Ugrás a tartalomhoz

Sziléziai nyelv

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Sziléziai
ślůnsko godka
BeszélikLengyelország
TerületSzilézia
Beszélők száma509 000[1] (2011-es népszámlálás) fő
NyelvcsaládIndoeurópai nyelvcsalád
   Balti-szláv nyelvek
    Szláv nyelvek
     nyugati csoport
      lechita nyelvek
       Sziléziai nyelv
Írásrendszerlatin ábécé
Nyelvkódok
ISO 639-1-
ISO 639-2-
ISO 639-3szl
A Wikimédia Commons tartalmaz ślůnsko godka témájú médiaállományokat.

A sziléziai vagy sziléz nyelv (sziléziaiul ślůnsko godka, lengyelül: język śląski) nyugati szláv nyelv, amelyet Sziléziában (a mai Lengyelország, Csehország és Németország területén) beszélnek. A 2002-es népszámlálás szerint 509 000[1] ember tekinti anyanyelvének a szilézt, ez természetesen nem jelenti azt, hogy ennyi is a beszélők száma. Más szilézek csupán nyelvjárásnak tekintik, ezért ők a lengyelt jelölték meg anyanyelvüknek. A szilézek teljes létszámát a becslések 960 ezer főre teszik. Szilézia teljes lakossága 8 millió körül mozog, ebből 3 millió él Felső-Sziléziában, ahol a sziléz nyelvet is beszélik. A lengyel lakosság többsége a második világháború után lett betelepítve a régióba a mai Ukrajna és Fehéroroszország területéről. Utódaik keleti lengyel nyelvjárásokat vagy az irodalmi lengyelt használják.

Vitatott, hogy önálló nyelvnek tekinthető-e. A nyelvészek egy része szerint csak a lengyel nyelv egyik nyelvjárása. Németországban nem ismerik el nyelvként, ezért ott lengyel dialektusként van besorolva.

2012-ben felmerült, hogy regionális nyelvvé nyilvánítanák a szilézt.[2]

A sziléziai nyelv jogi és lingvisztikai helyzete

[szerkesztés]

A sziléziai nyelv olyan mértékben megőrizte külön szókincsét és mondattani szabályait, hogy többen – köztük nyelvészek – különálló nyelvként tekintenek rá. A 2002. évi népszámláláson a sziléziai dialektust is meg lehetett jelölni mint a naponként használt nyelvet (56,6 ezer ember vallotta, hogy használja ezt a nyelvet otthon[3]), ennek következtében 23 sziléziai Szejm-képviselő bejelentett egy törvénytervezetet, amely elismerné a sziléziai dialektust a regionális nyelvként (máig nem bocsátott szavazásra). A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet kijelölte  számára az ISO 639-3 szl kódot, de alsó-sziléziai tájszólásokat nem ismerte el a sziléziai nyelvként, hanem a lengyel nyelv a nyelvjárásaként. A dialektus sok német (főképp a sziléziai dialektusából származó) és cseh jövevényszót használ, illetve sok az ólengyel szó is.

A "sziléziai dialektus" elnevezést a hivatalos sziléziai kulturális és önkormányzati intézmény – Kulturális Örökség Sziléziai Központja (Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego) – használja.[4]

A sziléziai etnolektust némely szlavista külön nyelvnek ismerte el – köztük a német Gerd Hentschel és Reinhold Olesch is. Emellett a brit történész, Norman Davies is úgy véli, az etnolektust már megfelel a külön nyelvi besorolásnak.[5]

A 2007. szeptemberében elsőként szervezték meg a Sziléziai Nyelv Országos Lengyel Tollbamondását (Ogólnopolskie Dyktando Języka Śląskiego), melyen bárki részt vehetett, lakóhelyétől függetlenül.

