2013 a jogalkotásban

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

2013-ban az alábbi fontosabb jogszabályokat alkották meg:

Magyarország[szerkesztés]

2013-ban a Magyar Közlöny mind lapszámilag, mond oldalszámilag rekordot döntött: 225 számmal jelent meg, összesen 90 345 oldalon. Melléklete, a Hivatalos Értesítő 62 számmal jelent meg 21 538 oldalon.

A 2013-ban meghozott jogszabályok száma típus szerinti bontásban
jogszabályhozó neve rövidítése[a 1][1][2] jogszabálytípus 2013. évi darabszám
Országgyűlés - Alaptörvény-módosítás 2
Országgyűlés - Törvény 252
kormány Korm. rendelet 565
A Magyar Nemzeti Bank elnöke MNB rendelet 44
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke PSZÁF rendelet 11
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke NMHH rendelet 21
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke MEKH rendelet 6
miniszterelnök ME rendelet 3
Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter KIM rendelet 42
Belügyminiszter BM rendelet 83
Honvédelmi Miniszter HM rendelet 24
Külügyminiszter KüM rendelet 4
Emberi Erőforrások Minisztere EMMI rendelet 86
Nemzetgazdasági Miniszter NGM rendelet 77
Nemzeti Fejlesztési Miniszter NFM rendelet 83
Vidékfejlesztési Miniszter VM rendelet 136
Alkotmánybíróság AB határozat 37
Kúria BJE jogegységi határozat 6
Kúria PJE jogegységi határozat 5
Kúria KMJE jogegységi határozat 1
Országgyűlés OGY határozat 104
Köztársasági elnök KE határozat 520
kormány Korm. határozat 1057
miniszterelnök ME határozat 153
Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter KIM határozat 2
Belügyminiszter BM határozat 3
Honvédelmi Miniszter HM határozat 0
Külügyminiszter KüM határozat 0
Emberi Erőforrások Minisztere EMMI határozat 0
Nemzetgazdasági Miniszter NGM határozat 1
Nemzeti Fejlesztési Miniszter NFM határozat 3
Vidékfejlesztési Miniszter VFM határozat 0
Országos Választási Bizottság OVB határozat 141
Nemzeti Választási Bizottság NVB határozat 58
Országgyűlés OGY politikai nyilatkozat 2
 1. A jogszabályhozó rövidítése a kihirdetés során

Alaptörvény-módosítások[szerkesztés]

2013-ban az Országgyűlés kétszer módosította alaptörvényét:

Törvények[szerkesztés]

2013-ban 252 törvény jelent meg a Magyar Közlönyben, ez rekordnak számít:

1-50[szerkesztés]

 • 2013. évi I. törvény A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról
 • 2013. évi II. törvény Az EurópaÁzsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési szempontjairól szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 2013. évi III. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
 • 2013. évi IV. törvény A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről
 • 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről
 • 2013. évi VI. törvény A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
 • 2013. évi VII. törvény A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 2013. évi VIII. törvény Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi IX. törvény A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi X. törvény A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról
 • 2013. évi XI. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
 • 2013. évi XII. törvény A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
 • 2013. évi XIII. törvény Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
 • 2013. évi XIV. törvény A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
 • 2013. évi XV. törvény A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításáról
 • 2013. évi XVI. törvény A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi XVII. törvény A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról
 • 2013. évi XVIII. törvény Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló Egyezményének kihirdetéséről
 • 2013. évi XIX. törvény A Magyarország és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete között a Magyarországon megrendezésre kerülő 42. Európai Regionális Konferencia kapcsán a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol) kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi XX. törvény Az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról
 • 2013. évi XXI. törvény Az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról
 • 2013. évi XXII. törvény A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
 • 2013. évi XXIII. törvény A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről
 • 2013. évi XXIV. törvény A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
 • 2013. évi XXV. törvény A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről
 • 2013. évi XXVI. törvény A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról
 • 2013. évi XXVII. törvény A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról
 • 2013. évi XXVIII. törvény A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról
 • 2013. évi XXIX. törvény Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvény módosításáról
 • 2013. évi XXX. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
 • 2013. évi XXXI. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
 • 2013. évi XXXII. törvény A gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről
 • 2013. évi XXXIII. törvény A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról
 • 2013. évi XXXIV. törvény Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról
 • 2013. évi XXXV. törvény Az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról
 • 2013. évi XXXVI. törvény A választási eljárásról
 • 2013. évi XXXVII. törvény Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól
 • 2013. évi XXXVIII. törvény A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról
 • 2013. évi XXXIX. törvény A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról
 • 2013. évi XL. törvény Az egészségügyet érintő egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelősséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási helyzetével összefüggő módosításáról
 • 2013. évi XLI. törvény A szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi XLII. törvény Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai kihirdetéséről
 • 2013. évi XLIII. törvény A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi XLIV. törvény A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról
 • 2013. évi XLV. törvény A közveszély színhelyén elkövetett lopás szigorúbb büntetőjogi szankcionálásáról
 • 2013. évi XLVI. törvény A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
 • 2013. évi XLVII. törvény A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról
 • 2013. évi XLVIII. törvény Az önkényuralmi jelképek használatának büntetőjogi szankcionálásáról
 • 2013. évi XLIX. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról
 • 2013. évi L. törvény Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról

51-100[szerkesztés]

 • 2013. évi LI. törvény A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény módosításáról
 • 2013. évi LII. törvény A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
 • 2013. évi LIII. törvény A Nemzeti Eszközkezelővel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi LIV. törvény A rezsicsökkentések végrehajtásáról
 • 2013. évi LV. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
 • 2013. évi LVI. törvény Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról
 • 2013. évi LVII. törvény A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról
 • 2013. évi LVIII. törvény A hegyközségek működésének szabályozásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról
 • 2013. évi LX. törvény Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 2013. évi LXI. törvény Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi LXII. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról
 • 2013. évi LXIII. törvény Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának szabályairól szóló, 1957. december 13-án, Párizsban aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi LXIV. törvény A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi LXV. törvény A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról
 • 2013. évi LXVI. törvény A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról
 • 2013. évi LXVII. törvény Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
 • 2013. évi LXVIII. törvény A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról
 • 2013. évi LXIX. törvény A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
 • 2013. évi LXX. törvény A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
 • 2013. évi LXXI. törvény A dohányzással összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi LXXII. törvény Egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályainak megállapítása érdekében szükséges módosításáról
 • 2013. évi LXXIII. törvény A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról
 • 2013. évi LXXIV. törvény Egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról
 • 2013. évi LXXV. törvény Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról
 • 2013. évi LXXVI. törvény Egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról
 • 2013. évi LXXVII. törvény A felnőttképzésről
 • 2013. évi LXXVIII. törvény Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról
 • 2013. évi LXXIX. törvény A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
 • 2013. évi LXXX. törvény A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
 • 2013. évi LXXXI. törvény Egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról
 • 2013. évi LXXXII. törvény A Kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi LXXXIII. törvény A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről
 • 2013. évi LXXXIV. törvény Egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról
 • 2013. évi LXXXV. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról
 • 2013. évi LXXXVI. törvény Egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról
 • 2013. évi LXXXVII. törvény Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről
 • 2013. évi LXXXVIII. törvény A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról
 • 2013. évi LXXXIX. törvény A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról
 • 2013. évi XC. törvény Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról
 • 2013. évi XCI. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
 • 2013. évi XCII. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
 • 2013. évi XCIII. törvény Az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról
 • 2013. évi XCIV. törvény Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosításáról
 • 2013. évi XCV. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
 • 2013. évi XCVI. törvény A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról
 • 2013. évi XCVII. törvény A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról
 • 2013. évi XCVIII. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
 • 2013. évi XCIX. törvény A bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi C. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról

101-150[szerkesztés]

 • 2013. évi CI. törvény Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról
 • 2013. évi CII. törvény A halgazdálkodásról és a hal védelméről
 • 2013. évi CIII. törvény Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CIV. törvény Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi CV. törvény Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi CVI. törvény Az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 2013. évi CVII. törvény A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról
 • 2013. évi CVIII. törvény Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról
 • 2013. évi CIX. törvény A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 • 2013. évi CX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 • 2013. évi CXI. törvény A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
 • 2013. évi CXII. törvény A büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi CXIII. törvény A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról
 • 2013. évi CXIV. törvény A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CXV. törvény Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról
 • 2013. évi CXVI. törvény A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról
 • 2013. évi CXVII. törvény A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról
 • 2013. évi CXVIII. törvény Egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról
 • 2013. évi CXIX. törvény A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
 • 2013. évi CXX. törvény A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról
 • 2013. évi CXXI. törvény A helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról
 • 2013. évi CXXII. törvény A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
 • 2013. évi CXXIII. törvény Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról
 • 2013. évi CXXIV. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
 • 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
 • 2013. évi CXXVI. törvény Egyes törvények távszerencsejáték-szervezéssel összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CXXVII. törvény Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
 • 2013. évi CXXVIII. törvény Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi CXXIX. törvény Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi CXXX. törvény Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
 • 2013. évi CXXXI. törvény Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CXXXII. törvény Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény módosításáról
 • 2013. évi CXXXIII. törvény A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CXXXIV. törvény Egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról
 • 2013. évi CXXXV. törvény A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról
 • 2013. évi CXXXVI. törvény A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között kulturális központok kölcsönös létesítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
 • 2013. évi CXXXVIII. törvény A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról
 • 2013. évi CXXXIX. törvény A Magyar Nemzeti Bankról
 • 2013. évi CXL. törvény A fémkereskedelemről
 • 2013. évi CXLI. törvény A nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény módosításáról
 • 2013. évi CXLII. törvény A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CXLIII. törvény Egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
 • 2013. évi CXLIV. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
 • 2013. évi CXLV. törvény A villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi CXLVI. törvény A Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmányának és módosításainak kihirdetéséről
 • 2013. évi CXLVII. törvény A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi CXLVIII. törvény A Normafa Park történelmi sportterületről
 • 2013. évi CXLIX. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CL. törvény A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények módosításáról

151-200[szerkesztés]

 • 2013. évi CLI. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi CLII. törvény A Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 2013. évi CLIII. törvény A Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi CLIV. törvény Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi CLV. törvény A támogatott döntéshozatalról
 • 2013. évi CLVI. törvény A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjáról
 • 2013. évi CLVII. törvény A Magyar Művészeti Akadémia működésével kapcsolatos egyes kérdésekről
 • 2013. évi CLVIII. törvény Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CLIX. törvény A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi CLX. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
 • 2013. évi CLXI. törvény A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Dubaiban, 2013. április 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2013. évi CLXII. törvény A Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2013. szeptember 11. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2013. évi CLXIII. törvény Magyarország és a Svájci Államszövetség között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló, Budapesten, 2013. szeptember 12-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2013. évi CLXIV. törvény Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosításáról
 • 2013. évi CLXV. törvény A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
 • 2013. évi CLXVI. törvény A közútkezelői feladatok átadásáról
 • 2013. évi CLXVII. törvény Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges módosításáról
 • 2013. évi CLXVIII. törvény Egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CLXIX. törvény A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról
 • 2013. évi CLXX. törvény Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi CLXXI. törvény A Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv felelősségről és jogorvoslatról szóló NagojaiKuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről
 • 2013. évi CLXXII. törvény Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről
 • 2013. évi CLXXIII. törvény A devizahitelesek megsegítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi CLXXIV. törvény A szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól
 • 2013. évi CLXXV. törvény A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról
 • 2013. évi CLXXVI. törvény Egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
 • 2013. évi CLXXVII. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
 • 2013. évi CLXXVIII. törvény Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
 • 2013. évi CLXXIX. törvény Egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról
 • 2013. évi CLXXX. törvény A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról
 • 2013. évi CLXXXI. törvény A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2014. évi egységes költségvetéséről
 • 2013. évi CLXXXII. törvény A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2013. évi módosításának kihirdetéséről
 • 2013. évi CLXXXIII. törvény Egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról
 • 2013. évi CLXXXIV. törvény Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról
 • 2013. évi CLXXXV. törvény A szerencsejáték szervezésével összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi CLXXXVI. törvény Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról
 • 2013. évi CLXXXVII. törvény Magyarország és a Koszovói Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Pristinában, 2013. október 3-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2013. évi CLXXXVIII. törvény Az egységes közszolgáltatói számlaképről
 • 2013. évi CLXXXIX. törvény A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról
 • 2013. évi CXC. törvény A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról
 • 2013. évi CXCI. törvény A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról
 • 2013. évi CXCII. törvény Egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CXCIII. törvény A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról
 • 2013. évi CXCIV. törvény A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2012. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
 • 2013. évi CXCV. törvény Egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CXCVI. törvény A szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi CXCVII. törvény A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 2013. évi CXCVIII. törvény A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról
 • 2013. évi CXCIX. törvény A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosításáról
 • 2013. évi CC. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

201-250[szerkesztés]

 • 2013. évi CCI. törvény A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról
 • 2013. évi CCII. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a szabálysértési eljárásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi CCIII. törvény A Magyarország 2014. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi CCIV. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összefüggésben az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról
 • 2013. évi CCV. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CCVI. törvény A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról
 • 2013. évi CCVII. törvény Egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CCVIII. törvény Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt jelentő bűncselekményekről szóló Egyezménye kihirdetéséről
 • 2013. évi CCIX. törvény Az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi CCX. törvény A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi CCXI. törvény A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a kulturális központok nyitásáról, működtetéséről és tevékenységéről szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 2013. évi CCXII. törvény A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról
 • 2013. évi CCXIII. törvény Az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
 • 2013. évi CCXIV. törvény Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról
 • 2013. évi CCXV. törvény A szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény és a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról
 • 2013. évi CCXVI. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról
 • 2013. évi CCXVII. törvény Egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
 • 2013. évi CCXVIII. törvény A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi CCXIX. törvény Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
 • 2013. évi CCXX. törvény Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól
 • 2013. évi CCXXI. törvény A hitelbiztosítéki nyilvántartásról
 • 2013. évi CCXXII. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CCXXIII. törvény Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosításáról
 • 2013. évi CCXXIV. törvény Egyes törvényeknek a gyermekgondozási ellátások átalakításával, valamint a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény bővítésével összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CCXXV. törvény A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról
 • 2013. évi CCXXVI. törvény A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról
 • 2013. évi CCXXVII. törvény Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról
 • 2013. évi CCXXVIII. törvény Egyes klímapolitikai és közlekedési tárgyú törvények módosításáról
 • 2013. évi CCXXIX. törvény Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
 • 2013. évi CCXXXI. törvény Egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról
 • 2013. évi CCXXXII. törvény A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
 • 2013. évi CCXXXIII. törvény A Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 2013. évi CCXXXIV. törvény A Magyarország és a Szerb Köztársaság között a szociális biztonságról szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 2013. évi CCXXXV. törvény Az egyes fizetési szolgáltatókról
 • 2013. évi CCXXXVI. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
 • 2013. évi CCXXXVIII. törvény A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
 • 2013. évi CCXXXIX. törvény A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénynek a nemzetbiztonsági tárgyú parlamenti ellenőrzés hatékonnyá tételéhez szükséges módosításáról
 • 2013. évi CCXL. törvény A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról
 • 2013. évi CCXLI. törvény A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról
 • 2013. évi CCXLII. törvény A Városliget megújításáról és fejlesztéséről
 • 2013. évi CCXLIII. törvény Az egyes igazságügyi, jogállási és belügyi tárgyú törvények módosításáról
 • 2013. évi CCXLIV. törvény Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról
 • 2013. évi CCXLV. törvény Egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról
 • 2013. évi CCXLVI. törvény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról
 • 2013. évi CCXLVII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról
 • 2013. évi CCXLVIII. törvény A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről
 • 2013. évi CCXLIX. törvény Egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról
 • 2013. évi CCL. törvény Egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról

251-252[szerkesztés]

 • 2013. évi CCLI. törvény A fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról
 • 2013. évi CCLII. törvény Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Országgyűlési határozatok[szerkesztés]

2013-ban az Országgyűlés 104 országgyűlési határozatot hozott meg:

1-50[szerkesztés]

51-100[szerkesztés]

101-104[szerkesztés]

 • 101/2013. (XII. 12.) OGY határozat Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról
 • 102/2013. (XII. 18.) OGY határozat Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
 • 103/2013. (XII. 20.) OGY határozat A magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapjáról
 • 104/2013. (XII. 20.) OGY határozat Az állami adóhatóság 2002 és 2013 közötti kiemelt adózókkal kapcsolatos gyakorlatát vizsgáló bizottságról

Kormányrendeletek[szerkesztés]

2013-ban a Kormány 565 rendeletet alkotott:

Január (1-21)[szerkesztés]

 • 1/2013. (I. 4.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között 2010. február 23-án, Chisinauban aláírt Gazdasági Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 3/2013. (I. 10.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről
 • 5/2013. (I. 16.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól
 • 7/2013. (I. 18.) Korm. rendelet A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló Korm. rendelettel összefüggő egyes Korm. rendeletek módosításáról
 • 8/2013. (I. 18.) Korm. rendelet A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
 • 9/2013. (I. 18.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között 2009. szeptember 18-án Budapesten létrejött pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött egyezmény kihirdetéséről
 • 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről
 • 11/2013. (I. 21.) Korm. rendelet A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 13/2013. (I. 25.) Korm. rendelet A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 14/2013. (I. 25.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
 • 16/2013. (I. 28.) Korm. rendelet A frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 18/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 19/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 20/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 21/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről

Február (22-61)[szerkesztés]

 • 22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 • 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet A nemzeti felsőoktatási kiválóságról
 • 25/2013. (II. 12.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól
 • 28/2013. (II. 12.) Korm. rendelet Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 • 30/2013. (II. 12.) Korm. rendelet Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 32/2013. (II. 13.) Korm. rendelet Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 • 33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 34/2013. (II. 14.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 35/2013. (II. 14.) Korm. rendelet A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 36/2013. (II. 14.) Korm. rendelet A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 37/2013. (II. 14.) Korm. rendelet A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 38/2013. (II. 14.) Korm. rendelet Az egyházi költségvetési céltámogatások sajátos szabályairól szóló 142/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól
 • 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet Az állatkísérletekről
 • 41/2013. (II. 14.) Korm. rendelet A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 • 42/2013. (II. 18.) Korm. rendelet Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról
 • 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól
 • 44/2013. (II. 19.) Korm. rendelet A határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 • 45/2013. (II. 19.) Korm. rendelet A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 46/2013. (II. 19.) Korm. rendelet Az építésüggyel és egyes kiemelt beruházásokkal kapcsolatos hatósági szabályokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 47/2013. (II. 20.) Korm. rendelet A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 48/2013. (II. 21.) Korm. rendelet A központi költségvetési szervek szociális hozzájárulási adó kedvezmények igénybevételéből eredő kiadási megtakarításai befizetésének rendjéről
 • 49/2013. (II. 21.) Korm. rendelet A Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet, és a Nemzeti Földalapba tartozó rábízott földvagyonnal kapcsolatos éves beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló 34/2011. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról
 • 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről
 • 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról
 • 53/2013. (II. 25.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 54/2013. (II. 26.) Korm. rendelet A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 55/2013. (II. 26.) Korm. rendelet A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 56/2013. (II. 27.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal szervezetét érintő egyes jogszabályok módosításáról
 • 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 • 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 59/2013. (II. 27.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 60/2013. (II. 28.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 61/2013. (II. 28.) Korm. rendelet A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Március (62-102)[szerkesztés]

