Ugrás a tartalomhoz

Kárpátaljai magyarok

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Kárpátalja etnikai térképe (2001)
  Kevert ukrán-ruszin lakosság és oroszok

A kárpátaljai magyarok egyike azon kényszerkisebbségeknek, amelyek az első világháborút lezáró versailles-i békerendszer következtében alakultak ki. Sorsuk immár több mint nyolc évtizede a Csehszlovákia (ma cseh és szlovák), volt szovjet, illetve a ukrán államhoz köti őket, rokoni kapcsolataik, kulturális-nyelvi kötődésük és etnikai identitásuk azonban továbbra is erős szálakkal fűzi őket Magyarországhoz.

Demográfiai helyzet[szerkesztés]

A magyarok aránya Kárpátalján (2001)

A 16. század közepéig a vidék összlakosságának 2/3-a volt magyar. 1880-ban a terület 410 000 lakosa közül 105 000 vallotta magát magyarnak. Az 1910-ben, az utolsó objektív népszámlálás idején 185 000 magyart írtak össze Kárpátalján. A Trianon utáni időkben tartott népszámlálások során a helyi magyarság számát különböző módszerek és eszközök segítségével megmásították. A területen végzett utolsó 2001-es ukrán népszámlálás során 151 533 magyart írtak össze.

A magyarság száma a 20. században nem emelkedett olyan dinamikusan, mint a területen élő többi nemzetiség esetében.

Jelenleg a magyarság egy nagy tömbben Kárpátalja alföldi, sík vidéki részén, illetve a Tisza, Latorca, Borzsa felső folyásának vidékén szórványban él. A magyarok által lakott települések száma 114, melyekből 78 magyar többségű.[1]

Történelem[szerkesztés]

Kárpátalja geopolitikai értelemben véve a Felvidék folytatása (Északkelet-Felvidék). A terület megnevezése(Kárpátalja) az első világháború végén alakult ki. Az elmúlt 150 évben Kárpátalja az egyik legtöbbször "gazdát cserélt" területté vált:

Időszak Ország Megjegyzés
1867-ig Magyar Királyság
1867-1918 Osztrák–Magyar Monarchia Azon belül a Szent Korona országaiban
1918-1920 Magyarország A Tanácsköztársaság és a Köztársaság
1920-1939 Csehszlovákia
1939-1945 Magyar Királyság
1945-1991 Szovjetunió Azon belül az Ukrán SZSZK
1991-től Ukrajna

Érdekképviselet[szerkesztés]

Kárpátalján élő magyarság érdekvédelmét több szervezet is ellátja.

1989-ben alakult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), amely a kárpátaljai magyarok legfontosabb érdekvédelmi szervezete. A szervezet célkitűzései között szerepel a kárpátaljai magyarság önazonosságának, nemzeti kultúrájának és anyanyelvének megőrzése. A szövetség a rendszerváltás idején elérte a régi magyar településnevek és az utcanevek visszaállításában, valamint az 1944-ben elhurcolt kárpátaljai magyarok rehabilitációjában.

Politikai szinten a KMKSZ – Ukrajnai Magyar Párt külön frakciót alkot a Kárpátaljai Megyei Tanácsban és a magyarlakta települések jelentős részében a párt adja az önkormányzati vezetőket.

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetséget (UMDSZ) 1991-ben hozta létre a KMKSZ, a Lvovi Magyar Kulturális Szövetség és a Kijevi Magyar Kulturális Egyesület. 1995-ben a KMKSZ és az UMDSZ viszonya személyi ellentétek miatt megromlott,[2] majd 1997-ben a KMKSZ felfüggesztette tagságát az UMDSZ-ben. A két szervezet viszonya azóta is konfliktusos. 1994–1998 között Tóth Mihály, 2002–2006 között Gajdos István elnök volt Kijevben parlamenti képviselő.[3] Gajdos a Régiók Pártja jelöltjeként 2012-ben ismét mandátumot szerzett.

