Ugrás a tartalomhoz

Római Kúria

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Római Kúria
VI. Pál pápa

A Római Kúria, a Római katolikus egyház azon hivatali apparátusát jelöli, „melynek segítségével a pápa az egyetemes egyház ügyeit intézni szokta.”[1]

Mint minden hatóságnak, az Egyház kormányzatának is, a szolgálat növekvő terhei miatt,
már a legrégibb időktől fogva szüksége volt segítőkre az ügyek intézésében,
legfőképpen a levelezés, valamint a hivatalos iratok szerkesztése,
elküldése és megőrzése tekintetében.
– VI. Pál pápa - Quo aptius, 1973

Története[szerkesztés]

Róma püspökének már az egyház kezdeti idejében volt tanácsadó szerve, amely elsődlegesen a város papjaiból, illetve diakónusaiból álló presbitériumból állt. Ennek a szervezetnek a fő feladata az általános ügyek megtárgyalása volt. A különleges, illetve egyházfegyelmi kérdéseket a rendszeresen összehívott római zsinat tárgyalta.

A XI. századtól a papság feladatát a Bíborosi Kollégium vette át. Ekkor még feladatot láttak el a Róma környéki (szuburbikárius(wd)) püspökök, illetve a diakónusi kerületek vezetői. Ezt a szervezetet konzisztóriumnak nevezték, mely bizonyos átalakulásokkal a mai napig fenn maradt.

A konzisztórium mellett a középkor folyamán kialakultak különféle szakosodott szervezetek. Mivel az ügyek egyre inkább sokasodtak a konzisztórium nem volt képes ellátni a feladatát. Ezért az egymást követő pápák a bíborosok kisebb csoportjait egy-egy szakosodott feladattal bízta meg. Ezekből a csoportokból fejlődtek ki a mai értelemben vett kongregációk. A kongregációk rendszerét 1588-ban V. Szixtusz pápa Immensa Aeterni Dei[2] című apostoli rendelkezésével szabályozta. Ez a rendszer - némi változtatással - a mai napig hatályban van.

A Római Kúria első komolyabb reformját - a Pápai állam megszűnte után - X. Piusz pápa Sapienti consilio[3] című apostoli rendelkezéssel hajtotta végre. Ekkor elkülönítette a közigazgatási és a bírói hatásköröket, kialakítva a kongregációkból, bíróságokból és egyéb hivatalokból álló kúriai struktúrát.

A II. Vatikáni Zsinat a Christus Domus[4] zsinati határozatban foglalkozott a Kúria kérdésével. Itt kijelentették, hogy az egyház központi hivatalai „kapjanak a kor, a terület és a szertartások igényeinek jobban megfelelő szervezetet”, továbbá hogy az egyetemesség kifejezésre juttatása végett „tagjait, tisztviselőit és tanácsosait, (…) amennyire csak lehetséges, az Egyház különböző tartományaiból válasszák ki” és közéjük megyés püspökök is kerüljenek, a világiak pedig „megkapják az őket megillető szerepet az Egyház ügyeinek intézésében”[5]

VI. Pál pápa a zsinat útmutatása alapján 1967 és 1970 között hajtotta végre a Kúria reformját:

  • Regimini Ecclesiae universae[6] apostoli rendelkezés – átszervezte a Római Kúria dikasztériumait a zsinati kívánalmaknak megfelelően (1967)
  • Pro comperto sane motuproprio[7] – A Kúria dikasztériumainak tagjai közé megyés püspököket is kinevezett (1967)
  • Pontificalis domus motuproprio[8] – egyszerűsítette régi pápai udvartartást (1968)
  • Ingravescentem aetatem motuproprio[9] – Bevezeti a határozott idejű kinevezést és a bíborosok nyugdíjkorhatárát.(1970)

A Római Kúriát II. János Pál pápa is megreformálta a Pastor Bonus[10] apostoli rendelkezésével 1988-ban, amikor az 1983-ban megjelent Egyházi Törvénykönyvhöz igazította a Római Kúria szervezetét.

A Római Kúria legutóbbi reformját Ferenc pápa hajtotta végre a Praedicate Evangelium[11] apostoli konstitúcióval, melyet 2022. március 19-én tettek közzé és 2022. június 5-én lépett hatályba.