 • 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet A vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről
 • 63/2013. (III. 4.) Korm. rendelet Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 64/2013. (III. 4.) Korm. rendelet Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról
 • 66/2013. (III. 8.) Korm. rendelet Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2013. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól
 • 67/2013. (III. 8.) Korm. rendelet Az építésüggyel és örökségvédelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 68/2013. (III. 8.) Korm. rendelet Egyes agrár tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 69/2013. (III. 8.) Korm. rendelet A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 70/2013. (III. 8.) Korm. rendelet A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet és a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 71/2013. (III. 8.) Korm. rendelet A Budapest Környéki Törvényszék elhelyezésével kapcsolatos beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről
 • 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 • 73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 75/2013. (III. 11.) Korm. rendelet A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról
 • 76/2013. (III. 13.) Korm. rendelet A Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 77/2013. (III. 13.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti, a katonai és haditechnikai területen történő együttműködésről, valamint védelmi és biztonsági eszközök kölcsönös átadásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 78/2013. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes haditechnikai eszközök, termékek, szolgáltatások kereskedelméről, engedélyezéséről szóló kormányrendeletek és egyes műszaki tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 79/2013. (III. 13.) Korm. rendelet Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 • 80/2013. (III. 14.) Korm. rendelet A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 81/2013. (III. 19.) Korm. rendelet A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 82/2013. (III. 21.) Korm. rendelet Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény melléklete módosításának kihirdetéséről
 • 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról
 • 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet Egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 85/2013. (III. 21.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 86/2013. (III. 21.) Korm. rendelet Az egyes talajvédelmi szakhatósági eljárásokat szabályozó kormányrendeletek módosításáról
 • 87/2013. (III. 25.) Korm. rendelet A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról
 • 88/2013. (III. 25.) Korm. rendelet A megtett úttal arányos elektronikus díjszedéshez kapcsolódó beszerzésnek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről
 • 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a szociális alapszolgáltatások finanszírozásával és a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekkel összefüggő módosításáról
 • 90/2013. (III. 28.) Korm. rendelet Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 91/2013. (III. 28.) Korm. rendelet A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 92/2013. (III. 28.) Korm. rendelet A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 • 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelet Egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő módosításáról
 • 96/2013. (III. 29.) Korm. rendelet A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 97/2013. (III. 29.) Korm. rendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról
 • 98/2013. (III. 29.) Korm. rendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, valamint a gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal összefüggő módosításáról
 • 99/2013. (III. 29.) Korm. rendelet Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 100/2013. (III. 29.) Korm. rendelet A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
 • 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelet Egyes víziközmű-szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánításáról
 • 102/2013. (III. 29.) Korm. rendelet Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Április (103-129)[szerkesztés]

 • 103/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet Az egyes ágazatokban működő munkáltatók által, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből 2013. első félévében adódó többletterhekhez igénybe vehető támogatásról, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet A hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól
 • 105/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
 • 106/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet A Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 108/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet Az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről
 • 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet A lófélék egyedeinek azonosításáról
 • 111/2013. (IV. 11.) Korm. rendelet A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendeletnek az Ócsán megvalósuló Szociális Családiház-építési Programmal összefüggő módosításáról
 • 112/2013. (IV. 12.) Korm. rendelet Az Európa-Ázsia közötti kombinált fuvarozás szervezési és üzemeltetési szempontjairól szóló Egyezmény Mellékleteinek kihirdetéséről
 • 113/2013. (IV. 12.) Korm. rendelet A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
 • 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról
 • 115/2013. (IV. 18.) Korm. rendelet A 20072013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 116/2013. (IV. 19.) Korm. rendelet Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről
 • 118/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet módosításáról
 • 119/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 120/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet Az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról
 • 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet Az Oktatási Hivatalról
 • 122/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 123/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról
 • 125/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet Egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 126/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet A trolibusz, a villamos és a fogaskerekű vasút felsővezetéki infrastruktúrája építésével összefüggésben egyes idegen ingatlanok igénybevételéről
 • 127/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 128/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 129/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról

Május (130-175)[szerkesztés]

 • 130/2013. (V. 2.) Korm. rendelet A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 131/2013. (V. 2.) Korm. rendelet Az Információs Hivatal járműveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes szabályokról
 • 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 • 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 • 134/2013. (V. 9.) Korm. rendelet A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 135/2013. (V. 10.) Korm. rendelet Egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
 • 136/2013. (V. 10.) Korm. rendelet Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeleteknek a szakmai minőségértékeléssel összefüggő módosításáról
 • 137/2013. (V. 10.) Korm. rendelet A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet, valamint az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 138/2013. (V. 10.) Korm. rendelet A közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 139/2013. (V. 13.) Korm. rendelet A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 140/2013. (V. 13.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
 • 141/2013. (V. 13.) Korm. rendelet Az M3 autópálya és a 36. számú főút közötti „Nyugati elkerülő út” beruházás megvalósításával és használatbavételével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 142/2013. (V. 13.) Korm. rendelet Egyes munkavédelmi tárgyú kormányrendeletek és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról
 • 143/2013. (V. 13.) Korm. rendelet A magyarszerb államhatárt Ásotthalom és Királyhalom (Bački Vinogradi) között átszelő közút vámúttá nyilvánításáról
 • 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról
 • 145/2013. (V. 14.) Korm. rendelet A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 146/2013. (V. 14.) Korm. rendelet Egyes kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 147/2013. (V. 14.) Korm. rendelet A szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
 • 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelet A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról
 • 150/2013. (V. 17.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint az állami kitüntetések adományozásának rendjéről és a Kitüntetési Bizottságról szóló 270/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
 • 151/2013. (V. 17.) Korm. rendelet A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 152/2013. (V. 24.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormányablakaiban intézhető ügykörökkel kapcsolatos módosításáról
 • 153/2013. (V. 24.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
 • 154/2013. (V. 24.) Korm. rendelet A kisajátítással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet A LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 156/2013. (V. 24.) Korm. rendelet Az FK-Raszter Sport-1 Sportlétesítményeket Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 182/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 157/2013. (V. 24.) Korm. rendelet A KEREX BICSKE TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 184/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 158/2013. (V. 24.) Korm. rendelet A KEREX IVÁNCSA TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 185/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 159/2013. (V. 24.) Korm. rendelet A KEREX TATA TANUSZODA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 186/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 160/2013. (V. 24.) Korm. rendelet A Somogy Tornaterem 2006 Sportlétesítményt Üzemeltető, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 188/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 161/2013. (V. 24.) Korm. rendelet A Trend-Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 189/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 162/2013. (V. 24.) Korm. rendelet A ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 190/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 163/2013. (V. 24.) Korm. rendelet A Mohács Uszoda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 196/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 164/2013. (V. 24.) Korm. rendelet A TANÚSZ Tanuszodákat Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 198/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról
 • 166/2013. (V. 28.) Korm. rendelet A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 167/2013. (V. 29.) Korm. rendelet A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 • 168/2013. (V. 29.) Korm. rendelet A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 • 169/2013. (V. 29.) Korm. rendelet Az egyes kormányzati célú hálózatokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
 • 170/2013. (V. 29.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
 • 171/2013. (V. 29.) Korm. rendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
 • 172/2013. (V. 30.) Korm. rendelet A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódóan egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 173/2013. (V. 30.) Korm. rendelet Az elzárás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító intézetek kijelöléséről
 • 174/2013. (V. 30.) Korm. rendelet A HIGI Papírsoft Papírtermékeket Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f. a.” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
 • 175/2013. (V. 31.) Korm. rendelet A közúti közlekedési bírságolással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Június (176-244)[szerkesztés]

 • 176/2013. (VI. 3.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez kapcsolódó módosításáról
 • 177/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről
 • 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról
 • 179/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet A magyarszlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet A Veszprémi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlanok átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól
 • 182/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 183/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 • 184/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 185/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 186/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
 • 187/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 188/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 189/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet Az egyes kormányrendeletek agrártárgyú módosításáról
 • 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című), valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című) projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 • 191/2013. (VI. 10.) Korm. rendelet Veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 177/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 • 192/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet A 2013. június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról
 • 193/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről szóló 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 194/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 195/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet A Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható erdőgazdálkodásról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 196/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 197/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról
 • 198/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
 • 199/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet Egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról
 • 201/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
 • 202/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 203/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a közhiteles hatósági nyilvántartásokkal kapcsolatos módosításáról
 • 204/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról
 • 206/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet Egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 207/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
 • 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról
 • 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról
 • 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek keretszámáról
 • 211/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről
 • 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról
 • 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól
 • 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról
 • 216/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló irányelv szerinti jelentéstételi, önellenőrzési és szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos követelmények nemzeti jogba való átültetését szolgáló módosításáról
 • 217/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 218/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet Az atomenergiával kapcsolatos egyes kormányrendeletek, valamint a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 219/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet A 2013. június 10-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról
 • 220/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 • 221/213. (VI. 24.) Korm. rendelet Egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
 • 222/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet A kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 223/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 224/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet, az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezet, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság kijelöléséről és egyes jogszabályok kapcsolódó módosításáról
 • 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar–Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 228/2013. (VI. 25.) Korm. rendelet A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 229/2013. (VI. 27.) Korm. rendelet A vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 230/2013. (VI. 28.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 231/2013. (VI. 28.) Korm. rendelet A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
 • 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról
 • 233/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet Az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának, ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő központja feladat- és hatásköréről
 • 234/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 235/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről
 • 237/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 • 238/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet Egyes közbeszerzési tárgyú rendeletek módosításáról
 • 239/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 240/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 241/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 242/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól
 • 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet A dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban forgalmazott egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről

Július (245-305)[szerkesztés]

 • 245/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet A kozmetikai termékekről
 • 247/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 • 248/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 249/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 250/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet Egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 • 251/2013. (VII. 3.) Korm. rendelet A PÁPAI HÚS 1913 Kft.-nek és a PÁPA-SER Kft.-nek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
 • 252/2013. (VII. 4.) Korm. rendelet A kormányablakok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről
 • 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet Egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról
 • 258/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet A Magtárház Kikötő Kft. „f. a.”-nak a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről
 • 259/2013. (VII. 9.) Korm. rendelet A 2013. június 4-én és 2013. június 10-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről
 • 260/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére történő adatszolgáltatásról
 • 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet A Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 262/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet Az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 263/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Az ENSZ Transz-Európai Észak-Déli Autópálya (TEM) Együttműködési Alapítványi Egyezmény kihirdetéséről
 • 264/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 265/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
 • 267/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A honvédelemmel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 268/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 269/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet Az ENSZ Transz-Európai Észak-Déli Autópálya (TEM) Együttműködési Alapítványi Egyezmény felmondásáról
 • 270/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
 • 271/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 272/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet A 20072013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 273/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 • 274/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet A 20072013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
 • 276/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet A „GSV” Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által Szerencs város közigazgatási területén megvalósuló üveggyapot gyártó üzem beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 • 277/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet A Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról
 • 278/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 279/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet Egyes közúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 283/2013. (VII. 25.) Korm. rendelet A 20072013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 284/2013. (VII. 25.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet A Stipendium Hungaricumról
 • 286/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 • 287/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 288/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet A Holokauszt Gyermekáldozatainak EmlékhelyeEurópai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 290/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
 • 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet Az Országos Rendőr-főkapitányság „Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson” című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közúti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
 • 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól
 • 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
 • 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet A vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvény végrehajtásáról
 • 298/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 299/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 300/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 301/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet A Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági eljárásáról
 • 302/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet A 20072013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 303/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet Az egyes nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyokról és a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről
 • 304/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet A védett személyek és kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 305/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet Az egyes kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Augusztus (306-326)[szerkesztés]

