Közművelődés

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az aktív közösségi művelődést és a kulturális javak, szolgáltatások közvetítését végzi. Az egyének és közösségek művelődési aktivitását felkeltő, segítő feltétel és tevékenységrendszer, amely lehetőséget nyújt az önművelésre, a civil önszerveződésre, a közösségi művelődésre, az egész életen át tartó és az élet minden dimenziójára kiterjedő művelődésre. Ön- és társadalomfejlesztő tevékenységrendszer, amelyben a művelődésszervezés, felnőttoktatás, kultúraközvetítés végső célja és tartalma az életminőség javítása és a humán erőforrás fejlesztése. A múltban és a jelenben létrehozott művelődési értékek a lakosság tömegeinek birtokába kerülnek, az életmód szerves részévé válnak; az elsajátítási folyamat alapvetően aktív, alkotó és közösségi tartalmú. A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg a közművelődési feladatokat és annak ellátói körét. A feladatellátás finanszírozásához a település lakosságszáma alapján számított állami támogatást, illetve a települési önkormányzat helyi adóbevételeit használhatja fel, a résztvevők befizetései, illetve pályázati finanszírozás elnyerése mellett. A feladatellátást a közművelődési statisztikai adatszolgáltatás teszi mérhetővé, a közművelődési szakfelügyelet ellenőrzi a törvényi kötelezettségek (állami normatíva felhasználása, foglalkoztatottak képesítési követelményeinek betartását, a pályázati források jogszerű és hatékony felhasználását) betartását, a közművelődés minőségirányítási rendszere auditálja a feladatellátás minőségét, a területi közművelődési szakmai szolgáltató szervezetek (Nemzeti Művelődési Intézet, Budapesti Művelődési Központ) támogatják a feladatellátás szakmai tartalmát.

A közművelődés feladatrendszere

Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése.

A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.

A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.

Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.

Múzeumi közművelődési koncepció

A muzeális intézmények is ellátnak közművelődési feladatokat. A múzeumi közművelődési koncepció a múzeum tudományos koncepciójára épül. A közművelődési koncepció tartalmazza a múzeum gyűjteményeire, állandó és időszaki kiállításaira épített, a különböző célcsoportoknak szánt különféle szakmai, oktatási és szabadidős programtípusokat (múzeumpedagógiai tevékenység, rendezvényszervezés, közönségszolgálat, közönségkapcsolat stb.)

A közművelődés európai értelmezése

Cultural houses and community cultural clubs – az Európai Tanács Compedium országprofilja szerint

Jegyzetek[szerkesztés]

A Kompendium című gyűjtemény az európai országok kulturális politikáit és annak trendjeit mutatja be, Interneten elérhető rendszeresen frissített információs és monitoring rendszer. A Kompendium létrehozását az Európa Tanács kezdeményezte 1998-ban, a Kompendium megvalósítása az Összehasonlító Kulturális Kutatások Európai Intézetével (ERICarts) együttműködésben történik. E partneri viszony keretében kulturális politikát kutató független szakértők írják az egyes országokról készült jelentéseket, akik szakmai közösségként (CoP) is együttműködnek. https://web.archive.org/web/20150923211838/http://www.culturalpolicies.net/down/grid/compendium_structure_hungarian.pdf

Források[szerkesztés]

Közművelődési fogalomtár http://www.erikanet.hu/system/adatbazis_fajl.php?fajl_id=92943&meret=5[halott link]

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV

Kulturális statisztikai rendszer http://kultstat.emmi.gov.hu/ Archiválva 2014. május 15-i dátummal a Wayback Machine-ben

A közművelődés minőségirányítási rendszere http://www.nmi.hu/hu/Szakmai/Targyevi-felhivas

Budapesti Művelődési Központ http://www.bmknet.hu

Nemzeti Művelődési Intézet http://www.nmi.hu