A Magyar helyesírási szótár és az Osiris-féle Helyesírás eltéréseinek listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A két mérvadó helyesírási szógyűjteménynek ma a Magyar helyesírási szótár (MHSz.) és az Osiris-féle Helyesírás (OH) számít.[1] A mindkettőben szereplő szavak írásmódja túlnyomórészt megegyezik, mégis előfordul eltérés több tízezer nyelvi adat közül: részben szándékosan (eltérő szabályértelmezés miatt), részben pedig véletlenségből.

Eddig egyik kötet kiadója sem tett közzé jegyzéket ezekről a különbségekről, noha a korrektoroknak, szerkesztőknek, helyesírási versenyek résztvevőinek fontos lehet tudni, mely adatoknál mondanak ellent egymásnak a szótárak (hogy a kényszerű választás ne okozhasson számukra presztízsveszteséget vagy más hátrányt), illetve melyek azok a szóalakok, amelyeket egy másik kiadvány közlése miatt szintén elfogadhatónak tekinthetünk. Emiatt kísérli meg összegyűjteni az alábbi lista a két kötet eltéréseit.

Megjegyzendő, hogy a szótárak újabb kiadásaiban kijavítottak néhány hibát; az alábbi lista az MHSz. 1999-es és az OH 2004-es kiadásán alapul. (Eddig a már felfedezett hibák jegyzékét sem tették közkinccsé.) Ez a lista nem tartalmazza az OH tanácsadó részében előforduló hibákat.


Eltérések jegyzéke[szerkesztés]

Külön listában szerepelnek alább az alábbi három típusba sorolható eltérések:

 • egybe- és különírási eltérések élőlények megnevezésében;
 • a második mozgószabály MHSz. általi figyelmen kívül hagyásából eredő eltérések;
 • a szó végi néma betűre, ill. bonyolult betűegyüttesre vonatkozó szabály más értelmezéséből fakadó eltérések.

Az alábbi listában kék háttérrel emeltük ki a helyesírási szabályzat által indokolható, annak alapján javasolt formákat. Egyes sorokban mindkét megoldás színezve szerepel: ez azt jelöli, hogy mindkettő egyaránt alátámasztható. Másutt egyik változat sincs színes háttérrel megjelölve: ez nem azt jelenti, hogy mindkettő téves volna, csupán azt, hogy egyikhez sem áll még rendelkezésre döntő értékű forrás (de ez a jövőben változhat).

A dőlt betűs „és” azt jelöli, hogy az adott kiadvány mindkét alakot helyesnek tartja, de más-más értelemben.

MHSz. OH Magyarázat, megjegyzés
Szóalak Oldal Szóalak Oldal
adósságátütemezés 4. adósság-átütemezés 431. A hatszótag-szabály szerint hiába 8 szótagos az összetétel, csupán 2 elemű, így egybeírandó. Az Osiris Diákszótárban már javították.
AIDS-szel 7. AIDS-cel 435. AkH.11 286.; l. még AkH. 12. lenyomat 130. o. Nyomtatott kiadványainkban és a világhálón az akadémiai írásmód jóval gyakoribb.
(Alexandria arab neveként)
Al-Iszkanderíja