 • 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
 • 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról
 • 308/2013. (VIII. 15.) Korm. rendelet A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvarBosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 309/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet A megújuló energiaforrásból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből nyert villamos energia származásának igazolásáról
 • 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról
 • 311/2013. (VIII. 21.) Korm. rendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
 • 312/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet A 20072013. programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott MagyarországSzlovákiaRomániaUkrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet módosításáról
 • 313/2013. (VIII. 27.) Korm. rendelet A 20072013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A szakképzési megállapodásról
 • 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
 • 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól
 • 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
 • 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól
 • 319/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
 • 320/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
 • 321/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 322/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 323/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A halgazdálkodási hatóságok kijelölésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
 • 325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet A felsőoktatási képzési feltételek szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Szeptember (327-348)[szerkesztés]

 • 327/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 328/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet A vasúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 329/2013. (IX. 3.) Korm. rendelet Egyes klímapolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 330/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet A védett személyek és kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól
 • 332/2013. (IX. 16.) Korm. rendelet A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról
 • 333/2013. (IX. 17.) Korm. rendelet A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról
 • 334/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 335/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, továbbá a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
 • 336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 • 337/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 338/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználása terén folytatandó képzési, kutatási, hatósági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 339/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól
 • 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet A villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól
 • 342/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 • 343/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet Egyes elektronikus hírközlési tárgyú kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
 • 344/2013. (IX. 27.) Korm. rendelet A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
 • 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról
 • 346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 347/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet Az igazgatásszervező alapképzési szak elnevezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet A bioüzemanyagokkal és a kiégett fűtőelemekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Október (349-380)[szerkesztés]

 • 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 350/2013. (X. 1.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
 • 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról
 • 352/2013. (X. 4.) Korm. rendelet A ZED-TBM Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről szóló 179/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 353/2013. (X. 4.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet A belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről
 • 355/2013. (X. 8.) Korm. rendelet Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet, valamint a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 356/2013. (X. 8.) Korm. rendelet A 20072013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet A szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
 • 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelet A felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelet A 2007–2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének végrehajtásáról
 • 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
 • 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól
 • 362/2013. (X. 11.) Korm. rendelet Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 363/2013. (X. 11.) Korm. rendelet A Külügyminisztérium diplomáciai célokra használt informatikai eszközeinek, hardver- és szoftver összetevőinek karbantartása, felügyelete, üzemeltetése, részleges rendszergazdai támogatása szolgáltatás ellátására vonatkozó pályázathoz kapcsolódó informatikai beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről
 • 364/2013. (X. 16.) Korm. rendelet A villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 64/2011. (XI. 30.) NFM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
 • 365/2013. (X. 17.) Korm. rendelet Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 366/2013. (X. 17.) Korm. rendelet Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2013. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól szóló 66/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosításáról
 • 367/2013. (X. 22.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 368/2013. (X. 24.) Korm. rendelet A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
 • 370/2013. (X. 24.) Korm. rendelet A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 371/2013. (X. 24.) Korm. rendelet Egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 372/2013. (X. 25.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Nemzetközi Migrációs Szervezet között a migráció területén folytatandó együttműködésről szóló, 1995. december 18-án, Budapesten aláírt Megállapodás kihirdetéséről
 • 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról
 • 374/2013. (X. 25.) Korm. rendelet Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról
 • 375/2013. (X. 25.) Korm. rendelet A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról
 • 376/2013. (X. 25.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 • 377/2013. (X. 25.) Korm. rendelet Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 378/2013. (X. 25.) Korm. rendelet A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

November (381-457)[szerkesztés]

444/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között az egészségügy és az orvostudományok területén történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről

 • 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről
 • 446/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet Az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú és más kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
 • 447/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeletek rendészeti tárgyú módosításáról
 • 448/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet és az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról
 • 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről
 • 450/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 451/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
 • 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 453/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A dohánytermék-kiskereskedelemmel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 454/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között, a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló Megállapodás kihirdetéséről
 • 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól
 • 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 457/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

December (458-565)[szerkesztés]

 • 458/2013. (XII. 2.) Korm. rendelet A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 459/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet Egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról
 • 465/2013. (XII. 5.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 466/2013. (XII. 5.) Korm. rendelete Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének kialakítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 467/2013. (XII. 7.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
 • 468/2013. (XII. 9.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és az Argentin Köztársaság Kormánya között a kétoldalú gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 470/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 471/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 473/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról
 • 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről
 • 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 477/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 478/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
 • 479/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és az azzal összefüggő más kormányrendeletek módosításáról
 • 480/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
 • 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 • 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 • 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
 • 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat és hatáskörükről
 • 485/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet, valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 315/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
 • 486/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 • 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról
 • 488/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról
 • 490/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet és az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
 • 491/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet A nemzeti gyászról szóló 237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
 • 492/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 493/2013. (XII. 19.) Korm. rendelet A Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti épületek elbontásához és az ingatlanon kialakítandó közpark részeként felépítésre kerülő rendőrségi objektum megvalósításához kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről
 • 494/2013. (XII. 23.) Korm. rendelet A nyugellátások és egyes más ellátások 2014. január havi emeléséről
 • 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról
 • 496/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
 • 497/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról
 • 498/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A szociálpolitikai menetdíj-támogatást nem tartalmazó, adómentes közlekedési kedvezményekről
 • 499/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A Civil Alap – 2014 pályázati program keretében nyújtott támogatások sajátos szabályairól
 • 500/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről
 • 502/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A látványcsapat-sportok támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről
 • 505/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 507/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet Az európai uniós állami támogatásról szóló egyes uniós szabályok változásához kapcsolódóan az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú és fejlesztéspolitikához kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
 • 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos módosításáról
 • 510/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Koszovói Nemzetközi Biztonsági Erő (KFOR) között a Koszovó felett kijelölt légtérben egyes léginavigációs szolgálatok nyújtásáról és egyéb kapcsolódó tevékenységek ellátásáról szóló Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény végrehajtásával kapcsolatban egyes kormányrendeletek eltérő alkalmazásáról
 • 511/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A nem rendszeres kéményseprő-ipari közszolgáltatás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről
 • 512/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes rendvédelmi szervek létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 • 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről
 • 514/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és az Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) közötti második közigazgatásfejlesztési keretmegállapodás kihirdetéséről
 • 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A kormányablakokról
 • 516/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 • 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
 • 519/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
 • 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról
 • 522/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 523/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet Az M0 autóút 10. sz. és 11. sz. főút közötti szakasza nyomvonalának kijelöléséről
 • 524/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, valamint az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról
 • 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról
 • 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint a vízkárelhárítás hatékonyságának növelése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 528/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos nemzeti jelentéstételről
 • 529/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A fogyasztói csoportokról
 • 531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
 • 532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A 20082009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről
 • 533/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet Az újrahasználható csomagolószer bérleti rendszerének szabályairól
 • 534/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 • 535/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A pénzügyi intézmények, a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről
 • 536/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet Az egyes kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzése feltételeinek részletszabályairól
 • 537/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet Az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 538/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 • 539/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
 • 540/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A létfontosságú agrárgazdasági rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
 • 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
 • 542/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
 • 543/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladataival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 544/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 545/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 • 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet Az egységes működési kézikönyvről
 • 548/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A 20072013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 • 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
 • 550/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 551/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény melléklete módosításának kihirdetéséről
 • 552/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet Az Információs Hivatal hivatásos állománya teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a teljesítményértékelés elemeinek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről
 • 553/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének és gazdálkodásának egyes speciális szabályairól szóló 130/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
 • 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet A civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról
 • 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet A fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról
 • 556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről
 • 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről
 • 558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 559/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet A bányászattal és a ftávhőszolgáltatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról
 • 560/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 561/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet Az egyes kutatás-fejlesztési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
 • 564/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 • 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Miniszteri rendeletek és egyéb fontosabb jogszabályok[szerkesztés]

Január[szerkesztés]

 • 1/2013. (I. 2.) EMMI rendelet A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet módosításáról
 • 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett végzett ügyeleti tevékenységével összefüggő módosításáról
 • 1/2013. (I. 7.) NMHH rendelet A nem polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról
 • 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet A polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról
 • 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról
 • 1/2013. (I. 7.) NFM rendelet A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról
 • 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól
 • 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről
 • 2/2013. (I. 10.) NFM rendelet Az Amerikai Egyesült ÁllamokbanFriends of Hungary” elnevezéssel működő jogi személy felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről
 • 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet A honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról
 • 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
 • 4/2013. (I. 18.) NMHH rendelet A közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről
 • 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről
 • 6/2013. (I. 18.) EMMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 1/2013. (I. 18.) VM rendelet Az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről szóló 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet módosításáról
 • 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
 • 7/2013. (I. 23.) EMMI rendelet Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet, valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 22/2012. (IV. 11.) NEFMI rendelet módosításáról
 • 1/2013. (I. 25.) BM rendelet A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról
 • 1/2013. (I. 29.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről
 • 3/2013. (I. 29.) NFM rendelet Az aláírási címpéldány, a cégkivonat és a vállalkozói igazolvány csatolására vonatkozó egyszerűsítéssel összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 • 2/2013. (I. 30.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról
 • 3/2013. (I. 30.) BM rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról
 • 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
 • 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 10/2013. (I. 31.) EMMI rendelet A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Február[szerkesztés]

 • 2/2013. (II. 1.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosításáról
 • 3/2013. (II. 1.) VM rendelet A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet és a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról


 • 1/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet A befektetési alapok adataiban bekövetkező változások bejelentésének tartalmi és formai feltételeiről
 • 3/2013. (II. 26.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről
 • 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
 • 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről
 • 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Március[szerkesztés]

 • 5/2013. (III. 11.) NMHH rendelet A közszolgálati médiaszolgáltató analóg műsorszórásának leállításáról
 • 4/2013. (III. 26.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről
 • 8/2013. (III. 29.) BM rendelet Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól
 • 9/2013. (III. 29.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2013.évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről
 • 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 25/2013. (III. 29.) EMMI rendelet Egyes miniszteri rendeleteknek a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokkal összefüggő módosításáról
 • 26/2013. (III. 29.) EMMI rendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról
 • 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
 • 13/2013. (III. 29.) NGM rendelet A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, anyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról ésszervizeléséről, valamintapénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet módosításáról

Április[szerkesztés]