A sziléziai etnolektus szavai esetenként annyira eltérnek lengyel megfelelőjétől (főként német eredetű szavak miatt), hogy sokszor egy "tősgyökeres" lengyel számára a megértés nehézségeket okoz. Ehhez hasonlóan pl. a Podhale tájszólás és a lengyel irodalmi nyelv között szintén jelentős az eltérés – de ezt sem ismerik el külön nyelvnek, csupán a lengyel nyelv egy tájszólásaként tekintenek rá. Hasonló helyzetben a kasub etnolektus van – de ezt elismerték nyelvnek (2005). Így, ez, hogy az adott etnolektus érthető-e az irodalmi nyelv átlagos felhasználójának és mennyi jövevényszó van ebben, nem elég arra, hogy meghatározzuk, hogy ez nyelv, dialektus vagy csak tájszólás. A szlovák nyelv teljesen érthető a cseheknek, a dán nyelv – a norvégoknak, de a nyelvtani és fonetikus különbségek ezekben a párokban annyira nagyok, hogy senki nem kételkedik, hogy külön nyelvekről van szó. Sőt, gyakorlatilag nem térnek el egymástól a külön nyelveknek elismert román és moldáv nyelv, míg a horvát, a bosnyák és a szerb nyelv csak nyelvjárási szinten különbözik. Másrészt, az alnémet nyelv közelebb a hollandhoz mint a standard német nyelvhez, illetve a svájci dialektusok (schwyzertüütsch) majdnem érthetetlenek a németeknek – mégis azokat szintén ezeknek a felhasználóik dialektusnak nevezik. A kínai nyelv dialektusai annyira eltérnek egymástól, hogy külön nyelveknek kellene tekintenünk, amit nem tesz lehetővé az ország politikája.

Némely nemzet – pl. német, olasz – elfogadja és még támogatja is a regionális sokszínűséget: a dialektusok használatát nem ismerik el a képzés hiánya jelenségének, nem gúnyolják ki emiatt a felhasználóit, amelyek nem érzik a szükséget saját etnolektusa rangjának felemelésére. Viszont olyan nyelveket, mint a lengyel vagy francia, magas szabványosítás jellemzi – a dialektusok használata kevésbé van elfogadva a közéletben és alacsony képzés jelének tekintik. Lengyelországban a dialektus használatát mindig "falusi beszélésnek", a maga dialektusokat pedig – a "viccmesélésre való nyelvnek" tartották. A szélsőséges eset – a kínai nyelv, amelynek az egységességét a szervek mesterségesen tartják, hogy elhíreszteljék a világon az egységes, erős és nagy nemzet képét.

Betűkészlet

[szerkesztés]

A sziléziai nyelv beírásához néhány ábécét használnak, amelyek egy kicsit eltérnek a lengyelétől.[6]

A sziléziai ábécé

[szerkesztés]

a b c ć č d e f g h i j k l m n ń o p r ř s ś š t u ů w y z ź ž

Betűpárok:

ch dz dź dž iu uo uů ůu

Különbségek a lengyel ábécét illetően:

 • a cz [tʂ], sz [ʂ], rz [ʐ], ż [ʐ] lengyel hangzókat „csehül” írják be: č, š, ř, ž, (az używać szót /használ/ beírják mint užywać, czeski /cseh/ mint česki),
 • létezik a cseh ů (csehül u s kroužkem), amelyet pedig a magyar o-nak ejtik a sziléziai nyelvben,
 • nincsenek ą, ę betűk, amelyek jelentik a nazális o, e hangzókat – ezek is léteznek a sziléziai nyelvben, de kiejtés közben szétszedik ezeket az o vagy e-re és megfelelő nazális mássalhangzóra (m, n, ɲ, ŋ – lásd lejjebb),
 • nincs ł betű – a sziléziai ábécében u-nak beírják (pl. a głoska szót /hangzó/ beírják mint guoska).

Sőt, a [t͡ɕ], [ɲ], [ɕ], [ʑ] lágy hangzókat mindig ć, ń, ś, ź-nek írjuk be, nem számít, hogy mássalhangzó vagy magánhangzó előtt állnak-e. A standard lengyel nyelvben csak akkor írják le ezeket a hangzókat, ha mássalhangzó előtt állnak; ha magánhangzó előtt, akkor ci, ni, si, zi. Pl. hét (= 7 nap) a lengyel írásban: tydziyń, míg a sziléziai írásban: tydźyń lesz. A latin nyelv lengyelül: łacina, sziléziai nyelvben – uaćina. A többi mássalhangzó lágyságát j jelöli meg (pl. len. między, pierwszy ⇒ szil. mjyndzy, pjyršy /között, első/).

