2001 a jogalkotásban

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

2001-ben a következő jogszabályokat alkották meg:

Magyarország (Forrás: Magyar Közlöny)[szerkesztés]

Törvények[szerkesztés]

 • 2001. évi I. törvény a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról
 • 2001. évi II. törvény a tengeri felkutatásról és mentésről szóló 1979. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
 • 2001. évi III. törvény a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Budapesten, 1999. június 10-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
 • 2001. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a beruházások kölcsönös védelméről és ösztönzéséről Budapesten, 1996. október 15-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
 • 2001. évi V. törvény a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény módosításáról
 • 2001. évi VI. törvény az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról
 • 2001. évi VII. törvény az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, az 1978. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett vámegyezmény módosításáról
 • 2001. évi VIII. törvény a vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény módosításáról
 • 2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről
 • 2001. évi X. törvény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("MARPOL 1973/1978.") kihirdetéséről
 • 2001. évi XI. törvény a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("SOLAS 1974/1978.") kihirdetéséről
 • 2001. évi XII. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról
 • 2001. évi XIII. törvény az Egyesült Nemzetek saját és kisegítő személyzetének biztonságáról New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének XLIX. ülésszakán, 1994. december 9-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről
 • 2001. évi XIV. törvény az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról
 • 2001. évi XV. törvény a cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2001. évi XVI. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról
 • 2001. évi XVII. törvény az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a magyar szabadság napjáról
 • 2001. évi XVIII. törvény a személy- és tárgykörözésről
 • 2001. évi XIX. törvény a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben szabályozott elbirtoklási határidő módosításáról
 • 2001. évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
 • 2001. évi XXI. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kétoldalú állam- és kormányközi szerződések rendezéséről szóló, 2000. november 28-án, Pekingben aláírt Jegyzőkönyv megerősítése és kihirdetése tárgyában
 • 2001. évi XXII. törvény az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról
 • 2001. évi XXIII. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CXXXVI. törvény, továbbá a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozó tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény módosításáról
 • 2001. évi XXIV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról
 • 2001. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
 • 2001. évi XXVI. törvény a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról rendelkező 1997. évi X. törvény módosításáról
 • 2001. évi XXVII. törvény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1999. évi 87. ülésszakán elfogadott 182. számú Egyezmény kihirdetéséről
 • 2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről
 • 2001. évi XXIX. törvény a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten, 1999. június 17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2001. évi XXX. törvény a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2001. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról
 • 2001. évi XXXII. törvény a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról
 • 2001. évi XXXIII. törvény a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény módosításáról
 • 2001. évi XXXIV. törvény az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról
 • 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról
 • 2001. évi XXXVI. törvény a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról
 • 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
 • 2001. évi XXXVIII. törvény a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény módosításáról
 • 2001. évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról
 • 2001. évi XL. törvény a hírközlésről
 • 2001. évi XLI. törvény a fogyatékos személyeknek adható egyes pénzbeli ellátásokkal összefüggő törvények módosításáról
 • 2001. évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
 • 2001. évi XLIII. törvény a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációjával érintett törvények módosításáról
 • 2001. évi XLIV. törvény a sor- és tartalékos katonai szolgálat teljesítése rendjének változásával érintett törvények módosításáról
 • 2001. évi XLV. törvény a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról
 • 2001. évi XLVI. törvény a konzuli védelemről
 • 2001. évi XLVII. törvény az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
 • 2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról
 • 2001. évi XLIX. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény módosításáról
 • 2001. évi L. törvény pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
 • 2001. évi LI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról
 • 2001. évi LII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról
 • 2001. évi LIII. törvény a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
 • 2001. évi LIV. törvény az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény módosításáról
 • 2001. évi LV. törvény egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról
 • 2001. évi LVI. törvény a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről
 • 2001. évi LVII. törvény a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény módosításáról
 • 2001. évi LVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról
 • 2001. évi LIX. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
 • 2001. évi LX. törvény a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló, 1979. december 18-án, New Yorkban elfogadott Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről
 • 2001. évi LXI. törvény az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról
 • 2001. évi LXIII. törvény a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről
 • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
 • 2001. évi LXV. törvény a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
 • 2001. évi LXVI. törvény az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem állami elismeréséről
 • 2001. évi LXVII. törvény az elítélt személyek átszállításáról szóló, Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Egyezmény, Strasbourgban, 1997. december 18-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
 • 2001. évi LXVIII. törvény a közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2001. évi LXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény módosításáról
 • 2001. évi LXX. törvény az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról
 • 2001. évi LXXI. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
 • 2001. évi LXXII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról
 • 2001. évi LXXIII. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról
 • 2001. évi LXXIV. törvény a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról
 • 2001. évi LXXV. törvény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 2001. évi LXXVI. törvény a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről
 • 2001. évi LXXVII. törvény a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról
 • 2001. évi LXXVIII. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
 • 2001. évi LXXIX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról
 • 2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról
 • 2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény kihirdetéséről
 • 2001. évi LXXXII. törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról
 • 2001. évi LXXXIII. törvény a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről
 • 2001. évi LXXXIV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 2001. évi LXXXV. törvény a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról
 • 2001. évi LXXXVI. törvény az Országos Rádió és Televízió Testület 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 2001. évi LXXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 2000. évi LXXXVIII. törvény módosításáról
 • 2001. évi LXXXVIII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról
 • 2001. évi LXXXIX. törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
 • 2001. évi XC. törvény az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról
 • 2001. évi XCI. törvény a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
 • 2001. évi XCII. törvény a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény módosításáról
 • 2001. évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
 • 2001. évi XCIV. törvény a helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról
 • 2001. évi XCV. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról
 • 2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről
 • 2001. évi XCVII. törvény a Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti Tájékoztató és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 2001. évi XCVIII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2001. évi XCIX. törvény a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
 • 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
 • 2001. évi CII. törvény egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről
 • 2001. évi CIII. törvény az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról
 • 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
 • 2001. évi CV. törvény a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
 • 2001. évi CVI. törvény a társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról
 • 2001. évi CVII. törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2001. évi CIX. törvény a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2001. évi CX. törvény a villamos energiáról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelettel
 • 2001. évi CXI. törvény a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény módosításáról
 • 2001. évi CXII. törvény a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény módosításáról
 • 2001. évi CXIII. törvény a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról
 • 2001. évi CXIV. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról
 • 2001. évi CXV. törvény a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosításáról
 • 2001. évi CXVI. törvény a Nemzeti Földalapról
 • 2001. évi CXVII. törvény a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
 • 2001. évi CXVIII. törvény a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról
 • 2001. évi CXIX. törvény a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról
 • 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
 • 2001. évi CXXI. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

