Ugrás a tartalomhoz

A Szovjetunió himnusza

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A Szovjetunió himnusza
MűfajHimnusz
Szerző1983 CPA 5377 (1).jpg
DallamAlekszandr Vasziljevics Alekszandrov
SzövegSzergej Vlagyimirovics Mihalkov
Magyar szövegGábor Andor
Hangfajdúr
A kotta hangnemeC dúr
ElőadásmódÜnnepélyesen

A Szovjetunió Himnusza (Hanganyag Гимн СССР?*) a Szovjetunió nemzeti himnusza volt. A szövegét Szergej Mihalkov, zenéjét pedig Alekszandr Alekszandrov (18831946) írta. Ez a himnusz került 1944. március 15-én az Internacionálé helyére, amely előzőleg az ország nemzeti himnusza volt, abból a meggyőződésből, hogy a szovjet katonák jobban együtt tudnak érezni egy olyan hazafias dallal, amely csupán az országról szól, mint egy nemzetközi mozgalmi indulóval.

Az eredeti szövegben voltak utalások Sztálinra, ám a személyi kultusz megszűnése után ezen utalások elfogadhatatlanná váltak, ezért 1955-től 1977-ig a himnusz szövegét nem énekelték. 1977 után a szöveget módosították, és a Sztálinra való utalásokat elhagyták. A Szovjetunió 1991-es felbomlása után Oroszország új himnuszt választott. 2000-ben visszaállították a régi szovjet himnuszt, amelyhez Szergej Mihalkov új szöveget írt.

Kotta és dallam[szerkesztés]


  \relative c' {
  \new PianoStaff <<
  \new Staff {
   \key a \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
%   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
    \partial 8 g'8 c4 g8 a b4 e,8 e a4 g8 f g4 c,8 c d4 d8 e f4 f8 g a4 b8 c d4.
    g,8 e'4 d8 c d4 g,8 g c4 b8 a b4 e,8 e a4 g8 f g4 c,8 c c'4 b8 a g2
    \time 4/4
    e' d8( c) b( c) d4. g,8 g2 c b8( a) g( a) b4. e,8 e2 c'4 a8 b c4 a8 b c4 a8 b f'2
    f e8( d) c( d) e4. c8 c2 d c8( b) a( b) c4. a8 a2 c4 b8 a g4 c,8 c g'4 a8 b c2
    \bar "|."
   }
   \addlyrics {
   Со -- юз не -- ру -- ши -- мый рес -- пуб -- лик сво -- бод -- ных
   Спло -- ти -- ла на -- ве -- ки Ве -- ли -- ка -- я Русь.
   Да здравст -- ву -- ет соз -- дан -- ный во -- лей на -- ро -- дов
   Е -- ди -- ный, мо -- гу -- чий Сов -- ет -- ский Со -- юз!
   Славь -- ся, О -- те -- чест -- во на -- ше сво -- бод -- но -- е,
   Друж -- бы на -- ро -- дов на -- дёж -- ный оп -- лот!
   Пар -- ти -- я Ле -- ни -- на– си -- ла на -- род -- ная
   Нас к тор -- жест -- ву ком -- му -- низ -- ма ве -- дёт!
   }
  >>
}


Alekszandr Alekszandrov
Alekszandr Alekszandrov

Az 1977-es szöveg[szerkesztés]

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов

Единый, могучий Советский Союз!

Припев:

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина – сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Припев.

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Припев.

Eredeti szöveg (1944)[szerkesztés]

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Припев: Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы, к победе ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин – на верность народу,
на труд и на подвиги нас вдохновил!

Припев. Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы, к победе ведёт!

Мы армию нашу растили в сраженьях,
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!

Припев. Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы, к победе ведёт!

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

A Szovjetunió himnusza
A Szovjetunió himnusza (1944-es szöveggel)
A Szovjetunió himnusza (1977-es szöveggel)

Kapcsolódó lapok[szerkesztés]

Commons:Category:Anthems of the Soviet Union and Union Republics
A Wikimédia Commons tartalmaz A Szovjetunió himnusza témájú médiaállományokat.
 • zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap