Wikipédia:Nepáli nevek átírása

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Alapelvek[szerkesztés]

A nepáli nevek (és közszavak) átírására a magyar Wikipédiában – a helyesírási irányelvnek megfelelően és a keleti nyelvekre vonatkozó akadémiai helyesírással összhangban (illetve az OH. ajánlásai alapján) – a magyaros átírást használjuk. A nepáli nyelvek túlnyomó többsége a bráhmi írástípust alkalmazza, ezek egyik legfontosabb és leginkább használatos képviselője a dévanágari írás, amely átírását az újind nevek esetében a WP:ÚJIND szabályozza. Mivel az írás kiejtéskövető, a nepáli kiejtés írásbeli leképezésére is alkalmas, átírása nem tér el az újind nevekben lefektetett alapelvektől. A Nepálban használatos írásrendszerek közül – különösen történelmi és vallási szerepüknél fogva – a randzsana, bhudzsinmol és pracsalit írások említhetők meg, ezeknek azonban 2012-ben még nem volt sztenderdizált unicode alakjuk. A két utóbbi írást – korlátozott elterjedése miatt – nem ismertetjük, a randzsana írást és átírását bitképekkel mutatjuk be.

Az átírás alapelvei:

 • népszerűsítő: mivel csak a magyar helyesírás szerinti betűket használja
 • fonematikus: az átírt nyelvek fonemáit próbáljuk megfeleltetni a hangzást tekintve legmegfelelőbb magyar fonémáknak;
 • kompromisszumos:
  • miként a nemzetközi átírások túlnyomó többsége, megtartjuk az ai és au kettőshangzók írását, jóllehet a nyelvterület nagyobb részén már egyszerű magánhangzónak ejtik őket;
  • a szó végén mindig rövid a-t és i-t írunk (hosszú á és í helyett) tükrözve a leginkább elterjedt kiejtést és az átírási hagyományt;
  • továbbra is megengedjük az /e/ és /o/ hangok hagyományban gyökerező rövid e, o átírását, annak ellenére, hogy újabban terjed a hanghosszt visszaadó é és ó átírás;
  • a magyar gyakorlatban már meghonosodott nevek hagyományos formáját megtartjuk akkor is, ha ezek nem felelnek meg az átírási gyakorlatnak – a meghonosodott írásmód tekintetében a Keleti nevek magyar helyesírása és az OH. művek példaanyaga és szójegyzéke a mérvadó;
 • egyszerűsítő:
  • dny írandó dzsny helyett;
  • a /n/̐ és /ṁ/ nazális betűk lejegyzésére csak az m és n betűket használjuk, így a magyar nyelvben automatikus részlegeshasonulást kihasználva n-et írunk a palatalizált hangok előtti ny, a torokhangok előtti ng helyett.

Átírási táblázatok[szerkesztés]

A randzsana írást elsősorban a nepáli bhása nyelv írásához használják, de India, Tibet, Kína part menti kolostoraiban, Mongóliában és Japánban is gyakori. Általában balról jobbra írják, de a fentről lefelé történő írása is elterjedt. Ezt tartják a szabványos nepáli kalligrafikus írásnak.

A dévanágari írást a nepáli bhása, szanszkrit, maithili és a bradzs bhása nyelvek lejegyzésére használják.

A dévanágari és randzsana írás bráhmi típusú, tehát abugida szótagírást használó írásrendszer, amelynél a szótag törzse egy mássalhangzó, amihez alapértelmezettként egy magánhangzó társul (inherens magánhangzó), a dévanágari és randzsana írásnál ez az /a/. Az írásjelek kiolvasása ennek megfelelően például (dévanágari), Ranjana k.svg (randzsana) =„ka” vagy (dévanágari) Ranjana ddh.svg (randzsana)=„dha”. Amennyiben a magánhangzó eltér az inherens alapértelmezettől, azt külön diakritikus jelek jelölik: például a dévanágari /va / vagy randzsana Ranjana v.svg /va/ esetében a mássalhangzó mellett a következő jelölés szerepel, ha a magánhangzó /i/: ि. Kapcsolása a mássalhangzóhoz: वि, illetve randzsana Nepal Bhasa wi.png kiejtése /vi/.