(Algír arab neveként)
Ed-Dzáír
12–13. (Alexandria arab neveként)
el-Iszkanderíja

(Algír arab neveként)
ed-Dzáir
445. Az a/e különbség részint a klasszikus és a modern arab különbségének róható fel; a kapcsolódó névelőt a szakirodalom többnyire kisbetűvel írja át még tulajdonneveknél is, de előfordul a nagybetű is; az OH-ban közölt ed-Dzáir valószínűleg közelebb áll a valós kiejtéshez, mivel a magrebi nyelvjárások közismerten rövidítik a hosszú és elhagyják a rövid magánhangzókat.
alkotó művészet 14. alkotóművészet 447. AkH.11 112.; az igenév rendeltetést fejez ki.
állótőke-képzés 16. állótőkeképzés 451. AkH.11 138.; az állótőke önmagában is egybeíródik, így a második mozgószabály nem merülhet fel.
Antigua és barbudai 22. Antigua és Barbuda-i 463. AkH.11 164., AkH.11 217. b), AkH.11 265. b)
(Baku azeri nyelven:)
Baki
39. (Baku azeri nyelven:)
Bakı
491. Az azeri nyelvnek van latin írású változata is, így nincs szükség átírásra, s ebben pont nélküli i-vel íródik.
beíratkozás, ~ik 46. (be/fel)iratkozik 505.,
852.
AkH.11 27. a), MTA Nytud. Int. GYIK[2]
béke-világtanácsi 47. békevilágtanácsi 506. AkH.11 138.
bissau-guineai (köztársasági) 56. Bissau-guineai (köztársasági) 522. AkH.11 177. b)
Buenos Aires-i 67. buenos airesi 539. AkH.11 217. b) a 12. kiadás szerint is helytelen az OH-s változat
cigánygyerek (a szólás részeként) 75. cigány gyerek 554. A szólásokban megszokott átvitt értelem önmagában nem indokolja az egybeírást.
civil szervezet 77. civilszervezet 557. A civil szó nemcsak melléknév (’polgári’, ’nem katonai’), hanem főnév is lehet (’polgári személy’), s a civilszervezet is értelmezhető úgy, hogy nem maga a szervezet civil, hanem civilek alkotják, jelöletlen főnévi összetételként, így az egybeírás is indokolható.
Dar es Salaam 95. Dar es-Salaam 586.  
design 99. dizájn 603. AkH.11 203. és AkH.11 212.
dzsiudzsicu 112. dzsúdzsucu 617. A dzsiudzsicu alak a korábbi, kevésbé hűséges Jiu-Jitsu átírásból fakad, de a kiejtéshez a dzsúdzsucu átírás áll közelebb (vö. OGG fájl), amint a Hepburn-átírásban is áttértek a jūjutsu alakra.
Edward (király) 114. Eduárd (király) 620. AkH.11 207.; Arany János A walesi bárdok c. versének egyes sorait idézve azonban az Edward alak a megfelelő.
élethalálharc 124. élet-halál harc 639. A hagyománnyal indokolható az MHSz. változata, a mozgószabállyal pedig az OH-é (l. még napéjegyenlőség vs. nap-éj egyenlőség). Megjegyzés: a macska-egér harc mindenképp a mozgószabály alapján íródik.
Erazmus 135. Erasmus 657.
Észak-Rajna-Vesztfália 141. Észak-Rajna–Vesztfália 668. AkH.11 177. b) Az OH írásmódja nem az AkH.11 179.-re épül, hanem egy szaknyelvi helyesírási szabály analógiájával indokolható, amely például a vas-szulfát-oldat és a réz-szulfát-oldat alakok összekapcsolásaként vas-szulfát–réz-szulfát oldatot javasol, hogy a tagok hierarchikus viszonyait világosabban jelölje (OH 134.).
Európai Unió-beli 143. európai uniós 672. AkH.11 180.
fokuszál, fokuszálás, fokuszálóhatás 169. fókuszál, fókuszálás, fókuszálóhatás 718.
Forma–1 172. Formula–1 723. Az eredeti nemzetközi alak a Formula, amelynek a magyar Forma szó értelmileg nem megfelelője, hiszen a formula szó nem ’alak, forma’, hanem ’szabály, minta, előírás’ jelentésű. A Forma tehát egyfajta népetimológiának tekinthető.
főépítésvezető 174. fő-építésvezető 725. AkH.11 138.
gyógynövény-szaküzlet 197. gyógynövényszaküzlet 768. AkH.11 138.
házimozi
házipatika
215. házi mozi
házi patika
798–799. Értelmezésük vitatható: attól függ, hogy a jelentésváltozást a tagok szótári jelentéséből levezethetőnek tekintjük-e (mint az MHSz.-ben szereplő házi gyógyszertár esetében az AkH.11 107. a) alapján), vagy sem (az alkotó tagoknak szűkebb szótári jelentést tulajdonítva, abból nem levezethető mértékű jelentésváltozást feltételezve – különálló típusként, fajtaként értelmezve az AkH.11 107. b) alapján). Megjegyzés: az AkH.12 szótári részében a különírt házi patika alak szerepel, ellentmondva az MHSz. változatának.
(az idegen Hermann keresztnévből)
Hermannal
219. (az idegen Hermann keresztnévből)
Hermann-nal
806. AkH.11 217. c), AkH.11 94., az AkH.11 163. c) alatt jelzett egyszerűsítés csak a magyar utónevekre vonatkozik.
HIV-vírus 224. HIV vírus 814. AkH.11 140. a), AkH.11 167., AkH.11 183., AkH.11 194. analógiájára
homokkő szikla 227. homokkőszikla 819. Az AkH.11 115. szerint első látásra különírandó, ám az OH-beli alak is szándékos lehet, mivel a homokkő fal forma már különírva szerepel ott. Az egybeírást az magyarázhatja, hogy a szikla nem homokkőből készült, hanem pusztán tartalmazza azt, és emiatt a szerkezet sima szóösszetételnek minősül.
humán erőforrás 231. humánerőforrás 826. A humán szó melléknév és összetételi előtag is lehet, de melléknévként a jelentése ’humánus’ (régies használatban) vagy ’a társadalomtudomány(ok) ágait alkotó’ (tudomány), ’ezek közé tartozó’ (tárgy), ’erre irányuló’ (érdeklődés), így az emberek, személyek alkotta erőforrásra utalva csak összetételi előtagként értelmezhető, vö. humánbiológia, humángenetika, humánökológia stb.
image l. imázs 238. image [imidzs] image-et, image-ek (…) 840. Az MHSz. szerint helytelen alak, az OH pedig elfogadja a létezését.
intercity, Bartók intercity 251. InterCity 847.
Internet (intézmény) és internet (távközlési rendszer) 242. internet 847. MTA Nytud. Int. GYIK[3]
(ir)reverzíbilis 246.,
445.
(ir)reverzibilis 854.,
1237.
A kétféle írásmódot az -ibilis végződésű szavak írásáról időközben hozott döntés (ill. az abból adódó változás) magyarázza. A döntés eredménye a rövid i használatát hozta, így az OH abból adódóan tartalmazza a helyeset, hogy később jelent meg.
Izmir 248. İzmir 859. A pontozott nagy I betűs az eredeti, és nem annyira elterjedt a magyarban, hogy a magyaros írást a hagyománnyal indokolhassuk.
jade, jade-dal 250. jáde, jádét, jádék, jádéje ~ jádéja 862. A legelterjedtebb kiejtés a [jáde], hangzó e-vel, amelynek az MHSz.-beli írásmód ellentmond.
Jelačić 252. Jellasics 869. AkH.11 214. és AkH.11 210.
(Kartúm arab neveként:)
El-Khartoum
266. (Kartúm arab neveként:)
el-Khartoum
892. A névelőt nem szükséges a tulajdonnév részeként kezelni, amint a magyar névelőt sem írjuk nagybetűvel például a többtagú intézménynevekben.
Keleti-Sierra Madre-i 270.,
459.
keleti-Sierra Madre-i 899. AkH.11 177. a), bár a fő összetételi elemeket kötőjel kapcsolja össze, így a nem tulajdonnévi tagok kisbetűsítése lenne várható a földrajzi nevek általános szabályai alapján.
Kisfaludi Strobl 14.
(alkotás)
Kisfaludi Stróbl (Zsigmond) 928. A Magyar életrajzi lexikon 1000–1990, a Képzőművészet Magyarországon, az Új magyar életrajzi lexikon (Bp., Magyar Könyvklub, 2002), a Kortárs magyar művészeti lexikon (Bp., Enciklopédia Kiadó, 2000), az Emberek és szobrok[halott link] c. emlékiratkötete (1969) és a Magyar Nemzeti Bibliográfia mind a rövid o-s alakot hozza.
kis húgom 286. kishúg 109.,
926.
kis-Szunda-szigeteki 287. kis-szunda-szigeteki 930. Mivel a Szunda nem értelmezhető magyarul se köznévként, se melléknévként, tulajdonnévként kezeljük, és a többtagú földrajzi név melléknévképzős alakjában is megőrizzük a nagybetűjét.
knesszet 289. Kneszet 935.  
Kosciuszko
elv.: Kos-ci-usz-ko
300. Kościuszko
elv.: Koś-ciusz-ko
953. Az s-en éles ékezettel íródik, kiejtve pedig megközelítőleg [koscsuskó], pontosabban koɕ'ʨuʃko (OGG).
légicsapás,
légideszant,
légifuvardíj
322. légi csapás,
légi deszant,
légifuvar-díj
996. AkH.11 107. a) (Nincs egyértelmű jelentésváltozás, ami az egybeírást indokolná.)
Łódz 330. Łódź 1010.  
Luxor 332. Lukszor 1015. Az OH átirata némileg jobban tükrözi az eredeti arab változatot (لأقصر – al-Uqṣur, magyarosan al-Ukszur), ahol szintén külön q/k és ṣ/sz külön betű.
matematika írásbeli 244. matematikaírásbeli 1038. AkH.11 129.), AkH.11 114. b), nem AkH.11 114. a) (jelentéstömörítő összetétel, illetve fajtajelölő alakulat, nem főnévi jelző)
méghogy 359. még hogy 1045.
Mumbai (régebben Bombay) 364. Bombay 529.  
Nabukodonozor 369. Nabú-kudurri-uszur 1093.  
napéjegyenlőség 372. nap-éj egyenlőség 1099.,
1122. (nyári)
A hagyománnyal indokolható az MHSz. változata, a mozgószabállyal pedig az OH-é (l. még élethalálharc vs. élet-halál harc). Megjegyzés: a béka-egér harc (az Iliasz paródiája) vagy pl. a macska-egér harc mindenképp a mozgószabály alapján íródik.
nehézlégzés (betegség) 375. nehéz légzés 1104.  
(null írása)
5:0, 2:0, 3:0
(szóköz nélkül)
383. (null írása)
0 : 0, 0 : 4
(szóközzel)
1119.
(295. is)
on-line 394. online 1140. Az eredeti angol alak az egybeírt, vö. Merriam-Webster, Encyclopædia Britannica Online
Pál-forduló 407. pálforduló 1163. AkH.11 201.
papír alapú 409. papíralapú 1168.
paraolimpia 410. paralimpia 1170. Miért paralimpia?[halott link] (Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda), Magyar Paralimpiai Bizottság, magyarázat az International Paralympic Committee honlapján
Pest közeli 307. Pest-közeli 708.(*) AkH.11 169., nem AkH.11 184.; nincs Pest közele földrajzi név, amelyből a kötőjel nélküli alak levezethető lenne.
*: Az OH javaslata a közeli alatt hivatkozott tulajdonnévből vezethető le (Fidesz, ill. annak bokrában Fidesz-közeli).
Phnom Penh 418. Phnompen 182.,
1186.
Keleti nevek magyar helyesírása, 381. o.
pinyin 414.,
454. stb.
pinjin 1189. AkH. 218–220., az „ny” nem a magyar ny hangot jelöli, hanem az angolos írásmód megőrzése, ami a kínai nyelv magyar átírásában nem indokolt.
Ploieşti 421. Ploiești 1193. az ékezet viszont ott is hibás, szemben az OH-val és az itt megadott helyes alakkal.
Potyomkin cirkáló 426. Patyomkin cirkáló 1177.,
1201.
AkH.11 210. (A szabályos átírású alak a Potyomkin, de kifejezésekben gyakran megőrződnek a hagyományosan meghonosodott alakok, például Krőzus, Pitagorasz-tétel.)
pozaun v. puzón 426.,
432.
pozan 1202.
Poznañ 426. Poznań 1202. Ñ betű nincs a lengyelben.
prehisztorikus 427. prehisztorikus ~ prehistorikus 1204.
pszichotróp 430. pszichotrop 1210. A ‑trop végződés mellékneveknél rövid o-t tartalmaz, vö. pl. izotrop az OH 861. és az MHSz. 249. oldalán. A hosszú ó-s változat főneveknél fordul elő, pl. mizantróp, filantróp, valamint a ‑trópia végződésben, pl. izotrópia.
sínai-félszigeti, -hegyi 460. Sínai-félszigeti, -hegyi 1266. AkH.11 176. b).
státus 466. státus ~ státusz 1278.  
szaúd-arábiai 477. Szaúd-arábiai 1299. AkH.11 177. b)
szent János kórház és rendelőintézeti 250. Szent János kórház és rendelőintézeti 1312. A Szent előtagot a szabályzat a név részének veszi az AkH.11 164. alapján, például Szent István melléknévképzős alakja a szószedet szerint Szent István‑i, nem pedig *szent istváni, így a belőle alkotott intézménynév képzett alakjaiban (AkH.11 187.) is megőrizzük a tulajdonnévi jelleget.
A Szép Magyar Nyelvért Alapítvány 11. Szép Magyar Nyelvért Alapítvány 443.,
1314.
(szótárak nyelvei)
magyar-német szótár
494. (szótárak nyelvei)
angol–magyar szótár,
görög–latin szótár
461.,
757.,
1337
AkH.11 263. a)
Sztravinszkij 497. Stravinsky 1280. A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása c. kötetből
sztyep v. sztyepp 497. sztyeppe ~ sztyepp 1342. Az alakok pusztán gyakoriságban térnek el, rangsor éppúgy nem állapítható meg közöttük, ahogy a fel és a föl között sem. A legbiztonságosabb megoldásnak mindenesetre a sztyepp alak mondható, amely mindkét szótárban szerepel.
testre szabott (konkrétan) és testreszabott (átvitt értelemben) 516. testre szabott 1381. Értelmezésük vitatható: attól függ, hogy a jelentésváltozást a tagok szótári jelentéséből levezethetőnek tekintjük-e, vagy sem. Az MHSz. szűkebben értelmezi a testre szab jelentéskörét, és a AkH.11 125. b) alapján jelentésváltozással magyarázza az átvitt értelmű használatot, az OH pedig tágabban értelmezi, így a szólásokhoz hasonlóan átvitt értelemben is megőrzi a különírást.
Újházy-tyúkleves 536. Újházi-tyúkleves 1420. Újházi Ede színművészről kapta a nevét.
vilmoskörte vilmos körte 1467.
Vasi-Hegyhát 551. Vasi-hegyhát 1448. AkH.11 176. a)
vegyesvállalat 553. vegyes vállalat 1452. AkH.11 107., vö. ÉAny 2005/1.[halott link], 12. o.
Zeiss-lencse,
Zeiss-üveg
325., 543., 570. Zeiss lencse,
Zeiss üveg
1488. AkH.11 194., nem AkH.11 140. b) (A Zeiss itt márkanévként szerepel, így a márkanevekre vonatkozó szabály jobban alkalmazható rá, mint a tulajdonnév-köznév összetételekre vonatkozó általános szabály.)
Zsolnay-porcelán 424. Zsolnay porcelán 1496. AkH.11 194., nem AkH.11 140. b) (A kötőjel nélküli megoldás figyelembe veszi, hogy márkanév, nem csak családnév vagy más tulajdonnév-köznév összetétel.)

Egybe- és különírási eltérések élőlények megnevezésében[szerkesztés]

Egyes élőlények nevét az OH szaknyelvi kiadványok alapján[4] adta meg, az MHSz. pedig attól eltérően:

MHSz. OH
Szóalak Oldal Szóalak Oldal
barnamedve 43. barna medve 486.
éti csiga 142. éticsiga 670.
feketerigó 153. fekete rigó 690.
gyűrűs férgek 200. gyűrűsférgek 773.
házigalamb 215. házi galamb 798.
házinyúl 215. házi nyúl 799.
keresztes pók 275.,
422.
keresztespók 908.
meztelen csiga 355. meztelencsiga 1064.

A második mozgószabály MHSz. általi figyelmen kívül hagyásából eredő eltérések[szerkesztés]

Az eltérések egy sajátos csoportját képezik azok az esetek, amikor az MHSz. – feltehetőleg a könnyebb olvashatóság érdekében – figyelmen kívül hagyta az AkH.11 139. b) pontot, és egy másik elvet alkalmazott a kérdéses szókapcsolatok helyesírásában:

MHSz. OH
Szóalak Oldal Szóalak Oldal
országgyűlési képviselő-választás 396. országgyűlésiképviselő-választás 1145.
önkormányzati képviselő-választás 401. önkormányzatiképviselő-választás 1153.
személyi jövedelemadó-bevallás, személyi jövedelemadó-előleg 481. személyijövedelemadó-bevallás, személyijövedelemadó-előleg 1308.

A szó végi néma betűre, ill. bonyolult betűegyüttesre vonatkozó szabály más értelmezéséből fakadó eltérések[szerkesztés]

Egyes eltérések abból erednek, hogy az [i]-nek hangzó ‑ey végződés y-ját az MHSz. nem tekinti néma betűnek (vö. AkH.11 217. a)), így az ilyen szavak ragozásában a kötőjelet sem teszi ki, az OH viszont igen – vagy éppen a kétbetűs végződést tekinti szokatlan, bonyolult betűkapcsolatnak (mindkét elemzés elképzelhető, és egyaránt kötőjelre vezet[5]):

MHSz. OH
Szóalak Oldal Szóalak Oldal
berkeleyi 50. berkeley-i 513.
Disneyvel 102. Disney-vel 600.
halleyi 206. halley-s 925.
huxleyi 232. huxley-s 829.
kimberleyi 284. kimberley-s 923.
sydneyi 469. sydney-i 1285.

Román mellékjeles betűk írása[szerkesztés]

A romániai városnevek eredeti alakjában csak az OH alkalmazta az alul „vesszős” mellékjeles román betűk helyes alakját, az MHSz.-ben egy hasonló betű szerepel, l. AkH.11 214. és román ábécé.

MHSz. OH Címszó,
további megjegyzés
Szóalak Oldal Szóalak Oldal
Bucureşti 67. București 540. (l. Bukarest)
Chişinău 75. Chișinău 553. (l. Chișinău)
Iaşi 234. Iași 832. (l. Jászvásár)
Sighişoara 457. Sighișoara 1260. (l. Segesvár)
Şiria 560. Șiria 1466. (l. Világos)
Timişoara 511. Timișoara 1371. (l. Temesvár)
Tîrgu Mureş 341. Târgu Mureș 1035. (l. Marosvásárhely; a Târgu alak tükrözi a mai helyesírást)

Hibák az OH-ban (a megfelelő alak az MHSz.-ben nem szerepel)[szerkesztés]

Szóalak Oldal Helyes alak Magyarázat, megjegyzés
amatőr-ökölvívás 456. amatőr ökölvívás A 2008-as diákváltozatban már – a többi hasonló szerkezethez hasonlóan – különírva szerepel (31. o.), és az MHSz. is különírja pl. az amatőr labdarúgás kifejezést.
Asgabat 184.
DE l. 475.
Aşgabat AkH.11 214. A türkménnek van latin írása, úgyhogy azt vesszük alapul (a hagyományos írásmódnak egy ilyen kevésbé közismert városnévnél kisebb szerepe van).
Megjegyzés: az OH 475. oldalán már mellékjellel szerepel, ez tehát belső ellentmondást is jelent.
Eduard Beneš 511. Edvard Beneš Az eredeti cseh alak az Edvard.
blue curação 525. blue curaçao AkH.11 214. Az Osiris Idegen szavak szótárában már *curaçăo néven. A névadó Curaçao sziget nevének feltételezett portugál eredete (coração = szív) állhat a hiba mögött.
cascade-hegységi 548. Cascade-hegységi AkH.11 176. b) A „Cascade” nem értelmezhető sem köznévként, sem melléknévként, így tulajdonnévnek tekintjük.
cash flow-terv 548. cash flow terv Ha két különírt elemből álló idegen szóhoz járul összetételi tag, azt kivételesen különírjuk, vö. OH 137.
Crô-Magnon 560. Cro-Magnon Indokolatlan ékezet, az eredeti francia forma Cro-Magnon.
DVD‑lemez 615. DVD lemez AkH.11 140. a), AkH.11 167., AkH.11 183., AkH.11 194. analógiájára (a DVD betűszó már tartalmazza a lemez megfelelőjét, úgyhogy ha kitesszük melléje, csak magyarázó jelleggel tehetjük, különírva)
ezer millió 677. ezermillió A tőszámneveket egybeírjuk, vö. tízbillió (OH 1389.), százmillió (OH 1300.), százbilliárd (OH 1300.). A több millió, sok millió, néhány millió vagy az ezer esztendő analógiája kevésbé alkalmazható, mert mennyiségjelzős kapcsolatok.
férfi-magasugrás 115., 704. férfimagasugrás AkH. 138.
grand prix-mezőny,
grand prix-viadal
759. grand prix mezőny,
grand prix viadal
Ha két különírt elemből álló idegen szóhoz járul összetételi tag, azt kivételesen különírjuk, vö. OH 137.
hardanger-fjordi 788. Hardanger-fjordi AkH.11 176. b) A Hardanger nem tekinthető köznévnek vagy melléknévnek magyarul, tulajdonnévként pedig a földrajzi név melléknévképzős alakjában is megőrzi nagy kezdőbetűjét.
húgica 825. hugica Az 53. oldalon (a hugi alakkal együtt) már rövid u-val szerepel, akárcsak az Osirisnél később megjelent diákszótárban is. (A húgocska ettől függetlenül marad hosszú ú.)
kerékpár-megőrző 906. kerékpármegőrző AkH. 138.
kerékpáros-cipő 906. kerékpároscipő AkH. 138.
kis göncöli 928. Kis Göncöl-i OH 214. o.
Korniss alatt:
Kornis Dezső, Kornis Péter
951. Korniss Dezső, Korniss Péter  
Le figaró-beli 995. Le Figaro-beli AkH.11 200., AkH.11 216. (a ‑beli előtt nem nyúlik meg a szó végi magánhangzó, vö. mesebeli)
Livingstone-vízesés elv.:
Li-vings-to-ne
1009. Li-vings-tone AkH.11 230. a)
Magalhãesel 1020. Magalhãessel  
nagy medvei 1097. Nagy Medve-i OH 214. o.
namíb-sivatagi 1098. namib-sivatagi Az előtte két alakban szereplő Namib-sivatag nyomán feltételezhető, hogy a rövid i-s forma a szándékos.
Nikomak- / hosszal 1114. Nikoma- / khosszal Előtte szerepel a {Ni-ko-ma-khosz} elválasztási minta: a kh ugyanis egy hangot jelöl, nem választható el.
Panamai köztársasági 1166. panamai köztársasági AkH.11 180.
Pro Urbe Díj 1206. Pro Urbe díj OH 226. o.
Saturnussal 1257. Saturnusszal AkH.11 216. b)
show-man 1264. showman Az angol eredetiben is egybeíródik.
sodrott 1270. sodrot „sodor” (fn) + tárgyrag értelemben hibás. A le- igekötős hivatkozás is az (ige) szócikkhez tartozna.
szadomazo 1288. szadomazó Minthogy köznévként vagy melléknévként már nem tekinthető puszta előtagnak, a szó végi „o” megnyúlik, vö. AkH.11 203.
Tao-tö-King-beli 1357. Tao-tö-king-beli KN. 402., 436. alapján
tasman-tengeri 1363. Tasman-tengeri AkH.11 176. b) Eredetileg Abel Tasmanról kapta a nevét; a tasman/tasmán/tazmán melléknév bevonása nem indokolt. A Helyesírási tanácsadó szótár (1983) szintén nagybetűvel hozza.
Wekerle-telep 1481.
DE l. 199.
Wekerletelep AkH.11 175. b) A kéttagú helységrésznevek egybeírandóak még akkor is, ha első tagjuk tulajdonnév, l. OH 197–199.
Megjegyzés: az OH 199. oldalán már egybeírva szerepel, ez tehát belső ellentmondást is jelent.

