Országgyűlési képviselő

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Országgyűlési képviselők az Országházban

Az országgyűlési képviselő (vagy parlamenti képviselő) egy ország vagy tartomány törvényhozó testületében, parlamentjében szavazati joggal rendelkező személy. A parlamenti képviselői címet választás vagy delegálás útján lehet megszerezni.

A parlamenti képviselőség gyakran mandátumhoz kötött, azaz csak bizonyos időtartamra érvényes. Lehet azonban valaki parlamenti képviselő időkorlát nélkül is (pl. haláláig vagy nyugdíjba vonulásáig), ezt az adott parlament jogszabályai rendezik.

Kétkamarás parlament esetében különbséget teszünk felsőházi és alsóházi parlamenti képviselők között.

Jogállása Magyarországon[szerkesztés]

Magyarország Alaptörvénye az országgyűlési képviselőkről a következőket rendeli:

 • Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják.[1]

Az országgyűlési képviselők jogai és kötelezettségei egyenlők, tevékenységüket a köz érdekében végzik, e tekintetben nem utasíthatók.[2]

Az országgyűlési képviselőt mentelmi jog és a függetlenségét biztosító javadalmazás illeti meg. Sarkalatos törvény meghatározza azokat a közhivatalokat, amelyeket országgyűlési képviselő nem tölthet be, valamint más összeférhetetlenségi eseteket is megállapíthat.[3]

Az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik

 • a) az Országgyűlés megbízatásának megszűnésével;
 • b) az országgyűlési képviselő halálával;
 • c) összeférhetetlenség kimondásával;
 • d) az országgyűlési képviselő lemondásával;
 • e) akkor, ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn;
 • akkor, ha 1 éven keresztül nem vesz részt az Országgyűlés munkájában.[4]

Az országgyűlési képviselő megválasztásához szükséges feltételek hiányának megállapításáról, az összeférhetetlenség kimondásáról, valamint annak megállapításáról, hogy az országgyűlési képviselő egy éven keresztül nem vett részt az Országgyűlés munkájában, az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával határoz.[5]

Az országgyűlési képviselők jogállására és javadalmazására vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.[6]

Büntetőjogi szempontból az országgyűlési képviselő is hivatalos személynek számít.

Az országgyűlési képviselők jogai és kötelességei[szerkesztés]

Az országgyűlési képviselők jogállását, a képviselők alapvető jogait és kötelezettségeit az Alkotmány, 2012 óta az Alaptörvény szabályozza. (1990 és 2012 áprilisa között a képviselők jogállásának részletesebb szabályairól az 1990. évi LV. törvény, a képviselők javadalmazásának, költségtérítésének és kedvezményeinek részletesebb szabályairól pedig az 1990. évi LVI. törvény rendelkezett.) Mindkét törvényt a magyar Országgyűlés több alkalommal módosította.

2012. április 27-én lépett hatályba az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény , amely átvette és részben újraszabályozta a két törvény rendelkezéseit, ugyanakkor hatályon kívül helyezte a képviselők jogállásáról szóló törvényt. Az országgyűlési képviselők jogait és kötelességeit alapvetően két csoportba lehet sorolni.

Az első csoportba az Országgyűlés feladataival, működésével kapcsolatos jogok, illetve kötelezettségek tartoznak. Pl. a plenáris üléseken való részvétel, a beszédjog, amelynek alapja a képviselői szólásszabadság, a törvénykezdeményezési, indítványtételi jog, a szavazáshoz való jog, a parlamenti tisztségek viselésének joga, a bizottságokban való részvétel joga, a képviselőcsoport alakításának joga, illetőleg a tájékoztatáshoz való jog.