 • 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
 • 10/2013. (IV. 9.) BM rendelet Az Országgyűlési Őrség katonai nyomozó hatóságáról és a parancsnoki nyomozás részletes szabályairól
 • 25/2013. (IV. 16.) VM rendelet Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól
 • 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről
 • 12/2013. (IV. 23.) BM rendelet A 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet, valamint a települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013. (III. 14.) BM rendelet módosításáról
 • 5/2013. (IV. 23.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről
 • 3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet A pénzügyi szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről

Május[szerkesztés]

 • 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet A befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről
 • 9/2013. (V. 28.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről
 • 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról

Június[szerkesztés]

Július[szerkesztés]

 • 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet A 2013/2014. tanév rendjéről
 • 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről
 • 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet A központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről
 • 12/2013. (VII. 23.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

Augusztus[szerkesztés]

 • 3/2013. (VIII. 7.) MEKH rendelet A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének a rendelet kiadásában való helyettesítéséről
 • 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet A kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól
 • 58/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet Az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról
 • 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
 • 43/2013. (VIII. 9.) BM rendelet A régészeti szempontból jelentős barlangok köréről
 • 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól
 • 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről
 • 16/2013. (VIII. 27.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről
 • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet A hulladékjegyzékről
 • 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Szeptember[szerkesztés]

 • 54/2013. (IX. 13.) BM rendelet A magyarszlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújításának, megjelölésének és karbantartásának 20092012. évi munkálatairól című Zárójegyzőkönyv, valamint a Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez A határszakasz 2013. című határokmány jóváhagyásáról
 • 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet A rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről
 • 11/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet A nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet és a polgári célra használható frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 2/2013. (I. 7.) NMHH rendelet módosításáról
 • 18/2013. (IX. 24.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

Október[szerkesztés]

 • 98/2013. (X. 24.) VM rendelet A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól
 • 22/2013. (X. 29.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről

November[szerkesztés]

 • 23/2013. (XI. 6.) MNB rendelet A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
 • 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 25/2013. (XI. 26.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről
 • 62/2013. (XI. 28.) BM rendelet A polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról
 • 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról
 • 69/2013. (XI. 28.) NFM rendelet A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásáról
 • 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű (de minimis) támogatásról

December[szerkesztés]

 • 74/2013. (XII. 12.) NFM rendelet A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
 • 114/2013. (XII. 12.) VM rendelet A vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról
 • 115/2013. (XII. 12.) VM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról
 • 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
 • 28/2013. (XII. 16.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank által elfogadott, illetve a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelvekről
 • 31/2013. (XII. 16.) MNB rendelet A befektetési alapokkal összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról
 • 32/2013. (XII. 16.) MNB rendelet A kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő szervezetekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára, valamint a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokról
 • 35/2013. (XII. 16.) MNB rendelet Az ISIN azonosítóról
 • 36/2013. (XII. 17.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről
 • 39/2013. (XII. 29.) MNB rendelet A pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről
 • 69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek támogatásáról
 • 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről
 • 40/2013. (XII. 31.) KIM rendelet Az önkormányzati rendeletben meghatározott magatartásra tekintettel kiszabott közigazgatási bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtásának részletes szabályairól

A Köztársasági elnök fontosabb határozatai[szerkesztés]

 • 13/2013. (I. 8.) KE határozat Balatonakarattya községgé nyilvánításáról
 • 97/2013. (III. 5.) KE határozat A Magyar Nemzeti Bank elnökének kinevezéséről
 • 111/2013. (III. 6.) KE határozat Tárca nélküli miniszteri megbízatás megszűnéséről és miniszteri kinevezésről
 • 325/2013. (VII. 10.) KE határozat Városi cím adományozásáról
 • 357/2013. (VIII. 21.) KE határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének kinevezéséről
 • 412/2013. (X. 2.) KE határozat A Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről
 • 435/2013. (X. 10.) KE határozat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke megbízatásának megszűnéséről

A miniszterelnök fontosabb határozatai[szerkesztés]

Kormányhatározatok[szerkesztés]

Január (1001 - ?)[szerkesztés]

 • 1001/2013. (I. 2.) Korm. határozat Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1227/2011. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról
 • 1002/2013. (I. 2.) Korm. határozat Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsról
 • 1003/2013. (I. 4.) Korm. határozat A Veszprémi Járási Hivatal elhelyezésének biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1004/2013. (I. 10.) Korm. határozat A közszolgálati életpálya bevezetésének előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról
 • 1005/2013. (I. 10.) Korm. határozat A Magyar Holokauszt – 2014 Emlékbizottság létrehozásáról
 • 1006/2013. (I. 10.) Korm. határozat A nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
 • 1007/2013. (I. 10.) Korm. határozat Az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról
 • 1008/2013. (I. 10.) Korm. határozat Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításához kapcsolódó szállítói előleg szankciórendszerének kidolgozásáról
 • 1009/2013. (I. 10.) Korm. határozat A GOP-1.2.1-12/B-2012-0002 azonosító számú („Az NI Hungary Kft. Science Parkja” című), továbbá a GOP-1.2.1-12/B-2012-0007 azonosító számú („Technológiai park kialakítása a Synergon Integrator Rendszerszolgáltató Kft.-nél” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
 • 1010/2013. (I. 16.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között, a védelem területén történő együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására és kihirdetésére adott felhatalmazásról
 • 1011/2013. (I. 16.) Korm. határozat A Közép-magyarországi régió esetleges ketté-választásának lehetőségéről
 • 1012/2013. (I. 16.) Korm. határozat A GOP-2012-3.1.2. kódszámú („Szélessávú körzethálózati fejlesztések” című) pályázati felhívás keretében beérkezett projektek támogatásának jóváhagyásáról
 • 1013/2013. (I. 16.) Korm. határozat A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú, „Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című és a KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú, „Várkert Bazár fejlesztése” című kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
 • 1014/2013. (I. 16.) Korm. határozat A TÁMOP-5.4.10-12/1 azonosító számú, „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című, és a TIOP-3.3.1B-12/1 azonosító számú, „Kontakt tolmácsszolgáltatás. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztése video alapú jelnyelvi tolmácsolás és szöveges operátori szolgáltatások bevezetésével” című projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről
 • 1015/2013. (I. 16.) Korm. határozat A TÁMOP-6.2.3-12/1-2012-0001 azonosító számú („Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés” című) projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről
 • 1016/2013. (I. 18.) Korm. határozat A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1. prioritásának megállapításáról, valamint egyes pályázati felhívások jóváhagyásáról
 • 1017/2013. (I. 18.) Korm. határozat A TÁMOP-6.2.5./A/12/1 azonosító számú („Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél – Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban” című) projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről
 • 1018/2013. (I. 21.) Korm. határozat Brüsszelben, Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletén két új tudományos és technológiai szakdiplomata álláshely létesítéséről
 • 1019/2013. (I. 21.) Korm. határozat Az Országgyűlés épületében lévő kormányzati irattárak elhelyezésével kapcsolatos feladatokról
 • 1020/2013. (I. 21.) Korm. határozat A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti, a Brüsszelben, Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletén két új tudományos és technológiai szakdiplomata álláshely létesítése érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1021/2013. (I. 22.) Korm. határozat Az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján folyósított juttatás összegének megemeléséről
 • 1022/2013. (I. 22.) Korm. határozat A Jabil Circuit Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről
 • 1023/2013. (I. 23.) Korm. határozat A 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról szóló 1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról
 • 1024/2013. (I. 25.) Korm. határozat A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közötti, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti megbízási szerződés megkötéséről a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlás átadása érdekében
 • 1025/2013. (I. 25.) Korm. határozat A „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” című programmal kapcsolatos egyes kérdésekről és az ehhez szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1026/2013. (I. 25.) Korm. határozat A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok felhasználásáról, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1027/2013. (I. 25.) Korm. határozat A Miniszterelnökség és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1028/2013. (I. 25.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításáról szóló 1670/2012. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról
 • 1029/2013. (I. 28.) Korm. határozat A lakosság állampapír állományának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló 1101/2012. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról
 • 1030/2013. (I. 28.) Korm. határozat A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közötti előirányzat-maradvány átcsoportosításról
 • 1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Február (1032 - ?)[szerkesztés]

 • 1032/2013. (II. 1.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti Biztonsági Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1033/2013. (II. 1.) Korm. határozat Az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségeknek juttatott támogatással kapcsolatos elszámolás rendezéséről
 • 1034/2013. (II. 1.) Korm. határozat A 2014–2020-as programozási időszakban az Európai Területi Együttműködési Programok intézményrendszerével és tervezésével kapcsolatos felelősségi rend, feladatok és tárgyalási mandátum kialakításáról
 • 1035/2013. (II. 1.) Korm. határozat A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 1. számú módosításának jóváhagyásáról
 • 1036/2013. (II. 1.) Korm. határozat A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználási tervének jóváhagyásáról
 • 1037/2013. (II. 1.) Korm. határozat A GOP-1.1.1/B konstrukció kódú [az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 1. fázis” című] projekt forráskeretének módosításáról
 • 1038/2013. (II. 1.) Korm. határozat A KDOP-4.2.1/A-11-2012-0014 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7338 j. úton”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról
 • 1039/2013. (II. 1.) Korm. határozat A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002 azonosító számú („Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése”című) kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
 • 1040/2013. (II. 1.) Korm. határozat A TÁMOP-1.4.7-12/1 konstrukció kódú („Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása” című) kiemelt projekt nevesítéséről
 • 1041/2013. (II. 1.) Korm. határozat Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium közötti, a Pákozd–Sukorói Csata Emlékkiállítás fenntartásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról
 • 1042/2013. (II. 1.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1043/2013. (II. 1.) Korm. határozat Az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás folytatásához szükséges 2013. évi forrás átcsoportosításáról


Március[szerkesztés]

Április[szerkesztés]

