EMKE-díjak

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kiemelkedő rendezvénye az évente sorra kerülő közgyűlés, valamint 1992 óta az ugyanaznap délután átadott, az erdélyi Oscarnak is nevezett EMKE-díjak odaítélése.

Története[szerkesztés]

1992 óta adja át az EMKE évente a közművelődés, kultúra, művészet legkülönfélébb területein kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek az erdélyi Oscarnak is nevezett EMKE-díjakat – mindig a rendes évi közgyűléssel egy napon. 2008-tól az 1885. április 12-i alapításhoz legközelebb eső hétvégén tartják a közgyűlést, előtte a közgyűlés novemberben volt. A változás miatt 2007-ben nem adtak át díjakat, csak 2008 áprilisában. Szintén 2008 óta az alapítás napján ünnepelik Erdélyben a közművelődés napját.

A díjakkal az Egyesület, és ezen keresztül az erdélyi magyar közélet, elismerését fejezi ki minden olyan alkotónak, aki a szakmájában, közéleti munkásságával, emberi magatartásával jelentős érdemeket szerzett és tenni tudott a szülőföldért, így járulva hozzá Erdély hírnevének öregbítéséhez. Az EMKE elnökségének döntése értelmében az összesen 16 díj közül évente legfeljebb 12 adható át – kivéve azokat az éveket, amikor a háromévente átadható Kötő József-díj is gazdára talál.

Az erdélyi Oscar becenevet onnan kapta, hogy a díj Venczel Árpád szobrászművész, restaurátor Parasztmadonna c. szobrának kicsinyített másából és egy oklevélből áll. Az okleveleket fia, Venczel Attila képzőművész, díszlet- és jelmeztervező készíti kézzel (Imecs László festő-grafikus /1915–2009/ tervei alapján), tehát mindegyik oklevél egyedi, amely még inkább emeli értékét.

Az EMKE-díjak[szerkesztés]

Az EMKE Országos Elnöksége döntésének értelmében egy évben legfeljebb 12 díj adható át (kivéve azokat az éveket, amikor a Kötő József-díj átadásra kerül). A díjazottakat lásd külön listában. A díjak elbírálásának fő szempontjai és a díj névadói betűrendben (nemesi cím nélkül):

Balázs Ferenc-díj[szerkesztés]

 • Névadó: Balázs Ferenc (1901–1937), unitárius lelkész, az 1930-as években első alkalommal szervezett népfőiskolai tevékenységet Erdélyben, az Aranyos-menti Mészkőn.
 • Elbírás: A díjat olyan személyek kaphatják, akik a közösségeikben közművelődés szervezéssel foglalkoznak, elsősorban felnőttképző tanfolyamokat szerveznek.
 • Díjazottak: 2001-ben ítélték oda először, 2009-ig minden évben, utána csak kétszer (2017, 2020)

Gr. Bánffy Miklós-díj[szerkesztés]

 • Névadó: gr. Bánffy Miklós (1873–1950), író, grafikus, díszlet- és jelmeztervező, színpadi rendező, politikus, a magyarországi állami színházak intendánsa, az erdélyi magyar művelődési élet nagyvonalú támogatója.
 • Elbírálás: A színházi intézményszervezésben, a színház és a közművelődési terület összekapcsolásában elért sikerekért jár.
 • Díjazottak

Bányai János-díj[szerkesztés]

 • Névadó: Bányai János (1886–1971), tanár, muzeológus, geológus, közíró, a Székelység c. havilap alapítója és szerkesztője
 • Elbírálás:A díjat az erdélyi és a moldvai magyar népi kultúra szakszerű kutatásában, az erdélyi magyar muzeológiában jelentős eredményeket elért kutatóknak, muzeológusoknak javasolják
 • Díjazottak

Éghy Ghyssa-díj[szerkesztés]

Erkel-díj[szerkesztés]

 • Megjegyzés: inaktív (†), a díjat egyetlen alkalommal adták át 1996-ban
 • Névadó: Erkel Ferenc (1810–1893) magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész
 • Elbírálás: a magyar nemzeti opera népszerűsítése szolgálatában kifejtett több évtizedes tevékenységéért kapta Hary Béla
 • Díjazott: Hary Béla (1996)

Janovics Jenő-díj[szerkesztés]

