Gutkeled nemzetség

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A Gutkeled nemzetség címere
Az Admonti illetve Gutkeled biblia egy lapja

(Cletgud, Gledguth,

A Gutkeled (Guthkeled, Gút-Keled, Gut-Keled, Cletgud, Gledguth, Gwthkeleth) nemzetség [1]leszármazottai évszázadokon át vezérlő férfiakat, erős asszonyokat, sőt fejedelmeket adtak Magyarországnak. A hatalmas Gutkeled nemzetségből összesen 18 család vált ki Jósa András régész szerint: a várkonyi és bősi Amadé, Anarcsi, Atyai, Balkányi, ecsedi és somlyói Báthori, butkai Butkay, Chatáry, Daróczy, Doby, Kis- és Nagy-Gúthi és a Góthi Országh, Málczay, Marczaltőy, márki Márky, Maróthi, ráskai Ráskay, szakolyi és kis-várdai Szakoli és a Zeleméri (Kamarás) család.

Történetük[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kézai Simon szerint a Gutkeled nemzetség ősei Orseoló Péter király idejében (1038 – 1041) jöttek Magyarországra [2] a Sváb Hercegségből, a Stof, azaz Stauf-házból származtak [3]. Stauf vára vagy a badeni Freiburg vidéki Burg Staufen, vagy a württenbergi Hohenstaufen vagy a göppingeni Hohenstauf lehetett. Gut és Keled ispánok 1093-ban és 1111-ben szerepelnek az oklevelekben.

A nemzetség legrégebbi ismert tagja Gutkeled nembeli Vid ispán Salamon király idejéből.[2]

Birtokaik[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Legrégebbi ismert birtokuk a Székesfehérvár melletti Gut falu, de legjelentősebb birtokaik a Nyírségben voltak. A Zala vármegyei csatári monostor alapítólevele szerint ott a nemzetségnek legalább öt tagja volt birtokos. Emellett ők alapították a sárvári, a nyíradonyi és az Egyedi monostort is.[2]

1326-ból ismert a nemzetség egyik ágának folyamodványa, és az ennek alapján kiállított adománylevél, mely a Somogy megyei Koppányt leverő Weissenburgi Vencelint a Gutkeled nemzetség ősének nevezi, és az oklevél szerint még ő kapta Szent Istvántól Rakamaz, Nyír-Bátor (Nyírbátor), Pócs (Máriapócs), Ábrány (Nyírábrány), és Nyíregyház (Nyíregyháza) nevű falvakat.[4]

A nemzetség tagjai 1307-ben osztoztak meg Bihar vármegyei ősi birtokaikon, ekkor Kozma fia Ivánka Negyvenszilt nyerte. Az 1312 évi osztozkodáskor Pérecs és Diószeg birtokosai is. Ezenkívül bírták még: 1321-ben Kágyát, Szebent, Orbánost és Botkutátis megszerezték, az utóbbiakat 1335-ben Nagy-Károly-ért cserélték el. 1352-ben pedig Bánkot a Kállayaktól nyerték cserébe. 1338-ban Nagyér, 1347-ben Adonymonostora, 1397-ben pedig Egyed, Csokaly, Tiszapáliháza és Vidékháza is a birtokukba került. Az e nemzetségből leszármazott Maróti család, melynek őse az 1272-1298 közt élt Csépán unokája István volt, csak a 15. század elején nyert nagyobb birtokokat a vármegye területén Zsigmond királytól. 1418-ban Szekcsőd, és Bökény is a birtokaik közé tartozott.

