Kamilliánusok

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A kamilliánusok vagy kamillánusok (Hivatalos nevük: Betegeket Szolgáló Szabályozott Papok Rendje; latinul Ordo Clericorum Regularium Ministrantium Infirmis; rövidítésük: M.I., O.S.C., O.S.Cam.) egy klerikus szerzetesrend, amelyet 1582-ben alapított Rómában Lellisi Szent Kamill a betegek, szenvedők, mozgássérültek és haldoklók iránti irgalmasság gyakorlására.

Tevékenységük[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A tagok az ágostonos szabályzatot követik, de a szokásos szerzetesi fogadalmak mellett leteszik a negyedik fogadalmat: életük kockáztatásával is szolgálnak minden beteget (irgalmasság fogadalma).

A papok a lélek, a testvérek a test ápolására szentelik magukat megfelelő képzés alapján. Különösen a haldoklókkal törődtek, a nép ezért nevezte el a kamilliánusokat a Jó Halál Atyáinak. Fekete reverendájukon vörös posztóból keresztet viselnek. 1859-ben Jean Henri Dunant, a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítója látta a kamilliánusokat a solferinói csatánál a sérült katonák ellátásában. Intézményét ezért nevezte el Vöröskeresztnek. Az eredeti kamilliánus tevékenységek mellett ma mindenekelőtt szenvedélybetegekkel foglalkoznak.

Történetük[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Miután Szent Kamill 1582-ben megalapította a rendet, 1586. március 18-án V. Sixtustól már pápai jóváhagyást is nyertek, majd 1591-ben XIV. Gergely pápa exempt renddé[1] nyilvánította. Gyorsan elterjedtek Itáliában, Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban, Németalföldön valamint Dél-Amerikában. A 17. század végén a kamilliánusok rendje hanyatlásnak indult, a kolostorok kihaltak. Napóleon föloszlatta a rendjüket.

1842-ben Veronában újjáéledt a rend. Központja Rómában a Mária Magdolna-templom melletti kolostorban van, ahol Szent Kamill is működött. Az olasz rendi szabályok lehetővé tették, hogy a rend 1870 után Európában és a misszióban (Észak- és Dél-Amerika, Kína, Tajvan) sok helyen megtelepedjen.

1980-ban 133 házban 1017 tag, köztük 680 pap, 1999-ben 146 házban 1300 tag, köztük 674 pap élt.

A rend Magyarországon[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Magyarországon 1758-1759-ben Vácott próbáltak letelepedni, de pártfogójuk, Forgách Pál püspök meghalt, mielőtt megérkeztek a városba. A Gombás-patak barokk hídján (1759) azonban ott áll Szent Kamill szobra, kezében halálfejjel, a pestis jelképével. 1775-ben Győrött a Kálvária közelében templomot és kolostort építettek. A betegeket otthonaikban és kórházakban ápolták. 1785-ben házukat II. József föloszlatta. A rend pap tagjai egyházmegyés papként dolgoztak tovább.

A rendszerváltozás után, 1995-ben Nyíregyházán telepedtek le. Betegeket, szenvedőket gondoznak, segítik a rászorulókat és azok segítőit. Házfőnökük, György Alfréd, 2010 szeptemberében vette át a Magyarországi Kamilliánus Rend vezetését dr. Anton Gotstól. György Alfréd 1975. április 22-én született Csíkszentdomokoson. Tanulmányait szülőfalujában, valamint Gyergyószentmiklóson végezte. A középiskola évek befejezése után iskolakönyvtárosként dolgozott. 1996-ban lépett be a kamilliánus rendbe, 2006-ban tette le örök fogadalmát Nyíregyházán a kamilliánus kolostorban. Még ebben az évben diakónussá szentelték Bécsben a Borromeo Szent Károly-templomban, 2007-ben pedig pappá szentelték Nyíregyházán a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban. Szentelése után egy évig Bécsben a lainzi kórházban szolgált mint kórházlelkész. A következő egy évet Budapest-Pestszentlőrincen töltötte, ahol a Kárpát-medencei kamilliánus családok lelki gondozásával bízták meg, és hivatáspasztorációban is végzett szolgálatot. 2010 szeptemberétől Bécsben szolgált a tartományfőnökségen. 2010-ben elvégezte a novícius mesterképzőt, és még ebben az évben átvette a nyíregyházi rendház vezetését.[2]

Kapcsolódó intézmények[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Kamilliánus Nővérek, Szent Kamill Leányai[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A kamilliánusok női ága.

1892. február 2-án alapította Luigi Tezza OSCam és B. Giuseppina Vannini a betegek, fogyatékosok, öregek és haldoklók szolgálatára. AIDS-betegeket és leprásokat is ápolnak.

Magyarországon 1997 novemberében Nyíregyházán telepedtek meg. Fekete ruhájukon ők is vörös posztóból készült keresztet viselnek. Főnöknőjük Agnes Totara.

A Kamilliánus Családok[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

A kamilliánusok harmadrendje.

Világi hívők, akik a kamilliánus szerzetesek munkáját támogatják, sajátos struktúrával és megfelelő kiképzéssel. Az egészségügy minden területén Szent Kamill szellemében tevékenykednek. 2000-ben a Kamilliánus Családokhoz 38 család, 545 tag tartozott.

Forrás[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Hivatkozások[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Lásd még[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]