 • Névadó: Janovics Jenő (1872–1945), színész, színházigazgató, filmrendező, forgatókönyvíró a magyar filmgyártás egyik úttörője, Kertész Mihály és Korda Sándor felfedezője
 • Elbírálás: az audiovizuális tömegkommunikáció, valamint az online média képviselői, filmes szakemberek és fotóművészek kaphatják
 • Díjazottak

Kacsó Sándor-díj[szerkesztés]

 • Megjegyzés: inaktív (†), a díjat csak 1994–2010-ig adták át
 • Névadó: Kacsó Sándor (1901–1984), író, szerkesztő, közíró, az erdélyi magyarság és a román nép építő együttélésének szorgalmazója
 • Elbírálás: lapszerkesztőknek, közíróknak adták az erdélyi magyarság érdekében végzett kiemelkedő publicisztikai tevékenységért, valamint az önismeretet erősítő, minőségi művelődési életet ösztönző újságírói munkáért[1]
 • Díjazottak: 1994–2010-ig 7 fő kapta, minden évben átadták egyetlen év kivételével (1995)

Kallós Zoltán-díj[szerkesztés]

 • Megjegyzés: A díj 2009–2017-ig Kacsó András nevét viselte, Kacsó András (1932–1987), néptáncos, táncoktató, művészeti szakirányító és folklórgyűjtő
 • Névadó: Kallós Zoltán (1926–2018), néprajzkutató, népzenegyűjtő, a nemzet művésze, a Magyar Corvin-lánc tulajdonosa, az MMA tagja; a válaszúti Kallós Alapítvány alapítója
 • Elbírálás: hagyományőrzők, gyűjtők, kutatók, népdalénekesek, zenészek, táncoktatók koreográfusok, gyerekcsoportokkal, gyerekekkel foglalkozó szakember-pedagógusok kaphatják
 • Díjazottak: 2009 óta minden évben kiosztották

Kádár Imre-díj[szerkesztés]

 • Megjegyzés: inaktív (†), 2000 óta az elismerést nem adták ki
 • Névadó: Kádár Imre (1894–1972), költő, író, műfordító, szerkesztő, rendező, színigazgató; az Erdélyi Szépmíves Céh egyik alapítója
 • Elbírálás: (színház, színművészet)[1]
 • Díjazottak: 1994-ben került először kiosztásra, majd később 1997–2000-ig (5 fő)

Kemény János-díj[szerkesztés]

 • Megjegyzés: inaktív (†), 2000 óta az elismerést nem adták ki
 • Névadó: Kemény János (1903–1971), író, költő, színházigazgató, mecénás, a marosvécsi Helikon írói munkaközösség megalapítója
 • Elbírálás: (színház, színművészet)[1]
 • Díjazottak: 1992–2000-ig minden évben kiosztották (9 fő)

Kovács György-díj[szerkesztés]

 • Névadó: Kovács György (1910–1977), színész, rendező, főiskolai tanár, az erdélyi színjátszásnak a realista hagyományokra, a szép beszéd kultuszára alapozó, stílusteremtő, kiemelkedő művésze
 • Elbírálás: kiemelkedő teljesítményt elérő színészek, vagy szakmailag is nagy jelentőségű évfordulóhoz érkező előadóművészek érdemelhetik ki
 • Díjazottak: két év kivételével (2004, 2017) minden évben kiosztották

Könczei Ádám-díj[szerkesztés]

 • Megjegyzés: inaktív (†), csak négyszer, 1995–1998-ig adták ki
 • Névadó: Könczei Ádám (1928–1983), néprajzkutató, újra végigjárta Kodály Zoltán csíki és Bartók Béla székelyföldi gyűjtőútját
 • Elbírálás: (népzene, folklór, helytörténet)[1]
 • Díjazottak: 1995–1998-ig minden évben kiosztották (4 fő)

Kötő József-díj[szerkesztés]

 • Megjegyzés: a díj átadására legfeljebb háromévente kerül sor
 • Névadó: Kötő József (1939–2015), dramaturg, színháztörténész, politikus, 1986–1990 között a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója, az EMKE főjegyzője (1991), elnöke (1999–2008)
 • Elbírálás: olyan politikusok kaphatják, akik tevékenységük révén széleskörűen támogatták, támogatják a civil szférát
 • Díjazottak: eddig csak ketten kapták: Bognár Levente Arad polgármestere (2016) és Takács Csaba a Communitas Alapítvány kuratóriumi elnöke (2019)

Kőváry László-díj[szerkesztés]