Feladatai[szerkesztés]

Az apostoli hagyomány már Péter apostol esetében is beszámol segítőről Márk evangélista személyében. Később, amikor római püspöke lassan elnyeri egyházi intézményi szerepét kialakul a pápát körülvevő, s őt egyetemes Egyház szolgálatában támogató hivatali szervek. Ma a Római Kúria azon hivatali apparátust jelöli, „melynek segítségével a pápa az egyetemes egyház ügyeit intézni szokta.”[12] A Praedicate Evangelium apostoli konstitúció meghatározza az egyes szervezeti egységek konkrét feladatkörét. Azáltal, hogy Péter utódának segítségére van, a Kúria maga is az egyetemes egyházat és a részegyházakat szolgálja. Hozzájárul ahhoz, hogy Isten népe erősödjön a közösségben és a hitben, valamint előmozdítja az egyház sajátos küldetését a világban. Maguk a szervezeti egységek nem önállóan látják el feladatukat, hanem a Kúria Péter utódának „nevében és tekintélyével látja el feladatát.”[12] Ez lényegileg azt jelenti, hogy azt a feladatot láthatja el egy dikasztérium, amellyel a pápa konkrétan megbízza. Éppen ezért a feladatuk és vezetésük a mindenkori aktuális pápától függ, amely azt is jelenti, hogy a pápa halála, vagy lemondása után valamennyi vezető azonnal elveszíti hivatalát.

Jelenlegi felépítése[szerkesztés]

Ma a Római Kúria a Pápai Államtitkárságból, tizenhat dikasztériumból, hat gazdasági hivatalból áll, amihez további bizottságok és más hivatalok járulnak.

Mindezek mellett vannak a „Szentszékhez kapcsolódó intézmények”, amelyek a pápa küldetését segítő technikai funkciókat látják el, ilyen például a Vatikáni Apostoli Levéltár, a Vatikáni Apostoli Könyvtár, a különféle pápai akadémiák, továbbá a Szent Péter Műhely (Fabbrica di San Pietro). Az Államtitkárság irányítása alatt kapcsolódnak a Kúriához a pápai külképviseletek (apostoli nunciatúrák és apostoli delegációk, nemzetközi szervezetek melletti állandó képviseletek).

Államtitkárság[szerkesztés]

Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
Pietro Parolin bíboros

államtitkár

 Olaszország 2013. október 15.
Edgar Peña Parra érsek

államtitkár-helyettes,

az Általános Ügyek Részlege vezetője

 Venezuela 2018. augusztus 15.
Paul Richard Gallagher érsek

titkár

az Államokkal és Nemzetközi Szervezetekkel való Kapcsolatok Részlege vezetője

 Egyesült Királyság 2014. november 8.
Luciano Russo érsek

titkár

a Diplomáciai Személyzet Részlege vezetője

 Olaszország 2022. szeptember 10.

Dikasztériumok[szerkesztés]

Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
Evangelizációs Dikasztérium
Ferenc pápa

prefektus

 Argentína 2022. június 5.
Salvatore Rino Fisichella érsek

pro-prefektus

a világ evangelizációjával kapcsolatos alapvető kérdések részlege vezetője

 Olaszország 2022. június 5.
Luis Antonio Gokim Tagle bíboros

pro-prefektus

az első evangelizáció és az új részegyházak részlege vezetője

 Fülöp-szigetek 2022. június 5.
Fortunatus Nwachukwu érsek

az első evangelizáció és az új részegyházak részleg titkára

 Nigéria 2023. március 15.
Hittani Dikasztérium
Victor Manuel Fernández bíboros

prefektus

 Argentína 2023. július 1.
John Joseph Kennedy

a Fegyelmi Részleg titkára

 Írország 2022. április 23.
Armando Matteo

a Doktrinális Részleg titkára

 Olaszország 2022. április 23.
Szeretetszolgálati Dikasztérium
Konrad Krajewski bíboros

prefektus

 Lengyelország 2022. június 5.
Keleti Egyházak Dikasztériuma
Claudio Gugerotti bíboros

prefektus

 Olaszország 2022. november 21.
Michel Jalakh O.A.M.

titkár

 Libanon 2023. február 15.
Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Dikasztérium
Arthur Roche bíboros

prefektus

 Egyesült Királyság 2021. május 27.
Vittorio Francesco Viola O.F.M. érsek

titkár

 Olaszország 2021. május 27.
Szenttéavatási Ügyek Dikasztériuma
Marcello Semeraro bíboros

prefektus

 Olaszország 2020. október 15.
Fabio Fabene érsek

titkár

 Olaszország 2021. január 18.
Püspöki Dikasztérium
Robert Francis Prevost O.S.A. bíboros

prefektus

 Amerikai Egyesült Államok 2023. január 30.
Ilson de Jesus Montanari érsek

titkár

 Brazília 2013. október 12.
Klérus Dikasztériuma
Lazzaro You Heung-sik bíboros

prefektus

 Dél-Korea 2021. augusztus 2.
Andrés Gabriel Ferrada Moreira érsek

titkár

 Chile 2021. október 21.
Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Dikasztérium
João Bráz de Aviz bíboros

prefektus

 Brazília 2011. január 4.
Simona Brambilla M. C. nővér

titkár

 Olaszország 2023. október 7.
Világiak, a Család és az Élet Dikasztériuma
Kevin Joseph Farrell bíboros

