Közszemérem megsértése

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A közszemérem megsértése a Büntető Törvénykönyvről szóló korábbi törvény, az 1978. évi IV. törvény idején a köznyugalom elleni bűncselekmények csoportjába tartozott, mint olyan bűncselekmény, amely sérti a társadalom tagjainak nemi vonatkozású erkölcsi érzületéhez fűződő társadalmi érdeket.

Az új Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény) megalkotásakor a jogalkotó a közszemérem megsértését (a korábban hatályos Btk. 272. §) olyan igazgatási jellegű szabálysértésnek tekinti (közerkölcs megsértése), amely nem indokolja a büntetőjogi fenyegetést. Az új Btk-ban ezért a cselekmény már nem szerepel.

Fogalma[szerkesztés]

Aki a szexuális áruk forgalmazásával kapcsolatos előírásokat súlyosan megszegi, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

Elkövetési tárgy[szerkesztés]

A bűncselekmény elkövetési tárgya a szexuális áru.

Elkövetési magatartás[szerkesztés]

A közszemérem megsértésének elkövetési magatartása a szexuális áru forgalmazásával kapcsolatos előírások súlyos megszegése. Ilyen lehet:

  • szexuális áru zárt csomagolás nélküli forgalomba hozatala,
  • szexuális áru 18. életévét be nem töltött személy részére történő értékesítése, kölcsönzése,
  • szexuális áru közszemlére tétele,
  • szexuális árut értékesítő üzlet működtetése meg nem engedett helyen.

A bűncselekmény alanya[szerkesztés]

Bárki lehet, aki kereskedelmi tevékenységet folytat. Kereskedelmi tevékenység alatt értjük a rendszeres haszonszerzésre törekvést.

Szabálysértési alakzat[szerkesztés]

Aki szexuális árut mások számára észlelhető módon közterületen vagy kirakatban elhelyez, illetőleg a szexuális áru forgalmazására vonatkozó előírásokat egyéb módon megszegi, pénzbírsággal sújtható.(közerkölcs megsértése)