 • Névadó: Kőváry László (1819–1907), történetíró, történetfilozófus, családtörténész, irodalomtörténész, régész, tankönyvszerző, újságíró, néprajztudós, utazó, politikus, az MTA levelező tagja
 • Elbírálás: olyan személyek kaphatják, akik tevékenységük révén hozzájárulnak a helytörténet kutatásához, népszerűsítéséhez, tágabb körben való terjesztéséhez, a honismeret gazdagításához
 • Díjazottak: 2010-től ítélik oda, három év kivételével (2016, 2017, 2019), minden évben kiosztják

Gr. Kun Kocsárd-díj[szerkesztés]

 • Névadó: gr. Kun Kocsárd (1803–1895), földbirtokos, művelődéspolitikus, országgyűlési képviselő, az EMKE egyik alapítója és fő mecénása
 • Elbírálás: olyan közművelődési tevékenységet végző személyeknek, akik a szórványban vagy a szórványközösségek érdekében/javára fejtik ki megtartó erejű, meghatározó munkásságukat
 • Díjazottak: 1994-óta egyetlen év kivételével (2018) minden évben kiosztják

Gr. Mikó Imre-díj[szerkesztés]

 • Névadó: gr. Mikó Imre (1805–1876), művelődéspolitikus, irodalomtörténész, gazdaságpolitikus, az erdélyi magyar kulturális, oktatási és tudományos intézményi rendszer szervezője
 • Elbírálás: olyan vállalkozók, cégek kaphatják, akik tevékenységük révén erőteljesen segítik, támogatják az erdélyi magyar civil szférát
 • Díjazottak

Monoki István-díj[szerkesztés]

 • Névadó: Monoki István, idősb (1887–1963), bibliográfus, negyven éven keresztül a kolozsvári Egyetemi Könyvtár könyvtárosa, majd igazgatója
 • Elbírálás: kimagasló, tudományos szintű szakmai teljesítményekért jár, vagy az egész romániai magyar könyvtárügy érdekében, kulturális értékeink megőrzéséért, gazdagításáért végzett áldozatos munkáért, esetleg egy tevékeny és eredményes könyvtárosi életpálya elismerését jelenti
 • Díjazottak: két év kivételével (1995, 1998) minden évben kiosztják

Nagy István-díj[szerkesztés]

 • Névadó: Nagy István (1907–1983), karmester, hegedűművész, zenetanár, zenei szakíró, több énekkar megalapítója, az eredeti népi dalkultúra, a magyar zenei anyanyelv jeles művelője
 • Elbírálás: zenetanárok, karnagyok, előadóművészek részére, akik munkájuk során kimagasló eredményeket értek el, sikeresen alkalmaznak célravezető módszereket a zenei oktatásban, nevelésben, előadásban, a romániai magyar nemzeti közösségünk zenei értékeinek megtartásán és gyarapításán fáradoznak, zenei-közéleti, közművelődési tevékenységükkel példával szolgálnak környezetük számára.
 • Díjazottak

Poór Lili-díj[szerkesztés]

 • Névadó: Poór Lili (1886–1962), színésznő, főiskolai tanár, az erdélyi színjátszás szép beszédéről, klasszikus szövegmondásáról híres, meghatározó egyénisége
 • Elbírálás: Kiemelkedő teljesítményt elérő színésznőknek vagy szakmailag is nagy jelentőségű évfordulóhoz érkező pályatársnak javasoljuk odaítélni.
 • Díjazottak: két év kivételével (1996, 2017) minden évben kiosztották

Spectator-díj[szerkesztés]

 • Névadó: Krenner Miklós (1875–1968), liberális-demokrata szellemiségű erdélyi magyar közíró álneve(a spectator angol szó, jelentése: közönség)
 • Elbírálás: a romániai magyar írott és elektronikus sajtó képviselői részére adható, akik a közművelődés terén is jelentős szolgálatot tettek
 • Díjazottak: az 1990-ben elhunyt Tőke Csabának, a Kelet–Nyugat folyóirat alapítójának, felelős szerkesztőjének ítélték oda először 1992-ben, majd 1993-ban mint Krenner Miklós-díj" Magyari Lajos kapta meg, utána csak 2002-ben osztották ki, de azóta minden évben

Szentgyörgyi István-díj[szerkesztés]