A Steuer ábécéje

[szerkesztés]

a, b, c, ć, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, p, r, s, ś, t, u, ů, w, y, z, ź, ż

Betűpárok:

au, ch, cz, dz, dź, dż, ou, rz, sz, uo

Különbségek a lengyel ábécét illetően: nincsenek ą, ę betűk, létezik a cseh ů. Különbségek a sziléziai ábécét illetően: nincsenek cseh č, š, ř, ž, van ł. A [t͡ɕ], [ɲ], [ɕ], [ʑ] lágy hangzókat mindig ć, ń, ś, ź-nek írjuk be, a többi mássalhangzó lágyságát j jelöli meg.

A Steuer ábécé a sziléziai Wikipédia hivatalos ábécéje.

Kiejtés – összehasonlítás az irodalmi lengyel nyelvvel

[szerkesztés]

Általában, a sziléziai kiejtés ilyen mint a lengyel. A legfőbb különbségek következők (a példákban az implikáció jele előtti szó lengyel, az utáni – sziléziai):

 • A régi (a magyar a-nak ejtendő) [ɒ] hangzótól származó a ejtendő mint o vagy ou (diftongus: pl. trawatrowa / [trouwa] /fű/).
 • Az o és ó hangzókat diftongusokként ejtjük: uo, uu (koza ⇒ [kuoza] /kecske/, sól ⇒ [suul] /só/, ojciec ⇒ [uojciec] /apa/).
 • A lágy mássalhangzó után álló e y-nek ejtendő – pl. miejsce ⇒ [miyjsce] /hely/, śnieg ⇒ [śniyg] /hó/, de a brzeg ⇒ [brzyg] /part/, változás is jelen van, mert rz régi lágy r-től származik;
 • Az ą (nazális o) két módon ejtendő:
 1. Ha a magánhangzó előtt áll, kiejtjük mint a magyar o-t + megfelelő nazális mássalhangzó: n, ń (lágy n), m, ŋ (azaz mint a hang szóban). A sziléziai és Steuer ábécékben ilyen a kombinációt beírják mint ů és a nazális mássalhangzó: Śląsk, rąbać, siąść, rąk ⇒ Ślůnsk, růmbać, siůńść, růnk [ruŋk] /Szilézia, hasogat, leül, kezek Gen./.
 2. Ha a szó végén áll, ům-ként kell ejteni (sům /vannak/).
 • Az ę (nazális e) szintén két módon ejtendő:
 1. Ha a magánhangzó előtt áll, kiejtjük mint az y-t + megfelelő nazális mássalhangzó: n, ń, m, ŋ: gęba, gęsty, ręka, pięć ⇒ gymba, gynsty, rynka [ryŋka], pić /pofa, sűrű, kéz, öt/.
 1. Ha a szó végén áll, ejtendő mint a (Cieszyni Sziléziában – mint ym): idę, widzę kozę ⇒ ida, widza kuoza /megyek, látok kecskét/).
 • A nazális mássalhangzók előtt álló o magyar o-ként ejtődik és ů-betűvel jelölik – pl. wron a ⇒ wrůna /varjú/. Ez szintén illeti az o-t, ami a félzárt a-tól ered (pan ⇒ pon ⇒ půn /úr/).
 • A nazális mássalhangzók előtt álló e ejtendő mint y (pl. ziemia ⇒ ziymia /föld/).
 • A rzy csoport ejtendő mint rzi (krzywy ⇒ krziwy /görbe/).
 • Ha az ł hangzó ([w] – a standard lengyelben ejtendő mint az angol world szóban) az utolsó helyen áll a mássalhangzók csoportjában, mellőzve van (długi, głowa ⇒ dugi, gowa /hosszú, fej/).

Nyelvtan – összehasonlítás az irodalmi lengyel nyelvvel

[szerkesztés]

Általában, a sziléziai nyelv nyelvtana nagyon hasonlít a lengyeléhez, mégis vannak a különbségek.[7] A lenti példákban az implikáció jele előtti szó lengyel, az utáni – sziléziai.

