Wikipédia:Nem szabad tartalom felhasználása

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A magyar Wikipédia a Wikimedia Foundation határozatával és a Wikipédia céljaival összhangban csak szabad licencű tartalmakat kíván közölni. Szabad tartalom alatt a Definition of Free Cultural Works 1.0-s változatával összhangban azokat a műveket értjük, amelyeknek a használata, tanulmányozása, terjesztése és módosítása bárki számára bármilyen célra megengedett. (A Wikipédián használható kompatibilis licencek listáját itt találod meg)

Az enciklopédia illusztrálásához nem mindig állnak rendelkezésre szabad fájlok, kivételes esetekben nem szabad tartalommal is lehet gazdagítani a szócikkeket, azonban ennek mértékét minimálisra kell szorítani, és meg kell felelnie az ebben az irányelvben leírtaknak. Ez az irányelv szabályozza azokat a jogvédett tartalmakat is, melyeknek jogtiszta felhasználására rendelkezünk engedéllyel, de ez az engedély nem szabad licenc alatti publikáció.

Az alábbiakat kell figyelembe venni:

 1. Mikor mondjuk, hogy egy fájl fontos ismeretterjesztő információt tölt be?
 2. Mikor mondjuk, hogy nem váltható ki szabad tartalommal?
 3. Mikor mondjuk, hogy jogtiszta?

A fájl fontos ismeretterjesztő funkciót tölt be[szerkesztés]

A nem szabad tartalom használatának vizsgálatakor el kell dönteni, hogy az adott fájl fontos ismeretterjesztő funkciót tölt-e be a szócikkben. A fájlnak az alábbi kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. Azok a fájlok, amelyek nem felelnek meg az itt leírtaknak, azonnal törlendőek.

Általános szabályozás[szerkesztés]

 • Nincs szabad alternatíva: Nem szabad tartalom csak akkor használható, ha az enciklopédikus tartalom bemutatására nem létezik és belátható időn belül nem is lehet beszerezni vagy alkotni olyan szabad licencű alternatívát, ami ugyanazt a tartalmi/illusztrációs értéket képviseli. Amennyiben esély van szabad licencű alternatíva beszerzésére/alkotására, nem szabad tartalmat elhelyezni tilos a szócikkben. Kifejezetten ilyenek az élő nevezetes személyekről szóló szócikkek.
 • Névtér: Nem szabad fájlokat csak szócikk névtérben lehet használni. Sablonokban, vitalapon, Wikipédia-névtérben, szerkesztői lapokon és allapokon nem, beleértve a szerkesztői aláírásokat is.
 • Használat: Szerepelnie kell legalább egy szócikkben. Szabad tartalom illusztrálására használható fel, a szöveghez relevánsnak kell lennie, segítenie a szöveg megértését, jelentős illusztrációs értékkel kell rendelkeznie. Éppen ezért táblázatba, galériába, képdia-sablonba és egyértelműsítő lapokra nem szabad fájl nem tehető.
 • Minimalitás: A lehető legkevesebb nem szabad licencű tartalmat kell közölni. Egy szócikkben nem megengedett több ilyen jellegű fájl használata, amennyiben egy ilyen fájl is megfelelően illusztrálni tudja ugyanazt.
 • Publikáltság: Nem lehet olyan nem szabad tartalmat feltölteni, amit először a Wikipédián publikálnak. A tartalomnak elérhetőnek kell lennie a Wikipédián kívül.
 • Minőség: Képek esetében kis felbontású, hang/videofájl esetében rosszabb minőségű felvétel használható csak.
 • Leírólap:
  • A leírólapon szereplő információknak meg kell felelnie a felküldési segédletben leírtaknak. A forrás és a szerző/szerzői jog tulajdonosa kötelezően feltüntetendő.
  • A leírólapon megtalálható a nem szabad tartalomnak megfelelő licencsablon.

Tételes szabályozás[szerkesztés]

A közösség a nem szabad tartalmakkal kapcsolatosan az alábbi szabályozást vezette be:

1. A nem szabad licencek alatt feltöltött képeknek (pl. engedélyköteles albumborító; filmkocka, logó) a lehető legkisebb felbontásúaknak kell lenniük.