Országgyűlési határozatok (105)[szerkesztés]

 • 1/2001. (II. 15.) OGY határozat a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Fejlesztési Bankja tőkeemelésében való részvételéről
 • 2/2001. (II. 15.) OGY határozat a Magyar Köztársaságnak a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség tőkeemelésében való részvételéről
 • 3/2001. (II. 15.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt Egyezményhez kapcsolódó, Varsóban, 2000. június 27-én aláírt Jegyzőkönyv megerősítéséről
 • 4/2001. (II. 15.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Egyezmény megerősítéséről
 • 5/2001. (II. 15.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
 • 6/2001. (II. 15.) OGY határozat az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 38/1998. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról
 • 7/2001. (II. 15.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
 • 8/2001. (II. 15.) OGY határozat Csurka István mentelmi ügyében
 • 9/2001. (III. 9.) OGY határozat az elítélt személyek átszállításáról szóló, Strasbourgban, 1983. március 21-én kelt Európai Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének megerősítéséről
 • 10/2001. (III. 9.) OGY határozat a Magyar Nemzeti Bank kereskedelmi banki tevékenységével kapcsolatos vizsgálat eredményéről és a szükséges teendőkről
 • 11/2001. (III. 9.) OGY határozat a közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek műszaki világ-előírásainak kidolgozásáról szóló nemzetközi egyezményhez történő csatlakozásról
 • 12/2001. (III. 9.) OGY határozat az atomenergia 1999. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámolóról
 • 13/2001. (III. 9.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
 • 14/2001. (III. 9.) OGY határozat dr. Torgyán József mentelmi ügyében
 • 15/2001. (III. 9.) OGY határozat Keller László mentelmi ügyében
 • 16/2001. (III. 9.) OGY határozat Keller László mentelmi ügyében
 • 17/2001. (III. 9.) OGY határozat Keller László mentelmi ügyében
 • 18/2001. (III. 9.) OGY határozat Herbst János mentelmi ügyében
 • 19/2001. (III. 30.) OGY határozat az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló megállapodás megerősítéséről
 • 20/2001. (III. 30.) OGY határozat a munkavédelem országos programjáról
 • 21/2001. (III. 30.) OGY határozat Csurka István mentelmi ügyében
 • 22/2001. (III. 31.) OGY határozat Székely Zoltán mentelmi ügyében
 • 23/2001. (IV. 20.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás megerősítéséről
 • 24/2001. (IV. 20.) OGY határozat a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről
 • 25/2001. (IV. 20.) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról
 • 26/2001. (IV. 20.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
 • 27/2001. (V. 11.) OGY határozat a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről
 • 28/2001. (V. 11.) OGY határozat a mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési lehetőségeinek vizsgálatáról
 • 29/2001. (V. 11.) OGY határozat az Állami Számvevőszék 2000. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról
 • 30/2001. (V. 14.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
 • 31/2001. (V. 14.) OGY határozat a mezőgazdasági termelők beszállítói biztonságát garantáló rendszer létrehozásáról
 • 32/2001. (V. 14.) OGY határozat a társadalmi szervezetek 2001. évi költségvetési támogatásának elosztásáról
 • 33/2001. (V. 18.) OGY határozat a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 60/1997. (VI. 4.) OGY határozat módosításáról
 • 34/2001. (VI. 1.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
 • 35/2001. (VI. 1.) OGY határozat a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény megerősítéséről
 • 36/2001. (VI. 1.) OGY határozat az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 38/1998. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról
 • 37/2001. (VI. 1.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
 • 38/2001. (VI. 1.) OGY határozat Barkóczy Gellért országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
 • 39/2001. (VI. 18.) OGY határozat a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az Országos Területfejlesztési Koncepció végrehajtásáról
 • 40/2001. (VI. 18.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
 • 41/2001. (VI. 18.) OGY határozat az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 • 42/2001. (VI. 18.) OGY határozat az adatvédelmi biztos beszámolójának elfogadásáról
 • 43/2001. (VI. 18.) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 • 44/2001. (VI. 18.) OGY határozat a Magyar Energia Hivatal 2000. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 • 45/2001. (VI. 18.) OGY határozat dr. Torgyán József mentelmi ügyében
 • 46/2001. (VI. ??.)OGY határozat dr. Szanyi Tibor mentelmi ügyében
 • 47/2001. (VI. 18.) OGY határozat Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyőfő, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány községek Veszprém megyéből Győr-Moson-Sopron megyéhez csatolásáról
 • 48/2001. (VI. 21.) OGY határozat országgyűlési biztosok választásáról
 • 49/2001. (VI. 21.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
 • 50/2001. (VI. 21.) OGY határozat Csintalan Sándor mentelmi ügyében
 • 51/2001. (VI. 21.) OGY határozat dr. Szabadi Béla mentelmi ügyében
 • 52/2001. (VI. 21.) OGY határozat dr. Torgyán József mentelmi ügyében
 • 53/2001. (VI. 21.) OGY határozat a Magyar Távirati Iroda Rt. felügyelő bizottsága elnökének és egy tagjának megválasztásáról
 • 54/2001. (VI. 29.) OGY határozat a Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó Testülete tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
 • 55/2001. (IX. 7.) OGY határozat az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezményhez történő csatlakozásról
 • 56/2001. (IX. 7.) OGY határozat az Európa Tanács keretében, 1997. május 14-én létrejött, az Állampolgárságról szóló Európai Egyezmény megerősítéséről
 • 57/2001. (IX. 7.) OGY határozat a terrorista bombatámadások visszaszorításáról, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 52. ülésszakán, 1997. december 15-én elfogadott nemzetközi Egyezmény megerősítéséről