A legfontosabb különbség a sziléziai nyelvben – az igeragozás. Itt múlt időben (a létige esetében szintén jelen időben) létezik a że szócska, amelyet ragozunk. A múlt idejű ige pedig nem ragozódik – mint az orosz nyelvben, csak a 3. személy egyes vagy többes számú alakokban létezik.

alak czytać (olvas,
I csoport)
umieć (tud,
II csoport))
pisać (ír,
többi csoport)
być
(van)
jelen idő múlt idő jelen idő múlt idő jelen idő múlt idő jelen idő múlt idő
ESz. 1. szem. hímnem czytom żech czyt
czytołech
umia żech umi
umiołech
pisza żech pis
pisołech
jest żech żech bůł
byłech
nőnem żech czytoła
czytołach
żech umioła
umiołach
żech pisoła
pisołach
żech bůła
byłach
ESz. 2. szem. hímnem czytosz żeś czyt umiesz żeś umi piszesz żeś pis jest żeś żeś bůł
nőnem żeś czytoła żeś umioła żeś pisoła żeś bůła
ESz. 3. szem. hímnem czyto czyt umie umi pisze pis jest bůł
nőnem czytoła umioła pisoła bůła
semleges
nem
czytoło umioło pisoło bůło
TSz. 1. szem. személyes
hímnemű alak
czytomy żeśmy czytoli umiemy żeśmy umieli piszymy żeśmy pisoli (my) sům (my) byli
általános
alak
żeśmy czytoły żeśmy umioły żeśmy pisoły (my) bůły
TSz. 2. szem. személyes
hímnemű alak
czytocie żeście czytoli umiecie żeście umieli piszecie żeście pisoli żeście sům żeście byli
általános
alak
żeście czytoły żeście umioły żeście pisoły żeście bůły
TSz. 3. szem. személyes
hímnemű alak
czytojům czytoli umiejům umieli piszům pisoli sům byli
általános
alak
czytoły umioły pisoły bůły

A jövő időben, a być ige következőképpen ragozódik (szintén szolgál az összetett jövő idejű alakok alakításához):

byda – bydziesz – bydzie – bydymy – bydziecie – bydom

A jelen idő 1. személy többes számú alaknak ugyanolyan töve van, mint 1. személy egyes számúaknak. A fent említett igékben ez nem nagyon szembetűnő, de nyilvánvaló, ha összehasonlítjuk olyan sziléziai igéket, amelyeknek a lengyel megfelelőiben tőváltakozások alakulnak. Pl.:

brać (vesz, fog) tłuc (tör)
ESz., 1. szem TSz., 1. szem. ESz., 1. szem. TSz., 1. szem.
standard
lengyel
biorę bierzesz tłukę tłuczesz
sziléziai biera bierymy tłuka tłukymy

Az udvariássági alakoknak a 2. személy többes számúak szolgálnak (az irodalom lengyel nyelvben – 3. személy egyes vagy többes számúak, helyzettől függően).

Főnév és melléknév

[szerkesztés]

A példákban az implikáció jele előtti szó lengyel, az utáni – sziléziai.

Az idegen eredetű nőnemű főnevekben az alanyeset egyes számú alakokban az -ia/-ja toldálékokot ejtjük mint -ijo/-yjo (mint az ólengyel és más szláv nyelvek többségében) – pl. wigilia, demonstracja, komedia ⇒ wilijo, demonstracyjo, kůmedyjo /karácsonyest, tüntetés, komédia/.

A standard lengyel nyelvben a személyt jelentő hímnemű főnevnek más többes számú ragja van mint ennek a főnevnek, ami nem jelent személyt (pl. ESz. pilot, TSz. piloci = pilóta, ESz. pilot, TSz. piloty = távirányító). A sziléziai nyelvben ezek a különbségek eltűnnek – pl. chłopi ⇒ chopy /parásztok, férfiak/ (amint typy /tipusok/), doktorzy ⇒ dochtory /doktorok = orvosok/ (amint generatory /generátorok/), synowie ⇒ syny /vkinek a fiák/ (amint ferajny /csoportok/).

A lengyel nyelvben a nőnemű főnévnek tipikus ragja – a. A sziléziai nyelvben ez ejtendő mint o, pl. gryfno /szép/ (nem *gryfna), ekniynto /görbe/ (nem *ekniynta).