Típus Méret
engedélyezett album-, DVD-, könyvborító, magazin/újság címlapja 480×480 pixel (<72 dpi)
engedélyezett poszter, plakát 800×800 pixel (<150 dpi)
engedélyezett logó, címer,
korlátozott felhasználásra engedélyezett kép
1024×1024 pixel
filmkocka, képregénykocka, képernyőkép 480×480 pixel

Ha az engedélyező az engedélyt megadó levélhez a fentinél nagyobb felbontású képet csatol, akkor a kapott kép méretét nem kell módosítani.

2. A szócikkekben maximálisan használható nem szabad fájlok mennyisége:

 • Csonk cikkek esetén egy darab kép vagy hangfájl, a szöveg jellegétől függően.
 • Hosszabb cikkek esetén a szöveg mennyiségétől függően 2-4 darab kép és 1-2 darab hang és/vagy videofájl, amennyiben a szövegben az adott jogvédett művel kapcsolatosan részletes (legalább néhány mondatos) leírás található.

3. A szócikkekben használt jogvédett audio- és videorészletek maximális hossza:

 • Audio- és videofájl esetén a részlet nem haladja meg a 30 másodpercet vagy a mű 10%-át, amelyik rövidebb.

4. Jogvédett szöveg maximális idézhetősége:

 • Egy szócikk szövegének maximum 10%-a állhat idézésből.

A fájl nem váltható ki szabad tartalommal[szerkesztés]

Előfordulhatnak esetek, amikor nem lehet az adott téma illusztrálására szabad képet szerezni a belátható jövőben sem. Ilyen esetekben lehet jogvédett képet alkalmazni, amennyiben az ezen az oldalon felsorolt többi kritériumnak is megfelel.

 • A fájl nem élő személyt, aktív csoportosulást (pl. még zenélő együttest) ábrázol.
 • A fájl nem olyasmit ábrázol, amiről szabadon készíthető fénykép, pl. jelenleg is álló épületek; tájképek, élőlények stb. Ezekről tilos jogvédett képet feltölteni, akkor is, ha jelenleg nem áll rendelkezésre szabad licencű kép, hiszen ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne készíteni.
 • Megengedett a korlátozott licencű (nemkereskedelmi, változtatást nem megengedő licencek, mint pl. {{cc-by-nc-sa-2.5}}, {{nemkereskedelmi}}, {{cc-by-nd-2.5}}) képek használata is, amennyiben minden más, ezen az oldalon leírt feltételnek megfelelnek.

Jogtiszta használat[szerkesztés]

A nem szabad tartalom feltöltésekor az alábbiakat kell figyelembe venni, hogy mind az amerikai, mind a magyar jognak megfeleljünk. A fájlokat a leírólapon az itt megnevezett sablonokkal kell ellátni.

Írásos engedély nélkül feltölthető tartalmak[szerkesztés]

Tartalom Leírás Használandó sablon
Jogvédett szoftver képernyőképe Idézésnek minősül. Nem használható olyan képekre, amelyek önálló alkotások (pl. töltés közben mutatott átvezető kép). {{jogvédett képernyőkép}}(?)
Filmkocka Az adott film/műsor cikkében idézésnek minősül. {{filmkocka}}(?)
Képregény részlete Idézésnek minősül. Képregény borítója és önálló karakterrajzok[* 1] nem tölthetőek fel engedély nélkül. {{képregénykocka}}(?)
Egyszerű logók Az egyszerű szövegből és/vagy geometriai formából álló logók tartoznak ide, mert nem érik el a jogvédelemhez szükséges egyedi jelleget. (Lásd példának a Microsoft logóját) {{közkincs-nemjogosult}}(?)
Hangfájl részlete Idézésnek minősül, „az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven”.[1] Kizárólag olyan esetekben tölthető fel, amikor jelentősen hozzájárul a szöveg megértéséhez (előadó jelentős műve, műfaj szempontjából jelentős alkotás, stb.). Nem lehet belőle túl sok egy szócikkben; táblázatban, illetve szöveges kifejtés nélkül nem alkalmazható.


Készítéséhez lásd segítségnek: WP:HANGMINTA

{{hangminta}}(?)
Videofájl részlete Idézésnek minősül, „az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven”[1]. Kizárólag olyan esetekben tölthető fel, amikor jelentősen hozzájárul a szöveg megértéséhez. Nem lehet belőle túl sok egy szócikkben; táblázatban, illetve szöveges kifejtés nélkül nem alkalmazható.