A Gutkeled nemzetség ágai és családjai[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A Báthory címerben [5]lévő fogak összekapcsolódtak azzal a családi hagyománnyal, mely szerint Vid, a Gutkeled nembéli Báthoriak őse Opos, a bajor Vencelintől eredő Márton fia Szent István korában megölte az ecsedi-láp sárkányát és ennek jutalmául nyerte el a szabolcsi Vid birtokot. Ezt erősítette a család egyes őseinek tagsága a Sárkány Lovagrendben is, melynek jelvénye a pajzs köré tekeredő sárkányban figyelhető meg

A nemzetség két főágra, a majádi és a sárvármonostori főágra oszlott, amelyből hét ág, végül 30 nemesi család származott.[2] A két főág és a hét ág:[6]

Sárvármonostori főág[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Apaj - István bán-ág [7]

 • Málcai család
 • Bacskai család
 • Butkai család
 • Csatári család
 • Ráskai család
 • Raszinjakeresztúri család
  • raszinjakeresztúri Bocskai
  • raszinjakeresztúri Apajfi
 • Márki család
 • Anárcsi család(*)
  • anárcsi Tegzes
  • anárcsi Nyíri

Várdai ág [8] Ez az ág a sárvármonostori főág egyik leggazdagabb és legelőkelőbb hajtása volt. Ehhez az ághoz tartozott I. Pelbált fia Pelbárt, aki 1250-ben Sárvármonostor kegyurai között foglalt helyet. 1264-ben Gacsályon lakott. I. Pelbárt unokatestvére volt Mihály, a Várday család őse. Fiai Aladár és László voltak, akik 1250-ben Sárvármonostor helyreállításán fáradoztak. Aladár unokája János, 1330-ban Szamosbecset nyerte Druget Vilmos szepesi és abaújvári főispántól, de ezt 1334-ben vissza kellett adnia. 1333-ban megvette Pete helység negyedét a Balkányiaktól, ettől kezdve a Várdai család mindegyre több birtokot szerzett Szatmár vármegyében is.

 • Várdai család
 • Kenézi család
 • Anárcsi család(*)

Farkas-ág[9]

Tiba-ág [10]

Majádi főág[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Bátori ág [11]

Egyedmonostori ág [12]

 • Adonyi család
 • Perbárthidi család
 • Diószegi család
 • Dobi család

Lotárd-ág [13]

 • Amade család
 • Marcaltövi család
 • Felsőlendvai család
 • Maróti család

Egyes tagok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 • Bélyi család

Ismert Gutkeled nembeliek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A régi krónikák a Gutkeled nemzetségről[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Hanem az után Péter király idejében jőnek bé Kelad és Gúth testvérek a svábok nemzetségéből; Stof várából erednek.
Kézai Simon: Gesta Hungarorum
Gutkeled nemzetségéről sokat beszélnek, bizonyos azonban, hogy Péter király hozta be őket segítségül, amikor Henrik császárhoz menekült. A svábországi Stauf várából eredtek, ahonnan Frigyes császár is származik. Ez a nemzetség Svábország főembereiből való, örökségükre ugyan szegények, de említett hazájukban derék, hatalmas emberek. Gutkeled nemzetsége Salamon király, László és Géza hercegek idejében emelkedett fel. E nemzetség ugyanis akkor két részre szakadt, egyik a hercegekkel tartott, másik Salamonnal; kiváltképpen Videt emlegetik ebből a nemzetségből, akit - mint mondják - Salamon magasztalt fel
Kálti Márk:Képes krónika

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

 1. Gutkeled családok törzse, gutkeled.hu
 2. ^ a b c d szerk.: Kristó Gyula, Engel Pál, Makk Ferenc: Korai magyar történeti lexikon, cikkszerző: Sebők Ferenc, Akadémiai Kiadó, Budapest. 963 05 6722 9 
 3. Hist.Hung. Fontes Dom. II. 94.
 4. (F.VIII.15.160.)
 5. Szekeres Attila István: Címerében három farkasfog, muvelodes.ro
 6. Anárcs honlapjának fóruma
 7. Gutkeled family (VII), genealogy.euweb.cz
 8. Gutkeled family (VI), genealogy.euweb.cz
 9. Szemesi and Guthi families, genealogy.euweb.cz
 10. Gutkeled family (VI), genealogy.euweb.cz
 11. Báthori family, genealogy.euweb.cz
 12. Pelbárthidi, Adonyi, Diószegi, Dobi families
 13. Amade family, genealogy.euweb.cz

Források[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

További információk[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kapcsolódód szócikkek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]