Ugrás a tartalomhoz

Wikipédia:Élő személyek életrajza

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Tudnivalók

A szerkesztőknek különös gonddal kell eljárniuk élő személyek életrajzának írásakor, illetve amikor élő személyekhez kapcsolódó témában írnak szócikket. Ezek különös tapintatot igényelnek, és szigorúan követniük kell a tartalomra vonatkozó irányelveket:

A cikknek kétségbevonhatatlanul megbízható forrásokon kell alapulnia, különösen ami az illető személyek szakmai tevékenységéhez nem kapcsolódó (magán)életét illeti. Források nélküli vagy forrásokkal gyengén alátámasztott vitatható (negatív, pozitív vagy akár csak megkérdőjelezhető) megállapításokat azonnal el kell távolítani a cikkből, a vitalapról és a felhasználói lapokról is.[1] Ezek az elvek érvényesek minden olyan a cikkre is, amelyben élő személyekkel kapcsolatos információk szerepelnek. A Wikipédiában a vitatott állítás bizonyításának terhe minden esetben, de különösen a jelen irányelvben érintett lapok esetében az állítást megfogalmazón van.

Alapelvek[szerkesztés]

Az élő személyekről szóló szócikkek befolyásolhatják az illetők életét.

A Wikimédia Alapítvány és Jimmy Wales nap mint nap kapnak megalapozott tiltakozásokat élő személyekre vonatkozó életrajzi adatokkal kapcsolatban – az érintettek jogosan háborodnak fel a pontatlan vagy torz állításokat tartalmazó szócikkek miatt. Az ilyen panaszok rendezése kényes téma.

A probléma megoldható, ha az érintett maga távolítja el a szócikkből a vitatott megállapítást. Mivel azonban az érintettek jellemzően nem rendszeres szerkesztői a Wikipédiának, nincsenek tisztában az irányelvekkel, így gyakran vandalizmussal vagy szerkesztési háború kezdeményezésével vádolják meg őket annak ellenére, hogy valójában jóhiszeműen járnak el.

Ennek megfelelően, a szerkesztőknek különös gonddal kell írniuk és szerkeszteniük élő személyek életrajzát, szem előtt tartva a következőket:

  • a szócikket a téma által megkövetelt körültekintéssel kell írni és szerkeszteni, a tartalomra vonatkozó irányelvek szigorú betartásával
  • amennyiben az érintett szerkeszti a cikket, alapvető fontosságú, hogy jóindulatot feltételezzünk róla, és udvariasan bánjunk vele (a tartalmi vonatkozásokkal kapcsolatban lásd a en:Wikipedia:Autobiography irányelvet)
  • amennyiben anonim vagy újonnan regisztrált szerkesztő törli egy élő személyre vonatkozó szócikk egy részét vagy egészét, az lehet, hogy maga az érintett. Ilyen esetben fokozottan kerülni kell az agresszív fellépést, ehelyett párbeszédet kell kezdeményezni a szerkesztővel, és megvizsgálni, hogy az érintett szócikk vagy szakasz tartalmaz-e nem, vagy gyengén hivatkozott megállapítást. Amennyiben igen, el kell távolítani.

Stílus[szerkesztés]

Élő személyek életrajzát felelősségteljes módon, konzervatív, semleges, enciklopédikus hangnemben kell írni. Más cikkek esetében működőképes az az elv, hogy mivel egy cikk folyton alakulóban van, elég, ha idővel, fokozatosan éri el az elvárható magas színvonalat, és átmenetileg akár kiegyensúlyozatlanul is elfogadható, ám az élő személyek rosszul megírt életrajzából azonnal el kell távolítani minden sallangot, kiegyensúlyozatlanságot, rossz megfogalmazást, egyoldalúságot és kétes információt még azon az áron is, hogy ennek során csonkká alakulnak, vagy szubcsonkként törölve lesznek.

A szócikknek elfogulatlanul dokumentálnia kell azt, ami megbízható független forrásokban hozzáférhető az érintettről, illetve bizonyos esetben azt, amit az érintett saját magáról tett közzé. Az írás stílusának semlegesnek, tényszerűnek és visszafogottnak kell lennie, elkerülve mind a pozitív, mind a negatív beállítottságú nézőpontot.

