Magyarország oktatásügyi minisztereinek listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Az első magyar kormány (a jobb alsó sarokban Eötvös József báró, a nevelésügyi miniszter)

A kezdetek[szerkesztés]

1848. március 16-án este megjelent egy röplap „Kiket kíván a nemzet felelős minisztereknek ” címmel, melyben Szemere Bertalant nevelésügyi miniszterként, Szentkirályi Móricot kultuszminiszterként, míg Eötvös József bárót pecsétőrként jelöli meg. Másnap a Nemzeti Újságban meg is jelent a plakát.

Nevelésügyi miniszterek, vallás- és közoktatási miniszterek (1848-1849)[szerkesztés]

A Magyar Királyság nevelésügyi miniszterei ill. vallás- és közoktatásügyi miniszterei

Miniszterségének kezdete Miniszterségének vége Név Megjegyzés Kép
1848. április 7. 1848. szeptember 11. Eötvös József báró Nevelésügyi miniszter, első terminus Barabas-eotvos.jpg
1848. szeptember 12. 1848. szeptember 28. Batthyány Lajos gróf miniszterelnök és Szász Károly államtitkár A minisztérium ügykezelésének vezetői, a Nevelésügyi Minisztérium átalakul Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériummá Batthyány Lajos Barabás.jpg
1848. szeptember 28. 1849. május 1. Szász Károly államtitkár A minisztérium vezetője Szász Károly (1798-1853).jpg
1849. május 2. 1849. augusztus 11. Horváth Mihály Vallás- és közoktatási miniszter Horváth Mihály1867.jpg

Vallás- és közoktatásügyi miniszterek (1867-1918)[szerkesztés]

A Magyar Királyság vallás- és közoktatásügyi miniszterei

Miniszterségének kezdete Miniszterségének vége Név Megjegyzés Kép Párt
1867. február 20. 1871. február 2. Eötvös József báró Vallás- és közoktatási miniszter, második terminus Barabas-eotvos.jpg Deák Párt
1871. február 2. 1871. február 10. Szlávy József földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter Ideiglenesen Szlavy Jozsef.jpg Deák Párt
1871. február 10. 1872. szeptember 4. dr. Pauler Tivadar Pauler Tivadar Pollák.jpg Deák Párt
1872. szeptember 4. 1888. augusztus 22. dr. Trefort Ágoston Trefort Ágoston.jpg Deák, majd Szabadelvű Párt
1888. augusztus 23. 1888. szeptember 22. Baross Gábor közmunka- és közlekedésügyi miniszter Ideiglenesen Baross Gábor.jpg Szabadelvű Párt
1888. szeptember 22. 1894. június 10. Csáky Albin gróf Csáky Albin Koller.jpg Szabadelvű Párt
1894. június 10. 1895. január 15. Eötvös Loránd báró Roland Eotvos.jpg Pártonkívüli
1895. január 15. 1903. szeptember 3. Wlassics Gyula Wlassics Gyula.jpg Szabadelvű Párt
1903. szeptember 3. 1905. június 18. Berzeviczy Albert No image.JPG Szabadelvű Párt
1905. június 18. 1906. március 6. Lukács György Nem azonos a filozófus Lukács Györggyel, aki 1919-ben és 1956-ban ugyanezt a miniszteri posztot töltötte be! No image.JPG
1906. március 6. 1906. április 8. Tost Gyula No image.JPG Szabadelvű Párt
1906. április 8. 1910. január 17. Apponyi Albert gróf Első terminus No image.JPG Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
1910. január 17. 1910. március 1. Székely Ferenc igazságügyminiszter Ideiglenesen No image.JPG Nemzeti Munkapárt
1910. március 1. 1913. február 26. ifj. Zichy János gróf Első terminus No image.JPG Nemzeti Munkapárt
1913. február 26. 1917. június 15. Jankovich Béla No image.JPG Nemzeti Munkapárt
1917. június 15. 1918. május 8. Apponyi Albert gróf Második terminus No image.JPG Függetlenségi 48-as és Kossuth Párt
1918. május 8. 1918. október 31. ifj. Zichy János gróf Második terminus No image.JPG Nemzeti Munkapárt

Vallás- és közoktatásügyi miniszterek (1918-1919)[szerkesztés]

Az első Magyar Köztársaság (vagy „Népköztársaság”) vallás- és közoktatásügyi miniszterei

Miniszterségének kezdete Miniszterségének vége Név Megjegyzés Kép Párt
1918. október 31. 1918. december 22. Lovászy Márton No image.JPG Függetlenségi és 48-as (Károlyi) Párt-tagok
1918. december 22. 1919. január 22. Juhász Nagy Sándor államtitkár A minisztérium vezetője No image.JPG Függetlenségi és 48-as (Károlyi) Párt-tagok
1919. január 22. 1919. március 21. Vass János vallásügyi miniszter (tárca nélküli miniszter) A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium kettéválasztása következtében, megalakul a Vallásügyi Tanács No image.JPG Katolikus Néppárt
1919. január 22. 1919. március 21. Kunfi Zsigmond közoktatásügyi miniszter (tárca nélküli miniszter) A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium kettéválasztása következtében No image.JPG MSZDP

Közoktatásügyi népbiztosok (1919)[szerkesztés]

A Magyar Tanácsköztársaság közoktatásügyi népbiztosai

Népbiztosságának kezdete Népbiztosságának vége Név Megjegyzés Kép Párt
1919. március 21. 1919. április 3. Lukács György Nem azonos az 1905-ben miniszterkedő Lukács Györggyel! No image.JPG KMP
1919. április 4. 1919. augusztus 1. Pogány József Az 1919. április 12-i választások után Pogány József.jpg MSZDP

Vallás- és közoktatásügyi miniszterek (1919-1945)[szerkesztés]

A Magyar Királyság vallás- és közoktatásügyi miniszterei

Miniszterségének kezdete Miniszterségének vége Név Megjegyzés Kép Párt
1919. május 3. 1919. augusztus 12. Teleki Pál gróf A „Nemzeti Kormány” vallás- és közoktatásügyi minisztere Teleki.jpg Pártonkívüli
1919. augusztus 1. 1919. augusztus 6. Garbai Sándor A Központi Munkástanács által megbízott vallás- és közoktatásügyi miniszter No image.JPG MSZDP
1919. augusztus 7. 1919. augusztus 15. Imre Sándor A Központi Munkástanács által megbízott vallás- és közoktatásügyi miniszter No image.JPG MSZDP
1919. augusztus 15. 1919. november 24. Huszár Károly No image.JPG Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP)
1919. november 24. 1920. december 16. Haller István No image.JPG Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja
1920. december 16. 1921. április 14. Vass József első terminus No image.JPG Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja
1921. április 14. 1922. június 16. Vass József második terminus No image.JPG KNEP, majd Egységes Párt (EP)
1922. június 16. 1931. augusztus 24. Klebelsberg Kuno gróf KlebelsbergKuno1900s.jpg Egységes Párt
1931. augusztus 24. 1931. december 16. Ernszt Sándor No image.JPG Egységes Párt
1931. december 16. 1932. október 1. Karafiáth Jenő No image.JPG Konzervatív Párt
1932. október 1. 1938. május 14. Hóman Bálint Első terminus Hóman Bálint kultúrpolitikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja.jpg Nemzeti Egység Pártja (NEP)
1938. május. 1938. június. Hóman Bálint Nemzetnevelésügyi miniszter Hóman Bálint kultúrpolitikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja.jpg Nemzeti Egység Pártja
1938. május 14. 1939. február 16. Teleki Pál gróf Teleki.jpg Nemzeti Egység Pártja
1939. február 16. 1942. július 3. Hóman Bálint Második terminus Hóman Bálint kultúrpolitikus a Magyar Tudományos Akadémia tagja.jpg Magyar Élet Pártja (MÉP)
1942. július 3. 1944. március 22. Szinyei Merse Jenő No image.JPG Magyar Élet Pártja
1944. március 22. 1944. augusztus 29. Antal István igazságügyminiszter Ideiglenesen No image.JPG Magyar Élet Pártja
1944. augusztus 29. 1944. október 16. dr. Rakovszky Iván No image.JPG Magyar Élet Pártja
1944. október 16. 1945. március 7. dr. Rajniss Ferenc No image.JPG Magyar Megújulás Pártja (MMP)
1945. március 7. 1945. március 28. Szálasi Ferenc „nemzetvezető” Ideiglenesen No image.JPG Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom (NYKP-HM)