Intézménynevek fantázianévi elemeinek kisbetűs írása[szerkesztés]

Néhány esetben az OH kisbetűs alakot ad meg intézménynevek melléknévképzős alakjának fantázianevében is, noha ezek az AkH.11 187. értelmében nagy kezdőbetűsek maradnak (vö. Új Egység cipészipari szövetkezeti, Szabadság szállói/szállóbeli a szabályzatban):

Szóalak Oldal Helyes alak
csudajó ABC-áruházi 581. Csudajó ABC-áruházi
fészek áruházi
fészek klubos
706. Fészek áruházi
Fészek klubos
hangya szövetkezeti 786. Hangya szövetkezeti
kotta kft.-beli 954. Kotta kft.-beli
luxus áruházi 1016. Luxus áruházi
nyilvánosság klubbeli 1126. Nyilvánosság klubbeli
platán panziói 1192. Platán panziói

Államrészek közszói elemeinek nagybetűs írása[szerkesztés]

Egy-két esetben nagybetűs alak szerepel az OH-ban államrészek melléknevesült alakjának közszói elemeiben, noha ezeknél az AkH.11 181. kis kezdőbetűt ír elő (vö. budai járási a szabályzatban):

Szóalak Oldal Helyes alak
Nezsideri járási 1114. nezsideri járási
Gyanafalvi járási 764. gyanafalvi járási
Kismartoni járási 929. kismartoni járási
Ökörmezői járási 1151. ökörmezői járási
Rahói járási 1218. rahói járási
Szörényi bánsági 1339. szörényi bánsági

Hibák az MHSz.-ben (a megfelelő alak az OH-ban nem szerepel)[szerkesztés]

Szóalak Oldal Helyes alak Magyarázat, megjegyzés
állapotellenőrzés 15. állapot-ellenőrzés AkH.11 138.
ezer wattos motor 145. ezerwattos motor AkH.11 119.
Focşani 167. Focșani AkH.11 214. (l. román ábécé).

