)

Források[szerkesztés]

  • Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei I. – II. Ford. Rokay Zoltán. (hely nélkül): Jel. 2005. ISBN 963931885X  
  • Világirodalmi lexikon II. (Cam–E). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1972. 751–752. o.  

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

  • ókor Ókorportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap