Ugrás a tartalomhoz

Magyarország oktatásügyi minisztereinek listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Az első magyar kormány (a jobb alsó sarokban Eötvös József báró, a nevelésügyi miniszter)

A kezdetek[szerkesztés]

1848. március 16-án este megjelent egy röplap „Kiket kíván a nemzet felelős minisztereknek ” címmel, melyben Szemere Bertalant nevelésügyi miniszterként, Szentkirályi Móricot kultuszminiszterként, míg Eötvös József bárót pecsétőrként jelöli meg. Másnap a Nemzeti Újságban meg is jelent a plakát.

Nevelésügyi miniszterek, vallás- és közoktatási miniszterek (18481849)[szerkesztés]

A Magyar Királyság nevelésügyi miniszterei ill. vallás- és közoktatásügyi miniszterei
Miniszterségének kezdete Miniszterségének vége Név Megjegyzés
1848. április 7. 1848. szeptember 11. Eötvös József báró Nevelésügyi miniszter, első terminus
1848. szeptember 12. 1848. szeptember 28. Batthyány Lajos gróf miniszterelnök és Szász Károly államtitkár A minisztérium ügykezelésének vezetői, a Nevelésügyi Minisztérium átalakul Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériummá
1848. szeptember 28. 1849. május 1. Szász Károly államtitkár A minisztérium vezetője
1849. május 2. 1849. augusztus 11. Horváth Mihály Vallás- és közoktatási miniszter

Vallás- és közoktatásügyi miniszterek (18671918)[szerkesztés]

A Magyar Királyság vallás- és közoktatásügyi miniszterei
Miniszterségének kezdete Miniszterségének vége Név Megjegyzés Párt
1867. február 20. 1871. február 2. Eötvös József báró Vallás- és közoktatási miniszter, második terminus Deák Párt
1871. február 2. 1871. február 10. Szlávy József földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter Ideiglenesen Deák Párt
1871. február 10. 1872. szeptember 4. dr. Pauler Tivadar Deák Párt
1872. szeptember 4. 1888. augusztus 22. dr. Trefort Ágoston Deák, majd Szabadelvű Párt
1888. augusztus 23. 1888. szeptember 22. Baross Gábor közmunka- és közlekedésügyi miniszter Ideiglenesen Szabadelvű Párt
1888. szeptember 22. 1894. június 10. Csáky Albin gróf Szabadelvű Párt
1894. június 10. 1895. január 15. Eötvös Loránd báró Pártonkívüli
1895. január 15. 1903. szeptember 3. Wlassics Gyula Szabadelvű Párt
1903. szeptember 3. 1905. június 18. Berzeviczy Albert Szabadelvű Párt
1905. június 18. 1906. március 6. Lukács György Nem azonos a filozófus Lukács Györggyel, aki 1919-ben és 1956-ban ugyanezt a miniszteri posztot töltötte be!
1906. március 6. 1906. április 8. Tost Gyula Szabadelvű Párt
1906. április 8. 1910. január 17. Apponyi Albert gróf Első terminus Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
1910. január 17. 1910. március 1. Székely Ferenc igazságügy-miniszter Ideiglenesen Nemzeti Munkapárt
1910. március 1. 1913. február 26. ifj. Zichy János gróf Első terminus Nemzeti Munkapárt
1913. február 26. 1917. június 15. Jankovich Béla Nemzeti Munkapárt
1917. június 15. 1918. május 8. Apponyi Albert gróf Második terminus Függetlenségi 48-as és Kossuth Párt
1918. május 8. 1918. október 31. ifj. Zichy János gróf Második terminus Nemzeti Munkapárt

Vallás- és közoktatásügyi miniszterek (19181919)[szerkesztés]

Az első Magyar Köztársaság (vagy „Népköztársaság”) vallás- és közoktatásügyi miniszterei
Miniszterségének kezdete Miniszterségének vége Név Megjegyzés Párt
1918. október 31. 1918. december 22. Lovászy Márton Függetlenségi és 48-as (Károlyi) Párt-tagok
1918. december 22. 1919. január 22. Juhász Nagy Sándor államtitkár A minisztérium vezetője Függetlenségi és 48-as (Károlyi) Párt-tagok
1919. január 22. 1919. március 21. Vass János vallásügyi miniszter (tárca nélküli miniszter) A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium kettéválasztása következtében, megalakul a Vallásügyi Tanács Katolikus Néppárt
1919. január 22. 1919. március 21. Kunfi Zsigmond közoktatásügyi miniszter (tárca nélküli miniszter) A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium kettéválasztása következtében MSZDP