Német eredetű szavak

[szerkesztés]

A német nyelv hatása a sziléziai nyelvre 19. században volt legerősebb, az erős iparosítás kapcsolatában. Akkor is a szilézek elkezdték használni a német szavakat, hogy meghatározzanak korábban nem ismert, az iparral vagy általában a városi élettel összekapcsolt tárgyakat. A német eredetű szókincsnek ez a része máig használt, tekintet nélkül arra, hogy a beszelők sziléziai lengyelnek vagy a "tiszta" sziléznek tartják-e magukat. A német származású szavak nagy része illeti a mindennapos élettel összekapcsolt kifejezéseket.

sziléziai lengyel német magyar
kyjza żółty ser Käse (sárga) sajt*)
mantel płaszcz Mantel kabát
ancug garnitur Anzug öltöny
bryle okulary Brille szemüveg
sztrachecle zapałki Streichhölzer gyufa
fedrować wydobywać fördern kibányász
bana pociąg Bahn vonat
ja tak ja igen

*) turó (len. twaróg vagy biały ser = fehér sajt) sziléziáiul szól syr

Némely jövevény szó nem a standard német nyelvből jött, hanem a már nem létező alsó-sziléziai dialektusból – pl. a sziléziai żymła /zsemle/ származik a regionális die Semmel-től, nem az irodalmi das Brötchen-től.

A lexikai különbségeken kívül, sok német eredetű kifejezés is van. A következő példákban látható, hogy a sziléziai kifejezés szó szerinti fordítása majdnem azonos a német megfelelőjének fordításával:

sziléziai lengyel német szó szerinti fordítás helyes fordítás
brat od Richarda brat Ryszarda der Bruder von Richard testvér Richárdtól Richárd testvére
żodyn nie prziszoł nikt nie przyszedł keiner ist gekommen semelyik nem jött meg senki nem jött meg
tyś je ale gupi ależ ty jesteś głupi du bist aber dumm te vagy de buta de buta vagy
na wiela roków jest żeś stary? ile masz lat? wie alt bist du? mennyi évre öreg vagy? hány éves vagy?

Lengyel-sziléziai hamis barátok

[szerkesztés]

A sziléziai nyelvben sok az olyan szó, amely irodalmi lengyel szavakra emlékeztetnek, de a jelentésük teljesen más.

sziléziai szó hasonló lengyel szó igazi jelentés
bez bez (nélkül) przez (keresztül)
srogi srogi, surowy (szigorú) wielki, ogromny (óriási)
spodnioki spodnie (nadrág) kalesony (alsónadrág)
rzadny żaden (semelyik) ohydny, brzydki (csúnya)
synek syn (vkinek a fia) chłopiec (fiú)
koło koło (kerék) rower (kerékpár)
gruba gruba (kövér, nőnem) kopalnia (bánya)
rzykać rzygać (okádik) modlić się (imádkozik)
kuc(k)ać kucać (guggol) kaszleć (köhög)
kara kara (büntetés) taczka (talicska)
kelnia kielnia (vakolókanál) chochla (nagy levéskanál)
gorol góral (hegyilakó) osoba spoza Śląska
(a Szilézián kívülről származó ember)
cera cera (arcbőr) córka (vkinek a lánya)
przez przez (keresztül) ponad, więcej niż (több mint)
zouza zołza, zła kobieta (vén banya, rossz nő) sos (mártás)
rewjyr rewir, rejon (rendőrségi körzet) zwolnienie lekarskie (orosi felmentés)

Sziléziai tájszólások

[szerkesztés]

A sziléziai nyelv nem egységes, azért a fent említett vonásokból nem mindegyik található minden Szilézia vidékein.

Gyakran a mazurzenie található. Ez ebben áll, hogy a standard lengyel nyelvben létező sz, cz, dż, ż mássalhangzókat kiejtik mint s, c, dz, z (czysty, może ⇒ cysty, moze /tiszta, talán/). A lágy r-től származó rz mássalhangzó nem szenvedi a mazurzenie-t, azért így kiejtendő, mint az irodalmi lengyel nyelvben – amint ż (pl. a morze szót kiejtjük mint [może]). A vonás neve származik az egyik lengyel vidék nevétől – Mazóvia – ahol ez a vonás leggyakoribb (lásd: Lengyel nyelv dialektusai). Sziléziában a mazurzenie található az északi és keleti részen.

