Misztika

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
(Miszticizmus szócikkből átirányítva)

Misztika a latin nyelv mysticus (rejtelmes); a görög müsztikosz (titkos) szóból eredő, vallási felfogás, irányzat. Misztikus tapasztalatból fakadó vagy misztikus tapasztalat felé vezető gyakorlatok és gondolkodásrendszerek. A misztikus rendszereket az különbözteti meg más metafizikai rendszerektől, hogy szervesen összefüggnek a különböző mentális, fizikai és spirituális gyakorlatok segítségével elérhető egyesülés, megváltás vagy megszabadulás vágyával. [1]

Klasszikus meghatározása szerint történeti és pszichológiai definíciójának tükrében a misztika Isten közvetlen intuíciója vagy megtapasztalása; a misztikus az a személy, aki kisebb vagy nagyobb mértékben szert tett ilyen közvetlen tapasztalatra, tehát akinek a vallásgyakorlata és élete nem csupán valamilyen elfogadott hiten és vallásgyakorlási formán alapul, hanem saját személyes tapasztalatából és ismeretéből fakad.[2] A misztika azonban nem feltétlenül teista. [1]

Az ókori európai filozófusok (Platón, Plótinosz és mások) vitájának következtetéseként jelent meg az egyházi művekben a misztika szó (titkok, titokzatos dolgok, az égiekre vonatkozó dolgok) jelentése.

Nyelvtanilag[szerkesztés]

Megjelenése főnév illetve melléknév névszó alakban történik.

Főnév[szerkesztés]

Misztika – vallásfilozófia (Isteni lénnyel való lelki egyesülés hite, törekvése.). Az isteni titokzatossággal foglalkozó személy, aki a természetfölöttivel kapcsolatos tanítások, módszerek szerint él, azokat használja, és úgy véli, hogy ilyen tudás birtokában van, vagy ilyen tudást birtokolni igyekszik.

Melléknév[szerkesztés]

  1. irodalmi misztikum – Titokzatos rejtélyes, érthetetlen, homályos (elgondolás, magyarázat, jelenség), az emberi elme számára megmagyarázhatatlannak látszó (dolog, jelenség, hely).
  2. vallási misztikum – A misztikán alapuló, azt követő filozófia: Isteni titkokon alapuló (elképzelés, szemlélet, módszer), ami egyrészt az istennel való titokzatos egyesülésre, másrészt az adott tan rejtélyes tartalmára vonatkozik, azzal kapcsolatos, ahhoz tartozó.

Tartalma[szerkesztés]

A vallási gyakorlat egyik formája, amelyben hangsúlyos az istenséggel való egyesülés, a beavatódás, a betekintés igénye a titkos és titokzatos isteni dolgokba. A misztikusok szerint az istenséggel való egyesülés (az unió mysticamitikus utód és/vagy nyomában járás) során feltárul az istenség lényege, a misztikus élmény átélője részesül a legmagasabb rendű tudásból.

A misztika minden vallásban jelen van, samanizmus, eksztatikus rítusok formájában az archaikus társadalomban, valamint a szekularizált világban is.

Történelme[szerkesztés]

A mágia segít, hogy a misztikus találkozást és egyesülést emberi szándék idézze elő és irányítsa.

Első jelei az ind upanisadokban vannak (Kr. e. 1. évezred), a tibeti gtermákban, a perzsa Avesztában, a kínai Yijingben, később (Kr. e. 4–3. század) Laozi Dàodéjīngjében és a taoizmus más könyveiben. A nagyobb vallások közül a hinduizmus és a buddhizmus fogékony az aszketikus misztikumra. A zsidó misztikum legkorábbi nyomai a Talmudban találhatók. Az iszlámban a szúfizmus tekinthető misztikus jellegű irányzatként.

A kereszténységben rendszeresen visszatérő misztikus hullámok a jellemzők (gnoszticizmus).

Neves misztikusok[szerkesztés]

Tanulmányok[szerkesztés]

  • Héháló (Égi csarnokok az 5–6. században). Az első misztikus tanulmány, a kozmosz felsőbb régióit írja le, valamint a szerszámokat, amelyek segítségével oda lehet jutni.
  • Széfer Jecira (Teremtés könyve) kozmológia, a mű a későbbi misztikumra nagy hatást gyakorolt,
  • Bahir vagy Széfer Ha-Bahir (A világosság könyve), az eleve létező anyag, vagyis a fény tanát dolgozza ki,
  • Zóhár (Ragyogás könyve) – spanyol zsidó misztikusok munkája, a Tóra misztikus kommentárja,

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. ^ a b Akadémiai lexikonok: Világvallások → Misztika; 2009
  2. E. Underhill: The Mystics of the Church - idézi: Akadémiai lexikonok: Világvallások → Misztika; 2009

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

  • Misztikus. katolikus.hu. (Hozzáférés: 2013. december 14.)
  • Misztikus. wikiszotar.hu. (Hozzáférés: 2013. december 14.)