 • 58/2001. (IX. 7.) OGY határozat a Magyar Köztársaságnak az Európai Környezetvédelmi Ügynökségben és az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózatban való részvételéről szóló Megállapodás megerősítéséről
 • 59/2001. (IX. 7.) OGY határozat a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentéséről szóló, Oslóban, 1994. június 14-én elfogadott Jegyzőkönyv megerősítéséről
 • 60/2001. (IX. 7.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
 • 61/2001. (IX. 24.) OGY határozat az „INFINITE JUSTICE” (Végtelen Igazság) művelethez történő magyar hozzájárulásról
 • 62/2001. (IX. 25.) OGY határozat a Magyar Köztársaságnak az Amerikai Egyesült Államokat ért terrortámadást követő kül- és biztonságpolitikai lépéseiről
 • 63/2001. (IX. 26.) OGY határozat az Állami Számvevőszék alelnökeit jelölő ideiglenes (eseti) bizottság felállításáról
 • 64/2001. (IX. 26.) OGY határozat Csurka István mentelmi ügyében
 • 65/2001. (X. 5.) OGY határozat az „ENDURING FREEDOM” (Tartós Szabadság) - korábbi elnevezéssel „INFINITE JUSTICE” (Végtelen Igazság) - művelethez történő magyar hozzájárulásról
 • 66/2001. (X. 19.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
 • 67/2001. (X. 19.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
 • 68/2001. (X. 19.) OGY határozat a munkanélküli-ellátások körének felülvizsgálatáról szóló jelentés elfogadásáról
 • 69/2001. (X. 19.) OGY határozat Burány Sándor mentelmi ügyében
 • 70/2001. (XI. 7.) OGY határozat az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve Országgyűlés által történő megerősítéséről
 • 71/2001. (XI. 7.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Vilniusban, 2001. május 4-én aláírt Megállapodás megerősítéséről
 • 72/2001. (XI. 7.) OGY határozat a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának megerősítéséről
 • 73/2001. (XI. 7.) OGY határozat a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzés tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1998. január 1.-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 • 74/2001. (XI. 7.) OGY határozat a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1999. január 1.-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 • 75/2001. (XI. 7.) OGY határozat a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2000. január 1.-december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 • 76/2001. (XI. 7.) OGY határozat dr. Faragó Péter mentelmi ügyében
 • 77/2001. (XI. 7.) OGY határozat dr. Rapcsák András mentelmi ügyében
 • 78/2001. (XI. 7.) OGY határozat dr. Szabadi Béla mentelmi ügyében
 • 79/2001. (XI. 13.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal között Budapesten, 2001. október 4-én aláírt együttműködési Megállapodás megerősítéséről
 • 80/2001. (XI. 30.) OGY határozat a társadalmi szervezetek 2002. évi költségvetési támogatásának elosztásáról
 • 81/2001. (XII. 13.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a polgári ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről szóló, Budapesten, 2001. augusztus 2-án aláírt szerződés megerősítéséről
 • 82/2001. (XII. 13.) OGY határozat a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Szkopjéban, 2001. április 13-án aláírt Megállapodás megerősítéséről
 • 83/2001. (XII. 13.) OGY határozat a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Szkopjéban, 2001. április 13-án aláírt Egyezmény megerősítéséről
 • 84/2001. (XII. 13.) OGY határozat az Európai Megállapodás 62. cikk (3) bekezdésén alapuló, a Társulási Tanács 2/96. számú verseny végrehajtási szabályokról szóló határozata helyébe lépő társulási tanácsi határozat elfogadásáról
 • 85/2001. (XII. 13.) OGY határozat a 2002. évi választások pénzügyi támogatásáról
 • 86/2001. (XII. 13.) OGY határozat az adatvédelmi biztos választásáról
 • 87/2001. (XII. 13.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
 • 88/2001. (XII. 20.) OGY határozat dr. Dán János mentelmi ügyében
 • 89/2001. (XII. 20.) OGY határozat ifj. Hegedűs Lóránt mentelmi ügyében
 • 90/2001. (XII. 20.) OGY határozat az Országos Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
 • 91/2001. (XII. 21.) OGY határozat az Egyesült Nemzetek Montego Bayben, 1982. december 10-én aláírásra megnyitott Tengerjogi Egyezménye megerősítéséről, valamint XI. Részének végrehajtásával kapcsolatos, New Yorkban, 1994. július 24-én aláírásra megnyitott Megállapodáshoz történő csatlakozásról
 • 92/2001. (XII. 21.) OGY határozat az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1995. január 31-én, az illegális tengeri kereskedelemről szóló, az Egyesült Nemzetek keretében létrejött, a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény 17. Cikkében foglaltak teljesítése érdekében létrejött Megállapodáshoz történő csatlakozásról
 • 93/2001. (XII. 21.) OGY határozat a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között az egyes szociális biztonsági ellátások kivitelével kapcsolatos együttműködésről szóló, 2001. május 22-én, Hágában aláírt Egyezmény megerősítéséről
 • 94/2001. (XII. 21.) OGY határozat a NATO irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó műveletekhez történő magyar hozzájárulásról
 • 95/2001. (XII. 21.) OGY határozat dr. Kosztolányi Dénes mentelmi ügyében
 • 96/2001. (XII. 21.) OGY határozat Kuncze Gábor mentelmi ügyében
 • 97/2001. (XII. 21.) OGY határozat Sági József mentelmi ügyében
 • 98/2001. (XII. 21.) OGY határozat Rigler Zoltán összeférhetetlenségi ügyében
 • 99/2001. (XII. 21.) OGY határozat az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról
 • 100/2001. (XII. 21.) OGY határozat a Nemzetőrség létrehozásáról
 • 101/2001. (XII. 21.) OGY határozat a felsőoktatás fejlesztésének kiemelt céljairól
 • 102/2001. (XII. 21.) OGY határozat a harcászati repülő erők fejlesztéséről
 • 103/2001. (XII. 21.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
 • 104/2001. (XII. 21.) OGY határozat a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
 • 105/2001. (XII. 21.) OGY határozat a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról

Kormányrendeletek[szerkesztés]

Január[szerkesztés]

 • 1/2001. (I. 16.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Kuvaitban, 2000. év április hó 15. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről
 • 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
 • 3/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a biztosítási alkuszi, a többes biztosítási ügynöki és a biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről
 • 4/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a "Közbeszerzési Értesítő, a Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapjá"-ban történő közzététel rendjéről és térítési díjáról szóló 128/1995. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 5/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
 • 7/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről, a kijelölési eljárásról, valamint a szakmai feltételekről szóló 220/1997. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 8/2001. (I. 19.) Korm. rendelet az Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj megalapításáról szóló 92/1998. (V. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 9/2001. (I. 19.) Korm. rendelet a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány létrehozásáról szóló 164/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 10/2001. (I. 30.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 1/2001. számú, a Magyar Köztársaságnak a környezetvédelem pénzügyi eszközei (LIFE) programban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről
 • 11/2001. (I. 30.) Korm. rendelet a területfejlesztési önkormányzati társulások működéséhez kapcsolódó költségvetési hozzájárulásról szóló 61/2000. (V. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

Február[szerkesztés]

 • 13/2001. (II. 1.) Korm. rendelet a gazdasági kamarai törvény végrehajtását felügyelő kormánymegbízott feladat- és hatáskörének kibővítéséről
 • 14/2001. (II. 1.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 15/2001. (II. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás 3. számú, a származási szabályokról szóló Jegyzőkönyvének módosítását tartalmazó Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 16/2001. (II. 12.) Korm. rendelet a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 17/2001. (II. 12.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az EFTA tagállamok között létrejött Szabadkereskedelmi Megállapodás "származó termék" fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről szóló "B" Jegyzőkönyvének módosításáról szóló vegyesbizottsági határozat kihirdetéséről
 • 18/2001. (II. 12.) Korm. rendelet a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 147/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
 • 19/2001. (II. 12.) Korm. rendelet a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról
 • 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
 • 22/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
 • 23/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 24/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a természettudományos felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 166/1997. (X. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 25/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 26/2001. (II. 14.) Korm. rendelet ingatlan vagyon átcsoportosításról
 • 27/2001. (II. 14.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 • 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról

Március[szerkesztés]

 • 29/2001. (III. 2.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 30/2001. (III. 3.) Korm. rendelet az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 • 31/2001. (III. 3.) Korm. rendelet a mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek megvásárlásának részletes szabályairól
 • 32/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény kitiltás intézkedésének nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
 • 33/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról
 • 34/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a sportfegyelmi felelősségről
 • 35/2001. (III. 5.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról
 • 36/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a főiskolai szintű európai közszolgálati és üzleti szervező alapképzési szak képesítési követelményeiről
 • 37/2001. (III. 5.) Korm. rendelet az egyetemi szintű gazdasági informatika alapképzési szak képesítési követelményeiről
 • 38/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által vállalható biztosítások tárgyáról, valamint a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről és a biztosítási eseményekről szóló 84/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 • 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet a légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról
 • 40/2001. (III. 6.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről
 • 41/2001. (III. 14.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a vízgazdálkodási kérdések tárgyában aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 42/2001. (III. 14.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 43/2001. (III. 19.) Korm. rendelet az EUROCONTROL Egyezményhez – módosításaihoz és függelékeihez –, továbbá az Útvonalhasználati Díjakról szóló Sokoldalú Megállapodáshoz történt csatlakozás kihirdetéséről szóló 19/1993. (I. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 44/2001. (III. 23.) Korm. rendelet a közszféra 2000. évi egyszeri kereset-kiegészítéséről
 • 45/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Duna Bizottság között a Duna Bizottságot, valamint annak tisztviselőit megillető kiváltságok és mentességek rendezéséről szóló, a Duna Bizottság székhelyéről, 1964. május 27-én, Budapesten aláírt Egyezményhez fűzött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 46/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a központi költségvetési szervek szabadkézi vétellel történő beszerzéseinek szabályairól szóló 126/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
 • 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról
 • 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Április[szerkesztés]

 • 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről
 • 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
 • 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről
 • 52/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet az egyetemi és főiskolai hallgatók részére nyújtható támogatásokról és az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló 144/1996. (IX. 17.) Korm. rendelet módosításáról
 • 53/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet az igazságügyi szakértői névjegyzék számítógépes nyilvántartásáról
 • 54/2001. (IV. 10.) Korm. rendelet a nemzetközi közúti fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről
 • 55/2001. (IV. 10.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 56/2001. (IV. 12.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya közötti növényvédelmi és növény-egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről
 • 57/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 58/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 59/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás C Jegyzőkönyvének B Mellékletében szereplő élőmarhára és fagyasztott marhahúsra vonatkozó 2000. évi átmeneti kompenzációról szóló vegyesbizottsági határozat kihirdetéséről
 • 60/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és a Török Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás a "származó termék" fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről szóló D Jegyzőkönyvének módosításáról szóló vegyesbizottsági határozat kihirdetéséről
 • 61/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljellegű decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-előkészítési és elszámolási rendjéről, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenőrzési feladatairól, továbbá a területi államháztartási hivatalok feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 62/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 63/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet a szociális és családügyi miniszter által méltányossági jogkörben megállapítható egyszeri szociális segélyről
 • 64/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet a Felső-Tisza-vidékén 2001 tavaszán keletkezett árvízi károk miatt kitelepített lakosság utazási kedvezményeiről
 • 65/2001. (IV. 13.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 66/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet a lakáscélú hitelhátralékok terheinek mérséklésével kapcsolatos feladatokról
 • 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól
 • 68/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról
 • 69/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet az egyes beszerzések nemzetbiztonsági és titokvédelmi okok miatti sajátos szabályairól szóló 151/1999. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 • 70/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról
 • 71/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok lebonyolításának szabályairól szóló 201/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 72/2001. (IV. 24.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék 2001. évi kiegészítő emeléséről
 • 73/2001. (IV. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, tiltott kábítószer-kereskedelem és szervezett bűnözés elleni küzdelemben való együttműködésről szóló, Budapesten, 1996. június 13-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
 • 74/2001. (IV. 28.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a vasúti határforgalomról szóló Egyezmény kihirdetéséről