A második csoportba azok a jogok, illetve kötelezettségek tartoznak, amelyek a zavartalan parlamenti munka előfeltételeit biztosítják. Ebbe a körbe sorolható a mentelmi jog, az összeférhetetlenség, valamint a különböző juttatásokhoz való jogok.[7]

A képviselő kötelességeit a 2019. évi CVIII. törvény 11. § (1) pontja bővítette, mely szerint: „A képviselő az Országgyűlés szavazásain köteles jelen lenni. Az Országgyűlés szavazásain jelen lévőnek a szavazásban – a házszabályi rendelkezések szerint – részt vevő képviselőt kell tekinteni.”[8]

Az országgyűlési képviselők javadalmazása Magyarországon[szerkesztés]

Képviselők javadalmazása 1990-től 2013-ig[szerkesztés]

 

Alapdíj %‑a

1990.év

1991.év

1992.év

1993.év

1994.év

1995.év

1996.év

1997.év

1998.év

1999.év

2000.év

2001.év

2002.év

2003.év

2004.év

2005.év

2006. év

2006. év áprilistól

2006. év júniustól

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év[* 1]

2011. év

2012. év

2013. év

Képviselői alapdíj

 

32 500

32 500

56 063

56 063

56 063

67 275

87 750

114 075

114 075

130 000

140 750

153 000

165 000

198 000

198 000

210 000

210 000

220 800

220 800

220 800

231 900

231 900

231 900

231 900

231 900

231 900

OGY elnök tiszteletdíj

 

32 500

32 500

229 125

229 125

229 125

274 950

331 500

410 670

410 670

410 670

494 033

642 600

693 000

990 000

1 287 000

1 365 000

1 365 000

1 435 200

1 435 200

1 435 200

1 507 350

1 507 350

1 507 350

1 507 350

1 507 350

1 507 350

Pótdíjak

OGY elnök

 

58 500

65 000

                                               

OGY alelnöke

180

48 750

48 750

100 913

100 913

100 913

121 095

157 950

205 335

205 335

234 000

253 350

275 400

297 000

356 400

356 400

378 000

378 000

397 440

397 440

397 440

417 420

417 420

417 420

417 420

417 420

417 420

OGY jegyzője

70

22 750

22 750

39 244

39 244

39 244

47 093

61 425

79 853

79 853

91 000

98 525

107 100

115 500

138 600

138 600

147 000

147 000

154 560

154 560

154 560

162 330

162 330

162 330

162 330

162 330

162 330

OGY bizottság elnöke (2006 júniusig 100%)

120

32 500

32 500

56 063

56 063

56 063

67 275

87 750

114 075

114 075

130 000

140 750

153 000

165 000

198 000

198 000

210 000

210 000

220 800

264 960

264 960

278 280

278 280

278 280

278 280

278 280

278 280

OGY bizottság alelnöke (2006 júniusig 80%)

100

26 000

26 000

44 850

44 850

44 850

53 820

70 200

91 260

91 260

104 000

112 600

122 400

132 000

158 400

158 400

168 000

168 000

176 640

220 800

220 800

231 900

231 900

231 900

231 900

231 900

231 900

OGY bizottság titkára

60

19 500

19 500

33 638

33 638

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OGY bizottság tagja (2006 júniusig 40%)

70

13 000

13 000

22 425

22 425

22 426

26 910

35 100

45 630

45 631

52 000

56 300

61 200

66 000

79 200

79 200

84 000

84 000

88 320

154 560

154 560

162 330

162 330

162 330

162 330

162 330

162 330

OGY bizottság tagja 2. bizottsági tagság esetén (2006 júniustól)

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55 200

55 200

57 975

57 975

57 975

57 975

57 975

57 975

OGY képviselőcsoport vezetője

120

39 000

39 001

67 276

67 277

67 278

80 730

105 300

136 890

136 890

156 000

168 900

183 600

198 000

237 600

237 600

252 000

252 000

264 960

264 960

264 960

278 280

278 280

278 280

278 280

278 280

278 280

OGY képviselőcsoport vezető h.

100

-

-

-

-

56 063

67 275

87 750

114 075

114 075

130 000

140 750

153 000

165 000

198 000

198 000

210 000

210 000

220 800

220 800

220 800

231 900

231 900

231 900

231 900

231 900

231 900

Választókerületi pótlék (költségtérítési átalány 2009-ig)

- Budapest főváros területén (2006 júniusig)

35-70
/2000-től

11 375

11 375

19 622

19 622

19 622

23 546

30 713

39 926

39 926

45 500

98 525

107 100

115 500

138 600

138 600

147 000

147 000

154 560

ld. lent

ld. lent

ld. lent

Ld. Lent

2010. január 1-től választókerületi pótlék ld. lent

2011. január 1-től választókerületi pótlék ld. lent

2012. január 1-től választókerületi pótlék ld. lent

2013. január 1-től választókerületi pótlék ld. lent

- Bp-től számított 100 km-en belül (2006 júniusig)