Vallás- és közoktatásügyi miniszterek (1945-1949)[szerkesztés]

Törvények[szerkesztés]

  • Az 1949. évi XV. törvény szerint:

Az 1. § rendelkezéséhez képest a Magyar Köztársaság kormánya(…)

népművelési miniszterrel(…)
bővül.

Miniszterek[szerkesztés]

A második Magyar Köztársaság vallás- és közoktatásügyi miniszterei („kultuszminiszterei”)

Miniszterségének kezdete Miniszterségének vége Név Megjegyzés Kép Párt
1944. október 22. 1945. november 13. Teleki Géza gróf Az Ideiglenes Nemzeti Kormány „kultuszminisztere” (vallás- és közoktatásügyi minisztere) No image.JPG Pártonkívüli, majd Polgári Demokrata Párt
1945. november 15. 1946. december 6. Keresztury Dezső Első terminus Keresztury Dezső 1970.jpg NPP
1946. december 6. 1947. március 14. Keresztury Dezső volt miniszter Ideiglenesen, második terminus Keresztury Dezső 1972.jpg NPP
1947. március 14. 1947. május 31. Ortutay Gyula Első terminus No image.JPG FKgP
1947. május 31-én Ortutay Gyula Ideiglenesen, második terminus No image.JPG FKgP
1947. május 31. 1947. szeptember 4. Ortutay Gyula Harmadik terminus No image.JPG FKgP
1947. szeptember 4. 1947. szeptember 24. Ortutay Gyula Ideiglenesen, negyedik terminus No image.JPG FKgP
1947. szeptember 24. 1948. december 10. Ortutay Gyula Ötödik terminus No image.JPG FKgP
1948. december 10-én Ortutay Gyula Ideiglenesen, hatodik terminus No image.JPG FKgP
1948. december 10. 1949. május 20. Ortutay Gyula Hetedik terminus No image.JPG FKgP
1949. május 20. 1949. június 11. Ortutay Gyula Ideiglenesen, nyolcadik terminus No image.JPG FKgP

Népművelési miniszterek, Vallás- és (Köz)oktatásügyi miniszterek (1949-1956)[szerkesztés]

Törvények a minisztériumról (1949-1956)[szerkesztés]

1949-től 1956-ig többször is módosították a Magyar Népköztársaság Alkotmányát (1949. évi XX. törvény).

  • Az 1949. évi XX. törvény 24. §-a értelmében:

A Magyar Népköztársaság minisztériumai:(…)

a népművelési minisztérium,
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium,(…)

24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:(…)

a népművelési minisztérium,
a közoktatásügyi minisztérium,(…)

  • Az 1953. évi IV. törvény szerint:

24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:(…)

a népművelési minisztérium,
a felsőoktatási minisztérium,
a közoktatásügyi minisztérium,(…)

  • Az 1955. évi II. törvény szerint:

24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:(…)

a népművelési minisztérium,
az oktatásügyi minisztérium,(…)

Miniszterek[szerkesztés]

A Magyar Népköztársaság népművelési miniszterei ill. vallás- és (köz)oktatásügyi miniszterei