prefektus

 Amerikai Egyesült Államok 2016. augusztus 15.
Gleison De Paula Souza

titkár

 Brazília 2022. november 17.
Keresztény Egységtörekvés Dikasztériuma
Kurt Koch bíboros

prefektus

 Svájc 2010. július 1.
Flavio Pace érsek

titkár

 Olaszország 2024. február 23.
Vallásközi Párbeszéd Dikasztériuma
Miguel Ángel Ayuso Guixot M.C.C.I. bíboros

prefektus

 Spanyolország 2019. május 25.
Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage

titkár

 Srí Lanka 2019. július 3.
Kulturális és Oktatási Dikasztérium
José Tolentino Calaça de Mendonça bíboros

prefektus

 Portugália 2022. szeptember 26.
Giovanni Cesare Pagazzi érsek

titkár (oktatási részleg)

 Olaszország 2022. szeptember 26.
Paul Desmond Tighe püspök

titkár (kulturális részleg)

 Írország 2022. június 5.
Dikasztérium az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatában
Michael F. Czerny S.J. bíboros

prefektus

 Kanada 2022. január 1.
Alessandra Smerilli F.M.A. nővér

titkár

 Olaszország 2022. április 23.
Törvényszövegek Dikasztériuma
Filippo Iannone O. Carm. érsek

prefektus

 Olaszország 2018. április 7.
Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru püspök

titkár

 Spanyolország 2007. február 15.
Kommunikációs Dikasztérium
Paolo Ruffini

prefektus

 Olaszország 2018. július 5.
Lucio Adrian Ruiz

titkár

 Argentína 2015. június 27.

Igazságügyi intézmények[szerkesztés]

Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
Apostoli Penitenciária
Mauro Piacenza bíboros

főpenitenciárius

 Olaszország 2013. szeptember 21.
Krzysztof Józef Nykiel

régens

 Lengyelország 2012. június 26.
Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bírósága
Dominique François Joseph Mamberti bíboros

prefektus

 Franciaország 2014. november 8.
Andrea Ripa püspök

titkár

 Olaszország 2022. január 26.
Rota Romana
Alejandro Arellano Cedillo C.O.R.C. érsek

dékán

 Spanyolország 2021. március 30.

Pénzügyi intézmények[szerkesztés]

Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
Gazdasági Tanács
Reinhard Marx bíboros

koordinátor

 Németország 2014. március 8.
Brian Edwin Charles Butterley Ferme

titkár

 Ausztrália 2014. március 22.
Gazdasági Titkárság
Maximino Caballero Ledo

prefektus

 Spanyolország 2022. december 1.
Benjamín Estévez de Cominges

főtitkár

 Spanyolország 2024. február 1.
Apostoli Szék Vagyonkezelősége
Giordano Piccinotti S.D.B. érsek

elnök

 Olaszország 2023. október 2.
Fabio Gasperini

titkár

 Olaszország 2020. június 15.
Főszámvevői Hivatal
Alessandro Cassinis Righini

főszámvevő

 Olaszország 2021. május 5.
Bizalmas Ügyek Pápai Bizottsága
Kevin Joseph Farrell bíboros

elnök

 Amerikai Egyesült Államok 2020. szeptember 29.
Filippo Iannone O. Carm. érsek

titkár

 Olaszország 2020. szeptember 29.
Befektetési Bizottság
Kevin Joseph Farrell bíboros

elnök

 Amerikai Egyesült Államok 2022. június 7.

Hivatalok[szerkesztés]

Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
Apostoli Kamara
Kevin Joseph Farrell bíboros

kamarás (camerlengo)

 Amerikai Egyesült Államok 2019. február 14.
Ilson de Jesus Montanari érsek

al-kamarás

 Brazília 2020. május 1.
Bíborosi Kollégium
Giovanni Battista Re bíboros

dékán

 Olaszország 2020. január 18.
Leonardo Sandri bíboros

aldékán

 Argentína 2020. január 24.
Ilson de Jesus Montanari érsek

titkár

 Brazília 2014. január 28.
Szent Péter Műhely
Mauro Maria Gambetti O.F.M. Conv. bíboros

elnök

 Olaszország 2021. február 20.
Orazio Pepe

titkár

 Olaszország 2021. június 29.
Nemzetközi Teológiai Bizottság
Victor Manuel Fernández bíboros

elnök

 Argentína 2023. július 1.
Apostoli Szék Munkaügyi Hivatala
Giuseppe Sciacca püspök

elnök

 Olaszország 2022. január 26.
Pápai Szertartásmesteri Hivatal
Diego Giovanni Ravelli érsek

pápai szertartásmester

 Olaszország 2021. október 11.
Pápai Ház Prefektúrája
betöltetlen
Püspöki Szinódus
Mario Grech bíboros