Készítéséhez lásd segítségnek: WP:FILMMINTA
{{filmminta}}(?)
Szövegrészlet Jogvédett szövegekből szabad idézni, amennyiben az idézés nem haladja meg az eredeti mű 1-5%-át. Az idézet forrását, az eredeti szerzőt fel kell tüntetni, ehhez lásd útmutatónak a WP:FORRÁS oldalt. Forrás nélküli idézetek a szócikkekből eltávolítandóak. Egy szócikk egésze vagy túlnyomó része nem állhat idézetekből, amennyiben a szócikk szövege nem vagy alig tartalmaz saját fogalmazású szöveget, az idézeteket rövidíteni kell, illetve el kell távolítani. nincs
Szöveg fájlként feltöltve Jogvédett szövegekből szabad idézni, amennyiben az idézés nem haladja meg az eredeti mű 1-5%-át. Jogvédett újságokból, magazinokból, könyvekből egy-egy oldalt csak abban az esetben lehet feltölteni, ha az indokolt a szócikk szövegének alátámasztásához, illetőleg a digitalizált oldal nem tartalmaz azonosítható jogvédett képet. {{idézés}}(?). (Ezt a sablont egyéb fájlokhoz ne használd!)

Csak írásos engedéllyel elfogadott tartalmak[szerkesztés]

Tartalom Leírás Használandó sablon
Logók Szervezetek, cégek, együttesek, sportcsapatok stb. logói, amennyiben nem egyszerű szövegből és/vagy egyszerű geometriai formákból állnak {{logó}}(?). Szükség esetén {{védjegy}}(?) sablonnal is el kell látni (pl. cégek, termékek logói)
Borítók A borítók (audiovizuális kiadványok [CD, DVD, videójáték stb.], könyvek, magazinok, újságok, egyéb nyomtatott kiadványok) kizárólag a szerzői jog birtokosának (kiadó, szerző) írásos engedélyével használható, a WP:NEMSZABAD egyéb rendelkezéseit figyelembe véve. {{albumborító}}(?), {{könyvborító}}
Poszterek Filmplakátok, magazinokban megjelenő poszterképek, utcai poszterek, reklámposzterek csak a szerző/kiadó írásos engedélyével használhatóak, akkor is, ha a feltöltő maga készít róla fényképet. {{poszter}}
Kortárs címerek Kortárs[* 2] címerek esetén a szerző írásos engedélye szükséges, amennyiben nem magyar település címeréről van szó, lásd még: Wikipédia:Felküldési segédlet#Speciális esetek. Ismeretlen szerzőjű kortárs címer nem tölthető fel, mivel nem lehet engedélyt szerezni. {{címer}}(?)

Árva művek[szerkesztés]

Árva műveknek nevezzük azokat a műveket, amelyeknek szerzője ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, és a műre nem érvényes a közkinccsé válás szabálya (nincs hetven éve, hogy először publikálták). Ezek a művek nem használhatóak fel a Wikipédián, a szerzői joggal a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala rendelkezik, a mű bárminemű felhasználása jogdíjköteles. A pontos szabályozáshoz lásd: 138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól, valamint 1999. évi LXXVI. törvény, Árva mű felhasználása.

Példák[szerkesztés]

Példák az irányelv alkalmazására:

Fontos ismeretterjesztő információt tölt be?
Példa Használat a Wikipédián
Jogvédett fotó fontos történelmi esemény ábrázolására, szabad licencű alternatíva nincs {{jogvédett}}(?) sablonnal és megfelelő indoklással, csak az adott szócikkben használható
Jogvédett filmkocka színész szócikkében Amennyiben a szócikkben az adott filmről, jelenetről részletes leírás, háttér-információk vannak megadva, például az adott színész jelentős szerepéről van szó, vagy valamiért fontos a színész életében.
Nem váltható ki szabad tartalommal?
Példa Használat a Wikipédián
Egy jogvédett poszterről kivágott rózsa a rózsa szócikk illusztrálására Nem lehet feltölteni, mert helyettesíthető szabad képpel
Engedélyezett albumborító, amelyen az előadó fényképe szerepel, az előadó ábrázolására Élő személynél nem lehetséges, elhunytnál is csak akkor, ha nem valószínű, hogy beszerezhető szabad kép az előadóról.
Filmkocka élő személy ábrázolására Csak ha szövegmagyarázat tartozik hozzá a szócikkben, például egy színész mérföldkőnek számító szerepéről van szó, amit a szócikk is kifejt. Elhunyt személy ábrázolására, amennyiben szabad képet lehetetlen szerezni. Élő személy ábrázolására infoboxban nem használható.
Jogtiszta?
Példa Használat a Wikipédián
Engedélyezett könyvborító az író szócikkében Csak amennyiben a könyvről nincs külön szócikk és az író szócikkében elemzik a könyvet
Tábla- vagy kártyajátékok termékfotói Nem tölthető fel, mivel ezekről lehet a játék közben szabad képet is készíteni, amelyek célja nem a kártya/táblajáték dizájnjának bemutatása, hanem a játék illusztrálása.
Magazin, újság lefotózása asztalon, újságosnál, kézben stb. Kiadó engedélye nélkül nem használható. Újságosbódé fényképezése lehetséges, amennyiben nem a borítók vannak fókuszban és nem például egy adott magazin szócikkében a magazin illusztrálására használjuk.
Oszlopokra, falra ragasztott reklámposzter; óriásplakát Csak engedéllyel. Bár közterületen találhatóak, nem állandó jelleggel „kiállított műalkotások”.

Háttér[szerkesztés]

Alapítványi háttér[szerkesztés]

A Wikipédiát üzemeltető alapítvány, a Wikimedia Foundation célja mindenkinek lehetővé tenni az ismeretterjesztést célzó szabad tartalom előállítását és terjesztését.[2] Annak érdekében, hogy a Wikipédia valóban szabad és ne csak ingyenes enciklopédia legyen, a minimálisra kell csökkenteni azokat az akadályokat, amik a másolása és újrafelhasználása előtt állnak. Az Alapítvány ezért a következő határozatot hozta:[3]

 • A Wikipédia (és minden más Wikimedia projekt) tartalmának lehetőleg szabadnak kell lennie.[4]
 • Kivételes esetben használható nem szabad tartalom is, ennek azonban meg kell felelnie a projekt nem szabad tartalmakra vonatkozó irányelvének, és számítógéppel beazonosíthatónak kell lennie.
 • A tartalom nem szabad részének a lehető legkisebbnek kell lennie. Ilyen tartalom csak akkor használható, ha nincs lehetőség arra, hogy kiváltható legyen szabad tartalommal, például történelmi események illusztrálására, vagy logók vagy jogvédett kortárs művek bemutatására. Ha van olyan szabad tartalom, ami képes ugyanazt az ismeretterjesztő szerepet betölteni, a nem szabad tartalmat azonnal törölni kell.
 • A nem szabad tartalom felhasználásának meg kell felelnie mind az amerikai jognak, mind azon országok jogának, amelyekből a projekt felhasználóinak többsége kikerül.
 • Az ilyen nem szabad tartalom minden egyes felhasználását meg kell indokolni. A nem szabad tartalom csak más, szabad tartalom kiegészítésére használható.
 • Minden olyan fájl törlendő, ami nem felel meg az irányelvnek.

Szerzői jogi háttér[szerkesztés]

A magyar Wikipédiára feltöltött fájloknak az alapítványi követelményeken túl meg kell felelniük a hatályos szerzői jogi törvényeknek Magyarországon, mivel magyar nyelvű tartalmat közvetítünk, illetve az Amerikai Egyesült Államokban, mivel a fájlok fizikailag ott található szervereken vannak.

Referencia-dokumentumok

Kapcsolódó irányelvek és útmutatók[szerkesztés]

Megjegyzések[szerkesztés]

 1. A képregényekből készülnek önálló karakterrajzok is, ahol a szereplőket mutatják be külön, ezek nem minősülnek idézésnek, jogi szempontból olyanok, mint a borító.
 2. A szerző még él vagy még nincs 70 éve, hogy elhunyt. Ismeretlen szerző esetén még nincs 70 éve, hogy először publikálták.

Hivatkozások[szerkesztés]