Az UMDSZ 2005-ben hozta létre az Ukrajnai Magyar Demokrata Pártot (UMDP).

További érdekvédelmi és szakmai szervezetek: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ), Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK), Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség (BMKSZ), Ungvidéki Magyarok Szervezete (UMSZ), Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ).

Oktatás[szerkesztés]

Az elmúlt évtizedekben az alábbiak szerint alakult a magyarul tanuló általános és középiskolások száma.

Tanév Összesen Magyarul tanulók %
1990-91 204 808 17 619 8.6%
2000-01 200 081 20 900 10.3%
2009-10 155 366 15 596 10%
2016-17 157 414 16 275 10.3%
2020-21 168 442 16 900 10%

Az alábbi táblázat mutatja a nagyobb magyarok által is lakott városok oktatási statisztikáját.[4]

2017-18-as tanév Általános és Középiskola
Település Összesen Magyarul tanul %
Ungvár 15 921 739 4.6%
Munkács 10 943 1 413 12.9%
Beregszász 3 884 1 993 51.3%
Csap 1 026 366 35.7%
Técső 1 565 402 25.7%
Bátyu 346 202 58.4%
Nagyszőlős 3 899 306 7.8%

Az alábbi táblázat mutatja a nagyobb magyarok által is lakott kistérségek oktatási statisztikáját.[4]

2017-18-as tanév Általános és Középiskola
Kistérség (Hromada) Összesen Magyarul tanul % Települések 100 fő feletti magyarul tanuló létszámmal
Csapi 1 613 785 48,7% Csap, Eszeny
Nagydobronyi 1 469 1 460 99,4% Nagydobrony, Csongor, Kisdobrony, Tiszaágtelek
Szürtei 780 580 74,4% Szürte, Kisgejőc, Rát
Kincseshomoki 1 227 433 35,3% Kincseshomok, Sislóc, Koncháza
Beregszászi 6 010 3 787 63% Beregszász, Mezővári, Gát, Makkosjánosi, Badaló, Nagymuzsaly
Bátyúi 1 655 968 58,5% Barkaszó, Szernye, Bátyú, Bótrágy
Nagyberegi 911 599 65,8% Nagybereg, Beregújfalu
Nagybégányi 444 430 96,8% Beregdéda, Kisbégány
Mezőkaszonyi 701 684 97,6% Mezőkaszony, Zápszony
Tiszepéterfalvi 2 275 1 584 69,6% Tiszapéterfalva, Tiszabökény, Nevetlenfalu, Nagypalád, Szőlősgyula, Fertősalmás, Aklihegy
Tiszaújlaki 1 801 815 45,3% Salánk, Tiszaújlak, Verbőc

Egyéb magyar iskolával rendelkező települések oktatási statisztikája.

2017-18-as tanév Általános és Középiskola
Település Összesen Magyarul tanul %
Huszt 4 663 130 2,8%
Dercen 274 274 100%
Fornos 144 144 100%
Izsnyéte 223 124 55,6%
Beregrákos 515 113 21,9%
Visk 1 252 358 28,6%
Aknaszlatina 1 081 147 13,6%
Rahó 2 388 38 1,6%
Kőrösmező 1 344 56 4,2%
Szolyva 6 314 55 0,9%

Kultúra[szerkesztés]

Településeik[szerkesztés]

Fontosabb magyarlakta települések:

Neves személyek[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. http://karpataljaturizmus.net/telepules.html[halott link]
 2. A KMKSZ és az UMDSZ „együttműködésének” történetéből – Kárpátalja, 2010. szeptember 4.
 3. Az UMDSZ-t nem sikerült megsemmisíteni! Archiválva 2013. november 1-i dátummal a Wayback Machine-ben – Kárpáti Igaz Szó, 2011. december 14.
 4. a b #Відкрита школа. #Відкрита школа. (Hozzáférés: 2022. október 30.)