Miniszterségének kezdete Miniszterségének vége Név Megjegyzés Kép Párt
1949. június 11. 1950. február 25. Ortutay Gyula A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1949. május 11-én ketté válik: egyszer marad, mint Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, másrészt létrehozzák a Népművelési Minisztériumot No image.JPG
1949. június 11. 1953. július 4. Révai József Népművelési miniszter No image.JPG MDP
1950. február 25. 1951. május 19. Darvas József A minisztérium 1951. május 19-én ketté válik: egyszer marad, mint Közoktatásügyi Minisztérium, másrészt létrehozzák az Állami Egyházügyi Hivatalt (1951. május 19.1989. július 1.), első terminus No image.JPG NPP
1951. május 19. 1953. július 4. Darvas József Közoktatásügyi miniszter No image.JPG NPP
1952. december 6. 1953. július 4. Erdey-Grúz Tibor Felsőoktatási miniszter No image.JPG MDP
1953. július 4. 1956. július 30. Erdey-Grúz Tibor 1953. július 4-én a Közoktatásügyi Minisztérium és a Felsőoktatásügyi Minisztérium egyesül Oktatásügyi Minisztérium néven * No image.JPG MDP
1953. július 4. 1956. október 27. Darvas József Népművelési miniszter No image.JPG MDP
1956. július 30. 1956. november 3. Kónya Albert Oktatásügyi miniszter No image.JPG MDP
1956. október 27. 1956. november 3. Lukács György Népművelési miniszter

Nem azonos az 1905-ben miniszterkedő Lukács Györggyel!

No image.JPG MDP

*A Közoktatásügyi Közlöny 1953-as és az Oktatásügyi Közlöny 1954-es számai után

Oktatásügyi miniszterek (1956-1989)[szerkesztés]

Törvények[szerkesztés]

  • Az 1973. évi IV. törvény szerint:

1. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai a következők:(…)

Művelődésügyi Minisztérium,(…)

Miniszterek[szerkesztés]

A Magyar Népköztársaság oktatás- és művelődésügyi miniszterei

Miniszterségének kezdete Miniszterségének vége Név Megjegyzés Kép Párt
1956. november 12. 1957. április 12. Kónya Albert Oktatásügyi kormánybiztos No image.JPG MDP
1956. november 12. 1956. december 31. Kónya Albert Mint oktatásügyi kormánybiztos az Oktatásügyi Minisztérium vezetője No image.JPG MDP
1957. január 1. 1957. március 1. Kónya Albert 1957. január 1-jén az Oktatásügyi Minisztérium és a Népművelési Minisztérium egyesül Művelődésügyi Minisztérium néven
Mint oktatásügyi kormánybiztos a Művelődésügyi Minisztérium vezetője
No image.JPG MDP
1957. március 1. 1957. május 9. Kállai Gyula A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány által a művelődésügyek vezetésével megbízva No image.JPG MSZMP
1957. május 9. 1958. január 28. Kállai Gyula Művelődésügyi miniszter No image.JPG MSZMP
1958. január 28. 1961. szeptember 13. Benke Valéria Művelődésügyi miniszter Benke Valéria.jpg MSZMP
1961. szeptember 13. 1973. július 13. Ilku Pál Művelődésügyi miniszter No image.JPG MSZMP
1973. július 13. 1974. április 29. Nagy Miklós Művelődésügyi miniszter No image.JPG MSZMP
1974. május 14. 1974. június 21. Polinszky Károly Művelődésügyi miniszter No image.JPG MSZMP
1974. június 21. 1980. június 27. Polinszky Károly 1974. június 21-én a Művelődésügyi Minisztérium ketté vált: létrejött az Oktatásügyi Minisztérium és a Kulturális Minisztérium
Oktatási miniszter
No image.JPG MSZMP
1974. június 21. 1976. július 22. Orbán László Kulturális miniszter No image.JPG MSZMP
1976. július 22. 1980. június 27. Pozsgay Imre Kulturális miniszter Ünnepi Könyvhét 2012 - 0003.JPG MSZMP
1980. június 27. 1982. június 25. Pozsgay Imre 1980. június 27-én az Oktatásügyi Minisztériumot és a Kulturális Minisztériumot összevonták Művelődési Minisztérium néven Ünnepi Könyvhét 2012 - 0003.JPG MSZMP
1982. június 25. 1988. június 29. Köpeczi Béla Művelődési miniszter No image.JPG MSZMP
1988. június 29. 1989. május 10. Czibere Tibor 1989. július 1-jén megszűnik az Állami Egyházügyi Hivatal
Művelődési miniszter
No image.JPG MSZMP
1989. május 10. 1990. május 23. Glatz Ferenc Művelődési miniszter Glatz Ferenc.jpg MSZMP