 • 1169/2013. (IV. 4.) Korm. határozat A Dalkia Energia Zrt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai megállapodás megkötéséről
 • 1172/2013. (IV. 5.) Korm. határozat Az egyes csökkentett arányú konszolidációban részesülő 5000 fő lakosságszám alatti települések konszolidációjáról
 • 1182/2013. (IV. 5.) Korm. határozat Az első világháború centenáriumi rendezvénysorozatáról
 • 1184/2013. (IV. 9.) Korm. határozat A Bejárható Magyarország Keretprogramról
 • 1195/2013. (IV. 11.) Korm. határozat A 20142020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra vonatkozó határon átnyúló együttműködési programok tervezésével kapcsolatos hosszú- és középtávú fejlesztési elképzelésekről, valamint az operatív programok nemzetközi egyeztetésének alapját képező kulcsprioritás-javaslatokról
 • 1196/2013. (IV. 11.) Korm. határozat A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében a Magyar Úszó Szövetség által benyújtandó pályázat előkészítésének támogatásával összefüggő kormányzati intézkedésről
 • 1207/2013. (IV. 15.) Korm. határozat A Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről
 • 1213/2013. (IV. 16.) Korm. határozat A magyarországi Holokauszt 70. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések és programok megvalósításával összefüggő feladatokról
 • 1214/2013. (IV. 16.) Korm. határozat A Siemens Zrt. és az Ericsson Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről
 • 1215/2013. (IV. 16.) Korm. határozat A KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft., a TEVA Gyógyszergyár Zrt. és a TEVA Magyarország Zrt., a SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. és a CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről
 • 1219/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A Magyarország és a Moldovai Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1220/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A Nemzeti Örökség Intézete létrehozásának támogatásáról
 • 1221/2013. (IV. 23.) Korm. határozat Az egyes külképviseletek nyitásához kapcsolódó feladatokról
 • 1222/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A közraktárakkal kapcsolatos egyes feladatokról
 • 1223/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás megvalósításához szükséges intézkedésekről
 • 1224/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum 2013. évi működésének biztosításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1225/2013. (IV. 23.) Korm. határozat Az állami fenntartásban és működtetésben lévő köznevelési intézmények vis maior eseményeinek támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1226/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1637/2012. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
 • 1227/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A 2014–2020-as programozási időszak előkészítéséért felelős uniós főtárgyaló személyének változásáról
 • 1228/2013. (IV. 23.) Korm. határozat Az ÉAOP-5.1.2/D3-11-2012-0008 azonosító számú („Jánd és térsége csapadékvíz elvezető – hálózat fejlesztése” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról
 • 1229/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030 azonosító számú („Kazincbarcika Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
 • 1230/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028 azonosító számú („Székkutas község szennyvízelvezetésének és szennyvíztisztításának fejlesztése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
 • 1231/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0016 azonosító számú („Balatonlelle agglomeráció szennyvízkezelése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
 • 1232/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
 • 1233/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról
 • 1234/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A KÖZOP-3.5.0-09-2010-0016 azonosító számú [„A 8. sz. főút 31+700-57+000 km szelvények (Várpalota–Veszprém) közötti szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése, kapacitás bővítésen belül a III. szakasz 44+797-57+100 km sz. között (Veszprémi körgyűrű) szakasz előkészítése” című] előkészítési projekt Közlekedés Operatív Programban történő akciótervi nevesítéséről és támogatási összeg növelésének jóváhagyásáról
 • 1235/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv kereteinek módosításáról
 • 1236/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében humáninfrastruktúra-fejlesztési témájú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról
 • 1237/2013. (IV. 23.) Korm. határozat A MAL Zrt. részére előírt hatósági és egyéb kötelezések végrehajtásának finanszírozásáról

Május[szerkesztés]

Június[szerkesztés]

Július[szerkesztés]

Augusztus[szerkesztés]

 • 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat A MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 20142020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról
 • 1565/2013. (VIII. 21.) Korm. határozat A Dunaferr Zrt. kapcsán szükséges egyes intézkedésekről
 • 1566/2013. (VIII. 21.) Korm. határozat A 2014. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál előkészítésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1567/2013. (VIII. 21.) Korm. határozat A Népművészet Mestere díj 2013. évi adományozásáról
 • 1568/2013. (VIII. 21.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1569/2013. (VIII. 21.) Korm. határozat A GOP-2.1.3-12-2013-0028 azonosító számú („25MWp Amorf Szilícium Vékonyréteg Napelemgyár Csorna” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

Szeptember[szerkesztés]

 • 1600/2013. (IX. 3.) Korm. határozat Az Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság közútkezelői tevékenységének a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak történő átadásáról
 • 1605/2013. (IX. 3.) Korm. határozat A 813. számú főút, Győr keleti elkerülő út ütemezett megvalósításáról
 • 1607/2013. (IX. 5.) Korm. határozat Egyes minősített adatok felülvizsgálatának kezdeményezéséről
 • 1608/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A 2008–2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről
 • 1609/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2013. (III. 26.) Korm. határozatban foglalt határidőtől való eltérésről
 • 1610/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
 • 1611/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
 • 1612/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium peres ügyből eredő fizetési kötelezettségéhez szükséges forrás biztosításáról
 • 1613/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A Nemzeti Választási Iroda feladatellátásához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Országgyűlés fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1614/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A Nemzeti Közszolgálati Egyetem kollégiumi épületének felújításához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1615/2013. (IX. 5.) Korm. határozat Az Ankarában létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyről
 • 1616/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos további szükséges intézkedésekről
 • 1617/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A minisztérium működéséhez szükséges gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1618/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A Konfuciusz Intézetek Közép- és Kelet-európai Regionális Oktatási Centruma létrehozásának támogatásáról
 • 1619/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítésével kapcsolatos egyes kérdésekről
 • 1620/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ megvalósításával összefüggő egyes feladatok ellátása költségeinek fedezetéhez szükséges fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1621/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ” elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről
 • 1622/2013. (IX. 5.) Korm. határozat Az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű GOP projektjavaslatok jóváhagyásáról
 • 1623/2013. (IX. 5.) Korm. határozat Az egyes 2007–2013. évekre szóló operatív programok módosításáról
 • 1624/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési program előkészítéséről
 • 1625/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A 2014–2020 közötti időszakra érvényes regionális támogatási térképről, a Közép-magyarországi régió támogathatóságáról és a 2007–2013 között hatályos regionális támogatási térkép meghosszabbításáról
 • 1626/2013. (IX. 5.) Korm. határozat Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2007–2008., 2009–2010. és 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
 • 1627/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
 • 1628/2013. (IX. 5.) Korm. határozat Az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004 azonosító számú („Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban” című) kiemelt projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
 • 1629/2013. (IX. 5.) Korm. határozat Az uniós forrásfelhasználást akadályozó jogszabály-módosítások előkészítéséről
 • 1659/2013. (IX. 20.) Korm. határozat Az ENSZ Közgyűlésének 68. ülésszakán való magyar részvételről
 • 1661/2013. (IX. 20.) Korm. határozat A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításáról, valamint programirodájának létrehozásáról
 • 1667/2013. (IX. 23.) Korm. határozat Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítéséről
 • 1669/2013. (IX. 25.) Korm. határozat A Nemzeti Tudománypolitikai és Innovációs Testület létrehozásáról
 • 1671/2013. (IX. 25.) Korm. határozat Az állami ménesek egységes és hatékony állami irányításának kialakításáról
 • 1678/2013. (IX. 30.) Korm. határozat Az országos közúthálózaton a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító programról

Október[szerkesztés]

 • 1701/2013. (X. 4.) Korm. határozat A Tisza-tó Nemzeti Programról
 • 1703/2013. (X. 8.) Korm. határozat Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (20132022) elfogadásáról
 • 1722/2013. (X. 11.) Korm. határozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt., a Ganz Gépgyár Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a CG Electric Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről
 • 1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat A 20142020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről
 • 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (20132023)
 • 1748/2013. (X. 24.) Korm. határozat A 2013. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1640/2012. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
 • 1749/2013. (X. 24.) Korm. határozat A Magyar Posta Zrt. tevékenységének áttekintéséről és kisebbségi részesedés értékesítésének előkészítéséről
 • 1750/2013. (X. 24.) Korm. határozat A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról
 • 1751/2013. (X. 24.) Korm. határozat A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2,5 milliárd forint összegű tőkeemeléséhez szükséges előirányzatátcsoportosításokról
 • 1752/2013. (X. 24.) Korm. határozat A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ megvalósításával összefüggő egyes feladatok ellátásához szükséges források biztosítása érdekében a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
 • 1753/2013. (X. 24.) Korm. határozat A magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokért felelős miniszterelnöki megbízott tevékenységét képező feladatok finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról
 • 1754/2013. (X. 24.) Korm. határozat A Bicskei Járási Hivatal irodaépületének beruházásához szükséges források biztosításáról
 • 1755/2013. (X. 24.) Korm. határozat A KEOP-5.4.0. azonosító számú konstrukcióval összefüggésben egyes önkormányzati többségi befolyással működő gazdasági társaságok biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
 • 1756/2013. (X. 24.) Korm. határozat A TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 azonosító számú (Út a szakmaválasztáshoz című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
 • 1757/2013. (X. 24.) Korm. határozat A TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 azonosító számú (Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői méhnyakszűrési illetve vastagbélszűrési programok) kiterjesztésének támogatása című kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
 • 1758/2013. (X. 24.) Korm. határozat A VKSZ_12 kódszámú (K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések című) kiírásra beérkezett pályázatok támogatásának jóváhagyásáról
 • 1780/2013. (X. 29.) Korm. határozat A Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról

November[szerkesztés]