Mindkét szótárban hibás[szerkesztés]

Szóalak MHSz. OH Helyes alak Magyarázat, megjegyzés
Edinburghban, edinburghi 114. 620. Az OH még említi alternatívaként az "Edinburgh-ben, edinburgh-i" alakokat is. Edinburgh-ban, edinburgh-i A városnév magyar kiejtése [edimboró], így toldalékolt alakjait az AkH.11 217. a) alapján csak kötőjellel írhatjuk, hiszen az utolsó kiejtett hangot a magyar írásrendszerben szokatlan betűkapcsolat jelöli. Az OH által említett [-bör] végződésű alternatív kiejtés, s így a magas hangrendű toldalékolás az eredeti angol /'edɪnb(ə)rə/ (és a magyar kiejtési hagyomány) alapján nem megalapozott.
kékvércse 269. 898. kék vércse Szaknyelvi kiadványok[4]
szem-öl-dök 248. (ív alatt) 1309. sze-möl-dök Jelenlegi ismereteink alapján nem összetétel (tehát az öldök nem önálló szóelem benne), hanem a szem valamilyen ősi képzős alakja,[6] bár újabb kutatások szerint a szem és az elavult öl összetétele mégis indokolhatja az m utáni elválasztást.[7] Az OH csak a harmadik címszóbeli előfordulásnál hozza a helyes, m előtti elválasztást, az első kettőnél hibásan szerepel; az MHSz. pedig csak az ív szóval alkotott összetételként hozza, de szintén hibásan.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete a saját kiadású Magyar helyesírási szótára mellett egyedül az OH-t említi a Gyakran ismétlődő kérdések között, megerősítve róla, hogy hiteles: „(…) az Osiris-helyesírás is, amely minden ellenkező híresztelés ellenére hiteles (nemcsak azért, de azért is, mert az akadémiai kiadás szerzői lektorálták)” Archiválva 2008. április 11-i dátummal a Wayback Machine-ben.
 2. A helyesírási szótárakban hol a beíratkozik, hol a beiratkozik forma található. Akkor most melyik a helyes? Archiválva 2008. április 11-i dátummal a Wayback Machine-ben (részlet a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete Nyelvművelő Osztályának Gyakran ismétlődő kérdéseiből)
 3. Mikor kezdjük kisbetűvel és mikor naggyal az internet/Internet szót? Mi az oka annak, hogy a Magyar helyesírási szótárban mind a két forma, az Osiris Kiadó Helyesírás című kiadványában pedig csak a kisbetűs változat szerepel? (részlet a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete Nyelvművelő Osztályának Gyakran ismétlődő kérdéseiből)
 4. a b *Gozmány László 1994. A magyar állatnevek helyesírási szabályai. Folia Entomologica Hungarica – Rovartani Közlemények, 55. 429–445.
  • Jávorka Levente – Fábián PálHőnyi Ede (szerk.) 1995/2000. Az állatfajtanevek helyesírása. Állattenyésztés és Takarmányozás, 44. 465–470. = Acta Agraria Kaposváriensis, 4. 82–86.
  • Priszter Szaniszló 1998. Növényneveink. Budapest, Mezőgazda Kiadó.
  Lásd még: 833. és 834. hozzászólás az Index.hu A különírás és egybeírás c. topikjában Archiválva 2016. március 4-i dátummal a Wayback Machine-ben
 5. Rumci hozzászólása az Index fórumán. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. augusztus 28.)
 6. Etimológiai szótár : Magyar szavak és toldalékok eredete. Főszerk. Zaicz Gábor. Budapest: Tinta. 2006. 784. o. = A Magyar Nyelv Kézikönyvei, 12. ISBN 963-7094-01-6
 7. Elekfi László: Helyesírásunk egy cikksorozat tükrében. Szabályok és gyakorlati tanácsok Graf Rezső korábbi írásaiban (Magyar Nyelvőr, 2004/3. sz., PDF)

További információk[szerkesztés]