Közoktatásügyi népbiztosok (1919)[szerkesztés]

A Magyar Tanácsköztársaság közoktatásügyi népbiztosai
Népbiztosságának kezdete Népbiztosságának vége Név Megjegyzés Párt
1919. március 21. 1919. április 3. Lukács György Nem azonos az 1905-ben miniszterkedő Lukács Györggyel! KMP
1919. április 4. 1919. augusztus 1. Pogány József Az 1919. április 12-i választások után MSZDP

Vallás- és közoktatásügyi miniszterek (19191945)[szerkesztés]

A Magyar Királyság vallás- és közoktatásügyi miniszterei
Miniszterségének kezdete Miniszterségének vége Név Megjegyzés Párt
1919. május 3. 1919. augusztus 12. Teleki Pál gróf A „Nemzeti Kormány” vallás- és közoktatásügyi minisztere Pártonkívüli
1919. augusztus 1. 1919. augusztus 6. Garbai Sándor A Központi Munkástanács által megbízott vallás- és közoktatásügyi miniszter MSZDP
1919. augusztus 7. 1919. augusztus 15. Imre Sándor A Központi Munkástanács által megbízott vallás- és közoktatásügyi miniszter MSZDP
1919. augusztus 15. 1919. november 24. Huszár Károly Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP)
1919. november 24. 1920. december 16. Haller István Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja
1920. december 16. 1921. április 14. Vass József első terminus Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja
1921. április 14. 1922. június 16. Vass József második terminus KNEP, majd Egységes Párt (EP)
1922. június 16. 1931. augusztus 24. Klebelsberg Kuno gróf Egységes Párt
1931. augusztus 24. 1931. december 16. Ernszt Sándor Egységes Párt
1931. december 16. 1932. október 1. Karafiáth Jenő Konzervatív Párt
1932. október 1. 1938. május 14. Hóman Bálint Első terminus Nemzeti Egység Pártja (NEP)
1938. május. 1938. június. Hóman Bálint Nemzetnevelésügyi miniszter Nemzeti Egység Pártja
1938. május 14. 1939. február 16. Teleki Pál gróf Nemzeti Egység Pártja
1939. február 16. 1942. július 3. Hóman Bálint Második terminus Magyar Élet Pártja (MÉP)
1942. július 3. 1944. március 22. Szinyei Merse Jenő Magyar Élet Pártja
1944. március 22. 1944. augusztus 29. Antal István igazságügyminiszter Ideiglenesen Magyar Élet Pártja
1944. augusztus 29. 1944. október 16. dr. Rakovszky Iván Magyar Élet Pártja
1944. október 16. 1945. március 7. dr. Rajniss Ferenc Magyar Megújulás Pártja (MMP)
1945. március 7. 1945. március 28. Szálasi Ferenc „nemzetvezető” Ideiglenesen Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom (NYKP-HM)

Vallás- és közoktatásügyi miniszterek (19451949)[szerkesztés]

Törvények[szerkesztés]

  • Az 1949. évi XV. törvény szerint:

Az 1. § rendelkezéséhez képest a Magyar Köztársaság kormánya(…)

népművelési miniszterrel(…)
bővül.

Miniszterek[szerkesztés]

A második Magyar Köztársaság vallás- és közoktatásügyi miniszterei („kultuszminiszterei”)
Miniszterségének kezdete Miniszterségének vége Név Megjegyzés Párt
1944. október 22. 1945. november 13. Teleki Géza gróf Az Ideiglenes Nemzeti Kormány „kultuszminisztere” (vallás- és közoktatásügyi minisztere) Pártonkívüli, majd Polgári Demokrata Párt
1945. november 15. 1946. december 6. Keresztury Dezső Első terminus NPP
1946. december 6. 1947. március 14. Keresztury Dezső volt miniszter Ideiglenesen, második terminus NPP
1947. március 14. 1947. május 31. Ortutay Gyula Első terminus FKgP
1947. május 31-én Ortutay Gyula Ideiglenesen, második terminus FKgP
1947. május 31. 1947. szeptember 4. Ortutay Gyula Harmadik terminus FKgP
1947. szeptember 4. 1947. szeptember 24. Ortutay Gyula Ideiglenesen, negyedik terminus FKgP
1947. szeptember 24. 1948. december 10. Ortutay Gyula Ötödik terminus FKgP
1948. december 10-én Ortutay Gyula Ideiglenesen, hatodik terminus FKgP
1948. december 10. 1949. május 20. Ortutay Gyula Hetedik terminus FKgP
1949. május 20. 1949. június 11. Ortutay Gyula Ideiglenesen, nyolcadik terminus FKgP

Népművelési miniszterek, Vallás- és (Köz)oktatásügyi miniszterek (19491956)[szerkesztés]

Törvények a minisztériumról (19491956)[szerkesztés]

1949-től 1956-ig többször is módosították a Magyar Népköztársaság Alkotmányát (1949. évi XX. törvény).

  • Az 1949. évi XX. törvény 24. §-a értelmében:

A Magyar Népköztársaság minisztériumai:(…)

a népművelési minisztérium,
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium,(…)

24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:(…)

a népművelési minisztérium,
a közoktatásügyi minisztérium,(…)

  • Az 1953. évi IV. törvény szerint:

24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:(…)

a népművelési minisztérium,
a felsőoktatási minisztérium,
a közoktatásügyi minisztérium,(…)

  • Az 1955. évi II. törvény szerint:

24. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai:(…)

a népművelési minisztérium,
az oktatásügyi minisztérium,(…)

Miniszterek[szerkesztés]

A Magyar Népköztársaság népművelési miniszterei ill. vallás- és (köz)oktatásügyi miniszterei
Miniszterségének kezdete Miniszterségének vége Név Megjegyzés Párt
1949. június 11. 1950. február 25. Ortutay Gyula A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1949. május 11-én ketté válik: egyszer marad, mint Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, másrészt létrehozzák a Népművelési Minisztériumot
1949. június 11. 1953. július 4. Révai József Népművelési miniszter MDP
1950. február 25. 1951. május 19. Darvas József A minisztérium 1951. május 19-én ketté válik: egyszer marad, mint Közoktatásügyi Minisztérium, másrészt létrehozzák az Állami Egyházügyi Hivatalt (1951. május 19.1989. július 1.), első terminus NPP
1951. május 19. 1953. július 4. Darvas József Közoktatásügyi miniszter NPP
1952. december 6. 1953. július 4. Erdey-Grúz Tibor Felsőoktatási miniszter MDP
1953. július 4. 1956. július 30. Erdey-Grúz Tibor 1953. július 4-én a Közoktatásügyi Minisztérium és a Felsőoktatásügyi Minisztérium egyesül Oktatásügyi Minisztérium néven * MDP
1953. július 4. 1956. október 27. Darvas József Népművelési miniszter MDP
1956. július 30. 1956. november 3. Kónya Albert Oktatásügyi miniszter MDP
1956. október 27. 1956. november 3. Lukács György Népművelési miniszter

Nem azonos az 1905-ben miniszterkedő Lukács Györggyel!

MDP

*A Közoktatásügyi Közlöny 1953-as és az Oktatásügyi Közlöny 1954-es számai után

Oktatásügyi miniszterek (19561989)[szerkesztés]

Törvények[szerkesztés]

  • Az 1973. évi IV. törvény szerint:

1. § A Magyar Népköztársaság minisztériumai a következők:(…)

Művelődésügyi Minisztérium,(…)

Miniszterek[szerkesztés]

A Magyar Népköztársaság oktatás- és művelődésügyi miniszterei
Miniszterségének kezdete Miniszterségének vége Név Megjegyzés Párt
1956. november 12. 1957. április 12. Kónya Albert Oktatásügyi kormánybiztos MDP
1956. november 12. 1956. december 31. Kónya Albert Mint oktatásügyi kormánybiztos az Oktatásügyi Minisztérium vezetője MDP
1957. január 1. 1957. március 1. Kónya Albert 1957. január 1-jén az Oktatásügyi Minisztérium és a Népművelési Minisztérium egyesül Művelődésügyi Minisztérium néven
Mint oktatásügyi kormánybiztos a Művelődésügyi Minisztérium vezetője
MDP
1957. március 1. 1957. május 9. Kállai Gyula A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány által a művelődésügyek vezetésével megbízva MSZMP
1957. május 9. 1958. január 28. Kállai Gyula Művelődésügyi miniszter MSZMP
1958. január 28. 1961. szeptember 13. Benke Valéria Művelődésügyi miniszter MSZMP
1961. szeptember 13. 1973. július 13. Ilku Pál Művelődésügyi miniszter MSZMP
1973. július 13. 1974. április 29. Nagy Miklós Művelődésügyi miniszter MSZMP
1974. május 14. 1974. június 21. Polinszky Károly Művelődésügyi miniszter MSZMP
1974. június 21. 1980. június 27. Polinszky Károly 1974. június 21-én a Művelődésügyi Minisztérium ketté vált: létrejött az Oktatásügyi Minisztérium és a Kulturális Minisztérium
Oktatási miniszter
MSZMP
1974. június 21. 1976. július 22. Orbán László Kulturális miniszter MSZMP
1976. július 22. 1980. június 27. Pozsgay Imre Kulturális miniszter MSZMP
1980. június 27. 1982. június 25. Pozsgay Imre 1980. június 27-én az Oktatásügyi Minisztériumot és a Kulturális Minisztériumot összevonták Művelődési Minisztérium néven MSZMP
1982. június 25. 1988. június 29. Köpeczi Béla Művelődési miniszter MSZMP
1988. június 29. 1989. május 10. Czibere Tibor 1989. július 1-jén megszűnik az Állami Egyházügyi Hivatal
Művelődési miniszter
MSZMP
1989. május 10. 1990. május 23. Glatz Ferenc Művelődési miniszter MSZMP