Forrástalan és vitatható[szerkesztés]

A szerkesztőknek el kell távolítaniuk minden, élő személyekre vonatkozó vitatható megállapítást, ami nincs kellően alátámasztva, vagy olyan forrásra hivatkozik, ami nem teljesíti a megbízható forrásokra vonatkozó irányelvet, illetve egy forrás feltételezésen alapuló értelmezését adja. A sérelmes és gyengén vagy egyáltalán nem alátámasztott információk eltávolítása kivételt képez a három visszaállítás szabálya alól. Ezek az elvek érvényesek a Wikipédiában bárhol (tehát a vita- és felhasználói lapokon is) fellelhető, élő személyekről szóló életrajzi vonatkozású adatokra. Az adminisztrátorok akár blokkolás és lapvédelem alkalmazásával is kikényszeríthetik az érintett információk eltávolítását, akkor is, ha ők maguk is szerkesztették az érintett lapot. A törölt információt visszaíró szerkesztőket figyelmeztethetik vagy blokkolhatják.

Az adminisztrátorok, ha források nélküli és vitatható hangnemű életrajzi szócikket találnak, amelynek nincs korábbi, semleges nézőpontú változata, azt azonnal, szavazás nélkül törölhetik.

Jimmy Wales mondta:

„Nem tudom eléggé hangsúlyozni. Úgy tűnik, egyes szerkesztőknek szörnyű hajlamuk van arra, hogy a »hallottam valahol« típusú álinformációkat {{forr}} taggel jelöljék meg. Ez súlyos hiba. Az ilyen információkat azonnal, kérdés nélkül törölni kell, hacsak nem lehet forrással alátámasztani. Ez minden információra igaz, de különösen azokra a negatív tartalmúakra, amelyek élő személyre vonatkoznak.”[1]

A semmilyen információt jobbnak tartja a spekulációnál, és ismét aláhúzza az érzékenység szükségességét:

„Az érintettek valódi emberek, és a szavaid sérthetik őket. Mi nem bulvárlap, hanem enciklopédia vagyunk.”[2]

Megbízható források[szerkesztés]

Bármely, egy élő személy életrajzában szereplő állítást, ami, ha nem igaz, rágalmazó lehet, forrásokkal kell alátámasztani. Megbízható külső források nélkül a szócikk sérti a nem saját kutatómunka és az ellenőrizhetőség irányelvét, és rágalmazási vádak alapjául szolgálhat.

Azokat az információkat, amelyek csak elfogult weboldalakon vagy kétes hírű újságokban szerepelnek, óvatosan kell kezelni, és amennyiben negatív tartalmúak, egyáltalán nem szabad felhasználni. Saját kiadású könyvekben, kis példányszámú magazinokban vagy blogokban megjelent információkat szintén tilos felhasználni, kivéve, ha maga az érintett írta (lásd lent).

Nem minden nagy olvasottságú újság és magazin egyformán megbízható. Számos pletykalap terjeszt hamis információkat. Bár ezek izgalmasak lehetnek, ez nem jelenti, hogy itt volna a helyük. Mielőtt ilyesmit beleírnál a cikkbe, gondold át, igaz lehet-e, megbízható-e a forrás, illetve hogy az információ, még ha igaz is, fontos-e egy enciklopédia szempontjából.

Az érintett mint forrás[szerkesztés]

Esetenként maga a cikk tárgya is a szócikk szerkesztői között lehet, akár közvetlenül, akár megbízva valakit. Felveheti a kapcsolatot a szerkesztőkkel a szócikk vitalapján vagy e-mailben. Információt szolgáltathat magáról a sajtóban, saját weboldalán vagy blogjában, esetleg önéletrajzában, emlékirataiban. Ha ezek az adatok ellentmondanak a cikkben foglalt, források nélküli állításoknak, az utóbbiakat törölni kell.

Az érintettől származó információ felhasználható a szócikkben, ha:

  • ellenőrizhető, semleges nézőpontú és nem sérti a saját kutatás tilalmát,
  • releváns a személy jelentősége szempontjából,
  • nem vitatható,
  • nem öncélú,
  • nincs ok kétségbevonni, hogy valóban az érintettől származik.

Az érintett személyes weblapja vagy blogja feltüntethető a külső hivatkozások között akkor is, ha a szócikkben nem szerepel onnan származó információ.

Elfogult vagy rosszindulatú tartalom[szerkesztés]

A szerkesztőknek fokozottan figyelniük kell az életrajzokban és életrajzi adatokban előforduló elfogult vagy rosszindulatú információkra. Abban az esetben, ha úgy tűnik, valaki szándékosan elfogult álláspontot képvisel, ragaszkodni kell a megbízható független forrásokban megjelentekhez és a személy jelentőségének valós megítéléséhez.