 • 1784/2013. (XI. 4.) Korm. határozat A Delphi Hungary Kft., a Delphi Thermal Hungary Kft., a Delphi Connection Systems Hungary Kft., a Delphi Hungary Services Kft., a Telenor Magyarország Zrt., a Telenor Common Operation Zrt., a Schneider Electric Zrt., a SE-CEE Schneider Electric Kft., a Schneider-Electric Energy Magyarország Kft. és a M&C Energia Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről
 • 1805/2013. (XI. 12.) Korm. határozat A 20142020 közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép koncepciójáról
 • 1806/2013. (XI. 12.) Korm. határozat Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről
 • 1808/2013. (XI. 12.) Korm. határozat A helyi önkormányzatok 2014. évi adósságkonszolidációjáról
 • 1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladat- és hatáskörökről, és az e-közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól
 • 1815/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A Nemzet Sportolója cím adományozásáról
 • 1816/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A Budapesti Operettszínház irányítási jogának államháztartási alrendszerek közötti átadásával kapcsolatos intézkedésekről
 • 1817/2013. (XI. 14.) Korm. határozat Abasár település ivóvízellátását biztosító kutak szennyezettségének feltárásával, valamint a település ivóvízellátásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről
 • 1818/2013. (XI. 14.) Korm. határozat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére biztosítandó állami támogatásról
 • 1819/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A GOP-2.1.3-12-2012-0014 azonosító számú („A FALCO Zrt. préstechnológiájának korszerűsítésére irányuló komplex fejlesztés” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
 • 1820/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A KEOP-2.2.1/2F/09-2009-0002 azonosító számú [„A Ráckevei (Soroksári-) Duna-ág (RSD) és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és -rekonstrukció” című] projekt támogatásának növeléséről
 • 1821/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 azonosító számú („Beregi komplex árapasztási és ártér-revitalizációs fejlesztés” című) nagyprojekt támogatásának növeléséről
 • 1822/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A KEOP-1.3.0/09-11-2011-0038 azonosító számú („Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Projekt” című) egymilliárd forintot meghaladó projekt támogatása növelésének jóváhagyásáról
 • 1823/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0040 azonosító számú („Túrkeve Város új szennyvíztisztító telepének projektje” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
 • 1824/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című) projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
 • 1825/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosító számú („Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
 • 1826/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0023 azonosító számú [„62. sz. főút fejlesztése M8 (új Duna-híd) Székesfehérvár között – 11,5 t-ás burkolat megerősítéses szakaszok a 0+000–40+465 km szelvények között” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
 • 1827/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0029 azonosító számú („21. sz. főút 2x2 sávra történő bővítése a 17+000–21+520 km szelvények között” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
 • 1828/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A KÖZOP–3.5.0-09-11-2013-0030 azonosító számú [„55. sz. főút Tataháza–Baja közötti (71+829–98+480 kmsz.) szakaszán 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építése” című] projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
 • 1829/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0037 azonosító számú („31. sz. főút Heves megyei szakasz 115 kN tengelyterhelésre történő megerősítése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
 • 1830/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0039 azonosító számú („5. sz. főút felújítása a 164+218–165+360 kmsz. között, ill. körforgalmú csomópont építése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
 • 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozat A 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról, valamint a 2014–2020 közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat módosításáról
 • 1832/2013. (XI. 15.) Korm. határozat Az Árpád-ház Programról és kapcsolódó fejlesztési projektjeiről (20132038)
 • 1847/2013. (XI. 19.) Korm. határozat Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között az európai műholdas navigációs programokról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1848/2013. (XI. 19.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és az Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) közötti második közigazgatásfejlesztési keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1849/2013. (XI. 19.) Korm. határozat Az afganisztáni Kabul Nemzetközi Repülőtér Őr- és Biztosító Kontingens kivonása után visszamaradó állami vagyonnak az Amerikai Egyesült Államok hadereje részére történő térítésmentes átadásáról
 • 1850/2013. (XI. 19.) Korm. határozat A Tokiói Kulturális és Turisztikai Információs Központ kialakításához és működéséhez szükséges források biztosításáról
 • 1851/2013. (XI. 19.) Korm. határozat Az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja kutatómunkájának támogatásáról
 • 1852/2013. (XI. 19.) Korm. határozat Az Európai Igazságügyi Hálózat bírósági kapcsolattartójának kijelöléséről
 • 1853/2013. (XI. 19.) Korm. határozat A Bocuse d’Or szakácsolimpia 2016. évi európai döntője rendezési jogának megszerzése esetén szükséges egyes kormányzati intézkedésekről
 • 1854/2013. (XI. 19.) Korm. határozat A Köznevelési Érdekegyeztető Tanácsról
 • 1855/2013. (XI. 19.) Korm. határozat Az Országos Köznevelési Tanácsról és az Országos Nemzetiségi Tanácsról
 • 1856/2013. (XI. 19.) Korm. határozat Az agrárkár-megállapítással összefüggő feladatok fedezetének biztosításához kapcsolódóan a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Belügyminisztérium, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1857/2013. (XI. 19.) Korm. határozat Az informatikai és hírközlési közszolgáltatások működőképességének biztosításához szükséges forrás-felhasználás jóváhagyásáról
 • 1858/2013. (XI. 19.) Korm. határozat A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt programjainak megvalósításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1859/2013. (XI. 19.) Korm. határozat A MaSat-2 műhold fejlesztési fázis első ütemének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1860/2013. (XI. 19.) Korm. határozat A „Katolikus Társadalmi Napok” című program támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1861/2013. (XI. 19.) Korm. határozat A budavári Várgarázs beruházás megvalósítása érdekében a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
 • 1862/2013. (XI. 19.) Korm. határozat A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatmaradványok egy részének felhasználásáról, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belüli átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
 • 1863/2013. (XI. 19.) Korm. határozat A MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 20142020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
 • 1864/2013. (XI. 19.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1865/2013. (XI. 19.) Korm. határozat A 2014–2020 közötti programozási időszakban a határon átnyúló nemzetközi, valamint a transznacionális együttműködési programok forrásallokációjáról
 • 1870/2013. (XI. 22.) Korm. határozat A hazai bányászat jövőbeni fejlesztésével kapcsolatos egyes feladatokról
 • 1871/2013. (XI. 22.) Korm. határozat Az új budapesti konferencia-központ létesítésének előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételéről, valamint a szükséges források biztosításáról
 • 1872/2013. (XI. 22.) Korm. határozat A gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2013. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről
 • 1873/2013. (XI. 25.) Korm. határozat A 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatmaradványok egy részének felhasználásáról, a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat megemeléséről és egyes kormányhatározatok módosításáról
 • 1874/2013. (XI. 28.) Korm. határozat A Gyöngyös és térsége vízellátása vonatkozásában történő vizsgálat lefolytatásáról
 • 1875/2013. (XI. 28.) Korm. határozat A közúti közlekedési infrastruktúrához tartozó egyes feladatok finanszírozásához szükséges intézkedésekről
 • 1876/2013. (XI. 28.) Korm. határozat Az Új Széchenyi Terv egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok fejlesztését célzó TÁMOP-6.1.2/13/1-2 kódszámú pályázataival összefüggő többletkapacitások előzetes befogadásáról
 • 1877/2013. (XI. 28.) Korm. határozat A kormányablakok kialakításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1178/2013. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról
 • 1878/2013. (XI. 28.) Korm. határozat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatainak finanszírozása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1879/2013. (XI. 28.) Korm. határozat A Kőrösi Csoma Sándor Program 2014. évi megvalósításáról
 • 1880/2013. (XI. 28.) Korm. határozat Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1881/2013. (XI. 28.) Korm. határozat Az ukrajnai magyar központi katonai temető létrehozása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1882/2013. (XI. 28.) Korm. határozat A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
 • 1883/2013. (XI. 28.) Korm. határozat A 2007–2013 programozási időszak Európai Területi Együttműködési Programjainak 2014. január 1. utáni végrehajtási intézményrendszeréről, az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusokkal és a Svájci Hozzájárulással kapcsolatos feladatok ellátásáról, valamint a Budapest Duna Kontakt Pont szervezeti felépítéséről és feladatairól

December[szerkesztés]

 • 1891/2013. (XII. 4.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1892/2013. (XII. 4.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló – Muraszombaton – 1996. július 10-én aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1893/2013. (XII. 4.) Korm. határozat A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviseleti Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 1894/2013. (XII. 4.) Korm. határozat A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó vállalás teljesítéséről
 • 1895/2013. (XII. 4.) Korm. határozat A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről
 • 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozat A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről
 • 1897/2013. (XII. 4.) Korm. határozat Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1743/2013. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról
 • 1898/2013. (XII. 4.) Korm. határozat A CLAAS HUNGÁRIA Mezőgazdasági Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság tanműhely létrehozására és annak felszerelésére irányuló beruházásának támogatásáról
 • 1899/2013. (XII. 4.) Korm. határozat Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali feladatok költségeinek biztosítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1900/2013. (XII. 4.) Korm. határozat A területi- és a helyi védelmi igazgatás, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvédelmi igazgatási feladatainak támogatása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1901/2013. (XII. 4.) Korm. határozat A Belvárosi Főplébánia templom rekonstrukciójának biztosításához szükséges forrásfelhasználás jóváhagyásáról
 • 1902/2013. (XII. 4.) Korm. határozat A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program megvalósításáról
 • 1903/2013. (XII. 5.) Korm. határozat A Womex világzenei vásár 2015-ös budapesti megrendezésének támogatásáról
 • 1904/2013. (XII. 5.) Korm. határozat A Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről
 • 1905/2013. (XII. 5.) Korm. határozat A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről
 • 1906/2013. (XII. 5.) Korm. határozat A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet címrendi kiegészítéséről
 • 1907/2013. (XII. 5.) Korm. határozat A főváros 2013–2014 telén esedékes hajléktalan-ellátási feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
 • 1908/2013. (XII. 5.) Korm. határozat Bicske Város Önkormányzata által a Saubermacher-Bicske Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megvásárlása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
 • 1909/2013. (XII. 5.) Korm. határozat A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséhez szükséges beruházási források biztosításáról
 • 1910/2018. (XII. 10) Korm. határozat az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 214/C. a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai erőforrások megőrzése intézkedés esetében az 5 évre szóló kötelezettség vállalásáról
 • 1911/2013. (XII. 11.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról
 • 1912/2013. (XII. 11.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról
 • 1913/2013. (XII. 11.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról
 • 1914/2013. (XII. 11.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapításáról
 • 1915/2013. (XII. 11.) Korm. határozat Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról
 • 1916/2013. (XII. 11.) Korm. határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
 • 1917/2013. (XII. 11.) Korm. határozat A tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló 2011/85/EU tanácsi irányelv átültetésével összefüggő egyes feladatokról
 • 1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat A 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
 • 1919/2013. (XII. 11.) Korm. határozat A fertődi Esterházy-kastélyegyüttes hasznosításáról
 • 1920/2013. (XII. 11.) Korm. határozat A Nemzeti Emlékezet Bizottságának létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről
 • 1921/2013. (XII. 11.) Korm. határozat A 2014–2020 közötti időszak sportlétesítmény-fejlesztési stratégiájának megvalósításával összefüggő kormányzati intézkedésekről
 • 1922/2013. (XII. 11.) Korm. határozat A székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításához szükséges intézkedésekről
 • 1923/2013. (XII. 11.) Korm. határozat Közszolgálati tisztviselő tartós külszolgálatának ellátása érdekében az Uniós Fejlesztések és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1924/2013. (XII. 11.) Korm. határozat A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport megnevezésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
 • 1925/2013. (XII. 11.) Korm. határozat A Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghirdetett, agrár-vállalkozások számára elérhető hitelprogramok meghosszabbításáról
 • 1926/2013. (XII. 11.) Korm. határozat A Magyar Írószövetség működésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1927/2013. (XII. 11.) Korm. határozat A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj fedezetének biztosítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1928/2013. (XII. 11.) Korm. határozat A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2,5 milliárd forint összegű tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításról
 • 1929/2013. (XII. 11.) Korm. határozat Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményei restaurálása költségeinek fedezete érdekében a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1930/2013. (XII. 11.) Korm. határozat Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel összefüggő feladatok ellátására a rendkívülikormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1931/2013. (XII. 12.) Korm. határozat A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról és e prioritás keretében egyes projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
 • 1932/2013. (XII. 12.) Korm. határozat A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és egyes projektek támogatásának növeléséről
 • 1933/2013. (XII. 12.) Korm. határozat A KEOP-2012-5.4.0 azonosító jelű („Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” című) pályázati konstrukció projektjeinek támogatásához szükséges forrás biztosítása érdekében többletkötelezettség-vállalásról, és az egyes helyi önkormányzati többségi befolyással működő távhő-szolgáltatók biztosíték-nyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
 • 1934/2013. (XII. 12.) Korm. határozat A KEOP-2.1.1/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Állami árvízvédelmi művek állékonyságának, védképességének helyreállítása a 2013. évi őszi felülvizsgálat eredményeként meghatározottak szerint”című) projekt támogatásának jóváhagyásáról • 1955/2013. (XII. 17.) Korm. határozat A Kormány 2014. I. félévi munkatervéről