Május[szerkesztés]

 • 75/2001. (V. 9.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 • 76/2001. (V. 9.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2001. évi kiegészítő emeléséről
 • 77/2001. (V. 9.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 78/2001. (V. 9.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 79/2001. (V. 9.) Korm. rendelet a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalról és egyes földművelésügyi szakigazgatási feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról
 • 80/2001. (V. 11.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2001. számú, a Magyarországnak a Socrates II. és a Fiatalok programokban történő részvételével kapcsolatos, a 2001–2006. évekre érvényes pénzügyi hozzájárulásáról szóló határozatának kihirdetéséről
 • 81/2001. (V. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
 • 82/2001. (V. 18.) Korm. rendelet a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalról és egyes földművelésügyi szakigazgatási feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról
 • 83/2001. (V. 18.) Korm. rendelet a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről
 • 84/2001. (V. 30.) Korm. rendelet az Európai Megállapodáshoz kapcsolódó, a megfelelőség értékeléséről és az ipari termékek elfogadásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 • 86/2001. (V. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 87/2001. (V. 30.) Korm. rendelet a katonai felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 28/1999. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Június[szerkesztés]

 • 88/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról
 • 89/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól
 • 90/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a 2001. évi területfejlesztési célelőirányzat régiók és megyék, valamint a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások megyék közti felosztásáról
 • 91/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről
 • 92/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/1998. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról
 • 93/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról
 • 94/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet az agrár-felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 146/1998. (IX. 9.) Korm. rendelet módosításáról
 • 95/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet módosításáról
 • 96/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet az egyes rendszeres szociális ellátásban részesülő személyek egyszeri juttatásáról
 • 97/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között bizonyos borokra és szeszes italokra vonatkozó kölcsönös kereskedelmi kedvezményekről szóló levélváltás formájában megkötött megállapodás kihirdetéséről
 • 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 99/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet a doppingellenes tevékenység szabályairól
 • 100/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 101/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet a mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatásáról
 • 102/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet az egyetemi szintű egészségügyi informatikus alapképzési szak képesítési követelményeiről
 • 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 • 104/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet a vidékfejlesztési célelőirányzat felhasználásának általános szabályairól
 • 105/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet a közszolgálati nyilvántartásról szóló 68/1993. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 106/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet a köztisztviselők tartalékállományba helyezéséről és a betöltetlen köztisztviselői állások nyilvános közzétételéről szóló 150/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról
 • 107/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 108/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 109/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről
 • 110/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a Hegyeshalom-Nickelsdorf határátkelőhely területén a közös kapcsolattartási szolgálati hely létrehozásáról szóló, Győrben, 2001. május 4-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
 • 111/2001. (VI. 22.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 • 112/2001. (VI. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 113/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 114/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet a vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról
 • 115/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 116/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a SAPARD 2000. évi Éves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről
 • 117/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről
 • 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről
 • 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról
 • 120/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Július[szerkesztés]

 • 121/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet az Egyetemes Postaegyesület XXII. Pekingi Kongresszusán elfogadott Általános Szabályzat, valamint az Egyetemes Postaegyezmény és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről
 • 122/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 123/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 • 124/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 125/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalról
 • 126/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 • 127/2001. (VII. 11.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezménynek a vasúti határforgalomban történő végrehajtásáról szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
 • 128/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet az Egyesült Nemzetek Szervezetének Európai Gazdasági Bizottsága keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetéséről
 • 129/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet a felsőoktatásban a bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi alapképzési szakok képesítési követelményeiről
 • 130/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet a művészeti felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 105/1998. (V. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 131/2001. (VII. 13.) Korm. rendelet a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 132/2001. (VII. 18.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 3/2001. számú, a Magyar Köztársaságnak a "Kultúra 2000" programban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről
 • 133/2001. (VII. 20.) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 134/2001. (VII. 20.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 135/2001. (VII. 20.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkalmazásának átmeneti felfüggesztéséről
 • 136/2001. (VII. 20.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 137/2001. (VII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya között a nemzetközi szervezett bűnözés és a kábítószerek illegális forgalmazása elleni harcban történő együttműködésről szóló, Rabatban, 1999. május 12-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről
 • 138/2001. (VII. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Augusztus[szerkesztés]

 • 139/2001. (VIII. 2.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az állampolgárok kölcsönös foglalkoztatása érdekében Pozsonyban, 1999. február 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Pozsonyban, 2001. március 8-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról
 • 141/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről
 • 143/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nemzetközi gépjármű-közlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 144/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 145/2001. (VIII. 13.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 146/2001. (VIII. 13.) Korm. rendelet a műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 • 147/2001. (VIII. 22.) Korm. rendelet a Postabank Rt. részvényvagyon átcsoportosításáról
 • 148/2001. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (ICPO-Interpol) között a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete Budapesten, 2001. szeptember 23–28-án megtartandó 70. Közgyűlésének megrendezésével kapcsolatban biztosított kiváltságokról és mentességekről szóló, Madridban, 2001. augusztus 6-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
 • 149/2001. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Hortobágyi Halgazdaság Rt. által bérelt állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésében történő változásról

Szeptember[szerkesztés]