További információk[szerkesztés]

 • Dupka György: Kárpátalja magyar személyi és intézmény-adattára; Intermix, Ungvár–Bp., 1993 (Kárpátaljai magyar könyvek)
 • Dupka György: Kárpátalja magyarsága. Honismereti kézikönyv; A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága–Anyanyelvi Konferencia, 2000 (Nyelv és lélek könyvek)
 • Fedinec Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918–1944; Fórum Intézet–Lilium Aurum, Galánta–Dunaszerdahely, 2002 (Nostra tempora)
 • Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról; szerk. Beregszászi Anikó, Csernicskó István; PoliPrint, Ungvár, 2004
 • A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba; szerk. Csernicskó István, tan. Beregszászi Anikó et al.; Poliprint, Ungvár, 2004
 • Fedinec Csilla: Iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918–1944. Törvények, rendeletek, kisebbségi programok, nyilatkozatok; Fórum Kisebbségkutató Intézet–Lilium Aurum, Somorja–Dunaszerdahely, 2004 (Fontes historiae Hungarorum)
 • Orosz Ildikó: A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében. 1989–1999; PoliPrint, Ungvár, 2005
 • Kultúrakutatás Kárpátalján. Néprajzi, kulturális antropológiai konferencia tanulmánykötete; szerk. Geszti Zsófia, Pákay Viktória, G. Tar Imola; Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség–Jankó János Néprajzi Egyesület, Ungvár–Bp., 2005
 • Molnár József–Molnár D. István: Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében; Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa, Beregszász, 2005
 • Kárpátalja. Társadalomtudományi tanulmányok; szerk. Beregszászi Anikó, Papp Richárd; MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet–II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Bp.–Beregszász, 2005
 • Az "Ezeréves ruszin-magyar együttélés a történelem tükrében" című konferencia szerkesztett előadásai, leadott tanulmányai, 2004. március 19-20.; szerk. Donáth Lehel et al.; Belváros-Lipótváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Bp., 2005
 • Beregszászi Anikó–Csernicskó István: A kárpátaljai magyar nyelvhasználat társadalmi rétegződése; PoliPrint, Ungvár, 2006 (Rákóczi-füzetek)
 • "Hiába repülsz te akárhová...". Segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához; szerk. Csernicskó István, Márku Anita; PoliPrint, Ungvár, 2007
 • Orosz Ildikó: A függetlenségtől a narancsos forradalomig. A kárpátaljai magyarság helyzete a független Ukrajnában, 1991–2005; PoliPrint, Ungvár, 2007
 • "Hogy a magyarság ne vesszen el nyomtalanul ezen a vidéken". A kárpátaljai magyarság 20. századi története és mai helyzete mélyinterjúk tükrében; szerk. Csernicskó István, Hires-László Kornélia, Márku Anita; PoliPrint, Ungvár, 2008
 • Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye; szerk. Karmacsi Zoltán, Márku Anita; Pro-Print, Ungvár, 2009
 • Skultéty Csaba: Kárpátalja magyarsága a viharok sodrában; Kairosz, Bp., 2009
 • "Otthon a könny is édes". 1944–1955. Kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok és németek nyomában a Donyec-medencében. Tanulmányok, hatásvizsgálatok, interjúk, riportok hivatalos iratok, vallomások tükrében; tan. Bakura Sándor; Intermix, Ungvár–Bp., 2009 (Kárpátaljai magyar könyvek)
 • Dupka György–Kőszeghy Elemér: Jelentés a magyar nemzeti közösség helyzetéről Ukrajnában. 2009. Tanulmány; Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Ungvár, 2009 (KMMI-füzetek)