főtitkár

 Málta 2020. szeptember 15.
Nathalie Becquart nővér

főtitkár-helyettes

 Franciaország 2021. február 6.
Luis Marín de San Martín O.S.A. püspök

főtitkár-helyettes

 Spanyolország 2021. február 6.
Vatikáni Apostoli Levéltár
Angelo Vincenzo Zani érsek

levéltáros

 Olaszország 2022. szeptember 26.
Sergio Pagano B. püspök

prefektus

 Olaszország 1997. január 7.
Vatikánvárosi Állam Kormányzósága
Fernando Vérgez Alzaga L.C. bíboros

elnök

 Spanyolország 2021. október 1.
Raffaella Petrini F.S.E. nővér

főtitkár

 Olaszország 2021. november 4.
Vatikáni Apostoli Könyvtár
Angelo Vincenzo Zani érsek

könyvtáros

 Olaszország 2022. szeptember 26.
Mauro Mantovani S.D.B.

prefektus

 Olaszország 2023. február 14.

Pápai Bizottságok[szerkesztés]

Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
Latin-amerikai Pápai Bizottság
Robert Francis Prevost O.S.A. bíboros

elnök

 Amerikai Egyesült Államok 2023. január 30.
Pápai Biblikus Bizottság
Victor Manuel Fernández bíboros

elnök

 Argentína 2023. július 1.
Núria Calduch-Benages M.H.S.F.N. nővér

titkár

 Spanyolország 2021. március 9.
Kiskorúak Védelmének Pápai Bizottsága
Seán Patrick O’Malley O.F.M. Cap. bíboros

elnök

 Amerikai Egyesült Államok 2014. március 22.
Luis Manuel Alí Herrera

titkár

 Kolumbia 2024. március 15.
Egyházi Régészeti Pápai Bizottság
Pasquale Iacobone

elnök

 Olaszország 2022. november 25.
Vatikánvárosi Állam Pápai Bizottsága
Fernando Vérgez Alzaga L.C. bíboros

elnök

 Spanyolország 2021. október 1.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottsága
Corrado Maggioni S.M.M.

elnök

 Olaszország 2021. szeptember 13.

Tanácsok[szerkesztés]

Fénykép Név, boesztás Országa Kinevezés dátuma
Bíborosi Tanács
koordinátori pozíció betöltetlen
Marco Mellino püspök

titkár

 Olaszország 2023. március 7.
Tagok
Fridolin Ambongo Besungu O.F.M. Cap. bíboros  Kongói Demokratikus Köztársaság 2020. október 15.
Oswald Gracias bíboros  India 2013. április 13.
Jean-Claude Hollerich S.J. bíboros  Luxemburg 2023. március 7.
Gérald Cyprien Lacroix I.S.P.X. bíboros  Kanada 2023. március 7.
Seán Patrick O’Malley O.F.M. Cap. bíboros  Amerikai Egyesült Államok 2013. április 13.
Juan José Omella Omella bíboros  Spanyolország 2023. március 7.
Pietro Parolin bíboros  Olaszország 2014. július 2.
Sérgio da Rocha bíboros  Brazília 2023. március 7.
Fernando Vérgez Alzaga L.C. bíboros  Spanyolország 2023. március 7.

Pápai Akadémiák[szerkesztés]

Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
Pápai Életvédő Akadémia
Vincenzo Paglia érsek

elnök

 Olaszország 2016. augusztus 15.
Pápai Egyházi Akadémia
Salvatore Pennacchio érsek

elnök

 Olaszország 2023. január 25.
Pápai Teológiai Akadémia
Antonio Staglianò püspök

elnök

 Olaszország 2022. augusztus 6.

Egyéb hivatalok[szerkesztés]

Fénykép Név, beosztás Országa Kinevezés dátuma
Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend
Fernando Filoni bíboros

nagymester

 Olaszország 2019. december 8.
Olasz Püspöki Konferencia
Matteo Maria Zuppi bíboros

elnök

 Olaszország 2022. május 24.
Giuseppe Salvatore Baturi érsek

főtitkár

 Olaszország 2022. július 5.
Pápai Lateráni Egyetem
Alfonso Vincenzo Amarante C.SS.R. püspök

rektor

 Olaszország 2023. augusztus 1.
Pápai Észak-amerikai Kollégium
betöltetlen
Lateráni Szent János-főbazilika
Angelo De Donatis bíboros

főpap

 Olaszország 2017. május 26.
Santa Maria Maggiore-bazilika
Stanisław Ryłko bíboros

főpap

 Lengyelország 2016. december 28.
Falakon-kívüli Szent Pál-bazilika
James Michael Harvey bíboros

főpap

 Amerikai Egyesült Államok 2012. november 23.
Szent Péter-bazilika
Mauro Maria Gambetti O.F.M. Conv. bíboros

főpap

 Olaszország 2021. február 20.

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]