Rablás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A büntetőjogban a rablás egy vagyon elleni bűncselekmény. A hatályos magyar jog szerint a rablást az követi el, aki

  • idegen dolgot jogtalan eltulajdonítás végett úgy vesz el mástól, hogy evégből valaki ellen erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetőleg valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez,
  • lopás közben, tettenéréskor a dolog megtartása végett erőszakot avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz.[1]

Minősítései[szerkesztés]

A 2013. július 1-ig hatályos „régi” büntetőtörvénykönyv szerint:

321. § (3)

Minősített esete a bűncselekménynek és 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, amennyiben azt

követik el.

321. § (4)

5-15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha

  • a) fegyveresen
  • b) különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre
  • c) jelentős értékre hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során, illetőleg jelentős értékre felfegyverkezve, bűnszövetségben vagy csoportosan
  • d) felfegyverkezve vagy csoportosan hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladata teljesítése során

követik el.

321. §(5)

10-15 évig terjedő szabadságvesztés a büntetése, amennyiben

  • a) fegyveresen jelentős értékre
  • b) fegyveresen hivatalos személy, külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt vagy közfeladatot ellátó személy ellen, e feladata teljesítése során

követik el

A szabadságvesztés a (3),(4),(5) bekezdés esetén fegyházban hajtandó végre.

Büntetési tétele[szerkesztés]

Büntetési tétele alapesetben 2-8 évig terjedő szabadságvesztés.

Előkészület, kísérlete[szerkesztés]

Előkészülete is büntetendő, kísérlete lehetséges, amennyiben az értékszerzés nem jár sikerrel. A befejezett tényállás megköveteli az előny szerzését.

321. §(6) Aki rablásra irányuló előkészületet követ el, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

Lásd még[szerkesztés]

Hivatkozások[szerkesztés]

  • Nagy Ferenc (szerk.): A magyar büntetőjog különös része, HVG-ORAC, Budapest, 2009, ISBN 978-963-258-067-8

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. 1978. évi IV. törvény 321.§ (1)-(2) bekezdések