 • Brenzovics László: Nemzetiségi politika a visszacsatolt Kárpátalján, 1939–1944; Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 2010
 • 15 éves a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége. Értelmiségi fórum; összeáll. Dupka György, Zubánics László; MÉKK, Beregszász, 2009
 • Csernyi Gabriella: Multikulturalizmus? A kárpátaljai magyar kisebbség kulturális helyzete a multikulturalizmus tükrében; Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület, Szeged, 2010
 • Hires-László Kornélia: "Az öreg fát már nagyon nehéz kivágni". A nemzeti és lokális identitás faktorai az ezredfordulón a kárpátaljai magyar közösségben; PoliPrint, Ungvár, 2010
 • Berényi András: Kárpátalja magyarsága. Társadalmi-politikai és kulturális fejlődés, 1991–2004; Cafe Juris Könyvek, Dunakeszi, 2011
 • Dupka György: Fogyó, gyarapodó nemzetiségek, érdekképviseletek Kárpátalján. Hatásvizsgálatok a regionális történelmi folyamatok és a szociológiai-demográfiai adatok, nemzetiségi politika tükrében; Intermix, Ungvár–Bp., 2011 (Kárpátaljai magyar könyvek)
 • Kataszter – Kárpátalja. A Kárpát-medence magyar oktatási és tudományos intézményei. Adatbázisfrissítés, 2009. Gyorsjelentés; szerk. Kötél Emőke; Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Bp., 2011
 • Ukrán állampolgárok Magyarországon; szerk. Kincses Áron; Kincses-Kovács Kft., Bp., 2011
 • Csernicskó István: Megtanulunk-e ukránul? A kárpátaljai magyarok és az ukrán nyelv; PoliPrint, Ungvár, 2012
 • Dupka György: Magyar művészet Kárpátalján. Kultúr- és művészettörténeti vázlat; Intermix, Ungvár–Bp., 2012 (Kárpátaljai magyar könyvek)
 • Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai; tan. P. Lakatos Ilona, T. Károlyi Margit, Iglai Edit; Tinta, Bp., 2012 (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához) + CD-ROM
 • "A 72-es beadvány". Nemzetiségi és oktatáspolitika a '60-'70-es években a Szovjetunióban. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének konferenciakötete; szerk. Darcsi Karolina, Dobos Sándor; PoliPrint, Ungvár, 2013
 • Márku Anita: "Po zákárpátszki". Kétnyelvűség, kétnyelvűségi hatások és kétnyelvű kommunikációs stratégiák a kárpátaljai magyar közösségben. Monográfia; Líra Poligráfcentrum, Ungvár, 2013 (Rákóczi-füzetek)
 • Iljics gyermekei. A "kárpátontúli szovjet magyar" népoktatás olvasókönyve, 1945–1991; összeáll., szerk. M. Takács Lajos; MKKM, Edelény, 2013 (Edelényi füzetek)
 • Csernicskó István: Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén, 1867–2010; Gondolat, Bp., 2013
 • Emlékkönyv a "málenykij robot" kárpátaljai áldozatairól, 1944–2014; bev. Molnár D. Erzsébet; Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár, 2014
 • Dupka György: Halottaink, 1944–1959. A kárpátaljai szovjet népirtás eddig ismert áldozatainak névsora; Intermix, Ungvár–Bp., 2014 (Kárpátaljai magyar könyvek)
 • Kárpátalja magyar nyelvű oktatásának jelene és jövője. Oktatási konferencia. Beregszász, 2013. április 17.; szerk. Diószegi László; Teleki László Alapítvány, Bp., 2014
 • Nyelvi jogaink és lehetőségeink. Útmutató és tájékoztató a nyelvtörvény gyakorlati alkalmazásához kárpátaljai magyaroknak; szerk. Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória; Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Bp., 2014
 • Dupka György–Fuchs Andrea: Kárpátaljai magyar képzőművészek arcképcsarnoka; Intermix, Ungvár–Bp., 2017 (Kárpátaljai magyar könyvek)