Nemzeti kulturális örökség miniszterei, oktatás(ügy)i és kulturális miniszterek vagy művelődési és közoktatásügyi miniszterek (1989-től)[szerkesztés]

Törvények[szerkesztés]

Az 1990. évi XXX. törvény 1. és 4. §-a szerint:

A Magyar Köztársaság minisztériumai a következők: Művelődési és Közoktatási Minisztérium,

Ahol jogszabály
a) Művelődési Minisztériumot, művelődési minisztert említ, ott Művelődési és Közoktatási Minisztériumot, illetőleg művelődési és közoktatási minisztert;
kell érteni.

A Magyar Köztársaság Alkotmányának 34. §-a szerint: (1) A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolását külön törvény tartalmazza.

A 2006. évi LV. törvény szerint:

f) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, valamint a nemzeti kulturális örökség miniszterét említ, ott Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint oktatási és kulturális minisztert,
g) Oktatási Minisztériumot, valamint oktatási minisztert említ, ott
kell érteni.

Miniszterek[szerkesztés]

A harmadik Magyar Köztársaság emberi erőforrások, nemzeti erőforrás, nemzeti kulturális örökségének miniszterei ill. oktatás(ügy)i és kulturális vagy művelődési és közoktatásügy miniszterei

Miniszterségének kezdete Miniszterségének vége Név Megjegyzés Kép Párt
1990. május 23. 1993. február 22. Andrásfalvy Bertalan Művelődési és közoktatási miniszter Andrasfalvy BertalanFotoThalerTamas.JPG MDF
1993. február 22. 1994. július 15. Mádl Ferenc Ferenc Mádl.jpg Pártonkívüli
1994. július 15. 1995. december 31. Fodor Gábor Gabor Fodor.jpg SZDSZ
1996. január 1. 1998. július 8. Magyar Bálint Első terminus Magyar Bálint.jpg SZDSZ
1998. július 8. 2001. július 15. Pokorni Zoltán 1998. július 8-án a Művelődési és Közoktatási Minisztérium ketté vált: létrejött az Oktatási Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Oktatási miniszter
Fidesz
1998. július 8. 1999. december 31. Hámori József A nemzeti kulturális örökség minisztere No image.JPG Pártonkívüli
2000. január 1. 2002. május 27. Rockenbauer Zoltán A nemzeti kulturális örökség minisztere Fidesz
2001. június 16. 2002. május 27. Pálinkás József Oktatási miniszter Fidesz
2002. május 27. 2006. június 9. Magyar Bálint Oktatási miniszter (második terminus) Magyar Bálint.jpg SZDSZ
2002. május 27. 2003. május 18. Görgey Gábor A nemzeti kulturális örökség minisztere Gorgey Gabor 2007 Hungarian Kossuth Prize-writer poet director.jpg Pártonkívüli
2003. május 19. 2005. február 13. Hiller István A nemzeti kulturális örökség minisztere Országos kampánynyitó 2010 094.JPG MSZP
2005. február 14. 2006. június 9. Bozóki András A nemzeti kulturális örökség minisztere Ünnepi Könyvhét 2012 - 0053.JPG Pártonkívüli
2006. június 9. 2010. május 29. Hiller István 2006. június 9-én az Oktatási Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma egyesült, és létrejött az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Oktatási és kulturális miniszter
Országos kampánynyitó 2010 094.JPG MSZP
2010. május 29. 2012. május 14. Réthelyi Miklós 2010. május 29-én az Oktatási és Kulturális Minisztérium jogutódjaként, több más minisztériumot is magába olvasztva létrejött a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Nemzeti erőforrásért felelős miniszter
Réthelyi-Miklós Portrait.jpg Pártonkívüli
2012. május 14. jelenleg is hivatalban Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériuma Zoltán Balog, Unkarin kulttuuriministeri IMG 0596 C.JPG

Képek[szerkesztés]

Vallás- és közoktatásügyi miniszterek[szerkesztés]

Forrás[szerkesztés]

Törvények[szerkesztés]