Magyar helyesírási szótár

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A Magyar helyesírási szótár (alcíme: A Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint, hivatalos rövidítése MHSz. volt (a 12. kiadás szerint ez már nem szabályos), becenevén „a nagy fehér”, az első kiadás színére utalva) az Akadémiai Kiadó helyesírási szótára (ISBN 9630576309). Szerkesztői Deme László (a nyelvtudomány doktora), Fábián Pál (az MTA Magyar Nyelvi Bizottság elnöke) és Tóth Etelka. Először 1999-ben, majd 2000-ben, 2003-ban, 2005-ben és 2007-ben jelent meg.

Elődei, a Helyesírási tanácsadó szótár (HTSz., 1961–1983, ISBN 9632051173) és a Helyesírási kéziszótár (HKsz., 1988–1998, ISBN 9630569051) terjedelmét kibővítve mintegy 140 000 szót és szókapcsolatot tartalmaz (ezt csak az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötete múlja felül 213 974 szóalakjával). A korábbi kiadáshoz képest mintegy tízezer új szóval gazdagodott, közel ezer, idejétmúlt alak pedig kimaradt belőle.

Betűképe egységes, félkövér kiemelést csak a fejlécben használ. – A főneveknél az egyes és többes birtokjeles alakot adja meg, valamint az elő- és utótagos összetételeket és egyes közkeletűbb szókapcsolatokat (ezek külön szótári tételként is szerepelnek); igéknél pedig a múlt idejű és a felszólító módú többes szám harmadik személyű alakot. A tulajdonnevek mellett a belőlük képzett melléknévről és többnyire a ‑val/‑vel ragos alakról tájékoztat, idegen és problémás írásmódú magyar szavakhoz pedig az elválasztást is megadja.

A szótári tételek rendezése, összehangolása bizonyos hiányosságokat hagy maga után (a lánghőmérséklet szó például csak a második tagja szerinti helyén lelhető fel, a gyúláshőmérséklet viszont csak az első tagja szerint van besorolva). Előnyére írható viszont a rövidítések megadása, a magyar és idegen névváltozatok szerepeltetése, valamint az egybe- és különírt alakok szembeállítása, értelmező megkülönböztetése.

A könyv végén tizenegy oldalas ragozási táblázat található, amely a különféle végződésű és hangrendű ikes és iktelen igék paradigmasorát mutatja be.

Lásd még[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]