A legeltérőbb része – Cieszyni Szilézia (Śląsk Cieszyński), Cieszyn, Skoczów és Wisła városokkal, a cseh határnál. 700 év alatt volt Habsburgok uralkodása alatt, így az államhatár elválasztotta ezt a Szilézia többi részétől. Azért ott a német nyelv hatása kisebb volt mint a cseh nyelvé. Sok szlovák és vlach eredetű szó. Ebben az utolsó esetben – különösen a nevek: "Magura" /egyedül, magas hegy/, "Kiczora" /erdővel benőtt hegy/, szintén népszerűek a déli Kis-Lengyelországban, de több Szilézia részeiben nem találhatóak.

A cieszyni tájszólásokban nincs mazurzenie, viszont az 1. személy egyes számú igealakokban a tipikus sziléziai -a rag helyett -ym van (piszym, umiym, bierym /írok, tudok, veszek/).

Cieszyni Sziléziában szintén jabłonkowanie található – ez ebben áll, hogy az sz, cz, ż, dż és ś, ć, ź, dź hangzókat ugyanolyan ejtik ki; pl. a szavakban szczekać, szare siano, czarne cielę /ugat, szürke széna, fekete borjú/ a mindkettő sz/ś hangzó ejtendő mint az ang. sheet szóban, pedig a cz/ć – mint a magyar csak szóban. A vonás neve a Jablunkov cseh város névétől származik (len. Jabłonków – legkeletibb cseh város, a Frýdek-Místeki járásban). Sziléziában a jabłonkowanie található a cséh, lengyel és szlovák hármashatár környékén meg a lengyel kisebbség között ún. Zaolziében (Szilézia cseh része – Ostrava, Frýdek-Místek, Jablunkov).

Szövegminta

[szerkesztés]

1. cikk Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozataból:

 • Sziléziai: Wszyjske ludźe rodzům śe swobodne a růwne we swojim werće a prawach. Sům uůne uobdarzůne filipym a sůmńyńym a majům powinność wzglyndym inkszych jak brat s bratym postympować.
 • Lengyel: Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.
 • Magyar: Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.

Források

[szerkesztés]
 • Piotr Bąk Gramatyka języka polskiego, 1984, Wiedza Powszechna, Warszawa, ISBN 8321402658
 • Varsányi Istvan Magyar-lengyel és lengyel-magyar szótár, 1988, Terra, Budapest, ISBN 963-205-233-1

Jegyzetek

[szerkesztés]
Tekintsd meg a Wikipédia sziléziai nyelvű változatát!
 1. a b Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników - Central Statistical Office of Poland
 2. Regionális nyelvvé nyilvánítanák a sziléziait Lengyelországban
 3. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4520_PLK_HTML.htm Archiválva 2011. március 9-i dátummal a Wayback Machine-ben, Ludność według języka używanego w domu oraz województw w 2002 r. - Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 (A népesség családi kapcsolatokban használt nyelv meg vajdaságok szerint 2002. évben – A Népesség és Lakok Nemzeti Népszámlálásának eredményei, 2002), Główny Urząd Statystyczny (Lengyel Statisztikai Főhivatal)
 4. http://www.scdk.pl/zroznicowanie_etnograficzne_obecnego_wojewodztwa_slaskiego.php Archiválva 2010. január 28-i dátummal a Wayback Machine-ben, Zróżnicowanie etnograficzne obecnego województwa śląskiego (A mai sziléziai vajdaság néprajzi sokfélesége), belépés 04.07.2011
 5. Norman Davies, Europe: A History, Oxford 1996 s. 1233
 6. http://www.gornyslonsk.republika.pl/slgaby.html Archiválva 2012. november 19-i dátummal a Wayback Machine-ben, belépés 28.06.2011
 7. http://gwaraslaska.friko.pl/ Archiválva 2011. november 19-i dátummal a Wayback Machine-ben, belépés 01.07.2011