Ha a mássalhangzót nem követi magánhangzó, akkor ezt egy speciális diakritikus jel ( ् ), az úgynevezett viráma (szanszkrit elnevezés) vagy halant (hindi elnevezés) jelöli (például a क् kiejtése /k/).

A táblázatokban az első karakter a randzsana írást, a második az ISO 15919 átírást, a harmadik a megfelelő dévanágari írást, a negyedik a magyaros ejtésközelítő írást jelöli.

Magánhangzók[szerkesztés]

Randzsana magánhangzók diakritikus jelei

A magánhangzóknak, független helyzetben vagy szó elején, önálló alakjuk van, mellékjelekként pedig a jobb oldali képen látható formában használják őket. A független alakok:

Ranjana a.svg a a Ranjana i.svg i i Ranjana u.svg u u Ranjana ri.svg ri Ranjana li.svg li Ranjana e.svg e e Ranjana o.svg o o
Ranjana aa.svg ā á Ranjana ii.svg ī í Ranjana uu.svg ū ú Ranjana rii.svg Ranjana lii.svg Ranjana ai.svg ai ai Ranjana au.svg au au

Anuszvára, viszárga[szerkesztés]

Az anuszvára (ं) a nazális hangzók jelölése: क /ka/ hangzóból a ं jellel /कं/ kam vagy kan lesz, a viszarga (ः) a szóvégi, általában néma h hangot jelöli (pl अः ejtése ah).

Ranjana am.svg aṃ अं am Ranjana ah.svg aḥ अः ah

Mássalhangzók[szerkesztés]

Ranjana k.svg k k Ranjana kh.svg kh kh Ranjana g.svg g g Ranjana gh.svg gh gh Ranjana ng.svg n
Ranjana c.svg c c Ranjana ch.svg ch cs Ranjana j.svg j dzs Ranjana jh.svg jh dzsh Ranjana ny.svg ñ ny
Ranjana tt.svg tt Ranjana tth.svg ṭh tth Ranjana dd.svg d Ranjana ddh.svg ḍh dh Ranjana nn.svg nn
Ranjana t.svg t t Ranjana th.svg th th Ranjana d.svg d d Ranjana dh.svg dh dh Ranjana n.svg n n
Ranjana p.svg p p Ranjana ph.svg ph ph Ranjana b.svg b b Ranjana bh.svg bh bh Ranjana m.svg m m
Ranjana y.svg y j Ranjana r.svg r r Ranjana l.svg l l Ranjana v.svg v v
Ranjana sh.svg ś s Ranjana ss.svg s Ranjana s.svg s sz Ranjana h.svg h h

Néhány betűkapcsolat (ligatúra)[szerkesztés]

Ranjana ksh.svg kṣ क्ष kr Ranjana tr.svg tr त्र tr Ranjana jny.svg jñ ज्ञ dny

Számok[szerkesztés]

Ranjana 0.svg 0 ० Ranjana 1.svg 1 १ Ranjana 2.svg 2 २ Ranjana 3.svg 3 ३ Ranjana 4.svg 4 ४ Ranjana 5.svg 5 ५ Ranjana 6.svg 6 ६ Ranjana 7.svg 7 ७ Ranjana 8.svg 8 ८ Ranjana 9.svg 9 ९

Példa az átírásra[szerkesztés]

Az ismert szanszkrit mantra, az om mani padme hum:

Dévanágari írással: ओं मणिपद्मे हूं:

ओं = om (ओ=o + ं=anuszvára)
म = ma
णि = ni (ण=n + ि=i)
प =pa
द्मे=dme (द=d ्=halant म े=e)
हूं= húm (ह=h ू=ú ं=anuszvára)

Randzsana írással:

(*)Az "om", vagy "aum" szótag jelölésére a legtöbb írásban külön jelet használnak


Források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]