 • 150/2001. (IX. 1.) Korm. rendelet a zálogjogra vonatkozó törvényi szabályozás módosításával kapcsolatos további intézkedésekről
 • 151/2001. (IX. 1.) Korm. rendelet a Hírközlési Főfelügyeletnek az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól
 • 152/2001. (IX. 5.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárának közelében található műemlékek, természeti értékek megtekinthetőségéről szóló, Budapesten, 2001. április 23-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 153/2001. (IX. 5.) Korm. rendelet az olimpiai központokról
 • 154/2001. (IX. 5.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról
 • 155/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet módosításáról
 • 156/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 157/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet a külföldiek magyarországi és a magyarok külföldi felsőfokú tanulmányainak egyes kérdéseiről
 • 158/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogramról szóló 98/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 • 159/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet az iskolaszövetkezetekről
 • 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerről
 • 161/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet a területi államháztartási hivatalokról szóló 259/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 162/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről
 • 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről
 • 164/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a kiemelt főtisztviselői és a központi tisztikar működtetéséről
 • 165/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet az Egzisztencia Hitelről és Részletfizetési Kedvezményről szóló 28/1991. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról
 • 166/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a nemzetközi segélyek, támogatások felhasználásával megvalósuló programok megfigyelő és értékelő rendszerének kialakításáról
 • 167/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri tevékenységről szóló 158/1997. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 168/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről
 • 169/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról
 • 171/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról
 • 172/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet a menekültügyi eljárás részletes szabályairól és a menedékesek okmányairól
 • 173/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal létrehozásáról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 174/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 175/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet az előfizetői hurok átengedéséről, az azzal kapcsolatos eljárásokról
 • 176/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet a külföldi kulturális intézetekről szóló 11/2000. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 177/2001. (IX. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljellegű decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-előkészítési és elszámolási rendjéről, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenőrzési feladatairól, továbbá a TÁH feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Október[szerkesztés]

 • 178/2001. (X. 4.) Korm. rendelet az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjéről szóló 255/2000. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
 • 179/2001. (X. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról
 • 181/2001. (X. 4.) Korm. rendelet az országgyűlési egyéni és területi választókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet módosításáról
 • 182/2001. (X. 4.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 183/2001. (X. 4.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
 • 184/2001. (X. 11.) Korm. rendelet a gazdálkodó szervezetek 2001. és 2002. évi egyedi termelési támogatásáról szóló 270/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 185/2001. (X. 11.) Korm. rendelet a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalról és egyes földművelésügyi szakigazgatási feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló 44/1991. (III. 14.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek, valamint a módosításáról szóló 79/2001. (V. 9.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet a fogyasztói csoportok szervezésére és működésére vonatkozó részletes szabályokról
 • 187/2001. (X. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 188/2001. (X. 17.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék 2001. november havi kiegészítő emeléséről
 • 189/2001. (X. 17.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2001. november havi kiegészítő emeléséről
 • 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról
 • 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról
 • 192/2001. (X. 19.) Korm. rendelet a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól
 • 194/2001. (X. 19.) Korm. rendelet az egyes kormány, illetve minisztertanácsi rendeletek hatályon kívül helyezéséről
 • 195/2001. (X. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben résztvevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 • 196/2001. (X. 19.) Korm. rendelet a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok lebonyolításának szabályairól szóló 201/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 197/2001. (X. 19.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 198/2001. (X. 19.) Korm. rendelet a 2002. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról
 • 199/2001. (X. 20.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Debreceni Csokonai Színház videofelvevő és szerkesztő berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről
 • 200/2001. (X. 20.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a helyi önkormányzatok és közigazgatási szervek határon átívelő együttműködéséről szóló, Budapesten, 2001. április 23-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
 • 202/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1999. november 9-én létrehozott vízummentességi Megállapodás kihirdetéséről
 • 203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól
 • 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a csatornabírságról
 • 205/2001. (X. 26.) Korm. rendelet az egyes vízgazdálkodással összefüggő jogszabályok módosításáról
 • 206/2001. (X. 26.) Korm. rendelet az egyes rendszeres szociális ellátásban részesülő személyek 2001. december havi egyszeri juttatásáról
 • 207/2001. (X. 30.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 208/2001. (X. 31.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 109/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról
 • 209/2001. (X. 31.) Korm. rendelet az egyes erőszakos bűncselekmények következtében sérelmet szenvedettek állam általi kárenyhítésének szabályairól
 • 210/2001. (X. 31.) Korm. rendelet a bírósági ügyintézők által a polgári, gazdasági és munkaügyi ügyszakban ellátható feladatokról

November[szerkesztés]

 • 211/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet az ideiglenes határátkelőhelyek megnyitásának szabályairól, a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés, tartózkodás, távozás rendjéről, valamint a határterülethez tartozó településekről szóló 184/1997. (X. 28.) Korm. rendelet, az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet, valamint az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 212/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a lakáscélú hitelhátralékok terheinek mérséklésével kapcsolatos feladatokról szóló 66/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 214/2001. (XI. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között az állategészségügy területén való együttműködésről szóló egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről
 • 215/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről
 • 216/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 217/2001. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 218/2001. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 219/2001. (XI. 20.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 220/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet a külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet, valamint a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítésről szóló 237/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
 • 221/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet a külföldi utas számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről
 • 222/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet a Határon Túli Magyarok Hivataláról szóló 90/1992. (V. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 223/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet a közszféra 2001. évi egyösszegű keresetkiegészítéséről
 • 224/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról
 • 225/2001. (XI. 22.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 226/2001. (XI. 22.) Korm. rendelet a szociális ágazatban foglalkoztatottak megemelt munkahelyi pótlékának igényléséről és 2001. évre történő kifizetéséről
 • 227/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 228/2001. (XI. 30.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

December[szerkesztés]