A kritikus nézeteket akkor kell megjeleníteni, ha azok valóban lényegesek az érintett megítélése szempontjából, és megbízható forrásokon alapulnak, azonban nem tehetik a cikket egyoldalúvá sem megfogalmazásuk, sem terjedelmük révén. Fontos, hogy a negatív kritikák ne kapjanak aránytalanul nagy teret, elkerülendő, hogy a kisebbségi vélemény többséginek tűnjön. Ha a kritika egy elenyésző kisebbség véleménye, nincs helye a cikkben.

A szócikk tartalmának megbízható forrásokon kell alapulnia, és kifejezetten az érintett személyről kell szólnia. Óvakodj az érintettségen alapuló érvektől.

Lásd még: Wikipédia:Rágalmazás

A magánélet védelme[szerkesztés]

Élő személyek életrajzát konzervatív módon és az érintett magánéletét tiszteletben tartva kell megírni.

Közéleti szereplők[szerkesztés]

Jelentős politikusok esetében számos megbízható, független forrás áll rendelkezésre, a szócikknek egyszerűen dokumentálnia kell ezek információit. Ha egy állítás vagy esemény jelentős, és megbízható források által jól dokumentált, annak szerepelnie kell a Wikipédiában, még ha kedvezőtlen is az érintettre nézve, és tiltakozik is az említése ellen. Ha azonban nem szerepel megbízható forrásokban, ki kell hagyni.

Példa: „Gipsz Jakab és Gipsz Jolán zajos váláson vannak túl.” Jelentős, ellenőrizhető és a cikk szempontjából fontos ez? Ha nem, hagyd ki.
Példa: Egy politikust megvádolnak valamivel. Tagadja, de a Magyar Hírlapban megjelennek a vádak, és botrány kerekedik az ügyből. Ez esetben az állítások szerepelhetnek a szócikkben, forrásként a Magyar Hírlapot megjelölve.

Elsődleges forrásokból származó információkat óvatosan kell kezelni.

Így például az olyan nyilvántartásokat, amelyek az illető lakásának értékére, közlekedési szabálysértésekre, lakóhelyére vagy cégére vonatkozó adatokat tartalmaznak, általában nem ajánlott felhasználni. Amennyiben egy tény megbízható másodlagos forrásban megjelent, úgy az elsődleges forrás felhasználható a másodlagos forrás alátámasztására. Felhasználhatók olyan anyagok, amelyek az adott személy jelentőségéhez kapcsolódnak, így például bírósági iratok olyan személy esetében, akinek jelentősége jogi ügyekhez kapcsolódik. Ugyanígy felhasználhatók nyilvános adatok, ha azok megbízható másodlagos forrásokban is megjelentek. Lásd még: Wikipédia:Ellenőrizhetőség.

Nem közszereplő személyek[szerkesztés]

A Wikipédia olyan emberekről is tartalmaz szócikket, akik ugyan nem közszereplők, de elég jelentősek ahhoz, hogy önálló szócikk szóljon róluk. Az ő esetükben a szerkesztőknek különös önmérsékletet kell tanúsítaniuk, és csak az érintett jelentőségéhez szorosan kapcsolódó információkat szabad a szócikkben szerepeltetni. Elsődleges forrásokat általában nem ajánlott használni, hacsak azt nem említi valamely megbízható másodlagos forrás (lásd fent).

Határesetekben az ökölszabály: „ne árts”. A Wikipédia enciklopédia, és nem bulvárlap. Nem feladatunk a szenzációhajhászás vagy a pletykák terjesztése.

A születési adatok védelme[szerkesztés]

A Wikipédia híres emberek esetében napra pontos születési dátumot közöl, de a legtöbb élő személlyel kapcsolatban ezt kellő óvatossággal kell kezelni, mivel míg az ismert emberek ilyen adatai közismertek és pontosan tudhatók lehetnek, a kevésbé ismertek esetében ez nem mindig igaz. Ha az adott személy jelentősége kérdéses, vagy ha tiltakozik adatai közzététele ellen, csak a születési évet tüntesd fel.

Kategóriák használata[szerkesztés]

Lásd még: en:Wikipedia:Categorization of people

A kategóriák neve nem tartalmaz konkrét információkat, ezért a szócikknek minden esetben egyértelműen közölnie kell az információkat, amik alapján az adott személy bizonyos kategóriákba sorolódik.