 • Megjegyzés: inaktív (†), 2010 óta az elismerést nem adták ki
 • Névadó: Szentgyörgyi István (1842–1931) a kolozsvári színjátszás meghatározó alakja
 • Elbírálás: a nemhivatásos színjátszó mozgalomban résztvevők, valamint a műkedvelő és diákszínjátszás szervezői kapták
 • Díjazottak: 1992–2010-ig minden évben kiosztották

Szolnay Sándor-díj[szerkesztés]

 • Névadó: Szolnay Sándor (1893–1950), a 20. század első felének egyik legjelentősebb festőművésze, Kós Károllyal együtt megalakította a romániai magyar hivatásos képzőművészek érdek- és értékvédelmi szervezetét, a Barabás Miklós Céhet (1929)
 • Elbírálás: a képzőművészeti szakterület legjobbjainak művészi és közművelődési tevékenysége elismeréséül szolgál
 • Díjazottak: minden évben kiosztják

Tompa Miklós-díj[szerkesztés]

 • Megjegyzés: inaktív (†), csak kétszer adták ki
 • Névadó: Tompa Miklós (1910–1996), rendező, színészpedagógus, színházigazgató, a Székely Színház (később a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Magyar Tagozata) megalapítója
 • Elbírálás: (színház, színművészet)[1]
 • Díjazottak: Kardos Máriusz Róbert (2011), Uray Péter (2012)

Vámszer Géza-díj[szerkesztés]

 • Megjegyzés: inaktív (†), 2001 óta az elismerést nem adták ki
 • Névadó: Vámszer Géza (1896–1976), néprajzkutató, művészettörténész, középiskolai tanár, életcéljául a népnevelői munkát választotta
 • Elbírálás: az ifjúság körében végzett népnevelői munka elismeréseként ítélték oda
 • Díjazottak: 1992–2001-ig minden évben odaítélték (10 fő)

Egyéb díjak[szerkesztés]

Az EMKE közgyűlésének alkalmával osztják ki az Életműdíjat és a tiszteletbeli tagságot is, ezek azonban nem számítanak bele az évente kiosztható 12 díjba.

Díjazottak[szerkesztés]

A díjazottak névsora olvasható az EMKE honlapján:[2][3][4][5][6][7] (2007-ben nem adtak ki díjakat, mert a 2006 novemberi közgyűlés után már áprilisban, az egyesület alapításának napján tartják az évi közgyűlést.)

Balázs Ferenc-díj:

 • Péter Károly (2001)
 • Ábrám Zoltán (2002)
 • Garda Dezső (2003)
 • Csomós Attila (2003)
 • Balla Zoltán (2005)
 • Burus János (2006)
 • Calepinus Alapítvány (2008)
 • Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (2009)
 • Balázs Sándor unitárius lelkész (2017)
 • Mészkői Unitárius Egyházközség (2020)

Gr. Bánffy Miklós-díj:

Bányai János-díj:

Éghy Ghyssa-díj (1992–1995):

Erkel-díj (1996):

Janovics Jenő-díj:

Kacsó Sándor-díj (1994–2001):

Kallós Zoltán-díj (2009–2017: †Kacsó András-díj):

 • Mátéfi Csaba és Mátéfi Zita (2009)
 • Ivácson László (2010)[8]
 • Szabó Éva (2011)
 • Both Zsuzsa és Both József (2012)
 • Györfi Erzsébet (2013)
 • Lengyel László (2014)
 • Könczei Csongor (2015)
 • Virág Endre (2016)
 • Benedek Árpád (2017)
 • Benkő Éva (2018)
 • Szabó Ferenc (2019), tanító (temesvári gyermek- és ifjúsági néptáncmozgalom)
 • Fazakas János (2020) néptáncpedagógus

Kádár Imre-díj (1994–2000):

Kemény János-díj (1992–2000):

Kovács György-díj:

Könczei Ádám-díj (1995–1998):

Kötő József-díj (3 évente):

Kőváry László-díj:

Kun Kocsárd-díj:

Gr. Mikó Imre-díj:

 • Koós Ferenc (2002)
 • Székely Zsuzsa (2003)
 • Mezei János (2004)
 • László Attila (2005)
 • ifj. Pászkány Árpád (2006)
 • Irsay Miklós (2008)
 • Király István (2009)
 • Ambrus Ádám (2010)
 • Székely Tibor (2011)
 • Bartha Bálint (2012)
 • Flóriska Attila (2013)
 • Vita László (2014)
 • Péter Pál (2015)
 • Papp Szentannai György (2016)
 • Nagy Péter (2017)
 • Kocsis Sándor (2018)
 • ifj. Mezei János (2019), vállalkozó