 • 229/2001. (XII. 5.) Korm. rendelet a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról
 • 230/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről
 • 231/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről
 • 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről
 • 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról
 • 234/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 • 235/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 236/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a nemzeti gyászról
 • 238/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 239/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról szóló 99/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 • 240/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 157/1996. (X. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 • 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről
 • 242/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 243/2001. (XII. 11.) Korm. rendelet a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról
 • 244/2001. (XII. 14.) Korm. rendelet a Hűség Napjáról
 • 245/2001. (XII. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a szakmai gyakornokok cseréjéről szóló, Budapesten, 2000. május 9. napján aláírt Egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről
 • 246/2001. (XII. 15.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a szezonális munkavállalók foglalkoztatásáról szóló, Budapesten, 2000. május hó 9. napján aláírt Egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről
 • 247/2001. (XII. 15.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának, a céljellegű decentralizált támogatásának igénybejelentési, döntés-előkészítési és elszámolási rendjéről, valamint a Magyar Államkincstár finanszírozási, elszámolási és ellenőrzési feladatairól, továbbá a TÁKISZ feladatairól szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 248/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet a Hírközlési Felügyeletről és a Hírközlési Felügyelet szervei által kiszabható bírságokról
 • 249/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet a távközlési előfizetői szerződésekről
 • 250/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet a szolgáltatóválasztás bevezetésének és alkalmazásának feltételeiről
 • 251/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes távközlő hálózati szerződésekről és azok megkötéséről
 • 252/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet a távközlési szolgáltatások nyújtásának bejelentéséről
 • 253/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól
 • 254/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról
 • 255/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet a távirat-szolgáltatás ellátásának részletes szabályairól
 • 256/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet a nemzetközi fizetési forgalom jogcímeiről
 • 257/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 258/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 • 259/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 260/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat- és hatásköréről szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
 • 261/2001. (XII. 19.) Korm. rendelet a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 262/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a gyámügyi, szociális, építésügyi és okmányirodai igazgatási körzeteket érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 263/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet az Európai Közösségek tagállamai közötti adóbehajtási jogsegély részletes szabályairól
 • 264/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 265/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a Magyar Formatervezési Tanácsról
 • 267/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 268/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a külföldi kulturális intézetekről szóló 11/2000. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 269/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 • 270/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a Balassi Bálint Intézet létrehozásával érintett kormányrendeletek módosításáról
 • 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
 • 272/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal végezhető egyes tevékenységek szabályozásáról
 • 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről
 • 274/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyászati segédeszközökről és a támogatás összegéről szóló 48/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 • 275/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény végrehajtásáról szóló 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 276/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet a gazdálkodó szervezetek 2001. és 2002. évi egyedi termelési támogatásáról szóló 270/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról
 • 278/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet a gazdálkodó szervezetek 2001. és 2002. évi egyedi termelési támogatásáról szóló 270/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 279/2001. (XII. 23.) Korm. rendelet a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről
 • 280/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól
 • 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről
 • 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről
 • 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól
 • 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kötvényről
 • 286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kincstárjegyről
 • 287/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a letéti jegyről
 • 288/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 289/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 290/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet az árutőzsde, az értékpapírtőzsde és az elszámolóházak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 220/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 291/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
 • 292/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
 • 293/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a pénztárakat érintő számviteli kormányrendeletek módosításáról
 • 294/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról
 • 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
 • 296/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet az Államháztartási Hivatal beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 253/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
 • 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzváltási tevékenységről
 • 298/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a devizakorlátozások megszüntetése kapcsán szükséges jogszabály-módosításokról
 • 299/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 1994. évi XXIV. törvény végrehajtásáról
 • 300/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 301/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél történő végrehajtásáról szóló, többször módosított 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 302/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 303/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyarországra belépő osztrák tehergépjárművek gépjárműadójáról
 • 304/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a honvédelmi miniszter által honvédelmi célra feleslegesnek minősített és az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. részére átadott haditechnikai eszközök és készletek vagyonkezelésére és belföldi értékesítésére vonatkozó eljárási szabályokról
 • 305/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a határátkelőhely megnyitásának, megszüntetésének, a működtetés rendjének és feltételeinek szabályairól
 • 306/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 307/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti Társulási Tanács 4/2001. számú, a Magyar Köztársaságnak a közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló kerethatározata kihirdetéséről
 • 308/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 309/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 109/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról
 • 310/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjéről szóló 255/2000. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
 • 311/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 • 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről
 • 313/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet módosításáról és hatályba léptetéséről, valamint a települések polgári védelmi besorolásának szabályairól és a védelmi követelményekről szóló 114/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 314/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 315/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 316/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról
 • 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról
 • 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről
 • 320/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről
 • 321/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjéről szóló 255/2000. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
 • 322/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet az Államháztartási Hivatalról és a területi államháztartási hivatalok átszervezéséről
 • 323/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 50/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet, a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 147/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet, valamint a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatás- és területpolitikai feladat- és hatásköréről szóló 183/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 324/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a két ország közös államhatárán, Esztergom és Párkány (Štúrovo) városok közötti közúti Duna-híd újjáépítéséről és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló, Esztergomban-Párkányban, 1999. szeptember 16-án aláírt Egyezmény módosításáról
 • 325/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a fogyasztói csoportok szervezésére és működésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról

Egyéb fontosabb jogszabályok[szerkesztés]

Miniszteri rendeletek[szerkesztés]