Így például a Kategória:Bűnözőkbe csak akkor szabad besorolni az érintett személyt, ha a szócikk forrásokkal alátámasztva megnevezi a bűncselekményt, és az illetőt elítélték érte, vagy beismerte a bűnösségét.

A szexuális vagy vallási irányultságra vonatkozó kategóriák használata nem ajánlott, kivéve, ha két feltétel teljesül:

  • az érintett nyilvánosan vállalja hovatartozását,
  • az érintett jelentőségének, nyilvános tevékenységének megítélése szempontjából lényegesek az ilyen információk.

Különösen óvatosnak kell lenni az érintettet kedvezőtlen színben feltüntető kategóriák használata esetén.

Az érintett személy szerkesztéseinek kezelése[szerkesztés]

Bár a Wikipédiában ellenjavallott önmagunkról cikket írni (lásd itt, 2. szakasz 19. pont) vagy az ilyen cikket jelentősen bővíteni, természetesen örömmel vesszük, ha a szócikkek által érintett személyek pontosítják a róluk szóló szócikket, eltávolítják a pontatlan, hamis vagy források nélküli információkat.

Jimmy Wales figyelmeztette a többi szerkesztőt, ha ilyen esettel találkoznak:

„…visszaállítani valakinek a szerkesztését, ha a saját magával kapcsolatos rágalmakat távolította el a szócikkből, rettenetesen ostoba lépés.” [3]

Élő személy életrajzának egy részét vagy egészét eltávolító anonim szerkesztésekkel óvatosan kell bánni. Ha az érintett személy nem különösebben jelentős, az ilyen szerkesztések általában nem vandalizmusból fakadnak, hanem valószínűleg az érintett személy törölte a rá vonatkozó pontatlan, dehonesztáló vagy téves információkat. A friss változtatások járőreinek, illetve mindazon szerkesztőknek, akik kapcsolatba kerülnek az ilyen esetekkel, körültekintően kell eljárniuk a szerkesztő kilétének megállapításakor, és kerülniük kell az esetleg sértő szerkesztési összefoglalók, illetve a vandalizmus-sablonok használatát.

Az Arbitráló Bizottság határozata értelmében megértést kell tanúsítani azon élő személyek iránt, akikről szócikk szól, különösen, ha az illetők a Wikipédia szerkesztőivé válnak:

Azok számára, akikről szócikk szól vagy szólhat, az érintettségük kísértést jelent, hogy bekapcsolódjanak az abban foglalt információkkal kapcsolatos vitákba, különösen, ha az adatok hamisak vagy erősen negatív színben tüntetik fel az illetőt. Ez azonban éretlen viselkedéshez és az egymással szembeni tisztelet háttérbe szorulásához vezethet. Az ilyen szerkesztőket kritizálni a „Ne harapd le az újoncok fejét” irányelv megsértése. Ehelyett elnézőnek kell lenni, és az esetleges hibákat a tapasztalatlanságnak kell tulajdonítani.
—Az Arbitráló Bizottság határozata (2005. december 18.)[4]

A rólad szóló szócikkek kezelése[szerkesztés]

Ha kérdésed vagy problémád van a rólad szóló cikkel kapcsolatban, hívd fel az azt szerkesztők figyelmét erre az irányelvre a szócikk vagy az illető szerkesztők vitalapján. Amennyiben segítségre van szükséged az irányelv érvényesítéséhez, lépj kapcsolatba egy adminisztrátorral az adminisztrátorok üzenőfalán keresztül.

Jogi problémák[szerkesztés]

A rólad szóló cikkel kapcsolatos jogi problémák esetén először érdeklődj e-mailben: info-hu [kukac] wikimedia [pont] org, de fordulhatsz egyenesen a Wikimédia Alapítvány illetékeseihez is:

Wikimedia Foundation, Inc.
c/o CT Corporation System
818 West Seventh Street
Los Angeles, California 90017

Telefon: +1 (415) 839-6885
Fax: +1 (415) 882-0495

E-mailben: legal [kukac] wikimedia [pont] org; további elérhetőségek.

Vállalkozások[szerkesztés]

A róluk szóló szócikkekkel elégedetlen vállalkozások is kifejezhetik nemtetszésüket. Az erre vonatkozó irányelv itt olvasható.

Lásd még[szerkesztés]

Kapcsolódó irányelvek:

Kapcsolódó útmutatók:

Kapcsolódó nyilatkozatok:

Jegyzetek[szerkesztés]