40-100
/2000-től

13 000

13 000

22 425

22 425

22 425

26 910

35 100

45 630

45 630

52 000

140 750

153 000

165 000

198 000

198 000

210 000

210 000

220 800

- Bp-től számított 100 km-en túl (2006 júniusig)

50-130
/2000-től

16 250

16 250

28 032

28 032

28 032

33 638

43 875

57 038

57 038

65 000

182 975

198 900

214 500

257 400

257 400

273 000

273 000

287 040

- Bp-től számított 200 km-en túl (2006 júniusig)

60-160
/2000-től

19 500

19 500

33 638

33 638

33 638

40 365

52 650

68 445

68 445

78 000

225 200

244 800

264 000

316 800

316 800

336 000

336 000

353 280

Lakhatási támogatás (2009-ig szállásköltség-térítés)

50

16 250

16 250

28 032

28 032

28 032

33 638

43 875

57 038

57 038

65 000

70 375

76 500

82 500

99 000

99 000

105 000

105 000

110 400

110 400

110 400

115 950

115 950

115 950

115 950

115 950

115 950

Alkalmazotti költségtérítés

50-60
/2003-tól

16 250

16 250

28 032

28 032

28 032

33 638

43 875

57 038

57 038

65 000

70 375

76 500

82 500

118 800

118 800

126 000

126 000

132 480

132 480

132 480

139 140

139 140

139 140

139 140

139 140

139 140

Európai Parlament magyarországi képviselői[* 2]

- Tiszteletdíj

[* 3]

                     

1 072 500

1 137 500

1 137 500

1 196 000

1 196 000

1 196 000

1 256 125

1 256 125

-

-

-

-

- Felsőfokú C típusú nyelvizsga

50

                     

214 500

227 500

227 500

239 200

239 200

239 200

251 225

251 225

-

-

-

-

- Felsőfokú A vagy B típusú nyelvizsga

25

                     

107 250

113 750

113 750

119 600

119 600

119 600

125 613

125 613

-

-

-

-

- Középfokú C típusú nyelvizsga

30

                     

128 700

136 500

136 500

143 520

143 520

143 520

150 735

150 735

-

-

-

-

- Középfokú A vagy B típusú nyelvizsga

15

                     

64 350

68 250

68 250

71 760

71 760

71 760

75 368

75 368

-

-

-

-

Megjegyzések
 1. 2010. január 1-től az országgyűlési képviselő teljes jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelem, amennyiben költségeit számlával nem tudja igazolni, vagy nem választja a 10%-os költséghányad-elszámolást, a bevétel egésze adó- és járulékköteles.
 2. Az EP képviselők tiszteletdíját a 2009. évben kezdődött ciklustól az Európai Unió költségvetése finanszírozza.
 3. az alapdíj százaléka
Költségtérítési átalány 2006. év júniustól 2006. júniustól 2007. év 2008. év 2009. év
Budapest főváros területén 70% 154 560 154 560 162 330 162 330
Bp-től számított 50 km-en belül 85% 187 680 187 680 197 115 197 115
Bp-től számított 50–100 km között 100% 220 800 220 800 231 900 231 900
Bp-től számított 100–150 km között 115% 253 920 253 920 266 685 266 685
Bp-től számított 150–200 km között 130% 287 040 287 040 301 470 301 470
Bp-től számított 200–250 km között 145% 320 160 320 160 336 255 336 255
Bp-től számított 250 km-en túl 160% 353 280 353 280 371 040 371 040
Választókerületi pótlék 2010. január 1-től a tiszteletdíj %-ában 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év
Budapest főváros területén 60% 60% 60% 60%
Bp-től számított 50 km-en belül 75% 75% 75% 75%
Bp-től számított 50–100 km között 90% 90% 90% 90%
Bp-től számított 100–150 km között 105% 105% 105% 105%
Bp-től számított 150–200 km között 120% 120% 120% 120%
Bp-től számított 200–250 km között 135% 135% 135% 135%
Bp-től számított 250–300 km között 145% 145% 145% 145%
Bp-től számított 300 km-en túl 160% 160% 160% 160%

Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja 2014-től[szerkesztés]

Képviselők tiszteletdíja
2014. év (05.06-tól) 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