Monoki István-díj:

 • Tavaszi Hajnal (1992)
 • Gábor Dénes és Pillichné Bodrogi Katalin (1993)
 • Deé Nagy Anikó (1994)
 • Fülöp Géza (1996)
 • Újvári Mária és Szigethy Rudolf (1997)
 • Mészáros József (1999)
 • Róth András Lajos (2000)
 • Györfi József (2001)
 • Muckenhaupt Erzsébet (2002)
 • Szabó Klára (2003)
 • Sebestyén Spielmann Mihály (2004)
 • Kiss Jenő (2005)
 • Kovács Erzsébet (2006)
 • Györfi Dénes (2008)
 • Bende Katalin (2009)
 • Okos Rigó Ilona (2010)[8]
 • Hubbes Éva (2011)
 • Kosz Orsolya (2012)
 • Emődi András (2013)
 • Demeter Lajos (2014)
 • Kelemen Katalin (2015)
 • dr. Poráczky Rozália (2016)
 • Kopacz Katalin-Mária (2017)
 • Gurka-Balla Ilona (2018)
 • Lokodi Anna (2019), könyvtáros
 • Bedő Melinda (2020), könyvtáros

Nagy István-díj:

 • Szőkéné Tana Anna (2005)
 • Öllerer Ágnes (2008)
 • Haáz Sándor (2009)
 • Sipos Zoltán (2010)[8]
 • Gáspár Attila (2011)
 • Dulányi B. Aladár (2012)
 • Tóth Guttman Emese (2013)
 • dr. Benkő Judit Emese (2014)
 • dr. Péter Éva (2015)
 • Bedő Ágnes (2016)
 • Kállay Miklós Tünde (2017)
 • Almási István (2018)
 • Köllő Ferenc (2019), karvezető
 • Lőfi Gellért (2020), karvezető

Poór Lili-díj:

Spectator-díj:

Szentgyörgyi István-díj (1992–2010):

Szolnay Sándor-díj:

Tompa Miklós-díj (2011–2012):

Vámszer Géza-díj (1992–2001)


Életműdíj:

Tiszteletbeli tagság:

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. a b c d e f Az EMKE honlapja 2016 óta sorolja fel azt a 16 díjat, amelyből 12 adható évente. Ez a díj korábban került kiosztásra, nem ismert a forrás, amely leírja az elbírálásainak szempontjait.
 2. Az EMKE 2020-as díjazottai
 3. Gratulálunk az EMKE 2019-es díjazottjainak!
 4. EMKE-díjak – 2018
 5. EMKE-díjak – 2017
 6. EMKE-díjak – 2016
 7. EMKE-díjak 2015-ig
 8. a b c d e f g h i j EMKE laudációk (2010). Művelődés, LXIII. évf. 6. sz. (2010. jún.)
 9. László Ferenc: Valkay Ferenc laudációja. Művelődés, XLII. évf. 6–7. sz. (1993. júl.) 21. o.
 10. EMKE-díjak 1994. Művelődés, XLIII. évf. 9. sz. (1994. szept.) 16. o.
 11. EMKE-díjak 1995. Művelődés, XLIV. évf. 12. sz. (1995. dec.) 10. o.
 12. EMKE-díjak 1996. Művelődés, L. évf. 1. sz. (1997. jan.) 1. o.
 13. Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009: 1992. május 26. Transindex adatbank (1992. máj. 26.)
 14. Díjak (Xantus Gábor). Magyar Művészeti Akadémia (Hozzáférés: 2019. jún. 27.)
 15. Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009: 2000. november 27. Transindex adatbank (2000. nov. 27.)
 16. D. T. K: EMKE közgyűlés és díjkiosztás. Szabadság, XIII. évf. 278. sz. (2001. nov. 28.) 2. o.
 17. Papp Attila Zsolt: Átadták az EMKE díjait Kolozsváron. Főtér.ro (2016. ápr. 10.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 18. Katona Zs. József: Essig József méltatása. Művelődés (2017)
 19. Balogh Edgár: Közművelődés. Romániai magyar irodalmi lexikon (1994)
 20. Lőrincz Ágnes. Theater.hu (2012) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 21. Németh Júlia: Tisztújítás az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületben. EMKE honlap (1999. nov. 29.) (Hozzáférés: 2018. szept. 4.)
 22. B. Fülöp Erzsébet. a Várkert Bazár programoldala (2013) (Hozzáférés: 2019. szept. 5.)
 23. Nászta Katalin: Érdekes beszélgetés Méhes Kati erdélyi magyar színésznővel. Lenolaj – Kulturális Online Műhely (1982) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 24. EMKE-díjak 2005. Művelődés, LIX. évf. 1. sz. (2006. jan.) 4. o.
 25. Díjeső az EMKE-nél. Krónika (2006. nov. 8.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 26. Szabó Zsolt: EMKE-díjak 2007. Művelődés (2008. ápr.) (Hozzáférés: 2018. szept. 4.) arch (A cím hibásan írja az évet, a cikkben a 2008-as díjazottak szerepelnek! Lásd még: EMKE-díjak és közgyűlés. Szabadság, 2008. ápr. 10.)
 27. Fülöp Noémi: Kézdi Imola: “nem értem, hogy éltem Rézi előtt”. Transindex (2010. ápr. 18.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 28. Köllő Katalin: Albert Júlia laudációja. Művelődés (2012. máj.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 29. Pásztor Krisztina: Anyák napi beszélgetés Panek Kati színésszel. Maszol (2013. máj. 5.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 30. a b Átadták az idei EMKE díjakat. Nemzeti Művelődési Intézet, 2014. április 14. [2018. szeptember 5-i dátummal az eredetiből archiválva].
 31. Átadták az idei EMKE-díjakat (fotókkal). Szabadság (2015. ápr. 12.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 32. a b Szombaton adják át az EMKE-díjakat. Szabadság (2018. ápr. 5.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 33. Kovács Kiss Gyöngy: Tények és töprengések - Nagyváradon. Korunk, 3. folyam/3. évf. 7. sz. (1992. júl.) 41–47. o.
 34. A díjakat 2015-ig összesítő táblázatban a "Krenner Miklós-díj" van megadva!
 35. Kántor Lajos: Ferenczes István laudációja. Művelődés, LVIII. évf. 1. sz. (2005. jan.)
 36. Székely Kriszta: Köllő Katalin. Művelődés, LIX. évf. 12. sz. (2006. dec.) 11. o.
 37. EMKE-díjak és közgyűlés. Szabadság (2008. ápr. 10.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 38. Ferencz Zsolt: „Történelmi jelentőséggel bír az EMKE a magyarság életében”. Szabadság (2011. ápr. 11.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 39. EMKE-díjak Sepsiszentgyörgyre. Háromszék (2012. ápr. 17.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 40. EMKE-közgyűlés és díjátadó. Az EMKE honlapja (2013) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 41. A sajtó köszöni és nyugtalan. Tasnádi-Sáhy Péter. Marosvásárhelyi Rádió (2015. ápr. 15.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 42. Papp Attila Zsolt: Átadták az EMKE díjait Kolozsváron. Főtér.ro (2016. ápr. 10.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 43. Szombaton adják át az „erdélyi Oscar-díjakat”, vagyis az EMKE díjait. Maszol (2017. ápr. 5.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 44. Kovács Levente: Elekes Botond laudációja. Művelődés, LVIII. évf. 1. sz. (2005. jan.)
 45. Jancsó Árpád: Kováts László. Művelődés, LIX. évf. 1. sz. (2006. jan.)
 46. Domokos Ferenc: Bodea György laudációja. Művelődés, LIX. évf. 12. sz. (2006. dec.)
 47. László Károly: Kubánda Olga laudációja. Művelődés, LXII. évf. 5–6. sz. (2006. dec.)
 48. Bandi Dezső: Orbán Irén laudációja. Művelődés, XLI. évf. 7. sz. (1992. júl.) 24. o.
 49. Nyikus Anna (2013. április). „Tűvel festett történetek – Orbán Irén „meseszőnyegvarró”” (PDF). Mesterség és művészet XX. (1), 26-29. o, Kiadó: Népművészeti Egyesületek Szövetsége.  
 50. Bodolai Gyöngyi: Lelkekbe írt élet. Népújság, 2017. május 8.
 51. Ba­ra­bás Lász­ló: Szabó Éva. Művelődés, LXIV. évf. 5. sz. (2011. máj.)

Források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikk[szerkesztés]