Nemzeti kulturális örökség miniszterei, oktatás(ügy)i és kulturális miniszterek vagy művelődési és közoktatásügyi miniszterek (1989-től)[szerkesztés]

Törvények[szerkesztés]

Az 1990. évi XXX. törvény 1. és 4. §-a szerint:

A Magyar Köztársaság minisztériumai a következők: Művelődési és Közoktatási Minisztérium,

Ahol jogszabály
a) Művelődési Minisztériumot, művelődési minisztert említ, ott Művelődési és Közoktatási Minisztériumot, illetőleg művelődési és közoktatási minisztert;
kell érteni.

A Magyar Köztársaság Alkotmányának 34. §-a szerint: (1) A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolását külön törvény tartalmazza.

A 2006. évi LV. törvény szerint:

f) Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, valamint a nemzeti kulturális örökség miniszterét említ, ott Oktatási és Kulturális Minisztériumot, valamint oktatási és kulturális minisztert,
g) Oktatási Minisztériumot, valamint oktatási minisztert említ, ott
kell érteni.

Miniszterek[szerkesztés]

A harmadik Magyar Köztársaság emberi erőforrások, nemzeti erőforrás, nemzeti kulturális örökségének miniszterei ill. oktatás(ügy)i és kulturális vagy művelődési és közoktatásügy miniszterei
Miniszterségének kezdete Miniszterségének vége Név Megjegyzés Párt
1990. május 23. 1993. február 22. Andrásfalvy Bertalan Művelődési és közoktatási miniszter MDF
1993. február 22. 1994. július 15. Mádl Ferenc Pártonkívüli
1994. július 15. 1995. december 31. Fodor Gábor SZDSZ
1996. január 1. 1998. július 8. Magyar Bálint Első terminus SZDSZ
1998. július 8. 2001. július 15. Pokorni Zoltán 1998. július 8-án a Művelődési és Közoktatási Minisztérium ketté vált: létrejött az Oktatási Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Oktatási miniszter
Fidesz
1998. július 8. 1999. december 31. Hámori József A nemzeti kulturális örökség minisztere Pártonkívüli
2000. január 1. 2002. május 27. Rockenbauer Zoltán A nemzeti kulturális örökség minisztere Fidesz
2001. július 16. 2002. május 27. Pálinkás József Oktatási miniszter Fidesz
2002. május 27. 2006. június 9. Magyar Bálint Oktatási miniszter (második terminus) SZDSZ
2002. május 27. 2003. május 18. Görgey Gábor A nemzeti kulturális örökség minisztere Pártonkívüli
2003. május 19. 2005. február 13. Hiller István A nemzeti kulturális örökség minisztere MSZP
2005. február 14. 2006. június 9. Bozóki András A nemzeti kulturális örökség minisztere Pártonkívüli
2006. június 9. 2010. május 29. Hiller István 2006. június 9-én az Oktatási Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma egyesült, és létrejött az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Oktatási és kulturális miniszter
MSZP
2010. május 29. 2012. május 13. Réthelyi Miklós 2010. május 29-én az Oktatási és Kulturális Minisztérium jogutódjaként, több más minisztériumot is magába olvasztva létrejött a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Nemzeti erőforrásért felelős miniszter
Pártonkívüli
2012. május 14. 2018. május 18. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztériuma

emberi erőforrások minisztere

Fidesz
2018. május 18. 2022. május 24. Kásler Miklós Emberi Erőforrások Minisztériuma

emberi erőforrások minisztere

Pártonkívüli
2022. május 24. Pintér Sándor Belügyminisztérium

belügyminiszter

Pártonkívüli

Képek[szerkesztés]

Vallás- és közoktatásügyi miniszterek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

Törvények[szerkesztés]