Ingatlan

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az ingatlan a föld és a ráépített szilárd építmények összessége. Ingatlan a föld szárazföldi felszínének körülhatárolt, más ingatlanoktól elkülönített része, továbbá az önálló rendeltetésű és önálló forgalmú építmény vagy építményrész.[forrás?]

A hatályos magyar jog szerint[szerkesztés]

Az 1997. évi CXLI. törvény szerint ingatlan az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásba önállóan bejegyezhető:

Az ingatlan fogalom tágabb értelmezései:

  • a föld, a maga eredeti formájában
  • a föld és a felépítmények
  • a föld, a felépítmények és a jogi környezet
  • a földfelszín egy meghatározott, rendszerint az ingatlannyilvántartásban önálló egységként kezelt részlete, annak minden alkotórészével és tartozékával (gyümölcsével) együtt, és minden olyan körülmény, amely ennek jelenlegi vagy jövőbeli sorsára kihatással lehet.

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) nem tartalmazza az ingatlan definícióját, a jogelmélet azonban egységes [forrás?] abban, hogy ingatlannak azok a dolgok minősülnek, amelyek állaguk sérelme nélkül egyáltalán nem vagy csak jelentős értékvesztéssel helyezhetők át másik helyre. Ingatlannak minősülnek továbbá a már gyökeret eresztett növények és a folyók hordalékai is.

Ingatlanhoz kapcsolódó jogok[szerkesztés]

Az ingatlanhoz kapcsolódóan a következő jogok jelennek meg:

  • birtoklás joga
  • használat joga
  • az ingatlan hasznainak (gyümölcsének) szedése
  • védelem joga
  • fejlesztési jogok

Ezeket a jogokat a törvény, az állam és az önkormányzatok előírásai, a helyi közösségi, kulturális hagyományok, illetve a privát hatalmi eszközök teremtik meg. A piacgazdaságokban az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat le lehet bontani de jure és de facto jogokra. Hasonlóképpen szét lehet bontani a tulajdonlást jogi, illetve gazdasági attribútumokra (ez utóbbiak az ingatlanból származó direkt vagy indirekt jövedelmek, illetve jólét). A hivatalosan létező jogok és az informális szokásjogok is két külön csoportot alkotnak.[1]

Ingatlanhoz kapcsolódó gazdasági tevékenységek[szerkesztés]

Ingatlannal kapcsolatos szakmai szervezetek[szerkesztés]

Az ingatlannal kapcsolatos változások átvezetését a földhivatalok végzik. Ilyen változások lehetnek pl.: ingatlan elbontása, ingatlan építése. Fenti ingatlan változásokhoz az építési hatósági határozatok, illetve földmérő által készített vázrajz szükséges.

Lakóingatlan[szerkesztés]

Olyan épület, mely használatbavételi vagy fennmaradási engedéllyel rendelkezik, telekkönyvi szempontból befejezettnek minősül és a használatba vételi engedély telekkönyvileg be van jegyezve.

Komfortos ingatlan[szerkesztés]

Komfortos az az ingatlan, amely legalább 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, vízzel ellátott főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel, közművesítettséggel, meleg víz ellátással és egyedi fűtési móddal rendelkezik.

Önállóan forgalomképes ingatlan[szerkesztés]

Olyan ingatlan, melynek forgalomképességét nem korlátozza semmi, vagyis az ingatlan nyilvántartási státusza rendezett. Tulajdoni lapján perfeljegyzés nincs. A bankok általában jelzáloghitelek fedezeteként ilyen ingatlanokat fogadnak el.

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Webster C.J. 2005. The New Institutional Economics and the evolution of modern urban planning: Insights, issues and lessons. Town Planning Review 76(4) pp 464-466

Külső hivatkozások[szerkesztés]