Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Az EMKE egykori székháza Kolozsváron
Bethlen Gábor (1837-1897), az EMKE első elnöke (1885-1897)[1]

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE). 1885-1946; 1991-; Székhely: Kolozsvár. 1884. december 27-én jött össze Kolozsvárott az első értekezlet, amikor azután az akkori Magyarország egyik legnagyobb közművelődési intézménye, az E. M. K. E. megszületett. Az 1885. április 12-én megalakult egyesület elhatározása szerint feladataik között szerepelt Magyarország erdélyi részében iskolák, gyermekóvók és gyermekmenedékhelyek segélyezése, esetleg létesítése; népkönyvtárak és olvasókörök létrehozása; egyházak segélyezése; hazafias iratoknak az Erdélyben használatos nyelveken történő kiadása; és a megfelelő irányban működő hazafias erőknek a kölcsönös támogatás megszervezése; központi és vidéki pénzintézetek és közgazdasági, — iparfejlesztő, termelő stb. — egyesületek megalakítása és gyámolitása.

Rövid története (1885-1946)[szerkesztés]

Sándor József főtitkár

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, rövidítve EMKE (számos korabeli forrás szerint az egyesület neve eredetileg az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület kezdőbetűiből alakult E.M.K.E név volt)[2][3][4] 1885. április 12-én alakult Kolozsvár központtal az 1861 óta működő nagyszebeni ASTRA (Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român), az erdélyi románság művelődési szervezete mintájára, társadalmi összefogás révén, az erdélyi magyarság közművelődésének és népjólétének fejlesztése céljából. Az első világháborúig alapító és rendes tagjainak száma mintegy húszezerre gyarapodott, tevékenysége 16 vármegyére terjedt ki. Működésének első három évtizedében 268 népiskolát, 77 óvodát, árvaházat, Algyógyon földművesiskolát, 214 nép- és 24 katonai könyvtárat tartott fönn; 431 községben 12 ezer írástudatlant oktatott, olvasó- és dalosköri, ifjúságnevelő mozgalmat indított. Ipar- és földbirtokpolitikai szerepet is vállalt: elsőként hozott létre Erdélyben ipari, fogyasztási és hitelszövetkezeteket. Mintegy 80 irodalmi, történelmi, tudományos ismeretet terjesztő kiadványa közül az erdélyi Úti-kalauz (Sándor József és Merza Gyula szerkesztésében, 1891) és a négyféle kiadásban 19 000 példányban terjesztett EMKE-daloskönyv (összeállította Deák Gerő, 1892-1904) volt a legnépszerűbb. A helyi ipar fejlesztése érdekében nemzetiségi különbségtevés nélkül tevékenykedett.

Az EMKE közadakozásból gyűlt vagyona az első világháború után a hadikölcsön s földbirtokainak az agrárreform javára történt kisajátítása következtében elveszett. Bár jogi személyiségét a tőkés-földesúri Romániában újra megszerezte, egy évtizedig alapszabályait nem hagyták jóvá, így tevékenysége szűk körre korlátozódott, az 1930-as évektől viszont működése gazdagabban bontakozott ki. Évtizedeken át vezetője Sándor József, az Országos Magyar Párt (OMP) bukaresti szenátora. Az 1941-es március 15-i kolozsvári ünnepséget, ahol tüntetés zajlott le a nemzetiszocialista háborús politika és terjeszkedés ellen, az EMKE hagyományos kereteiben népművelő szerepet vállaló munkásértelmiségi csoport (Balogh Edgár, Jordáky Lajos, Józsa Béla, Nagy István) szervezte. Az itt demokrata szellemű beszédet mondó Sándor Józsefet egy szervezett jobboldali támadás rövidesen leszorította az élről, s az EMKE demokratikus újjászervezésére csak 1944 végén került sor. Sándor József újjáválasztott elnök mellett a főtitkári tisztet Kiss Jenő vállalta, s az új EMKE megkezdte népszerű könyvek kiadását: többek közt 1945-ben Nagy István Özönvíz előtt című drámáját, Bözödi György Erdély szabadságharca című 1848-49-es irat-, levél- és cikkgyűjteményét (Balogh Edgár előszavával) és Műkedvelők színháza cím alatt Csokonai, Szemere György, Móricz, Tömörkény és Tamási egy-egy egyfelvonásosát. Az EMKE ügykörét 1946-ban a Magyar Népi Szövetség (MNSZ) közművelődési osztálya, majd a művelődés szocialista állami szervei vették át.

Az EMKE újjáalakulása[szerkesztés]

1991. április 20-án az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület újjáalakult.

