Ugrás a tartalomhoz

Keresztény egyházi naptár

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A keresztény egyházi naptár az adott év egyházi ünnepeit tartalmazza. Az ünnepek napjait a Gergely-naptárba illesztve adják meg. Ezek az ünnepek vagy minden évben azonos naptári napra esnek (állandó ünnepek), vagy évről évre más-más napon kerülnek megünneplésre (mozgó ünnepek).

Kialakulása

[szerkesztés]

A keresztény egyházi ünnepek részben az időjárás, illetve a mezőgazdasági munka meghatározó munkafázisaihoz igazodó ünnepekből nőttek ki, részben már a keresztény vallás kialakulása előtt más vallási rendszerekben (zsidóknál, a Római Birodalomban stb.) is léteztek és átvételre kerültek a keresztény naptárba. Az egyházak tudatosan alakították át a régebbi ünnepeket keresztény ünnepekké. Ilyenek a napfordulóhoz köthető ünnepek, mint a karácsony és a Szent István nap. Ezekhez az ünnepekhez csatlakoztak később azok az emlékünnepek, amelyek a magyar és az európai parasztság szokásaiból alakultak ki, mint többek között a Luca nap.

A magyar nép kereszténység előtti naptári ünnepeiről keveset tudunk. Valószínűleg – akárcsak a rokon népek – holdhónapokban figyelték az idő múlását. A kereszténység felvétele után a római egyház által használt naptárat vették át, majd a 16. században a magyarok is áttértek a Gergely-naptárra.

A 19-20. században tájanként és felekezetenként is jelentős eltéréseket találunk a naptári ünnepekben. A római katolikusok lakta településeken több a vallásos naptári ünnep, mint a protestáns vidékeken, bár a protestánsok is a régi római katolikus ünnepekhez fűzték vallási szokásaik és később emléknapjaik jó részét. A már említett Luca nap vagy a Szent György nap mindkét területen a boszorkányok és egyéb rontó lények létezésében és tevékenységében való hit. Egyes ünnepekhez külön étrend, vagy speciális tevékenység is tartozik, munkatilalmak, vagy mágikus eljárások.

Szentek

[szerkesztés]

Jelentős az egyházi ünnepek között a szentek ünnepeinek száma. Azok a jeles napok, amelyeken a római katolikus egyház valamely szent emlékét ünnepli. Az egyház szentjei mindnyájan kapnak a naptár valamelyik napján helyet, de nem mindegyik szent névnapja volt parancsolt ünnep. A szentek tiszteletét, a szentek ünnepeinek megülését az egyház főleg papjainak prédikációi révén szorgalmazta. A prédikációkban igen gyakran szerepeltek a szentek nevéhez fűződő csodás legendák, amelyek a népi hitvilágot is megtermékenyítették. Így kapcsolódott egyik-másik szent napjához valamely munka megkezdése vagy bevégzése.

Összkeresztény ünnepnapok

[szerkesztés]

Állandó ünnepek

[szerkesztés]
Dátum Ünnep
december 24. Szenteste
december 25-26. Karácsony
január 6. Vízkereszt

Egyes egyházak – pl. a görögkeletiek (ortodoxok) és pl. az ukrajnai görögkatolikusok a julianusi naptárt használják, és ezért (a civil – gregorián – naptár szerint) január elején ünneplik a karácsonyt.

Hasonló okból lehet több hét eltérés a húsvét időpontja között is.

Mozgó ünnepek

[szerkesztés]
Ünnep
Hamvazószerda
Virágvasárnap
Nagycsütörtök
Nagypéntek
Nagyszombat
Húsvét
Krisztus mennybemenetele (áldozócsütörtök)
Pünkösd
Szentháromság ünnepe (vasárnapja)

Előkészületi időszakok (a gregorián naptár szerint számolva)

[szerkesztés]
Előkészületi időszak
Advent
Nagyböjt

Szűz Mária ünnepei

[szerkesztés]

A katolikus egyház hívei a lenti dátumokhoz csatolt ünnepeken túl minden évben két teljes hónapot (a májust és az októbert) szentelnek a Boldogságos Szent Szűznek, ami a napi imáikban és ájtatosságaikban jelenik meg. A liturgiában (szentmise és zsolozsma) minden szombatot Szűz Mária szombatjaként ünnepel az egyház, természetesen választható módon.

Angyalok ünnepei

[szerkesztés]
Dátum Ünnep
március 24. Gábriel arkangyal

Templomünnepek

[szerkesztés]

Szentek ünnepei

[szerkesztés]

Római katolikus főünnepek és ünnepek

[szerkesztés]

Az összkeresztény főünnepeken felül.

Állandó ünnepek

[szerkesztés]

Magyar katolikus ünnepek:

Néhány szent ünnepnapja/emléknapja:

folytatandó...

Mozgó ünnepek

[szerkesztés]

A húsvéthoz kapcsolódó mozgó ünnepek:

A karácsonyhoz kapcsolódó mozgó ünnepek:

Parancsolt ünnepek

[szerkesztés]

Részletesebben lásd: Parancsolt ünnep

Református ünnepek

[szerkesztés]

Az összkeresztény ünnepeken felül.

A reformátusok megünneplik a következő ünnepeket a fentiek közül: advent, karácsony, nagyböjt, virágvasárnap, nagycsütörtök, nagypéntek, húsvét, mennybemenetel, pünkösd. Ezeken kívül ünneplik az alábbi hármat:

Evangélikus ünnepek

[szerkesztés]

Az összkeresztény ünnepeken felül.