(08.01-től)

2019. év

(03.01-től)

Képviselő 747 878 747 878 747 878 747 878 891 000 989 700
OGY elnök 1 507 350 1 507 350 1 507 350 1 507 350 2 405 700 2 672 190
Háznagy 1 296 321 1 296 321 1 296 321 1 296 321 1 782 000 1 979 400
OGY alelnök 1 296 321 1 296 321 1 296 321 1 296 321 1 782 000 1 979 400
Képviselőcsoport vezetője 1 296 321 1 296 321 1 296 321 1 296 321 1 782 000 1 979 400
Képviselőcsoportvezető-helyettes 997 170 997 170 997 170 997 170 1 514 700 1 682 490
OGY jegyzője 997 170 997 170 997 170 997 170 1 514 700 1 682 490
Állandó bizottság elnöke 997 170 997 170 997 170 997 170 1 514 700 1 682 490
IPU Magyar Nemzeti Csoportjának elnöke 997 170 997 170 997 170 997 170 1 514 700 1 682 490
Állandó bizottság alelnöke 897 453 897 453 897 453 897 453 1 336 500 1 484 550
Képviselők részére járó egyéb juttatások
Üzemanyag- és közlekedési eszköz igénybevétel költségtérítés lsd. lent lsd. lent lsd. lent lsd. lent lsd. lent lsd. lent
Lakás- vagy szállodahasználat 186 969 186 969 186 969 186 969 311 850 346 395
Irodai elhelyezés 373 939 373 939 373 939 373 939 623 700 692 790
Alkalmazotti költségtérítés 747 878 747 878 747 878 747 878 1 782 000 1 979 400
Mobiltelefon-szolgáltatás

igénybevétele

30 450 31 500 33 300 38 250 44 550 49 485
Üzemanyag- és közlekedési eszköz igénybevétel költségtérítés*
Törvény szerinti lakóhely Elegendő üzemanyag*
2014. év

(05.06-tól)

2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

(08.01-től)

2019. év

(03.01-től)

Budapest 2000 km-re 2000 km-re 2000 km-re 2000 km-re 2500 km-re 2500 km-re
Bp-től számított 1–100 km között 3000 km-re 3000 km-re 3000 km-re 3000 km-re 4000 km-re 4000 km-re
Bp-től számított 101–150 km között 3500 km-re 3500 km-re 3500 km-re 3500 km-re 5000 km-re 5000 km-re
Bp-től számított 151–200 km között 4000 km-re 4000 km-re 4000 km-re 4000 km-re 5000 km-re 5000 km-re
Bp-től számított 201–250 km között 4500 km-re 4500 km-re 4500 km-re 4500 km-re 6000 km-re 6000 km-re
Bp-től számított 251–300 km között 5000 km-re 5000 km-re 5000 km-re 5000 km-re 6000 km-re 6000 km-re
Bp-től számított 300 km-en túl 5500 km-re 5500 km-re 5500 km-re 5500 km-re 6500 km-re 6500 km-re

* Egyéni választókerületben megválasztott képviselő esetén az egyéni választókerületének nagyságától függően meghatározott mértékben emelkedik.

Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja (2013-ig alapdíja) grafikonon[szerkesztés]

2018-tól az országgyűlési képviselők alap tiszteletdíja már évente emelkedik, mértéke az előző év bruttó havi átlagbérének háromszorosa.[9][10]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Magyarország Alaptörvénye 2. cikk (1) bek.
 2. Magyarország Alaptörvénye 4. cikk (1) bek.
 3. Magyarország Alaptörvénye 4. cikk (2) bek.
 4. Magyarország Alaptörvénye 4. cikk (3) bek.
 5. Magyarország Alaptörvénye 4. cikk (4) bek.
 6. Magyarország Alaptörvénye 4. cikk (5) bek.
 7. http://www.parlament.hu/pairhelp/kepv_hu.htm
 8. 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről, 28. § (2) (net.jogtar.hu, hozzáférés: 2022-12-23)
 9. Kilőtt a parlamenti képviselők fizetése (24.hu, 2019-02-22, hozzáférés: 2020-09-08)
 10. Jövőre százezrekkel többet vihetnek haza a képviselők (hvg.hu, 2020-09-08)

Források[szerkesztés]