EMKE díjban részesültek[szerkesztés]

Balázs Ferenc-díj

 • Magyar Művelődési Intézet 2009
 • Balázs Sándor 2017

Gr. Bánffy Miklós-díj

 • Csíki Játékszín társulata 2009
 • Tóth-Páll Miklós 2011
 • Dukász Péter 2012
 • Rekita Rozália és Jancsó Miklós 2013
 • Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos 2014
 • Szebeni Zsuzsa 2015
 • Victor Ioan Frunză 2016
 • Szép Gyula 2018

Bányai János-díj

 • Zsigmond Győző 2009
 • Olosz Katalin 2010
 • Szőcsné Gazda Enikő 2011
 • Vajda András 2012
 • Szőcs Levente 2013
 • dr. Ilyés Sándor 2014
 • Zepeczaner Jenő 2015
 • dr. Miklós Zoltán 2016
 • dr. Kinda István 2017
 • Furu Árpád 2018

Janovics Jenő-díj

Kacsó András-díj

 • Mátéfi Csaba és Mátéfi Zita 2009
 • Ivácson László 2010
 • Szabó Éva 2011
 • Both Zsuzsa és Both József 2012
 • Györfi Erzsébet 2013
 • Lengyel László 2014
 • Könczei Csongor 2015
 • Virág Endre 2016
 • Benedek Árpád 2017
 • Benkő Éva 2018

Kolozsvári testvérek-díj

 • Bocskay Vince, Hunyadi László 1995

Kötő József-díj

 • Bognár Levente 2016

Kovács György-díj

 • Fülöp Zoltán 2003
 • Dobos Imre 2005
 • Balázs Attila 2008
 • Mátray László 2009
 • Csiky András 2010
 • Veress Albert 2011
 • Bányai Kelemen Barna 2012
 • Pálffy Tibor 2013
 • Barabás Árpád 2014
 • László Csaba 2015
 • Galló Ernő  2016
 • Szűcs Ervin 2018

Kőváry László-díj

 • Gergelyné Tõkés Erzsébet 2010
 • Asztalos Lajos 2011
 • Zsigmond Ilka 2012
 • Szekernyés János 2013
 • Balogh Béla 2014
 • Vincze Zoltán 2015
 • Halász Péter 2018

Kun Kocsárd-díj

 • Varga Ferenc 2005
 • Dr. Széman Péter 2008
 • Csirák Csaba 2009
 • Dukrét Géza 2010
 • Dávid Lajos 2011
 • Fülöp Júlia 2012
 • Bencze Mihály 2013
 • Tamás Sándor 2014
 • Zsigmond Emese 2015
 • Serfőző Levente 2016
 • Marius Tabacu 2017

Gr. Mikó Imre-díj

 • László Attila 2005
 • Irsay Miklós 2008
 • Király István 2009
 • Ambrus Ádám 2010
 • Székely Tibor 2011
 • Bartha Bálint 2012
 • Flóriska Attila 2013
 • Vita László 2014
 • Péter Pál 2015
 • Papp Szentannai György 2016
 • Nagy Péter 2017
 • Kocsis Sándor 2018

Monoki István-díj

 • Tavaszi Hajnal 1992
 • Gábor Dénes és Pillichné Bodrogi Katalin 1993
 • Deé Nagy Anikó 1994
 • Fülöp Géza 1996
 • Újvári Mária és Szigethy Rudolf 1997
 • Mészáros József 1999
 • Róth András Lajos 2000
 • Györfi József 2001
 • Muckenhaupt Erzsébet 2002
 • Szabó Klára 2003
 • Sebestyén Spielmann Mihály 2004
 • Kiss Jenő 2005
 • Kovács Erzsébet 2006
 • Györfi Dénes 2008
 • Bende Katalin 2009
 • Okos Rigó Ilona 2010
 • Hubbes Éva 2011
 • Kosz Orsolya 2012
 • Emődi András 2013
 • Demeter Lajos 2014
 • Kelemen Katalin 2015
 • dr. Poráczky Rozália 2016
 • Kopacz Katalin-Mária 2017
 • Gurka-Balla Ilona 2018

Nagy István-díj

 • Szôkéné Tana Anna 2005
 • Öllerer Ágnes 2008
 • Haáz Sándor 2009
 • Sipos Zoltán 2010
 • Gáspár Attila 2011
 • Dulányi B. Aladár 2012
 • Tóth Guttman Emese 2013
 • dr. Benkő Judit Emese 2014
 • Dr. Péter Éva 2015
 • Bedő Ágnes 2016
 • Kállay Miklós Tünde 2017
 • Almási István 2018

Poór Lili-díj

Spectator-díj

Szentgyörgyi István-díj

 • Kubánda Olga 2009
 • Molnár János 2010

Szolnay Sándor-díj

 • Vinczeffy László, Vargha Mihály 1998
 • Murádin Jenő 2002
 • Sipos László 2004
 • Novák Ildikó, Szabó Márta és Németh Júlia 2005
 • Ujvárossy László 2006
 • Soó Zöld Margit 2008
 • Murádin Jenő 2009
 • Tõzsér József, Kozma Mária 2010
 • Feszt László 2011
 • Köllő Margit 2012
 • Székely Géza 2013
 • Nagy Enikő 2014
 • Dr. Tosa Szilágyi Katalin 2015
 • Kákonyi Csilla 2016
 • Gergely Zoltán 2017
 • Árkossy István 2018

Tompa Miklós-díj

 • Kardos Máriusz Róbert 2011
 • Uray Péter 2012

Tiszteletbeli tagság

 • Balogh Ferenc, Domokos Géza, Laskay Sándor, Sárkány Ferenc, Deáky András és Pillich László 2011
 • Hajnal Jenő, Kelemen Péter 2012
 • Kepe Lili, Dáné Tibor Kálmán, Kötő József 2014
 • Matekovits Mária 2016
 • Beder Tibor 2017

Életmű-díj

Díjak, elismerések[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

További információk[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]