Görögkatolikus ünnepek

[szerkesztés]

Állandó ünnepek

[szerkesztés]

Mozgó ünnepek

[szerkesztés]
 • Húsvét előtti 10. vasárnap – A vámosról és a farizeusról elnevezett vasárnap
 • Húsvét előtti 9. vasárnap – A tékozló fiúról elnevezett vasárnap
 • Húsvét előtti 8. vasárnap – Húshagyó vasárnap
 • Húsvét előtti 7. vasárnap – Vajhagyó vasárnap
 • Vajhagyó vasárnapot követő hétfő (Tiszta hétfő) – Az Előszentelt Adományok Liturgiájának kezdete (Nagyböjt kezdete)
 • Húsvét előtti 6. vasárnap – Nagyböjt első vasárnapja
 • Húsvét előtti 5. vasárnap – Nagyböjt második vasárnapja
 • Húsvét előtti 4. vasárnap – Nagyböjt harmadik vasárnapja (Kereszthódolás vasárnapja)
 • Húsvét előtti 3. vasárnap – Nagyböjt negyedik vasárnapja
 • Nagyböjt ötödik szerdája – Krétai Szent András bűnbánati nagykánonja
 • Húsvét előtti 2. vasárnap – Nagyböjt ötödik vasárnapja
 • Nagyböjt hatodik szombatja – Lázár feltámasztásának ünnepe
 • Húsvét előtti vasárnap – Virágvasárnap
 • Húsvét előtti csütörtök – Nagycsütörtök – A Pászka szereztetése
 • Húsvét előtti péntek – NagypéntekUrunk kereszthalála
 • Húsvét előtti szombat – Nagyszombat – Húsvét előestéje
 • Húsvét vasárnapja – Urunk föltámadása
 • Húsvét utáni első vasárnap – Tamás apostol vasárnapja
 • Húsvét utáni második vasárnap – A kenethozó asszonyok vasárnapja
 • Húsvét utáni harmadik vasárnap – Az inaszakadt betegről elnevezett vasárnap
 • Húsvét utáni negyedik szerda – A húsvéti Szent Ötvened közepe
 • Húsvét utáni negyedik vasárnap – A szamáriai asszony vasárnapja
 • Húsvét utáni ötödik vasárnap – A vakon születettről elnevezett vasárnap
 • Húsvét utáni hatodik csütörtök – Urunk mennybemenetele (Áldozócsütörtök)
 • Húsvét utáni hatodik vasárnap – Az első nikaiai zsinat atyáinak ünnepe
 • Húsvét utáni hetedik vasárnap – Pünkösd vasárnapja
 • Pünkösd utáni hétfő – A Szentháromság Ünnepe
 • Pünkösd utáni első vasárnap – Mindenszentek vasárnapja

Ortodox és más keleti keresztény egyházak ünnepei

[szerkesztés]

Jegyzetek

[szerkesztés]
 1. 64-ben kigyulladt Róma cirkusza, a tűz tovább terjedt, és hat napig lángolt a város. Nero császár a keresztényekre fogta a gyújtogatást, és irtózatos kegyetlenséggel pusztította el őket.
 2. a b a szent halálának napja és hagyományos ünnepnapja március 21., azonban ma csak a bencés rend tartja e napon, a szent hivatalos ünnepe a katolikus egyházban 1964 óta július 11. lásd: Nursiai Szent Benedek Archiválva 2008. március 31-i dátummal a Wayback Machine-ben
 3. a b a népszokásokban az újbor ünnepe
 4. a b 1500 óta
 5. a b Tamás, ismert nevén Becket Tamás (11181170), II. Henrik angol király lordkancellárja és bizalmasa, majd Canterbury érseke. A pápa és a király között kitört viszályban az Egyház jogainak elszánt harcosa. A király tudtával négy nemesúr Canterbury székesegyházában az oltár előtt rátámadt és levágta a fejét. A pápa már három év múlva szentté avatta. Henrik megalázkodva volt kénytelen a sírjához zarándokolni, amely a középkor egyik híres angol búcsújáró helye lett.
 6. 1456 óta
 7. Olaszország nemzeti ünnepe
 8. a b Liturgikus rendjét tekintve nem ünnep.
 9. Imre herceg Szent István fia volt, akit 1083-ban atyjával és tanítójával, Szent Gellérttel együtt avattak szentté. A barokk kortól a magyar ifjúság védőszentjeként tisztelik.
 10. A 35-ben vértanú halált halt keresztény diakónus a téglavetők, általában az építőmunkások és a szerpapok védőszentje.
 11. Szent Medárd, frank származású katolikus püspök 456-545 között élt. A gabona aratásának és a szüreti munkának a védőszentje.
 12. A szegények és az elnyomottak, a meddő asszonyok, a szembetegek és az orbáncos gyulladásban szenvedők, valamint az aratás védőszentje.
 13. A hagyomány szerint e napon halt vértanúhalált Szent Péter apostol, az első pápa, a pápák és halászok védőszentje és Szent Pál, a nemzetek apostola, a laikus apostoli munka, "Actio Cattolica Cursillo" - mozgalmának védőszentje.
 14. 64-ben kigyulladt Róma cirkusza, a tűz tovább terjedt, és hat napig lángolt a város. Nero császár a keresztényekre fogta a gyújtogatást, és irtózatos kegyetlenséggel pusztította el őket.
 15. a húsvét utáni első vasárnap
 16. a húsvét utáni negyedik vasárnap
 17. a pünkösd előtti vasárnap
 18. a vízkereszt utáni vasárnap
 19. az advent előtti utolsó vasárnap
 20. a karácsony utáni első vasárnap

Források

[szerkesztés]

További információk

[szerkesztés]