 • 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről
 • 1981/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program előkészítéséről
 • 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről
 • 1983/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1439/2012. (X. 11.) Korm. határozat módosításáról
 • 1984/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Zágrábi Magyar Intézet alapítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1615/2012. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
 • 1985/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1599/2012. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról
 • 1986/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A litéri szennyvíztisztító közmű korszerűsítése érdekében szükséges forrásfelhasználás jóváhagyásáról
 • 1987/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
 • 1988/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A helyi önkormányzatok külön vizsgálattal érintett adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő előzetes kormányzati hozzájárulás megtagadásáról
 • 1989/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A magyar légiközlekedés-történeti hagyaték létrehozásának támogatásáról
 • 1990/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2013. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1991/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Világörökség részét képező tokaj-hegyaljai borvidékhez tartozó települések fejlesztéséről
 • 1992/2013. (XII. 29.) Korm. határozat Az Országos Területrendezési Terv felülvizsgálatával kapcsolatos fejlesztés finanszírozása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1993/2013. (XII. 29.) Korm. határozat Kormánytisztviselő tartós külszolgálatának ellátása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1994/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Belügyminisztérium, a Miniszterelnökség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1995/2013. (XII. 29.) Korm. határozat Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek között az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1996/2013. (XII. 29.) Korm. határozat Költségvetési fejezetek közötti átcsoportosításról
 • 1997/2013. (XII. 29.) Korm. határozat Az A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. kulturális közhasznú tevékenységének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
 • 1998/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A badacsonytomaji Szent István-kápolna megépítésének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 1999/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Budapest-Fasori Református Egyházközség temploma orgonája megépítésének támogatása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 2000/2013. (XII. 29.) Korm. határozat Az informatikai és hírközlési közszolgáltatások ellátásához szükséges forrás biztosításáról
 • 2001/2013. (XII. 29.) Korm. határozat Szentjakabfa Község Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
 • 2002/2013. (XII. 29.) Korm. határozat Egyes önkormányzati feladatok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
 • 2003/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
 • 2004/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0013 azonosító számú („Biatorbágy–Tata vonalszakasz kiviteli terveinek és Támogatási Kérelmének készítése, valamint előkészítő területszerzése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
 • 2005/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0042 azonosító számú („M43 autópálya 43. sz. főúti lekötése Makó térségében, valamint a csatlakozó építmények kivitelezési munkáinak elvégzése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
 • 2006/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0002 azonosító számú [„338. sz. főút, Nyíregyháza, nyugati elkerülő út (M3 autópálya és 36. sz. főút között) megvalósítása” című] projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
 • 2007/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A KDOP-2.1.1/E-13-2013-0001 azonosító számú („»ZooEvolúció« A Veszprémi Állatkert kiemelt és integrált vonzerő-, termék- és infrastruktúra fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről
 • 2008/2013. (XII. 29.) Korm. határozat Az M0 útgyűrű déli szektorának részét képező Deák Ferenc híddal kapcsolatos egyes kérdésekről és Mohács város térségének fejlesztéséről
 • 2009/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról
 • 2010/2013. (XII. 29.) Korm. határozat Az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program keretösszegének megemeléséről
 • 2011/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat módosításáról
 • 2012/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A KÖZOP-3.4.0-09-2010-0005 azonosító számú („8. sz. főút Székesfehérvár–Veszprém szakasz előkészítési feladatai” című) projekt vonatkozásában felmerült régészeti költségek finanszírozásáról
 • 2013/2013. (XII. 29.) Korm. határozat KÖZOP-3.4.0-09-2010-0003 azonosító számú („85–86. sz. főutak Győr–Csorna–Szombathely szakasza” című) projekt vonatkozásában felmerült régészeti költségek finanszírozásáról
 • 2014/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A TIOP-2.3.1-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi megoldások bevezetése”] című projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
 • 2015/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A KEOP-5.4.0/09-2010-0003 azonosító számú („Timpanon Kft. Kazincbarcika, Távvezetéki korszerűsítés a városi hőfogadó és a TP3 akna között” című) projekttel összefüggésben a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
 • 2016/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú („Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című), valamint a KMOP 3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú („Várkertbazár fejlesztése” című) projektek költségnövekményéről
 • 2017/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A DAOP-3.2.1/A-09-2009-0003 azonosító számú („Forgalomirányítás, utastájékoztatás és értékesítésfejlesztés a Dél-alföldi régió Volán társaságainál” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
 • 2018/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A gazdaságfejlesztési célokat szolgáló operatív programok esetében az integrált területi beruházás eszköz alkalmazásának módjáról, valamint az eszköz használatához szükséges feltételekről
 • 2019/2013. (XII. 29.) Korm. határozat Az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0008 azonosító számú („A közösségi közlekedés fejlesztése a gyöngyösi és hevesi kistérségekben” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
 • 2020/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0045 azonosító számú („Balesetveszélyes csomópontok átépítése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
 • 2021/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
 • 2022/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A SERVIER HUNGÁRIA Kft., a Leier Hungária Kft., a HAMBURGER Hungária Kft., a Hamburger Hungária Erőmű Kft., a Dunapack Kft. és a DUPAREC Kft. magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai megállapodás megkötéséről
 • 2023/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Mátraszőlős község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
 • 2024/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Nagyréde község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
 • 2025/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Pásztó város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
 • 2026/2013. (XII. 29.) Korm. határozat Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akciótervének módosításáról
 • 2027/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1–3. prioritásának módosításáról
 • 2028/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Közép-dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
 • 2029/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról és a prioritás keretében megvalósítani tervezett projektek megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
 • 2030/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. és 6. prioritásának módosításáról
 • 2031/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A Közlekedés Operatív Program keretén belül a kerékpárút-hálózat fejlesztése érdekében közzéteendő kiemelt felhívásról
 • 2032/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszerek” című projekt (CCI szám: 2004HU16CPE001) végső kifizetési feltételeinek teljesítéséről
 • 2033/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A KÖZOP-5.5.0-09-2009-0008 azonosító számú („Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója I. ütem” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0007 azonosító számú („Budapest–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem előkészítéséhez kiegészítő tervek készítése” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának növeléséről
 • 2034/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” című) nagyprojekt 2015. december 31. után felmerülő költsége fedezetének biztosításáról
 • 2035/2013. (XII. 29.) Korm. határozat A KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0011 azonosító számú [„M4 autópálya Abony–Fegyvernek új Tisza-híddal (kivitelezés)” című] projekt műszaki tartalmának bővüléséről és forrásszerkezetének módosításáról
 • 2036/2013. (XII. 30.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
 • 2037/2013. (XII. 30.) Korm. határozat A Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról szóló 18/2013. (III. 28.) OGY határozatból eredő kormányzati feladatok meghatározásáról
 • 2038/2013. (XII. 30.) Korm. határozat A hazai, illetve szövetkezeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1554/2012. (XII. 5.) Korm. határozat módosításáról
 • 2039/2013. (XII. 30.) Korm. határozat A kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról
 • 2040/2013. (XII. 30.) Korm. határozat A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap vonatkozásában az egyes miniszterek feladat- és hatáskörének megváltozásával kapcsolatos intézkedésekről
 • 2041/2013. (XII. 30.) Korm. határozat A Fiatal Szakemberek Európa Bajnoksága (EuroSkills) 2018. évi rendezési jogának elnyerése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről
 • 2042/2013. (XII. 30.) Korm. határozat A falugazdász-hálózatnak a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által történő átvételével kapcsolatos intézkedésekről
 • 2043/2013. (XII. 30.) Korm. határozat A Horizont 2020 programhoz kapcsolódó, az AAL és EUROSTARS2 programokban való magyar részvételről
 • 2044/2013. (XII. 30.) Korm. határozat ?
 • 2045/2013. (XII. 30.) Korm. határozat Egyes köznevelési feladatok ellátásához szükséges intézkedések érdekében történő forrásbiztosításról
 • 2046/2013. (XII. 30.) Korm. határozat A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat módosításáról
 • 2047/2013. (XII. 30.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
 • 2048/2013. (XII. 30.) Korm. határozat A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak finanszírozása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 • 2049/2013. (XII. 30.) Korm. határozat A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XI. Miniszterelnökség fejezetek közötti átcsoportosításról
 • 2050/2013. (XII. 30.) Korm. határozat Mályi Község Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
 • 2051/2013. (XII. 30.) Korm. határozat Páty Község Önkormányzata általános iskola felújításának támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
 • 2052/2013. (XII. 30.) Korm. határozat Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
 • 2053/2013. (XII. 31.) Korm. határozat A kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz felhasználását segítő egyes kérdésekről
 • 2054/2013. (XII. 31.) Korm. határozat A képesítési követelmények ésszerű csökkentésével kapcsolatos kormányzati feladatokról
 • 2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozat A 2014–2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről
 • 2056/2013. (XII. 31.) Korm. határozatA Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről
 • 2057/2013. (XII. 31.) Korm. határozat A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek módosításáról és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről

Európai Unió[szerkesztés]

 • Az Európai Parlament 2013. július 3-i állásfoglalása az alapvető jogok helyzetéről: magyarországi normák és gyakorlatok (az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása alapján) [Tavares-jelentés][3]
 • 2013/387/EU A Tanács határozata (2013. július 9.) az euro Lettország általi, 2014. január 1-jén történő bevezetéséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 604/2013/EU rendelete (2013. június 26.) egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás)

Források[szerkesztés]

2012 a jogalkotásban 2013 a jogalkotásban
Scale of justice gold.png
2014 a jogalkotásban