 • Dupka György: Kárpátalja magyar művelődéstörténete. Kultúrtörténeti fejezetek Trianontól napjainkig. Művelődéstörténeti-szociográfiai hatásvizsgálat levéltári források, dokumentumok alapján; Intermix, Ungvár–Bp., 2017 (Kárpátaljai magyar könyvek)
 • Dupka György: Magyar irodalmi élet és írásbeliség Kárpátalján. Kultúrtörténeti vázlat, az írástudókat adó táj kulturális jellegzetességei, kortárs írók, irodalmi életet generáló intézmények adattára; Intermix, Ungvár–Bp., 2017 (Kárpátaljai magyar könyvek)
 • Kárpátaljai magyar nők a Gulágon. Történetek, visszaemlékezések, emlékiratok; összeáll., jegyz. Dupka György; Intermix, Ungvár–Bp., 2017 (Kárpátaljai magyar könyvek)
 • Trianoni trauma Munkácson. Különös tekintettel az 1920-as évek helyi nyelvjogi küzdelmeire; összeáll. Király Zoltán, szerk. Benke György, Király Ildikó, szöveggond. Benke Ádám; Berzsenyi, Kaposvár, 2018
 • Dupka György: A nagy háború emlékezete Kárpátalján, 1914–1918. Haditettek, hősök, haditemetők, emlékművek, népemlékezet és ünnepségek; Intermix, Ungvár–Bp., 2018 (Kárpátaljai magyar könyvek)
 • A kárpátaljai magyarság a 21. században. Esszék, tanulmányok; szerk. Zékány Krisztina; Nap, Bp., 2018 (Magyar szemhatár)
 • Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben; szerk. Karmacsi Zoltán, Máté Réka; RIK-U, Ungvár, 2018 (Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból)
 • Molnár D. István: Perifériáról perifériára. Kárpátalja népessége 1869-től napjainkig; MTA TK Kisebbségkutató Intézet–Kalligram, Bp., 2018 (Regio könyvek)
 • Balogh József: Kárpátalja nagyságai; Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Bp., 2019
 • Csernicskó István: Fények és árnyak Kárpátalja nyelvi tájképéből; Autdor-Shark, Ungvár, 2019
 • Kárpátalja. Oktatás, kultúra, hitélet és nyelvi folyamatok; összeáll., szöveggond. Székely András Bertalan, szerk. Gasparics Judit, Ruda Gábor, Székely András Bertalan; Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2019
 • Dupka György: A kárpátaljai magyarság, németség elhallgatott tragédiája, 1944–1946; ford. Ortutay Péter; Intermix, Ungvár–Bp., 2020 (Kárpátaljai magyar könyvek)
 • Kiss Ágnes: Magyar újságok Kárpátalján az első Csehszlovák Köztársaságban. Sajtótörténet; Intermix, Ungvár–Bp., 2020 (Kárpátaljai magyar könyvek)
 • Fedinec Csilla–Csernicskó István: Nyelvi kirakós Kárpátaljáról. Történeti és politikai dimenziók, 1867–2019; Társadalomtudományi Kutatóközpont–Gondolat, Bp., 2020
 • Dupka György: A kárpátaljai magyarság, németség elhallgatott tragédiája, 1944–1946 / A hidden tragedy: the fate of Hungarians and Germans in Subcarpathia, 1944–46; ford. Ortutay Péter; Intermix, Ungvár–Bp., 2020 (Kárpátaljai magyar könyvek)
 • Kárpátalja 1920–2020. A kárpátaljai magyarság elmúlt 100 éve; tan. Csernicskó István; Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontban, Beregszász, 2020
 • A magyarok és a magyar nyelv Kárpátalján; tan. Csernicskó István et al.; Termini Egyesület, Törökbálint, 2021
 • Dupka György: Irodalmi élet Kárpátalján a szovjet időszakban, 1944–1991; Társadalomtudományi Kutatóközpont–Gondolat, Bp., 2021
 • A kárpátaljai magyar közösség nemzetiségi és nyelvi jogai. Kárpát-medencei magyar kisebbségjogi kalauz; szerk. Csernicskó István, Tóth Mihály; Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Bp., 2021