Karoling-ház

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Karoling-ház
Francia nyelvű leszármazási táblázat
Francia nyelvű leszármazási táblázat
Államok, melyekben uralkodtak tagjai
Államnév Az egységes Frank Királyság királyai
Időszak 751840
Államnév A nyugati Frank Királyság királyai
Időszak 843987
Államnév A keleti Frank Királyság királyai
Időszak 843918
Államnév A Középső Frank Királyság királyai
Időszak 843900
Államnév Vermandois grófjai
Időszak 8341085

Alapító Metzi Arnulf († 641)
Utolsó tag II. Ottó vermandois-i gróf († 1085)


A Karoling dinasztia irányította a Frank Birodalmat és utódállamait a 8.-tól a 10. századig, miután 751-ben megdöntötték a Merovingok uralmát. Az uralkodóház nevét Martell Károlyról (Carolus Martellus) kapta, aki 732-ben megverte a mórokat a Tours melletti csatában, korábban Pippin-nemzetségként (vagy Pippinidák néven) nevezték őket. Legnagyobb alakja Nagy Károly (latinul Carolus Magnus) volt, akit 800-ban III. Leó pápa a Szent Római Birodalom császárává koronázott.

Történet[forrásszöveg szerkesztése]

A dinasztia két jelentős nemzetség összeolvadásából jött létre. Egyrészt a Pipin-nemzetség másrészt Metzi Arnulf (Szent Arnulf), aki Metz püspökként a 7. század végén nagy befolyással bírt a Meroving királyságokban, közös leszármazottaiból.

Pipin-nemzetség[forrásszöveg szerkesztése]

Austrasiai nemzetség, amely a 7. században tartósan meg tudta szerezni a majordomusi tisztséget. Hatalmuk odáig jutott, hogy idősebb Pipin (-640) fia, I. Grimoald megpróbálta saját fiát, az uralkodó Meroving király adoptált fiaként Childebert néven trónra ültetni. Azonban az apa és fia is 662-ben meghalt. Örökségük Grimolad nővére révén az Arnulfoké lett, azonban mivel a Pipin család volt a tekintélyesebb, ezért Pipin-nemzetségként éltek tovább.

Arnulfingok[forrásszöveg szerkesztése]

Mivel a katolikus egyházban a gergelyi reformokig nem volt általánosan kötelező a cölibátus, Metzi Arnulfnak fia született, Ansegisel, aki Szent Beggát (Landeni Pepin lányát) vette feleségül. Mivel a Pipin nemzetség Begga bátyjának 662-es halálával kihalt, fiuk, Herstali vagy más néven középső Pipin örökölte hatalmukat, illetve szerezte meg Austrasia majordomusa tisztséget.

Középső Pipin[forrásszöveg szerkesztése]

Középső Pipin családja és a Frank Birodalom számára is döntő győzelmet aratott 687-ben a tertry-i csatában, amelynek következtében mind Austrasia, mind Neustria háznagya ő lett. Ezt követően északon hozzáfogott, hogy a Rajna és a Waal folyókon átkelt frízeket (690, 695) (ez nincs befejezve, gondolom: megsüsse nyárson). Pipin és II. Grimoald nevű fia 714-es halála után özvegye Theudoald nevű unokája nevében próbált meg kormányozni, amely a család hatalmának meggyengüléséhez vezetett. Végül a nemzetség tekintélyét Pipin egyik ágyasától született fia Martell (katonai pöröly) Károly állította újra helyre, aki magához ragadta a hatalmat.

Karolingok[forrásszöveg szerkesztése]

Pipin törvénytelen fia, Martell Károly olyannyira megerősítette hatalmát (tekintélyének a 732-es poitiers-i győzelem óriásit segített) hogy több évig az uralkodó meroving király nélkül kormányzott. Majordomusi tisztségében két fia III. (Kis) Pipin, illetve Karlemann követte, ezáltal a Frank Birodalom újra felosztásra került. Nem tartott azonban ez sokáig mivel Karlemann 747-ben lemondott tisztségéről és Monte Casino kolostorába vonult, majd 754-ben elhunyt.

Kis Pipin a frank előkelők és Zakariás pápa támogatásával (aki a longobárdok elleni küzdelemben kapott segítséget a frankoktól) 751-ben letaszította a trónról, majd kolostorba záratta III. Childerichet, az utolsó Meroving királyt, és elfoglalta a trónt. 752-ben, Zakariás pápa engedélyével, Szent Bonifác frank királlyá koronázta Pipint.

Nagy Károly, Kis Pipin fia, 768-ban lett a frankok királya és III. Leó pápa 800-ban koronázta császárrá, ezzel megerősítette Zakariás pápa 8 évvel korábbi döntését, így vált törvényessé a nem királyi vérből származó Karolingok uralkodói joga.

A verduni szerződésben (843) létrehozott három frank állam mindegyikében a Karolingok uralkodtak.

A nyugati frank királyságban a hatalmat 987-ben átvevő Capeting-dinasztia a Karoling család egyik ágából eredt.

A keleti Frank Királyságban, amelyből a Német-római Birodalom kialakult, a Karolingok 911-ig ültek a trónon; utána egy szász hercegi család követte őket.

Családfa[forrásszöveg szerkesztése]

                   III. Pippin
                    (714–768)
                ___________│___________
                │           │
              I. Károly       Karlmann
              (742–814)       (751–771)
                │
              I. Lajos
              (778–840)
         _______________│_____________________________________________________________
         │              │         │              │
       I. Lothár          I. Pippin     II. Lajos          II. Károly
       (795–855)          (797–838)     (804–876)          (823–877)
    __________│_______________       │       ____│___________________     │
    │      │      │     II. Pippin    │     │      │     │
 II. Lajos   II. Lothár  Károly    (823–864)   Karlmann  III. Lajos II. Károly   │
 (822–875)   (827–869)  (845–863)          (828–880) (830–882)  (839–888)   │
      ________________________________________________│      _____________________│
      │                              │       │
     Arnulf                           II. Lajos  III. Károly
    (850–899)                          (846–879)   (847-866)
      │                   ______________________│_________________
    IV. Lajos                 │          │         │
    (894–911)              III. Lajos      Karlmann     III. Károly
                       (863–882)      (866–884)     (879–929)
                                             │
                                          IV. Lajos
                                           (921–954)
                                             │
                                           Lothár
                                           (941–986)
                                             │
                                           V. Lajos
                                           (966–987)

Források[forrásszöveg szerkesztése]

 • Epperlein, Siegfried: Nagy Károly. Budapest, Gondolat Kiadó, 1982. ISBN 9632811100
 • Papp Imre: Nagy Károly és kora. Debrecen, Csokonai Kiadó, 1997. ISBN 9789632601069

További információk[forrásszöveg szerkesztése]