Jeszenszky család

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A XIII. századból eredeztetett, két ősi magyar nemesi család, a kisjeszeni Jeszenszky és a nagyjeszeni Jeszenszky családok közösen használt neve.

Első ismert ősök[szerkesztés]

A ma élő Jeszenszkyek két, egymástól teljesen különböző eredetű, de szorosan egymás mellett élő, és később egymással többször is házasodó családból származnak.[1]

Névcserék[szerkesztés]

Ezután a következő névcserék történtek:

  • A nagyjeszeniek felvették vezetéknevüknek a falujuk nevét, így lettek Jeszeniek, majd szlávos írásmódban Jeszenszkyek.
  • A kisjeszeniek falut alapítottak a két területet elválasztó patak túlsó oldalán, melynek a már meglévő szomszéd településtől (Jeszen) való megkülönböztetésül, a Kisjeszen nevet adták.
  • Ezután a nagyjeszeniek falujuk nevét Jeszenről Nagyjeszenre változtatták (1971-ben pedig a két, egyébként már teljesen összenőtt falu egyesült Turócjeszen néven).

Címerhasználatuk[szerkesztés]

lásd a címerhatározóban.

A két család neves tagjai[szerkesztés]

kisjeszeni Jeszenszky család:


nagyjeszeni Jeszenszky család:


még besorolatlan személyek:

.

.

  • (Jeszenszky Erik), Molnár Erik kommunista politikus egyik álneve a két világháború között

Lásd még[szerkesztés]

Irodalom[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Pl. kisjeszeni Jeszenszky Sámuel (Liliomos első evangélikus lelkésze) 1808 körül feleségül vette nagyjeszeni Jeszenszky Katalint (lásd Novák László Ferenc: A Mező Berényi evang tótajkú egyházban létező id. kisjeszeni Jeszenszky Károly lelkipásztor számadáskönyve (1848-1890))), vagy a család egy másik ágához tartozó kisjeszeni Jeszenszky György 1817 körül feleségül vette nagyjeszeni Jeszenszky Zsuzsannát (Engel Pál: Középkori magyar geneológia), illetve egy harmadik ághoz tartozó kisjeszeni Jeszenszky Gergely 1920-ban feleségül vette nagyjeszeni Jeszenszky Mártát (lásd Budapesti Polgári Házassági Anyakönyv 1920/1632).
  2. Járdáni Temérdek András Ivadékai, rakovszky.eu (hozzáférés: 2011. december 30.)
  3. Jeszenszky Géza: A szlovák-magyar kiegyezés útja. In: Szlovákok az európai történelemben. Közép-Európai Intézet, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1994

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]