Január[szerkesztés]
 • 1/2001. (I. 16.) OM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről
 • 4/2001. (I. 26.) OM rendelet egyes oktatási jogszabályok módosításáról
Február[szerkesztés]
 • 4/2001.(II.23.) KöM rendelet a hulladék olajok kezelésének részletes szabályairól
 • 5/2001.(II.23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól
Március[szerkesztés]
 • 8/2001. (III. 9.) OM rendelet egyes oktatási jogszabályok módosításáról
Április[szerkesztés]
 • 9/2001. (IV.9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól
 • 7/2001. (IV. 27.) BM rendelet Az erdők tűz elleni védelméről szóló 12/1997. (II. 26.) BM rendelet módosításáról
 • 14/2001. (IV. 27.) EüM rendelet A fülilleszték-készítő és az egészségügyi szakasszisztens (kardiológiai szakasszisztens) szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 20/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról
 • 15/2001. (IV. 27.) EüM rendelet A gyógyszertárban forgalmazható termékekről szóló 43/1996. (XI.29.) NM rendelet módosításáról
 • 11/2001. (IV. 27.) IM rendelet A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 11/1994. (IX. 8.) IMrendelet és a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 20/1994. (XII. 24.) IM rendelet módosításáról
 • 12/2001. (IV. 27.) IM rendelet A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól
 • 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet A hajózási képesítésekről
 • 16/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet A nemzetközi közúti áruszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 7/1991. (I. 29.) KHVM rendelet módosításáról
 • 17/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet A nemzetközi közúti személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 16/1992. (VII. 3.) KHVM rendelet módosításáról
Május[szerkesztés]
 • 9/2001. (V. 11.) BM rendelet A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Javítóüzem költségvetési szerv megszüntetéséről
 • 34/2001. (V. 11.) FVM rendelet A juhtej minőségi termelésének intervenciós támogatásáról
 • 35/2001. (V. 11.) FVM rendelet A kecsketej minőségi termelésének intervenciós támogatásáról
 • 36/2001. (V. 11.) FVM rendelet A tehéntej minőséghez kötött támogatásáról szóló 26/2001. (III.19.) FVM rendelet módosításáról
 • 37/2001. (V. 11.) FVM rendelet A tehéntej irányáráról és az intervenciós ár alsó és felső határáról szóló 27/2001. (III. 19.) FVM rendelet módosításáról
 • 12/2001. (V. 11.) GM rendelet A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII.30.) IKIM rendelet módosításáról
Június[szerkesztés]
 • 10/2001. (VI. 21.) BM rendelet A közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 16/1993. (XII.14.) BM rendelet módosításáról
 • 23/2001. (VI. 21.) EüM rendelet A gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 3/1995. (II. 8.) NM rendelet módosításáról
 • 13/2001. (VI. 21.) MeHVM rendelet Az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet módosításáról
 • 14/2001. (VI. 21.) MeHVM rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló 2/1999. (VIII. 24.) MeHVM rendelet módosításáról
 • 11/2001. (VI. 25.) BM rendelet A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 34/1997. (V. 30.) BM rendelet módosításáról
 • 45/2001. (VI. 25.) FVM rendelet A takarmányok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 1995. évi XCII. törvény végrehajtására kiadott 25/1996. (IX.4.) FM rendelet módosításáról
 • 46/2001. (VI. 25.) FVM rendelet A közraktárba letett 2001. évi termésű búza támogatásáról
 • 47/2001. (VI. 25.) FVM rendelet A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól
 • 16/2001. (VI. 25.) GM rendelet A dohányreklámra vonatkozó tilalom alóli felmentés eljárási szabályairól
 • 17/2001. (VI. 25.) GM rendelet A közcélú villamosmű és hőtermelő létesítménye (fűtőműve) által értékesített gőz és melegített víz árának megállapításáról szóló 34/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet módosításáról
 • 18/2001. (VI. 25.) GM rendelet A közcélú villamosművek villamos energia vásárlási árának megállapításáról szóló 55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet módosításáról
 • 22/2001. (VI. 25.) KöViM-BM együttes rendelet A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 11/1988. (XII. 20.) KM-BM együttes rendelet módosításáról
 • 25/2001. (VI. 25.) PM rendelet A mezőgazdasági biztosító egyesületeknek nyújtott támogatás folyósításának részletes szabályairól
 • 12/2001. (VI. 29.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III.19.) BM rendelet módosításáról
 • 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint eszerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet módosításáról
 • 14/2001. (VI. 29.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint az önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról
 • 24/2001. (VI. 29.) EüM rendelet Egyes országos intézetek átszervezésével összefüggő rendeletek módosításáról
 • 11/2001. (VI. 29.) KüM-PM e. rendelet A vámtarifáról szóló 1995. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 18/1996. (III. 25.) IKM-PM együttes rendelet módosításáról
 • 12/2001. (VI. 29.) KüM-PM együttes rendelet A Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes árukra vonatkozó kedvezményes vámkontingensekről szóló 10/2000. (XII. 18.) KüM-PM együttes rendelet módosításáról
 • 20/2001. (VI. 30.) OM rendelet A pedagógus-szakvizsga képesítési követelményeiről szóló 41/1999. (X. 13.) OM rendelet módosításáról
Július[szerkesztés]
 • 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
 • 23/2001. (VII. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról
Augusztus[szerkesztés]
 • 28/2001. (VIII. 3.) OM rendelet a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet módosításáról
Szeptember[szerkesztés]
 • 30/2001. (IX. 14.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról
Október[szerkesztés]
November[szerkesztés]
 • 43/2001. (XI. 22.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról
December[szerkesztés]
 • 45/2001. (XII. 20.) OM rendelet a Magyar Nyelvi Intézet és a Nemzetközi Hungarológiai Központ megszüntetéséről, a jogutódlásról, valamint a jogutódlással érintett jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek módosításáról
 • 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
 • 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

Kormányhatározatok[szerkesztés]

Január[szerkesztés]
Február[szerkesztés]
Március[szerkesztés]
Április[szerkesztés]
Május[szerkesztés]
Június[szerkesztés]
 • 1060/2001. (VI. 26.) Korm. határozat A 2001. évben állami kezességvállalás biztosításával engedélyezett agrárhitel programokról
 • 1061/2001. (VI. 26.) Korm. határozat A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztéséről szóló 1028/2001. (III.27.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
 • 1062/2001. (VI. 26.) Korm. határozat Ezres kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről
 • 1063/2001. (VI. 30.) Korm. határozat A Magyar Posta Rt. által a Postabank és Takarékpénztár Rt. állami tulajdonban lévő összes részvényének megszerzéséről
Július[szerkesztés]
Augusztus[szerkesztés]
Szeptember[szerkesztés]
Október[szerkesztés]
November[szerkesztés]
December[szerkesztés]

Európai Unió[szerkesztés]

A Tanács rendeletei[szerkesztés]

 • A Tanács xx/yyyy/EK rendelete (xxxx. yyy xx.)

A Bizottság rendeletei[szerkesztés]

 • A Bizottság xx/yyyy/EU rendelete (xxxx. yyy xx.)

A Bizottság végrehajtási rendeletei[szerkesztés]

 • A Bizottság xx/yyyy/EU végrehajtási rendelete (xxxx. yyy xx.)

Források[szerkesztés]

2000 a jogalkotásban 2001 a jogalkotásban
Scale of justice gold.png
2002 a jogalkotásban